E- Articles, capítols de llibre i conjunts d entrades de diccionaris o enciclopèdies

17  Descargar (0)

Texto completo

(1)

E- Articles, capítols de llibre i conjunts d’entrades de diccionaris o enciclopèdies Abreviatures:

AN – Acta Numismàtica, Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (Institut d’Estudis Catalans), Barcelona.

NUM – Numisma, Sociedad Ibero-Americana de Estudios Numismáticos i Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre (Madrid).

GN – Gaceta Numismàtica, Asociación Numismática Española, Barcelona C/AR – Cercle (núms 1-4) - L’Ardit (múms 5-20), Secció Numismàtica del

Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona

AS – As. Información Numismática, Associació Numismàtica Sabadell, Sabadell.

IEC – Institut d’Estudis Catalans

1 – “Encunyacions a la Sicília catalana”, AN-IV, 1974, p. 273-282.

2 – “Nou diner de Barcelona. Atribució a Ramon Berenguer I”, AN-VI, 1976, p. 131-140.

3 * “Identificació del diner valencià de Felip I i de la primera encunyació de Felip II”, amb Artur Bofarull, AN-VI, 1976, p. 215-220.

4 * “Diner inèdit de l’Arxiduc Carles i altres novetats de la numismàtica valenciana dels segles XVII i XVIII”, AN-VII, 1977, p. 239-245.

5 - “L’òbol de Barcelona d’Alfons III”, GN-46, 1977, p. 15-22.

6 – “Troballa a Sabadell de sisens de la Guerra dels Segadors (1640-1652)”, AN-VIII, 1978, p. 213-219.

7 * “L’òbol de Barcelona d’Alfons I i llegenda ANF REX no existeix”, GN-48, 1978, p. 33-41.

8 – “Els senyals de Vic del 1470”, AN-IX, 1979, p. 195-204.

9 – “Els ploms de Mallorca” amb J. A. Bonet, AN-IX, 1979, p. 217-240. 10 – “Diner inèdit de Banyoles amb l’ordinal del rei”, GN-54, 1979, p. 23-30. 11 – “Diner inèdit d’Agramunt”, GN-55, 1979, p. 56-61.

12 – “De moment no hi ha moneda comtal andorrana” Poble Andorrà 861, Andorra la Vella, 26 gener 1979, p. 1 i 20.

13 – “La justification documentaire des monnaies de Charles d’Aragon, Prince de Viana”, Bulletin de la Societé Française de Numismatique, 7, juliol 1979, París, 1979, p. 562-564.

14 – “Els comtats catalans, les seves encunyacions i àrees d’influència. Corpus”, amb A. M. Balaguer i la col. d’Ignasi Puig, I Simposi Numismàtic de Barcelona, vol. I, Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (IEC), 1979, p. 377-588. També s’edità com a opuscle.

15 * “Primers resultats d’algunes anàlisi per via química sobre monedes catalanes”, I Simposi Numismàtic de Barcelona, vol. II, Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (IEC), 1979, p. 349-352.

16 – “Les monedes catalanes del Llenguadoc i Provença”, I Simposi Numismàtic de Barcelona, vol. II, Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (IEC), 1979, p. 251-278.

17 – “Redescoberta del florí de Girona”, col. amb Anna M. Balaguer, I Simposi Numismàtic de Barcelona, vol. II, Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (IEC), 1979, p. 401-406.

(2)

18 – “Els sisens de llegenda CASTRVM TACA i CASTRVM TARCA”, I Simposi Numismàtic de Barcelona, vol. II, Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (IEC), 1979, p. 411-416.

19 – “Les medalles de Girona (s. XVII-XIX)” de J. Botet i Sisó. Edició, notes, comentaris i complement a les il·lustracions de M. Crusafont, AN-IX, 1979, p. 256-268.

20 * “Noves monedes de Carles I a nom de Ferran II”, AN-X, 1980, p. 129-140.

21 – “Les monedes catalanes segons les Rúbriques de Bruniquer. Qüestions relatives a la moneda d’or”. AN-X, 1980, p. 117-128.

22 – “Regne de València: quatre peces inèdites i presentació del diner de l’Arxiduc amb C-3, coronat”, GN-57, 1980, p. 28-35.

23 – “Nou tipus carolíngi de Barcelona de Carles el Calb. El diner de Barcelona fins a Ramon Berenguer I”, II Simposi Numismàtic de Barcelona, Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (IEC), 1980, p. 47-55.

24 * “Notes sobre el diner jaquès”, II Simposi Numismàtic de Barcelona, Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (IEC), 1980, p. 257-265.

25 – “Les monedes del Príncep de Viana (1441-1461)”, II Simposi Numismàtic de Barcelona, Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (IEC), 1980, p. 281-290. 26 – “Diners de València i diners d’Alacant. Les primeres emissions (1247-1269)”, IV

Congreso Nacional de Numismàtica, Alacant, 1980, p. 303-314, i amb el mateix contingut i paginació a NUM-165-167, 1980.

27 – “El florín de Enrique IV de Castilla como soberano de Catalunya. Descubrimiento de una moneda esperada”, IV Congreso Nacional de Numismàtica, Alacant, 1980, p. 287-302, i amb el mateix contingut i paginació a NUM-165-167, 1980.

28 – “Comentario sobre la ponencia ‘Estado actual de los estudios sobre moneda catalana medieval’ de Luís Domingo Figuerola”, IV Congreso Nacional de Numismàtica, Alacant, 1980, p. 253-260, i amb el mateix contingut i paginació a NUM-165-167, 1980.

29 * “Una pellofa o gitó hebreu d’Elna”, amb J. A. Bonet, AN-11, 1981, p. 225-227. 30 * “Classificació de la moneda pugesa de Lleida a través de l’anàlisi paleogràfica (s.

XIII-XVI)”, amb Ignasi Puig, AN-11, 1981, p. 143-163. 31 * “Troballa de València (or)”, AN-11, 1981, p. 270-276. 32 * “Troballa de València (plata), AN-11, 1981, p. 277-281.

33 * “Els primers deu anys d’Acta Numismàtica”, AN-11, 1981, p. 9-13.

34 – “La moneda catalana comtal” coautor amb Anna M. Balaguer, L’Avenç , 34, Barcelona, gener 1981, p. 44-51.

35 * “Monedas navarras inéditas de Francisco Febus y de Catalina y Juan de Labrit”, AN-12, 1982, p. 187-194.

36 – “Les pellofes de Girona. La Seu i S. Feliu” de J. Botet i Sisó. Comentaris, complements i il·lustracions de M. Crusafont. AN-12, 1982, p. 215-228.

37 * “Los dineros jaqueses de la época de los Áustria y de Felipe V”, Mesa Redonda sobre numismàtica aragonesa”, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1982, p. 221-232.

38 – El resorgiment de la Nació Catalana, resultat d’un esforç col·lectiu, opuscle de 38 planes, Museu d’Història de Sabadell, novembre 1982. Acompanyà l’exposició amb el mateix títol i l’incloem perquè, a part les aportacions teòriques, publicà 56 medalles i gitons, gairebé tots inèdits.

39 – “Els diners de Berenguer Ramon I (1018-1036). Una important troballa en els límits del Vallès”, coautor amb Anna M. Balaguer, Arrahona 13, Museu d’Història de Sabadell, primavera 1982, p. 41-52.

(3)

40 – “Troballa de monedes comtals a Òrrius (Maresme)”, coautor amb Anna M. Balaguer, L’Arqueologia a Catalunya, avui (versió en català) i La Arqueología en Catalunya, datos para una síntesis (versió en castellà). Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1982 i 1983, p. 180 o 181 (segons les diferents reimpressions en català, 181 a la versió castellana).

41 – “La circulació monetària a partir de les troballes”, coautor amb Anna M. Balaguer, L’Arqueologia a Catalunya, avui (versió en català) i La Arqueología en Catalunya, datos para una síntesis (versió en castellà). Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1982, p. 177-179 (incorrecte i incomplet) o 177-180 (correcte), tot i que només aparegué la darrera pàgina a partir de la tercera reimpressió catalana i en la versió castellana, ambdues del 1983.

42 – “Interrelacions monetàries catalano-provençals”, Quaderns d’Estudis Medievals 10, Artestudi, Barcelona, 1982, p. 623-630.

43 * “Tesorillo de dineros ANFVS REX/TOLLETA procedente de Córdoba”, NUM-180/185, 1983, p. 201-208.

44 – La moneda, mirall de la història, opuscle de 20 pàgines editat per la Caixa d’Estalvis de Sabadell, amb motiu de l’exposició del mateix títol, a cura de M. Crusafont i Anna M. Balaguer, 1983, sense paginació. Amb dades biogràfiques d’Enric Vincke, i altres informacions d’interès, com el mig ral mallorquí de Martí I amb escudets, llavors inèdit.

45 * “El Gabinet Numismàtic de Catalunya. Estudi crític i propostes alternatives”, coautor amb Anna M. Balaguer, AN-13, 1983, p. 21-46. Text de fi d’estudis dels autors en la Diplomatura de Museologia de la Generalitat de Catalunya.

46 – “Tipo inédito de Carlomagno de la ceca de Roda”, AN-13, 1983, p. 125-135. 47 – “Or inèdit de la Guerra dels Segadors”, GN-68, 1983, p. 49-57.

48 – “Vellón de Alfonso el Magnánimo: ¿Cagliari o Perpinyà?”, Quaderni Ticinesi di Numismatica e Antiquita Classiche XII, Lugano 1983, p. 277-287.

49 – “Nova moneda del comtat d’Urgell, probable pugesa de Balaguer”, amb Maria Soler, AN-13, 1983, p. 168-175.

50 – “Pellofes catalanes segons el recull de J. A. Bonet i Bofill. I. Catalunya i València, sense Barcelona ciutat”, AN-13, 1983, p. 189-223.

51 * “Troballa de Prats de Rei”, AN-13, 1983, p. 232-233.

52 * “Relaciones numismáticas catalano-portuguesas. Pedro de Portugal (1463-1466)”. Primera Reunión Hispano-Portuguesa, Sociedad Numismàtica Avilesina, Avilés, 1983, p. 37-47.

53 – “Prólogo” al llibre Catálogo General de la Moneda Romana, de Saúl Domingo, amb Anna M. Balaguer, Ed. J. M. Aledón, València 1983, p. 5-6.

54 – “El florí d’or català. Estat de la qüestió”, GN-72, 1984, p. 15-19.

55 – “Els florins de la col·lecció de moneda catalana de Banca Catalana”. GN-72, 1984, p. 55-58.

56 * “Els primers diners valencians a nom de Felip”, GN-73, 1984, p. 65-68. 57 – “Moneda inèdita d’Arbeca”, amb J. Montañès Altura, GN-73, 1984, p. 61-64. 58 * “Thirteenth Century: The foundation of the territorial and monetary bases of the

Catalan-Aragonese Crown”, Problems of Medieval Coinage in the Iberian Area I, Santarem (Portugal), 1984, p. 147-171.

59 * “The Monetary System of the Catalan-Aragonese Crown during the Second Half of the fourteenth century: Unification prevails over Innovation”, Problems of Medieval Coinage in the Iberian Area I, Santarem (Portugal), 1984, p. 207-220. 60 – “Les monedes de Mataró i Argentona de la Guerra dels Segadors”, amb Anna M.

(4)

61 – “¿Un numerario visigodo de cobre?”, GN-74/75, 1984, p. 131-141.

62 – “Moneda inèdita de Cubells”, amb J. Montañès Altura, AN-14, 1984, p. 215-222. 63 – “Monedes “impossibles” de la Guerra de Successió”, AN-14, 1984, p. 137-247. 64 – “Aspectos numismáticos de la Expansión Mediterránea”, VI Congreso Nacional de

Numismàtica, Oviedo, 1984, p. 273-290. Aparegué igualment amb el mateix contingut i paginació com a NUM-186-191, 1984.

65 – “La moneda del comtat d’Ausona”, coautor amb Anna M. Balaguer, Catalunya Romànica II. Osona Gran Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1984, p. 120-126. 66 – “El negrete navarro de Fernando el Católico”, GN-79, 1985, p. 67-69. Republicat

en versió francesa a Bulletin du Musée Basque 115, 1987, p. 11-14 i, al mateix butlletí, núm. 120, una pàgina omesa en la primera publicació.

67 – “Les pellofes de Barcelona segons el recull de J. A. Bonet”, AN-15, 1985, p. 239-260.

68 – “Jaume III de Mallorca (1324-1343), veritable creador del florí català”, AN-15, 1985, p. 203-217.

69 * “Acuñaciones del príncipe portugués Pedro, rey de Catalunya en 1463-1466”, Actas do Congresso Nacional de Numismatica, Lisboa 1985, p. 407-445. Republicat a GN-104, 1992, p. 15-42.

70 * “Troballa d’Esporles”, AN-15, 1985, p. 275-277.

71 – “Notícia del III Simposi Numismàtic de Barcelona”, III Simposi Numismàtic de Barcelona, Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (IEC), Barcelona, 1985, p. 8-14. Publicat, també, dins d’AN-16, 1986.

72 – “Les emissions monetàries. Estat de la qüestió”, III Simposi Numismàtic de Barcelona, Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (IEC), Barcelona, 1985, p. 15-19. Publicat, també, a AN-16, 1986.

73 – “Identificació del diner de S. Feliu de Guíxols”, Estudis sobre temes del Baix Empordà 5, S. Feliu de Guíxols, 1986, p. 79-86.

74 – “The issues of Perpinyà of James III of Majorca and the differentiation between the Coinages of James II and James III”, Problems of Medieval Coinages in the Iberian Area 2, Sociedad Numismatica Avilesina i Instituto de Sintra (Portugal), Avilés, 1986, p. 71-102.

75 – “Problems of Chronology in the Coinages of the Catalan-Aragonese Crown: the series of the florins of Majorca issued in the name of Marti”, Problems of Medieval Coinages in the Iberian Area 2, Sociedad Numismàtica Avilesina i Instituto de Sintra (Portugal), Avilés 1986, p. 103-139.

76 – “Les monedes i medalles de Cardona”, Butlletí del Patronat Municipal dels Museus de Cardona 4, Cardona, 1986, p. 37-47.

77 – “Carlemany i el taller monetari de Roda”, Lambard II, Amics de l’Art Romànic (IEC), Barcelona, 1986, p. 101-103.

78 * “Sebastià Datzira i Soler”, AN-16, 1986, p. 13-15. Conté la bibliografia numismàtica de S. Datzira.

79 * “La numismática navarro-aragonesa altomedieval. Nuevas hipótesis”. amb Anna M. Balaguer, GN-81, Barcelona 1986, p. 35-66.

80 – “Camprodon, Granollers, Puigcerdà i Valls: tres tipus inèdits i una rectificació”, amb J. Escudero, AN-16, 1986, p. 159-173.

81 – “La primera reunió de medallistes: medalles catalanes 1888-1891”, AN-16, 1986, p. 199-217.

82 – “Pugesa inèdita d’Agramunt”, amb J. Colomé, GN-83, 1986, p. 63-67.

83 – “Diner inèdit de Vilanova de Meià”, amb J. Muntanyès i Altura, GN-82, 1986, p. 71-73.

(5)

84 * “Reales navarros: ¿Carlos I o Fernando el Católico”, N 2000 12, Asociación Española de Numismáticos Profesionales, Madrid, 1986, p. 6-15. Publicat després a El Eco Filatélico y Numismático 908, Pamplona, 1986, p. 781-786.

85 – “Dos tipus monetaris inèdits del comtat d’Empúries”, AN-16, 1986, p. 143-148. 86 – “Moneda inèdita de Ponts”, amb J. Colomé, GN-84, 1987, p. 57-63.

87 * “Los resellos de Valencia del reinado del Archiduque Carlos”, GN-84, 1987, p. 23-26.

88 – “La moneda de Manresa i la santa ira del senyor Benet i Clarà”, amb Anna M. Balaguer, Dovella 22, Associació Cultural Dovella, Manresa, 1987, p. 5-7.

89 * “El veritable ral d’argent de Jaume II de Mallorca”, C/AR-1, 1987, p. 22-23. 90 – “Consecuencias de dos hallazgos de monedas catalano-carolingias de transición”,

Melanges offerts au docteur J. B. Colbert de Beaulieu, Le Léopatd d’Or, París, 1987, p. 227-234.

91 – “Estimación de los volúmenes de acuñación a partir de un hallazgo monetario”, Rythmes de la production monétaire de l’antiquité a nos jours, París, 1987, Seminaire de numismatique Marcel Hoc, Louvain-la-Neuve, 1987, p. 433-451. 92 * “Los hallazgos monetarios, tratamiento e interpretación” coautor amb Anna M.

Balaguer, Arqueologia Medieval Espanyola, II Congreso, Madrid, 1987, p. 14-23. 93 – “The copper coinage of the visigoths of Spain”, Problems of Medieval Coinage in

the Iberian Peninsula 3, Santarem (Portugal), Instituto de Sintra, 1988, p. 35-70. 94 * “Del morabatín almorávide al florín. Continuidad o ruptura en la Catalunya

medieval”, I Jarique de Estudios Numismáticos Hispano-árabes, Institución Fernando el Católico, Zaragoza 1988, p. 191-200.

95 – “Els senyals de Talarn”, amb J. Colomé, C/AR-2, 1988, p. 52-53. 96 * “Doblas de Barcelona (1282)”, GN-91, 1988, p. 47-49.

97 * “El ternet de Perpinyà”, La Pallofe 27, Association Numismatique du Roussillon, Perpinyà, 1988, p. 26-31.

98 * “Simó de Montfort i la moneda de Carcassona”, AN-17/18, 1988, p. 225-255. Publicat també, en versió francesa, a La Pallofe 30, Association Numismatique du Roussillon, Perpinyà 1990, p. 3-53, i també a Languedoc Numismatique 43, Bulletin de l’Amicale Numismatique du Midi, Saint Denis, gener 1997, p. 20-39. 99 * “Monedes-medalles de proclamació de Mallorca. Dades inèdites 1747, 1759 i

1789”, amb Andreu Vidal, AN-17/18, 1988, p. 269-294. 100 * “Troballa d’Andalusia”, AN-17/18, 1988, p. 321-322.

101– Revisió i nombroses noves entrades en l’apartat numismàtic a la segona edició de la Gran Enciclopèdia Catalana, amb Anna M. Balaguer i L. Villaronga Ed. Gran Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1986-1989. Només apareixen signades amb MiCr una petita part de les entrades, generalment les llargues: agostar, barcelonès (moneda barcelonesa), català (moneda catalana), croat, diner, ducat, gironi (moneda gironina), getó, jaquès, lliura (reformada de Carlemany, ponderal monetària i de comte), medalla-moneda. Signada juntament amb Anna M. Balaguer (MiCr/AMBP): melgorès. Signades amb els autors de la primera versió (generalment, Pere Vegué, PVe) i sens autorització meva i, per tant, amb alguns errors: alfonsí, billó, divuitè, florí (florí d’or català), mallorquí (moneda mallorquina), numismàtic, òbol, pacífic, ral, rossellonès (moneda rossellonesa). Vàrem proposar 68 entrades noves, 42 a renovar totalment i 75 correccions o addicions; total, 266 intervencions, de les quals se n’incorporaren 185, en conjunt entre els tres autors. Més endavant, vaig ampliar o entrar alguns altres termes. Així, el 1998, el de la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics.

(6)

102 * “Moneda i sobirania: més d’un mil·leni?”, amb Anna M. Balaguer, Quadern 69, Fundació Amics de les Arts i de les Lletres de Sabadell, 1989, p. 85-88.

103 – “La moneda: identificació i significació”, Santa Eulàlia d’Encamp. Evolució històrica d’un edifici. Segles IX-XX, Memòries del Patrimoni 2, Govern d’Andorra, Andorra la Vella, 1989, p. 83-90.

104 – “El mil·lenari de Catalunya. El punt de vista numismàtic”, amb Anna M. Balaguer, C/AR-4, 1989, p. 130-132.

105 – “Nova incusa del comtat d’Urgell”, C/AR-4, 1989, p. 133-135.

106 – “La moneda del comtat d’Empúries”, coautor amb Anna M. Balaguer, Catalunya Romànica VIII, L’ Empordà I, Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1989, p. 117-135. 107 – “El florí català. La marca de Barcelona”, AN-19, 1989, p. 127-141.

108 – “Crisi de creixement”, AN-19, 1989, p. 9-10.

109 * “Dos hemiòbols inèdits de la zona del Segre”, AN-19, 1989, p. 53-58.

110 – “Acuñaciones de Navarra durante la Edad Media”, VII Congreso Nacional de Numismàtica. Memoria, Museo Casa de la Moneda, Madrid 1989, p. 41-70.

111 * “Catalunya i la moneda. El patrimoni numismàtic català”, C/AR-5, 1990, p. 166-173.

112 – “Els florins de Perpinyà. La marca creixent”, C/AR-6, 1990, p. 210-214.

113 – “The Copper Coinage of the Visigoths of Spain: New Evidence”, Spink Numismatic Circular, XCVIII, Spink & Son, Londres 1990, p. 303-304. Fou publicada una breu nota al núm XCIX de la mateixa revista, p. 149, on es feia una rectificació i es confirmava una lectura.

114 * “Sardegna e Catalogna. Aspetti d’Historia Monetaria”, Quaderni Ticinesi di numismatica e antichità classiche XIX, Lugano 1990, p. 345-361.

115 – “La moneda comtal de Besalú”, amb Anna M. Balaguer, Catalunya Romànica IV, La Garrotxa, Enciclopèdia Catalana, 1990, p. 95-104.

116 – “Pesals catalans senzills i múltiples”, AN-20, 1990, p. 142-164.

117 * “Clemència Isaura i la medalla tolosana dels Jocs Florals”, AN-20, 1990, p. 211.215.

118 * “Troballa d’Agramunt”, AN-20, 1990, p. 221-222.

119 * “Historia Monetaria y Sigilografia”, amb Anna M. Balaguer, Actas del Primer Congreso de Sigilografia, Dirección de los Archivos Estatales, Madrid, 1990, p. 67-76.

120 – “España, Portugal”, A Survey of Numismatic Research 1985-1990, amb Anna M. Balaguer, International Numismatic Commission, Ed. International Association of Professional Numismatists, Brussel·les, 1991, vol I, p. 459-488.

121 – “El diner de Carcassona i lectura LIOBIAQI i la seva atribució, C/AR-7, 1991, p. 22-26.

122 * “Anotacions al gitó barceloní de Pere Desvilar”, C/AR-7, 1991, p. 31.

123 – “La moneda del comtat de Girona”, coautor amb Anna M. Balaguer, Catalunya Romànica V El Gironès, la Selva i el Pla de l’Estany, Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1991, p. 55-75.

124 * “Union monétaire internationale: la solution catalane au Moyen Age”, Unne monnaie pour l’Europe. Text per a l’exposició feta amb motiu del XI Congrès Internacional de Numismàtica fet a Brussel·les i projecte llorejat per la Comissió de la Comunitat Europea, Credit Comunal, Brussel·les, 1991, p. 75-78. També es varen fer edicions en anglès i en flamenc.

125 – “La onza de Barcelona del 1822”, Numisma 228, Sociedad Ibero-Americana de Estudios Numismáticos y Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Madrid 1991, p. 81-90.

(7)

126 * “El pacífic d’or, tipus inèdit per a Joan II”, GN-103, 1991, p. 71-75.

127 * “La moneda de Sancho el Mayor de Navarra y su simbología”, GN-103, 1991, p. 67-70.

128 – “Aurembiaix, retrobada “, C/AR-8, 1991, p. 22-25.

129 – “Mig ral mallorquí inèdit de Carles I”, C/AR-8, 1991 p. 26.

130 – “La moneda a la Catalunya Central i l’aportació de Sebastià Datzira”, amb Anna M. Balaguer, La moneda a la Catalunya Central, de Sebastià Datzira, Centre d’Estudis del Bages, Manresa 1991, p. 8-19.

131 – “De les encunyacions carolíngies a l’autonomia monetària”, amb Anna M. Balaguer, Symposium Internacional sobre els origens de Catalunya, Generalitat de Catalunya, 1991, p. 463-474.

132 – “La moneda en la Corona Catalano-Aragonesa y en el Mediterráneo Oriental en época de los descubrimientos” (versió castellana) i “La monete nella Corona Catalano-Aragonese e nel Mediterraneo Orientale all’epoca delle scoperte” (versió italiana), España y Génova. Genova e la Spagna. El Mediterráneo y América, Ministerio de Asuntos Exteriores, Pabellón de España en la Exposición Internacional de Génova del 1992, Madrid 1992, p. 61-74. Nota: No es varen poder corregir proves i hi ha força errors en els peus de foto, intercanviats en diferents monedes.

133 – “La moneda del comtat de Barcelona”, coautor amb Anna M. Balaguer, Catalunya Romànica XX. El Barcelonès, el Baix Llobregat i El Maresme, Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1992, p. 111-125.

134 * “Un testimonio singular de la vocación olímpica barcelonesa”, GN-107, 1992, p. 51-52.

135 – “Lluís de la Cavalleria i les emissions de Mallorca de Joan II”, C/AR, 9, 1992, p. 28-31.

136 * “La circulación monetaria en la Navarra medieval”, NUM-230, 1992, p. 93-117. 137 – “La moneda vescomtal de Cardona-Calaf”, coautor amb Anna M. Balaguer,

Catalunya Romànica XIX. El Penedès. L’Anoia, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1992, p. 355-357.

138 – Entrades de termes numismàtics i relacionats, per al Diccionari d’Història de Catalunya, amb Anna M. Balaguer i L. Villaronga, Edicions 62, Barcelona, 1992. Indicat MCS, en les entrades signades (31 de 113).

139 * “Circulación de la moneda castellana en Catalunya en el siglo XVI. El hallazgo de Valls”, GN-109, 1993, p. 43-54.

140 – “Novetats a la numaria tardana del comtat d’Urgell (s.XIII-XIV)”, AN-21/23, 1993, p. 407-414.

141 * “¿Que significa la palabra peseta?”, amb Anna M. Balaguer, GN-111, 1993, p.45-54.

142 – “Exemplaritat de Leandre Villaronga”, AN-21/23, 1993, p. 11-12.

143 – “El cavallo de Nàpols de Ferrandino (1495-1496)”, Quaderni Ticinesi di numismatica e antichtà classiche, XXII, Lugano 1993, p. 295-298.

144 – “Moneda i iniciativa municipal durant la Guerra dels Segadors” (versió catalana), “Monnaie et initiative des municipes pendant la Guerre des ‘Segadors’” (versió francesa), Monnaies catalanes “La révolte des Segadors (1640-1652), Museu Numismàtic Josep Puig, Perpinyà, 1993, p. 15-35 (versió catalana i làmines), p. 37-45 (versió francesa).

145 – “La investigación numismática, del 1976 a nuestros días”, capítol a Introducción a la Numismática, d’Octavio Gil Farrés (vegeu nota editorial, p. 9), Asociación

(8)

Numismática Española i Museo Casa de la Moneda, Barcelona-Madrid, 1993, p. 138-140.

146 – “La moneda del comtat de Rosselló”, coautor amb Anna M. Balaguer, Catalunya Romànica XIV. El Rosselló, Enciclopèdia Catalana, 1993, p. 87-91.

147 – “La moneda local, un numerario de suplencia (s. XIII-XVII)”, Atti del Convegno Internazionale di Studi Numismatici in occasione del centenario della Società Numismatica Italiana (1892-1992), Rivista Italiana di Numismatica e scienze affini, XCV, Societá Numismatica Italiana, Milà, 1993, p. 621-632.

148 – “Acuñaciones transpirenaicas de Navarra, Catalunya y Aragón”, VIII Congreso Nacional de Numismática, Avilés, 1994, Museo Casa de la Moneda, Madrid 1994, p. 65-89.

149 * “Monete sueve e visigote”, I Goti, Comune di Milano, Ed. Electa Lombardia, Milà, 1994, p. 348-355. Text per a una gran exposició amb el mateix títol. Els materials peninsulars foren aportats, sobretot, pel Fitzwilliam Museum de Cambridge.

150 * “La circulación monetaria en el Aragón medieval a partir de las menciones documentales”, GN-114, 1994, p. 37-62.

151 * “La batalla de Capo Passero (1718) i les seves medalles”, Quaderni Ticinessi di numismatica e antichità classiche XXIII, Lugano, 1994, p. 397-401.

152 – “La moneda del comtat d’Urgell”, coautor amb Anna M. Balaguer, Catalunya Romànica XVII. La Noguera, Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1994, p. 81-91. 153 – “Les emissions episcopals de Vic de Ramon d’Anglesola”, amb Anna M.

Balaguer, IX Congreso Nacional de Numismática, Elx, 1994, p. 321-324. 154 * “Acreixements a la moneda catalana local”, AN-24, 1994, p. 142-174.

155 * “El pols de la investigació numismàtica segons Callataÿ”, AN-24, 1994, p. 9-14. 156 – “Nova moneda amb heràldica cardonina”, XXXIX Assemblea Intercomarcal

d’Estudiosos, Patronat Municipal de Museus de Cardona, Cardona, 1994, p. 277-280.

157 * “El vellón valenciano de Felipe II”, GN-116, 1995, p. 31-38.

158 * “La moneda aragonesa en tiempos de Fernando el Católico”, GN-118, 1995, p. 49-62.

159 – “Numismàtica del Vallès”, AS-24, 1995, p. 7-9.

160 – “¿Marcas inexplicables en florines del siglo XV?”, AS-24, 1995, p. 10-12.

161 – Entrades dels termes numismàtics al Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1995. Proposta de 56 noves entrades i revisió de 264, amb proposta de 103 modificacions o adicions, algunes amb A. M. Balaguer. No totes foren acceptades (un 70% aprox). Entre les aceptades: abatre, afinador, aforar, agostar, agostar, agramuntès, antoninià, assajador, assignat, auri, banyolí, bossonalla, calc, divuitè, ducató , estàtrera, felús, etc. Entre les rebutjades: dirhem, doblenc, dupondi, melgorès, molí monetari, nacta, perpra, sicle, etc. Algunes foren recuperades en la revisió següent del 1999. No van signades.

162 – “Ponderales monetarios en la Corona Catalano-Aragonesa”, GN-119, 1995, p. 5-20.

163 – “Identificació amb anàlisi per mètodes nuclears d’alguns florins de Perpinyà. Altres qüestions referents als florins catalans”, coautor amb J. N. Barrandon i amb J. Joussemet (Barrandon-Crusafont-Joussemet), AN-25, 1995, p. 121-137.

164 – “El fons de pallofes catalanes del Gabinet Numismàtic de Catalunya”, coautor amb J. A. Bonet, AN-25, 1995, p. 161-213.

(9)

165 * “Documentació de medalles. I. Homenatge de la Solidaritat Catalana”, AN-25, 1995, p. 215-217.

166 * “Troballa de Menorca. Rafalet”, AN-25, 1995, p. 224-226.

167 * “Triente visigodo de Sisenando con leyenda CORDOBA PATRICIA”, Quaderni Ticinesi di numismatica e antichità classeche XXV, Lugano, 1996, p. 301-304. 168 * “Cara y cruz de la moneda en la etapa franquista”, amb Anna M. Balaguer,

Imaginaires et symboliques dans l’Espagne du franquisme, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1996, p. 159-175.

169 – “Diner vescomtal de Cardona del segle XI, inèdit”, amb Anna M. Balaguer, AN-26, 1996, p. 139-146.

170 * “Celebració dels 25 anys d’Acta Numismàtica”, AN-26, 1996, p. 9-12

171 * “Documentació de medalles. II. Il·lustració Catalana”, AN-26, 1996, p. 205-212. 172 * “Las monedas de Ibiza desde Carlos I al 1887”, GN-121, 1996, p. 11-36.

173 – “Les monedes civils i eclesiàstiques de Montblanc”, Aplec de Treballs 14, Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, Montblanc 1996, p. 79-88.

174 – “Variedad inédita de dinero condal de Urgell”, GN-124, 1997, p. 35-38. 175 – “El mostassaf, la rosa y los ponderales de Barcelona” AS-36, 1997, p. 8-10. 176 * “La castellanització de la moneda”, Crisi institucional i canvi social. Segles

XVI-XVII, vol 5 de la obra Història, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, a càrrec d’Eva Serra. Enciclopèdia Catalana, 1997, p. 139-141.

177 * “Segona addició de monedes catalanes locals”, AN-27, 1997, p. 71-110. 178 – “Pellofes no publicades de la col·lecció Balsach”, AN-27, 1997, p. 155-175. 179 – “Probable mig florí de Ferran II”, C/AR-11, 1998, p. 26-28.

180 * “Noves dades sobre J. Botet i Sisó i el seu entorn”, AN-28, 1998, p. 7-28.

181 – “Dinero condal de Urgell, inédito que copia las piezas de Bolskan”, amb Anna M. Balaguer, X Congreso Nacional de Numismàtica, Museo Casa de la Moneda, Albacete-Madrid 1998, p. 547-550.

182 – “Diner inèdit urgellès d’Ermengol V que copia tipus de Bolskan”, amb Anna M. Balaguer, AN-28, 1998, p. 133-139.

183 * “Nuevos datos sobre los cobres visigodos”, Actas do IV Congresso Nacional de Numismàtica, Lisboa 1998, p. 125-144.

184 * “El circulant català del segle XVI. Moneda castellana, moneda local”, Felipe II y el Mediterráneo, vol. I, Los recursos humanos y materiales, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felip II y Carlos I, Madrid 1999, p. 567-585 (les dues darreres pàgines sense paginació).

185 * “Quatre monedes catalanes inèdites del temps dels primers Austria”, C/AR-12, 1999, p. 23-24.

186 * “En el comiat de Jordi Ventura i Subirats” AN-29, 1999, p. 23-24.

187 * “Notícia sobre el manuscrit de J. Botet i Sisó titulat Ploms i pallofes catalanes i de l’àlbum d’empremtes de J. Busquets i Duran”, AN-29, 1999, p. 143-214.

188 – Entrades de tema numismàtic medieval peninsular a Enciclopedia dell’Arte Medievale, amb Anna M. Balaguer, Enciclopedia Italiana, Milà 1998/2000; M. Crusafont, “Portogallo, Monetazione”, volum IX, p. 705, 1998; A. M. Balaguer/M. Crusafont, “Spagna, Monetzione”, volum X, p. 797-798, 1999; M. Crusafont, “Visigoti, Monetazione”, vol. XI, 2000, p. 697-699, 2000.

189 – “Les monedes visigodes encunyades a Dertosa (Tortosa)”, col. amb Anna M. Balaguer, Recerca 3, Tortosa, 1999, p. 124-125. Apèndix a un treball de J. Morán, de manera que no consta a l’índex de la revista.

190 – Entrades noves i correccions a la segona edició del Diccionari de la Llengua Catalana, Institut d’Estudis Catalans, S’hi fan algunes correccions i s’afegeixen

(10)

termes com ara: callerès, dirham, doblenc, melgorès, nacta, mitcal, xéquel, rovall, molí monetari, or de valència, etc. Barcelona 1999. No signades.

191 * “El trient de Magalona de Sisebut, trobat a Magalona”, amb J. C. Richards, AN-30, 2000, p. 33-36. Publicat després a Archeologie en Languedoc 29, en el recull “Maguelone, grand passé, petite ille (1967-1973) III”, 2005, editat per J.C. Richard, recull de les troballes monetàries i en llengua francesa.

192 – “Els rals d’or de Mallorca de Pere III (I de Mallorca) del fons de Sa Nostra, Caixa de Balears”, amb Andreu Vidal, AN-30, 2000, p. 57-92.

193 *“Troballa dels Cingles del Bertí”, AN-30, 2000, p. 168-170. 194 * “Troballa del Bruc”, AN-30, 2000, p. 171-174.

195 * “Proyección exterior de la obra numismàtica de Mario Gomes Marques”, Homenagem a Mario Gomes Marques, Instituto de Sintra (Portugal), 2000, p. 53-61.

196 * “El florí d’or català (dit d’Aragó), primer referent auri peninsular de patró europeu”, Homenagem a Mario Gomes Marques, Instituto de Sintra (Portugal), 2000, p. 303-328.

197 – “Malles de Vilafranca de Conflent?”, versió catalana “Mailles de Villefranche-de-Conflent”, versió francesa, La Pallofe 41, Museu Puig-Association Numismatique du Roussillon, Perpinyà, 2000, p. 17-19 (versió catalana), p. 20-23 (versió francesa).

198 * “La terminologia económica y monetaria en el ámbito de la moneda-valor”, Actas del I Congresso Luso-Brasileiro de Numismatica, V Congresso Nacional, Associaçao Numismatica de Portugal, Lisboa 2000, p. 307-319.

199 * “El mig croat del 1615 i el diner del 1626”, C/AR-13, 2000, p. 35-43.

200 – “Pallofes i monedes eclesials. La diòcesi d’Elna”, versió catalana, “Pallofes et monnaies eclésiastiques. Le diocèse d’Elne”, versió francesa. Pallofes i esglésies de Catalunya. Segles XIII-XVIII / Pallofes et églises de Catalogna. XIIIe-XVIIIe siècles. Museu de Monedes i Medalles J. Puig, Perpinyà, 2000, p. 53-64 (versió catalana), 5-18 (versió francesa).

201 – “Les encunyacions monetàries del monestir de Poblet”, Acta Historica et Archaeologica Medievalia 20-21, Homenatge al Dr. Manuel Riu i Riu, vol I, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, 2000, p. 213-221. 202 – “La pesseta i la seva imatge al llarg de la seva història”, versió catalana, “La

peseta y su imagen a lo largo de su historia” (versió castellana), amb Anna M. Balaguer, Del ral a l’euro / Del real al euro, dirigit per J. L. Garcia Delgado i J.Mª Serrano Sanz, La Caixa, Colecció Estudis Econòmics 21, 2000. p. 255-262.

203 * “Tres pesals catalans inèdits”, C/AR-14, 2000, p. 28-30. 204 * “Tres dècades d’Acta Numismàtica”, AN-31, 2001, p. 7-10. 205 * “Mancús d’Urgell o mancús de Foix?”, AN-31, 2001, p. 85-96.

206 * “En el darrer any de la pesseta... o peceta”, amb Anna M. Balaguer, AN-31, 2001, p. 155.188.

207 * “La medalla i els seus artistes”, C/AR-15, 2001, p. 45-47.

208 – “València: divuitens de martell de Carles II”, C/AR-15, 2001, p. 21-25.

209 * “Muestra o piefort de Sancho II (1223-1248)”, Numismatica, Associaçao Numismàtica de Portugal, Lisboa, 2001, p. 3-5.

210 - “Florins amb marca B... de Barcelona”, C/AR-16, 2001, p. 23-25. 211 – “La medalla de Gaudí modelada per Subirachs”, AS-57, 2002, p. 21-22.

212 – “Nuevas monedas aragonesas: las miajas i las probables pugesas de Fernando II”, AS-54, 2002, p. 14-17.

(11)

213 * “Genovès (València): billete inédito de la Guerra Civil 1936-1939”, AS-55, 2002, p. 27-28.

214 * “Falsos asignados imperiales de Barcelona y billetes falsos de la Guerra Civil”, AS-56, 2002, p. 17-24.

215 * “Noves aportacions als florins catalans”, coautor amb Rafel Comes, AN-32, 2002, p. 79-90.

216 – “Los diez reales de Santo Domingo de Carlos y Juana: ¿auténtico o falso?”, AS-57, 2002, p. 16-17.

217 * “La moneda albanesa d’Alfons el Magnànim”, AN-32, 2002, p. 91-99. 218 * “Documentació de medalles. III. Pi i Margall”, AN-32, 2002, p. 221-225. 219 * “Troballa de Palau-Sator 1”, AN-32, 2002, p. 228-236.

220 * “Troballa de Palau-Sator 2”, AN-32, 2002, p. 236-238.

221 * “Pesal inèdit de 15 croats i algunes qüestions de cronologia”, C/AR-17, 2002, p. 41-44.

222 * “Dinero inédito carolingio de la ceca de Arles, atribuible a Luís el Ciego”, Revue Numismatique 158, Société Française de Numismatique, París, 2002, p. 271-278. 223 – “Els diners de la Roerga a nom d’Enric”, C/AR-17, 2002, p. 27.

224 * “Las acuñaciones visigodas”, Arse-Saguntum, Bancaja, Sagunt, 2002, p. 303-318. 225 – “Las últimas emisiones de Sagunto”, Arse-Saguntum, Bancaja, Sagunt, 2002, p.

552-554.

226 * “Els rals d’or de Mallorca a nom de Jaume: Jaume II o Jaume III?”, amb Andreu Vidal, AN-33, 2003, p. 69-80.

227 * “Tercera addició de monedes catalanes locals”, AN-33, 2003, p. 123-156. 228 * “Una possible matriu amb el tipus de les primeres pugeses de la comtessa

Teresa d’Entença (1314-1327)”, coautor amb Anna M. Balaguer, AN-33, 2003, p. 65-68.

229 * “Troballa de Moià”, AN-33, 2003, p. 207-210. 230 * “Troballa de Solsona”, AN-33, 2003, p. 211-213. 231 * “¿Plomos o monedas?”, AS-58, 2003, p. 13-15.

232 * “Trient inèdit de Carlemany de la seca de Ravena. Nota preliminar”, C/AR-18, 2003, p. 29-30.

233 – “El diner mallorquí d’Alfons el Magnànim amb puig cimat de llir” C/AR-18, 2003, p. 31-34.

234 * “La política monetària de Jaume III de Mallorca”, Randa 50, Homenatge a Miquel Batllori/3, Curial Edicions Catalanes, Barcelona, 2003, p. 41-48.

235 – “Problemes monetaris i solucions decentralitzades”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna 23, Vè Congres d’Història Moderna de Catalunya, Actes, vol. 1, Departament d’Història Moderna, Universitat de Barcelona, Barcelona, 2003, p. 765-780.

236 * “Francisco Paradaltas y Pintó y la fabricación de la moneda en el siglo XIX”, amb Anna M. Balaguer, Actas del XI Congreso Nacional de Numismàtica, Zaragoza, 2003, p. 349-354. Publicat després a AS-64, 2004, p. 8-17.

237 – “Los reyes falsificadores”, Numismàtica 88, Associaçao Numismatica de Portugal, Lisboa, 2003, p. 35-37. Publicat després a AS-64, 2004, p. 5-8.

238 – “¿Falsas o falsificadas?”, AS-61, 2003, p. 11-14.

239 – Entrades numismàtiques a Medieval Iberia. An Encyclopedia, a cura de Michael Gerli i promoguda per la Georgetown University. Routledge, New York-París, 2003. M. Crusafont/A. M. Balaguer, “Coinage and Currency, Aragon”, p. 240; M. Crusafont/A. M. Balaguer, “Coinage and Currency, Catalonia”, p. 241-242”; (A. M. Balaguer, “Coinage and Currency Leon”); M. Crusafont, “Coinage and

(12)

Currency Mallorca”, p. 243-244, “Coinage and Currency Navarra” y “Coinage and Currency Valencia”.

240 * “La col·lecció numismàtica Carles-Tolrà, una altra gran pèrdua que s’hauria pogut evitar”, AN-34, 2004, p. 7-35.

241 – “Inèdites de Mallorca: mig i quart de ral d’or de Pere III, marca tres roses”, AN-34, 2004, p. 109-118.

242 – “Troballa de Lleida ciutat”, AN-34, 2004, p. 233-234.

243 – “Contramarca inèdita sobre un ardit barceloní del 1654”, C/AR-19, 2004, p. 31-32.

244 * “Dos gitons inèdits de la Franja i la Vall d’Aran”, C/AR-19, 2004. p. 37-39. 245 * “Obole inédite de Carcassone”, Bulletin de la Societé Française de Numismatique

59-5, París, 2004, p. 88-90.

246 * “Sardenya: varietat inèdita de Pere III i possibles emissions rebels”, C/AR-20, 2004, p. 21-26.

247 * “An Unpublished Ravenna Tremissis of Charlemagne”, The Numismatic Chronicle 2004, The Royal Numismatic Society, Londres 2004, p. 241-244.

248 – “L’evolució de l’ús de la llengua pròpia als Països Catalans (1850-1939) a través de la medalla commemorativa”, Revista de Catalunya 201, Barcelona, 2004, p. 29-46.

249 – Entrades de numismàtica al Diccionari de Barcelona, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2004.

250 – “Tres varietats del ral d’argent de Mallorca d’Alfons el Magnànim amb marca llir”, Col·lecciomania 18, Grup Filatèlic i del Col·leccionisme de Palma de Mallorca, 2005, p. 26-27.

251 – “Una moneda inédita catalano-portuguesa”, amb E. Trilla, Numismàtica 92, Associaçao Numismàtica de Portugal, Lisboa, 2005, p. 3-8.

252 – “La primera moneda de la Mallorca cristiana”, amb E. Trilla Crónica Numismática 179, Publifinsa, Madrid 2005, p. 12-15. Publicat també en versió catalana, a Col·lecciomania 17, Palma, 2005, p. 24-25.

253 * “Emissió monetària inèdita de Pere, senyor de Mallorca (c. 1233)”, amb E. Trilla, AN-35, 2005, p. 57-66. Publicat també a Randa 58, Homenatge a Jordi Carbonell/4, Curial Edicions Catalanes, Barcelona 2007, p. 13-22. Nota: l’article fou enviat en primer lloc a Randa, però l’enorme retard en la seva aparició determinà que sortís primer a Acta Numismàtica.

254 * “Troballa d’Òlbia i contramarca S de Sardenya”, AN-35, 2005, p. 225-239. 255 – “Dos diners inèdits del comtat d’Urgell”, AN-35, 2005, p. 51-56.

256 * “Fluxes monetaris a través del Pirineu”, amb Anna M. Balaguer, Circulació de mercaderies i xarxes comercials als Pirineus (s. XIII-XIX), 7è Curs d’Història d’Andorra, Centre National de la Recherche Scientifique, Université de Toulouse-Le Mirail, Tolosa de Llenguadoc, 2005, vol. 1, p. 19-30.

257 * “El problema monetari després de la Guerra dels Segadors”. Segón Congrés Recerques, Lleida 10/12 abril 2002, Lleida, Recerques, Universitat de Lleida, 2005, p. 45-54.

258 * “Philip Grierson”, AN-36, 2006, p. 7-11.

259 * “Dracmes i divisors inèdits en una troballa a la Ribera d’Ebre”, AN-36, 2006, p. 39-54.

260 * “Els diners aragonesos de Carles I i de Felip I (II)”, AN-36, 2006, p. 123-154. 261 * “Troballes del Segrià”, AN-36, 2006, p. 221-223.

(13)

263 – “Pròleg” al llibre Les monedes de 30 sous mallorquines del 1821, de J. Boada Salom, Lo portador de lletres, 3, Palma, 2006, p. 7-9.

264 * “Diner inèdit de Gelabert II del Rosselló”, amb F. Domingo Sellart, AN-37, 2007, p. 79-82. Publicat després a La Pallofe 50 en versions catalana i francesa. Association Numismatique du Roussillon, Perpinyà 2011, p. 27-31.

265 * “Més novetats sobre la moneda catalana local”, AN-37, 2007, p. 93-128. 266 * “Troballes de Còrsega”, amb J. Malbrunot, AN-37, 2007, p. 205-210.

267 * “De nou sobre les pellofes del Gabinet Numismàtic de Catalunya”, AN-37, 2007, p. 175-184.

268 * “AUSESKEN o AUSE?. Sobre els topònims monetaris ibèrics”, AN-37, 2007, p. 75-78.

269 * “Variedad inédita de Cestavi”, NUM-251, 2007, p. 245-248.

270 – “Pròleg” al llibre Corpus de les monedes visigodes de Tarragona de J. Benages, Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (IEC), 2007, p. 13-15.

271 * “La lectura de les dracmes ibèriques”, AN-38, 2008, p. 39-54.

272 * “La moneda barcelonina del segle X. Altres novetats comtals”, AN-38, 2008, p. 91-122.

273 * “Els diners jaquesos de Ferran II”, AN-38, 2008, p. 131-148.

274 * “Documentació de medalles. IV. Unió Catalanista i altres”, AN-38, 2008, p. 237-246.

275 – “Pròleg” al llibre La seca o Casa de la Moneda de Barcelona de M. Eugènia Ripoll, Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (IEC), 2008, p. 7-9.

276 – “El billó de Felip II(III) i Felip III(IV)”, Col.lecciomania 25, Grup Filatèlic i de Col·leccionisme de Palma, 2008, p. 13-17.

277 – “Monedes eclesiàstiques d’us interior de Santa Maria de Mataró”, amb J. Rovira, Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria 93, Mataró 2009, p. 27-31.

278 * “Eusebi Arnau: medalla inèdita i algunes precisions”, AN-39, 2009, p. 187-194. 279 * “Novetats i precisions sobre les medalles commemoratives dels Països Catalans

(I)”, AN-39, 2009, p. 195-234.

280 * “La plata i el billó mallorquí dels tres primers reis de nom Felip “, AN-39, 2009, p. 137-162.

281 * “Troballa de Ventalló”, AN-39, 2009, p. 238-240.

282 * “Troballa de Puigverd d’Agramunt”, AN-39, 2009, p. 237-238. 283 * “Troballa d’Anserall”, AN-39, 2009, p. 235-236.

284 * “Antoni Turró, en el record”, AN-39, 2009, p. 11-16. Conté bona part de la seva bibliografia numismàtica.

285 * “Els coronats de l’Interregne, deuen ésser de Joan I”, El Quinzet 2, Associació Numismàtica i Filatèlica Xúquer, Sueca, 2009, p. 115-118.

286 – “Le demi-gros de Montpellier, espèce inédite de Jacques le Conquérant, couronne catalano-aragonaise (1273)”, Bulletin de la Societé française de Numismatique, març 2010, p. 61-63.

287 * “El sisè d’Olot, una moneda inèdita i sorprenent”, AN-40, 2010, p. 159-164. 288 * “L’Orde de l’Hospital de S. Joan de Jerusalem, de Rodes o de Malta. Emissions

monetàries i medalles dels Grans Mestres originaris de la Corona Catalano-Aragonesa”, AN-40, 2010, p. 67-106.

289 * “Documentació de medalles. VI. L’obra i la figura de Francesc Cuixart (1875-1931)”, AN-40, 2010, p. 219-226.

290 * “Troballa de Segòvia”, AN-40, 2010, p. 239-240. 291 * “Troballes de Sentmenat”, AN-40, 2010, p. 241-242. 292 * “Troballa de l’àrea de Lleida”, AN-40, 2010, p. 243-245.

(14)

293 – “Índex d’ Acta Numismàtica. Vol. 31-40 (2001-2010)”, AN- 40, 2010, p. 263-287. 294 * “La política monetària en temps de Jaume I”, Jaume I. Commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I, Memòries de la Secció Històrico-Arqueológica XCI (IEC), Barcelona 2011, p. 259-286. Publicat també en forma d’opuscle pel Club de Col·leccionisme de Mallorca el 2012, núm. 4 de la sèrie Col·lecciona però investiga, amb un text introductori de Jaume Boada a les p. 3-4.

295 * “La numismàtica i la datació dels Usatges”, AN-41/42, 2012, p. 175-180.

296 * “Rodenesos, caorcenys i raimondencs: denominacions i dades de circulació al Roergue català entre 1130 i 1256”, AN-41/42, 2012, p. 187-194.

297 * “Els sisens barcelonins falsos de la Guerra dels Segadors”, AN-41/42, 2012, p. 237-254.

298 * “Troballa del Castell de Juslibol (Saragossa)”, AN-41/42, 2012, p. 375-376. 299 * “Troballa de Balsareny”, AN-41/42, 2012, p. 377-378.

300 * “Troballa del sud peninsular”, AN-41/42, 2012, p. 378-380.

301 * “Escudo de oro valenciano, inédito, muy singular y probablemente de Felipe I (II), coautor amb J. A. Godinho Miranda i J. Saez Salgado, AN 41/42, 2012, p. 211-214. Republicat en portuguès en un opuscle titulat Numisma S. A. 40 anos, Lisboa, 2016, p. 7-9 amb el títol “Escudo de ouro valenciano inédito, muito singular e provavelmente de Felipe I (II)”.

302 * “Comtat d’Urgell: tipus inèdit de les primeres emissions”, AN-41/42, 2012, p. 169-174.

303 * “Significado y valor del solido gallecano (s.X-XI)”, Introducción a la Historia Monetaria de Galicia (s.II aC-XVII dC), Ed. F. Cebreiro Ares, Laibirinto de Paixóns, Betanzos 2012, p. 105-116.

304 * “El florí perpinyanès de Pere III amb marca V. Altres dades sobre els florins i els croats catalans”, AN-43, 2013, p. 79-84.

305 * “És aquest el dobler de Menorca de Pere de Portugal(1464-1466)?”, amb E. Trilla, AN-43, 2013, p. 85-94.

306 * “Assaig d’identificació d’una matriu de segell inèdita al.lusiva a un pariatge” amb E. Trilla, AN-43, 2013, p. 103-110.

307 * “Medalles escolars de premi dels jesuïtes”, AN-43, 2013, p. 235-244. 308 * “Troballa de la Cerdanya”, AN-43, 2013, p. 149-154.

309 * “Troballa del Castell d’Orcau”, AN-43, 2013, p. 255-260.

310 – “Roses en el cim de l’art monetari”, La Revista, Roses 2013, p. 4-19. 311 * “Primera dracma d’Empúries?”, AN-44, 2014, p. 27-30.

312 * “Noves dades sobre els divisors de Rhode”, AN-44, 2014, p. 37-42.

313 * “Girona, tipus i seca inèdits de Lluís el Pietós”, amb Joan Gelis, AN-44, 2014, p. 167-170.

314 * “Possible marca dels pesals de Puigcerdà”, AN-44, 2014, p. 209-212. 315 * “Troballes de florins”, AN-44, 2014, p. 261-262.

316 * “Troballa prop de Puigcerdà”, AN-44, 2014, p. 263-264

317 * “Mario Gomes Marques (1925-2014)”, AN-45, 2015, p. 9-12. Reedició en versió bilingüe per l’Associaçao Numismática de Portugal en opuscle de la sèrie “Estudos”, núm LIII, Lisboa 2015, 8 p.

318 * “El croat de Tarragona de Joan II”, AN-45, 2015, p. 101-104.

319 * “La moneda de plata de la Monarquia visigoda” amb J. Benages i altres, AN-45, 2015, p. 71-80.

320 * “Troballa del centre peninsular”, AN-45, 2015, p. 227-237. 321 * “Troballa de Conca”, AN-45, 2015, p. 238-257.

(15)

322 * “Obole inédite d’Alfonse Jourdain de Toulouse (1119-1142) pour Narbonne (1134-1143)”, Bulletin de la Societé Française de Numismatique nº 3, 2015, p. 67-68.

323 * “Leandre Villaronga i Garriga (14 mars 1919-20 juillet 2015)”, Compte Rendú 62, Conseil International de Numismatique, 2015. p. 67-72.

324 - “Pròleg” al Llibre de J. Vall-Llosera, La moneda del Regne de Nàpols sota sobirania de la Corona Catalanoaragonesa, Girona, 2016.

325 - “Celebració de la vida de Leandre Villaronga”, AN-46, 2016, p. 7-9.

326 * “Un grup monetari singular del comtat d’Urgell”, AN-46, 2016, p. 123-126. 327 * “Florí inèdit de Perpinyà amb marca S”, AN-46, 2016, p. 127-132.

328 * “El gitó sicilià d’Antoni Carusio, del temps d’Alfons el Magnànim”, AN-46, 2016, p. 141-144.

329 * Excepcional pieza de cinco ducatones de Amberes del 1652”, amb J. Godinho Miranda i J. Salgado, AN-46, 2016, p. 185-190. Republicat en portuguès en un opuscle titulat Numisma S. A. 40 anos, Lisboa 2016, p. 10-14, amb el títol “Excecional peça de cinco ducatones de Antuérpia de 1653”.

330 - “Tres novetats medallístiques”, AN-46, 2016, p. 223-226. 331 - “Troballa de Campos (Mallorca)”, AN-46, 2016, p. 241-242. 332 * “Tresoret de la Franja”, AN-46, 2016, p. 243-258.

333 * “Silver Visigothic Coinage” amb J. Benages i J. Noguera, Numismatic Chronicle, Londres, 2016, p. 241-260 i làmines 28 i 29.

334 – “Notícia d’unes Notes Numismàtiques sobre Sardenya de Joaquim Botet i Sisó”, AN-47, 2017, p. 47-60.

335 * “L’esmunyedís mig florí de Martí amb marca B” amb V. Fortea, AN-47, 2017, p. 117-120.

336 * “Encuny de revers d’una peça de cinc rals de Vic de la Guerra dels Segadors (1640-1652)”, AN-47, 2017, p. 161-163.

337 * “Els bitllets de Sant Sadurní d’Anoia de la Guerra contra el Feixisme (1936-1939)”, AN-47, 2017, p. 237-242.

338 * “Documentació de medalles (VI): La Festa de l’Arbre”, AN-47, 2017, p. 253-262. 339 * “Documentació de medalles (VII): Les medalles republicanes de la firma Martini

Rossi a Catalunya”, AN-47, 2017, p. 264-268.

340 – “Tresor de la Franja (addenda)” amb Omar Sancho, AN-47, 2017, p. 269-272. 341 – “Troballa del castell de Galtelli (Sardenya)”, AN-47, 2017, p. 275-276. 342 – “Un guardó a la numismàtica”, AN-48, 2018, p. 11-14.

343 * “Els diners de Folc I de Cardona (c.1030-1040), AN-48, 2018, p. 129-133.

344 * “Noves dades sobre les marques dels florins catalans del temps de Pere III”, AN-48, 2018, p. 145-151.

345 * “Documentació de medalles VIII: Les medalles gracienques (1854-1950) segons Joan Cullell”, AN-48, 2018, p. 243-253.

346 * “Documentació de medalles IX: Les medalles de Gorina S. A. de Sabadell”, AN-48, 2018, p. 276-279.

347 – “Troballa prop de Figueres”, AN-48, 2018, p. 281-283.

348 – “Troballa de l’Alt Empordà/Gironès”, AN-48, 2018, p. 283-285.

349 – “Un miracle renovat”, pròleg al llibre de Jaume Boada Les medalles de proclamació dels països de parla catalana: Catalunya, València i Mallorca, SCEN/IEB, Barcelona, 2018, p. 9-11.

350 – “Algunes precisions sobre el diner de Gelabert II, comte del Rosselló (1074-1102)”. La Pallofe, 57, versions catalana i francesa. Perpinyà, 2018, p. 5-8. 351 * “Dos segells inèdits d’àmbit català”, AN-49, 2019, p. 189-192.

(16)

352 * “Dues novetats importants de la numismàtica catalana.”, AN-49, 2019, p.149-152.

353 * “Carles I: dos tipus inèdits del Regne d’Aragó”, AN-49, 2019, p. 193-196. 354 – “Troballa de Vallcorb (comtal)”, AN-49, 2019, p. 327-328.

355 – “Troballa de Bages (comtal)”, AN.49, 2019, p. 332-333.

356 – “Troballa del Castell de Ponts (aquità)”, AN-49, 2019, p. 334-336. 357 – “Troballa d’Agramunt 6 (aquità)”, AN-49, 2019. 336-338.

358 * “La SCEN, un model d’èxit. A mode de comiat”, AN-49, 2019, p. 5-22.

359 – “Les medalles de proclamació de les terres de parla catalana de Jaume Boada Salom”, AN-49, 2019, p. 339-342.

360 * “Josep Fontana i Eva Serra, en recordança”, AN-49, 2019, p. 35-38.

361 * “L’òbol de Gelabert II del Rosselló”, La Pallofe 58, 2019, versions catalana i francesa, p. 5-10.

362 * Entrades “Vidal Quadras”, “Carles Tolrà”, “Josep Puig” i “Botet i Sisó” al portal Repertori de Col·leccionistes i Col·leccions d’Art i Arqueologia de Catalunya, dirigit per Bonaventura Basegoda i Francesc Fontbona. IEC. Lliurats 2019 i 2020, i previsió que s’incorporin el 2020.

363 * “Bellcaire, nova seca Catalano-Occitana”. AN-50, 2020, p. 101-106.

364 – “Canvi de símbols a la II República. Les medalles columbòfiles” amb M. Martínez Fauste, AN-50. 2020, p. 163-168.

365 * “50 anys d’Acta. Índex 1-50”, AN-50, 2020, p. 189-380.

366 – “El món dels gitons, una iniciativa agosarada i plena de futur”, pròleg al llibre de X. Sanahuja, Paramonetària Catalana. 1. Gitons publicitaris a Catalunya, 2020, p. 7-10.

367 – “Un projecte d’alçada”. Pròleg al llibre de Jaume Benages Diàlegs sobre les monedes de Tarragona. Tarragona, 2020, p. 17-19.

368 – “Sobre un pretès pirral d’or sicilià”, Progresso Numismatico, Any III número 2, Bari, 2020, p.1-4.

369 – Entrades “Miquel Crusafont” i adició a “Josep Caruana” al repertori, Diccionari d’Historiadors de l’Art Catalans, dirigit per Bonaventura Basegoda i Francesc Fontbona. IEC. Lliurats 2020.

370 * “Precisions sobre un diner i el seu òbol, inèdit, de Narbona” amb Albert Vilà Casol, La Pallofe 59. Perpinyà, 2020, p. 50-63 (versions catalana i francesa). 371 * “Buidat de Cartularis (I): Santa Maria de Roses”, La Pallofe 59, Perpinyà, 2020,

p. 45-49 (versions catalana i francesa, Sèrie Buidat de Diplomataris I). 372 * “El nom que fa la cosa”. Introducció a AN 51, 2021, p. 5-13.

373 * “L’evolució de la plata visigoda de Teodosi I (419-451) a Leovigild (565-586)”, amb Jaume Benages, AN 51, 2021, p. 85-106.

374 * “Segon exemplar, molt probablement de Girona, d’un dels diners, fins ara incerts atribuïts a Ramon Berenguer I”, AN 51, 2021, p. 121-126.

375 – “La moneda del municipi de Falset”, AN-51, 2021, p. 157-159.

376 * “Les emissions de moneda castellana a Barcelona del 1718 al 1720”, AN-51, 2021, p. 169-181.

377 * “Dos textos de la Generalitat republicana, un de municipal i un de l’estat referents al paper-moneda català (1936-1939)” col. amb S. Datzira, AN-51, 2021, p. 197-202.

378 – “Troballa de Còrdova” (visigot), AN 51, 2021, p. 241-242.

379 – “Troballa de Basella” (senyorial català), AN 51, 2021, p. 242-243. 380 – “Troballa de Cambrils” (medieval català), AN-51, 2021, p. 243-244. 381 – “Troballa de Sarral” (medieval castellà), AN-51, 2021, p. 244-245.

(17)

382 – “Troballa de Verdú” (medieval florentí), AN. 51, 2021, p. 245-246.

383 – “Troballa de la Cerdanya III” (modern municipal), AN 51, 2021, p. 246-247. 384 – “Troballa de Cervera III” (modern català), AN-51, 2021, p. 247-248.

385 – “Troballes de la Segarra (medieval a contemporani català), AN-51, 2021, p. 248-250.

386 * “Buidatge del diplomatari de Sta. Maria d’Amer”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 2021, p. 57-66 (en curs d’edició, Sèrie Buidat de Diplomataris II).

387 - “Història metàl·lica inèdita d’alguns pobles catalans”, Scripta Mirabilia, (volum d’homenatge a Imma Socias), Barcelona, 2021, p...(en curs d’edició)

388 – Vaciado de Diplomatarios (III y IV): Fanlo y S. Victorian (Huesca), Homenaje a Francisca Chaves Tristán, Sevilla, 2021, p...(en curs d’edició).

389 – “Medalló de l’ajuntament de Torrent al bisbe Benlloch” Papers de Recerca Històrica, Andorra 2021. p...(en curs d’edició)

Significat dels signes previs:

* Treballs no totalment refosos en llibres o altres articles

- Treballs que, almenys en bona part, han estat refosos en llibres o altres articles o que tenen un interès més marginal.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :