• No se han encontrado resultados

Informe sobre la situació del sistema educatiu en la Comunitat Valenciana

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Informe sobre la situació del sistema educatiu en la Comunitat Valenciana"

Copied!
234
0
0

Texto completo

(1)

la situació del

sistema educatiu en la Comunitat Valenciana

Curs 2015/16

(2)
(3)

la situació del

sistema educatiu en la Comunitat Valenciana

Curs 2015/16

(4)
(5)

COMPOSICIÓ DEL CECV

1. ALUMNAT CIUTADÀ I PROTAGONISTA A) Educació Infantil i Primària

B) Educació Secundària Obligatòria C) Batxillerat

D) Cicles Formatius de Formació Professional E) Ensenyaments de Règim Especial

F) Ensenyament en valencià

G) Ús de llengües estrangeres com a vehiculars de l’ensenyament H) Avaluació diagnòstica

2. ELS ENTORNS FAMILIARS I SOCIALS A) L’entorn del centre educatiu

3. EL CENTRE EDUCATIU COM A ESPAI DE CONVIVÈNCIA A) Atenció a la diversitat

4. ENTORNS D’APRENENTATGE NO FORMALS I INFORMALS A) L’esport a l’etapa escolar

B) Formació de Persones Adultes

5. LA TASCA EDUCATIVA I LES CONDICIONS DE TREBALL A) Recursos Humans

B) Professorat d’Ensenyaments de Règim General C) Inspecció Educativa

D) Formació del Professorat 6. POLÍTIQUES EDUCATIVES A) Sistema educatiu espanyol B) Suport econòmic a l’educació

C) Indicadors del sistema educatiu de la Comunitat Valenciana 7. CULTURA DE LA PARTICIPACIÓ

A) Participació en eleccions a Consells Escolars de Centre

8. LA MIRADA OBERTA AL MÓN EN CANVI: MODELS PEDAGÒGICS INNOVADORS A) Participació en programes europeus

9. ORIENTACIÓ EDUCATIVA, ACADÈMICA I PROFESSIONAL A) Millora de l’èxit escolar

10. EDUCACIÓ ÈTICA, SOCIAL I CÍVICA A) Convivència escolar

(6)
(7)

L’elaboració d’informes anuals sobre la situació del nostre sistema educatiu és una de les tasques legalment encomanades al Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, màxim òrgan consultiu i de participació social en la programació general de l’ensenyament no universitari a la Comunitat Valenciana.

Presentem l’Informe de la situació del sistema educatiu corresponent al curs 2015-2016. El seu procés d’elaboració suposa l’arreplega de dades i posterior estudi, anàlisi i avaluació per part de la Comissió de Dictàmens i Informes que presenta proposta a la Comissió Permanent.

L’anterior informe, dels cursos 2013-2014 i 2014-2015, entre altres propostes recomanava l’adaptació de l’estructura als deu eixos que conformen el Decàleg del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana com a principals indicadors del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

El Decàleg, aprovat i consensuat pel CECV, es converteix doncs en punt de partida i eix vertebrador de l’informe sobre l’estat i la situació del sistema educatiu valencià.

Les diferents direccions generals de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport han col·laborat en aquesta tasca i aprofitem aquest espai per agrair les seues aportacions, agraïment que fem extensiu a tots els consellers i totes les conselleres i a les institucions que representen que han participat en la redacció d’aquest Informe, així com a la Secretaria Tècnica d’aquest Consell Escolar.

(8)
(9)

1/ Composició del

Consell Escolar

de la Comunitat

Valenciana

(10)
(11)

1. Disposicions normatives per les quals es modifica la composició del CECV en 2016

DOCV Decret

116/2015 de 24 de juliol

27/07/15 Cessament de Francisco Baila Herrera com a PRESIDENT del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

22 de juliol de

2015 27/07/15 REPRESENTANTS DE LES UNIVERSITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Cessament Titular:

García Agustín, Pilar Nomenament Titular:

García Izquierdo, Isabel

REPRESENTANTS DE PERSONALITATS DE RECONEGUT PRESTIGI EN EL CAMP DE L’EDUCACIÓ

Cessaments Titulars:

Monzonís Marín, Alejandro Villagrasa Ballester, Víctor Pedro Suplents:

Gambín Barrio, M. del Remedio Pérez Folqués, Agustí

Villanueva Sánchez, Alejo Nomenaments

Titulars:

García Trapiello, Luis Salvador Muñoz, Encarna Suplents:

Ávila Cañada, Manuel Costa Català, Adela

REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA AUTONÒMICA

Cessaments Titulars:

Durà Bou, Raquel Esteve Lombarte, María Giner Riera, Juan Fernando Martínez Serrano, Gustavo Pascual Giménez, Francisco José

(12)

22 de juliol de

2015 27/07/15 Puchades Martí, Vicente Ribes Simarro, Josep Manuel Roig Boronat, M. del Consuelo Valero García, Juan Pablo Suplents:

Doménech Figuerola, Sara Duart Gil, José

Frígols Martín, M. Jesús García Alarcón, Iván Juncos Castillo, Raül Ramos Olivares, Antonio Vargas Molina, M. José Nomenaments

Titulars:

Baggetto i Torres, Vicent Císcar Peiró, Josefina Cuenca Carrión, Encarna Escoí Betoret, Inés

Herranz Ábalos, M. Ángeles Ripoll Català, Vicent

Sánchez Velasco, Inmaculada Segrelles Martínez, Josep Lluís Sigler Vizcaíno, Pedro

Suplents:

González Picornell, Antonio Mañes Bertolín, Vicent Martínez Baldó, Jacinto Martínez Coves, Pilar Molons Puig, Núria

Moragues Benavent, Jeremies Roger Montesinos, Francisca Salas Sacristán, Montserrat Simó Monrabal, Eva M.

REPRESENTANTS DEL PERSONAL QUE EXERCEIX FUNCIONS DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT Cessaments

Titulars:

Herrero Mompó, Remedios Miralles Quiles, Susana Suplents:

Civera Coloma, Pedro Delfín Fresquet Fayos, Rafael

(13)

Nomenaments Titulars:

López Resusta, Lorena Zabalza León, Lidón Suplents:

Baviera Moreno, Elena Doménech Zaera, Josefa

REPRESENTANTS DE LA DIRECCIÓ DE CENTRES EDUCATIUS

Cessaments Titulars:

Barona Cabanes, Remedios Pitarch Usó, Carmen Suplents:

Hidalgo Esteve, Amparo Marzá Mercé, Joaquín Viana Sánchez, José Rafael Nomenaments

Titulars:

Cañada Solaz, Rosa Pérez Gea, Ginés Suplents:

Alcolado Fenoy, Mar Arques García, Belén Navas Ramírez, Carlos

REPRESENTANTS DE LA INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ Cessament

Titulars:

García Brizuela, Nieves González Prieto, Rafael Ortí Ferre, M. del Carmen Suplents:

Amposta Amiguet, Alejandro Noguera Peribáñez, Enrique Tahoces Martínez, Rocío Nomenament

Titulars:

Díaz Rodríguez, Vicente Galiana Roig, Remei López Duro, José Martí Colera, Salvador Roig Oltra, Rosa

Santamaría Lluna, Rogeli 24 de juliol de

2015 29/07/15 Nomenament del VICEPRESIDENT del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana a Vicent Baggetto i Torres

(14)

27 d’agost de

2015 01/09/15 REPRESENTANTS DE RECONEGUT PRESTIGI EN EL CAMP

DE L’EDUCACIÓ Cessament Titular:

Baila Herrera, Francisco 27 d’agost de

2015 01/09/15 REPRESENTANTS DE RECONEGUT PRESTIGI EN EL CAMP

DE L’EDUCACIÓ Nomenament Titular:

Costa Català, Adela Suplents:

Font Martínez, Laura Monzonís Marín, Alejandro

REPRESENTANTS DE LA INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ Cessament

Suplent:

Díaz Rodríguez, Vicente Nomenament

Suplent:

Ferre i Domínguez, Josep Vicent Decret

137/2015, 11 de setembre

14/09/15 Nomenament d’Encarna Cuenca Carrión com a PRESIDENTA del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

(15)

05 de novembre de 2015

12/11/15 REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT Cessament

Titular:

Gálvez Sánchez-Gabriel, Sagrario Suplent:

Juliá Tomás, Eva María Nomenament

Titular:

Juliá Tomás, Eva María Suplent:

Gálvez Sánchez-Gabriel, Sagrario

REPRESENTANTS DE LA UNITAT D’EDUCACIÓ PER A LA SALUT

Cessament Titular:

Monge García, Lourdes Suplent:

Ruiz Rojo, Elías Nomenament Titular:

García García, Ana María Suplent:

Paredes i Carbonell, Joan Josep 05 de

novembre de 2015

12/11/15 REPRESENTANTS AMB FUNCIONS VINCULADES A LA INTEGRACIÓ DE L’ALUMNAT PROCEDENT D’ALTRES PAÏSOS

Cessament Titular:

Sanchis Domingo, Lourdes Suplent:

Sancho-Miñana Sánchez, Mª Jesús Nomenament

Titular:

Ferrando Calatayud, Elena Suplent:

Sánchez Menaya, José Enrique

REPRESENTANTS DE LES ENTITATS LOCALS Cessament:

Titular:

Ferrer Pons, Luciano Suplent:

García Martínez, Marta Nomenament:

Alcaide Olmos, Manuel Gil Olmedo, Vicent

(16)

01 de març de

2016 10/03/16 REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT

Cessament Titulars:

Alcázar Cano, José Antonio Alfonso Pérez, José Gabriel Martínez Fernández, Juan Manuel Suplents:

Arjona Martínez, Antonio Martínez Cardona, José Andrés Nomenament

Titulars:

Carbonell Peral, Sergio Manuel Tormo Signes, Carlos

Torres Navarro, Miguel Ángel Suplents:

Fábrega Marcos, Juan Manuel Nevada González, Pilar 01 de març de

2016 10/03/16 REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT

Cessament Titulars:

Velasco Martínez, Ayanta Vives Martínez, María Suplents:

Marquina Bergad, Daniel Rodríguez Ralo, Alba Nomenament

Titulars:

Blay Martínez, Pablo Giménez Delcamp, Pau Suplents:

González Henry, Andrea Kuras, Olga

(17)

19 d’abril de

2016 27/04/16 REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

Cessament Titular:

Sánchez Velasco, Inmaculada Suplent:

Martínez Baldó, Jacinto Nomenament

Titular:

Cañada Solaz, Rosa Suplent:

Sánchez Velasco, Inmaculada

REPRESENTANTS DE LA DIRECCIÓ DE CENTRES Cessament

Titular:

Cañada Solaz, Rosa Nomenament:

Titular:

Martínez Baldó, Jacinto

REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT Cessament

Suplents:

La Orden Banaclocha, José Vargas Rodríguez, Sofía Nomenament

Suplents:

Cervantes i Gómez, Joan Collado Pérez, Álvaro 19 d’abril de

2016 27/04/16 REPRESENTANTS DE LES MARES I DELS PARES DE L’ALUMNAT

Cessament Suplent:

Piqueras Picazo, Leopoldo Nomenament

Suplent:

Alabau Siurana, Mercedes

(18)

2. Composició del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana després del canvi de govern

PRESIDENTA

Cuenca Carrión, Encarna Administració educativa autonòmica

VICEPRESIDENT

Baggetto i Torres, Vicent Administració educativa autonòmica

SECRETARI TÈCNIC Pérez Pallarés, Alberto

UNITAT DE SUPORT ADMINISTRATIU TÈCNICA EDUCATIVA

Monar Van Vliet, Maite SECRETÀRIA DE DIRECCIÓ Serra Martínez, Mª Carmen

CAP D’EQUIP DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA Bernal Guillem, Gerard

ADMINISTRATIVA

Borrás García-Viso, Ángela

(19)

Acadèmia Valenciana de la Llengua Ferrer Navarro, Ramon

Administració Educativa Autonòmica Císcar Peiró, Josefina

Escoí Betoret, Inés

Herranz Ábalos, M. Ángeles Ripoll Català, Vicent

Sánchez Velasco, Inmaculada Segrelles Martínez, Lluís Miquel Sigler Vizcaíno, Pedro

Alumnat

Vargas Rodríguez, Miguel Velasco Martínez, Ayanta Velasco Onrubia, Benjamín Martínez, María

Centres privats

Boquet Esplugues, José Manuel Rodríguez Arroyo, Vicenta

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana

Martínez Ferrer, Luis Defensora del Discapacitat Andrés Cambra, Juana

Direcció de Centres Educatius Cañada Solaz, Rosa

López Primo, Immaculada Pérez Gea, Ginés

Educació per a la Salut Monge García, Lourdes Entitats locals

Ferrer Pons, Luciano Formació del Professorat Cantó Alonso, José López Resusta, Lorena Zabalza León, Lidón Inspecció d’Educació Galiana Roig, Remei

Martí Cólera, Salvador

Integració de l’Alumnat Immigrant Sánchez Domingo, Lourdes

Organitzacions Empresarials De Torres Navarro, Juan José Ortiz Millán, Manuel

Organitzacions Sindicals Gil Castellano, José Vera Mora, Miguel Ángel Pares i Mares d’Alumnes Alòs Carbonell, Eugenio Raúl Centelles Campillo, Silvia Fullana Alfonso, Màrius Josep Grimaltos Escribà, Eva

Llopis Noheda, Julia María López Cabrera, Ramón López Oliva, Alejandro José Rodríguez Salinas, José Antonio Personal Administració i Serveis Macià Ballester, Magdalena Professorat

Alcaraz Cano, José Antonio Alfonso Pérez, José Gabriel Almonacid Pérez, Miguel Ángel Amorós Galiana, Ignasi

Bárcena Ortiz, Laureano

Gálvez Sánchez-Gabriel, Sagrario Ibáñez Abad, Sonia

Izquierdo Cañego, Xavier

Martínez Fernández, Juan Manuel Monroig i Climent, Vicent

Puig Cuadau, Miquel Àngel Reconegut Prestigi Costa Català, Adela García Trapiello, Luis Salvador Muñoz, Encarna Universitats Valencianes García Izquierdo, Isabel Vázquez Navarro, Isabel Visiedo Claverol, Rosa

(20)
(21)

3. Composició del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana a la fi del curs 2015/16

PRESIDENTA

Cuenca Carrión, Encarna Administració educativa autonòmica

VICEPRESIDENT

Baggetto i Torres, Vicent Administració educativa autonòmica

SECRETARIA TÈCNICA Monar Van Vliet, Maite

UNITAT DE SUPORT ADMINISTRATIU TÈCNIC EDUCATIU

De la Torre Chocano, Antoni SECRETÀRIA DE DIRECCIÓ Serra Martínez, Mª Carmen

CAP D’EQUIP DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA Bernal Guillem, Gerard

ADMINISTRATIVA

Borrás García-Viso, Ángela

(22)

Acadèmia Valenciana de la Llengua Ferrer Navarro, Ramon

Administració Educativa Autonòmica Cañada Solaz, Rosa

Císcar Peiró, Josefina Escoí Betoret, Inés

Herranz Ábalos, M. Ángeles Ripoll Català, Vicent

Segrelles Martínez, Lluís Miquel Sigler Vizcaíno, Pedro

Alumnat

Vargas Rodríguez, Miguel Velasco Onrubia, Benjamín Blay Martínez, Pablo Giménez Delcamp, Pau Centres privats

Boquet Esplugues, José Manuel Rodríguez Arroyo, Vicenta

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana

Martínez Ferrer, Luis Defensor del Discapacitat VACANT

Direcció de Centres Educatius López Primo, Immaculada Martínez Baldó, Jacinto Pérez Gea, Ginés Educació per a la Salut García García, Ana María Entitats locals

Gil Olmedo, Vicent

Formació del Professorat Cantó Alonso, José López Resusta, Lorena Zabalza León, Lidón Inspecció d’Educació Galiana Roig, Remei

Martí Cólera, Salvador

Integració de l’Alumnat Immigrant Ferrando Calatayud, Elena

Organitzacions Empresarials De Torres Navarro, Juan José Ortiz Millán, Manuel

Organitzacions Sindicals Gil Castellano, José Vera Mora, Miguel Ángel Pares i Mares d’Alumnes Alòs Carbonell, Eugenio Raúl Centelles Campillo, Silvia Fullana Alfonso, Màrius Josep Grimaltos Escribà, Eva Llopis Noheda, Julia María López Cabrera, Ramón López Oliva, Alejandro José Rodríguez Salinas, José Antonio Personal Administració i Serveis Macià Ballester, Magdalena Professorat

Almonacid Pérez, Miguel Ángel Amorós Galiana, Ignasi

Bárcena Ortiz, Laureano Carbonell Peral, Sergio Manuel Ibáñez Abad, Sonia

Izquierdo Cañego, Xavier Juliá Tomás, Eva María Monroig i Climent, Vicent Puig Cuadau, Miquel Àngel Tormo Signes, Carlos Torres Navarro, Miguel Ángel Reconegut Prestigi

Costa Català, Adela García Trapiello, Luis Salvador Muñoz, Encarna Universitats Valencianes García Izquierdo, Isabel Vázquez Navarro, Isabel Visiedo Claverol, Rosa

(23)
(24)
(25)

1/ Alumnat ciutadà i protagonista

Nivells educatius:

A) EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

B) EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA C) BATXILLERAT

D) CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL E) ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL

Llengües:

F) ENSENYAMENT EN VALENCIÀ

G) ÚS DE LLENGÜES ESTRANGERES COM A VEHICULARS DE L’ENSENYAMENT H) AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA

(26)
(27)

1. CONTEXT NORMATIU

Educació Infantil

DOCV Contingut Ordre de 16

de juliol de 2001 17/09/01 Per la qual es regula l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres d’Educació Infantil (2n cicle) i Educació Primària

Decret 38/2008 03/04/08 Pel qual s’estableix el currículum del Segon Cicle de l’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana Ordre de 24

de juny de 2008 25/07/08 Pel qual s’estableix l’avaluació en l’etapa d’Educació Infantil Decret 233/1997 02/09/97 Pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de les

Escoles d’Educació Infantil i dels Col·legis d’Educació Primària

Educació Primària

DOCV Contingut Decret 233/1997

de 2 de setembre 02/09/97 Pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d’Educació Infantil i dels Col·legis d’Educació Primària

Ordre 32/2011

de 20 de desembre 20/12/11 Per la qual es regula el dret de l’alumnat a l’objectivitat en l’avaluació, i s’estableix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d’obtenció del títol acadèmic que corresponga Reial Decret

126/2014 del 28 de febrer

28/02/11 Pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’Educació Primària

Decret 108/2014

del 4 de juliol 4/07/14 Pel qual s’estableix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana

(28)

2.1 Educació Infantil

L’Educació Infantil és la primera etapa del sistema educatiu i es troba regulada en la Llei Orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’Educació. La LOMCE no va introduir modificacions en la LOE referides a aquesta etapa educativa. En la mateixa s’atén els xiquets i les xiquetes des del 0 als 6 anys d’edat, i té caràcter voluntari. Es troba ordenada en dos cicles: el primer comprén fins als 3 anys, i el segon, des dels 3 als 6 anys.

Com a finalitat en els dos cicles s’estableix que l’Educació Infantil ha d’atendre progressivament el desenvolupament afectiu, el moviment i els hàbits de control corporal, les manifestacions de la comunicació i el llenguatge, les pautes elementals de convivència i relacions socials, així com el descobriment de les característiques físiques i socials del medi.

De la mateixa manera, en els dos cicles, s’ha de facilitar que els xiquets i les xiquetes elaboren una imatge positiva i equilibrada d’ells mateixos i que adquirisquen autonomia personal.

Els dos cicles tenen un caràcter educatiu i els centres han d’arreplegar-lo en la seua proposta ped- agògica. El segon cicle d’aquesta etapa és gratuït i les Administracions educatives han de garantir les places necessàries en els centres docents.

Els continguts educatius del primer cicle són determinats per les diferents administracions educa- tives i, per tant, no existeixen en aquest cicle continguts mínims aprovats pel Govern. També cor- respon a les diferents administracions educatives regular els requisits que han de complir els cen- tres que impartisquen el primer cicle d’Educació Infantil, relatius en tot cas, a la relació numèrica alumnes-professors, a les instal·lacions i al nombre de llocs escolars.

Pel que fa al segon cicle d’aquesta etapa, la regulació dels objectius, competències bàsiques, con- tinguts i criteris d’avaluació, que constitueixen els aspectes bàsics del currículum, és una com- petència de l’Estat. També és una competència estatal la regulació dels requisits mínims dels cen- tres. En els dos casos, tant l’aprovació dels currículums acadèmics com el desenvolupament dels requisits mínims dels centres, són competència de les diverses comunitats autònomes, les quals han de respectar la normativa bàsica dictada al respecte per l’Estat.

2.2 Educació Primària

L’Educació Primària constitueix el primer nivell bàsic del nostre sistema educatiu i com a tal es caracteritza per ser obligatòria i gratuïta. La finalitat d’aquest nivell és proporcionar a l’alumnat una educació comuna que faça possible l’adquisició dels elements bàsics culturals, els aprenentatges relatius a l’expressió oral, a la lectura i a l’escriptura, i el càlcul aritmètic, així com la progressiva autonomia d’acció en el medi.

La finalitat de l’Educació Primària és facilitar a l’alumnat els aprenentatges de l’expressió i comp- rensió oral, la lectura, l’escriptura, el càlcul, i la convivència, així com els dels estudis i el treball, el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat, per tal de garantir una formació integral que contribuïsca al ple desenvolupament de la personalitat de l’alumnat i de preparar-lo per a cursar amb aprofita- ment l’Educació Secundària Obligatòria.

(29)

3.1 Alumnat, centres i unitats

3.1.1 Alumnat en ensenyament públic i privat

Curs 2015-2016 Públic Concertat Privat

Educació Infantil

Alacant 43.350 11.127 5.701

Castelló 14.946 3.363 2.410

València 52.824 28.316 18.662

Comunitat

Valenciana 111.120 42.806 26.773

Educació Primària

Alacant 84.715 24.856 1.598

Castelló 29.233 7.139 418

València 97.896 58.790 4.100

Comunitat Valenciana 211.844 90785 6.116

Total 322.964 133.591 32.889

489.444

Font: Direcció General de Política Educativa.

Alumnat 2015-2016 en educació infantil i primària

128.075 150.720

44.179 160.000

140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000

0

València Castelló

Alacant

Públic Concertat Privat

(30)

Percentatge

Curs 2015-2016 Infantil Primària

Alumnat en centres públics

Alacant 39,01 39,99

Castelló 13,45 13,79

València 47,54 46,22

Alumnat en centres privats

Alacant 21,29 26,13

Castelló 9 6,83

València 69,71 67,04

Alumnat en centres concertats

Alacant 25,99 27,38

Castelló 7,86 7,86

València 66,15 64,76

Alumnat total

Alacant 33,3 36,00

Castelló 11,47 11,92

València 55,23 52,08

Font: Direcció General de Política Educativa.

Centres públics infantil

Alacant 47,54

Castelló 13,45

València 39,01

Centres publics primària

Alacant 39,99

Castelló 27,38

València 46,21

Centres privats infantil

Alacant 33,3

Castelló 9,01

València 69,7

Centres privats primària

Alacant 26,13

Castelló 6,83

València 67,04

Centres concertats infantil

Alacant 25,99

Castelló 7,86

València 66,15

Centres concertats primària

Alacant 27,38

Castelló 7,86

València 64,76

(31)

any rere any. No ocorre el mateix a Castelló i Alacant, on el percentatge d’alumnat escolaritzat als centres públics és superior, percentatge que també està creixent des dels darrers anys.

3.1.3 Proporció d’alumnat en centres públics i en privats per província

Percentatge Infantil Primària

Alacant

Públics 72,04 76,2

Concertats 18,49 22,36

Privats 9,47 1,44

Castelló

Públics 72,18 79,46

Concertats 16,23 19,4

Privats 11,59 1,44

València

Públics 52,93 60,87

Concertats 28,37 36,58

Privats 18,7 2,55

Font: Direcció General de Política Educativa.

Públic Concertat Privat

València Castelló

Alacant 80.000

70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000

10.000 20.000

0

Alumnat d'Educació Infantil Alumnat d’Educació Primària

València Castelló

Alacant

(32)

1. Centres 2015-2016

Educació Infantil Públics Concertats Privats

Alacant 82 2 94

Castelló 24 0 46

València 183 25 366

Comunitat Valenciana 289 27 506

Educació Infantil i Primària

Alacant 379 11 2

Castelló 150 1 0

València 471 14 2

Comunitat Valenciana 1.000 26 4

Educació Infantil, Primària i ESO

Alacant 0 72 4

Castelló 1 26 2

València 3 194 13

Comunitat Valenciana 4 292 19

Font: Direcció General de Política Educativa.

Nombre de centres en la Comunitat Valenciana

Públic Concertat Privat 1.200

1.000 800 600 400 200 0

Infantil i Primària Infantil, Primària i ESO Infantil

(33)

Alumnat i

unitats Alumnat Unitats

Públics Concertats Privats Públics Concertats Privats Infantil

111.120 42.806 26.773 5.916 1.719 2.085

61,49% 23,59% 14,92% 55,54% 16,14% 28,32%

9.720 Primària

211.849 90.785 6.116 9.917 4.356 318

68,62% 29,40% 1,98% 67,97% 29,85% 2,18%

308.750 14.591

Total 322.969 133.591 32.889 15.833 6.075 2.403

489.449 24.311

Font: Direcció General de Política Educativa.

3.2 Ràtio alumnat/unitat

2015-2016 Públics Concertats Privats

Infantil 18,78 24,9 12,84

Primària 21,36 20,84 19,23

Font: Direcció General de Política Educativa.

En Educació Infantil, la ràtio alumnat/unitat és més alta en l’educació privada concertada, seguida de la pública i és més baixa en la privada no concertada.

En Educació Primària, aquesta ràtio és més alta en l’educació pública, seguida de la privada concertada i, en l’últim lloc, de la privada no concertada. El gràfic de l’evolució des del curs 2011- 2012 ens mostra un lleuger descens en la privada no concertada.

Evolució ràtio Educació Primària

Públic Concertat Privat

11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

30 25 20 15 10 5 0

(34)

Educació Primària

2014-2015 Centres públics

Alumnat Avaluat Promociona Percentatge

Alacant

2n 14.705 14.623 99,44

4t 14.069 13.962 99,24

6é 13.775 13.680 99,31

Castelló

2n 5.187 5.142 99,13

4t 4.772 4.751 99,56

6é 4.599 4.570 99,37

València

2n 17.603 17.488 99,35

4t 16.422 16.373 99,7

6é 15.734 15.638 99,39

Comunitat Valenciana

2n 37.495 37.253 99,35

4t 35.263 35.086 99,5

6é 34.108 33.888 99,35

Font: Subdirecció d’Estadística i Estudis del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Nota: No hi ha dades dels centres concertats quan es va realitzar aquest informe.

(35)

EducacióPrimària

2014-2015 Centres privats

Alumnat Avaluat Promociona Percentatge

Alacant

2n 4.983 4.361 87,52

4t 4.876 4.359 89,4

6é 4.952 4.340 87,64

Castelló

2n 1.386 1.249 90,12

4t 1.386 1.216 87,73

6é 1.438 1.367 95,06

València

2n 11.205 10.441 93,18

4t 11.265 10.429 92,58

6é 11.119 10.540 94,79

Comunitat Valenciana

2n 17.574 16.051 91,33

4t 17.527 16.004 91,31

6é 17.509 16.247 92,79

Font: Subdirecció d’Estadística i Estudis del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Nota: No hi ha dades dels centres concertats quan es va realitzar aquest informe.

100 98 96 94 92 90 88 2n EP 4t EP 6é EP 86

Percentatge d’alumnat d’Educació Primària que promociona curs 2014/15

Privat Públic

(36)

del currículum. L’avaluació afecta tant els aprenentatges de l’alumnat com els processos d’ensenyament i la mateixa pràctica docent. Al terme de cada cicle, i com a conseqüència del procés d’avaluació, es decidirà la promoció d’alumnes al cicle següent a proposta del tutor o tutora i de forma col·legiada, és a dir, l’alumnat accedirà d’un cicle a l’altre sempre que haja aconseguit els objectius corresponents. Quan un alumne o alumna no haja aconseguit dits objectius, podrà romandre un curs més al mateix cicle.

En aquest context, quan l’alumne o alumna no responga globalment als objectius programats, s’adoptaran mesures de reforç educatiu i, si és el cas, d’adaptació curricular. Aquestes mesures han de contribuir a la promoció de cicle.

En el curs 2014/2015 un 99,35% de l’alumnat avaluat a la xarxa pública promociona a 2n curs de Primària. En els centres privats promociona un 91,33% de l’alumnat de 2n.

Pel que fa a 4t, en els centres públics promociona el 99,5% de l’alumnat. Als centres privats promociona un 91,31%.

Pel que fa a 6é, promocionen en els centres públics el 99,35% de l’alumnat i als centres privats un 92,79%.

A la vista dels anteriors resultats es pot observar una diferència significativa entre els alumnes que promocionen als centres públics i els que ho fan als centres privats.

3.4 Recomanacions

Amb la informació exposada és impossible arribar a traure conclusions precises de les seues causes. Seria molt interessant aprofundir en les causes d’aquestes diferències, per a poder implementar els mecanismes adequats per a solucionar-les.

(37)

1. CONTEXT NORMATIU

Contingut

Decret 234/1997 de 2 de setembre Pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional dels instituts d’Educació Secundària Decret 87/2015 de 5 de juny Pel qual s’estableix el currículum i desplega

l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana

Decret 136/2015, de 4 de setembre Pel qual es modifiquen el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el currículum i desenrotlla l’ordenació general de l’Educació Primària en la Comunitat Valenciana, i el Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual s’estableix el currículum i es

desenrotlla l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat en la Comunitat Valenciana

2. FINALITAT DE L’ESO

La finalitat de l’Educació Secundària Obligatòria consisteix a aconseguir que l’alumnat adquirisca els elements bàsics de la cultura, en especial en els seus aspectes humanístics, artístics, científics i tecnològics; que desenvolupe i consolide els seus hàbits d’estudi i de treball; preparar-lo per a la seua incorporació a estudis posteriors o per a la seua inserció laboral i formar-lo per a l’exercici dels seus drets i obligacions ciutadanes.

La LOMCE organitza aquesta etapa en quatre cursos acadèmics compresos entre els dotze i setze anys. S’estableix un model comú per als tres primers cursos i se li dona al quart curs un caràcter orientador. En concloure aquesta etapa, l’alumnat pot seguir els seus estudis de Batxillerat o Cicles Formatius o pot accedir al món laboral.

Per a obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, és necessari haver superat l’avaluació individualitzada final, avaluació que suposa una important novetat en la regulació d’aquesta etapa. En la qualificació final, la mitjana de les qualificacions numèriques obtingudes en cada una de les matèries cursades a l’ESO suposarà el 70% d’aquesta nota i el 30% restant, serà la nota obtinguda en aquesta avaluació final.

El Reial Decret 1105/2014, del 26 de desembre, va establir el currículum bàsic per a l’Educació Secundària Obligatòria, així també, com el de Batxillerat. Segons es determina en la Disposició Final Cinquena de la llei, el currículum en l’Educació Secundària Obligatòria s’implanta per al primer i tercer curs, en el curs escolar 2015-2016, i per als cursos segon i quart, en el curs escolar 2016-2017.

(38)

3.1 Alumnat, centres i unitats

3.1.1 Alumnat en l’ensenyament públic i privat

Curs 2015-2016 Públic Concertat Privat

ESO 1r cicle

Alacant 29.557 8.481 492

Castelló 9.766 2.942 159

València 31.231 21.955 1.059

Comunitat Valenciana 70.554 33.378 1.710

ESO 2n cicle

Alacant 23.630 7.892 415

Castelló 7.277 2.512 111

València 24.143 19.408 912

Comunitat Valenciana 55.050 29.812 1.438

125.604 63.190 3.148

Font: Direcció General de Política Educativa.

ALUMNAT ESO

Alacant Castelló València 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Públic Concertat Privat

(39)

estadística de cada paràmetre analitzat (alumnat, centres i unitats) ofereix informació suficient per a valorar l’extensió i creixement de l’Educació Secundària Obligatòria.

Crida l’atenció el percentatge tan elevat d’alumnes d’ESO matriculats en els centres públics a Castelló i Alacant, tant en primer com en segon cicle, si ho comparem amb el nombre d’alumnes a centres privats. Aquesta diferència no és tan significativa a València on el percentatge d’alumnes a centres públics, encara que és major, no és tan acusat.

Si observem el nombre d’alumnes totals matriculats a cada província, aquestes dades ens indiquen que pràcticament la meitat dels centres privats de la Comunitat Valenciana es troben a la província de València.

3.1.2. Proporció d’alumnat per províncies respecte del total de la Comunitat Valenciana Percentatge ESO 2015-2016

Alacant Públic 27,71

Concertat 8,53

Privat 0,47

Castelló Públic 8,88

Concertat 2,84

Privat 0,14

València Públic 28,84

Concertat 21,55

Privat 1,04

Font: Direcció General de Política Educativa.

Centres públics

Alacant 42,35

Castelló 13,57

València 44,08

Centres Privats

Alacant 28,82

Castelló 8,77

València 62,41

Centres concertats

Alacant 25,91

Castelló 8,63

València 65,46

(40)

Percentatge ESO 2015-2016

Alacant Públic 75,48

Concertat 23,23

Privat 1,29

Castelló Públic 74,86

Concertat 23,96

Privat 1,18

València Públic 56,10

Concertat 41,90

Privat 2,00

Font: Direcció General de Política Educativa.

Proporció d’alumnat per província

80 70 60 50 40 30 20 10 0

Alacant Castelló València

Públic Concertat Privat

(41)

Centres Públics Concertats Privats

ESO Alacant 139 10 11

Castelló 51 11 8

València 186 25 30

Comunitat Valenciana 376 46 49

Infantil, Primària,

ESO Alacant 0 72 4

Castelló 1 26 2

València 3 194 13

Comunitat Valenciana 4 292 19

Font: Direcció General de Política Educativa.

Centres

250

200

150

50

00 100

Alacant Castelló València

Públic Concertat Privat

(42)

províncies, sobretot a la província d’Alacant.

En els centres d’Infantil, Primària i Secundària la diferència dels centres privats concertats, respecte als públics, és més que considerable, ja que quasi no existeixen centres públics on s’impartisquen alhora els tres tipus d’ensenyaments.

Alumnat i

unitats Alumnat Unitats

Públic Concertat Privat Públic Concertat Privat

ESO1 70.554 33.378 1.710 2.698 1.132 84

ESO2 55.050 29.812 1.438 2.169 1.124 75

Total ESO 125.604 63.190 3.148 4.867 2.256 159

65,44% 32,92% 1,64% 66,84% 30,98% 2,18%

191.942 7.282

Font: Direcció General de Política Educativa.

3.2 Ràtio alumnat/unitat

2015-2016 Públic Concertat Privat

ESO 25,81 28,00 19,80

Font: Direcció General de Política Educativa.

Evolució ràtio ESO

30 25 20 15 10 5

0

11/12 12/13 13/14 14/15 15/16

Públic Concertat Privat

(43)

més elevada, seguits dels centres públics i, en últim lloc, els centres privats no concertats: 28, 26 i 20 alumnes de mitjana per aula respectivament.

3.3 Resultats acadèmics ESO 2014-2015 Centres públics

Alumnat Avaluat Promociona Percentatge

Alacant 2n 14.367 11.017 76,68

4t 10.539 7.973 75,65

Castelló 2n 4.669 3.549 76,01

4t 3.274 2.636 80,51

València 2n 14.902 11.560 77,57

4t 10.507 8.424 80,18

Comunitat

Valenciana 2n 33.938 26.126 76,98

4t 24.320 19.033 78,26

Font: Subdirecció d’Estadística i Estudis del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Nota: No hi ha dades dels centres concertats quan es va realitzar aquest informe.

ESO 2013-2014 Centres privats

Alumnat Avaluat Promociona Percentatge

Alacant 2n 5.055 4.184 82,77

4t 4.181 3.647 87,23

Castelló 2n 1.544 1.361 88,15

4t 1.304 1.022 78,37

València 2n 11.684 9.933 85,01

4t 10.224 8.986 87,89

Comunitat

Valenciana 2n 18.283 15.478 84,66

4t 15.709 13.655 86,92

Font: Subdirecció d’Estadística i Estudis del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Nota: No hi ha dades dels centres concertats quan es va realitzar aquest informe.

(44)

És significativa la diferència de percentatges d’alumnes que promocionen en funció de la tipologia de centre (públic o privat).

3.4 Recomanació

Amb la informació exposada és impossible traure conclusions precises de les seues causes. Seria molt interessant aprofundir en els motius d’aquestes diferències, per a poder implementar els mecanismes adequats per a solucionar-les. També seria recomanable tractar de reduir o eliminar les repeticions de curs.

88 86 84 82 80 78 76 74 2n ESO 4t ESO 72

Públic Privat

(45)

1. CONTEXT NORMATIU

Contingut

Decret 234/1997 de 2 de setembre Pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional dels instituts d’Educació Secundària Decret 87/2015 de 5 de juny Pel qual s’estableix el currículum i desplega

l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana

Decret 136/2015, de 4 de setembre Pel qual es modifiquen el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el currículum i es desenrotlla l’ordenació general de l’Educació Primària en la Comunitat Valenciana, i el Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual s’estableix el currículum i es desenrotlla l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana

2. FINALITAT DEL BATXILLERAT

La LOE en el seu Títol I, capítol IV, estableix que el Batxillerat té com a finalitat proporcionar als alumnes, formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que els permeta desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.

Així mateix, capacitarà els alumnes per accedir a l’educació superior.

Per accedir als estudis de Batxillerat els alumnes hauran d’estar en possessió del títol de Graduats en Educació Secundària Obligatòria o haver fet FP de Grau Mitjà. Comprén dos cursos, es desenvoluparà en modalitats diferents, s’organitzarà d’una forma flexible i, en el seu cas, en distintes vies, a fi que es puga oferir una preparació especialitzada als alumnes d’acord amb les seues perspectives i interessos de formació o que permeta la incorporació a la vida activa una vegada finalitzat el mateix.

Els alumnes que cursen de forma satisfactòria el Batxillerat en qualsevol de les seues modalitats rebran el títol de Batxiller, que tindrà efectes laborals i acadèmics. Per obtenir el títol serà necessària l’avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos de què consta.

El títol de Batxiller facultarà per accedir a les diverses ensenyances que constitueixen l’educació superior, establides en l’article 3.5 de la LOE. La nova Llei Orgànica 8/2013 va modificar l’ordenació del Batxillerat. Els ensenyaments s’organitzen en tres modalitats: “Ciències”, “Humanitats i Ciències Socials” i “Art”, al llarg de dos cursos. Per a obtenir el títol de Batxillerat, és necessari la superació de l’avaluació final, que així mateix, constitueix una novetat en aquesta etapa.

Així, en acabar el segon any de Batxillerat, l’alumnat que haja obtingut una avaluació positiva en totes les matèries haurà de superar l’avaluació final de Batxillerat. La qualificació final del Batxillerat

(46)

i tindrà un valor del 40% la nota obtinguda en l’avaluació final del Batxillerat. El currículum de Batxillerat s’implanta per al primer curs, en el curs escolar 2015/2016, i per al segon curs, en el curs escolar 2016/17.

3. DADES ESTADÍSTIQUES 3.1 Alumnat, centres i unitats

3.1.1 Alumnat en ensenyament públic i privat

Curs 2015-2016

Públic Concertat Privat

Batxillerat

Alacant 19.499 3.271 262

Castelló 5.824 952 89

València 20.299 9.961 747

Comunitat

Valenciana 45.622 14.184 1.098

Font: Direcció General de Política Educativa.

25000 20000 15000 10000

0 5000

Alacant Castelló València

Públic Concertat Privat

Alumnat Batxillerat

(47)

Batxillerat matriculats en centres públics a les tres províncies respecte als matriculats en centres privats. Si es considera el nombre total d’alumnes matriculats en cada província, es pot concloure que, més de la meitat dels centres privats de la Comunitat Valenciana que ofereixen formació de Batxillerat, es troben a la província de València.

3.1.2 Proporció d’alumnat per províncies respecte del total de la Comunitat Valenciana Percentatge Batxillerat

Alacant Públic 32 ,01

Concertat 5,37

Privat 0,43

Castelló Públic 9,56

Concertat 1,56

Privat 0,15

València Públic 33,33

Concertat 16,35

Privat 1,24

Font: Direcció General de Política Educativa

Centres públics

Alacant 32,01

Castelló 9,56

València 33,33

Centres concertats

Alacant 5,37

Castelló 1,56

València 16,35

Centres privats

Alacant 0,15

Castelló 0,43

València 1,24

(48)

Percentatge Batxillerat

Alacant Públic 84,66

Concertat 14,2

Privat 1,14

Castelló Públic 84,8

Concertat 13,87

Privat 1,33

València Públic 65,47

Concertat 32,13

Privat 2,40

Font: Direcció General de Política Educativa.

El percentatge de l’alumnat matriculat a Batxillerat als centres públics és molt superior de l’alumnat que està matriculat als centres privats.

És destacable que el percentatge de l’alumnat matriculat als centres privats de València és més del doble del que està matriculat al mateix tipus de centre a Alacant o Castelló i suposa la meitat dels matriculats en els centres públics de la província.

90 80

50 40 30 20 10 0 60 70

Alacant Castelló València

Públic Concertat Privat

(49)

Centres Curs 2015/16 Públics Concertats Privats Batxillerat

Alacant 130 24 19

Castelló 40 8 2

València 155 71 25

Comunitat Valenciana 325 103 46

Font: Subdirecció d’Estadística i Estudis del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Nota: Afegides en agost 2018 les dades dels concertats.

180

120000 100000 80000 60000

20000 0 40000 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Alacant Castelló

Alumnes

València Públic Concertat Privat

Públic Concertat Privat

Alumnat i unitats

Curs 2015/2016 Alumnat Unitats

Públic Concertat Privat Públic Concertat Privat

Batxillerat 45.622 14.184 1.098 1.578 481 86

Cicles Formatius (Grau

Mitjà+Grau Superior) 65.475 15.702 3.538 2.599 690 232 Total= Batxillerat

+ Cicles Formatius

113.425 29.886 4.635 4.177 1.171 318

76,67% 20,20% 3,13% 73,72% 20,68% 5,60%

147.946 5.666

Font: Direcció General de Política Educativa.

Alumnat Batxillerat i Cicle Formatiu 2015-16

(50)

El Batxillerat té a l’ensenyament públic i concertat els nivells més elevats de ràtio (29), i el més baix el trobem a l’ensenyament privat (13), amb una diferència considerable (més de 16 punts).

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

35 30 25 20 15 10 5 0

0 Públic Concertat Privat

Públic Concertat Privat Unitats

13/14 14/15 15/16

3.2 Ràtio alumnat/unitat

2015-2016 Públic Concertat Privat

Batxillerat 28,91 29,49 12,77

Font: Direcció General de Política Educativa.

(51)

Curs 2015-2016 Alacant Castelló València Comunitat Valenciana

C/CiT 9.930

42,22% 2.991

43,22% 13.965

45,84% 26.886

44,15%

H 2.278

9,69% 584

8,44% 2.618

8,59% 5.480

09,00%

CS 4.069

17,30% 1.296

18,73% 5.182

17,01% 10.547

17,32%

H/CS 5.847

24,86% 1.656

23,93% 6.929

22,74% 14.432

23,70%

A 1.393

5,93% 394

5,68% 1.772

5,82% 3.559

5,83%

Total 23.517

100% 6.921

100% 30.466

100% 60.904

100%

Font: Subdirecció d’Estadística i Estudis del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

C/CiT Ciències/ Ciències i Tecnologia

H Humanitats

CS Ciències Socials

H/CS Humanitats i Ciències Socials (sense distribuir per itinerari)

A Arts

El percentatge més elevat d’alumnes matriculats per modalitat de Batxillerat el trobem a Ciències/

Ciències i Tecnologia, seguit d’Humanitats i Ciències Socials. El percentatge menor el trobem en l’alumnat matriculat en Arts i en Humanitats.

3.4 Resultats acadèmics

2014-2015 Centres públics

Alumnat Avaluat Promociona Percentatge

Alacant 1r 10.093 6.650 65,89%

2n 9.716 6.547 67,38%

Castelló 1r 2.497 2.174 87,06%

2n 2.911 2.144 73,65%

València 1r 10.227 7.270 71,09%

2n 9.313 6.990 75,06%

Comunitat

Valenciana 1r 22.817 16.094 70,54%

2n 21.940 15.681 71,47%

Font: Subdirecció d’Estadística i Estudis del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

(52)

2014-2015 Centres privats

Alumnat Avaluat Promociona Percentatge

Alacant 1r 2.172 1.643 75,64%

2n 2.061 1.700 82,48%

Castelló 1r 578 463 80,10%

2n 555 465 83,78%

València 1r 5.872 4.709 80,19%

2n 5.570 4.856 87,18%

Comunitat

Valenciana 1r 8.622 6.815 79,04%

2n 8.186 7.021 85,77%

Font: Subdirecció d’Estadística i Estudis del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Nota: No hi ha dades dels centres concertats quan es va realitzar aquest informe.

De la mateixa manera que ocorria a l’ESO, s’observa una notable diferència entre els alumnes que promocionen als centres privats, respecte als que promocionen als centres públics. Aquesta diferència suposa més d’un 14%.

3.5 Recomanació

Amb la informació exposada és impossible arribar a traure conclusions precises de les seues causes. Seria molt interessant aprofundir en les causes d’aquestes diferències per a poder implementar els mecanismes adequats per a solucionar-les.

Així mateix com a consideració final, i atés l’impacte que aquestes dades podrien tindre, seria molt enriquidor distingir els resultats per comarques i per sexe.

Percentatge d’alumnat que promociona en el curs 2014/15

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Públic Privat

1r BAT 2n BAT

(53)

PAU 2015

Convocatòria de juny

Matriculats Presentats Aprovats Percentatge

Alacant 2.938 2.928 2.860 97,68

Elx 2.851 2.844 2.794 98,24

Castelló 1.926 1.921 1.881 97,92

Universitat de València Estudi

General 4.764 4.754 4.654 97,9

Universitat Politècnica de

València 3.917 3.910 3.808 97,34

Comunitat

Valenciana 16.396 16.357 15.997 97,8

Font: S.G. de Coordinació i Seguiment Universitari. Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Convocatòria de juliol

Matriculats Presentats Aprovats Percentatge

Alacant 692 685 645 94,16

Elx 692 685 632 92,26

Castelló 409 408 383 93,87

Universitat de València Estudi

General 827 819 745 90,96

Universitat Politècnica de

València 686 678 608 89,68

Comunitat

Valenciana 3.306 3.275 3.013 92,00

Font: S.G. de Coordinació i Seguiment Universitari. Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

El percentatge d’alumnes aprovats a la convocatòria de juny en totes les universitats on s’han realitzat les proves d’accés és semblant i molt elevat. En la convocatòria de juliol és de gairebé sis punts inferior.

(54)

I APROVEN LA PAU Alumnat

avaluat

en 2n de Batxillerat Promociona Es presenta a PAU

en juny Aprova PAU

en juny Aprova PAU

30.120 22.702

16.357 15.997

19.010 Es presenta a PAU

en juliol Aprova PAU en juliol

75,37%(1) 3.275 3.013 83,74%(2)

(1) Del total de l’alumnat avaluat en 2n de Batxillerat (2) Del total d’alumnat que promociona en 2n de Batxillerat

Font: S.G. de Coordinació i Seguiment Universitari. Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Un percentatge molt elevat dels alumnes que es presenten a la PAU, aprova. El 97,80 % de l’alumnat que es presenta en juny aprova en aquesta convocatòria i el 92% de l’alumnat que es presenta a juliol.

Quasi un 84 % de l’alumnat que promociona des de Batxillerat aprova en la convocatòria de juny o de juliol.

(55)

1. CONTEXT NORMATIU

Resolució DOCV Contingut

11/03/15 20/03/15 S’estableix el calendari i el procediment d’admissió de

l’alumnat a les ensenyances d’Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, tant bàsica, com de Grau Mitjà i de Grau Superior, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2015-2016 a l’àmbit competencial de la província d’Alacant.

11/03/15 20/03/15 S’estableix el calendari i el procediment d’admissió de

l’alumnat a les ensenyances d’Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, tant bàsica, com de Grau Mitjà i de Grau Superior, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2015-2016 a l’àmbit competencial de la província de Castelló.

11/03/15 20/03/15 S’estableix el calendari i el procediment d’admissió de

l’alumnat a les ensenyances d’Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, tant bàsica, com de Grau Mitjà i de Grau Superior, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2015-2016 a l’àmbit competencial de la província de València.

26/06/15 08/07/15 Es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica a l’àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016.

26/06/15 09/07/15 Es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2015-2016 impartisquen Cicles Formatius de Formació Professional bàsica, de Grau Mitjà i de Grau Superior.

26/06/15 08/07/15 Es dicten instruccions per a l’admissió i matrícula en Cicles Formatius de Formació Professional establits a l’empara de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, d’aquelles persones que hagen participat en algun dels procediments d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, convocats a l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

23/07/15 29/07/15 S’estableix el calendari i el procediment d’admissió i matrícula de l’alumnat als cicles de Formació Professional bàsica en centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana dirigits a beneficiaris del Pla d’Ocupació Juvenil per al curs 2015-2016.

(56)

27/07/15 03/07/15 S’adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament de la primera fase dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per l’Ordre 57/2015, de 21 de maig.

10/08/15 28/08/15 S’estableix el calendari i el procediment d’admissió i matrícula de l’alumnat als cicles de Formació Professional Bàsica en Centres Integrats Públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana dirigits a beneficiaris del Pla d’Ocupació Juvenil per al curs 2015-2016.

06/10/15 22/10/15 S’amplia i es publica la relació de mòduls de Cicles Formatius que són susceptibles de desdoblament per al curs 15/16 en centres públics.

27/10/15 30/10/15 Es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2014-2015.

30/10/15 05/11/15 S’autoritza, per a impartir els cursos preparatoris de les proves d’accés, els centres assenyalats en l’annex d’aquesta resolució.

02/11/15 18/11/15 Es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris d’aquestes a la Comunitat Valenciana.

20/11/15 09/12/15 Complementària a la Resolució de 30 d’octubre de 2015, per la qual s’autoritza a determinats centres per a impartir els cursos preparatoris de les proves d’accés en el curs 2015-2016.

02/12/15 14/12/15 S’autoritzen programes formatius de qualificació bàsica no finançats amb fons públics.

18/12/15 29/12/15 Complementària a la Resolució de 30 d’octubre de 2015, per la qual s’autoritza determinats centres per a impartir els cursos preparatoris de les proves d’accés en el curs 2015-2016.

21/12/15 05/01/16 Es convoquen proves per a l’obtenció dels títols de Tècnic i de Tècnic Superior de Formació Professional.

28/01/16 11/02/16 Sobre la designació i/o elecció dels vocals del ple del consell social dels centres integrats públics de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.

03/02/15 11/02/16 Es publica el finançament de la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) a Europa per a estudiants de Formació Professional.

(57)

12/01/16 18/02/16 Se sotmet a tràmit d’informació pública el projecte d’ordre de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana.

25/02/16 14/03/16 S’estableixen les dates de les proves i avaluacions

extraordinàries en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, ensenyaments artístics professionals i ensenyaments esportius, durant el curs 2015-2016.

29/02/16 09/03/16 S’adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació

Professional, convocats per Resolució de 27 d’octubre de 2015 corresponents al curs 2014-2015.

14/03/16 29/03/16 S’adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament de la segona fase dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per l’Ordre 57/2015, de 21 de maig.

28/04/16 10/06/16 S’adscriuen les entitats i els ens locals que imparteixen programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d’Educació Secundària

20/05/16 25/05/16 Es convoquen proves d’accés als Cicles Formatius de Formació Professional.

26/05/16 09/06/16 Se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte d’ordre per la qual es convoquen subvencions per a fomentar l’accés de les alumnes a les ensenyances de Formació Professional inicial del sistema educatiu corresponents a determinats cicles de les famílies professionals d’Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica i d’Instal·lació i Manteniment en centres educatius públics de la Comunitat Valenciana.

02/06/16 09/06/16 S’estableix el procediment per a l’obtenció del títol de

Formació Professional Bàsica i, si és el cas, el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria derivat de l’obtenció del títol de Formació Professional Bàsica en els cursos 2015/2016 i 2016/2017.

17/06/16 29/06/16 Desenvolupament, en el curs escolar 2015-2016, de l’Acord de 2 de juliol de 2004, entre la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació i la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, pel qual s’encomana a aquesta la gestió de certes activitats relacionades amb l’obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s’atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en aquesta reglamentació als centres educatius públics dependents de l’última que realitzen els ensenyaments de Formació Professional que permeten l’accés als esmentats carnets.

(58)

07/07/16 12/07/16 Es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2016-2017 impartisquen Cicles Formatius de Formació Professional bàsica, de Grau Mitjà i de Grau Superior.

09/08/16 12/08/16 Es convoquen les subvencions per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2016- 2017.

Referencias

Documento similar

• Organitzar amb el Servei de Formació del Professorat, les jornades de sensibilització i informació per a inspectors, equips directius, orientadors i coordinacions dels plans de

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..

Cancioneiro de Madrid. 1 Nunca espeiei de amor contentamiento. 5v) 2 Es en todo tan corta esta jornada. 6v) 3 Aquel camino larguo de mis daños. 8v) 5 El tiempo en toda cosa

La combinación, de acuerdo con el SEG, de ambos estudios, validez y fiabilidad (esto es, el estudio de los criterios de realidad en la declaración), verificada la

Serà condició indispensable per a poder ser participant del Banc de Llibres durant el curs 2021-2022, el lliurament per part de l'alumnat del lot complet de llibres de text i

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha fet una aposta ferma per la igualtat i la convivència en els centres educatius no universitaris de la Comunitat

Per tant, aquest treball analitza el currículum d’Educació Primària a la Comunitat Valenciana, alguns dels llibres de text de Ciències Socials com a material didàctic i

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de