FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL / D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3 D. Inversió Arranjament i adaptació al

37  Download (0)

Full text

(1)

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 206 Arranjament i adaptació al planejament del carrer del Ral

83.599,63 20.365,00 D. Inversió 2 Arranjament voreres carrer Albera 59.726,57 20.000,00

D. Inversió 3

Cultura 2868 Cooperació cultural 7.123,00

Noves Tecnologies 2876 Noves Tecnologies 1.060,00 887,45

TOTAL SUBVENCIÓ 49.975,45

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 210 Inversió per a la implementació de la recollida residus porta a porta

44.395,46 37.709,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2670 Cooperació cultural 6.655,00

Noves Tecnologies 2622 Noves Tecnologies 961,95 866,34

Camins 210 Treballs sega de marges camins municipals

28.440,00 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 46.330,34

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 212 Obres de reforma i adequació del local de la rectoria

16.000,00 16.000,00

D. Inversió 2 Obres de millora de la Font del comú i el seu entorn

1.600,00 16.000,00

D. Inversió 3 Obres de millora de la captació i dipòsit d'aigua d'Albanyà

9.160,00 9.160,00

Cultura 2401 Cooperació cultural 7.264,00

Noves Tecnologies 2334 Noves Tecnologies 700,00 607,26

Camins 212 arranjament camins municipals 3.500,00 3.000,00

TOTAL SUBVENCIÓ 52.031,26

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 213 Modificació enllumenat públic 25.997,70 25.500,00 D. Inversió 2 Reforma edificis i instal·Lacions

municipals

11.374,00 10.920,00

D. Inversió 3

Cultura 2538 Cooperació cultural 6.427,00

Noves Tecnologies 2613 Noves Tecnologies 1.000,00 862,28

Camins 213 Neteja de marges de camins 1.477,50 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 44.809,28

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 214 Enllumenat public 53.779,00 53.779,00

D. Corrent 2 D. Corrent 3 D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2677 Cooperació cultural 9.490,00

Noves Tecnologies 2643 Noves Tecnologies 1.158,71 1.158,71

Camins 214 Sega de marges de camins municipals 1.557,00 1.400,00

TOTAL SUBVENCIÓ 65.827,71

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 215 Enllumenat públic 26.000,00 8.000,00

D. Corrent 2 Enllumenat escoles 9.000,00 2.000,00

D. Corrent 3

D. Inversió 1 215 Mur protecció avingudes 120.841,93 48.981,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 1581 Cooperació cultural 10.409,00

Noves Tecnologies 1593 Noves Tecnologies 1.500,00 1.460,42

Camins 215 Desbrosament i repàs camins municipals

1.806,53 1.400,00

TOTAL SUBVENCIÓ 72.250,42

FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2018

Agullana

Camins 206 Desbrossament camí al Veïnat 3.628,00 1.600,00

Estrada. Arranj. Camí sta. Eugènia

Aiguaviva

Albanyà

Albons

Alp

Amer

(2)

2018/

D. Corrent 1 216 enllumenat pùblic 46.859,00 46.859,00

D. Corrent 2 Neteja viària 46.859,00 46.859,00

D. Corrent 3 D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2806 Cooperació cultural 16.538,00

Noves Tecnologies 2812 Noves Tecnologies 2.774,87 2.774,87

Camins 216 actuacions en camins rurals i matèria forestal

11.081,33 900,00

TOTAL SUBVENCIÓ 113.930,87

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 217 Tasques manteniment al cementiri municipal

11.593,47 11.593,47

D. Corrent 2 Neteja viària durant 8 mesos 54.674,11 50.533,43

D. Corrent 3 Enllumenat públic 56.736,48 56.201,10

D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 1988 Cooperació cultural 20.882,00

Noves Tecnologies 1973 Noves Tecnologies 5.000,00 3.159,83

Camins 217 Millora de camins públics d'accés a masies habitades

4.310,63 2.800,00

TOTAL SUBVENCIÓ 145.169,83

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 218 Enllumenat públic i escola 12.200,00 12.000,00

D. Corrent 2 Servei de neteja de l'escola 17.500,00 16.495,00

D. Corrent 3

D. Inversió 1 218 Ampliació de la millora de l'enllumenat del C/ Major

4.175,00 4.000,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2413 Cooperació cultural 5.734,00

Noves Tecnologies 2427 Noves Tecnologies 900,00 721,78

Camins 218 Desbrossament dels camins

municipals inclosos en l'inventari

1.400,00 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 40.050,78

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 222 Arranjaments en via pública 10.000,00 4.000,00

D. Corrent 2 Enllumenat públic 25.000,00 9.500,00

D. Corrent 3 Arranjament clavegueram 13.000,00 5.000,00

D. Inversió 1 222 Enllumenat públic Led 19.000,00 12.100,00

D. Inversió 2 Enllumenat Públic Quadre SAU-2 3.500,00 3.150,00

D. Inversió 3 Adquisició vehicle elèctric 20.000,00 4.035,00

Cultura 2748 Cooperació cultural 6.668,00

Noves Tecnologies 2734 Noves Tecnologies 4.553,84 935,37

Camins 222 Arranjament de marges i camins municipals

1.500,00 900,00

TOTAL SUBVENCIÓ 46.288,37

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 224 Enllumenat públic 16.000,00 6.070,31

D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 224 Conjunt street workout. Estació esportiva escola

4.349,95 4.349,95

D. Inversió 2 Construcció de pista de skate 35.644,74 35.644,74 D. Inversió 3

Cultura 2428 Cooperació cultural 8.129,00

Noves Tecnologies 2429 Noves Tecnologies 1.299,23 1.185,51

Camins 224 Sega i arranjament de camins municipals

2.400,00 1.000,00

TOTAL SUBVENCIÓ 56.379,51

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

Servei públic de neteja viària.

Gener-setembre de 2018

D. Corrent 2 Enllumenat públic 54.062,50 51.247,60

D. Corrent 3 D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2558 Cooperació cultural 46.938,00

Noves Tecnologies 2575 Noves Tecnologies 27.612,00 8.426,57

Camins 226 Arranjament del camí municipal de ca l'Homenot

5.000,00 800,00

TOTAL SUBVENCIÓ 322.143,57

Anglès

Arbúcies

Argelaguer

Armentera, l'

Avinyonet de Puigventós

Banyoles

D. Corrent 1 226 214.731,40 214.731,40

(3)

2018/

D. Corrent 1 227 Enllumenat públic 20.000,00 8.845,98

D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 227 Construcció de la seu del Pessebre 200.000,00 31.661,02

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2598 Cooperació cultural 7.148,00

Noves Tecnologies 2583 Noves Tecnologies 1.000,00 951,61

Camins 227 Condicionament camins rurals de titularitat municipal

1.500,00 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 49.706,61

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 229 Carrer Xiquet 315.436,53 85.795,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 1587 Cooperació cultural 15.140,00

Noves Tecnologies 1592 Noves Tecnologies 4.172,06 2.147,09

Camins 229 Arranjament de camins de Begur 14.000,00 1.000,00

TOTAL SUBVENCIÓ 104.082,09

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 230 Reurbanització carrer Major 40.000,00 33.592,00

D. Inversió 2 Aparcament església Sant Joan 2.600,00 2.000,00

D. Inversió 3

Cultura 2098 Cooperació cultural 6.281,00

Noves Tecnologies 2093 Noves Tecnologies 1.000,00 821,26

Camins 230 Actuacions camins públics 10.000,00 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 43.794,26

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 231 Reparacions i millora paviment intern llar d'infants i reparació tubs metacrilat

25.000,00 25.000,00

D. Inversió 2 Projecte adequació aparcament dels horts

20.000,00 20.000,00

D. Inversió 3 Millores plaça pública de Racolta 11.782,00 11.782,00

Cultura 2520 Cooperació cultural 10.020,00

Noves Tecnologies 2508 Noves Tecnologies 3.000,00 1.542,04

Camins 231 Arranjament camins i sega de marges 1.200,00 800,00

TOTAL SUBVENCIÓ 69.144,04

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció D. Corrent 1 232 Reparacions i consums enllumenat 60.000,00 60.000,00

D. Corrent 2 Reparacions via pública 29.500,00 29.500,00

D. Corrent 3 Manteniment i reparació parcs 1.070,00 1.070,00

D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 1986 Cooperació cultural 15.983,00

Noves Tecnologies 1911 Noves Tecnologies 2.600,00 2.551,53

Camins 232 Sega de marges i arranjament de camins

2.000,00 1.400,00

TOTAL SUBVENCIÓ 110.504,53

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 233 Millora del paviment d'accès de la ctra. de Beuda al Santuari del Mont

37.390,65 33.404,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2813 Cooperació cultural 5.895,00

Noves Tecnologies 2829 Noves Tecnologies 750,00 623,51

Camins 233 Arranjament de diversos camins d'ús públic

3.500,00 1.600,00

TOTAL SUBVENCIÓ 41.522,51

Bàscara

Begur

Bellcaire d'Empordà

Besalú

Bescanó

Beuda

(4)

2018/

D. Corrent 1 234 Enllumenat públic 170.000,00 114.908,00

D. Corrent 2 Manteniment de parcs i jardins (zones verdes)

51.000,00 50.000,00

D. Corrent 3 D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2559 Cooperació cultural 29.101,00

Noves Tecnologies 2717 Noves Tecnologies 8.000,00 4.925,43

Camins 234 Sega de marges 3.000,00 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 200.034,43

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 235 Enllumenat públic 3.000,00 3.000,00

D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 235 Adquisició nova caldera edifici casa Consistorial

3.826,52 3.800,00

D. Inversió 2 Instal.lació estació d'amplificació de senyal TDT per cobertura al municipi

36.889,45 23.106,00

D. Inversió 3

Cultura 2516 Cooperació cultural 5.278,00

Noves Tecnologies 2500 Noves Tecnologies 1.200,00 643,41

Camins 235 Conservació i manteniment camins 1.400,00 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 36.927,41

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 236 Servei de neteja viària 1.618.917,13 259.614,00 D. Corrent 2

D. Corrent 3

D. Inversió 1 236 Millora de la via pública 259.614,00 259.614,00 D. Inversió 2

D. Inversió 3

Cultura 2737 Cooperació cultural 91.628,00

Noves Tecnologies 2729 Noves Tecnologies 10.080,00 10.080,00

Camins 236 Arranjament de camins públics 778,00 700,00

TOTAL SUBVENCIÓ 621.636,00

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 237 Enllumenat públic 4.500,00 4.500,00

D. Corrent 2 Reparació paviment C/ Ginebre, davant la Societat de Boadella

3.375,90 3.375,90

D. Corrent 3

D. Inversió 1 237 Instal·lació de punt de llum a aparcament municipal de Les Escaules

1.920,03 1.920,03

D. Inversió 2 Pavimentat de vies urbanes a Les Escaules

14.732,82 14.732,82

D. Inversió 3 Formació de tancament i teulada.

Ampliació Societat de Boadella

5.959,25 5.959,25

Cultura 2759 Cooperació cultural 5.380,00

Noves Tecnologies 2752 Noves Tecnologies 705,00 658,43

Camins 237 Adequació del camí del C/ d'Amunt al castell de Les Escaules

1.225,00 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 37.626,43

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 238 Rehabilitació Porxos Cal 491.790,32 33.096,00 D. Inversió 2

D. Inversió 3

Cultura 1726 Cooperació cultural 5.840,00

Noves Tecnologies 1783 Noves Tecnologies 975,26 704,32

Camins 238 Sega de marges camins municipals 1.350,00 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 40.740,32

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 239 Enllumenat públic 37.000,00 37.000,00

D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 239 Compra horts c. Montserrat 20.200,00 9.516,00 D. Inversió 2

D. Inversió 3

Cultura 2258 Cooperació cultural 8.209,00

Noves Tecnologies 2242 Noves Tecnologies 1.500,00 1.237,49

Camins 239 Conservació i manteniment de camins municipals

3.000,00 800,00

TOTAL SUBVENCIÓ 56.762,49

Bisbal d'Empordà, la

Biure

Blanes

Boadella i les Escaules

Bolvir

Bordils

(5)

2018/

D. Corrent 1 241 Enllumenat públic 10.000,00 10.000,00

D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 241 Remodelació cuina Centre Cívic Ateneu

25.671,00 25.671,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2202 Cooperació cultural 6.295,00

Noves Tecnologies 2204 Noves Tecnologies 900,00 840,35

Camins 241 Arrenjament de camins municipals 1.200,00 900,00

TOTAL SUBVENCIÓ 43.706,35

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 242 Servei de manteniment d'enllumenat públic

70.761,72 48.000,00

D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 242 Equipaments esportius 84.057,00 24.057,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2740 Cooperació cultural 12.716,00

Noves Tecnologies 2730 Noves Tecnologies 16.000,00 2.068,72

Camins 242 Actuacions en camins municipals 890,00 800,00

TOTAL SUBVENCIÓ 87.641,72

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 243

D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 243 Millora xarxa elèctrica mitja tensió nucli St. Martí Sapresa

40.851,60 35.442,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2758 Cooperació cultural 6.254,00

Noves Tecnologies 2749 Noves Tecnologies 1.368,85 699,85

Camins 243 Arranjament Ctra. de Brunyola a St.

Dalmai amb el camí CR0150

3.450,00 1.600,00

TOTAL SUBVENCIÓ 43.995,85

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 244 Enllumenat public 18.300,00 4.389,43

D. Corrent 2 Enllumenat abastament aigua potable 10.200,00 2.446,57

D. Corrent 3

D. Inversió 1 244 Ampliació xarxa d'aigua 36.650,14 30.000,00

D. Inversió 2 0,00 0,00

D. Inversió 3 0,00 0,00

Cultura 2410 Cooperació cultural 6.501,00

Noves Tecnologies 2351 Noves Tecnologies 657,62 657,62

Camins 244 Desbrossament camins per acces vehicles extincio incendis

4.473,60 3.000,00

TOTAL SUBVENCIÓ 46.994,62

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 245 Despeses enllumenat 24.980,00 24.980,00

D. Corrent 2 Manteniment camins municipals 7.312,14 7.312,14

D. Corrent 3

D. Inversió 1 245 Canvi lluminàries 6.418,86 6.418,86

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2542 Cooperació cultural 6.831,00

Noves Tecnologies 2539 Noves Tecnologies 916,69 916,69

Camins 245 Sega de marges 1.223,00 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 47.558,69

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 246 Tractament superficial i de millora en jardineria del Passeig de Cadaqués

