INICIATIVA COMUNITARIA LEADER+ EUROEUME. ANEXO I,.- Cadro resumo ANEXO II.- Relación contratos asinados

Texto completo

(1)

INICIATIVA COMUNITARIA LEADER+

GRUPO :

EUROEUME

Execución final do programa:

¾ ANEXO I,.- Cadro resumo

¾ ANEXO II.- Relación contratos asinados

Concellos que compoñen o Grupo de Acción Local

CABANAS CAPELA (A) MOECHE MONFERO PONTEDEUME

PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ (AS) SAN SADURNIÑO

SOMOZAS

VILARMAIOR

(2)
(3)

Orzamento Axuda Orzamento Axuda Orzamento Axuda Orzamento Axuda Orzamento Axuda 101 Adquisición de competencias

Informes en estudo Contratos asinados Importes executados

MEDIDA Datos convenio Informes favorables

102 Gastos de xestión, funcionamento

administrativo e asistencia técnica 681.552 681.552 6 701.612 681.243 6 701.612 681.243 701.612 681.243

103 Servizos á poboación

1.004.089 916.097 14 1.940.655 914.487 14 1.940.655 914.487 1.940.655 914.487

104 Patrimonio natural

506.273 406.273 7 775.574 604.137 4 397.157 265.581 397.157 265.581

105 Valorización de produtos locais

agrarios 468.703 310.193 10 823.426 367.122 8 691.612 309.835 691.612 309.835

106 PEMES e servizos

1.904.105 604.105 20 3.590.773 850.916 16 2.253.059 601.392 2.253.059 601.392

107 Valorización do patrimonio cultural e

arquitectónico 414.193 378.193 6 436.325 435.463 5 376.325 375.463 376.325 375.463

108 Turismo 108 Turismo

2.006.810 756.810 20 3.151.634 1.120.258 15 1.977.957 744.367 1.977.957 744.367

109 Outros investimentos

63.000 63.000 2 62.990 62.990 2 62.990 62.990 62.990 62.990

110 Formación e emprego

32.784 12.784 3 31.165 23.674 2 20.275 12.784 20.275 12.784

201 Cooperación interterritorial

514.867 445.867 6 460.058 437.794 6 460.058 437.794 460.058 437.794

202 Cooperación transnacional

246.410 240.410 2 240.245 240.245 2 240.245 240.245 240.245 240.245

Total xeral 7.842.786 4.815.284 96 12.214.457 5.738.330 80 9.121.945 4.646.181 9.121.945 4.646.181

% sobre os datos do convenio 155,74% 119,17% 116,31% 96,49% 116,31% 96,49%

Aportación privada 3 027 502 6 476 128 4 475 763 4 475 763

Aportación privada 3.027.502 6.476.128 4.475.763 4.475.763

101 Adquisición de competencias 102 Gastos de xestión, funcionamento administrativo e asistencia técnica

104 Patrimonio natural 103 Servizos á poboación

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

1 1

105 Valorización de produtos locais agrarios 106 PEMES e servizos

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

1 2 3

1 2 3

108 Turismo 107 Valorización do patrimonio cultural e arquitectónico

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

109 Outros investimentos 110 Formación e emprego

202 Cooperación transnacional 201 Cooperación interterritorial

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

1 2

1 2

TOTAL AXUDA XERAL SITUACIÓN DA APORTACIÓN PRIVADA

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

1 2 3

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 250.000 500.000 750.000 1.000.000

1 2 3

0 1.500.000 3.000.000 4.500.000

1 2 3

0 1.500.000 3.000.000 4.500.000

1 2 3

Os gráficos que se mostran nesta páxina, reflicten a situación da axuda, agás o último que só ten en conta a aportación privada; a lenda e á seguinte:

1.- Axuda que figura no convenio 2.- Axuda incluida nos contratos asinados 3.- Axuda xa aboada os promotores

(4)

EUROEUME

ANEXO II

Medida

102

Expediente Proxecto

Orzamento

Axuda

% Produtivo

102 Gastos de xestión, funcionamento administrativo e asistencia técnica

EUROEUME

Concello Promotor

Certificado AXUDA %

102 001 2 67.341,97 67.341,97

VARIOS

100,00% No

100,00%

Gastos de funcionamento G.A.L

102 013 2 114.869,90 114.869,90

VARIOS

100,00% No

100,00%

Gastos de funcionamento ano 2003 G.A.L

102 063 4 111.950,85 111.950,85

VARIOS

100,00% No

100,00%

Gastos de funcionamento ano 2004 G.A.L

102 083 2 97.920,21 91.945,91

VARIOS

100,00% No

93,90%

Gastos de funcionamento ano 2005 G.A.L

102 106 2 107.080,72 92.685,78

VARIOS

100,00% No

86,56%

Gastos de funcionamiento 2006 G.A.L

102 121 2 202.448,18 202.448,18

VARIOS

100,00% No

100,00%

Gastos de funcionamento 2007 e 2008 G.A.L

701.611,83

681.242,59

Número de proxectos: 6 Total Orzamento:

Total Axuda:

97,10%

(5)

Medida

103

Expediente Proxecto

Orzamento

Axuda

% Produtivo

103 Servicios á poboación

EUROEUME

Concello Promotor

Certificado AXUDA %

103 002 2 9.578,49 8.532,51

PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ (AS

100,00% No

89,08%

Exemplo posta en marcha de desenvolvemento rural G.A.L

103 023 2 33.698,00 33.698,00

VARIOS

100,00% No

100,00%

Eumexoven G.A.L

103 027 2 6.911,54 6.911,54

VARIOS

100,00% No

100,00%

Animación turística G.A.L

103 035 2 6.728,00 6.728,00

VARIOS

100,00% No

100,00%

Páxina web Euroeume G.A.L

103 045 2 2.709,32 2.709,32

VARIOS

100,00% No

100,00%

Xornadas técnicas sobre a iniciativa Leader G.A.L

103 054 2 6.478,60 6.478,60

CABANAS

100,00% No

100,00%

Sitio web

Concello de Cabanas

103 055 2 75.161,13 75.161,13

MONFERO

100,00% No

100,00%

Ordenamiento de parque infantil Concello de Monfero

103 070 2 13.161,23 5.132,88

SAN SADURNIÑO

100,00% Sí

39,00%

Vivenda comunitaria para maiores "Atendo"

Axuda a domicilio Virxe do Monte S.L

103 072 2 10.905,72 10.824,70

VARIOS

100,00% No

99,26%

III Xornadas de desenvolvemento local en espazos rurais G.A.L

103 074 2 93.663,30 93.663,30

VARIOS

100,00% No

100,00%

Axenda 21 local G.A.L

103 080 2 40.902,05 40.902,05

VARIOS

100,00% No

100,00%

Sistema de información cartográfica G.A.L

103 089 2 657.702,12 249.926,81

MOECHE

100,00% Sí

38,00%

Mini-residencia xeriátrica en Moeche

Rosa Julia Díaz Falcón

(6)

Medida

103

Expediente Proxecto

Orzamento

Axuda

% Produtivo

103 Servicios á poboación

EUROEUME

Concello Promotor

Certificado AXUDA %

103 091 2 690.361,99 248.595,31

PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ (AS

100,00% Sí

36,01%

Proxecto de residencia Poboado As Veigas

Asociación Pais persoas autistas e psicóticas da provincia da Coruña

103 119 2 292.693,95 125.222,51

SAN SADURNIÑO

100,00% Sí

42,78%

Mini residencia suacasa Mª del Mar López Vigo

1.940.655,44

914.486,66

Número de proxectos: 14 Total Orzamento:

Total Axuda:

47,12%

(7)

Medida

104

Expediente Proxecto

Orzamento

Axuda

% Produtivo

104 Patrimonio natural

EUROEUME

Concello Promotor

Certificado AXUDA %

104 038 2 65.185,29 35.560,64

VILARMAIOR

100,00% No

54,55%

Adecentamento rio Porto das Lapelas Concello de Vilarmaior

104 049 2 63.410,81 41.217,77

VILARMAIOR

100,00% No

65,00%

Adecentamento contorno río Baxoi Concello de Vilarmaior

104 095 2 208.197,81 128.479,73

PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ (AS

100,00% No

61,71%

Paseo fluvial no parque do Eume Concello das Pontes

104 110 2 60.363,00 60.323,19

SAN SADURNIÑO

100,00% No

99,93%

Ampliación e acondicionamento do paseo fluvial no río Grande de Xubia Concello de San Sadurniño

397.156,91

265.581,33

Número de proxectos: 4 Total Orzamento:

Total Axuda:

66,87%

(8)

Medida

105

Expediente Proxecto

Orzamento

Axuda

% Produtivo

105 Valorización de productos locais agrarios

EUROEUME

Concello Promotor

Certificado AXUDA %

105 010 2 24.571,42 9.828,57

PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ (AS

100,00% No

40,00%

Casa do mel

Asociación Galega de Apicultura

105 012 2 29.528,24 29.528,24

PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ (AS

100,00% No

100,00%

Exposición Apícola G.A.L

105 019 2 12.671,00 3.928,01

PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ (AS

100,00% Sí

31,00%

Comercio electrónico Emilio Felpeto González

105 057 2 30.513,39 30.513,39

VARIOS

100,00% No

100,00%

Estudo agroalimentario local G.A.L

105 087 2 63.247,00 26.563,74

VILARMAIOR

100,00% Sí

42,00%

Centro de recepción, limpieza e manipulación de produtos locais Agrupación agroalimentaria do Eume

105 092 2 22.998,00 22.998,00

VARIOS

100,00% No

100,00%

Estudo de comercio local G.A.L

105 103 2 90.410,27 90.410,27

VARIOS

100,00% No

100,00%

Valorización de produtos locais G.A.L

105 111 2 417.672,30 96.064,63

CABANAS

100,00% Sí

23,00%

Fábrica de licores naturais Meigas Fora, S.L

691.611,62

309.834,85

Número de proxectos: 8 Total Orzamento:

Total Axuda:

44,80%

(9)

Medida

106

Expediente Proxecto

Orzamento

Axuda

% Produtivo

106 PEMES e servicios

EUROEUME

Concello Promotor

Certificado AXUDA %

106 003 2 246.397,92 49.279,58

VILARMAIOR

100,00% Sí

20,00%

Ampliación de Obradoiro de Cantería Gumersindo Porca Deive

106 006 2 99.201,38 24.800,34

PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ (AS

100,00% Sí

25,00%

Panadería Tradicional Emiliano Reche Torrente

106 007 2 70.481,08 21.116,93

PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ (AS

100,00% Sí

29,96%

Obradoiro Artesanal para Canteiría e Escultura César Dapena Pichel

106 015 2 43.362,62 11.707,91

PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ (AS

100,00% Sí

27,00%

Criadeiro de ratóns albinos e cobaias José Mª Vilaboy Bellas

106 018 2 47.115,65 11.307,76

PONTEDEUME

100,00% Sí

24,00%

Centro de formación de Informática José Manuel Tenreiro Calvo

106 020 2 8.646,48 2.345,35

PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ (AS

100,00% Sí

27,12%

Empresa de servizos técnicos Intrasa S.L.

106 036 2 49.194,37 13.282,48

PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ (AS

100,00% Sí

27,00%

Ampliación de taller de carpintería Francisco Vigo Ramos

106 041 2 361.800,00 61.506,00

PONTEDEUME

100,00% Sí

17,00%

Modernización equipos invernadeiros Invernaderos Fertri S.L

106 048 2 12.565,20 2.638,70

VILARMAIOR

100,00% Sí

21,00%

Taller de reparación e equipamento eléctrico Electroarte sociedade cooperativa de traballo asociado

106 051 2 197.974,58 69.291,11

MOECHE

100,00% Sí

35,00%

Taller de cantería Villar Leal , Sociedade civil

106 056 2 16.772,60 2.515,89

PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ (AS

100,00% Sí

15,00%

Rotulación integral, deseño gráfico e publicidade Publicidade dixital galega

106 067 2 9.716,41 9.716,41

VARIOS

100,00% No

100,00%

Catálogo de artesáns do Eume

G.A.L

(10)

Medida

106

Expediente Proxecto

Orzamento

Axuda

% Produtivo

106 PEMES e servicios

EUROEUME

Concello Promotor

Certificado AXUDA %

106 068 2 89.648,99 29.584,16

CABANAS

100,00% Sí

33,00%

Obradoiro de orfebrería e xoiería Rosa María Carnerero Higuero

106 079 2 587.921,48 205.796,00

PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ (AS

100,00% No

35,00%

Centro de dinamización empresarial

Asociación de empresarios usuarios de suelo industrial de As Pontes Seara

106 085 2 278.186,40 49.665,39

SAN SADURNIÑO

100,00% Sí

17,85%

Construción nave panadería e repostería Panadería Inxerto

106 112 2 134.073,73 36.838,27

SAN SADURNIÑO

100,00% Sí

27,48%

Obradoiro artesanal de carpintería Marcos José López García

2.253.058,89

601.392,28

Número de proxectos: 16 Total Orzamento:

Total Axuda:

26,69%

(11)

Medida

107

Expediente Proxecto

Orzamento

Axuda

% Produtivo

107 Valorización do patrimonio cultural e arquitectónico

EUROEUME

Concello Promotor

Certificado AXUDA %

107 016 2 156.694,26 156.694,26

PONTEDEUME

100,00% No

100,00%

Illas ecolóxicas Concello de Pontedeume

107 026 2 3.268,10 3.268,10

VARIOS

100,00% No

100,00%

Promoción dos criterios de intervención arquitectónica G.A.L

107 050 2 121.130,29 120.268,56

CABANAS

100,00% No

99,29%

Acondicionamento da escola laica de Cabanas Concello de Cabanas

107 075 2 58.900,88 58.900,88

VARIOS

100,00% No

100,00%

Sinalización dos recursos do territorio G.A.L

107 107 2 36.331,20 36.331,20

VARIOS

100,00% No

100,00%

Rota irmandiña G.A.L

376.324,73

375.463,00

Número de proxectos: 5 Total Orzamento:

Total Axuda:

99,77%

(12)

Medida

108

Expediente Proxecto

Orzamento

Axuda

% Produtivo

108 Turismo

EUROEUME

Concello Promotor

Certificado AXUDA %

108 008 2 32.480,20 12.667,28

VILARMAIOR

100,00% Sí

39,00%

Escola de equitación

Joaquim Antonio Fragoso Churra

108 009 2 1.630,49 489,15

VILARMAIOR

100,00% Sí

30,00%

Horta Ecolóxica Alvarella Ecoturismo

108 014 2 16.750,00 6.532,50

PONTEDEUME

100,00% Sí

39,00%

Firrete Aventura Club Naútico Firrete

108 022 2 6.026,40 6.026,40

VARIOS

100,00% No

100,00%

Cantinas do Eume G.A.L

108 025 2 19.801,20 19.801,20

VARIOS

100,00% No

100,00%

Promoción turística do territorio G.A.L

108 029 2 197.250,90 82.060,25

MOECHE

100,00% Sí

41,60%

Casa Lugar de Trieiro Ruth Carrodeguas Elvira

108 032 2 246.105,11 84.127,45

MONFERO

100,00% Sí

34,18%

Casa dos Piñeiros María Flor Piñeiro Picallo

108 042 2 454.018,98 104.045,28

CAPELA (A)

100,00% Sí

22,92%

Implantación sistema de calidade Peizas, S.L

108 047 2 140.712,48 49.249,37

PONTEDEUME

100,00% Sí

35,00%

Cantinas do Eume. La Pitanza S.C La Pitanza S.C

108 053 2 8.120,00 8.120,00

CABANAS

100,00% No

100,00%

Folletos turísticos Concello de Cabanas

108 071 2 4.433,38 4.433,38

VARIOS

100,00% No

100,00%

Participación Feira BTL Lisboa G.A.L

108 077 2 2.743,34 1.646,00

VARIOS

100,00% No

60,00%

Participación Feira Valladolid INTUR

Centro de iniciativas turísticas Eumeturismo

(13)

Medida

108

Expediente Proxecto

Orzamento

Axuda

% Produtivo

108 Turismo

EUROEUME

Concello Promotor

Certificado AXUDA %

108 100 2 321.610,87 124.394,61

MONFERO

100,00% Sí

38,68%

Apartamentos turísticos Marta Vizoso Miquel del Solá

108 104 2 411.733,36 127.637,34

MONFERO

100,00% No

31,00%

Hotel de naturaleza en San Félix María Dolores Mora Pita da Veiga

108 122 2 114.540,10 113.136,72

SAN SADURNIÑO

100,00% No

98,77%

Paseo fluvial no rio grande de Xubia Concello de San Sadurniño

1.977.956,81

744.366,93

Número de proxectos: 15 Total Orzamento:

Total Axuda:

37,63%

(14)

Medida

109

Expediente Proxecto

Orzamento

Axuda

% Produtivo

109 Outros investimentos

EUROEUME

Concello Promotor

Certificado AXUDA %

109 082 2 40.000,00 40.000,00

VARIOS

100,00% No

100,00%

Interese de póliza de crédito G.A.L

109 115 2 22.990,35 22.990,35

VARIOS

100,00% No

100,00%

Difusión proxecto Leader+ e mellora da cohesión territorial G.A.L

62.990,35

62.990,35

Número de proxectos: 2 Total Orzamento:

Total Axuda:

100,00%

(15)

Medida

110

Expediente Proxecto

Orzamento

Axuda

% Produtivo

110 Formación e emprego

EUROEUME

Concello Promotor

Certificado AXUDA %

110 065 2 16.819,16 9.418,73

VARIOS

100,00% No

56,00%

Programa de apoio ós aloxamentos rurais do Eume Centro de iniciativas turísticas do Eume

110 102 2 3.455,88 3.365,18

VARIOS

100,00% No

97,38%

Curso de formación "programa xestora" para xestión de asociacións G.A.L

20.275,04

12.783,91

Número de proxectos: 2 Total Orzamento:

Total Axuda:

63,05%

(16)

Medida

201

Expediente Proxecto

Orzamento

Axuda

% Produtivo

201 Cooperación interterritorial

EUROEUME

Concello Promotor

Certificado AXUDA %

201 037 2 187.489,49 165.226,02

CAPELA (A)

100,00% No

88,13%

Museo etnográfico da Capela

Asociación Patronato do Museo Etnográfico de A Capela

201 039 2 143.838,07 143.838,07

VARIOS

100,00% No

100,00%

Universidade rural Paulo Freire.

G.A.L

201 093 2 3.332,35 3.332,35

VARIOS

100,00% No

100,00%

Participación en Feria Fimo G.A.L

201 096 2 107.999,92 107.999,92

VARIOS

100,00% No

100,00%

A Comunicación no medio rural no século XXI G.A.L

201 113 2 3.220,49 3.220,49

VARIOS

100,00% No

100,00%

Gastos comúns proxecto valorización do patrimonio histórico, cultural, natural e gastronómico G.A.L

201 116 2 14.177,62 14.177,62

VARIOS

100,00% No

100,00%

Aprendendo da experiencia propia dos programas de desenvolvemento rural en Galicia (2000-2006) G.A.L

460.057,94

437.794,47

Número de proxectos: 6 Total Orzamento:

Total Axuda:

95,16%

(17)

Medida

202

Expediente Proxecto

Orzamento

Axuda

% Produtivo

202 Cooperación transnacional

EUROEUME

Concello Promotor

Certificado AXUDA %

202 081 2 218.593,42 218.593,42

VARIOS

100,00% No

100,00%

Castelos medievais:o futuro do pasado G.A.L

202 097 2 21.651,96 21.651,69

VARIOS

100,00% No

100,00%

Tejiendo redes G.A.L

240.245,38

240.245,11

Número de proxectos: 2 Total Orzamento:

Total Axuda:

100,00%

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :