Erasmus+ i conveniamb EPFL (CH) ajut econòmic reconeixement a la UB dels estudis sempre que aquest hagi estat acordat abans de l'estada.

19 

Loading.... (view fulltext now)

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

El programa ERASMUS+ que permet als estudiants de la UB cursar estudis a una universitat de la Unió Europea o país associat al programa (Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Turquia) té dues característiques fonamentals: un

ajut econòmic proporcional a la durada en mesos de l'estada a la universitat (si s'acompleixen els requisits establerts al programa) i el posterior

reconeixement a la UB dels estudis cursats a la universitat europea, sempre que aquest hagi estat acordat abans de l'estada. A més permet:

• Aprendre noves metodologies de treball i adquirir noves habilitats

• Reforçar l'ús d'altres llengües

• Dotar l'expedient i el currículum dels estudiants de més valor en el mercat de treball

• Guanyar en maduresa, tolerància, confiança i iniciativa

• Descobrir i compartir altres maneres de viure en altres cultures

(2)

Període d'estudis establert:

El període és generalment d'un o dos semestres màxim consecutius i sempre dins un curs acadèmic de la UB fins el 30 de setembre (a excepció de

configuracions diferents dels semestres a la universitat estrangera de destinació).

Grau

:

-

Fins a 5 mesos per a estades d’1 semestre - Fins a 10 mesos per a estades de 2 semestres

Màster

:

-

Entre 3 i 12 mesos

(3)

L'estudiant ha d'estar matriculat a la UB en l'ensenyament i el curs acadèmic de la convocatòria de l'intercanvi però estarà exempt del pagament de les taxes acadèmiques a la universitat estrangera de destinació. Eventualment però, se'l podria exigir el pagament de petites taxes obligatòries

corresponents a assegurances, sindicats d'estudiants, utilització de diversos materials, etc., en les mateixes condicions que els estudiants locals.

Matrícula:

(4)

S’ha d’estar:

Matriculat a la UB de les assignatures que el tutor de la plaça ERASMUS ha considerat equivalents a les assignatures a fer a l’estranger.

Reconeixement acadèmic:

La UB reconeixerà plenament, com a part de la pròpia titulació, els estudis realitzats amb èxit a la universitat europea de destinació. En cas de cursar assignatures obligatòries com a estudiant Erasmus, els Plans Docents i càrregues lectives de les assignatures cursades fora i les corresponents a la Facultat han de coincidir com a mínim en un 80%.

(5)

Serveis complementaris:

Totes les universitats europees intentaran facilitar serveis

complementaris durant l’estada com ara l’allotjament, cursos

d’idiomes, accés a biblioteques, menjadors universitaris, pistes

esportives, etc.

Curs de millora lingüística:

Els estudiants seleccionats, tenen dret a 40-60 hores de classe

a l’EIM de la llengua d’ús a la universitat europea de

destinació. L’oferta existent és de 12 llengües: alemany,

anglès, francès, grec, italià, japonès, neerlandès, noruec,

portuguès, rus, suec i txec.

(6)

Online Linguistic Support-OLS (només Erasmus+)

• Projecte de recolzament lingüístic de la Comissió Europea

• Participació obligatòria per tal de rebre la beca i poder marxar a fer l’estada

• Només pels estudiants que vagin a una universitat on l’idioma de docència sigui: - Anglès - Francès - Espanyol - Alemany - Italià - Neerlandès

(7)

-

Test

obligatori

de nivell de coneixement de l'idioma de

docència que cal fer abans de marxar.

-

Curs voluntari de formació on-line en l'idioma de docència

durant l'estada.

-

Test

obligatori

de nivell de coneixement de l'idioma de

docència que cal fer 2 setmanes abans de tornar a la UB.

Online Linguistic Support-OLS

(8)

Requisits per a sol·licitar una beca Erasmus:

Ser estudiant de la Facultat de Física amb

72 ECTS

aprovats

(60 ECTS si s’han aprovat en un sol curs

acadèmic) en el moment de sol·licitar l’ajut.

El nombre mínim d’ECTS a cursar durant l’estada

Erasmus és de

30 ECTS/semestre

(tot i que s’està

intentant negociar amb el MECD). (Suïssa: entre 20

i 25 ECTS/semestre)

(9)

Procediment per sol·licitar la beca:

1. Emplenar el formulari de sol·licitud que es pot trobar a:

http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/erasmus.htm

http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/convenis_especifics.htm

L’aplicatiu per dur a terme tots els tràmits és el SOP; en aquest link trobareu instruccions que us ajudaran a fer-lo servir:

http://www.ub.edu/uri/Documents/AJUDA_SOP_17_18_solicituds.pdf

Podeu trobar tota la informació sobre les convocatòries i requisits a la pàgina de mobilitat de la UB (OMPI):

http://www.ub.edu/mobilitatinternacional/index.html

(10)

Tramitació de la documentació

Es requereix de l’estudiant LLIURI la següent documentació:

• 2 còpies del formulari de sol·licitud imprès i signat

• Acreditació del nivell de coneixement de l’idioma que pertoqui(*)

• Currículum Vitae

• Carta de motivació on s’exposi mica el pla de treball previst per fer durant l’estada (assignatures, TFG...)

• Document de proposta d’equivalència acadèmica, amb links dels programes de les assignatures segons el model disponible a:

http://www.ub.edu/fisica/org/relintern/2017-2018_Proposta_Assignatures.docx (hi ha una llista d’assignatures obligatòries reconegudes anteriorment a

http://www.ub.edu/fisica/org/relintern/2016_Convalidacions_Troncals.xlss)

Tota aquesta documentació s’haurà de lliurar al registre (oficina afers generals de la facultat) fins el 9 de gener.

(*)Els estudiants que es presentin a les proves d’acreditació de l’EIM no caldrà que presentin cap acreditació pel que fa a l’idioma

(11)

Acreditacions d’idiomes

-

L’EIM (Escola d’Idiomes Moderns de la UB) realitza

proves que acrediten el nivell d’idioma (cost 75€). Per

ara les dates que coneixem són:

Matrícula: del 23/11 al 19/12

Proves de nivell: setmana del 9 de gener

Resultat proves: 18 de gener

Per més informació:

http://www.eim.ub.edu/

(12)

Per

l’adjudicació de places

als estudiants

es valorarà

:

Les qualificacions de l’expedient acadèmic i el nombre de

crèdits superats, d’acord a la fórmula: (

fins a 5 punts)

𝒏º𝒄𝒓è𝒅𝒊𝒕𝒔 ∗ 𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒎𝒊𝒕𝒋𝒂𝒏𝒂 − 𝟓 ∗ 𝟓

𝟏𝟓𝟎 ∗ 𝟐, 𝟓

El nivell de coneixements d’idiomes suficient per al

seguiment de les activitats a la universitat de destinació

(

fins a 2 punts

)

L’adequació a la plaça (

fins a 3 punts

). D’aquests: fins a 1,5

punts serà l’eficiència de l’estudiant (nombre de crèdits

superats per curs acadèmic) (0 punts si <28/any, 1,5 punts si

>48/any; interpolació linial per situacions intermitges);

i fins a 1,5 punts de la valoració de la idoneïtat.

Cal treure, com a mínim, 4 punts per poder ser seleccionat.

(13)
(14)

Ajuts econòmics:

Las quantitats de la beca

variaran en funció del país de

destinació

.

Finançament d’estades per estudis per un mínim de 3 mesos i un

màxim de 5 mesos. Les estades de durada superior no rebràn

finançament per la diferència de mesos.

Trobareu tota la informació pel que fa a ajuts econòmics a la web

de la OMPI:

http://www.ub.edu/uri/Documents/informacio_ajuts_Erasmus+.pdf

(15)

Estades en Països de: Estades d’Erasmus

Estudis: Estades d’Erasmus Pràctiques: Grup 1 300€ / mes 300€ / mes + 100€/mes Grup 2 250€ / mes 250€ / mes+ 100€/mes Grup 3 200€ / mes 200€ / mes+ 100€/mes

Distribució de l’ajut econòmic segons el país d’acollida i l’acció de mobilitat (NOMÉS PEL PROGRAMA ERASMUS+)

Grup 1: Països del programa amb nivell

de vida superior Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia i Suïssa

Grup 2 : Països del programa amb nivell

de vida mig Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca i Turquia Grup 3 : Països del programa amb nivell

de vida inferior Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania i antiga República Iugoslava de Macedònia

(16)

CALENDARI

ERASMUS+ I CONVENIS ESPECÍFICS CONV. 17/18

1. El resguard del formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, s’ha de presentar a registre entre el 9 de novembre de 2016 i el 9 de generde 2017.

2. Horari registre:http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html

3. L’adjudicació provisional de les places de mobilitat es publicarà a la web de l'OMPI el 23 de febrerde 2017.

4. 4. El termini per acceptar la plaça de mobilitat adjudicada o renunciar-hi serà del 23 de febrer a l’1 de març de 2017. En cas de no comunicar l'acceptació o renúncia dins el termini establert, es considerarà que la plaça de mobilitat ha estat renunciada. Per fer-ho els estudiants han d’entregar el full d’acceptació / renúncia que trobaràn al SOP a la ORI de la facultat.

5. Tenint en compte les places vacants que hagin quedat, els responsables de relacions internacionals dels centres podran reassignar places del 2 al 8 de març de 2017. El termini per acceptar o renunciar a les places reassignades serà del 9 al 14 de març de 2017.

6. 6. La resolució definitiva de les places de mobilitat es publicarà a la web de l'OMPI abans del 20 de marçde 2017.

En el SOP trobareu tots els documents i les instruccions amb els passos a seguir; si teniu qualsevol dubte contacteu amb: rint-fis@ub.edu (ORI de Fisica)

(17)
(18)

Convenis Generals

Les persones interessades en realitzar una mobilitat dintre

d’aquests programes poden assistir a la reunió informativa:

-

Es realitzarà el dia

21 de novembre

a l’edifici Margalef de la

facultat de Biologia, aula 3 de les

14:00 a les 15:00h

.

(19)

Per qualsevol cosa que necessiteu, contacteu amb la oficina

Erasmus de la facultat (ORI Física).

Secretaria d’Estudiants

Becària: Judith Costa

Horari: Dilluns de 10.45 a 14.45, dimarts 10:45h a 12:45h i dijous

de 10.45 a 14.45.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :