PRIMER I SEGON CURS DE PRIMÀRIA Curs El material escolar que necessiten els vostres fills/es per aquest curs és el següent:

Texto completo

(1)

PRIMER I SEGON CURS DE PRIMÀRIA

Curs 2016-2017

El material escolar que necessiten els vostres fills/es per aquest

curs és el següent:

* Un estoig de dos pisos amb 2 llapis, goma, maquineta, pintures

de fusta i retoladors.

* 1 capsa de 12 pintures de cera ( MANLEY o DACS ).

* 1 carpeta de dues anelles (grans) mida DIN-A4.

* 1 carpeta d’elàstics mida DIN-A4.

* 1 tisores de punta rodona.

* 1 bata per a les classes d’educació artística.

* 1 regla de 30 cm.

* 2 tubs de cola de barra.

* Una planta amb un plat.

* Un paquet de fulls reciclats DIN-A4 de 100 unitats.

IMPORTANT:

Dur tot el material el primer dia de classe.

Per favor,

tot ha d’anar marcat amb el nom!

(2)

TERCER CURS DE PRIMÀRIA

Curs 2016-2017

El material escolar que necessiten els vostres fills/es per aquest

curs és el següent:

* 1 paquet de folis DIN-A4 (100 unitats).

* 2 quaderns de dues ratlles (mida foli).

* 1 quadern de quadres (mida foli), amb els quadres grossos NO

MICROPERFORAT.

* 1 carpeta classificadora NO DE PLÀSTIC.

* 1 carpeta senzilla (format foli).

* 1 bossa-estoig (no metàl·lica) amb 2 llapis (staedtler, n°HB2), 2

gomes, màquina de fer punta, llapis de colors i retoladors.

* 1 capsa d'aquarel·les de 12 colors.

* 1 tisores de punta rodona.

* Bolígraf blau i vermell.

* 1 regle de 30 cm.

* 1 cola de barra.

IMPORTANT:

És indispensable l'ús de l'equip esportiu del col·legi

marcat

amb el nom!

(3)

QUART CURS DE PRIMÀRIA

Curs 2016-2017

El material escolar que necessiten els vostres fills/es per aquest

curs és el següent:

* 1 paquet de folis DIN-A4 (100 unitats).

* 2 quaderns d'una ratlla (mida foli).

* 1 quadern de quadres (mida foli) NO MICROPERFORAT.

* 1 carpeta classificadora NO DE PLÀSTIC.

* 1 carpeta senzilla (format foli).

* 1 bossa-estoig (no metàl·lica) amb 2 llapis (staedtler, n°HB2), 2

gomes, màquina de fer punta, llapis de colors i retoladors.

* 1 capsa d'aquarel·les de 12 colors.

* 1 tisores de punta rodona.

* Bolígraf blau i vermell.

* 1 regle de 30 cm i 1 transportador d'angles.

* 1 cola de barra.

* 1 instrument musical a elegir entre els següents:

- Flauta de bec de plàstic “Hohner”. (imatge d'exemple: http://goo.gl/8IpWGi)

- Melòdica amb teclat de piano. (imatge d'exemple: https://goo.gl/gtjiAy) - G l o c k e n s p i e l e s c o l a r e n m a l e t í . ( i m a t g e d ' e x e m p l e : http://goo.gl/MA85ik)

IMPORTANT:

És indispensable l'ús de l'equip esportiu del col·legi

marcat

amb el nom!

En cas de tenir dificultats per aconseguir l'instrument musical

o tenir dubtes podeu escriure a

musica@aulabalear.org

.

(4)

CINQUÈ CURS DE PRIMÀRIA

Curs 2016-2017

El material escolar bàsic i imprescindible que necessiten els vostres fills/es per aquest curs és el següent:

* 1 auriculars externs per a reproductor de CD. * 1 USB de 8 Gb (mínim).

* Bolígrafs (blau, negre, vermell i verd), llapis, goma, maquineta de fer punta, tisores, barra d'aferrar, llapis de colors, retoladors i alguns clips.

* 1 regle de 30 cm, escaire i cartabó (petits), transportador d'angles i compàs. * 1 quadern d'espiral (mida foli), fulls quadriculats per a matemàtiques.

* 3 quaderns d'espiral (mida foli), de fulls blancs per a castellà, català i anglès.

* 1 paquet de folis reciclats ecològics blancs DIN-A4 per a Naturals i Socials. * 4 falsilles.

* 20 fundes de plàstic mida foli. * Tippex de rodeta.

* 1 carpeta gran senzilla (carpeta viatgera). * 1 carpeta arxivadora (tipus acordió). * 1 diccionari de català (Santillana).

* 1 instrument musical a elegir entre els següents:

- Flauta de bec de plàstic “Hohner”. (imatge d'exemple: http://goo.gl/8IpWGi)

- Melòdica amb teclat de piano. (imatge d'exemple: https://goo.gl/gtjiAy) - G l o c k e n s p i e l e s c o l a r e n m a l e t í . ( i m a t g e d ' e x e m p l e : http://goo.gl/MA85ik)

IMPORTANT:

Recordau que és necessari folrar i marcar els llibres de text, quaderns, diccionaris i demés material amb el vostre nom i llinatges.

En cas de tenir dificultats per aconseguir l'instrument musical o tenir dubtes podeu escriure a musica@aulabalear.org.

(5)

SISÈ CURS DE PRIMÀRIA

Curs 2016-2017

El material escolar bàsic i imprescindible que necessiten els vostres fills/es per aquest curs és el següent:

* 1 auriculars externs per a reproductor de CD. * 1 USB de 8 Gb (mínim).

* Bolígrafs (blau, negre, vermell i verd), llapis, goma, maquineta de fer punta, tisores, barra d'aferrar, llapis de colors, retoladors i alguns clips.

* 1 regle de 30 cm, escaire i cartabó (petits), transportador d'angles i compàs. * 1 quadern d'espiral (mida foli), fulls quadriculats per a matemàtiques.

* 3 quaderns d'espiral (mida foli), de fulls blancs per a castellà, català i anglès.

* 1 paquet de folis reciclats ecològics blancs DIN-A4 per a Naturals i Socials. * 4 falsilles.

* 20 fundes de plàstic mida foli. * Tippex de rodeta.

* 1 carpeta gran senzilla (carpeta viatgera). * 1 carpeta arxivadora (tipus acordió).

* Dur a l'aula els diccionaris de castellà i català. * 1 instrument musical a elegir entre els següents:

- Flauta de bec de plàstic “Hohner”. (imatge d'exemple: http://goo.gl/8IpWGi)

- Melòdica amb teclat de piano. (imatge d'exemple: https://goo.gl/gtjiAy) - G l o c k e n s p i e l e s c o l a r e n m a l e t í . ( i m a t g e d ' e x e m p l e : http://goo.gl/MA85ik)

IMPORTANT:

Recordau que és necessari folrar i marcar els llibres de text, quaderns, diccionaris i demés material amb el vostre nom i llinatges.

En cas de tenir dificultats per aconseguir l'instrument musical o tenir dubtes podeu escriure a musica@aulabalear.org.

(6)

PRIMERO Y SEGUNDO CURSO DE PRIMARIA

Curso 2015-2016

El material escolar que necesitan vuestros hijos/as para este curso

es el siguiente:

* Un estuche de dos pisos con 2 lápices, goma, sacapuntas,

pinturas de madera y rotuladores.

* 1 caja de 12 pinturas de cera ( MANLEY o DACS ).

* 1 carpeta de dos anillas (grandes) tamaño DIN-A4.

* 1 carpeta de elásticos tamaño DIN-A4.

* 1 tijeras de punta redonda.

* 1 babero para las clases de educación artística.

* 1 regla de 30 cm.

* 2 tubos de pegamento de barra.

* Una planta con un plato.

* Un paquete de folios reciclados DIN-A4 de 100 unidades.

IMPORTANTE:

Traer todo el material el primer día de clase.

Por favor,

todo debe ir marcado con el nombre!

(7)

TERCER CURSO DE PRIMARIA

Curso 2015-2016

El material escolar que necesitan vuestros hijos/as para este curso

es el siguiente:

* 1 paquete de folios DIN-A4 (100 unidades).

* 3 cuadernos de dos rallas (tamaño folio).

* 1 cuaderno de cuadros (tamaño folio), con los cuadros grandes

NO MICROPERFORADO.

* 1 carpeta clasificadora NO DE PLÁSTICO.

* 1 carpeta sencilla (formato folio).

* 1 bolsa-estuche (no metálica) con 2 lápices (staedtler, n°HB2), 2

gomas, máquina de hacer punta, lápices de colores y rotuladores.

* 1 caja de clips.

* 1 tijeras de punta redonda.

* Bolígrafo azul y rojo.

* 1 regla de 30 cm.

* 1 pegamento de barra.

IMPORTANTE:

Es indispensable el uso del equipo deportivo del colegio

marcado con el nombre!

(8)

CUARTO CURSO DE PRIMARIA

Curso 2015-2016

El material escolar que necesitan vuestros hijos/as para este curso

es el siguiente:

* 1 paquete de folios DIN-A4 (100 unidades).

* 3 cuadernos de una ralla (tamaño folio).

* 1 cuaderno de cuadros (tamaño folio) NO MICROPERFORADO.

* 1 carpeta clasificadora NO DE PLÁSTICO.

* 1 carpeta sencilla (formato folio).

* 1 bolsa-estuche (no metálica) con 2 lápices (staedtler, n°HB2), 2

gomas, máquina de hacer punta, lápices de colores y rotuladores.

* 1 caja de clips.

* 1 tijeras de punta redonda.

* Bolígrafo azul y rojo.

* 1 regla de 30 cm.

* 1 pegamento de barra.

* 1 instrumento musical a elegir entre los siguientes:

- Flauta dulce de plástico “Hohner”. (imagen de ejemplo: http://goo.gl/8IpWGi)

- Melódica con teclado de piano. (imagen de ejemplo: https://goo.gl/gtjiAy)

- Glockenspiel escolar en maletín. (imagen de ejemplo: http://goo.gl/MA85ik)

IMPORTANTE:

Es indispensable el uso del equipo deportivo del colegio

marcado con el nombre!

E l instrumento musical se puede conseguir en tiendas de

música. En caso de tener dificultades para conseguirlo o tener dudas

podéis escribir a

musica@aulabalear.org

.

(9)

QUINTO CURSO DE PRIMARIA

Curso 2015-2016

El material escolar básico e imprescindible que necesitan vuestros hijos/as para este curso es el siguiente:

* 1 auriculares externos para reproductor de CD. * 1 USB de 1 Gb (mínimo).

(Ambos materiales quedarán en el aula y deben estar debidamente marcados con el nombre del alumno)

* Bolígrafos (azul, negro y rojo), lápiz, goma, máquina de hacer punta, tijeras, pegamento de barra, lápices de colores, rotuladores y clips.

* 1 regla de 30 cm, escuadra y cartabón (pequeños), transportador de ángulos y compás.

* 1 cuaderno de espiral (tamaño folio), hojas cuadriculadas y microperforadas para matemáticas.

* 3 cuadernos de espiral (tamaño folio), de hojas blancas y microperforadas para castellano, catalán e inglés.

* 1 paquete de folios reciclados ecológicos blancos DIN-A4 para conocimiento del medio, castellano y catalán.

* 4 falsillas.

* 30 fundas de plástico tamaño folio.

* 6 carpetas grandes sencillas para conocimiento del medio, matemáticas, castellano, catalán, inglés y viajera.

* 1 diccionario de castellano (Santillana). * 1 diccionario de catalán (Santillana).

* 1 instrumento musical a elegir entre los siguientes:

- Flauta dulce de plástico “Hohner”. (imagen de ejemplo: http://goo.gl/8IpWGi)

- Melódica con teclado de piano. (imagen de ejemplo: https://goo.gl/gtjiAy)

- Glockenspiel escolar en maletín. (imagen de ejemplo: http://goo.gl/MA85ik)

IMPORTANTE:

El uso de tippex y otros correctores no está permitido.

Recordad que es necesario forrar y marcar los libros de texto, cuadernos, diccionarios y demás material con vuestro nombre y apellidos.

El instrumento musical se puede conseguir en tiendas de música. En caso de tener dificultades para conseguirlo o tener dudas podéis escribir a

(10)

SEXTO CURSO DE PRIMARIA

Curso 2015-2016

El material escolar básico e imprescindible que necesitan vuestros hijos/as para este curso es el siguiente:

* 1 auriculares externos para reproductor de CD. * 1 USB de 1 Gb (mínimo).

(Ambos materiales quedarán en el aula y deben estar debidamente marcados con el nombre del alumno. Se pueden volver a utilizar los mismos del curso pasado).

* Bolígrafos (azul, negro y rojo), lápiz, goma, máquina de hacer punta, tijeras, pegamento de barra, lápices de colores, rotuladores y clips.

* 1 regla de 30 cm, escuadra y cartabón (pequeños), transportador de ángulos y compás.

* 1 cuaderno de espiral (tamaño folio), hojas cuadriculadas y microperforadas para matemáticas.

* 1 cuaderno de espiral (tamaño folio), de hojas blancas y microperforadas para inglés.

* 1 paquete de folios reciclados ecológicos blancos DIN-A4 para conocimiento del medio, castellano y catalán.

* 4 falsillas.

* 30 fundas de plástico tamaño folio.

* 6 carpetas grandes sencillas para conocimiento del medio, matemáticas, castellano, catalán, inglés y viajera (se pueden utilizar las mismas del curso pasado).

* 1 instrumento musical a elegir entre los siguientes:

- Flauta dulce de plástico “Hohner”. (imagen de ejemplo: http://goo.gl/8IpWGi)

- Melódica con teclado de piano. (imagen de ejemplo: https://goo.gl/gtjiAy)

- Glockenspiel escolar en maletín. (imagen de ejemplo: http://goo.gl/MA85ik)

IMPORTANTE:

El uso de tippex y otros correctores no está permitido.

En clase ya tenemos los tres diccionarios (castellano, catalán e inglés).

Recordad que es necesario forrar y marcar los libros de texto, cuadernos, diccionarios y demás material con vuestro nombre y apellidos.

El instrumento musical se puede conseguir en tiendas de música. En caso de tener dificultades para conseguirlo o tener dudas podéis escribir a

Figure

Actualización...