• No se han encontrado resultados

Fase I Fase II

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Fase I Fase II"

Copied!
12
0
0

Texto completo

(1)

Disseny i implementació d’una base de dades per la creació d’una aplicació que permet la gestió de les pràctiques d’estudiants a les empreses.

Jorge Lara Martinez

Grau en Enginyeria Informàtica

(2)

PLA DE DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE

Fase I Fase II

La versió gratuïta de la base de dades d’Oracle es pot descarregar de la seva web:

https://www.oracle.com/database/technologies/appdev/x e.html

Evolució SGBD d’Oracle compleix amb la propietat ACID:

• Atomicitat

• Consistència

• Aïllament

• Durabilitat

(3)

Diagrama ER de les entitats i les relacions entre elles.

Es pot obtenir més informació del llenguatge PL/SQL a la web d’oracle:

https://www.oracle.com/es/database/technol ogies/appdev/plsql.html

FASE I

Exemple de procediment creat amb PL/SQL

(4)

FASE I Procediments

Afegir Modificar Eliminar

Procediment d’afegir Procediment de modificar Procediment d’eliminar

(5)

FASE II

Registre d’errors

Disseny ER de les taules del mòdul d’errors

Seguiment Visibilitat

(6)

FASE II Registre d’errors: Seguiment

S’emmagatzema

:

- Procediment cridat - Data Petició

- Resultat de la crida

- Paràmetres de la crida (JSON)

Consulta a la taula mitjançant paràmetres JSON Consulta a la taula mitjançant identificador

(7)

FASE II Registre d’errors: Visibilitat

Les funcions creades permeten

:

- Reutilització de codi - Qualitat en el codi d’error

- Cohesió de dades

(8)

Disseny ER de les taules del mòdul estadístic.

FASE II Mòdul estadístic

(9)

Disparador que captura les accions sobre la taula inspeccio_treball

FASE II Mòdul estadístic: recopilació de dades

(10)

FASE II Tècniques Magatzem de Dades

- Processament de dades

- Integració

- Dades persistents i variables

(11)

FUTUR Com millorar l’aplicació

- Aplicar mes tècniques de magatzem de dades Millores

:

- Millora de la seguretat:

- Sistema de sessions - Sistema de permisos

- Ampliació de les estadístiques

(12)

Conclusions

Referencias

Documento similar

publicitat, a la intranet - Portal de centre de la llista definitiva de centres admesos i exclosos que reuneixen els requisits i passen a la fase de valoració. d) La comissió

Davant d'aquest canvi cultural, la gestió de la qualitat total (TQM, total quality management) és el mètode de gestió que més s'adapta a l'entorn competitiu actual. En aquesta, es

Per aquest motiu, les jornades haurien de comptar amb la implicació d’alguns representants del Departament d’Educació (Inspecció, Serveis Educatius, etc.) i la participació de

Realizado todo el proceso descrito en el apartado anterior se obtuvo el modelo final, el edificio I+D+I modelado en unity, con todos los elementos de

També es poden aplicar i ampliar més tècniques de magatzem de dades, com la creació de funcions i disparadors per afegir dades d’estadística a les taules,

La memòria d’aquest projecte està estructurada seguint l’ordre que permet arribar a assolir els objectius: tria de la línia industrial a estudiar, estudi detallat de la línia

 Disseny i l‟optimització de membranes compòsit incorporant MOFs per a la seva aplicació en SRNF i separació de mescles de gasos..  Desenvolupament d‟un equip

Últimes notícies: Aquest mòdul mostra una llista dels articles actuals i publicats més recentment.. Alguns dels que es mostren potser hagin vençut tot i ser els