FONS PERSONAL Descripció i inventari del fons

115  Descargar (0)

Texto completo

(1)

FONS PERSONAL

Descripció i inventari del fons

(2)

Descripció del fons personal

(3)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

2

1. ÀREA D’ IDENTIFICACIÓ

1.1 Codi de referència

Codi país CAT 724 Codi arxiu SAMLM

Codi fons 617

1.2 Nivell de descripció

Inventari de fons audiovisual personal.

1.3 Títol del fons

PERSONAL: FRANCESC COSTA I LÓPEZ (a) PACO COSTA

1.4 Dates de formació

Data de creació: 1960 – 1980 circa

1.5 Volum i suport

o

33 clips de vídeo digital (Disc dur de 500 GB)

o

4 cintes digitals (DVCam)

o

4 discs òptics de DVD

o

38 bobines de 8mm.

2. ÀREA DE CONTEXT

2.1 Nom(s) del(s) productor(s)

(4)

3

carro. La mare, Patrocinio López Sáez (Requena), treballà de serventa a casa

de la família Ponsoda (fabricant de barrets). Després es va dedicar a les

tasques de casa.

En Paco primer va estudiar a les Monges Catalanes, després ho va fer a

l’Escola Nacional de la Rambla Romà Barnés. Als 12 anys va acabar els

estudis i va treballar a l’hotel del senyor Clua, a Santa Cristina. Vivia a l’hotel i

era el noi dels encàrrecs, hi va treballar 3 anys. Als 15 anys va marxar a

Barcelona per a treballar a Automòbils Fernández, de la casa Mercedes Benz.

Als 19 anys se’n va a fer el servei militar, 1 any a Cartagena i 9 mesos a

Barcelona. Durant tot el servei militar va treballar de xofer dels oficials. Un cop

acabat el servei militar torna a Lloret, als 22 anys se’n va un any i mig a

treballar a Xile, a Santiago. Treballa a les vinyes, a les bodegues Vinya

Manquehue.

Passat aquest temps torna a Lloret i comença a treballar de xofer de camió a

l’empresa del senyor Clapés. Coneix i es casa amb la seva actual dona, la

Vicenta Fernández Morales. Als 25 anys es fa taxista i exerceix la professió

durant 30 anys. Fruit del matrimoni tenen dos fills, en Francesc i l’Abel.

L’any 1974, en Paco i la Vicenta, obren un bar-restaurant a la zona del barri del

Molí, també hi fan un habitatge per la família. Es diu Cal Paco i el regenten fins

l’any 2000. Aquest any venen tot l’edifici i es traslladen on viuen actualment.

2.3 Història arxivística

Francesc Costa i López (Paco) era un aficionat de la fotografia. L’any

1956-1957 circa, es va comprar una càmera i començà a filmar les seves pel·lícules,

tot de manera autodidacta.

Les filmacions, 1960-1980 circa, van ser produïdes per ell mateix, fruit de les

seves vivències personals. La màquina de filmar que utilitzava en Paco era una

Canon de 8mm. El seu amic, el senyor Ricard Canals (aparellador de

l’Ajuntament de Lloret de Mar), l’ajudava en comptades ocasions.

(5)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

4

L’any 2009, Francesc Costa, conscient de l’interès històric i patrimonial de les

pel·lícules, va anar a parlar amb el productor lloretenc Isidor Llorca. El senyor

Llorca va suggerir en Paco que fes una cessió a l’Arxiu Municipal, perquè així

s’assegurés l’adequada conservació, classificació i ordenació del fons.

Les cintes, en el moment de l’ingrés, estaven en bon estat de conservació i

tenien la seva corresponent funda protectora original. A les fundes, algunes,

encara hi ha escrita la informació del contingut de les filmacions.

3.ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

3.1 Abast i contingut informatius

Aquest fons audiovisual és molt interessant per la gran diversitat de filmacions.

És el recull de vivències del senyor Costa, hi podem veure imatges de Lloret

entre els anys 60-80 del segle XX, activitats culturals, socials, i esportives de

Lloret i d’altres llocs.

El contingut el podem classificar en les següents temàtiques:

- Vistes urbanes i paisatgístiques de Lloret.

- Festes i actes populars.

- Filmacions de la família i el seu entorn més immediat.

- Viatges i excursions.

- Activitats esportives.

3.2 Sistemes d’organització

La documentació audiovisual, ha estat convenientment ordenada, classificada,

descrita i, actualment, es conserva en un dipòsit específic per a la conservació

d’aquest tipus de suport documental.

(6)

5

criteris assenyalats a l’ISAD (G) i a la normativa catalana NODAC. El

processament de les dades s’ha fet mitjançant el programa informàtic File

Maker 8.5 que permet incorporar, a través de l’aplicació GIDAM, les dades

referides a l’àrea d’identificació, àrea de descripció i àrea de localització. Així a

la fitxa descriptiva s’ha introduït el títol del document audiovisual, la data de

l’enregistrament, el copyright, el tipus de suport o les diferents classes de

descriptors: llocs, persones, organismes, temes...

Actualment s’ha començat la tasca de visualització i descripció dels suports

documentals.

3.3 Avaluació, tria i eliminació

No s’ha fet cap procés d’avaluació i/o eliminació de documents.

3.4 Increments

És possible que el Sr. Costa pugui aportar nous documents en aquest fons.

4. ÀREA DE CONDICCIONS D’ACCÉS I ÚS

4.1 Condicions d’accés

La documentació d’aquest fons es considera d’accés públic, mentre es

mantingui en bon estat de conservació.

4.2 Condicions de reproducció

Qualsevol petició de reproducció s’ha d’ajustar a les condicions del conveni

signat entre l’Ajuntament i el Sr. Francesc Costa a l’any 2010. En principi, no

és permesa la reproducció si no és amb consentiment de la persona cedent o

donant, i sempre s’ha de fer a partir d’uns mitjans reprogràfics que no suposin

perjudici per a la conservació adequada de la documentació.

4.3 Llengua i escriptura

(7)

Servei d’arxiu municipal - C. Josep Lluhí, 24, 1r. - 17310 – Lloret de Mar.

6

L’inventari és consultable a pantalla d’ordinador mitjançant una base de dades

informàtica.

5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

5.1 Existència i localització dels originals

La documentació dipositada és original.

5.2 Existència i localització de còpies

Les còpies també estan dipositades a l’Arxiu Municipal.

5.3 Unitats de descripció relacionades

Aquest Servei d’arxiu conserva material audiovisual d’altres fons processats i

digitalitzats.

5.4 Bibliografia

Notes escrites en les pel·lícules i aportacions fetes pel senyor Francesc Costa.

6. ÀREA DE NOTES

6.1 Notes

Francesc Costa (Paco) forma part del grup “Amics de l’Arxiu”, es reuneixen

cada divendres per tal d’aportar la informació necessària del seu record i així

poder descriure les filmacions. En aquest cas, en Paco és la principal font

d’informació.

7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

7.1 Autoria i fonts

L’inventari de les pel·lícules de tots els suports disponibles (vídeo, DVD, etc.)

ha estat fet per Josep Lluís M. Llirinós. S’ha comptat amb la direcció i

(8)

7

Francesc Costa.

7.3 Regles i convencions

La descripció ha estat elaborada seguint la Norma de Descripció Arxivística de

Catalunya (NODAC), redactada segons les directrius de l’Associació d’Arxivers

de Catalunya i la Subdirecció general d’Arxius del Departament de Cultura de

la Generalitat de Catalunya.

