Mapes per la guerra, mapes per la pau: Cartografia de Catalunya dels segles XVII i XVIII. Carme Montaner Cartoteca de Catalunya

Texto completo

(1)

Mapes per la guerra, mapes

per la pau:

Cartografia de Catalunya dels segles XVII i

XVIII

Carme Montaner

Cartoteca de Catalunya

(2)

Impacte de la impremta en el món de la cartografia

(3)

Els editors i impressors de mapes dels Països Baixos

(4)

El primer mapa imprès de Catalunya

(5)

Mercator, Hondius, 1619, ICGC Van Lochom, 1642, ICGC Blaeu, 1634, ICGC Vrients, 1608, ICGC

(6)

Un Principat entre dues monarquies, molt desiguals pel

què fa a la realització de cartografia:

Monarquia Hispànica:

Volcada a Amèrica i

sense gaire interès ni

recursos per a aixecar

mapes ni de les zones

frontereres

de

la

península.

Els mapes, quan

n’hi

ha,

queden

manuscrits.

Monarquia Francesa:

Compta amb un exèrcit

amb

experimentats

cartògrafs que culminen

amb la creació,

l’any

1691,

del

Cos

d’enginyers militars.

Desenvolupa

una

potent indústria editorial

de

mapes,

que

es

forneix de la cartografia

militar.

(7)

L’auge de la cartografia francesa de Catalunya a la

segona meitat del segle XVII

(8)

Beaulieu: mapes i dibuixos de guerra: un [bon] negoci

(9)

Beaulieu: altres escenaris

(10)

La cartografia hispànica i la manca d’iniciatives per a la

publicació

(11)

De la revolta dels barretines a la guerra de Successió:

l’edat d’or de la cartografia francesa del territori català

(12)

La Guerra de Successió Espanyola:

(13)

Nous productes per a nous públics

Mapes de territoris en guerra per a públics en territoris en pau

(14)

Els mapes manuscrits de guerra com a font d’informació

dels mapes impresos comercials

(15)

La indústria editorial publica mapes, sovint poc

actualitzats (l’important és la cartel·la)

(16)

El mapa de Catalunya: de França a Anglaterra (1)

(17)

El mapa de Catalunya: de França a Anglaterra (2)

(18)
(19)

La forma del mapa de

Catalunya: les

autocorreccions de

gabinet

(20)

Les edicions commemoratives

(21)

Totes les victòries

mereixen un gravat

(22)

Mapes dels setges que han fet història

(23)

Un cartògraf militar català prol·lífic i poc conegut:

Oleguer Taverner i d’Ardena, Comte de Darnius

(24)

Darnius: mapes de guerra per a organitzar la postguerra

(25)

Darnius: mapes a partir del coneixement directe del

territori

(26)

Darnius: un interès especial pels camins

(27)

Darnius un exemple més de les dificultats per imprimir

mapes

(28)

El mapa d’Aparici: la imatge de la Catalunya del segle

XVIII

(29)

La perenne problemàtica de l’edició cartogràfica a

Espanya, al segle XVIII, al segle XIX...

(30)
(31)

Mapes per la guerra, mapes per

la pau: cartografia de Catalunya

dels segles XVII i XVIII

carme.montaner@icgc.cat

Institut Cartogràfic i Geològic

de Catalunya

Parc de Montjuïc,

E-08038 Barcelona

41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89)

www.icgc.cat

Tel. (+34) 93 567 15 00

Fax (+34) 93 567 15 67

Figure

Actualización...