141.639,99 69.953,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2535 Cooperació cultural 12.345,00

Noves Tecnologies 2527 Noves Tecnologies 1.700,00 1.684,57

Camins 246 Sega de marges 1.556,00 1.400,00

TOTAL SUBVENCIÓ 85.382,57

Borrassà

Breda

Brunyola i Sant Martí Sapresa

Cabanelles

Cabanes

Cadaqués

(6)

2018/

D. Corrent 1 247 reparació i manteniment enllumenat 50.000,00 25.000,00 D. Corrent 2 Reparació i manteniment de carrers 85.000,00 65.790,00

D. Corrent 3 Reparació i manteniment de clavegueram

55.000,00 34.000,00

D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2426 Cooperació cultural 22.022,00

Noves Tecnologies 2572 Noves Tecnologies 40.000,00 3.535,04

Camins 247 Arranjaments de camins veïnals 45.000,00 2.800,00

TOTAL SUBVENCIÓ 153.147,04

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 248 Enllumenat públic 410.000,00 30.000,00

D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 248 Obres vestidors camp de futbol de Sant Antoni

349.999,94 147.528,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2893 Cooperació cultural 31.328,00

Noves Tecnologies 2900 Noves Tecnologies 8.000,00 4.937,20

Camins 248 Actuació del camí del Tinar al Puig Cargol i camí del Puig Cargol

2.333,56 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 214.893,20

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 250 Manteniment camins i infraestructures

54.000,00 30.000,00

D. Corrent 2 Enllumenat públic 18.000,00 5.994,00

D. Corrent 3 D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2517 Cooperació cultural 6.352,00

Noves Tecnologies 2503 Noves Tecnologies 850,00 828,98

Camins 250 Neteja de marges i desbrossar 1.300,00 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 44.274,98

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 251 Millores a les façanes i cobertes de l'ajuntament

115.000,00 21.133,00

D. Inversió 2 Actuacions i millores als Barris de la Vila

35.000,00 35.000,00

D. Inversió 3 Actuacions de millora en l'enjardinament

15.000,00 15.000,00

Cultura 2856 Cooperació cultural 12.553,00

Noves Tecnologies 2850 Noves Tecnologies 1.866,90 1.866,90

Camins 251 Actuacions als camins d'Estiula i Sant Pere d'Aüira

1.555,60 1.400,00

TOTAL SUBVENCIÓ 86.952,90

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 252 Conservació , Reparació i consum de l'enllumenat públic

28.000,00 25.500,00

D. Corrent 2 Conservació,Reparació i millora de la xarxa pública d'aigua

5.000,00 4.707,00

D. Corrent 3 D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2263 Cooperació cultural 5.331,00

Noves Tecnologies 2343 Noves Tecnologies 800,00 604,83

Camins 252 Sega de marges 1.500,00 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 37.242,83

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 253 Enllumenat públic, suministre i manteniment

21.600,00 21.537,00

D. Corrent 2 Manteniment vies accés nuclis de població

6.000,00 6.000,00

D. Corrent 3 Neteja viària 6.500,00 6.500,00

D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2561 Cooperació cultural 6.007,00

Noves Tecnologies 2576 Noves Tecnologies 1.000,00 763,20

Camins 253 Sega de marges 1.500,00 900,00

TOTAL SUBVENCIÓ 41.707,20

Caldes de Malavella

Calonge i Sant Antoni

Camós

Campdevànol

Campelles

Campllong

(7)

2018/

D. Corrent 1 254 Adequació i manteniment vials 55.000,00 50.000,00

D. Corrent 2 Enllumenat públic 23.000,00 22.229,00

D. Corrent 3 D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2661 Cooperació cultural 12.746,00

Noves Tecnologies 2615 Noves Tecnologies 2.000,00 1.449,05

Camins 254 Arranjament i sega de marges de camins municipals

3.400,00 2.900,00

TOTAL SUBVENCIÓ 89.324,05

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 255 Pavimentació vorera Av. Rocacorba 28.000,00 26.000,00

D. Inversió 2 Pavimentació cunetes trams perillosos

16.000,00 14.255,00

D. Inversió 3

Cultura 2701 Cooperació cultural 7.104,00

Noves Tecnologies 2714 Noves Tecnologies 950,00 835,48

Camins 255 Sega de marges dels camins

municipals

2.000,00 1.600,00

TOTAL SUBVENCIÓ 49.794,48

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 256 Vies públiques 18.500,00 16.217,00

D. Corrent 2 Enllumenat públic 18.000,00 16.200,00

D. Corrent 3 D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2864 Cooperació cultural 5.721,00

Noves Tecnologies 2871 Noves Tecnologies 1.000,00 680,76

Camins 256 Camí de Capmany 1.300,00 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 39.918,76

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 257 Millora de serveis i paviments carrer Major fins Capella Sant Sebastià

249.928,21 36.747,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2544 Cooperació cultural 6.485,00

Noves Tecnologies 2541 Noves Tecnologies 804,65 802,99

Camins 257 Sega de camins 3.000,00 1.600,00

TOTAL SUBVENCIÓ 45.634,99

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 258 Enllumenat públic 159.394,00 159.394,00

D. Corrent 2 D. Corrent 3 D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2680 Cooperació cultural 28.128,00

Noves Tecnologies 2627 Noves Tecnologies 4.704,52 4.704,52

Camins 258 1.375,00 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 193.326,52

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 259 Indemnització conveni Ajuntament i família Gusiñer litigi edifici Ajuntament

175.000,00 37.740,00

D. Corrent 2 D. Corrent 3 D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2700 Cooperació cultural 6.660,00

Noves Tecnologies 2816 Noves Tecnologies 3.717,30 936,18

Camins 259 Treballs de neteja del camí de la cinglera als horts

1.452,00 900,00

TOTAL SUBVENCIÓ 46.236,18

Camprodon

Canet d'Adri

Cantallops

Capmany

Cassà de la Selva

Castellfollit de

la Roca

(8)

2018/

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 260 Reasfaltat carrers 193.032,27 181.347,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2648 Cooperació cultural 32.003,00

Noves Tecnologies 2606 Noves Tecnologies 8.890,40 4.931,92

Camins 260 Construcció de línies de drenatge al camí vell de Roses

1.220,00 1.098,00

TOTAL SUBVENCIÓ 219.379,92

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 261 Campanya asfalt 2017. Millora de la pavimentació diversos carrers

376.066,62 142.343,56

D. Inversió 2 Subministrament i instal.lació parc infantil amb jocs adaptats i formac.terres de seguretat

71.995,00 46.444,44

D. Inversió 3

Cultura 2549 Cooperació cultural 33.315,00

Noves Tecnologies 2571 Noves Tecnologies 17.503,85 4.851,52

Camins 261 Treballs arranjament diversos camins 4.840,89 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 228.054,52

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 262 Construcció d'un espai polivalent 150.000,00 52.514,00 D. Inversió 2

D. Inversió 3

Cultura 2705 Cooperació cultural 9.267,00

Noves Tecnologies 2692 Noves Tecnologies 1.500,00 1.364,59

Camins 262 Sega lateral 1.500,00 1.000,00

TOTAL SUBVENCIÓ 64.145,59

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 263 Torre Desvern 230.542,12 94.331,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2276 Cooperació cultural 16.647,00

Noves Tecnologies 2283 Noves Tecnologies 2.733,05 2.733,05

Camins 263 Neteja i desbrossament camins 1.090,00 900,00

TOTAL SUBVENCIÓ 114.611,05

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 435 Enllumenat públic. 29.270,00 26.275,00

D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 435 Enllumenat camí Raset 12.000,00 12.000,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2669 Cooperació cultural 6.754,00

Noves Tecnologies 2621 Noves Tecnologies 924,81 924,81

Camins 435 Sega marges 1.100,00 900,00

TOTAL SUBVENCIÓ 46.853,81

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 503 Enllumenat públic. 5.000,00 5.000,00

D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 503 Circuit camins saludables 30.000,00 27.892,00 D. Inversió 2

D. Inversió 3

Cultura 2676 Cooperació cultural 5.805,00

Noves Tecnologies 2642 Noves Tecnologies 800,00 673,45

Camins 503 Sega dels camins rurals de Cistella per a la prevenció d'incendis

2.500,00 1.600,00

TOTAL SUBVENCIÓ 40.970,45

Castelló d'Empúries

Castell-Platja d'Aro

Cellera de Ter, la

Celrà

Cervià de Ter

Cistella

(9)

2018/

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 505 Arranjament voreres i ferm de diferents carrers

38.000,00 36.060,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2463 Cooperació cultural 6.363,00

Noves Tecnologies 2469 Noves Tecnologies 961,95 745,33

Camins 505 Millora i arranjament de camins municipals

1.780,00 1.600,00

TOTAL SUBVENCIÓ 44.768,33

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 506 Enllumenat públic 8.305,44 8.112,35

D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 506 Arranjament C. Comerç i puj. Eslgésia i reparació dipòsit

20.406,65 20.406,65

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2277 Cooperació cultural 5.033,00

Noves Tecnologies 2353 Noves Tecnologies 622,70 622,70

Camins 506 Neteja camí bosc d'en Viladevall 1.716,99 900,00

TOTAL SUBVENCIÓ 35.074,70

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 509 Renovació serveis del sector La Plaça i C. Del Rebot

139.395,52 42.980,00

D. Inversió 2 0,00 0,00

D. Inversió 3 0,00 0,00

Cultura 2767 Cooperació cultural 7.585,00

Noves Tecnologies 2779 Noves Tecnologies 1.106,09 1.055,57

Camins 509 Desbrossament de marges de camins 1.500,00 1.000,00

TOTAL SUBVENCIÓ 52.620,57

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 510 Enllumenat públic 94.000,00 55.000,00

D. Corrent 2 Despeses neteja viària 12.000,00 2.949,00

D. Corrent 3 D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2522 Cooperació cultural 10.226,00

Noves Tecnologies 2511 Noves Tecnologies 1.618,76 1.475,85

Camins 510 Desbrossament de marges de camins rurals

6.524,55 1.400,00

TOTAL SUBVENCIÓ 71.050,85

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 511 Servei de neteja viària i manteniment d'espais públics

20.977,00 20.977,00

D. Corrent 2 Enllumenat públic 9.500,00 9.500,00

D. Corrent 3 D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2167 Cooperació cultural 5.378,00

Noves Tecnologies 2139 Noves Tecnologies 675,00 655,18

Camins 511 Desbrossament marges 1.290,00 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 37.610,18

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció D. Corrent 1 512 Servei de neteja de les vies públiques 25.290,36 23.483,12

D. Corrent 2 Enllumenat públic i de les dues escoles municipals

21.338,23 19.813,41

D. Corrent 3

D. Inversió 1 512 Rehabilitació de la façana de l'escola de Sant Sadurní de l'Heura

13.353,01 12.398,47

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2645 Cooperació cultural 9.828,00

Noves Tecnologies 2602 Noves Tecnologies 2.000,00 1.076,28

Camins 512 Millora de camins rurals 57.750,00 2.900,00

TOTAL SUBVENCIÓ 69.499,28

Colera

Colomers

Corçà

Cornellà del Terri

Crespià

Cruïlles,

Monells i Sant

Sadurní de

l'Heura

(10)

2018/

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 514 Reposició de les voreres 39.500,00 37.578,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2102 Cooperació cultural 6.631,00

Noves Tecnologies 2148 Noves Tecnologies 820,03 779,03

Camins 514 Sega i neteja de marges de camins rurals municipals

1.900,00 1.600,00

TOTAL SUBVENCIÓ 46.588,03

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 516 Enllumenat públic 29.297,15 11.662,99

D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 516 Banys Magatzem 7.869,27 7.869,27

D. Inversió 2 Banys bar municipal 11.307,74 11.307,74

D. Inversió 3

Cultura 2797 Cooperació cultural 5.442,00

Noves Tecnologies 2777 Noves Tecnologies 838,14 640,56

Camins 516 Adequació camins públics 1.250,00 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 38.022,56

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 517 Projecte de reurbanització carrers - Pla de Barris

301.025,79 169.726,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2481 Cooperació cultural 29.952,00

Noves Tecnologies 2475 Noves Tecnologies 4.775,99 4.775,99

Camins 517 Sega camins 1.000,00 800,00

TOTAL SUBVENCIÓ 205.253,99

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 543 Reparació de vials 32.116,86 25.849,00

D. Inversió 2 Tancament dipòsit 4.986,00 4.986,00

D. Inversió 3

Cultura 2652 Cooperació cultural 5.442,00

Noves Tecnologies 2607 Noves Tecnologies 632,44 632,44

Camins 543 Neteja cami Ral a Sant Hilari 1.222,58 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 38.009,44

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 519 Reparació piscina 2a fase 49.441,41 37.193,00 D. Inversió 2

D. Inversió 3

Cultura 2567 Cooperació cultural 6.563,00

Noves Tecnologies 2579 Noves Tecnologies 723,77 721,78

Camins 519 Sega de vegetació dels marges de diversos camins municipals

1.800,00 1.600,00

TOTAL SUBVENCIÓ 46.077,78

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció D. Corrent 1 520 Enllumenat públic dels nuclis i veïnats 8.000,00 8.000,00

D. Corrent 2 Neneteja viària del municipi 11.000,00 11.000,00

D. Corrent 3

D. Inversió 1 520 Rehabilitacvió de Cal Baró 28.878,83 14.407,00 D. Inversió 2

D. Inversió 3

Cultura 2773 Cooperació cultural 5.895,00

Noves Tecnologies 2784 Noves Tecnologies 725,43 725,43

Arranjament camins;

veïnat de Martis i veïnat de Batllori

TOTAL SUBVENCIÓ 41.127,43

Darnius

Das

Escala, l'

Espinelves

Espolla

Esponellà

Camins 520 6.089,93 1.100,00

(11)

2018/

D. Corrent 1 522 Enllumenat públic 30.000,00 29.850,00

D. Corrent 2 Enllumenat escola 4.000,00 4.000,00

D. Corrent 3 D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 1576 Cooperació cultural 5.974,00

Noves Tecnologies 1589 Noves Tecnologies 1.000,00 780,66

Camins 522 Sega de marges 2.134,44 900,00

TOTAL SUBVENCIÓ 41.504,66

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 561 Adequació dels carrers Damas Calvet i Cusí i Fortunet

330.654,00 330.654,00

D. Inversió 2 Enderroc de 2 edificis: c/ Caserna 4 i c/ Barceloneta 18

52.859,14 52.859,14

D. Inversió 3 Camins escolars segurs. Adequació de l´accessibilitat i millora de la seguretat

218.240,86 218.240,86

Cultura 2556 Cooperació cultural 106.192,00

Noves Tecnologies 2573 Noves Tecnologies 10.080,00 10.080,00

Camins 561 Millora del ferm al camí del Castell a la carretera de Llers

778,00 699,30

TOTAL SUBVENCIÓ 718.725,30

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 564 Enllumenat públic 26.000,00 26.000,00

D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 564 Adquisició vehicle municipal 15.000,00 12.859,00 D. Inversió 2

D. Inversió 3

Cultura 2405 Cooperació cultural 6.857,00

Noves Tecnologies 2339 Noves Tecnologies 1.100,00 976,38

Camins 564 Arranjament de camins municipals 4.000,00 800,00

TOTAL SUBVENCIÓ 47.492,38

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 566 Enllumenat públic 7.000,00 7.000,00

D. Corrent 2 Reposició xarxa d'aigua als Masos 6.006,00 6.000,00 D. Corrent 3 Arranjament de camins municipals 6.000,00 6.000,00 D. Inversió 1 566 Millora del ferm del carrer dels Masos 9.959,47 9.000,00

D. Inversió 2 Millora del ferm de carrers 6.000,00 4.296,00

D. Inversió 3

Cultura 2860 Cooperació cultural 5.699,00

Noves Tecnologies 2854 Noves Tecnologies 850,00 677,11

Camins 566 Treballs de desbrossament camins 3.000,00 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 39.772,11

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 567 Enllumenat públic 24.000,00 21.337,50

D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 567 Pavimentació c/Refugi 16.000,00 14.431,50

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 1722 Cooperació cultural 6.312,00

Noves Tecnologies 1714 Noves Tecnologies 1.200,00 731,93

Camins 567 Sega de diversos camins municipals 1.800,00 1.600,00

TOTAL SUBVENCIÓ 44.412,93

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 568 Arranjament i manteniment dels camins, jardins i forest dels municipis

0,00 18.360,00

D. Corrent 2 Treballs de manteniment de les xarxes municip. d'aigua de Fontanilles i Llabià

0,00 10.496,00

D. Corrent 3 D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2702 Cooperació cultural 5.092,00

Noves Tecnologies 2688 Noves Tecnologies 940,60 606,05

Camins 568 Sega de marges 3.400,00 900,00

TOTAL SUBVENCIÓ 35.454,05

Far d'Empordà, el

Figueres

Flaçà

Foixà

Fontanals de Cerdanya

Fontanilles

(12)

2018/

D. Corrent 1 569 Enllumenat públic 10.757,53 9.750,90

D. Corrent 2 Enllumenat escola 4.242,47 3.840,00

D. Corrent 3

D. Inversió 1 569 Millora diverses cruïlles 17.609,37 17.609,37

D. Inversió 2 Canvi diverses faroles 15.100,00 14.509,73

D. Inversió 3

Cultura 2407 Cooperació cultural 8.067,00

Noves Tecnologies 2347 Noves Tecnologies 1.306,20 1.151,40

Camins 569 Manteniment de camins rurals municipals

1.200,00 1.000,00

TOTAL SUBVENCIÓ 55.928,40

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 570 Enllumenat públic 31.230,00 31.230,00

D. Corrent 2 0,00 0,00

D. Corrent 3 0,00 0,00

D. Inversió 1 570 Pavimentació del camí de Fonteta a Peralta

25.013,92 24.000,00

D. Inversió 2 0,00 0,00

D. Inversió 3 0,00 0,00

Cultura 2257 Cooperació cultural 9.746,00

Noves Tecnologies 2241 Noves Tecnologies 1.349,90 1.243,58

Camins 570 Sega i desbrossament de marges de diversos camins d'ús públic

3.238,45 2.900,00

TOTAL SUBVENCIÓ 69.119,58

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 571 Enllumenat públic 30.000,00 30.000,00

D. Corrent 2 Manteniment jardineria parcs i jardins

17.168,24 15.676,00

D. Corrent 3

D. Inversió 1 571 Pavimentació voreres 16.971,82 13.600,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2409 Cooperació cultural 10.461,00

Noves Tecnologies 2349 Noves Tecnologies 3.000,00 1.611,07

Camins 571 Sega marges camins rurals 1.665,00 1.000,00

TOTAL SUBVENCIÓ 72.348,07

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 572 Enllumenat públic 18.000,00 17.518,03

D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 572 Arranjament del tram inicial del carrer Major

50.683,34 11.239,34 D. Inversió 2 Arranjament del Dispensari mèdic 7.033,63 7.033,63

D. Inversió 3

Cultura 2656 Cooperació cultural 6.316,00

Noves Tecnologies 2610 Noves Tecnologies 900,00 844,82

Camins 572 Arranjament de camins 1.300,00 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 44.051,82

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 885 Enllumenat públic 5.000,00 5.000,00

D. Corrent 2 Neteja viària 7.000,00 7.000,00

D. Corrent 3 Recollida residus 4.000,00 4.000,00

D. Inversió 1 885 Reforma i millora parcs 7.208,00 7.208,00

D. Inversió 2 Adequació accessibilitat ajuntament 6.000,00 6.000,00

D. Inversió 3 Trasllat tancat contenidors 4.500,00 4.500,00

Cultura 2658 Cooperació cultural 5.948,00

Noves Tecnologies 2612 Noves Tecnologies 1.319,03 727,06

Camins 885 Actuació a diversos camins públics, 17.750 metres.

1.700,00 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 41.483,06

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 886 Construcció mur pista esportiva 40.000,00 28.939,00 D. Inversió 2

D. Inversió 3

Cultura 2399 Cooperació cultural 5.107,00

Noves Tecnologies 2319 Noves Tecnologies 730,00 619,85

Camins 886 Sega marges camins municipals 3.000,00 900,00

TOTAL SUBVENCIÓ 35.565,85

Fontcoberta

Forallac

Fornells de la Selva

Fortià

Garrigàs

Garrigoles

(13)

2018/

D. Corrent 1 887 Enllumenat públic 40.000,00 39.409,00

D. Corrent 2 D. Corrent 3 D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 1764 Cooperació cultural 6.955,00

Noves Tecnologies 1808 Noves Tecnologies 2.000,00 895,58

Camins 887 Sega marges i anivellament de diversos camins

1.850,00 1.600,00

TOTAL SUBVENCIÓ 48.859,58

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 888 Reparacions de vials 11.999,00 11.999,00

D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 888 Reparacions piscina municipal 25.000,00 25.000,00 D. Inversió 2

D. Inversió 3

Cultura 2430 Cooperació cultural 6.529,00

Noves Tecnologies 2433 Noves Tecnologies 1.170,07 721,78

Camins 888 Reparacions al camí dels camps dels bous de baix

1.800,00 1.600,00

TOTAL SUBVENCIÓ 45.849,78

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 889 Enllumenat públic 885.000,00 722.500,00

D. Corrent 2 D. Corrent 3 D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2548 Cooperació cultural 127.500,00

Noves Tecnologies 2570 Noves Tecnologies 170.000,00 10.080,00

Camins

TOTAL SUBVENCIÓ 860.080,00

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 890 Enllumenat públic 12.500,00 12.500,00

D. Corrent 2 Manteniment xarxa aigua municipal 6.500,00 6.500,00

D. Corrent 3 Conservació i reparació de vies públiques

4.134,82 4.134,82

D. Inversió 1 890 Arranjament refugi de Planelles 11.099,18 11.099,18 D. Inversió 2

D. Inversió 3

Cultura 2104 Cooperació cultural 6.041,00

Noves Tecnologies 2143 Noves Tecnologies 625,13 625,13

Camins 890 Sega de marges 1.778,00 1.600,00

TOTAL SUBVENCIÓ 42.500,13

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 892 Renovació canonades d'aigua del carrer Llabià

46.277,45 31.840,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2512 Cooperació cultural 5.619,00

Noves Tecnologies 2496 Noves Tecnologies 750,00 709,19

Camins 892 Conservació i manteniment de camins municipals

1.500,00 900,00

TOTAL SUBVENCIÓ 39.068,19

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 893 Pavimentació del Camí d'accés a Guils Fontanera des de Guils

47.948,67 36.332,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2865 Cooperació cultural 6.412,00

Noves Tecnologies 2872 Noves Tecnologies 2.210,67 763,20

Camins 893 Sega de marges del Camí del Peiró de Guils de Cerdanya

1.815,00 1.600,00

TOTAL SUBVENCIÓ 45.107,20

Garriguella

Ger

Girona

Gombrèn

Gualta

Guils de

Cerdanya

(14)

2018/

D. Corrent 1 894 Enllumenat públic 48.000,00 40.800,00

D. Corrent 2 Manteniment servei d'aigua 18.000,00 14.509,00

D. Corrent 3

D. Inversió 1 894 Adquisició lllums led d'eficiència energètica

25.000,00 21.250,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 1578 Cooperació cultural 13.511,00

Noves Tecnologies 1588 Noves Tecnologies 7.789,45 2.217,34

Camins 894 Camí del Molí 1.200,00 800,00

TOTAL SUBVENCIÓ 93.087,34

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 895 Enderroc Ajuntament 25.813,33 25.813,33

D. Inversió 2 Compra mobiliari 18.000,00 4.891,67

D. Inversió 3

Cultura 2099 Cooperació cultural 5.418,00

Noves Tecnologies 2280 Noves Tecnologies 7.000,00 659,65

Camins 895 Sega de marges 1.800,00 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 37.882,65

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 896 Enllumenat públic 7.000,00 7.000,00

D. Corrent 2 Reparació de paviments del carrer Major

9.844,56 9.000,00

D. Corrent 3

D. Inversió 1 896 Pavimentació d'un tram del carrer de la Font

7.523,00 7.000,00

D. Inversió 2 Instal·lació de mobiliari urbà - baranes

4.537,50 4.000,00 D. Inversió 3 Mobiliari urbà - bandes reductores 7.000,00 4.187,00

Cultura 2863 Cooperació cultural 5.504,00

Noves Tecnologies 2869 Noves Tecnologies 796,18 709,60

Camins 896 Desbrossament i manteniment de

ferm camins municipals

2.912,80 900,00

TOTAL SUBVENCIÓ 38.300,60

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 926 Urbanització carrer Major, fase 1 2.393.529,32 79.502,00 D. Inversió 2

D. Inversió 3

Cultura 2743 Cooperació cultural 14.030,00

Noves Tecnologies 2731 Noves Tecnologies 1.831,98 1.831,98

Camins 926 Arranjament camins Sta Llúcia, Sant Julià i Serrat de la Plaça

8.167,50 2.900,00

TOTAL SUBVENCIÓ 98.263,98

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 927 Pavimentacio carrer de la Plaça 79.624,03 30.818,00 D. Inversió 2

D. Inversió 3

Cultura 1987 Cooperació cultural 5.439,00

Noves Tecnologies 1920 Noves Tecnologies 1.000,00 685,64

Camins 927 Desbrossament 3.000,00 900,00

TOTAL SUBVENCIÓ 37.842,64

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 928 Pavimentació aparcament 42.398,76 36.779,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 1981 Cooperació cultural 6.490,00

Noves Tecnologies 1901 Noves Tecnologies 1.000,00 863,90

Camins 928 Desdrossar i reparar camins 1.300,00 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 45.232,90

Hostalric

Isòvol

Jafre de Ter

Jonquera, la

Juià

Lladó

(15)

2018/

D. Corrent 1 929 Reparació voreres 40.353,00 40.353,00

D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 929 Millores paviment asfàltic 85.315,00 85.315,00 D. Inversió 2 Millores entorn escola La Lacustària 15.730,00 15.730,00

D. Inversió 3

Cultura 1982 Cooperació cultural 24.953,00

Noves Tecnologies 1906 Noves Tecnologies 3.891,57 3.891,57

Camins 929 Millora camins veïnals 3.200,00 2.800,00

TOTAL SUBVENCIÓ 173.042,57

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 931 Enllumenat públic 30.000,00 16.790,78

D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 931 Remodelació Casa de la Vila 20.000,00 19.606,22 D. Inversió 2

D. Inversió 3

Cultura 2857 Cooperació cultural 6.423,00

Noves Tecnologies 2851 Noves Tecnologies 5.000,00 840,76

Camins 931 Arranjament de camins municipals 26.000,00 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 44.760,76

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 932 Enllumenat públic 17.000,00 14.000,00

D. Corrent 2 Conservació i reparació de vies públiques

17.000,00 11.000,00

D. Corrent 3

D. Inversió 1 932 Recuperació de pastures 14.521,85 10.544,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 1969 Cooperació cultural 6.272,00

Noves Tecnologies 1898 Noves Tecnologies 755,89 755,89

Camins 932 Sega de marges de camins 1.778,00 1.600,00

TOTAL SUBVENCIÓ 44.171,89

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 933 Enllumenat públic 200.000,00 98.566,00

D. Corrent 2 D. Corrent 3 D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2431 Cooperació cultural 17.394,00

Noves Tecnologies 2437 Noves Tecnologies 3.000,00 2.497,53

Camins 933 Arrenjament camins 4.891,40 1.400,00

TOTAL SUBVENCIÓ 119.857,53

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 934 Adequació vesturaris camp de futbol 30.000,00 30.000,00

D. Inversió 2 Adequació de la plaça Major 13.393,00 13.393,00

D. Inversió 3

Cultura 2518 Cooperació cultural 7.658,00

Noves Tecnologies 2505 Noves Tecnologies 2.000,00 1.041,76

Camins 934 Conservació, manteniment i sega de marges de camins

13.000,00 1.400,00

TOTAL SUBVENCIÓ 53.492,76

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 937 Fòrum Iullia Libica 47.129,50 47.129,50

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2796 Cooperació cultural 8.322,00

Noves Tecnologies 2776 Noves Tecnologies 1.339,47 1.124,60

Camins 937 Actuacions camins 1.500,00 1.000,00

TOTAL SUBVENCIÓ 57.576,10

Llagostera

Llambilles

Llanars

Llançà

Llers

Llívia

(16)

2018/

D. Corrent 1 938 Millora de diferents carrers i espais al casc antic i barris de la població

523.084,83 423.806,00

D. Corrent 2 Millora infraestructures de serveis a diferents carrers de la població

124.762,22 100.000,00

D. Corrent 3 D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2707 Cooperació cultural 92.436,00

Noves Tecnologies 2697 Noves Tecnologies 12.000,00 10.080,00

Camins 938 Actuacions en camins d'ús públic 2.000,00 1.000,00

TOTAL SUBVENCIÓ 627.322,00

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció D. Corrent 1 939 Reparació i manteniment de camins 19.500,00 18.500,00

D. Corrent 2 Reparacions xarxa aigua 2.089,00 2.089,00

D. Corrent 3

D. Inversió 1 939 Edifici Ajuntament, obres complementàries per consolidació total

50.703,56 15.703,00

D. Inversió 2 Antenes 4.700,00 4.700,00

D. Inversió 3 Cuina i cortines sala polivalent 3.700,00 3.700,00

Cultura 2663 Cooperació cultural 7.887,00

Noves Tecnologies 2617 Noves Tecnologies 768,84 635,28

Camins 939 Sega de marges 3.334,00 3.000,00

TOTAL SUBVENCIÓ 56.214,28

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 940 Recollida d'escombraries 20.545,00 12.545,00

D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 940 Compra de màquina multifuncions 45.000,00 33.000,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2750 Cooperació cultural 8.037,00

Noves Tecnologies 2738 Noves Tecnologies 1.000,00 836,70

Camins 940 Arranjament de camins 4.000,00 3.000,00

TOTAL SUBVENCIÓ 57.418,70

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 941 Reparació i adequació vials municipal 55.752,01 55.752,01

D. Inversió 2 Substitució col.lector 166.751,52 62.350,99

D. Inversió 3

Cultura 2265 Cooperació cultural 20.842,00

Noves Tecnologies 2279 Noves Tecnologies 3.320,23 3.320,23

Camins 941 Arranjament camí de Can Sagués a Can Calabrés

1.500,00 1.300,00

TOTAL SUBVENCIÓ 143.565,23

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 942 Reforma Senyalització vertical informativa

13.552,00 13.552,00

D. Inversió 2 Numeració finques edificades 13.412,85 13.412,85

D. Inversió 3 Manteniment franges perimetrals de protecció contra incendis

6.558,20 4.105,15

Cultura 2711 Cooperació cultural 5.483,00

Noves Tecnologies 2718 Noves Tecnologies 1.185,00 665,33

Camins 942 Desbrossament de marges 2.000,00 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 38.318,33

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 944 Enllumenat públic 11.673,32 11.673,32

D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 944 Senyalització del municipi 21.671,68 21.671,68 D. Inversió 2

D. Inversió 3

Cultura 2434 Cooperació cultural 5.884,00

Noves Tecnologies 2439 Noves Tecnologies 716,09 716,09

Camins 944 Desbrossament de marges i arranj.

camins municipals

1.250,00 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 41.045,09

Lloret de Mar

Llosses, les

Maçanet de Cabrenys

Maçanet de la Selva

Madremanya

Maià de

Montcal

(17)

2018/

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 945 Millores El Planer 50.750,28 30.854,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2397 Cooperació cultural 5.445,00

Noves Tecnologies 2315 Noves Tecnologies 700,00 663,30

Camins 945 Millores camí 1.300,00 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 38.062,30

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 946 Enllumenat públic 22.040,56 22.040,56

D. Corrent 2 Sanejament 6.770,00 3.590,00

D. Corrent 3 Servei deixalleria 5.100,00 5.052,87

D. Inversió 1 946 Reorganització àrea recollida de reciclatge de la zona esportiva i St Roc

2.841,08 2.841,08

D. Inversió 2 Reorganització àrea recollida de reciclatge de la Urb Tiacamps

2.184,05 2.184,05

D. Inversió 3 Remodelació parc infantil Urbanització Riuclar

3.586,44 3.586,44

Cultura 2811 Cooperació cultural 6.934,00

Noves Tecnologies 2827 Noves Tecnologies 1.733,40 842,79

Camins 946 Desbrossament de marges i

arranjament

15.000,00 1.600,00

TOTAL SUBVENCIÓ 48.671,79

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 947 Arranjament del accés a Meranges 32.226,00 32.226,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2859 Cooperació cultural 5.687,00

Noves Tecnologies 2852 Noves Tecnologies 650,00 590,21

Camins 947 Arranjament del Camí de Camp Closal i camí de la Ribera

1.800,00 1.600,00

TOTAL SUBVENCIÓ 40.103,21

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 948 Enllumenat públic 5.700,00 5.300,00

D. Corrent 2 Tractament i recollida restes vegetals 1.452,00 1.200,00

D. Corrent 3 Manteniment enllumenat 2.700,00 2.082,00

D. Inversió 1 948 Caldera biomassa 50.479,86 15.000,00

D. Inversió 2 Rocòdrom 7.200,00 6.500,00

D. Inversió 3 Tarima mòbil 3.500,00 3.200,00

Cultura 2751 Cooperació cultural 5.873,00

Noves Tecnologies 2742 Noves Tecnologies 725,00 679,14

Camins 948 Manteniment de camins municipals 1.800,00 1.600,00

TOTAL SUBVENCIÓ 41.434,14

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 949 Enllumenat públic, manteniment i reparacions

12.000,00 12.000,00

D. Corrent 2 Reparació, manteniment i conservació de carrers, vials i camins públics

16.614,00 16.614,00

D. Corrent 3 D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2594 Cooperació cultural 5.049,00

Noves Tecnologies 2581 Noves Tecnologies 1.000,00 625,54

Camins 949 Desbrossament marges de camins

públics municipals

1.400,00 900,00

TOTAL SUBVENCIÓ 35.188,54

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 950 Aparcament - Fase 2 65.520,14 36.264,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 1538 Cooperació cultural 6.400,00

Noves Tecnologies 1537 Noves Tecnologies 735,00 688,89

Camins 950 Sega de marges 3.805,45 1.600,00

TOTAL SUBVENCIÓ 44.952,89

Masarac

Massanes

Meranges

Mieres

Mollet de Peralada

Molló

(18)

2018/

D. Corrent 1 963 Enllumenat públic 13.999,96 13.000,00

D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 963 millora carrer Barri Cos 28.990,43 28.990,43

D. Inversió 2 2ª renovació enllumenat 8.350,73 8.305,57

D. Inversió 3

Cultura 2519 Cooperació cultural 8.876,00

Noves Tecnologies 2506 Noves Tecnologies 950,00 923,19

Camins 963 Manteniment conservació de

diversos camins

3.400,00 3.000,00

TOTAL SUBVENCIÓ 63.095,19

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 965 Enllumenat públic 38.700,00 48.426,00

D. Corrent 2 D. Corrent 3 D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2870 Cooperació cultural 8.546,00

Noves Tecnologies 2873 Noves Tecnologies 1.500,00 1.250,48

Camins 965 Arranjament camins municipals tram Cala del Crit a Cala Estreta

2.000,00 1.000,00

TOTAL SUBVENCIÓ 59.222,48

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 967 Enllumenat públic Navata i nuclis 37.543,41 29.958,54

D. Corrent 2 Neteja viària 18.323,30 14.621,46

D. Corrent 3 D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 1647 Cooperació cultural 7.867,00

Noves Tecnologies 1660 Noves Tecnologies 1.200,00 1.080,74

Camins 967 Conservació i manteniment sega de camins municipals

10.277,27 1.000,00

TOTAL SUBVENCIÓ 54.527,74

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 969 Enllumenat públic 21.000,00 21.000,00

D. Corrent 2 Enllumenat escola 2.521,00 2.521,00

D. Corrent 3 Neteja viària 4.000,00 4.000,00

D. Inversió 1 969 Millora de camins 6.000,00 6.000,00

D. Inversió 2 Equip informàtic 1.500,00 1.500,00

D. Inversió 3

Cultura 1971 Cooperació cultural 6.180,00

Noves Tecnologies 1899 Noves Tecnologies 642,59 642,59

Camins 969 Actuació al camí de Ribamala 1.778,00 1.600,00

TOTAL SUBVENCIÓ 43.443,59

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 970 Projecte executiu de remodelació del Firal

3.445.705,04 443.554,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2666 Cooperació cultural 78.274,00

Noves Tecnologies 2618 Noves Tecnologies 14.000,00 10.080,00

Camins 970 Camí de la Llet 42.594,81 1.000,00

TOTAL SUBVENCIÓ 532.908,00

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 972 Local social Santa Caterina 31.370,00 31.370,00 D. Inversió 2

D. Inversió 3

Cultura 2400 Cooperació cultural 5.536,00

Noves Tecnologies 2332 Noves Tecnologies 697,82 697,82

Camins 972 Desbrossament marges camins 1.000,00 900,00

TOTAL SUBVENCIÓ 38.503,82

Montagut i Oix

Mont-ras

Navata

Ogassa

Olot

Ordis

(19)

2018/

D. Corrent 1 974 Combustible calefaccio escoles 3.000,00 2.500,00

D. Corrent 2 Enllumenat public 8.000,00 7.500,00

D. Corrent 3

D. Inversió 1 974 Millora megafonia 7.000,00 7.000,00

D. Inversió 2 Plaça c/Major 21.290,00 21.290,00

D. Inversió 3

Cultura 2768 Cooperació cultural 6.757,00

Noves Tecnologies 2780 Noves Tecnologies 782,47 720,97

Camins 974 Sega i cunetes carretera del Coll 3.400,00 3.000,00

TOTAL SUBVENCIÓ 48.767,97

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 975 Obra millora sanejament Tamariu 80.012,00 50.012,00 D. Inversió 2 Millores edificis Pla de Barris 534.000,00 247.784,00 D. Inversió 3 Adequació zona verda Cant dels

Ocellls

36.000,00 30.600,00

Cultura 2662 Cooperació cultural 57.952,00

Noves Tecnologies 2616 Noves Tecnologies 9.777,97 9.777,97

Camins 975 Reperfilat,anivellació i compactament delferm de terra de camins

1.111,12 1.000,00

TOTAL SUBVENCIÓ 397.125,97

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 1071 Neteja Viària 1.000.045,00 255.792,00

D. Corrent 2 D. Corrent 3 D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2460 Cooperació cultural 45.140,00

Noves Tecnologies 2472 Noves Tecnologies 15.000,00 7.754,93

Camins 1071 Arranjament Camí Ral 2.000,00 800,00

TOTAL SUBVENCIÓ 309.486,93

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 1072 Enllumenat públic 3.500,00 3.500,00

D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 1072 Consolidació Ajuntament vell 179.674,79 14.306,16

D. Inversió 2 Pavimentació C/ Tramuntana 10.107,84 10.107,84

D. Inversió 3

Cultura 2867 Cooperació cultural 4.926,00

Noves Tecnologies 2874 Noves Tecnologies 588,99 588,99

Camins 1072 Manteniment camins Estanyet, del Dret i Comuns

1.101,10 900,00

TOTAL SUBVENCIÓ 34.328,99

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 1073 Neteja viària 21.864,86 21.864,86

D. Corrent 2 Enllumenat public 9.881,70 9.399,14

D. Corrent 3 D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2414 Cooperació cultural 5.517,00

Noves Tecnologies 2372 Noves Tecnologies 817,67 665,74

Camins 1073 Sega marges camins municipals 5.644,80 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 38.546,74

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 1074 Neteja viària 66.968,15 46.680,00

D. Corrent 2 D. Corrent 3 D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2694 Cooperació cultural 8.238,00

Noves Tecnologies 2682 Noves Tecnologies 1.404,00 1.141,25

Camins 1074 Neteja d'itineraris 1.341,54 1.000,00

TOTAL SUBVENCIÓ 57.059,25

Osor

Palafrugell

Palamós

Palau de Santa Eulàlia

Palau-sator

Palau-

saverdera

(20)

2018/

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 1075 Reparació de la coberta del local polivalent

87.367,18 34.141,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2563 Cooperació cultural 6.025,00

Noves Tecnologies 2664 Noves Tecnologies 800,00 743,30

Camins 1075 Sega de marges de camins de titularitat municipal

3.000,00 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 42.009,30

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 1076 Adaptació dels exteriors accés i Planta Baixa de Ca la Pruna

70.372,42 63.719,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2593 Cooperació cultural 11.245,00

Noves Tecnologies 2580 Noves Tecnologies 4.393,15 1.552,60

Camins 1076 Arranjament camí del Corral, camí Rodors i camí Vell de Begur

4.575,00 1.400,00

TOTAL SUBVENCIÓ 77.916,60

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 1079 Enllumenat públic 10.200,00 10.200,00

D. Corrent 2 Arranjament vies públiques 14.900,00 14.900,00

D. Corrent 3

D. Inversió 1 1079 Obres de millora cementiri municipal 7.000,00 7.000,00

D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2660 Cooperació cultural 5.665,00

Noves Tecnologies 2614 Noves Tecnologies 614,98 614,98

Camins 1079 Sega de marges 1.780,00 1.600,00

TOTAL SUBVENCIÓ 39.979,98

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 1082 Enllumenat públic 25.500,00 3.271,00

D. Corrent 2 D. Corrent 3

D. Inversió 1 1082 Condicionament zona aparcament Cementiri Municipal

12.000,00 12.000,00

D. Inversió 2 Soterrament de serveis i formació de vorera d'un tram del c/Salvetat

16.000,00 16.000,00

D. Inversió 3

Cultura 2262 Cooperació cultural 5.518,00

Noves Tecnologies 2267 Noves Tecnologies 800,00 710,00

Camins 1082 Desbrossament marges camins

municipals

3.056,00 900,00

TOTAL SUBVENCIÓ 38.399,00

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 1083 Enllumenat públic 23.205,00 17.033,50

D. Corrent 2 Neteja viària 19.894,00 17.033,50

D. Corrent 3 D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2261 Cooperació cultural 6.012,00

Noves Tecnologies 2311 Noves Tecnologies 800,00 768,07

Camins 1083 Sega vegetació herbàcia marges caminis municipals

1.357,28 1.100,00

TOTAL SUBVENCIÓ 41.947,07

Ajuntament Núm. Exp.

2018/

Concepte Pressupost Subvenció

D. Corrent 1 1084 Enllumenat públic 12.872,00 12.872,00

D. Corrent 2 Neteja viària 16.315,00 16.315,00

D. Corrent 3 D. Inversió 1 D. Inversió 2 D. Inversió 3

Cultura 2024 Cooperació cultural 5.151,00

Noves Tecnologies 2027 Noves Tecnologies 700,00 625,54

Camins 1084 Arranjament de camins rurals 3.248,73 900,00

TOTAL SUBVENCIÓ 35.863,54

Palol de Revardit

Pals

Pardines

Parlavà

Pau

Pedret i Marzà

Figure

Updating...

References

Related subjects :