7.4 Data(es) de la (es) descripció(ns)

Febrer – Octubre 2012.

(9)

Inventari del fons personal

(10)

8 MM

AMICS CANADENCS 1971 375.1.6

CARRERS I EDIFICIS

En aquest breu espai de temps les imatges ens permeten veure llocs coneguts de Lloret. Podem veure els amics PACO COSTA

AVI

AMICS CANADENCS 1971 504.1.6

CARRERS I EDIFICIS

En aquest breu espai de temps les imatges ens permeten veure llocs coneguts de Lloret. Podem veure els amics PACO COSTA 8 MM CARROSSES, ANDORRA 1965 375.4.5 Color. No hi ha data concreta de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més PACO COSTA PACO COSTA

DVD-R CARROSSES, ANDORRA 1965 383.5.1 Color. No hi ha data concreta de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més PACO COSTA PACO COSTA

DVCAM- PDV 124N CARROSSES, ANDORRA 1965 386.4.1 Color. No hi ha data concreta de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més PACO COSTA PACO COSTA

AVI CARROSSES, ANDORRA 1965 504.1.30 Color. No hi ha data concreta de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més PACO COSTA PACO COSTA

8 MM

CASAMENT A SANTA CRISTINA 1971 375.1.6

PACO COSTA

AVI

CASAMENT A SANTA CRISTINA 1971 504.1.6

PACO COSTA

8 MM CASAMENT A. CASADO, ARBUCIES 1965 375.4.3

Color.

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

(11)

DVD-R CASAMENT A. CASADO, ARBUCIES 1965 383.5.1

Color.

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

DVCAM- PDV 124N CASAMENT A. CASADO, ARBUCIES 1965 386.4.1

Color.

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

AVI CASAMENT A. CASADO, ARBUCIES 1965 504.1.28

Color.

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

8 MM CASAMENT RE, VICENTA I NENS, NENA CASADO 1960 / 1980 circa 375.3.4

Color.

No hi ha data de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

DVD-R CASAMENT RE, VICENTA I NENS, NENA CASADO 1960 / 1980 circa 383.4.1

Color.

No hi ha data de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N CASAMENT RE, VICENTA I NENS, NENA CASADO 1960 / 1980 circa 386.3.1

Color.

No hi ha data de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

AVI CASAMENT RE, VICENTA I NENS, NENA CASADO 1960 / 1980 circa 504.1.21

Color.

No hi ha data de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

8 MM CELEBRACIÓ BATEIG 1978 - 1979 375.1.2 PACO COSTA AVI CELEBRACIÓ BATEIG 1978 - 1979 504.1.2 PACO COSTA

(12)

8 MM

CELEBRACIÓ BATEIG 1978 - 1979 375.1.2

CAL PACO I EL MOLÍ

En aquestes imatges hi podem veure el barri "El Molí", concretament Avda. de Vidreres amb C/ Pompeu Fabra. PACO COSTA

AVI

CELEBRACIÓ BATEIG 1978 - 1979 504.1.2

CAL PACO I EL MOLÍ

En aquestes imatges hi podem veure el barri "El Molí", concretament Avda. de Vidreres amb C/ Pompeu Fabra. PACO COSTA

8 MM CELEBRACIÓ DE LA COMUNIÓ 1972 circa 375.1.5

PACO COSTA

AVI CELEBRACIÓ DE LA COMUNIÓ 1972 circa 504.1.5

PACO COSTA

8 MM CELEBRACIÓ DE LA COMUNIÓ 1972 circa 375.1.5

FAMÍLIES FRIGOLA I OTÍN

En aquest espai de temps hi podem veure les famílies Frigola i Otín el dia de la celebració de la comunió.

PACO COSTA

AVI CELEBRACIÓ DE LA COMUNIÓ 1972 circa 504.1.5

FAMÍLIES FRIGOLA I OTÍN

En aquest espai de temps hi podem veure les famílies Frigola i Otín el dia de la celebració de la comunió.

PACO COSTA

8 MM CELEBRACIÓ DE LA COMUNIÓ 1972 circa 375.1.5

LA BONA PREMSA I LA FAMÍLIA PORTELA

En aquest breu espai de temps hi podem veure unes imatges generals de la plaça i la gent parlant, cal destacar quel PACO COSTA

AVI CELEBRACIÓ DE LA COMUNIÓ 1972 circa 504.1.5

LA BONA PREMSA I LA FAMÍLIA PORTELA

En aquest breu espai de temps hi podem veure unes imatges generals de la plaça i la gent parlant, cal destacar quel PACO COSTA

8 MM CELEBRACIÓ DE LES NOCES D' OR 1972 circa 375.1.5

(13)

AVI CELEBRACIÓ DE LES NOCES D' OR 1972 circa 504.1.5

PACO COSTA

8 MM COTXE CARRERES MARA PARKE, MERCÈ, NANOS I

PALMONS, ANGLESOS CLARK, PLATJA VELER, MINISTRE MARINA I FOCS ARTIFICIALS, PARKE, PLATJA NANOS

1966 circa 375.2.4

En el tema principal hem posat les paraules textuals que hi ha a la portada de la bobina (No hi ha data de filmació). PACO COSTA PACO COSTA

AVI COTXE CARRERES MARA PARKE, MERCÈ, NANOS I

PALMONS, ANGLESOS CLARK, PLATJA VELER, MINISTRE MARINA I FOCS ARTIFICIALS, PARKE, PLATJA NANOS

1966 circa 504.1.14

En el tema principal hem posat les paraules textuals que hi ha a la portada de la bobina (No hi ha data de filmació). PACO COSTA PACO COSTA

8 MM COTXES ANTICS, TERRENY, ANGLESOS 1970 circa 375.4.1

Color.

No hi ha data de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

DVD-R COTXES ANTICS, TERRENY, ANGLESOS 1970 circa 383.5.1

Color.

No hi ha data de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

DVCAM- PDV 124N COTXES ANTICS, TERRENY, ANGLESOS 1970 circa 386.4.1

Color.

No hi ha data de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

AVI COTXES ANTICS, TERRENY, ANGLESOS 1970 circa 504.1.26

Color.

No hi ha data de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

8 MM

DIA DE CAÇA 1978 - 1979 375.1.2

PACO COSTA

8 MM

DIA DE CAÇA 1979 - 1981 circa 375.1.7

(14)

8 MM

DIA DE CAÇA 1979 - 1981 circa 375.1.7

PACO COSTA

AVI

DIA DE CAÇA 1978 - 1979 504.1.2

PACO COSTA

AVI

DIA DE CAÇA 1979 - 1981 circa 504.1.7

PACO COSTA

AVI

DIA DE CAÇA 1979 - 1981 circa 504.1.7

PACO COSTA 8 MM DIA DE PESCA 1978 - 1979 375.1.1 PACO COSTA AVI DIA DE PESCA 1978 - 1979 504.1.1 PACO COSTA 8 MM DIA DE PLATJA 1978 - 1979 375.1.2 PACO COSTA 8 MM DIA DE PLATJA 1971 375.1.6 PACO COSTA 8 MM DIA DE PLATJA 1971 375.1.6 PACO COSTA

(15)

8 MM DIA DE PLATJA 1971 375.1.6 PACO COSTA AVI DIA DE PLATJA 1978 - 1979 504.1.2 PACO COSTA AVI DIA DE PLATJA 1971 504.1.6 PACO COSTA AVI DIA DE PLATJA 1971 504.1.6 PACO COSTA AVI DIA DE PLATJA 1971 504.1.6 PACO COSTA 8 MM DIA DE PLATJA 1971 375.1.6

ELS NENS, LA VICENTA I LA CONXITA

Les primeres imatges són de la canalla jugant a l'aigua, hi veiem en Francesc Costa (el més gran, banyador blanc PACO COSTA

AVI

DIA DE PLATJA 1971 504.1.6

ELS NENS, LA VICENTA I LA CONXITA

Les primeres imatges són de la canalla jugant a l'aigua, hi veiem en Francesc Costa (el més gran, banyador blanc PACO COSTA

8 MM

DIA DE PLATJA 1978 - 1979 375.1.2

FAMÍLIA I AMICS

Hi podem veure imatges de la família i amics. En primer lloc, podem veure la mainada (Abel, Brea i Dani) fent un pica-pica a PACO COSTA

8 MM

DIA DE PLATJA 1972 circa 375.1.5

FAMÍLIA I AMICS

Durant la primera part del vídeo hi podem veure la Vicenta caminar per la sorra ("bikini"negre i gorra blava). Breument, PACO COSTA

(16)

AVI

DIA DE PLATJA 1978 - 1979 504.1.2

FAMÍLIA I AMICS

Hi podem veure imatges de la família i amics. En primer lloc, podem veure la mainada (Abel, Brea i Dani) fent un pica-pica a PACO COSTA

AVI

DIA DE PLATJA 1972 circa 504.1.5

FAMÍLIA I AMICS

Durant la primera part del vídeo hi podem veure la Vicenta caminar per la sorra ("bikini"negre i gorra blava). Breument, PACO COSTA

8 MM

DIA DE SANT CRISTÒFOL 1971 375.1.6

PACO COSTA

AVI

DIA DE SANT CRISTÒFOL 1971 504.1.6

PACO COSTA

8 MM

DIBUIXOS ANIMATS 1970 circa 375.5.1

No hi ha data de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

8 MM CARTAGENA. EL ARSENAL 1981 375.1.4 PACO COSTA AVI CARTAGENA. EL ARSENAL 1981 504.1.4 PACO COSTA 8 MM

ELS AMICS A LA PLATJA 1971 375.1.6

PACO COSTA

AVI

ELS AMICS A LA PLATJA 1971 504.1.6

(17)

8 MM ESTEVE A LA TEULADA, BANYOLES, ENRIC, BICICLETES,

MIKE FAIVALS, KIM

1968 375.3.6

Color.

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

DVD-R ESTEVE A LA TEULADA, BANYOLES, ENRIC, BICICLETES,

MIKE FAIVALS, KIM

1968 383.4.1

Color.

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N ESTEVE A LA TEULADA, BANYOLES, ENRIC, BICICLETES,

MIKE FAIVALS, KIM

1968 386.3.1

Color.

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

AVI ESTEVE A LA TEULADA, BANYOLES, ENRIC, BICICLETES,

MIKE FAIVALS, KIM

1968 504.1.23

Color.

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

8 MM ESTIUEJANTS ANGLESES 1971 375.1.6 PACO COSTA AVI ESTIUEJANTS ANGLESES 1971 504.1.6 PACO COSTA 8 MM

ESTIUEJANTS ANGLESOS 1972 circa 375.1.5

PACO COSTA

8 MM

ESTIUEJANTS ANGLESOS 1972 circa 375.1.5

PACO COSTA

8 MM

ESTIUEJANTS ANGLESOS 1971 375.1.6

(18)

DVD-R

ESTIUEJANTS ANGLESOS 1972 circa 383.2.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N

ESTIUEJANTS ANGLESOS 1972 circa 386.1.1

PACO COSTA

AVI

ESTIUEJANTS ANGLESOS 1972 circa 504.1.5

PACO COSTA

AVI

ESTIUEJANTS ANGLESOS 1972 circa 504.1.5

PACO COSTA

AVI

ESTIUEJANTS ANGLESOS 1971 504.1.6

PACO COSTA

8 MM FILMACIÓ TREN PETIT GIRONA SANT FELIU GIRONA. 1969 375.2.6

A la portada hi posa: - Filmació els dies 9 i 10 d'abril de 1969. - Tren petit de Girona-Sant Feliu-Girona. PACO COSTA PACO COSTA

DVD-R FILMACIÓ TREN PETIT GIRONA SANT FELIU GIRONA. 1969 383.4.1

A la portada hi posa: - Filmació els dies 9 i 10 d'abril de 1969. - Tren petit de Girona-Sant Feliu-Girona. PACO COSTA PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N FILMACIÓ TREN PETIT GIRONA SANT FELIU GIRONA. 1969 386.3.1

A la portada hi posa: - Filmació els dies 9 i 10 d'abril de 1969. - Tren petit de Girona-Sant Feliu-Girona. PACO COSTA PACO COSTA

AVI FILMACIÓ TREN PETIT GIRONA SANT FELIU GIRONA. 1969 504.1.16

A la portada hi posa: - Filmació els dies 9 i 10 d'abril de 1969. - Tren petit de Girona-Sant Feliu-Girona. PACO COSTA PACO COSTA

(19)

DVD-R FORMAT DIGITAL, DEL ROTLLO (BOBINA) 1 AL 7 1970 / 1980 circa 383.2.1

Hi ha un full on posa la següent informació: Rotllo 1 00:00:00:00 -00:22:15:00

Rotllo 2 00:22:26:00 -PACO COSTA PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N FORMAT DIGITAL, DEL ROTLLO (BOBINA) 1 AL 7 1970 / 1980 circa 386.1.1

Hi ha un full on posa la següent informació: Rotllo 1 00:00:00:00 -00:22:15:00

Rotllo 2 00:22:26:00 -PACO COSTA PACO COSTA

DVD-R FORMAT DIGITAL, DEL ROTLLO (BOBINA) 16 AL 23 1970 / 1980 circa 383.4.1

Hi ha un full on posa la següent informació: Rotllo 16 00:00:00:00 -00:34:28:00

Rotllo 17 00:34:41:00 -PACO COSTA PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N FORMAT DIGITAL, DEL ROTLLO (BOBINA) 16 AL 23 1970 / 1980 circa 386.3.1

Hi ha un full on posa la següent informació: Rotllo 16 00:00:00:00 -00:34:28:00

Rotllo 17 00:34:41:00 -PACO COSTA PACO COSTA

DVD-R FORMAT DIGITAL, DEL ROTLLO (BOBINA) 24 AL 32 1970 / 1980 circa 383.5.1

Hi ha un full on posa la següent informació: Rotllo 24 00:00:00:00 -00:08:48:00 Rotllo 25 00:11:03:00 -PACO COSTA DVCAM- PDV 124N FORMAT DIGITAL, DEL ROTLLO (BOBINA) 24 AL 32 1970 / 1980 circa 386.4.1

Hi ha un full on posa la següent informació: Rotllo 24 00:00:00:00 -00:08:48:00

Rotllo 25 00:11:03:00 -PACO COSTA PACO COSTA

DVD-R FORMAT DIGITAL, DEL ROTLLO (BOBINA) 8 AL 15 1970 / 1980 circa 383.3.1

Hi ha un full on posa la següent informació: Rotllo 8 00:00:00:00 -00:36:20:00

Rotllo 9 00:36:20:00 -PACO COSTA PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N FORMAT DIGITAL, DEL ROTLLO (BOBINA) 8 AL 15 1970 / 1980 circa 386.2.1

Hi ha un full on posa la següent informació: Rotllo 8 00:00:00:00 -00:36:20:00

Rotllo 9 00:36:20:00 -PACO COSTA PACO COSTA

AVI FORCES ARMADES, EIVISSA, VICENTA AL TERRAT,

TROSSOS COTO ARGAMASILLA DE CALATRAVA

1979 - 1981 504.1.7

Falta visualitzar, no hi ha més dades.

(20)

8 MM

GRAN PREMI (COTXES) 1968 375.3.7

A l'interior de la funda protectora de la bobina hi ha un full, on hi ha la següent informació: GRAN PREMIO PACO COSTA PACO COSTA

DVD-R

GRAN PREMI (COTXES) 1968 383.5.1

A l'interior de la funda protectora de la bobina hi ha un full, on hi ha la següent informació: GRAN PREMIO PACO COSTA PACO COSTA

DVCAM- PDV 124N

GRAN PREMI (COTXES) 1968 386.4.1

A l'interior de la funda protectora de la bobina hi ha un full, on hi ha la següent informació: GRAN PREMIO PACO COSTA PACO COSTA

AVI

GRAN PREMI (COTXES) 1968 504.1.24

A l'interior de la funda protectora de la bobina hi ha un full, on hi ha la següent informació: GRAN PREMIO PACO COSTA PACO COSTA

8 MM GRUP D' HOMES 1978 - 1979 375.1.2 PACO COSTA AVI GRUP D' HOMES 1978 - 1979 504.1.2 PACO COSTA 8 MM IMATGES AMB ELS ANGLESOS, ESTIU, CANALS 1969 375.3.5

Color. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades. PACO COSTA DVD-R IMATGES AMB ELS ANGLESOS, ESTIU, CANALS 1969 383.4.1

Color.

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N IMATGES AMB ELS ANGLESOS, ESTIU, CANALS 1969 386.3.1

Color.

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

(21)

AVI IMATGES AMB ELS ANGLESOS, ESTIU, CANALS 1969 504.1.22

Color.

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

8 MM

IMATGES DE CAL PACO 1972 circa 375.1.5

PACO COSTA

AVI

IMATGES DE CAL PACO 1972 circa 504.1.5

PACO COSTA

8 MM

IMATGES DE CAL PACO 1972 circa 375.1.5

AVINGUDA DE VIDRERES I EL MOLÍ

En aquest breu espai de temps podem veure l'Avinguda de Vidreres en direcció al centre del poble. El cotxe que hi PACO COSTA

AVI

IMATGES DE CAL PACO 1972 circa 504.1.5

AVINGUDA DE VIDRERES I EL MOLÍ

En aquest breu espai de temps podem veure l'Avinguda de Vidreres en direcció al centre del poble. El cotxe que hi PACO COSTA

8 MM IMATGES DE CAL PACO I EL MOLÍ 1972 circa 375.1.5

PACO COSTA

8 MM IMATGES DE CAL PACO I EL MOLÍ 1972 circa 375.1.5

PACO COSTA

8 MM IMATGES DE CAL PACO I EL MOLÍ 1972 circa 375.1.5

PACO COSTA

AVI IMATGES DE CAL PACO I EL MOLÍ 1972 circa 504.1.5

(22)

AVI IMATGES DE CAL PACO I EL MOLÍ 1972 circa 504.1.5

PACO COSTA

AVI IMATGES DE CAL PACO I EL MOLÍ 1972 circa 504.1.5

PACO COSTA

AVI IMATGES DE CAL PACO I EL MOLÍ 1972 circa 504.1.5

EL MOLÍ

En aquest breu espai de temps podem veure, una mica, com era El Molí en aquella època.

En primer lloc, podem PACO COSTA 8 MM IMATGES DE CARRETERA 1971 375.1.6 PACO COSTA 8 MM IMATGES DE CARRETERA 1971 375.1.6 PACO COSTA DVD-R IMATGES DE CARRETERA 1971 383.2.1 PACO COSTA DVCAM- PDV 184N IMATGES DE CARRETERA 1971 386.1.1 PACO COSTA AVI IMATGES DE CARRETERA 1971 504.1.6 PACO COSTA AVI IMATGES DE CARRETERA 1971 504.1.6 PACO COSTA

(23)

8 MM IMATGES DE GRANADA 1981 375.1.3 PACO COSTA 8 MM IMATGES DE GRANADA 1981 375.1.4 PACO COSTA 8 MM IMATGES DE GRANADA 1981 375.1.4 PACO COSTA AVI IMATGES DE GRANADA 1981 504.1.3 PACO COSTA AVI IMATGES DE GRANADA 1981 504.1.4 PACO COSTA AVI IMATGES DE GRANADA 1981 504.1.4 PACO COSTA 8 MM

IMATGES DE L'AEROPORT 1972 circa 375.1.5

PACO COSTA

8 MM

IMATGES DE L'AEROPORT 1972 circa 375.1.5

PACO COSTA

8 MM

IMATGES DE L'AEROPORT 1971 375.1.6

(24)

8 MM

IMATGES DE L'AEROPORT 1971 375.1.6

PACO COSTA

AVI

IMATGES DE L'AEROPORT 1972 circa 504.1.5

PACO COSTA

AVI

IMATGES DE L'AEROPORT 1972 circa 504.1.5

PACO COSTA AVI IMATGES DE L'AEROPORT 1971 504.1.6 PACO COSTA AVI IMATGES DE L'AEROPORT 1971 504.1.6 PACO COSTA 8 MM IMATGES DE L'AEROPORT DE GIRONA 1972 circa 375.1.5

PACO COSTA

AVI IMATGES DE L'AEROPORT DE GIRONA 1972 circa 504.1.5

PACO COSTA

8 MM IMATGES DE L'AUTOPISTA 1972 circa 375.1.5

PACO COSTA

AVI IMATGES DE L'AUTOPISTA 1972 circa 504.1.5

(25)

8 MM SANTANDER. IMATGES DE LA CIUTAT 1978 - 1979 375.1.2

PACO COSTA

8 MM CARTAGENA. IMATGES DE LA CIUTAT 1981 375.1.4

PACO COSTA

8 MM CARTAGENA. IMATGES DE LA CIUTAT 1981 375.1.4

PACO COSTA

8 MM CARTAGENA. IMATGES DE LA CIUTAT 1981 375.1.4

PACO COSTA

AVI SANTANDER. IMATGES DE LA CIUTAT 1978 - 1979 504.1.2

PACO COSTA

AVI CARTAGENA. IMATGES DE LA CIUTAT 1981 504.1.4

PACO COSTA

AVI CARTAGENA. IMATGES DE LA CIUTAT 1981 504.1.4

PACO COSTA

AVI CARTAGENA. IMATGES DE LA CIUTAT 1981 504.1.4

PACO COSTA

8 MM COMILLAS. IMATGES DE LA COSTA 1978 - 1979 375.1.2

(26)

8 MM

NERJA. IMATGES DE LA COSTA 1981 375.1.3

PACO COSTA

8 MM ALACANT. IMATGES DE LA COSTA 1981 375.1.4

PACO COSTA

DVD-R

NERJA. IMATGES DE LA COSTA 1981 383.2.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N

NERJA. IMATGES DE LA COSTA 1981 386.1.1

PACO COSTA

AVI COMILLAS. IMATGES DE LA COSTA 1978-1979 504.1.2

PACO COSTA

AVI

NERJA. IMATGES DE LA COSTA 1981 504.1.3

PACO COSTA

AVI ALACANT. IMATGES DE LA COSTA 1981 504.1.4

PACO COSTA

8 MM CARTAGENA. IMATGES DE LA ZONA DEL PORT 1981 375.1.4

PACO COSTA

8 MM CARTAGENA. IMATGES DE LA ZONA DEL PORT 1981 375.1.4

(27)

8 MM CARTAGENA. IMATGES DE LA ZONA DEL PORT 1981 375.1.4

PACO COSTA

AVI CARTAGENA. IMATGES DE LA ZONA DEL PORT 1981 504.1.4

PACO COSTA

AVI CARTAGENA. IMATGES DE LA ZONA DEL PORT 1981 504.1.4

PACO COSTA

AVI CARTAGENA. IMATGES DE LA ZONA DEL PORT 1981 504.1.4

PACO COSTA

8 MM IMATGES DE LES ESCOLES I ELS NENS 1967 circa 375.4.2

Blanc i negre - Color. A la portada hi ha la següent informació: Sr. Dn.

Ronny Coombes PACO COSTA PACO COSTA

DVD-R IMATGES DE LES ESCOLES I ELS NENS 1967 circa 383.5.1

Blanc i negre - Color. A la portada hi ha la següent informació: Sr. Dn.

Ronny Coombes PACO COSTA PACO COSTA

DVCAM- PDV 124N IMATGES DE LES ESCOLES I ELS NENS 1967 circa 386.4.1

Blanc i negre - Color. A la portada hi ha la següent informació: Sr. Dn.

Ronny Coombes PACO COSTA PACO COSTA

AVI IMATGES DE LES ESCOLES I ELS NENS 1967 circa 504.1.27

Blanc i negre - Color. A la portada hi ha la següent informació: Sr. Dn.

Ronny Coombes PACO COSTA PACO COSTA

8 MM BAIX LLOBREGAT. IMATGES DE MARINA 1972 circa 375.1.5

(28)

8 MM LLORET. IMATGES DE MARINA 1972 circa 375.1.5

PACO COSTA

8 MM

LLORET. IMATGES DE MARINA 1971 375.1.6

PACO COSTA

8 MM CARTAGENA. IMATGES DE MARINA 1981 375.1.6

PACO COSTA

AVI BAIX LLOBREGAT. IMATGES DE MARINA 1972 circa 504.1.5

PACO COSTA

AVI LLORET. IMATGES DE MARINA 1972 circa 504.1.5

PACO COSTA

AVI

LLORET. IMATGES DE MARINA 1971 504.1.6

PACO COSTA

AVI CARTAGENA. IMATGES DE MARINA 1981 504.1.6

PACO COSTA

8 MM CAZORLA. IMATGES DE MUNTANYA 1981 375.1.3

PACO COSTA

8 MM GRANADA. IMATGES DE MUNTANYA 1981 375.1.4

(29)

AVI CAZORLA. IMATGES DE MUNTANYA 1981 504.1.3

PACO COSTA

AVI GRANADA. IMATGES DE MUNTANYA 1981 504.1.4

PACO COSTA

8 MM LLORET. IMATGES DEL CARRER DE CASA 1971 375.1.6

PACO COSTA

AVI LLORET. IMATGES DEL CARRER DE CASA 1971 504.1.6

PACO COSTA

8 MM LLORET. IMATGES DEL CARRER DE CASA 1971 375.1.6

CARRERS I VEÏNS DE CASA

En aquestes imatges hi podem veure tres carrers de la població.

Principalment les imatges es centren en el PACO COSTA

AVI LLORET. IMATGES DEL CARRER DE CASA 1971 504.1.6

CARRERS I VEÏNS DE CASA

En aquestes imatges hi podem veure tres carrers de la població.

Principalment les imatges es centren en el PACO COSTA

8 MM LLORET. IMATGES DEL CARRER DE CASA 1972 circa 375.1.5

VEÏNS DEL CARRER DE CASA

Al principi de les imatges hi podem veure Can Gelats, per la banda del c/Prat de la Riba. Després, encara que PACO COSTA

AVI LLORET. IMATGES DEL CARRER DE CASA 1972 circa 504.1.5

VEÏNS DEL CARRER DE CASA

Al principi de les imatges hi podem veure Can Gelats, per la banda del c/Prat de la Riba. Després, encara que PACO COSTA

8 MM

NERJA. IMATGES DEL PARADOR 1981 375.1.3

(30)

AVI

NERJA. IMATGES DEL PARADOR 1981 504.1.3

PACO COSTA

8 MM GIBRALTAR. IMATGES DEL PENYAL I TARIFA 1981 375.1.3

PACO COSTA

AVI GIBRALTAR. IMATGES DEL PENYAL I TARIFA 1981 504.1.3

PACO COSTA

8 MM CARTAGENA. IMATGES DEL SUBMARÍ 1981 375.1.4

PACO COSTA

AVI CARTAGENA. IMATGES DEL SUBMARÍ 1981 504.1.4

PACO COSTA

8 MM LLORET. IMATGES DEL TEMPORAL 1971 375.1.6

PACO COSTA

AVI LLORET. IMATGES DEL TEMPORAL 1971 504.1.6

PACO COSTA

8 MM LLORET. IMATGES DEL TERRAT DE CASA 1979-1980-1981

circa

375.1.7

PACO COSTA

AVI LLORET. IMATGES DEL TERRAT DE CASA 1979-1980-1981

circa

504.1.7

(31)

8 MM GRANADA. IMATGES DEL TRAJECTE 1981 375.1.4

PACO COSTA

8 MM

JAÉN. IMATGES DEL TRAJECTE 1981 375.1.4

PACO COSTA

AVI GRANADA. IMATGES DEL TRAJECTE 1981 504.1.4

PACO COSTA

AVI

JAÉN. IMATGES DEL TRAJECTE 1981 504.1.4

PACO COSTA

8 MM IMATGES ESTIU, CASAMENT, DINAR DE FAMÍLIA 1974 circa 375.2.2

IMATGES D'ESTIU.

PACO COSTA

DVD-R IMATGES ESTIU, CASAMENT, DINAR DE FAMÍLIA 1974 circa 383.3.1

IMATGES D'ESTIU.

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N IMATGES ESTIU, CASAMENT, DINAR DE FAMÍLIA 1974 circa 386.2.1

IMATGES D'ESTIU.

PACO COSTA

AVI IMATGES ESTIU, CASAMENT, DINAR DE FAMÍLIA 1974 circa 504.1.12

IMATGES D'ESTIU.

PACO COSTA

8 MM IMATGES FRANCESC PETIT, REIS, TIÓ 1965 circa 375.4.6

Color.

No hi ha data de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

(32)

DVD-R IMATGES FRANCESC PETIT, REIS, TIÓ 1965 circa 383.5.1

Color.

No hi ha data de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

DVCAM- PDV 124N IMATGES FRANCESC PETIT, REIS, TIÓ 1965 circa 386.4.1

Color.

No hi ha data de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

AVI IMATGES FRANCESC PETIT, REIS, TIÓ 1965 circa 504.1.31

Color.

No hi ha data de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

8 MM CARTAGENA. IMATGES HOSPITAL MILITAR 1981 375.1.4

PACO COSTA

DVD-R CARTAGENA. IMATGES HOSPITAL MILITAR 1981 383.2.1

PACO COSTA PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N CARTAGENA. IMATGES HOSPITAL MILITAR 1981 386.1.1

PACO COSTA PACO COSTA

AVI CARTAGENA. IMATGES HOSPITAL MILITAR 1981 504.1.4

PACO COSTA

8 MM IMATGES RONNY I VIATGE A FRANÇA 1966 375.4.4

Color.

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

DVD-R IMATGES RONNY I VIATGE A FRANÇA 1966 383.5.1

Color.

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

(33)

DVCAM- PDV 124N IMATGES RONNY I VIATGE A FRANÇA 1966 386.4.1

Color.

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

AVI IMATGES RONNY I VIATGE A FRANÇA 1966 504.1.29

Color.

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

8 MM IMATGES DIVERSES 1981 375.1.3 PACO COSTA AVI IMATGES DIVERSES 1981 504.1.3 PACO COSTA 8 MM IMATGES DIVERSES DE LLORET I ALTRES LLOCS 1969-1970 375.2.5

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

DVD-R IMATGES DIVERSES DE LLORET I ALTRES LLOCS 1969-1970 383.3.1

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N IMATGES DIVERSES DE LLORET I ALTRES LLOCS 1969-1970 386.2.1

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

AVI IMATGES DIVERSES DE LLORET I ALTRES LLOCS 1969-1970 504.1.15

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

8 MM IMATGES DIVERSES 1968 375.2.7 A l'interior de la funda protectora de la bobina hi ha un full, on hi ha la següent informació: *Perutz - blanco y negro: PACO COSTA PACO COSTA

(34)

DVD-R IMATGES DIVERSES 1968 383.4.1 A l'interior de la funda protectora de la bobina hi ha un full, on hi ha la següent informació: *Perutz - blanco y negro: PACO COSTA PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N IMATGES DIVERSES 1968 386.3.1 A l'interior de la funda protectora de la bobina hi ha un full, on hi ha la següent informació: *Perutz - blanco y negro: PACO COSTA PACO COSTA

AVI IMATGES DIVERSES 1968 504.1.17 A l'interior de la funda protectora de la bobina hi ha un full, on hi ha la següent informació: *Perutz - blanco y negro: PACO COSTA PACO COSTA

8 MM IMATGES DIVERSES DE LLORET I LA FAMÍLIA 1965 - 1967 375.2.3

PACO COSTA

8 MM IMATGES DIVERSES DE LLORET I FAMÍLIA 1964 - 1965 375.3.1

Blanc i negre. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

DVD-R IMATGES DIVERSES DE LLORET I LA FAMÍLIA 1965 - 1967 383.3.1

PACO COSTA

DVD-R IMATGES DIVERSES DE LLORET I LA FAMÍLIA 1964 - 1965 383.4.1

Blanc i negre. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N IMATGES DIVERSES DE LLORET I LA FAMÍLIA 1965 - 1967 386.2.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N IMATGES DIVERSES DE LLORET I LA FAMÍLIA 1964 - 1965 386.3.1

Blanc i negre. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

(35)

AVI IMATGES DIVERSES DE LLORET I LA FAMÍLIA 1965 - 1967 504.1.13

PACO COSTA

AVI IMATGES DIVERSES DE LLORET I LA FAMÍLIA 1964 - 1965 504.1.18

Blanc i negre. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

8 MM IMATGES DIVERSES DE LLORET, LA FAMÍLIA I AMICS 1964 - 1965 375.3.2

Color.

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

DVD-R IMATGES DIVERSES DE LLORET, LA FAMÍLIA I AMICS 1964 - 1965 383.4.1

Color.

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N IMATGES DIVERSES DE LLORET, LA FAMÍLIA I AMICS 1964 - 1965 386.3.1

Color.

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

AVI IMATGES DIVERSES DE LLORET, LA FAMÍLIA I AMICS 1964 - 1965 504.1.19

Color.

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

8 MM LA FAMÍLIA PASSEJANT 1971 375.1.6 PACO COSTA AVI LA FAMÍLIA PASSEJANT 1971 504.1.6 PACO COSTA 8 MM MITZ, PRAT, SALI, CARTERA, TEMPORAL 1970 circa 375.3.8

Blanc i negre.

No hi ha data de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

(36)

DVD-R MITZ, PRAT, SALI, CARTERA, TEMPORAL 1970 circa 383.5.1

Blanc i negre.

No hi ha data de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

DVCAM- PDV 124N MITZ, PRAT, SALI, CARTERA, TEMPORAL 1970 circa 386.4.1

Blanc i negre.

No hi ha data de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

AVI MITZ, PRAT, SALI, CARTERA, TEMPORAL 1970 circa 504.1.25

Blanc i negre.

No hi ha data de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

DVD-R NEVADA AL CAMP DE TIR, A LA PISCINA, MENORCA,

ANDORRA

1980 circa 383.3.1

A la portada hi posa: -Avioneta Sabadell. -Nevada al camp de tir 84 (Pat i Luba). -Piscina Eusebi (Cris, PACO COSTA PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N NEVADA AL CAMP DE TIR, A LA PISCINA, MENORCA,

ANDORRA

1980 circa 386.2.1

A la portada hi posa: -Avioneta Sabadell. -Nevada al camp de tir 84 (Pat i Luba). -Piscina Eusebi (Cris, PACO COSTA PACO COSTA

AVI NEVADA AL CAMP DE TIR, A LA PISCINA, MENORCA,

ANDORRA

1980 circa 504.1.8

A la portada hi posa: -Avioneta Sabadell. -Nevada al camp de tir 84 (Pat i Luba). -Piscina Eusebi (Cris, PACO COSTA

8 MM CADAQUÈS. PAISATGE DE MARINA 1978 - 1979 375.1.1

PACO COSTA

8 MM LA MANGA DEL MAR MENOR. PAISATGE DE MARINA 1981 375.1.4

PACO COSTA

AVI CADAQUÈS. PAISATGE DE MARINA 1978 - 1979 504.1.1

(37)

AVI LA MANGA DEL MAR MENOR. PAISATGE DE MARINA 1981 504.1.4

PACO COSTA

8 MM

PARC NATURAL DE CAZORLA 1981 375.1.3

PACO COSTA

AVI

PARC NATURAL DE CAZORLA 1981 504.1.3

PACO COSTA 8 MM PARÍS, CABARETS 1966 375.5.2 No hi ha data concreta de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

8 MM PARTIT DE FUTBOL 1978 - 1979 375.1.1 PACO COSTA 8 MM PARTIT DE FUTBOL 1975 375.1.2 PACO COSTA AVI PARTIT DE FUTBOL 1978 - 1979 504.1.1 PACO COSTA AVI PARTIT DE FUTBOL 1975 504.1.2 PACO COSTA 8 MM PARTIT DE FUTBOL 1978 - 1979 375.1.1 EDIFICIS I PUBLICITAT

Com a dades curioses podem destacar el fet de poder-hi veure l'Estació d'autobusos, el Pavelló d'esports,la Plaça de PACO COSTA

(38)

AVI

PARTIT DE FUTBOL 1978 - 1979 504.1.1

EDIFICIS I PUBLICITAT

Com a dades curioses podem destacar el fet de poder-hi veure l'Estació d'autobusos, el Pavelló d'esports,la Plaça de PACO COSTA

8 MM

PASSEJANT AMB EL COTXE 1971 375.1.6

PACO COSTA

AVI

PASSEJANT AMB EL COTXE 1971 504.1.6

PACO COSTA

8 MM PASSEJANT PELS CARRERS DE LLORET 1972 circa 375.1.5

PACO COSTA

AVI PASSEJANT PELS CARRERS DE LLORET 1972 circa 504.1.5

PACO COSTA

8 MM PASSEJANT PELS CARRERS DE LLORET 1972 circa 375.1.5

CARRERS I EDIFICIS

Al principi de les imatges podem veure tota la colla passar pel carrer Oliva. Breument, al fons a l'esquerra, hi podem PACO COSTA

AVI PASSEJANT PELS CARRERS DE LLORET 1972 circa 504.1.5

CARRERS I EDIFICIS

Al principi de les imatges podem veure tota la colla passar pel carrer Oliva. Breument, al fons a l'esquerra, hi podem PACO COSTA

8 MM PEL·LÍCULA CHARLOT POLICEMAN 1915 circa 375.5.5

Part 1 de 2.

