Sol licituds Excloses

Descargar (0)

Texto completo

(1)

Convocatòria d'ajuts per a la contractació de personal investigador novell per a l'any 2016 FI-AGAUR

Llistat provisional d'admesos i exclosos: 07/10/2015

NÚMERO COGNOM 1 COGNOM 2 NOM MOTIU

1 ALCARAZ CORBELLA MARIONA MANCA ACREDITAR LA VIGÈNCIA DEL PROJECTE I LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER

UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 24.000 EUR. MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA SOL·LICITUD.

4 ANGLADA SANCHEZ MARTI MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE

TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA

7 BELDA FERRIN GUILLEM LA NOTA MITJANA PER ALS ESTUDIS DE GRAU HA DE SER IGUAL O SUPERIOR A 6,5

(ESCALA DE 0 A 10)

9 CANAL CAMPRODON GERARD MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE

TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA

10 CANELLA ELISA MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE

TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA

11 CANO ACOSTA NANCY ALEJANDRA MANCA ACREDITAR LA VIGÈNCIA DEL PROJECTE I LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER

UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 24.000 EUR. MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA SOL·LICITUD.

14 CHAVES CUSTODIO BIANCA MANCA EL CERTIFICAT D'EQUIVALÈNCIA DE L'ANECA DE L'EXPEDIENT ACADÈMIC

DE LA LLICENCIATURA / GRAU.

15 COLOMBO MATTIA MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE

TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA 20 DE LA CRUZ ROMERO JANILL-MARIE MANCA LA SIGNATURA DEL DIRECTOR/A DEL PROJECTE DE TESI I DEL/DE LA

SOL·LICITANT. MANCA QUE L'INVESTIGADOR PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL DIRECTOR DE TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT CITAT EN

21 DE SWART RINSE MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE

TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA

(2)

23 DESAI NITIN PRADEEP MANCA LA SIGNATURA DEL DIRECTOR/A DEL PROJECTE DE TESI I DEL/DE LA SOL·LICITANT. MANCA EL CERTIFICAT D'EQUIVALÈNCIA DE L'ANECA DE L'EXPEDIENT ACADÈMIC DE LA LLICENCIATURA / GRAU.

26 EZBAKHE FATINE MANCA LA FOTOCÒPIA COMPULSADA DE L'EXPEDIENT ACADÈMIC DEL MÀSTER.

MANCA LA FOTOCÒPIA COMPULSADA DEL TÍTOL DE LA LLICENCIATURA / GRAU. 29 FERNANDEZ ROSALES DIEGO JEANCARLO MANCA ACREDITAR LA VIGÈNCIA DEL PROJECTE I LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 24.000 EUR. MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA SOL·LICITUD.

99 Fernández Sáinz De Baranda JESÚS LA SOL·LICITUD EN PAPER NO HA ESTAT PRESENTADA A LA INSTITUCIÓ ON ES DEMANA L'AJUT, SEGONS S'ESTABLEIX EN EL PUNT 6.3 DE LA CONVOCATÒRIA

31 FILBA MARTINEZ ALBER HAVER GAUDIT D'UN AJUT DE NATURALESA ANÀLOGA AMB UNA DURADA

SUPERIOR A 12 MESOS.

34 GARCIA HIDALGO NESTOR MANCA ACREDITAR LA VIGÈNCIA DEL PROJECTE I LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER

UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 24.000 EUR. MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA SOL·LICITUD.

35 GARCIA SALAZAR BALDINI JUAN AGUSTIN MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA

36 GHABOULI MANKALPA ELHAM MANCA ACREDITAR LA VIGÈNCIA DEL PROJECTE I LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER

UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 24.000 EUR. MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA SOL·LICITUD.

38 GRADINARU SANDRA-ANDREEA MANCA EL CERTIFICAT D'EQUIVALÈNCIA DE L'ANECA DE L'EXPEDIENT ACADÈMIC

DE LA LLICENCIATURA / GRAU I DE MÀSTER.

39 KAMRANI MOGHADAM MOHAMMAD REZA MANCA EL CERTIFICAT D'EQUIVALÈNCIA DE L'ANECA DE L'EXPEDIENT ACADÈMIC

40 KARIMI SHADI MANCA ACREDITAR LA VIGÈNCIA DEL PROJECTE I LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER

UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 24.000 EUR. MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA SOL·LICITUD.

(3)

42 KHATIB MOUSTAFA AHMED SOLIMAN MANCA ACREDITAR LA VIGÈNCIA DEL PROJECTE I LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 24.000 EUR. MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA SOL·LICITUD.

43 KLYMCHUK TETIANA MANCA ACREDITAR LA VIGÈNCIA DEL PROJECTE I LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER

UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 24.000 EUR. MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA SOL·LICITUD.

46 LLORCA BOFI JOSEP MANCA ACREDITAR LA VIGÈNCIA DEL PROJECTE I LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER

UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 24.000 EUR.

47 LOPEZ RODRIGUES MAXIMILIEN MANCA ACREDITAR LA VIGÈNCIA DEL PROJECTE I LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER

UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 24.000 EUR. MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA SOL·LICITUD.

48 MADUREIRA VICTRAL DAVI MANCA EL CERTIFICAT D'EQUIVALÈNCIA DE L'ANECA DE L'EXPEDIENT ACADÈMIC

DE LA LLICENCIATURA / GRAU I DE MÀSTER. LA NOTA MITJANA PER ALS ESTUDIS DE GRAU HA DE SER IGUAL O SUPERIOR A 6,5 (ESCALA DE 0 A 10)

100 Mañe Gómez NURIA LA SOL·LICITUD EN PAPER NO HA ESTAT PRESENTADA A LA INSTITUCIÓ ON ES

DEMANA L'AJUT, SEGONS S'ESTABLEIX EN EL PUNT 6.3 DE LA CONVOCATÒRIA

49 MARAZUELA CALVO MIGUEL ANGEL MANCA ACREDITAR LA VIGÈNCIA DEL PROJECTE I LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER

UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 24.000 EUR. MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA SOL·LICITUD. MANCA LA SIGNATURA DEL DIRECTOR/A DEL PROJECTE DE TESI I DEL/DE LA SOL·LICITANT.

50 MARTINEZ PADRO ENOC MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE

TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA

51 MARTINEZ ESTEVEZ ARIADNA MANCA ACREDITAR LA VIGÈNCIA DEL PROJECTE I LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER

UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 24.000 EUR. MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA SOL·LICITUD.

(4)

52 MASMITJA RUSIÑOL IVAN MANCA ACREDITAR LA VIGÈNCIA DEL PROJECTE I LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 24.000 EUR. MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA SOL·LICITUD.

53 MATEU MATEUS MARC MANCA ACREDITAR LA VIGÈNCIA DEL PROJECTE I LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER

UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 24.000 EUR. MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA SOL·LICITUD.

54 MEJIA NIÑO CAROLINA MANCA ACREDITAR LA VIGÈNCIA DEL PROJECTE I LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER

UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 24.000 EUR.

56 MOLDOVEANU ANDREI MANCA EL CERTIFICAT D'EQUIVALÈNCIA DE L'ANECA DE L'EXPEDIENT ACADÈMIC

57 MORAKABATCHIANKAR SHABNAM MANCA EL CERTIFICAT D'EQUIVALÈNCIA DE L'ANECA DE L'EXPEDIENT ACADÈMIC

DE LA LLICENCIATURA / GRAU I DE MÀSTER. LA NOTA MITJANA PER ALS ESTUDIS DE GRAU HA DE SER IGUAL O SUPERIOR A 6,5 (ESCALA DE 0 A 10)

59 NARVAEZ MONTOYA JOFFRE SANTIAGO MANCA EL CERTIFICAT D'EQUIVALÈNCIA DE L'ANECA DE L'EXPEDIENT ACADÈMIC DE LA LLICENCIATURA / GRAU I DE MÀSTER. MANCA ACREDITAR LA VIGÈNCIA DEL PROJECTE I LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 24.000 EUR. MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA

DIRECTOR/A DE TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA SOL·LICITUD. LA SOL·LICITUD EN PAPER NO HA ESTAT PRESENTADA A LA INSTITUCIÓ ON ES DEMANA L'AJUT, SEGONS S'ESTABLEIX EN EL PUNT 6.3 DE LA

62 NAVAS PALENCIA GUILLERMO MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE

TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA

63 NEVADO FORMENTI JOEL MANCA ACREDITAR LA VIGÈNCIA DEL PROJECTE I LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER

UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 24.000 EUR.

67 ORDUÑA GIRO PAULA MANCA LA FOTOCÒPIA COMPULSADA DEL TÍTOL DE LA LLICENCIATURA / GRAU.

69 PELLEGRINO FRANCESCO MANCA EL CERTIFICAT D'EQUIVALÈNCIA DE L'ANECA DE L'EXPEDIENT ACADÈMIC

DE LA LLICENCIATURA / GRAU I DE MÀSTER. LA NOTA MITJANA PER ALS ESTUDIS DE GRAU HA DE SER IGUAL O SUPERIOR A 6,5 (ESCALA DE 0 A 10). MANCA

ACREDITAR LA VIGÈNCIA DEL PROJECTE I LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 24.000 EUR. MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE

(5)

70 PIMENTEL SEGUIN CAIO MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA

71 PLANAS BAHI ARNAU MANCA ACREDITAR LA VIGÈNCIA DEL PROJECTE I LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER

UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 24.000 EUR. MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA SOL·LICITUD.

72 PONDURU SRI HARSHA MANCA ACREDITAR LA VIGÈNCIA DEL PROJECTE I LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER

UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 24.000 EUR. MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA SOL·LICITUD.

103 PUIG GOMÀ-CAMPS EDUARD LA SOL·LICITUD EN PAPER NO HA ESTAT PRESENTADA A LA INSTITUCIÓ ON ES

DEMANA L'AJUT, SEGONS S'ESTABLEIX EN EL PUNT 6.3 DE LA CONVOCATÒRIA

101 Pujol Gràcia RAIMON LA SOL·LICITUD EN PAPER NO HA ESTAT PRESENTADA A LA INSTITUCIÓ ON ES

DEMANA L'AJUT, SEGONS S'ESTABLEIX EN EL PUNT 6.3 DE LA CONVOCATÒRIA

77 REINHARDT ROBERT MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE

TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA

78 RIERA VILLANUEVA MARC MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE

TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA

79 SALA SANMARTI MARCEL MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE

TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA

81 SAMALA BHANU PRAKASH REDDY MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE

TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA

83 SARANG KAHVAZADEH MANCA ACREDITAR LA VIGÈNCIA DEL PROJECTE I LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER

UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 24.000 EUR.

84 SEDAGHATI NASIMA MANCA ACREDITAR LA VIGÈNCIA DEL PROJECTE I LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER

UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 24.000 EUR.

88 SOLANELLAS TERES ANGEL MANCA ACREDITAR LA VIGÈNCIA DEL PROJECTE I LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER

UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 24.000 EUR.

90 TABANI HAMID MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE

TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA

92 TRABUCCHI MICHELA MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE

(6)

93 TREZZI AMBRA MANCA EL CERTIFICAT D'EQUIVALÈNCIA DE L'ANECA DE L'EXPEDIENT ACADÈMIC DE LA LLICENCIATURA / GRAU.

102 Vadlamudi Sai Raja Gopal LA SOL·LICITUD EN PAPER NO HA ESTAT PRESENTADA A LA INSTITUCIÓ ON ES

DEMANA L'AJUT, SEGONS S'ESTABLEIX EN EL PUNT 6.3 DE LA CONVOCATÒRIA 94 VELASQUEZ MICOLTA JUAN CAMILO MANCA ACREDITAR LA VIGÈNCIA DEL PROJECTE I LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER

UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 24.000 EUR. MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA SOL·LICITUD.

96 XAMPENY SOLANI RAFAEL MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE

TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA

97 ZAPPALA DARIO MANCA ACREDITAR LA VIGÈNCIA DEL PROJECTE I LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER

UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 24.000 EUR. MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA SOL·LICITUD.

98 ZOLFAGHARI BENGAR JAVAD MANCA ACREDITAR LA VIGÈNCIA DEL PROJECTE I LA DOTACIÓ ECONÒMICA PER

UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A 24.000 EUR. MANCA QUE L'INVESTIGADOR/A PRINCIPAL CONFIRMI QUE EL/LA DIRECTOR/A DE TESI FORMA PART DEL PROJECTE DE RECERCA FINANÇAT, CITAT EN LA SOL·LICITUD.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :