CODI ES: MOBILIARI ESPORTS

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

CODI ES: MOBILIARI ESPORTS

UBICACIÓ

CODI

DESCRIPCIÓ

VALOR

POLIESPORTIU FRANCESC CALVET

ES-01 RECLINE EXC 700 P 3.880,00

ES-02 RECLINE EXC 700 P 3.880,00

ES-03 BIKE ESC 700 P 3.600,00

ES-04 BIKE ESC 700 P 3.600,00

ES-05 BIKE ESC 700 P 3.600,00

ES-06 BIKE ESC 700 P 3.600,00

ES-07 BIKE ESC 700 P 3.600,00

ES-08 BIKE ESC 700 P 3.600,00

ES-09 SYNCHRO EXC 700 IP 5.980,00

ES-10 SYNCHRO EXC 700 IP 5.980,00

ES-11 BIKE ESC 700 P 3.600,00

ES-12 BIKE ESC 700 P 3.600,00

ES-13 RUN ESC 700 9.870,00

ES-14 RUN ESC 700 9.870,00

ES-15 RUN ESC 700 9.870,00

ES-16 ABDOMINAL CRUNCH 3.480,00

ES-17 ABDOMINAL CRUNCH 3.480,00

ES-18 PULL DOWN 3.740,00

ES-19 VERTICAL TRACTION 3.740,00

ES-20 UPPER BACK 3.450,00

ES-21 ARM CURL 3.280,00

ES-22 ARM EXTENSION 3.280,00

ES-23 DOMINADAS SILVER LINE 3.200,00

ES-24 PECTORAL MACHINE 3.740,00

ES-25 CHEST INCLINE 3.740,00

ES-26 CHEST PRESS 3.740,00

ES-27 DELTS MACHINE 3.740,00

ES-28 SHOULDER PRESS 3.740,00

ES-29 ABDUCTOR 3.280,00

ES-30 ABDUCTOR 3.280,00

ES-31 LEG EXTENSION 3.400,00

ES-32 LEG EXTENSION 3.400,00

ES-33 LEG CURL 3.400,00

ES-34 LEG CURL 3.400,00

ES-35 MULTIPOWER DISCOS 3.780,00

ES-36 LEG PRESS 6.340,00

ES-37 LEG PRESS 6.340,00

ES-38 ROTARY CALF 3.280,00

ES-39 GLUTE 3.470,00

ES-40 RADIAN 3.300,00

ES-41 MICRO SHURE T3 NE 383,00

ES-42 MICRO SHURE T3 NE 383,00

(2)

ES-44 TAULA MESCLES 323,40

ES-45 SOUND MICER PHONE START 200,00

ES-46 TAULA MESCLES CITRONIC 323,40

ES-47 CASSETE DOBLE PLETINA 100,00

ES-48 COMPACT DISK 400,00

ES-49 AMPLIFIER E-4 390,66

ES-50 AMPLIFIER E-4 390,66

ES-51 TELEVISOR CE14A2 109,00

ES-52 TELEVISOR CE14A2 109,00

ES-53 TELEVISOR CE14A2 109,00

ES-54 TELEVISOR CE14A2 150,00

ES-55 TELEVISOR CE14A2 150,00

ES-56 TAULA MESCLES 323,40

ES-57 DOUBLE CASSETE DECK 100,00

ES-58 COMPACT DISC PLAYER 400,00

TOTAL 172.774,52

POLIESPORTIU SALVADOR GIMENO

ES-59 RECLINE EXC 700 P 3.880,00

ES-60 RECLINE EXC 700 P 3.880,00

ES-61 RECLINE EXC 700 P 3.880,00

ES-62 RECLINE EXC 700 P 3.880,00

ES-63 RECLINE EXC 700 P 3.880,00

ES-64 BIKE EXC 700 P 3.600,00

ES-65 BIKE EXC 700 P 3.600,00

ES-66 BIKE EXC 700 P 3.600,00

ES-67 BIKE EXC 700 P 3.600,00

ES-68 BIKE EXC 700 P 3.600,00

ES-69 BIKE EXC 700 P 3.600,00

ES-70 SYNCHRO EXC 700 IP 5.980,00

ES-71 SYNCHRO EXC 700 IP 5.980,00

ES-72 SYNCHRO EXC 700 IP 5.980,00

ES-73 SYNCHRO EXC 700 IP 5.980,00

ES-74 SYNCHRO EXC 700 IP 5.980,00

ES-75 BIKE EXC 700 P 3.600,00

ES-76 BIKE EXC 700 P 3.600,00

ES-77 BIKE EXC 700 P 3.600,00

ES-78 BIKE EXC 700 P 3.600,00

ES-79 BIKE EXC 700 P 3.600,00

ES-80 BIKE EXC 700 P 3.600,00

ES-81 BIKE EXC 700 P 3.600,00

ES-82 BIKE EXC 700 P 3.600,00

ES-83 RUN EXC 700 9.870,00

ES-84 RUN EXC 700 9.870,00

ES-85 RUN EXC 700 9.870,00

ES-86 RUN EXC 700 9.870,00

ES-87 RUN EXC 700 9.870,00

(3)

ES-89 ROTARY TORSO 3.480,00

ES-90 LOWER BACH 3.480,00

ES-91 ABDOMINAL CRUNCH 3.480,00

ES-92 PULL DOWN 3.740,00

ES-93 LAT MACHINE 3.200,00

ES-94 VERTICAL TRACTION 3.740,00

ES-95 UPPER BACK 3.450,00

ES-96 ARM CURL 3.280,00

ES-97 ARM EXTENSION 3.280,00

ES-98 DOMINADAS SILVER LINE 3.300,00

ES-99 PECTORAL MACHINE 3.740,00

ES-100 CHEST INCLINE 3.740,00

ES-101 CHEST PRESS 3.740,00

ES-102 DELSTS MACHINE 3.740,00

ES-103 SHOULDER PRESS 3.740,00

ES-104 ABDUCTOR 3.280,00

ES-105 ABDUCTOR 3.280,00

ES-106 ABDUCTOR 3.280,00

ES-107 ABDUCTOR 3.280,00

ES-108 LEG EXTENSION 3.400,00

ES-109 LEG EXTENSION 3.400,00

ES-110 LEG CURL 3.400,00

ES-111 LEG CURL 3.400,00

ES-112 MULTIPOWER DISCOS 3.780,00

ES-113 LEG PRESS 6.340,00

ES-114 LEG PRESS 6.340,00

ES-115 ROTARY CALF 3.280,00

ES-116 GLUTE 3.470,00

ES-117 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-118 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-119 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-120 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-121 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-122 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-123 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-124 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-125 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-126 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-127 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-128 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-129 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-130 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-131 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-132 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-133 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-134 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-135 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-136 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-137 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-138 BICICLETA INDOOR 1.109,76

(4)

ES-140 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-141 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-142 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-143 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-144 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-145 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-146 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-147 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-148 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-149 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-150 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-151 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-152 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-153 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-154 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-155 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-156 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-157 BICICLETA INDOOR 1.109,76

ES-158 ALTAVEUS DS 12 421,93

ES-159 ALTAVEU DS 12 421,93

ES-160 SUBGREU SUB 118 451,62

ES-161 SUBGREU SUB 118 451,62

ES-162 PEU ALTAVEU K&M PROFESSIONAL 86,10

ES-163 PEU ALTAVEU K&M PROFESSIONAL 86,10

ES-164 ETAPA POTÈNCIA DAS E8 665,58

ES-165 ETAPA POTENCIA DAS T 12 773,31

ES-166 DIVISOR DAS CT 1 277,52

ES-167 ETAPA POTENCIA DAS E 8 665,58

ES-168 ALTAVEU DAS PF 012 371,86

ES-169 ALTAVEU DAS PF 012 371,83

ES-170 FIGHT CASE 20 UNITATS 590,00

ES-171 MIXER CITRONIC CD M8-4 323,40

ES-172 MICRO SHURE ETV-58 DIVERSITY 480,26

ES-173 PLETINA CASETTE PIONER CTW 138,00

ES-174 LIMITADOR ELAN 390,00

ES-175 CD AMB PITCH DENON 440,00

ES-176 ALTAVEU AMB SUPORT DAS 454,13

ES-177 ALTAVEU AMB SUPORT DAS 454,13

ES-178 SUBGREU SUB-118 451,62

ES-179 SUBGREU SUB-118 451,62

ES-180 RAC 12-14 UNITATS 490,00

ES-181 MIXER 155,60

ES-182 MICRO SHURE ETHS 383,91

ES-183 ETAPA DE POTÈNCIA DAS E8 665,58

ES-184 ETAPA DE POTÈNCIA DAS E12 773,31

ES-185 LIMITADOR ELAN 390,00

ES-186 DIVISOR DAS CT-1 277,52

ES-187 CD AMB PITCH DENON 440,00

ES-188 ALTAVEU AMB SUPORT DAS DS12 454,13

ES-189 ALTAVEU AMB SUPORT DAS DS12 454,13

(5)

ES-191 ETAPA POTENCIA DAS E 8 655,58

ES-192 MICRO SHURE ETHS 383,91

ES-193 LIMITADOR ELAN 390,00

ES-194 RAC 12-14 UNITATS 490,00

ES-195 CD AMB PITCHS DENNON 440,00

ES-196 ALTAVEU AMB SUPORT DAS DS12 454,13

ES-197 ALTAVEU AMB SUPORT DAS DS12 454,13

ES-198 MIXER PREVI GEMINI 155,60

ES-199 CD + PITCH + COMANDAMENT 494,00

ES-200 ETAPA DE POTÈNCIA DAS E8 655,58

ES-201 MICRO SHURE ETHS 383,91

ES-202 LIMITADOR ELAN 390,00

ES-203 RAC 12-14 UNITATS 490,00

ES-204 ALTAVEU BOSSE 156,00

ES-205 ALTAVEU BOSSE 156,00

ES-206 ALTAVEU BOSSE 156,00

ES-207 ALTAVEU BOSSE 156,00

ES-208 AMPLIFICADOR TEAC 390,66

ES-209 CD + PITCH STAGE 183,00

ES-210 MICRO SHURE ETHS 383,91

ES-211 ALTAVEU STUDIO LINE 3 82,00

ES-212 ALTAVEU STUDIO LINE 3 82,00

ES-213 ALTAVEU STUDIO LINE 3 82,00

ES-214 ALTAVEU STUDIO LINE 3 82,00

ES-215 AMPLIFICADOR MESCLADOR 169,20

ES-216 MICRÓFON SOBRETAULA CH103 345,14

ES-217 EMISOR KENWOOD TK 3101 210,00

ES-218 EMISOR KENWOOD TK 3101 210,00

ES-219 EMISOR KENWOOD TK 3101 210,00

ES-220 EMISOR KENWOOD TK 3101 210,00

ES-221 EMISOR KENWOOD TK 3101 210,00

ES-222 EMISOR KENWOOD TK 3101 210,00

ES-223 BATERIA EVAPORADORA PISCINA 4.869,42

ES-224 ELEVADOR HIDRÀULIC PISCINA 2.843,95

ES-225 ELEVADOR HIDRÀULIC PISCINA 2.843,95

ES-226 DESINCAL D10000+ 13.750,00

ES-227 DESINCAL D10000 10.000,00

ES-228 CAMILLA ELÈCTRICA 984,40

ES-229 CAMILLA ELÈCTRICA 984,40

ES-230 CAMILLA ELÈCTRICA 984,40

ES-231 VITRINA METÀL·LICA 046 196,73

ES-232 VITRINA METÀL·LICA 046 196,73

ES-233 VITRINA METÀL·LICA 046 196,73

ES-234 CAMILLA RECONEIXEMENT H03 241,16

ES-235 CAMILLA PORTÀTIL HIT 151,54

ES-236 CAMILLA PORTÀTIL HIT 151,54

ES-237 VITRINA METÀL·LICA 046 200,49

ES-238 VITRINA METÀL·LICA 046 200.49

ES-239 EQUIP REANIMACIÓ 353,70

ES-240 TENS TNS 109,32

(6)

ES-242 LÀMPARA INRARROIG L50 129,42

ES-243 BÀSCULA ROMANA TALLÍMETRE 175,05

ES-244 NEGATOSCOPI 126,80

ES-245 NEGATOSCOPI 126,80

ES-246 FONENDOSCOPI LITTMAN 112,35

ES-247 DESFIBRILADOR AET 3.794,00

ES-248 ELECTROCARDIÒGRAF 1.496,44

ES-249 SISTEMA RENOVACIÓ AIRE 5.811,60

ES-250 MÀQUINA AIRE CONDICIONAT 5.634,58

ES-251 MÀQUINA AIRE CONDICIONAT 8.008,64

ES-252 MAQUINÀRIA PISCINA 28.450,56

ES-253 ELEMENTS CONTROL ACCESSOS 22.170,00

ES-254 ELEMENTS CONTROL ACCESSOS 6.750,00

ES-255 MÀQUINA FREGADORA 5.398,46

ES-256 TAQUILLES 104.855,72

ES-257 TAQUILLES 17.447,63

ES-258 TAQUILLES 16.079,64

ES-259 CANASTA+ VALLES PROTECCIÓ 47.163,49

ES-260 GRADES TELESCÒPIQUES 42.598,20

TOTAL 626.583,32

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :