• No se han encontrado resultados

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU"

Copied!
30
0
0

Texto completo

(1)

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

Informe comandament 2014

Central de Balanços

(2)

INFORME COMANDAMENT 2014 Pàg

IN D INDEX 2 HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

M O S MOSTRA DE CENTRES per grups estructurals 3 Grups als quals pertany:

A C T ACTIVITAT ASSISTENCIAL per grups estructurals 4 Estructural 4

P E R S PERSONAL per grups estructurals 7 Tipologia econòmica 5

A P U ANÀLISI PER UME ASSISTENCIAL per grups estructurals 10 Tipologia activitat 6

A P U T IP ANÀLISI PER UME ASSISTENCIAL per grups de tipologia econòmica i d'activitat 13

IE INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ per grups estructurals 15

D E DESPESES D'EXPLOTACIÓ per grups estructurals 17

R E S ANÀLISI DELS RESULTATS per grups estructurals 20

R E S ANÀLISI DELS RESULTATS per grups estructurals 20

S P SITUACIÓ PATRIMONIAL 23

E N D ANÀLISI DE L'ENDEUTAMENT per grups estructurals 25

IN V ANÀLISI DE LA INVERSIÓ 27

(3)

CatSalut

MOS (MOS 1): Mostra de centres agrupats per grups estructurals

Es presenta la mostra de centres agrupats per grups estructurals (GE) i la seva assignació als grups per tipologia econòmica (GTE) i d’activitat (GTA) per tal de calcular els valors mitjans de cadascuna de les agrupacions d’aquest informe.

CENTRE GE GTE GTA

Grup 1: Hospitals generals bàsics aïllats i hospitals complementaris

Clínica Terres de Ponent , S.L.U 1 1 2

Hospital Comarcal d’Amposta 1 1 2

CENTRE GE GTE GTA

Grup 3 (GE 3): Hospitals de referència

Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta 3 4 5 Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII 3 4 5 GECOHSA - Hospital Comarcal Móra d'Ebre 1 1 1

Clínica Girona 1 2 2

Fundació Sant Hospital 1 1 1

Hospital de Campdevànol 1 1 1

Hospital de Puigcerdà 1 1 1

Tortosa Salut, S. L 1 1 2

Centre Mèdic Quirúrgic Reus 1 1 2

p g

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta 3 3 4

Hospital Universitari de Lleida Arnau de Vilanova 3 4 5 Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM 3 4 4

Hospital Mútua de Terrassa 3 4 5

Consorci Hospitalari de Vic 3 3 4

Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa 3 4 4

Fundació Hospital-Asil de Granollers 3 3 4

Centre Mèdic Quirúrgic Reus 1 1 2

Clínica Salus Infirmorum 1 1 2

Grup 2 : Hospitals generals bàsics

Gestió de Serveis Sanitaris -Hospital Sta. Maria i H del Pallars 2 3 3

ó l d ll

Fundació Hospital-Asil de Granollers 3 3 4

Consorci Sanitari Integral – Hospital Transversal 3 4 4

Consorci Sanitari de l’Anoia 3 3 4

Consorci Sanitari del Maresme 3 3 4

Consorci Sanitari de Terrassa 3 4 4

Corporació Sanitària Parc Taulí i UDIAT 3 4 5 Parc Sanitari Sant Joan de Déu – Hospital General 3 3 3

Gestió Pius Hospital de Valls, S.A.M. 2 2 2

Fundació Salut Empordà 2 3 3

Fundació Hospital de Palamós 2 3 3

F. Privada Hospital de Sant Jaume d’Olot 2 2 2 F. Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa (

des d’octubre 2014)

IAS – Activitat especialitzada i primària 2 3 3 Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell, F.P. 2 2 2

Consorci Mar Parc de Salut 3 5 5

Consorci Sanitari del Garraf 3 3 4

Clínica de Sabadell, S.L. 3 3 5

Fundació P. Institut de Neurorehabilitació Guttmann 3 Fundació Privada Institut Guttmann (

dades 2014

)

Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell, F.P. 2 2 2

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès 2 2 2

Hospital de Viladecans 2 2 2

Hospital de l'Esperit Sant 2 3 2

Corporació de Salut del Maresme i la Selva 2 3 3

Badalona Serveis Assistencials , SA 2 3 3

Consorci Sanitari Integral - Hospital Dos de Maig 2 2 2

F d ió S ità i d M ll t 2 3 3

Grup 4 (GE 4): Hospitals d’alta tecnologia

Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona 4 5* 6*

Hospital Universitari de Bellvitge 4 5 6

Institut Català d'Oncologia 4 5* 6*

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 4 4 6

F d ió P i t 4 5* 6*

Fundació Sanitària de Mollet 2 3 3

Hospital de Sant Bernabé 2 1 2

Hospital de Sant Celoni 2 1 2

Hospital San Rafael 2 2 2

Hospital Plató, Fundació Privada 2 2 2

F .Hospital St Pau i Sta Tecla - Hospital Sta Tecla i H.del Vendrell 2 3 2

Fundació Puigvert 4 5* 6*

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 4 5 6

Hospital Clínic i Provincial 4 5 6

Hospital Universitari Vall d'Hebron 4 5 6

(*) Aquests centres no es consideren en el denominador per a calcular la mitjana dels grups

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 3

(4)

ACTIVITAT ASSISTENCIAL (ACT 1): Evolució i comparació de l’activitat d’atenció especialitzada

Dades evolució centre i grups estructurals

En unitats 2010 2011 2012 2013 2014 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital

Estades 198.059 186.737 177.478 170.656 158.805 9.270 31.851 83.365 160.919 158.805

Altes convencionals 25.471 24.679 24.982 24.753 23.536 2.764 6.064 15.258 22.389 23.536

Altes mèdiques i obstètriques 0 15.806 16.128 15.678 1.073 3.991 10.098 13.760 15.678

Altes quirúrgiques internament 0 9.176 8.625 7.858 1.691 2.073 5.160 8.629 7.858

Altes de Cirurgia major ambulatòria 9.100 8.037 7.936 9.140 9.647 1.206 3.062 4.853 5.326 9.647

Altes Trasplantament, Cirurgia Oncològica i de Parkinson 0 455 435 505 0 5 116 454 505

Altes Programa d'atenció al malalt crònic 0 722 722 0 1 33 49 7 0

Altes Programa d atenció al malalt crònic 0 722 722 0 1 33 49 7 0

Total Altes 34.571 32.716 32.918 33.893 33.688 3.971 9.164 20.276 28.176 33.688

Visites 577.441 668.917 639.081 717.381 676.190 53.993 138.618 272.536 463.532 676.190

Urgències 147.013 135.845 130.461 134.077 135.639 17.949 46.923 92.655 96.061 135.639

Sessions Cirurgia menor ambulatòria 15.575 16.431 16.150 16.648 18.029 1.589 4.779 7.903 9.917 18.029

Sessions Hospital de dia 71 935 70 855 70 519 71 271 75 601 537 6 401 19 299 57 494 75 601

Sessions Hospital de dia 71.935 70.855 70.519 71.271 75.601 537 6.401 19.299 57.494 75.601

En euros 2010 2011 2012 2013 2014 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital

Tècniques tractaments i proves

diagnòstiques TTiPD 17.903.310 17.772.836 29.879.103 28.910.653 39.094.356 576.831 1.242.631 6.211.100 39.551.479 39.094.356 TTiPD d'alta complexitat 17.903.310 14.976.516 25.765.818 23.215.299 31.744.040 24.116 160.476 3.334.274 29.645.503 31.744.040 TTiPD exclosos alta complexitatp 2.796.320 4.113.285 5.695.354 7.350.316 552.715 1.082.155 2.876.826 9.905.976 7.350.316 Programes Departament Salut 31.150.491 13.813.834 12.314.338 14.222.924 12.092.849 749.423 1.422.927 3.994.597 14.077.127 12.092.849 Productes intermedis 1.847.211 1.799.598 1.946.786 1.889.195 1.655.853 684.449 1.549.310 4.247.520 5.600.051 1.655.853

Diàlisi hospitalària 0 0 0 0 0 436.877 284.629 1.376.084 2.024.472 0

Mitjana

creixement Variació anual en %

 11/10 12/11 13/12 14/13 període 14/10 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital

Altes convencionals -3,11 1,23 -0,92 -4,92 -1,93 -1,74 5,20 2,78 4,57 -4,92

Altes de Cirurgia major ambulatòria -11,68 -1,26 15,17 5,55 1,95 5,54 -3,60 6,64 -13,59 5,55

Visites 15,84 -4,46 12,25 -5,74 4,47 -4,69 -0,73 0,02 5,63 -5,74

Urgències -7,60 -3,96 2,77 1,17 -1,91 -0,21 1,77 1,86 1,82 1,17

ò

Sessions Cirurgia menor ambulatòria 5,50 -1,71 3,08 8,30 3,79 -15,91 1,70 2,28 3,57 8,30

Sessions Hospital de dia -1,50 -0,47 1,07 6,08 1,29 21,62 -3,21 5,14 5,59 6,08

Tècniques tractaments i proves

diagnòstiques -0,73 68,12 -3,24 35,22 24,84 -1,23 20,62 20,53 3,36 35,22

Programes Departament Salut -55,65 -10,86 15,50 -14,98 -16,50 8,42 -16,22 -22,97 -15,43 -14,98

Productes intermedis -2,58 8,18 -2,96 -12,35 -2,43 -7,62 1,14 -3,31 10,60 -12,35

Diàlisi hospitalària 0,00 1,68 8,70 21,27 44,94

(5)

CatSalut

ACTIVITAT ASSISTENCIAL (ACT 2): Evolució i composició de l’activitat assistencial

Dades evolució centre i grups estructurals

G 1 G 2 G 3 G 4 H it l

Ingressos per prestació de serveis assistencials

En euros 2010 2011 2012 2013 2014 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital

13.551.737 36.788.567 105.134.463 260.832.944 286.444.554

28.900 599.804 2.987.531 1.075.695 633.354

1.242.311 3.050.555 3.975.791 109.742 0

360.413 2.789.800 3.896.354 0 0

538.557 477.961 412.803 100.144 801.155

15.721.917 43.706.686 116.406.942 262.118.526 287.879.063

En euros 2010 2011 2012 2013 2014

ACTIVITAT ATENCIÓ ESPECIALITZADA 303.390.333 278.974.381 273.528.190 281.594.076 286.444.554

ACTIVITAT PSIQUIÀTRIC A I DE SALUT MENTAL 588.758 638.749 638.906 635.738 633.354

ACTIVITAT SOC IOSANITÀRIA 0 0 0 0 0

ACTIVITAT PRIMÀRIA 0 0 0 0 0

ALTRA ACTIVITAT 396.794 504.302 550.931 748.163 801.155

TOTAL ACTIVITAT ASSISTENCIAL 304.375.885 280.117.432 274.718.027 282.977.977 287.879.063 15.721.917 43.706.686 116.406.942 262.118.526 287.879.063

Increm ent línies d'activitat 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13

AC TIVITAT ATENC IÓ ESPEC IALITZADA -0,42 -8,05 -1,95 2,95 1,72

ACTIVITAT PSIQUIÀTRICA I DE SALUT MENTAL 444,95 8,49 0,02 -0,50 -0,37

ACTIVITAT SOCIOSANITÀRIA

Variació anual en %

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital

-2,19 1,33 1,39 3,17 1,72

90,84 1,47 4,37 0,20 -0,37

5 19 1 21 5 33 -6 48

TOTAL ACTIVITAT ASSISTENCIAL 304.375.885 280.117.432 274.718.027 282.977.977 287.879.063

ACTIVITAT PRIMÀRIA

ALTRA ACTIVITAT 678,20 27,09 9,25 35,80 7,08

TOTAL ACTIVITAT ASSISTENCIAL -0,15 -7,97 -1,93 3,01 1,73

5,19 1,21 5,33 6,48

0,12 -1,45 -0,63

-0,31 0,80 -3,99 -62,03 7,08

-1,44 1,13 1,51 3,09 1,73

99,68

Pes activitat d'atenció malalts aguts en %

0,19

0,23 0,23 0,22 0,22

0,20

0,26 0,28

Pes altres línies d'activitat en %

99,59

99,57

99,51 99,50

0,19

0,13

0,18 SALUT MENTAL

SOCIOSANITÀRIA

PRIMÀRIA

ALTRA ACTIVITAT

2010 2011 2012 2013 2014

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010 2011 2012 2013 2014

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 5

(6)

ACTIVITAT ASSISTENCIAL (ACT 3) E l ió i ió d l’ ti it t i t i l UME i UME i t i l ACTIVITAT ASSISTENCIAL (ACT 3): Evolució i comparació de l’activitat assistencial en UME i UME assistencial

Dades evolució centre i grups estructurals

L’UME és un indicador homogeni que integra l’activitat d’aguts global d’un hospital, assignant pesos relatius als diferents productes d’acord a un paràmetre bàsic de mesura que és l’alta d’hospitalització modulada per complexitat. Així 1 UME és equivalent a 1 alta amb intensitat de recursos (IRR) igual a 1.

En UME 2010 2011 2012 2013 2014 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital

UME CatSalut 135.835 126.881 128.060 132.137 135.021 4.147 17.431 46.818 120.489 135.021

UME Altres no CatSalut 3.596 3.560 3.857 4.151 4.812 2.563 1.271 4.696 6.813 4.812

Total UME 139.431 130.442 131.917 136.288 139.833 6.710 18.701 51.514 127.302 139.833

Total UME Assistencial (*) 103.690 95.521 98.607 101.562 105.569 6.285 16.416 41.713 93.347 105.569

Pes atenció aguts (en %) 99,68 99,59 99,57 99,51 99,50 86,20 84,17 90,32 99,51 99,50

105 569 139.431

130.442 131.917 136.288 139.833

100.000 120.000 140.000 160.000

93.347 105.569

127.302

139.833

100.000 120.000 140.000 160.000

103.690

95.521 98.607 101.562 105.569

0 20.000 40.000 60.000 80.000

2010 2011 2012 2013 2014

6.285 16.416

41.713 6.710

18.701

51.514

0 20.000 40.000 60.000 80.000

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital

(*) No inclou les pròtesis, la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria, la docència i investigació i la regularització ingressos per sistema de compra en base poblacional.

Total UME Assistencial (*) Total UME

14,990,89 7,460,97 6,291,02 7,431,01 6,200,85

90%

100%

Evolució i composició de la UME assistencial (en %)

Total UME Assistencial (*) Total UME

4 65 5 15 8 15 6,20

9,65 6,04 7,29 4,42 0,85

90%

100%

Comparació de la composició la UME assistencial (en %)

18,00 22,60 20,71 21,69 20,12

8,14

8,20 7,61 7,33

7,26 17,61

19,33 24,13 23,54 28,47

,99

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Productes Intermedis i Diàlis i Programes Dep. de Salut TTiPE*

Urgències Consultes externes

14,14 19,91 16,86

16,05 20,12

12,61 12,40

10,56

5,77 7,26

7,32 9,16

13,38

29,64

28,47

6,43 4,65 5,15 8,15

40%

50%

60%

70%

80%

90%

40,38 41,44 40,24 39,00 37,10

0%

10%

20%

30%

2010 2011 2012 2013 2014

Hospitalització

49,85 47,83 46,76

35,96 37,10

0%

10%

20%

30%

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital

*TTiPE - Tècniques, tractaments i procediments específics

(7)

CatSalut

RECURSOS HUMANS (PERS 1): Evolució de la plantilla persones equivalents (PPE), de l’estructura i del cost unitari del personal a Jornada Completa

2013 2014 

E ti ió t it i 2013 2014 Dif 14-13 

Estimació cost unitari (en euros)

Directius

111.221 100.863 -9,31

Metges

66.721 65.717 -1,51

en plantilla 80.195 77.250 -3,67

en formació 42.357 42.729 0,88

Plantilla equivalent - PPE (1) 3.168,61 3.156,70 -11,91 -0,38

Directius

8,48 8,83 0,35 4,14

Metges

790,80 805,28 14,48 1,83

en plantilla 509,20 536,25 27,05 5,31

en formació 281,60 269,03 -12,57 -4,46 en formació 42.357 42.729 0,88

Infermeres

49.909 49.209 -1,40

en plantilla 50.228 49.509 -1,43

en formació 18.770 18.580 -1,01

Auxiliars

33.679 33.159 -1,55

N lifi t

en formació 281,60 269,03 12,57 4,46

Infermeres

1.114,20 1.112,35 -1,85 -0,17

en plantilla 1.102,90 1.101,53 -1,37 -0,12

en formació 11,30 10,82 -0,48 -4,25

Auxiliars

651,80 643,92 -7,88 -1,21

No qualificats

29.699 29.544 -0,52

Administració

40.681 42.680 4,91

Serveis Generals

32.952 25.764 -21,81

No qualificats

92,00 90,43 -1,57 -1,71

Administració

394,13 384,36 -9,77 -2,48

Serveis Generals

117,20 111,53 -5,67 -4,84

(1) Persones plantilla equivalent a: Jornada completa

12,44 12,18

3,70 3,53

80%

100%

Evolució estructura personal propi (PPE) en %

12,92 12,62

80%

100%

Evolució sense Serveis Generals propis en %

35,16 35,24

23,47 23,26

40%

60%

36,51 36,53

24,38 24,12

40%

60%

0,27 0,28

24,96 25,51

0%

20%

2013 2014

Directius Metges Infermeres

0,28 0,29

25,92 26,44

0%

20%

2013 2014

f ó

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 7

Directius Metges Infermeres

Auxiliars Administració Serveis Generals Directius Metges Infermeres Auxiliars Administració

(8)

RECURSOS HUMANS (PERS 2): Comparació de la plantilla persones equivalents (PPE), de l’estructura i del cost unitari del personal a Jornada Completa

Dades grups estructurals

G 1 G 2 G 3 G 4 H it l

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital Plantilla equivalent - PPE (1) 190,29 608,40 1.498,71 3.076,13 3.156,70

Directius 3,08 5,52 7,18 11,30 8,83

Metges 29,49 137,69 363,99 749,32 805,28

en plantilla 29,49 133,65 290,31 526,07 536,25

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital Estimació cost unitari (en euros)

Directius 86.879 88.839 90.772 108.953 100.863

Metges 82.002 75.243 69.351 66.398 65.717

en plantilla 82.002 76.662 76.777 76.998 77.250

en formació 0,00 4,04 73,69 223,25 269,03

Infermeres 57,65 191,22 485,79 1.012,41 1.112,35

en plantilla 57,65 190,34 479,69 1.003,56 1.101,53

en formació 0,00 0,88 6,11 8,85 10,82

Auxiliars 56,27 151,61 338,58 649,72 643,92

en formació 28.320 40.093 41.418 42.729

Infermeres 46.793 43.965 44.630 45.508 49.209

en plantilla 46.793 44.071 44.958 45.729 49.509

en formació 21.105 18.797 20.392 18.580

Auxiliars 28.735 28.213 29.675 30.345 33.159

No qualificats 5,53 22,33 43,46 142,44 90,43

Administració 26,18 82,11 182,25 360,16 384,36

Serveis Generals 12,08 17,92 77,46 150,76 111,53

(1) Persones plantilla equivalent a jornada completa

No qualificats 29.611 19.758 24.128 28.664 29.544

Administració 29.938 30.882 32.468 34.842 42.680

Serveis Generals 30.404 31.569 27.474 28.313 25.764

E t t l i (PPE) %

28 59 25 49 25 75 23,26

13,76 13,50 12,16 11,71 12,18

6,35 2,94 5,17 4,90 3,53

80%

100%

Estructura personal propi (PPE) en %

29,46 26,88 27,08 24,12

14,69 13,91 12,82 12,31 12,62

80%

100%

Estructura sense Serveis Generals propis en %

30,30

31,43 32,41 32,91 35,24

32,48

28,59 25,49 25,75

40%

60%

32,35

32,38 34,18 34,61 36,53

34,68 29,46

40%

60%

1,62 0,91 0,48 0,37 0,28

15,50 22,63 24,29 24,36 25,51

0%

20%

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital

1,73 0,93 0,50 0,39 0,29

16,55 23,32 25,61 25,61 26,44

0%

20%

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital

Directius Metges Infermeres Auxiliars Administració Directius Metges Infermeres Auxiliars Administració Serveis Generals Directius Metges Infermeres Auxiliars Administració

(9)

CatSalut

RECURSOS HUMANS (PERS 3): Comparació de la plantilla persones equivalents (PPE) a Jornada Completa per línies d’atenció sanitària

Aguts Sociosanitària i

Social Salut mental Primària Altra Total 2014

100% 3 53

HOSPITAL Estructura de PPE per línies d'atenció sanitària en %

PPE (1) Per línies d'atenció sanitària 3.156,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3.156,7

Directius 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8

Metges 805,3 0,0 0,0 0,0 0,0 805,3

en plantilla 536,3 0,0 0,0 0,0 0,0 536,3

en formació 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 0 35 24

23,26 12,18 3,53

60%

80%

en formació 269,0 0,0 0,0 0,0 0,0 269,0

Infermeres 1.112,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1.112,4

en plantilla 1.101,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1.101,5

en formació 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8

Auxiliars 643,9 0,0 0,0 0,0 0,0 643,9 0,28 0,00 0,00 0,00

25,51

0,00 0,00 0,00

35,24

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0%

20%

40%

Aguts Sociosanitària i Salut mental Primària

No qualificats 90,4 0,0 0,0 0,0 0,0 90,4

Administració 384,4 0,0 0,0 0,0 0,0 384,4

Serveis Generals 111,5 0,0 0,0 0,0 0,0 111,5

(1) Persones plantilla equivalent a Jornada completa

Aguts Sociosanitària i Social

Salut mental Primària

3.156,7 0,0 0,0 0,0

Directius Metges Infermeres

Auxiliars Administració Serveis Generals

Dades grups estructurals

23 09 7,05

6,48 6,19 0,000,00 3,28

100%

GRUP1 Estructura de PPE en %

11 525,52 7,196,26 10,241,62 0,86

100%

GRUP3 Estructura de PPE en % 13 97

3,98 7,60

24 69

3,41 1,57 0,56 0,18

100%

GRUP2 Estructura de PPE en %

11 624,95 6,56 10,461,95 100%

GRUP4 Estructura de PPE en %

30,94

46,19 30,34

26,36

51,91

23,09

2,24

14,66 7,05

25,63

40%

60%

80%

33,11 28,36 29,43

22,04

43,10

27,23

7,51

11,52 7,19

25,92

40%

60%

80%

31,33

40,11

35,04 23,38

52,86

14,18

4,04

13,97 24,69

40%

60%

80%

33,15 32,51

20,95

21,26 18,52

8,94

11,62 13,56

40%

60%

80%

1,60 1,44 0,00 3,66

16,76 5,18

30,72 34,85

,

26,46

0%

20%

Aguts Sociosanitària i

Social Salut mental Primària

157,2 28,2 0,4 4,5

0,52 0,14 0,27 0,11

23,94

11,87

32,29 35,88

30,86

0%

20%

Aguts Sociosanitària i Social

Salut mental Primària

1.273,7 83,0 55,2 72,6

1,01 0,42 0,69 0,46

23,12

7,85

35,30 35,41

27,73

0%

20%

Aguts Sociosanitària i

Social Salut mental Primària

491,8 62,8 11,6 39,0

0,36 0,11 0,08 0,00

23,99 24,26

56,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

20%

Aguts Sociosanitària i Social

Salut mental Primària

3.037,2 1,2 15,6 0,0

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 9

, , , ,

(10)

Dades evolució centre i grups estructurals

D fi i i

ANÀLISI DE L’INGRÉS, COST I MARGE PER UME ASSISTENCIAL

Definicions

Ingrés per UME assistencial Ingressos d'explotació / UME assistencial Cost per UME assistencial Despeses d'explotació / UME assistencial Marge per UME assistencial Resultat d'explotació / UME assistencial

Grups estructurals

6 5 0

2 918

3 .1 5 0

3.129 3.109

2.903 2.920

2.843

3.167 3.267

2.943 2.900

2.817

6 5 0 9 0 0 1 5 0 4 0 0

2.585 2.585

2.728

2.913

2.843

2.509 2.566

2.717

2.918

2.817

2 .1 5 0 2 .4 0 0 2 .6 5 0 2 .9 0 0

6 5 0 9 0 0 1 5 0 4 0 0

1 .4 0 0 1 .6 5 0 1 .9 0 0

0 0 5 0 0 0 1 5 0 4 0 0

4 0 0 6 5 0 9 0 0 1 .1 5 0

-38 -158 -40

20 26

3 5 0 0 0 5 0

2010 2011 2012 2013 2014

76 19 11

-6

26

-3 5 0 -1 0 0 1 5 0

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital

Ingrés per UME assistencial Cost per UME assistencial Marge per UME assistencial Ingrés per UME assistencial Cost per UME assistencial Marge per UME assistencial

(11)

CatSalut

À É

Dades evolució centre i grups estructurals

ANÀLISI DE L’INGRÉS de la facturació de l’activitat assistencial a malalts d’aguts, COST I MARGE ESTIMATS PER UME ASSISTENCIAL sense MHDA

• En aquesta anàlisi s’estima el cost per UME assistencial, restant de les despeses d’explotació els ingressos corresponents a altres activitats no traduïdes a UME. Així, es busca obtenir les despeses imputables a l’activitat d’aguts, considerant que la resta d’activitats presenten una situació de dèficit igual a zero.

Definicions

Ingrés d'aguts per UME assistencialg g p Ingressos per prestació de serveis assistencials d'atenció especialitzada / UME assistencial (sense MHDA) Cost estimat per UME assistencial Despeses d'explotació - Ingressos de l'activitat no traduida a UME assistencial / UME assistencial (sense MHDA) Marge estimat per UME assistencial Ingrés d'aguts per UME assistencial - Cost estimat per UME assistencial

Grups estructurals

2.722 2.802

2 750 3.000

2.750

2.460 2.450

2.336 2.347 2.299

2.509 2.475

2.392

1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750

2.084 2.038

2.204 2.282 2.299

2.093 2.113

2.288

2.421 2.392

1.500 1.750 2.000 2.250 2.500

250 500 750 1.000 1.250 1.500

500 750 1.000 1.250

-263 -353

-173 -128 -92

-750 -500 -250 0

2010 2011 2012 2013 2014

-9 -75 -84 -139 -92

-500 -250 0 250

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital

Ingrés d'aguts per UME assistencial (sense MHDA) Cost estimat per UME assistencial (sense MHDA) Marge estimat per UME assistencial (sense MHDA)

Ingrés d'aguts per UME assistencial (sense MHDA) Cost estimat per UME assistencial (sense MHDA) Marge estimat per UME assistencial (sense MHDA)

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 11

(12)

Dades evolució centre i grups estructurals

ANÀLISI DE LA PRODUCTIVITAT : UME assistencial per PPE d'aguts a Jornada Completa sense suplències

(*) Pel 2013 s'estima la productivitat sense suplències considerant que aquestes tenen la mateixa proporció que al 2014.

En UME assistencial * 2013 2014 14-13 % En UME assistencial Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital

UME assistencial / PPE Aguts (1) UME assistencial / PPE Aguts (1)

Total personal assistencial 40,1 41,6 1,5 3,8% Total personal assistencial 54,6 43,9 42,1 40,2 41,6

P l i t i l P l i t i l

Personal assistencial: Personal assistencial:

Titulats superiors 129,8 132,5 2,7 2,1% Titulats superiors 241,0 149,0 139,4 129,3 132,5

Titulats grau mitjà 95,9 99,8 3,9 4,1% Titulats grau mitjà 136,9 115,9 106,3 102,8 99,8

Formació professional 168,7 177,5 8,8 5,2% Formació professional 162,0 155,5 160,7 164,9 177,5

No qualificats 1.163,9 1.230,8 66,9 5,8% No qualificats 1.422,2 967,8 1.057,3 733,1 1.230,8

Personal Administració 267,8 285,4 17,6 6,6% Personal Administració 285,8 251,0 293,9 278,2 285,4

Personal serveis generals 908,7 992,6 83,9 9,2% Personal serveis generals 651,3 1.023,1 645,6 678,4 992,6

TOTAL personal 33,5 35,0 1,5 4,3% TOTAL personal 42,1 35,6 34,6 33,2 35,0

(1) Persones plantilla equivalent sense suplències (1) Persones plantilla equivalent sense suplències

200 250

UME assistencial per PPE d'aguts sense suplències a Jornada Completa

241,0 241 0 250

300

UME  assistencial per PPE d'aguts sense suplències a Jornada Completa Per  grups estructurals

129,8 132,5

202,7 200,1

58,1 60,7

100 150 200

149,0

139,4 129,3 132,5

241,0

152,1

177,5 187,1 200,1

70,5 62 1 60 3 58 3 60 7

100 150 200

,

0 50

2013 2014

Titulats superiors Titulats superiors sense residents Resta personal assistencial

62,1 60,3 58,3 60,7

0 50

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital

Titulats superiors Titulats superiors sense residents Resta personal assistencial

(13)

CatSalut

Dades grups tipològics

ANÀLISI DE L’INGRÉS, de la facturació de l’activitat assistencial a malalts d’aguts, COST I MARGE ESTIMATS PER UME ASSISTENCIAL sense MHDA

Grups tipologia econòmica Grups tipologia activitat

3.000 3.000

2.088 2.030 2.138 2.185 2.296 2.299

2.156

2.029

2.205 2.281

2.438 2.392

2.000 2.500

2.592

2.002 2.097 2.185 2.217 2.282 2.299

2.750

2.033

2.216 2.290 2.267 2.421 2.392

2.000 2.500

1.000 1.500

1.000 1.500

-68

1

-66 -96 -142 -92

0 500

-158

-31

-119 -106 -50

-139 -92

0 500

-500

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Hospital

Ingrés d'aguts per UME assistencial (sense MHDA) Cost estimat per UME assistencial (sense MHDA) Marge estimat per UME assistencial (sense MHDA)

-500

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6 Hospital

Ingrés d'aguts per UME assistencial (sense MHDA) Cost estimat per UME assistencial (sense MHDA) Marge estimat per UME assistencial (sense MHDA)

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 13

(14)

Dades grups tipològics

ANÀLISI DE LA PRODUCTIVITAT : UME assistencial per PPE d'aguts a Jornada Completa sense suplències

Grups tipologia econòmica Grups tipologia d'activitat

En UME assistencial Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Hospital En UME assistencial Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6 Hospital

UME assistencial / PPE Aguts (1) UME assistencial / PPE Aguts (1)

Total personal assistencial 48,4 47,9 43,0 40,1 41,3 41,6 Total personal assistencial 39,0 47,9 41,7 41,3 43,2 40,2 41,6

Personal assistencial: Personal assistencial:

Titulats superiors 183,8 176,0 148,3 130,9 130,7 132,5 Titulats superiors 125,8 172,9 142,8 137,8 139,1 129,3 132,5

Titulats grau mitjàg j 131,3, 122,6, 112,1, 100,3, 106,1, 99,8, Titulats grau mitjàg j 112,5, 124,4, 112,3, 104,3, 108,0, 102,8, 99,8,

Formació professional 143,9 165,1 152,0 163,7 167,8 177,5 Formació professional 125,7 161,5 145,7 154,7 173,2 164,9 177,5

No qualificats 1.498,9 1.031,0 1.004,1 810,9 852,0 1.230,8 No qualificats 1.212,3 1.142,3 824,5 1.076,1 1.051,6 733,1 1.230,8

Personal Administració 258,9 260,0 268,9 304,4 274,5 285,4 Personal Administració 210,6 286,5 233,2 264,3 326,3 278,2 285,4

Personal serveis generals 632,1 1.167,6 740,4 621,0 712,8 992,6 Personal serveis generals 560,3 1.027,6 817,5 522,2 835,3 678,4 992,6

TOTAL personal 37,6 38,7 35,0 33,4 34,1 35,0 TOTAL personal 30,5 39,0 33,6 33,2 36,3 33,2 35,0

(1) Persones plantilla equivalent sense suplències (1) Persones plantilla equivalent sense suplències

(1) Persones plantilla equivalent sense suplències (1) Persones plantilla equivalent sense suplències

183,8 200,00 250,00

Per grups de tipologia econòmica

UME  assistencial per Persona equivalent d'aguts sense suplències a Jornada completa

200 00 250,00

Per grups de tipologia d'activitat

UME assistencial per Persona equivalent d'aguts sense suplències a Jornada Completa

183,8 176,0

148,3

130,9 130,7 132,5

183,8

177,2

161,6

174,3

188,9 200,1

65,6 65,8 60,6 57,7 60,4 60,7

100,00 150,00

125,8

172,9

142,8 137,8 139,1

129,3 132,5

125,8

177,1

145,7

159,5

197,5

187,1

200,1

56,6 66,2 58,9 58,9 62,6 58,3 60,7

100,00 150,00 200,00

0,00 50,00

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Hospital

Titulats superiors Titulats superiors sense residents Resta personal assistencial

,

0,00 50,00

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6 Hospital

Titulats superiors Titulats superiors sense residents Resta personal assistencial

(15)

À Ó

CatSalut

ANÀLISI DELS INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ (IE 1): Evolució i comparació dels ingressos d’explotació

Dades evolució centre i grups estructurals

Ingressos d'explotació

En euros 2010 2011 2012 2013 2014 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital

Prestació de serveis assistencial al CatSalut 296.182.251 272.075.382 266.054.985 273.921.328 277.549.365 10.095.125 39.766.693 106.410.425 249.342.154 277.549.365

Prestació de serveis socials a l'ICASS 516.058 557.660 556.590 534.173 529.998 149.748 613.532 504.301 69.472 529.998

Altres prestacions de serveis 7.641.657 7.439.572 8.040.111 8.469.044 9.631.036 5.466.502 3.324.196 9.492.217 12.510.695 9.631.036

Subvencions d'explotació 4.954.827 4.782.830 3.971.814 4.299.803 4.121.870 6.653 294.931 1.068.087 1.290.575 4.121.870

Ingressos accessoris, Treballs realitzats per a l'actiu i

Excessos de provisions 2.648.495 2.650.461 1.453.240 4.050.102 3.231.225 261.802 727.067 1.810.556 5.399.506 3.231.225

Imputació subvencions d'immob. no financer i altres 10.297.952 9.337.171 5.602.054 5.110.445 4.710.504 254.346 401.067 1.210.336 3.028.858 4.710.504 Beneficis procedents i reversió del

Beneficis procedents i reversió del

deteriorament de l'immobilitzat 0 0 0 4.840 0 -274 960 23.866 159.088 0

Altres resultats d'explotació positius 2.220.864 160.318 608.022 152.445 379.548 15.409 25.111 64.132 96.080 379.548

Ingressos d'explotació 324.462.104 297.003.394 286.286.816 296.542.180 300.153.546 16.249.311 45.153.558 120.583.920 271.896.429 300.153.546

Variació anual Mitjana creixement

 11/10 12/11 13/12 14/13 període 14/10p Grup 1p Grup 2p Grup 3p Grup 4p Hospitalp

Prestació de serveis assistencial al CatSalut -8,14 -2,21 2,96 1,32 -1,52 -3,06 0,98 1,59 2,78 1,32

Prestació de serveis socials a l'ICASS -0,19 -4,03 -0,78 -1,67 -3,35 -11,28 -7,63 -3,48 -0,78

Altres prestacions de serveis -2,64 8,07 5,33 13,72 6,12 1,74 5,74 1,12 10,21 13,72

Subvencions -3,47 -16,96 8,26 -4,14 -4,08 46,04 -12,10 -12,62 17,81 -4,14

Ingressos accessoris, Treballs realitzats per a l'actiu i

Excessos de provisions 0,07 -45,17 178,69 -20,22 28,34 -33,11 -11,50 -24,02 0,41 -20,22

ó b d' b f l

Imputació subvencions d'immob. no financer i altres -9,33 -40,00 -8,78 -7,83 -16,48 167,27 -7,59 10,15 -19,89 -7,83

Beneficis procedents i reversió del

deteriorament de l'immobilitzat -89,81 -1,76 229,54

Altres resultats d'explotació positius -92,78 279,26 -74,93 148,97 65,13 -18,55 -55,25 -28,42 -57,70 148,97

Ingressos d'explotació -8,46 -3,61 3,58 1,22 -1,82 -1,23 0,63 0,91 2,78 1,22

324.462.104

297.003.394 286.286.816 296.542.180 300.153.546

271.896.429

300.153.546

296.698.309

272.633.042 266.611.575 274.455.501 278.079.363

2010 2011 2012 2013 2014

10.244.873 40.380.226 106.914.726 249.411.626 278.079.363 16.249.311

45.153.558

120.583.920

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 15

Prestació de serveis assistencial al CatSalut i ICASS Ingressos d'explotació Prestació de serveis assistencial al CatSalut i ICASS Ingressos d'explotació

(16)

À Ó

ANÀLISI DELS INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ (IE 2): Evolució i comparació de la composició dels ingressos d’explotació

Dades evolució centre i grups estructurals

Composició dels ingressos

En % 2010 2011 2012 2013 2014 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital

Prestació de serveis assistencial al CatSalut 91,28 91,61 92,93 92,37 92,47 62,13 88,07 88,25 91,70 92,47

Prestació de serveis socials a l'ICASS 0,16 0,19 0,19 0,18 0,18 0,92 1,36 0,42 0,03 0,18

Altres prestacions de serveis 2,36 2,50 2,81 2,86 3,21 33,64 7,36 7,87 4,60 3,21

Subvencions 1,53 1,61 1,39 1,45 1,37 0,04 0,65 0,89 0,47 1,37

Altres ingressos d'explotació 0 82 0 89 0 51 1 37 1 08 1 61 1 61 1 50 1 99 1 08

Altres ingressos d explotació 0,82 0,89 0,51 1,37 1,08 1,61 1,61 1,50 1,99 1,08

Imputació subvencions d'immob. no financer i altres 3,17 3,14 1,96 1,72 1,57 1,57 0,89 1,00 1,11 1,57

Beneficis procedents i reversió del

deteriorament de l'immobilitzat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,06 0,00

Altres resultats d'explotació positius 0,68 0,05 0,21 0,05 0,13 0,09 0,06 0,05 0,04 0,13

Ingressos d'explotació 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

78,88

80,00 90,00

Composició Altres ingressos per prestació de serveis assistencials (no CatSalut i ICASS) en %

0,14 47,59

50,00 60,00 70,00

1 5

22,68 17,62 26,25 7 69 13,81

,95 18,83 40 22,60

11,71 9,44 31,16 19,10 24,24

16,69 25,96 73

20,00 30,00 40,00

7,1 1,36 1,96 1,00 3,75 0,09 5,85

2,32 5,67 7,6 3,96

8, 3,94 0,16 2,13 3,24

3,29 9 1,02 0,041,59 0,00 0,44 0,00 7,7

0,00 10,00

Particulars Mútues d'accidents de treball i malalties professionals

Entitats asseguradores d'accidents de trànsit

Beneficiaris mútues i companyies asseguradores

Administracions Locals SEM (Serveis d'Emergències Mèdiques)

Entitats de la Xarxa Sanitària d'Utilització Pública

Altres ingressos per prestació de serveis assistencials En %

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital

(17)

À Ó

CatSalut

ANÀLISI DE LES DESPESES D’EXPLOTACIÓ (DE 1): Evolució i comparació de les despeses d’explotació

Dades evolució centre i grups estructurals

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital

732 070 4 074 031 15 631 867 52 524 452 9 3 3

En euros 2010 2011 2012 2013 2014

à 308 9 2 0 8 9 26 3 8 93 06 9 3 3 732.070 4.074.031 15.631.867 52.524.452 49.437.315

285.150 881.007 3.043.080 7.344.417 5.908.632 446.920 3.193.024 12.588.787 45.180.035 43.528.683 1.176.636 2.977.265 11.122.670 30.673.097 38.803.992

220.527 636.293 1.354.522 2.512.623 3.973.400

3.187.108 5.689.081 13.214.356 20.981.027 18.565.300 8 303 184 27 143 246 66 958 586 138 518 008 152 380 446

Farmàcia 55.308.195 52.075.148 49.265.344 48.934.065 49.437.315

Consum intern 10.173.467 8.801.978 7.617.673 7.129.658 5.908.632

Medicació hospitalària de dispensació ambulatò 45.134.728 43.273.170 41.647.671 41.804.407 43.528.683

Material sanitari 39.324.943 36.224.649 35.676.660 36.328.334 38.803.992

Altres consums 4.252.941 3.737.500 3.246.690 3.549.066 3.973.400

Treballs realitzats per tercers 21.525.041 20.427.977 19.106.716 18.543.181 18.565.300

P l 172 855 777 168 051 814 150 399 929 154 458 891 152 380 446 8.303.184 27.143.246 66.958.586 138.518.008 152.380.446

522.928 1.740.930 3.855.190 8.630.232 8.827.009 1.212.480 2.373.169 7.089.575 12.158.383 21.355.400

60.338 238.502 1.001.174 5.456.550 1.175.682

355.527 5.421 103.774 471.210 34.054

563 25.203 11.952 507.434 2.879.560

Personal 172.855.777 168.051.814 150.399.929 154.458.891 152.380.446

Dotació amortització 10.733.440 9.724.820 9.444.838 9.082.731 8.827.009

Serveis exteriors 23.457.409 20.892.445 22.171.020 21.796.611 21.355.400

Altres despeses d'explotació 684.075 888.857 707.833 1.455.477 1.175.682

Deteriorament i resultat per alienacions de

l'immobilitzat 113.543 57.765 4.956 9.342 34.054

Altres resultats d'explotació negatius 137.274 14.096 177.981 363.411 2.879.560

Despesa d'explotació En euros i percentatge variació anual

1 40 Despeses d'explotació

En euros i percentatge variació anual

15.771.361 44.903.140 120.343.666 272.433.015 297.432.159

p g

Despeses d'explotació 328.392.638 312.095.071 290.201.967 294.521.109 297.432.159

2,67

1,49

0,99

0,73

1,31

1,40

0,99

4 96

272.433.015 297.432.159

328.392.638 312.095.071 290.201.967 294.521.109 297.432.159 -4,96

-7,01

15.771.361 44.903.140

120.343.666 -0,43

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 17

2010 2011 2012 2013 2014 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital

(18)

À Ó

ANÀLISI DE LES DESPESES D’EXPLOTACIÓ (DE 2): Evolució i comparació de la composició de les despeses d’explotació

Dades evolució centre i grups estructurals

Despesa de farmàcia

Despesa de personal Treballs de tercers i serveis exteriors

7,17

4,12 Despesa de farmàcia

En euros i percentatge variació anual només de MHDA

-0,67

2 78

2,70

-1,35 Despesa de personal

En euros i percentatge variació anual

-2,00

-0,10

-2,27

-1,04 Treballs de tercers i serveis exteriors

En euros i percentatge variació anual

-4,12 -3,76

0,38 -2,78

-10,50

-8 14 55.308.195 52.075.148 49.265.344 48.934.065 49.437.315

2010 2011 2012 2013 2014

172.855.777 168.051.814 150.399.929 154.458.891 152.380.446

2010 2011 2012 2013 2014

44.982.450 41.320.422 41.277.736 40.339.792 39.920.700 -8,14

2010 2011 2012 2013 2014

1 32 Despesa de personal

En euros i percentatge variació anual Despesa de farmàcia

En euros i percentatge variació anual només de MHDA

0,53

Treballs de tercers i serveis exteriors En euros i percentatge variació anual

0,89

1,32

0,95

5,47

4,12

-0,50

-1,04

8.303.184 27.143.246 66.958.586 138.518.008 152.380.446 -1,79

-1,35

732.070 4.074.031 15.631.867 52.524.452 49.437.315 0,75

2,25 2,07

4.399.589 8.062.250 20.303.931 33.139.409 39.920.700 -6,38

-3,95

8.303.184

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital

(19)

CatSalut

ANÀLISI DE LES DESPESES D’EXPLOTACIÓ (DE 3): Evolució i composició de les despeses d’explotació sense MHDA

Dades evolució centre i grups estructurals

Composició despeses d'explotació

En percentatge 2010 2011 2012 2013 2014 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital

En percentatge 2010 2011 2012 2013 2014

Farmàcia consum intern 3,10 2,82 2,62 2,42 1,99

Farmàcia (MHDA) 13,74 13,87 14,35 14,19 14,63

Material sanitari 11,97 11,61 12,29 12,33 13,05

Altres consums 1,30 1,20 1,12 1,21 1,34

Treballs realitzats per tercers 6,55 6,55 6,58 6,30 6,24

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital

1,81 1,96 2,53 2,70 1,99

2,83 7,11 10,46 16,58 14,63

5,57 4,53 6,12 7,71 7,82

1,40 1,42 1,13 0,92 1,34

20,21 12,67 10,98 7,70 6,24

Personal 52,64 53,85 51,83 52,44 51,23

Dotació amortització 3,27 3,12 3,25 3,08 2,97

Serveis exteriors 7,14 6,69 7,64 7,40 7,18

Altres despeses d'explotació 0,21 0,28 0,24 0,49 0,40

Deteriorament i resultat per alien. de l'immob 0,03 0,02 0,00 0,00 0,01

Altres resultats d'explotació negatius 0 04 0 00 0 06 0 12 0 97

52,65 60,45 55,64 50,84 51,23

3,32 3,88 3,20 3,17 2,97

7,69 5,29 5,89 4,46 7,18

0,38 0,53 0,83 2,00 0,40

2,25 0,01 0,09 0,17 0,01

0 00 0 06 0 01 0 19 0 97

Altres resultats d explotació negatius 0,04 0,00 0,06 0,12 0,97

Despeses d'explotació 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Personal i tercers 59,19 60,39 58,41 58,74 57,47

0,00 0,06 0,01 0,19 0,97

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

72,86 73,12 66,62 58,55 57,47

100%

Com posició despeses d'explotació sense MHDA en %

100%

Com posició despeses d'explotació sense MHDA en %

18,98 18,14 18,72 18,60 19,18

70%

80%

90%

Consums Personal

Treballs realitzats per

54 18

10,98 10,78 14,40 17,83 19,18

70%

80%

90%

100%

61,02 62,51 60,51 61,12 60,02

30%

40%

50%

60% Treballs realitzats per

tercers Serveis exteriors Dotació amortització Altres

20 80 54,18

65,08 62,14

60,95 60,02

30%

40%

50%

60%

0,33 0,36 0,36 0,72 1,61

3,79 3,62 3,80 3,59 3,48

8,28 7,77 8,92 8,62 8,41

7,60 7,60 7,69 7,34 7,31

0%

10%

20%

2010 2011 2012 2013 2014

3,41 4,17 3,58 3,80 3,48

7,91 5,69 6,58 5,35 8,41

20,80

13,64 12,26 9,23 7,31

2,72 0,65 1,04 2,83

0% 1,61 10%

20%

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 19

(20)

ANÀLISI DELS RESULTATS (RES 1): Evolució i comparació dels resultats

Dades evolució centre i grups estructurals

En euros 2010 2011 2012 2013 2014 En euros Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital

Resultat explotació -3 930 534 -15 091 677 -3 915 151 2 021 071 2 721 387 Resultat explotació 477 950 250 418 240 254 -536 587 2 721 387

Resultat explotació 3.930.534 15.091.677 3.915.151 2.021.071 2.721.387 Resultat explotació 477.950 250.418 240.254 536.587 2.721.387

Resultat financer 2.343.542 -1.902.352 -2.419.980 -2.525.476 -2.112.599 Resultat financer -79.192 -422.033 -1.076.381 -1.907.735 -2.112.599 Resultat net exercici -1.586.992 -16.994.029 -6.335.131 -504.405 608.788 Resultat net exercici 297.667 -171.485 -955.474 -2.444.321 608.788 Cash flow generat d'explotació -3.495.046 -14.704.028 -72.367 5.993.357 6.837.893 Cash flow generat d'explotació 746.532 1.590.280 2.885.108 5.064.788 6.837.893

Mitjana creixement

% 11/10 12/11 13/12 14/13 període 14/10 % 14/13 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Hospital

Resultat explotació -283,96 74,06 151,62 34,65 -5,91 Resultat explotació -22,02 -14,60 -66,13 86,97 34,65

Resultat financer -181,17 -27,21 -4,36 16,35 -49,10 Resultat financer -18,05 10,03 13,36 -26,60 16,35

Resultat net exercici -970,83 62,72 92,04 220,69 -148,84 Resultat net exercici -27,72 2,66 -65,30 56,55 220,69

2.021.071

2.721.387 2.343.542

-1.902.352

-2.419.980 -1.586.992

-504.405 608.788

0 5.000.000 En euros

-3.930.534

-3.915.151 -2.525.476 -2.112.599

-6.335.131

-10.000.000 -5.000.000

-15.091.677

-16.994.029

-15.000.000

-20.000.000

2010 2011 2012 2013 2014

Resultat explotació Resultat financer Resultat net exercici

Referencias

Documento similar

La organización debe establecer las acciones necesarias para aprovisionarse de los recursos necesarios previstos de acuerdo al resultado de la evaluación de riesgos y el

Amb caràcter general, sens perjudici de les mesures de protecció i seguretat establertes en aquesta Resolució i en els plans sectorials a què fa referència l'apartat 1.2, les

Como norma general, todo el personal auxiliar que participe en el evento: azafatas, fotógrafos, intérpretes, etc, tendrán que poner en práctica las medidas de distanciamiento

Aquesta activitat inclou en el preu el préstec dels patins d’iniciació per als nens i nens que no disposin de patins i també s’oferirà la possibilitat de llogar els

Els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, de Junts per Manresa, dels Socialistes de Progrés, de Treballem Manresa i de Ciudadanos de Manresaa. Els

Menús exclusivament per a grups a partir de 8 persones i fins a un màxim de 24 persones En cas de que el número de comensals es modifiqui, serà indispensable contactar 72h abans

Mentre estava a la sala d'espera, el van informar a vostè o als seus acompanyants del temps que s'hauria d'esperar.. No em van

Els centres educatius disposaran, de conformitat amb la normativa aplicable en cada cas, de la necessària autonomia pedagògica, d’organit- zació i de gestió econòmica per

ORDE 21/2012, de 21 de maig, de la Conselleria d’Educació, Formación i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per als centres docents no universitaris que pertanyen a

▫ Tot medi físic modificat per les persones o els grups socials per a aconseguir una.. major satisfacció de les seues necessitats tant biològiques

EDURNE FERNÁNDEZ DE GAMARRA MARTÍNEZ HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU, BARCELONA Ponencias:. ODS PARA UNA

L’alumnat de tercer, coincideix amb la idea de centrar aquesta metodologia en que és un treball per a realitzar amb grups i fer els temes que farien a classe però

The themes that were mentioned more frequently in the interviews and focus groups were: Information content, Health Literacy (HL) around patients’ conditions and

El valors de salinitat, clorurs i sulfats, són, en totes les mostres, molt baixos; per contra, la capacitat de canvi catiònic (CCC) presenta els valors més alts del conjunt dels

Una vegada estudiades les necessitats de grups i els espais disponibles en els centres, es podran configurar els grups de 3 r i 4 t de Primària com a grups no estables de

És recomanable tenir coneixements de física i interès per la seva història.. Objectius

b) Per a cobrir els llocs en aquests centres, per a impartir els ensenyaments corresponents al primer i segon nivell del Cicle II de Formació de Persones Adultes, les

S'hauran de coordinar els horaris de les rutes i centres escolars, per a optimitzar el temps en les entrades i eixides del centre. Neteja, desinfecció i ventilació en els vehicles.

El 2009, la Fundació, en col·laboració amb la Fundació de Gestió Sanitària i l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, va posar en marxa el programa de

HSCSP: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) HUGTP: Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona) HUVH: Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona)

També es van realitzar anàlisis post hoc per avaluar, en el cas de l’estudi HELP, l’eficàcia entre els grups de lanadelumab durant l’estat estacionari (dies 70-182) i, en el cas

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha fet una aposta ferma per la igualtat i la convivència en els centres educatius no universitaris de la Comunitat

Indicació de si es fan consultes als grups d’interès, per utilitzar-les en el treball dels òrgans de govern per a la identificació, la gestió i l’avaluació dels impactes,

✔ Implantar l'aplicació informàtica per a la gestió educativa ITACA als centres públics d'FPA de titularitat municipal i als centres privats d’FPA per al curs 2020-2021..