20 Grau en Economia 170 Facultat de Ciències Econòmiques i Grau en Estudis internacionals d'economia i empresa - International Business Empresarials

Download (0)

Full text

(1)

CENTRES PROPIS

CENTRE TITULACIÓ PLACES 2022-23

Escola Superior Politècnica

Grau en Enginyeria biomèdica 40

Grau en Enginyeria de xarxes de telecomunicació 40

Grau en Enginyeria en sistemes audiovisuals 55

Grau en Enginyeria informàtica 55

Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades 40

Grau Obert, Programa de (agrupació) E Biomèdica 1

Grau Obert, Programa de (agrupació) E Informàtica 2

Grau Obert, Programa de (agrupació) E Sistemes 2

Grau Obert, Programa de (agrupació) E Xarxes 1

Grau Obert, Programa de (agrupació) E. Matemàtica en Ciència de Dades 1

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida Grau en Biologia humana 65

Grau en Medicina UPF/UAB 0

Grau en Medicina 60

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Grau en Administració i direcció d'empreses 170

Grau en Dret / Grau en Administració i direcció d'empreses – Grau en Economia

(agrupació de simultaneïtat) Entrada ADE 20

Grau en Dret / Grau en Administració i direcció d'empreses – Grau en Economia

(agrupació de simultaneïtat) entrada Economia 20

Grau en Economia 170

Grau en Estudis internacionals d'economia i empresa - International Business

Economics 90

Grau en Ciències empresarials - Management 110

Grau Obert, Programa de (agrupació) ADE 1

Grau Obert, Programa de (agrupació) Economia 1

Grau Obert, Programa de (agrupació) CCEE 0

Grau Obert, Programa de (agrupació) IBE 2

Facultat de Ciències Polítiques i Socials Grau en Ciències polítiques i de l'Administració 160

(2)

CENTRES PROPIS

CENTRE TITULACIÓ PLACES 2022-23

Grau en Filosofia, política i economia (reverificació) 30

Grau Obert, Programa de (agrupació) CCPP i A 1

Facultat de Comunicació

Grau en Comunicació audiovisual 80

Grau Obert, Programa de (agrupació) PRRP 2

Grau Obert, Programa de (agrupació) Periodisme 2

Grau Obert, Programa de (agrupació) Com. Aud. 2

Grau en Periodisme 80

Grau en Publicitat i relacions públiques 80

Facultat de Dret

Grau en Criminologia i polítiques públiques de prevenció 70

Grau en Criminologia i polítiques públiques de prevenció / Grau en Dret

(simultaneïtat) entrada Criminologia 10

Grau en Criminologia i polítiques públiques de prevenció / Grau en Dret

(simultaneïtat) entrada Dret 10

Grau en Dret 260

Grau en Dret / Grau en Administració i direcció d'empreses – Grau en Economia

(agrupació de simultaneïtat) 50

Grau Obert, Programa de (agrupació) Criminologia 1

Grau Obert, Programa de (agrupació) Dret 1

Grau Obert, Programa de (agrupació) RRLL 2

Grau en Relacions laborals 180

Facultat de Traducció i Interpretació

Grau Obert, Programa de (agrupació) Traducció 2

Grau Obert, Programa de (agrupació) Ll. Aplicades 2

Grau en Llengües aplicades 60

Grau en Llengües Aplicades / Grau en Traducció i Interpretació entrada Llengües 8 Grau en Llengües Aplicades / Grau en Traducció i Interpretació entrada Traducció 7 Grau en Traducció i interpretació -Alemany / Francès / Llengua de signes catalana 70

Grau en Traducció i interpretació -Anglès- 85

(3)

CENTRES PROPIS

CENTRE TITULACIÓ PLACES 2022-23

Facultat d'Humanitats

Grau en Estudis globals 40

Grau en Estudis globals (internacional) 30

Grau Obert, Programa de (agrupació) Humanitats 2

Grau Obert, Programa de (agrupació) Estudis Globals 2

Grau en Humanitats 170

(4)

CENTRES ADSCRITS

CENTRE TITULACIÓ PLACES 2022-23

Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus

Grau en Ciències de l'activitat física i de l'esport 60

Grau en Ciències de l'activitat física i de l'esport / Grau en Fisioteràpia

(simultaneïtat) entrada C A F E 20

Grau en Ciències de l'activitat física i de l'esport / Grau en Fisioteràpia

(simultaneïtat) entrada Fisio 20

Grau en Fisioteràpia 60

Grau en Infermeria 90*

Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus

Grau en Administració d'empreses i gestió de la innovació 70

Grau en Administració d'empreses i gestió de la innovació (docència en anglès) 35 Grau en Administració d'empreses i gestió de la innovació / Grau en Màrqueting i

comunitats digitals (simultaneïtat) entrada ADE i GI 30

Grau en Administració d'empreses i gestió de la innovació / Grau en Màrqueting i

comunitats digitals (simultaneïtat) entrada Màrqueting 30

Grau en Màrqueting i comunitats digitals 70

Grau en Administració d'empreses i gestió de la innovació / Grau en Turisme i gestió

del lleure (simultaneïtat) entrada ADE i GI 20

Grau en Administració d'empreses i gestió de la innovació /Grau en Turisme i gestió

del lleure (simultaneïtat) entrada Turisme 20

Grau en Logística i negocis marítims 45

Escola Superior de Comerç Internacional Grau en Negocis i màrqueting internacionals 115

Grau en Bioinformàtica 40

Escola Superior d'Infermeria del Mar Grau en Infermeria 85

Escola Superior Politècnica Tecnocampus

Grau en Enginyeria informàtica de gestió i sistemes d'informació 65 Grau en Enginyeria informàtica / Grau en Disseny i Producció de Videojocs entrada

Enginyeria I

Grau en Enginyeria informàtica / Grau en Disseny i Producció de Videojocs entrada

Disseny 70

(5)

CENTRES ADSCRITS

CENTRE TITULACIÓ PLACES 2022-23

Grau en Disseny i producció de videojocs 70

Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Grau en Enginyeria mecànica

/ Grau en Enginyeria de l'Organització Industrial (agrupació) 75

Grau en Mitjans audiovisuals 140

*Proposta condicionada a l’informe favorable de l’AQU

Figure

Updating...

References

Related subjects :