COL LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA

13  Download (0)

Full text

(1)

SabadellAtlántico SabadellHerrero SabadellSolbank SabadellGuipuzcoano SabadellCAM SabadellGallego 6 de Març de 2015

COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA

Condicions de l'oferta financera

PRODUCTES EXCLUSIUS

Compte Expansió PRO

Abonament del 10% de la quota de col·legiat o associat, que afegim als avantatges del Compte Expansió, fins a un màxim de 100 euros anuals per compte, per a quotes domiciliades a Banc Sabadell.

Targeta de crèdit amb la imatge del col·lectiu

Targeta de crèdit VISA CLASSIC amb disseny corporatiu, exclusiva per a col·legiats o associats i GRATUÏTA SEMPRE.

Credinstant veterinaris

Avantatges en el finançament dels serveis veterinaris per als seus clients. Podrà oferir quotes a la mida dels seus clientes i gaudirà de tràmits molt senzills, agilitat en la resposta,

immediatesa en els pagaments i flexibilitat per al seu client.

Facturació TPV

La comissió que s'aplica a les operacions de TPV és del 0,35% i amb revisió semestral, amb vinculació de productes.

Quota de manteniment mensual de 4,50 euros. Sense import mínim per operació.

La nostra oferta de terminals punt de venda (TPV) incorpora les màximes prestacions en seguretat i les últimes novetats tecnològiques, i ofereix una solució de cobrament adequada per a cada client.

Disposarà d’una àmplia gamma de terminals que li permetran cobrar els pagaments amb targeta dels seus clients i donar una solució a les vendes tant en entorns presencials com a distància. Entre altres característiques, els nostres TPV:

Estan adaptats per a connexions fixes de telefonia o ADSL; de mobilitat via Bluethooth, Wi -Fi o GPRS, així com terminals connectats tant a PC com a dispositius mòbils (tauletes i

smartphones) o integrats en aplicacions webservice.

l

Són multidioma, multidivisa, contactless (pagaments en què només cal acostar la tarjeta al TPV), permeten la possibilitat de capturar digitalment la signatura del client, i també la gestió de les propines, tax-free…

l

Per a targetes de Banc Sabadell es podran realitzar fraccionaments dels pagaments.

l

(2)

COMPTE EXPANSIÓ

Avantages per domiciliació de nòmina/pensió

Zero comissions: d'administració i manteniment pel seu compte.

l

Transferències: en euros, sense comissions, tant nacionals com a països de l’EEE.

l

Xecs: domiciliats en una entitat de crèdit financera espanyola, sense comissions.

l

Devolució del 3% dels seus rebuts (llum, gas, telèfon, mòbil i Internet, fins un màxim de 20 euros mensuals), any rere any.

l

Targetes gratis, tant de dèbit com de crèdit, Targeta Repsol Màxima, amb un 2% de descompte en carburant en fer gasolina en qualsevol estació de servei Repsol, Campsa o Petronor.

l

Reintegraments gratis als caixers de Banc Sabadell per a qualsevol import. I també per a disposicions a dèbit d’import igual o superior a 60 euros als caixers ServiRed, excepte als d’aquelles entitats que apliquin una comissió per ús del caixer directament al client en el moment del reintegrament.

l

Línia Expansió, uns diners extra, de fins a 5.000 euros*, per als seus projectes personals, de manera immediata i sense tràmits.

l

I, a més a més, el nostre compromís de servei: no retornem els rebuts de la llar domiciliats (aigua, llum i gas): sempre que el client no tingui posicions deutores anteriors superiors a 300 euros o impagats en el banc.

l

Oferta vàlida per la domiciliació d’una nòmina, pensió o ingrés regular mensual per un import mínim de 700 euros. Se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular. Si vostè té entre 18 i 25 anys, no és necessari domiciliar cap ingrés periòdic.

*La concessió de la Línia Expansió està condicionada als criteris de risc del banc. El límit de crèdit inicial és comú independentment del nombre de titulars del Compte Expansió (els quals en poden disposar de manera indistinta i solidària), revisable mensualment i variable de conformitat amb les condicions específiques de la Línia Expansió. TAE del 10,69% calculada per un import total de 3.000 euros per tornar en 1 any a un tipus d’ interès fix del 10,20%

nominal, 12 quotes mensuals de 264,03 euros. Import total degut: 3.168,36 euros. Comissió d’obertura del 0%.

Comissió d’estudi del 0%. Comissió de cancel·lació anticipada 0%. Comissió per reclamació de pagaments no atesos de 35 euros. L’activació de la Línia Expansió requereix de l’acceptació de les condicions contractuals, expressa o tàcita, de tots els titulars del Compte Expansió, en cas que hi hagi diversos titulars.

SERVEIS Servei de banca a distància

Contacti i operi amb Banc Sabadell quan ho necessiti i des de qualsevol lloc del món.

l

B S Onl i ne : accedeixi de manera ràpida i segura a la seva operativa bàsica, sense limitacions d'horari ni de lloc: podrà consultar els saldos dels seus comptes, ordenar transferències, comprovar els moviments de les seves targetes, operar en borsa i contractar productes.

l

B S Mò bi l : rebi informació immediata en el mòbil sobre els comptes o sobre els productes que hagi programat, mitjançant avisos en format SMS o missatges de correu electrònic.

l

I nstant B r o k e r : accedeixi còmodament a aquest servei especialitzat en mercat de valors des de qualsevol lloc amb telèfon mòbil, iPhone o BlackBerry.

l

(3)

Serveis personalitzats

Targeta de crèdit Visa Classic Professional BS, gratuïta el primer any. Incorpora:

Assegurança d'accidents de fins a 120.000 euros.

l

Interès mensual per saldo ajornat: 1,45% nominal mensual.

l

Targeta de dèbit BS Card MasterCard, gratuïta el primer any.

Targeta de crèdit Visa Or Professional BS, gratuïta el primer any. Incorpora:

Assegurança d'accidents de fins a 600.000 euros.

l

Interès mensual per saldo ajornat: 1,45% nominal mensual.

l

Inclou una assegurança d'assistència personal i al vehicle en viatge d'Europ Assistance.

l

Sabadell eBorsa

Sabadell eBorsa, un nou servei online amb condicions especials per gestionar la seva cartera de valors. Sense comissions de custòdia, ni per ampliacions de capital, ni per l’abonament de dividends i primes, fins al 30 de juny de 2016, i amb una tarifa plana de 3 euros (1) en operacions de compravenda en mercat de renda variable nacional, sense límit d’operacions, vigent fins al 30 de juny de 2015.

A més a més, per agrair-li la confiança en la nostra entitat, li bonificarem amb un 0,1% el traspàs de la seva cartera de renda variable cotitzada des d’una altra entitat, fins a un import total màxim de 500 euros per idèntica titularitat (2).

(1) Més taxes i cànons que repercuteixin els mercats i els sistemes de liquidació.

(2) La bonificació del 0,1% s’aplicarà sobre el total de carteres de renda variable cotitzada traspassades, amb un import total màxim de 500 euros per titular.

ESTALVI- INVERSIÓ

Dipòsits

Posem a disposició seva una oferta àmplia i variada de dipòsits, per tal que pugui triar el que s'adapta millor a les seves necessitats.

Cal destacar els dipòsits referenciats, per a inversors que volen obtenir una rendibilitat atractiva, aprofitant l'evolució dels mercats financers i assegurant-se que recuperaran el capital invertit.

Estalvi amb avantatges fiscals

Pla Estalvi* és una assegurança de vida amb rendibilitat garantida i flexibilitat total: la rendibilitat És creixent en funció del saldo acumulat, garantida per semestres naturals i coneguda per endavant.

Permet fer-HI aportacions periòdiques a partir de 50 euros o aportacions extraordinàries quan vulgui. Podrà disposar del saldo acumulat al seu pla, totalment o en part, en qualsevol moment i sense cap penalització ni comissió.

*Pla Estalvi i Pla de Previsió Assegurat, PPA són assegurances de vida de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros intermediades per BanSabadell Mediación, Operador de Bancaseguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A03424223 i domicili social a l’avinguda Diagonal, 407 bis, 08008 Barcelona, inscrita al Registro Mercantil de Barcelona i al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb clau núm. OV-0004, que té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de capacitat financera, d’acord amb l’article 21 de la Llei 26/2006 de mediació d’assegurances i reassegurances privades. BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A-08371908 i domicili social al carrer Sena, 12, P.I.A.E. Can Sant Joan, 08174 Sant Cugat del Vallès.

(4)

Fons d'inversió

Posem a disposició seva una oferta àmplia i variada de fons d’inversió, per tal que pugui triar el fons o la combinació de fons que s’adapta millor al seu perfil i necessitats, sempre amb el nostre assessorament.

Plans de pensions

Pla de Previsió Assegurat*

Per gaudir i assegurar la seva jubilació, posem a disposició seva una gamma extensa de plans de pensions i el BS Pla de Previsió Assegurat. A més a més, es podrà beneficiar d’avantatges fiscals immediats, ja que li permet reduir el pagament d’impostos en la pròxima declaració de la renda.

*Pla Estalvi i Pla de Previsió Assegurat, PPA són assegurances de vida de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros intermediades per BanSabadell Mediación, Operador de Bancaseguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A. amb NIF A03424223 i domicili social a l’avinguda Diagonal, 407 bis, 08008 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona i al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb clau núm. OV-0004, que té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de capacitat financera, d’acord amb l’article 21 de la Llei 26/2006 de mediació d’assegurances i reassegurances privades. BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A-08371908 i domicili social al carrer Sena, 12, P.I.A.E. Can Sant Joan, 08174 Sant Cugat del Vallès.

Rendibilitat assegurada

ITF a 2, 3 i 5 anys. Amb un tipus d’interès pactat en el moment de la contractació per a tota la vigència de la imposició. Tipus d’interès preferents.

Imposició a termini fix. Terminis d’1, 3 o 6 mesos i 1 any. Tipus d’interès preferents.

FINANÇAMENT DE L'ECONOMIA PERSONAL

Préstec Nova Trajectòria Professional

Préstec per a col·legiats que s'instal·len fora de la seva residència habitual per tal d'iniciar una nova trajectòria professional per compte aliè, que té com a objectiu cobrir les despeses domèstiques, de desplaçament i d'instal·lació.

Comissió d’estudi: 0%.

l

Comissió d’obertura: 0,50 % (mínim 50 euros).

l

Termini de devolució fins a 5 anys.

l

Interès fix: 8.50% (TAE 9.070%)*.

l

Import màxim a finançar 20.000 euros.

l

* TAE calculada per a 10.000 euros que s’ha de tornar en 5 anys. Aplicant un tipus d’interès fix de 8,50% (TAE: 9,070%).

Import total carregat: 12.309,87 euros. Comissió d’obertura del 0,50%. Comissió d’estudi del 0,00%.

Compensació per reemborsament anticipat: 0,50% de l’import reemborsat. Si el període des de la data de reemborsament fins al venciment del préstec és superior a 1 any, la compensació aplicada és de l’1%.

Bestreta Nòmina

Li avancem la seva nòmina mensual sense cobrar-li interessos ni comissions d'obertura, estudi o cancel·lació.

Import màxim: nòmina d'un mes.

l

Termini de devolució fins a 6 mesos.

l

Sense comissions ni interessos. TAE: 0%.

l

Condicions aplicables amb nòmina domiciliada i antiguitat a l'empresa superior a 6 mesos.

(5)

Préstec Nòmina

U n pr é ste c r àpi d i amb un i nte r è s pr e fe r e nt. Amb la nòmina domiciliada disposa d'un préstec personal a un tipus d'interès preferent

Condicions aplicables amb la nòmina domiciliada i una antiguitat a l’empresa superior a 1 any.

Import màxim: 60.000 euros. Termini de devolució: de fins a 8 anys.

Interès fix Com. d'obertura Com. d'estudi Com. reemborsament anticipat

TAE des de

8,00% 1,00% (mín. 50 €) exempt exempt 8,60%(*)

(*) TAE calculada per a 6.000 euros que cal tornar en 8 anys. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura: 1%

(mínim 50 euros). TAE: 8,60%. Quota mensual: 84,82 euros. Import total carregat: 8.202,73 euros. Sense comissió d’estudi ni cancel•lació anticipada. (**) Comissió mínima d’obertura 50 euros.

Crèdit Familiar

Ara vostè pot reformar la seva llar, comprar mobles, fer un viatge o fer front a unes despeses imprevistes per molt poc al mes i amb tota comoditat. Import fins a 60.000 euros i termini de devolució fins a 96 mesos. Amortització en 12 o 14 quotes a l’any, amb opció de no pagar cap quota durant els 3 primers mesos.

Interès TAE (1) des de Com. d'obertura (2) Com. d'estudi Comp. Reemborsament anticipat (3)

11,50

%

13,12% 2,00% exempt 0,50%

(1) TAE: 13,12% per un import total de crèdit de 10.000 euros que s’ha de tornar en 5 anys a un tipus d’interès fix de l'11,50% nominal i una quota mensual de 219,93 euros. Import total carregat: 13.195,43 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura del 2,00% (mín. 50 euros); comissió d’estudi del 0%.

(2) Comissió mínima d’obertura: 50 euros.

(3) Si el període des de la data de reemborsament fins al vencimient del préstec és superior a 1 any, la compensació aplicada és de l'1%.

(6)

Finançament d'estudis

Cr è di t pe r a e studi s i cur so s

Pot finançar la totalitat o una part dels cursos escolars, estudis universitaris, fer un curs d’especialització o assistir a un seminari, sense preocupacions econòmiques i disposant dels diners que necessiti.

l

A més a més, l’ajudem a finançar les despeses relacionades (matrícula, material, estada, trasllat). I amb la possibilitat de començar a tornar els diners en acabar la formació.

l

Cr è di t Màste r

Si ha fet una carrera i ara vol completar la seva formació, nosaltres l’ajudem en el seu futur professional finançant-li un màster o un postgrau.

l

Si el cost que s’ha de finançar pels seus estudis és inferior a 45.000 euros, nosaltres l’ajudem a pagar altres despeses, com ara el material d’estudi necessari i la seva estada al l’estranger.

l

Import: el cost total dels estudis. Quan el cost de la matrícula sigui inferior a 15.000 euros, es podran finançar altres despeses relacionades amb els estudis, com ara material, lloguer de l’habitatge…

l

Termini de devolució: fins a 10 anys (incloent-hi el període de carència).

l

Amortització: 12 quotes l’any. Pot escollir pagar només interessos mentre faci els estudis (carència),amb un termini màxim de 5 anys.

l

Disposicions: si el pagament dels seus estudis l’ha de fer en començar el curs escolar, pot sol·licitar que el préstec es faci en diferents quantitats parcials de l’import sol·licitat.

D’aquesta manera, només paga interessos sobre l’import utilitzat.

l

Interès fix TAE (1) Com. d'obertura Com. d'estudi Comp.reemborsament anticipat

6,50% 6,92% 0,50% 0,00% 0,00%

(1) TAE: 6,92% per un import total de crèdit de 10.000 euros que s’ha de tornar en 5 anys a un tipus d’interès fix del 6,50% nominal i una quota mensual de 195,67 euros. Import total carregat: 11.739,63 euros. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura del 0,50% (sense mínim); comissió d’estudi del 0%.

Crèdit Expansió PRO

Crèdit de fins a 5 anys. Import fins a 25.000 euros. Tipus d'interès variable, revisió trimestral segons variació del mercat financer.

Interés Com. Obertura Rev. Anual Com. Estudi No disposició Canc. anticipada 6,10% 0,50% (mín. 90 €) 0,60% (mín. 90 €) Exempt Exempt Exempt

(7)

Hipoteca Bonificada

Gaude i x i de l a tr anqui l ·l i tat que li donarà conèixer la seva quota durant el primer període de la hipoteca.

La Hipoteca Bonificada Mixta li ofereix bonificacions en el tipus d'interès segons els productes contractats. Termini màxim de 30 anys. Per finançar fins al 80% del valor menor entre compravenda i taxació per a la primera residència i fins al 70% per a la segona residència.

Comissió d'obertura: 1% (mínim 750 euros). Fins al 0% per a clients de fins a 35 anys.

l

Compensació de desistiment: 0,50% els primers 5 anys de la hipoteca; 0,25% la resta.

l

Primer any (TIN) TAE variable Revisions

2,70% 3,06% EURIBOR + 1,70 punts (1)

Operació subjecta l'aprovació prèvia per part de Banc Sabadell.

Condicions de tipus d'interès (primer any i resta d'anys) subjectes a anàlisi de risc per part de Banc Sabadell. Aquestes condicions poden variar en funció de l'anàlisi de risc.

(1) TAE variable calculada per a una hipoteca de 104.314,85 euros (100.000 euros per finançar l’habitatge més 4.314,85 euros per finançar l’assegurança de vida vinculada i la de protecció de pagaments). Condicions amb màxima bonificació (domiciliació de nòmina, assegurança de vida vinculada, assegurança de la llar i assegurança de protecció de pagaments), amb un venciment a 30 anys i una comissió d’obertura de l’1% (mínim: 750 euros). Inclou l’assegurança de vida vinculada i la de protecció de pagaments amb una prima única finançada amb cobertura del 100% del capital, per a un home de 30 anys (cost de l’assegurança de vida: 2.952,69 euros, cobertura a 15 anys, i protecció de pagaments: 1.362,16 euros, a 5 anys), i els costos de registre de la propietat (410 euros), comprovació registral (21 euros), gestoria (260 euros), peritatge (159 euros) i impostos (2.472,26 euros) per a un habitatge a Barcelona (varia segons cada comunitat autònoma). També inclou l’import de la prima d’una assegurança de danys durant tota la vida de la hipoteca de 14,53 euros mensuals. Totes aquestes despeses són aproximades. Revisió anual. EURIBOR a 1 any del mes de desembre de 2014 publicat pel Banc d’Espanya el 3 de gener de 2015: 0,329%. Aquesta TAE variable s’ha calculat sota la hipòtesi que els índexs de referència no varien. Per tant, aquesta TAE variable variarà amb les revisions del tipus d’interès.

En cas de no domiciliar la teva nòmina a Banc Sabadell i no contractar les assegurances vinculades a la hipoteca amb nosaltres (vida, llar i protecció de pagaments), el tipus d’interès del primer any serà del 2,70% i per a la resta serà d’EURIBOR + 2,70 punts (la TAE variable resultant serà del 3,69%). Aquesta TAE variable està calculada sobre la base de l’EURIBOR del mes de desembre de 2014 publicat el 3 de gener de 2015: 0,329%, per a una hipoteca de 100.000 euros i amb una comissió d’obertura de l’1% (mínim: 750 euros). A més a més, inclou els costos de registre de la propietat (410 euros), comprovació registral (21 euros), gestoria (260 euros), peritatge (159 euros) i impostos (2.370 euros) per a un habitatge a Barcelona (varia segons cada comunitat autònoma). El càlcul de la TAE variable també inclou l’import de la prima d’una assegurança de danys (no contractada amb Banc Sabadell) durant tota la vida de la hipoteca de 14,53 euros mensuals.

Informació addicional sobre les assegurances vinculades a la teva hipoteca: Protecció Llar i Protecció de Pagaments són assegurances de BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros que tenen com a intermediari BanSabadell Mediación, Operador de Bancaseguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A. amb NIF A03424223 i domicili social a l’av. Diagonal, 407 bis, 08008 Barcelona, inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona i en el Registre de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de capacitat financera d’acord amb l’article 21 de la Llei 26/2006 de mediació d’assegurances i reassegurances privades. BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A64194590 i domicili social al carrer Sena, 12, PIAE Can Sant Joan, 08174 Sant Cugat del Vallès.

Protecció Total Vida és una assegurança de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros i Protecció Total Pagaments és una assegurança de BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y

Reaseguros. Ambdues tenen com a intermediari BanSabadell Mediación, Operador de Bancaseguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A. amb NIF A03424223 i domicili social a l’av. Diagonal, 407 bis, 08008 Barcelona, inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona i en el Registre de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau núm. OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de capacitat financera d’acord amb l’article 21 de la Llei 26/2006 de mediació d’assegurances i reassegurances privades. BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08371908 i domicili social al carrer Sena, 12, PIAE Can Sant Joan, 08174 Sant Cugat del Vallès. BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF número A64194590 i domicili social al carrer Sena, 12, PIAE Can Sant Joan, 08174 Sant Cugat del Vallès.

(8)

SabadellAtlántico SabadellHerrero SabadellSolbank SabadellGuipuzcoano SabadellCAM SabadellGallego 6 de Març de 2015

COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA

Condicions de l'oferta financera

PRODUCTES EXCLUSIUS

Targeta de crèdit amb la imatge del col·lectiu

Targeta de crèdit VISA CLASSIC amb disseny corporatiu, exclusiva per a col·legiats o associats i GRATUÏTA SEMPRE.

Credinstant veterinaris

Avantatges en el finançament dels serveis veterinaris per als seus clients. Podrà oferir quotes a la mida dels seus clientes i gaudirà de tràmits molt senzills, agilitat en la resposta,

immediatesa en els pagaments i flexibilitat per al seu client.

Facturació TPV

La comissió que s'aplica a les operacions de TPV és del 0,35% i amb revisió semestral, amb vinculació de productes.

Quota de manteniment mensual de 4,50 euros. Sense import mínim per operació.

La nostra oferta de terminals punt de venda (TPV) incorpora les màximes prestacions en seguretat i les últimes novetats tecnològiques, i ofereix una solució de cobrament adequada per a cada client.

Disposarà d’una àmplia gamma de terminals que li permetran cobrar els pagaments amb targeta dels seus clients i donar una solució a les vendes tant en entorns presencials com a distància. Entre altres característiques, els nostres TPV:

Estan adaptats per a connexions fixes de telefonia o ADSL; de mobilitat via Bluethooth, Wi -Fi o GPRS, així com terminals connectats tant a PC com a dispositius mòbils (tauletes i

smartphones) o integrats en aplicacions webservice.

l

Són multidioma, multidivisa, contactless (pagaments en què només cal acostar la tarjeta al TPV), permeten la possibilitat de capturar digitalment la signatura del client, i també la gestió de les propines, tax-free…

l

Per a targetes de Banc Sabadell es podran realitzar fraccionaments dels pagaments.

l

(9)

PRODUCTES EXCLUSIUS EMPRESES

Compte Expansió Negocis PRO

Abonament del 10% de la quota de col•legiat o associat, que afegim als avantatges del Compte Expansió Negocis, fins a un màxim de 100 euros anuals per compte, per quotes domiciliades a Banc Sabadell.

COMPTE EXPANSIÓ NEGOCIS PRO

Compte Expansió Negocis PRO

Un compte que posa al seu abast finançament a la mida del seu negoci i una excel·lent oferta de productes i serveis en les millors condicions.

0 comissions d’administració i manteniment.*

l

Transferències nacionals en euros i transferències a països de l'EEE en euros, via BS Online, gratis.

l

Ingrés de xecs domiciliats en entitats de crèdit espanyoles, sense comissions.

l

TPV en condicions preferents.

l

Targeta de crèdit i de dèbit gratis per titular i autoritzat.

l

I molts més avantatges. Perquè el Compte Expansió Negocis PRO és el compte pensat perquè despatxos professionals, autònoms, comerços i petites empreses (amb una facturació igual o inferior a 300.000 euros) es facin grans.

Les excel·lents condicions del Compte Expansió Negocis PRO es mantindran mentre es compleixin els requisits establerts en el contracte. Actualment, com a mínim s’ha de complir un dels requisits següents: un càrrec en concepte d’emissió de nòmina, un càrrec en concepte d’assegurances socials, un càrrec en concepte d’impostos o dos càrrecs en concepte de rebuts. Aquests requisits són de compliment mensual; si al tercer mes no es compleixen aquestes condicions, automàticament el Compte Expansió Negocis PRO passarà a ser un Compte Relació.

*Rendibilitat: 0% TAE.

(10)

Compte Expansió Empreses

Oferta per a nous clients, facturació superior a 300.000€ *

El co mpte que co nte mpl a un co nj unt de se r ve i s fi nance r s i no fi nance r s aj ustats a l e s ne ce ssi tats de l e s e mpr e se s e n co ndi ci o ns pr e fe r e nts, de stacant e l s se güe nts:

Compte corrent a la vista amb remuneració de saldo a partir de 6.000€, i sense comissions d’ administració i manteniment. Canvi de domiciliacions gratuït.

l

Transferències: transferències nacionals i en euros a països del EEE en EUR, SEK y RON mitjançant BS Online i Editran. Gratuïtes el primer any.

l

Ingrés de xecs sense comissions. Han de ser xecs en euros i domiciliats en entitats de crèdit espanyoles.

l

Tres targetes de crèdit i tres targetes de dèbit gratuïtes per compte.

l

Servei de banca a distància BS Online i BS Mòbil gratuïts.

l

Finançament del Circulant en condicions preferents.

l

Tres mesos d’operativa internacional gratuïta. Queda exclosa l’operativa vinculada a risc i l’operativa no relacionada exclusivament amb la d’exportació o importació.

l

Accés al programa Exportar per Créixer, un innovador paquet de solucions per a facilitar l’accés a les empreses espanyoles als mercats exteriors.

l

Descomptes de la prima en la contractació d’una assegurança Protecció Empreses.

l

Se r ve i s no fi nance r s asso ci ats:

Software per a la gestió de la seva tresoreria totalment gratuït. Aquest software, accessible a través de BS Online, desenvolupat per SAGE per als nous clients del Compte Expansió Empreses, permet: Obtenir quadres de comandament de cobraments i pagaments d’empresa. Gestió de comptes i possibilitat de tractar quaderns de diferents entitats i històric de moviments. Personalització sobre la base de classificació per categories.

Confeccionar previsions. Realització de pressupostos.

l

* Per a ser beneficiari d’aquestes condicions, l’empresa ha de canalitzar a través d’aquest compte, com a mínim, anualment, el 10% de la seva operativa (entesa com la seva xifra de facturació anual).

SERVEIS Servei de banca a distància

Contacti i operi amb Banc Sabadell quan ho necessiti i des de qualsevol lloc del món.

l

B S Onl i ne : accedeixi de manera ràpida i segura a la seva operativa bàsica, sense limitacions d'horari ni de lloc: podrà consultar els saldos dels seus comptes, ordenar transferències, comprovar els moviments de les seves targetes, operar en borsa i contractar productes.

l

B S Mò bi l : rebi informació immediata en el mòbil sobre els comptes o sobre els productes que hagi programat, mitjançant avisos en format SMS o missatges de correu electrònic.

l

I nstant B r o k e r : accedeixi còmodament a aquest servei especialitzat en mercat de valors des de qualsevol lloc amb telèfon mòbil, iPhone o BlackBerry.

l

(11)

Serveis personalitzats

Targeta de crèdit Visa Classic Professional BS, gratuïta el primer any. Incorpora:

Assegurança d'accidents de fins a 120.000 euros.

l

Interès mensual per saldo ajornat: 1,45% nominal mensual.

l

Targeta de dèbit BS Card MasterCard, gratuïta el primer any.

Targeta de crèdit Visa Or Professional BS, gratuïta el primer any. Incorpora:

Assegurança d'accidents de fins a 600.000 euros.

l

Interès mensual per saldo ajornat: 1,45% nominal mensual.

l

Inclou una assegurança d'assistència personal i al vehicle en viatge d'Europ Assistance.

l

Sabadell eBorsa

Sabadell eBorsa, un nou servei online amb condicions especials per gestionar la seva cartera de valors. Sense comissions de custòdia, ni per ampliacions de capital, ni per l’abonament de dividends i primes, fins al 30 de juny de 2016, i amb una tarifa plana de 3 euros (1) en operacions de compravenda en mercat de renda variable nacional, sense límit d’operacions, vigent fins al 30 de juny de 2015.

A més a més, per agrair-li la confiança en la nostra entitat, li bonificarem amb un 0,1% el traspàs de la seva cartera de renda variable cotitzada des d’una altra entitat, fins a un import total màxim de 500 euros per idèntica titularitat (2).

(1) Més taxes i cànons que repercuteixin els mercats i els sistemes de liquidació.

(2) La bonificació del 0,1% s’aplicarà sobre el total de carteres de renda variable cotitzada traspassades, amb un import total màxim de 500 euros per titular.

ESTALVI- INVERSIÓ

Dipòsits

Posem a disposició seva una oferta àmplia i variada de dipòsits, per tal que pugui triar el que s'adapta millor a les seves necessitats.

Cal destacar els dipòsits referenciats, per a inversors que volen obtenir una rendibilitat atractiva, aprofitant l'evolució dels mercats financers i assegurant-se que recuperaran el capital invertit.

Estalvi amb avantatges fiscals

Pla Estalvi* és una assegurança de vida amb rendibilitat garantida i flexibilitat total: la rendibilitat És creixent en funció del saldo acumulat, garantida per semestres naturals i coneguda per endavant.

Permet fer-HI aportacions periòdiques a partir de 50 euros o aportacions extraordinàries quan vulgui. Podrà disposar del saldo acumulat al seu pla, totalment o en part, en qualsevol moment i sense cap penalització ni comissió.

*Pla Estalvi i Pla de Previsió Assegurat, PPA són assegurances de vida de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros intermediades per BanSabadell Mediación, Operador de Bancaseguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A03424223 i domicili social a l’avinguda Diagonal, 407 bis, 08008 Barcelona, inscrita al Registro Mercantil de Barcelona i al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb clau núm. OV-0004, que té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de capacitat financera, d’acord amb l’article 21 de la Llei 26/2006 de mediació d’assegurances i reassegurances privades. BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A-08371908 i domicili social al carrer Sena, 12, P.I.A.E. Can Sant Joan, 08174 Sant Cugat del Vallès.

(12)

Fons d'inversió

Posem a disposició seva una oferta àmplia i variada de fons d’inversió, per tal que pugui triar el fons o la combinació de fons que s’adapta millor al seu perfil i necessitats, sempre amb el nostre assessorament.

Plans de pensions

Pla de Previsió Assegurat*

Per gaudir i assegurar la seva jubilació, posem a disposició seva una gamma extensa de plans de pensions i el BS Pla de Previsió Assegurat. A més a més, es podrà beneficiar d’avantatges fiscals immediats, ja que li permet reduir el pagament d’impostos en la pròxima declaració de la renda.

*Pla Estalvi i Pla de Previsió Assegurat, PPA són assegurances de vida de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros intermediades per BanSabadell Mediación, Operador de Bancaseguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A. amb NIF A03424223 i domicili social a l’avinguda Diagonal, 407 bis, 08008 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona i al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb clau núm. OV-0004, que té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de capacitat financera, d’acord amb l’article 21 de la Llei 26/2006 de mediació d’assegurances i reassegurances privades. BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A-08371908 i domicili social al carrer Sena, 12, P.I.A.E. Can Sant Joan, 08174 Sant Cugat del Vallès.

Rendibilitat assegurada

ITF a 2, 3 i 5 anys. Amb un tipus d’interès pactat en el moment de la contractació per a tota la vigència de la imposició. Tipus d’interès preferents.

Imposició a termini fix. Terminis d’1, 3 o 6 mesos i 1 any. Tipus d’interès preferents.

FINANÇAMENT DE L'ECONOMIA PROFESSIONAL

AutoRenting

Rènting de turismes i vehicles comercials. Termini entre 2 i 5 anys. Condicions exclusives.

InfoRenting

Lloguer sense opció de compra d'equips tecnològics: ordinadors portàtils, equips informàtics, ofimàtics i centraletes. Termini entre 2 i 5 anys. Condicions preferents.

Lísing

Lísing mobiliari: finançament a mitjà i llarg termini per adquirir de béns de l'immobilitzat material (maquinària, instal·lacions, vehicles, etc.) pel sistema d'arrendament amb opció de compra final.

Terminis habituals de 2 a 7 anys.

Lísing immobiliari: locals comercials i despatxos.

Terminis habituals de 10 a 20 anys.

Tipus d'interès: fix o variable a escollir.

Condicions i preus preferents.

Compatible amb les línies subvencionades disponibles en cada moment (ICO, BEI, CDTI, etc.).

(13)

Pòlissa de crèdit a 1 any

Interès fix.

Permet obtenir finançament per afrontar les necessitats de tresoreria derivades de la mateixa activitat del seu negoci i cobrir els desfasaments dels fluxos de cobraments i pagaments.

Termini fins a 1 any.

Interès TAE des de Com. d'obertura Com. d'estudi Com. no disposició 5,00% 7,358%* 1,50% (mín. 120 €) 0,50% (mín. 120 €) 0,15% (Mensual)

* TAE calculada per a un crèdit de 30.000 euros, disposat en la seva totalitat amb liquidació trimestral. Les comissions estan exemptes de finançament. Capital a retornar al venciment: 30.000 euros.

Préstec hipotecari

Compra de despatx o local comercial. Interès variable. Termini màxim 12 de anys.

Interès Resta d'anys Com. d'obertura Com. d'estudi Com. amort. anticipada 4,00% Euribor+4,50% 1,75% (Mín. 750 €) 1,00% (Mín. 150,25 €) Exempt

Préstec Inici

Préstec destinat al finançament de la inversió necessària per iniciar l'activitat professional.

Finançament fins al 100%. Termini máxim: 5 anys (fins a 1 any de carència).

Interès fix Com. d'obertura Com. d'estudi TAE des de

5,75% 0,75% Exempt 6,190%*

*TAE calculada per a 10.000 euros que cal tornar en 60 mesos, inclou 12 meses de carència. El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura: 0,75% (mínim 50 euros).

Préstec Professional

Préstec amb amortitzacions periòdiques, destinat a la compra d’equipament. El seu pla d’amortització permet una millor planificació de la tresoreria.

Interès Com. d'obertura Com. de cancel·lació Com. d'estudi TAE variable 6,10%

*

2,00% (mín. 120 €) 1,50% 0,50% (mín. 120 €) 7,66%**

* Tipus d’interès pactat per al primer any. Per als períodes següents s’aplicarà, sobre el tipus d’interès nominal inicial, la variació a l’alça o a la baixa que hagi experimentat en aquest període l’EURIBOR del termini de referència pactat; a l’exemple, l’EURIBOR a 12 mesos. El tipus d’interès resultant després d’aplicar la variació de l’EURIBOR al preu inicial s’arrodonirà a l’alça.

** TAE variable calculada per a un préstec de 50.000 euros amb amortitzacions mensuals i revisió anual, amb un tipus d’interès per al primer any del 6,10%, a un termini de 48 mesos. S’ha pres com a referència per calcular de la TAE l’EURIBOR a 12 mesos, del 0,337% en data 06.11.2014. TAE variable calculada en la hipòtesis de que els tipus de referència no varien. La TAE variarà amb la revisió del tipus d’interès. Comissions no finançades.

Figure

Updating...

References

Related subjects :