Pel·lícula d'humor muda. No hi ha data de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més FILM OFFICE FILM OFFICE

8 MM PEL·LÍCULA CHARLOT POLICEMAN 1915 circa 375.5.6

Part 2 de 2.

Pel·lícula d'humor muda. No hi ha data de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més FILM OFFICE FILM OFFICE

(39)

8 MM PEL·LÍCULA LAUREL DANS LA JUNGLE STAN LAUREL 1920 circa 375.5.4

Pel·lícula d'humor muda. No hi ha data de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

FILM OFFICE FILM OFFICE

8 MM PEL·LÍCULA THE 3 STOOGES HOLD THAT LION 1920 circa 375.5.3

Pel·lícula d'humor muda. No hi ha data de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

COLUMBIA COLUMBIA PICTURES

8 MM RAL·LI DE COTXES D' ÈPOCA BARCELONA - SITGES 1971 375.1.6

PACO COSTA

8 MM RAL·LI DE COTXES D' ÈPOCA BARCELONA - SITGES 1971 375.1.6

PACO COSTA

AVI RAL·LI DE COTXES D' ÈPOCA BARCELONA - SITGES 1971 504.1.6

PACO COSTA

AVI RAL·LI DE COTXES D' ÈPOCA BARCELONA - SITGES 1971 504.1.6

PACO COSTA

8 MM RECULL D' IMATGES DIVERSES 1970 - 1980 circa 375.4.7

Color.

No hi ha data de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

DVD-R RECULL D' IMATGES DIVERSES 1970 / 1980 circa 383.5.1

Color.

No hi ha data de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

DVCAM- PDV 124N RECULL D' IMATGES DIVERSES 1970 / 1980 circa 386.4.1

Color.

No hi ha data de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

(40)

AVI RECULL D' IMATGES DIVERSES 1970 / 1980 circa 504.1.32

Color.

No hi ha data de filmació. Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

8 MM SORTIDA A ANDORRA 1978 - 1979 375.1.2 PACO COSTA 8 MM SORTIDA A ANDORRA 1978 - 1979 375.1.2 PACO COSTA DVD-R SORTIDA A ANDORRA 1978 - 1979 383.2.1 PACO COSTA DVCAM- PDV 184N SORTIDA A ANDORRA 1978 - 1979 386.1.1 PACO COSTA AVI SORTIDA A ANDORRA 1978 - 1979 504.1.2 PACO COSTA AVI SORTIDA A ANDORRA 1978 - 1979 504.1.2 PACO COSTA 8 MM SORTIDA A L' ESTARTIT 1971 375.1.6 PACO COSTA AVI SORTIDA A L' ESTARTIT 1971 504.1.6 PACO COSTA

(41)

8 MM SORTIDA A LA MOLINA 1978 - 1979 375.1.1 PACO COSTA AVI SORTIDA A LA MOLINA 1978 - 1979 504.1.1 PACO COSTA 8 MM SORTIDA A LA MUNTANYA 1978 - 1979 375.1.1 PACO COSTA AVI SORTIDA A LA MUNTANYA 1978 - 1979 504.1.1 PACO COSTA 8 MM SORTIDA A PORTLLIGAT 1978 - 1979 375.1.1 PACO COSTA AVI SORTIDA A PORTLLIGAT 1978 - 1979 504.1.1 PACO COSTA 8 MM SORTIDA EN AUTOCAR PER ANAR DE CAÇA 1978 - 1979 375.1.1

PACO COSTA

DVD-R SORTIDA EN AUTOCAR PER ANAR DE CAÇA 1978 - 1979 383.2.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N SORTIDA EN AUTOCAR PER ANAR DE CAÇA 1978 - 1979 386.1.1

(42)

AVI SORTIDA EN AUTOCAR PER ANAR DE CAÇA 1978 - 1979 504.1.1

PACO COSTA

8 MM TEMPORAL, TIRADA A L'ART, COL·LEGI RUÏNES 1970 375.2.1

TEMPORAL A la portada hi posa: -Temporal 1970. -Tirada a l'art. -Col·legi ruïnes. PACO COSTA DVD-R TEMPORAL, TIRADA A L'ART, COL·LEGI RUÏNES 1970 383.3.1

TEMPORAL

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N TEMPORAL, TIRADA A L'ART, COL·LEGI RUÏNES 1970 386.2.1

TEMPORAL

PACO COSTA

AVI TEMPORAL, TIRADA A L'ART, COL·LEGI RUÏNES 1970 504.1.11

TEMPORAL

PACO COSTA

8 MM

TROBADA FAMILIAR 1972 circa 375.1.5

PACO COSTA

AVI

TROBADA FAMILIAR 1972 circa 504.1.5

PACO COSTA

8 MM VACANCES A ANGLATERRA, DOVER 1966 375.3.3

Color.

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

DVD-R VACANCES A ANGLATERRA, DOVER 1966 383.4.1

Color.

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

(43)

DVCAM- PDV 184N VACANCES A ANGLATERRA, DOVER 1966 386.3.1

Color.

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

AVI VACANCES A ANGLATERRA, DOVER 1966 504.1.20

Color.

Falta visualitzar i verificar, no hi ha més dades.

PACO COSTA PACO COSTA

8 MM CARTAGENA. VAIXELLS DE GUERRA 1981 375.1.4

PACO COSTA

AVI CARTAGENA. VAIXELLS DE GUERRA 1981 504.1.4

PACO COSTA

8 MM VIATGE A ALEMANYA PER JUGAR A FUTBOL 1976 375.1.10

PACO COSTA

8 MM VIATGE A ALEMANYA PER JUGAR A FUTBOL 1978 - 1979 375.1.2

PACO COSTA

8 MM VIATGE A ALEMANYA PER JUGAR A FUTBOL 1975 circa 375.1.7

PACO COSTA

DVD-R VIATGE A ALEMANYA PER JUGAR A FUTBOL 1976 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N VIATGE A ALEMANYA PER JUGAR A FUTBOL 1976 386.2.1

(44)

AVI VIATGE A ALEMANYA PER JUGAR A FUTBOL 1978 - 1979 504.1.2

PACO COSTA

AVI VIATGE A ALEMANYA PER JUGAR A FUTBOL 1975 circa 504.1.7

PACO COSTA

AVI VIATGE A ALEMANYA PER JUGAR A FUTBOL 1976 504.1.10

PACO COSTA 8 MM VIATGE A ALMERIA 1981 375.1.3 PACO COSTA AVI VIATGE A ALMERIA 1981 504.1.3 PACO COSTA 8 MM VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 375.1.7

PACO COSTA

8 MM VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 375.1.7

PACO COSTA

8 MM VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 375.1.7

PACO COSTA

8 MM VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 375.1.7

(45)

8 MM VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 375.1.7

PACO COSTA

8 MM VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 375.1.7

PACO COSTA

8 MM VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 375.1.7

PACO COSTA

8 MM VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 375.1.7

PACO COSTA

8 MM VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 375.1.7

PACO COSTA

8 MM VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 375.1.7

PACO COSTA

8 MM VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 375.1.7

PACO COSTA

8 MM VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 375.1.7

PACO COSTA

8 MM VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 375.1.7

(46)

DVD-R VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 383.2.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 386.1.1

PACO COSTA

AVI VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 504.1.7

PACO COSTA

AVI VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 504.1.7

PACO COSTA

AVI VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 504.1.7

PACO COSTA

AVI VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 504.1.7

PACO COSTA

AVI VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 504.1.7

PACO COSTA

AVI VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 504.1.7

PACO COSTA

AVI VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 504.1.7

(47)

AVI VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 504.1.7

PACO COSTA

AVI VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 504.1.7

PACO COSTA

AVI VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 504.1.7

PACO COSTA

AVI VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 504.1.7

PACO COSTA

AVI VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 504.1.7

PACO COSTA

AVI VIATGE A EIVISSA 1979 - 1981 circa 504.1.7

PACO COSTA

8 MM

VIATGE A LA MUNTANYA 1972 circa 375.1.5

PACO COSTA

8 MM

VIATGE A LA MUNTANYA 1971 375.1.6

PACO COSTA

AVI

VIATGE A LA MUNTANYA 1972 circa 504.1.5

(48)

AVI

VIATGE A LA MUNTANYA 1971 504.1.6

PACO COSTA

8 MM VIATGE AL NORD D' ESPANYA 1978 - 1979 375.1.2

PACO COSTA

AVI VIATGE AL NORD D' ESPANYA 1978 - 1979 504.1.2

PACO COSTA

8 MM

VIATGE AMB AMICS 1978 - 1979 375.1.2

PACO COSTA

AVI

VIATGE AMB AMICS 1978 - 1979 504.1.2

PACO COSTA

8 MM VISTA PARCIAL DE LLORET DE MAR 1972 circa 375.1.5

PACO COSTA

8 MM VISTA PARCIAL DE LLORET DE MAR 1971 375.1.6

PACO COSTA

AVI VISTA PARCIAL DE LLORET DE MAR 1972 circa 504.1.5

PACO COSTA

AVI VISTA PARCIAL DE LLORET DE MAR 1971 504.1.6

(49)

8 MM VISTES AÈRIES DE LLORET 1972 circa 375.1.5

PACO COSTA

AVI VISTES AÈRIES DE LLORET 1972 circa 504.1.5

PACO COSTA

8 MM VISTES AÈRIES DE LLORET 1972 circa 375.1.5

DE LLORET A TOSSA

En aquest recull d'imatges hi podem veure la part de costa que va de Lloret a Tossa de Mar.

PACO COSTA

AVI VISTES AÈRIES DE LLORET 1972 circa 504.1.5

DE LLORET A TOSSA

En aquest recull d'imatges hi podem veure la part de costa que va de Lloret a Tossa de Mar.

PACO COSTA

8 MM VISTES AÈRIES DE LLORET 1972 circa 375.1.5

EL MOLÍ, EL CENTRE I FENALS.

En primer lloc, hi veiem una passada per la zona del Molí, per l'avinguda de Vidreres. Hi veiem Cal paco, el Garatge Esteve, PACO COSTA

AVI VISTES AÈRIES DE LLORET 1972 circa 504.1.5

EL MOLÍ, EL CENTRE I FENALS.

En primer lloc, hi veiem una passada per la zona del Molí, per l'avinguda de Vidreres. Hi veiem Cal paco, el Garatge Esteve, PACO COSTA

8 MM VISTES AÈRIES DE LLORET 1972 circa 375.1.5

ENLAIRAMENT I IMATGES DE SABADELL

Podem veure unes imatges de l'interior i enlairement de l'avioneta. Tot seguit i breument, podem veure unes PACO COSTA

AVI VISTES AÈRIES DE LLORET 1972 circa 504.1.5

ENLAIRAMENT I IMATGES DE SABADELL

Podem veure unes imatges de l'interior i enlairement de l'avioneta. Tot seguit i breument, podem veure unes PACO COSTA

8 MM VISTES AÈRIES DE LLORET 1972 circa 375.1.5

TORNADA FINS A FENALS

Les primeres imatges són unes vistes generals de la costa en direcció a St. Feliu. Tot seguit comença el trajecte de PACO COSTA

(50)

AVI VISTES AÈRIES DE LLORET 1972 circa 504.1.5

TORNADA FINS A FENALS

Les primeres imatges són unes vistes generals de la costa en direcció a St. Feliu. Tot seguit comença el trajecte de PACO COSTA

8 MM VISTES AÈRIES DE LLORET 1972 circa 375.1.5

ZONES DE LLORET

En primer lloc, podem veure unes imatges on hi podem identificar els camps de Can Cama, El Molí-Mas Vilà-Can PACO COSTA

AVI VISTES AÈRIES DE LLORET 1972 circa 504.1.5

ZONES DE LLORET

En primer lloc, podem veure unes imatges on hi podem identificar els camps de Can Cama, El Molí-Mas Vilà-Can PACO COSTA

AVI LLORET, AVINGUDA JUST MARLÈS 1979 - 1981 504.1.7

PACO COSTA

8 MM LLORET, AVINGUDA JUST MARLÈS 1979 - 1981 375.1.7

PACO COSTA

DVD-R LLORET, AVINGUDA JUST MARLÈS 1979 - 1981 383.2.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N LLORET, AVINGUDA JUST MARLÈS 1979 - 1981 386.1.1

PACO COSTA

AVI BARCELONA, DESFILADA DE LES FORCES ARMADES 1981 circa 504.1.7

PACO COSTA

8 MM BARCELONA, DESFILADA DE LES FORCES ARMADES 1981 circa 375.1.7

(51)

DVD-R BARCELONA, DESFILADA DE LES FORCES ARMADES 1981 circa 383.2.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N BARCELONA, DESFILADA DE LES FORCES ARMADES 1981 circa 386.1.1

PACO COSTA

AVI

A CASA DELS COSTA 1979 - 1981 504.1.7

PACO COSTA PACO COSTA

8 MM

A CASA DELS COSTA 1979 - 1981 375.1.7

PACO COSTA PACO COSTA

DVD-R

A CASA DELS COSTA 1979 - 1981 383.2.1

PACO COSTA PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N

A CASA DELS COSTA 1979 - 1981 386.1.1

PACO COSTA PACO COSTA

AVI

VIATGE A ANDALUSIA 1980 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM

VIATGE A ANDALUSIA 1980 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R

VIATGE A ANDALUSIA 1980 circa 383.3.1

(52)

DVCAM- PDV 184N

VIATGE A ANDALUSIA 1980 circa 386.2.1

PACO COSTA

AVI

SORTIDA A L'ESCALA 1980 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM

SORTIDA A L'ESCALA 1980 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R

SORTIDA A L'ESCALA 1980 circa 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N

SORTIDA A L'ESCALA 1980 circa 386.2.1

PACO COSTA

AVI

NEVADA AL CAMP DE TIR 1983 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM

NEVADA AL CAMP DE TIR 1983 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R

NEVADA AL CAMP DE TIR 1983 circa 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N

NEVADA AL CAMP DE TIR 1983 circa 386.2.1

(53)

AVI LES TURISTES FAN "TOPLESS" 1983 - 1984 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM LES TURISTES FAN "TOPLESS" 1983 - 1984 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R LES TURISTES FAN "TOPLESS" 1983 - 1984 circa 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N LES TURISTES FAN "TOPLESS" 1983 - 1984 circa 386.2.1

PACO COSTA

AVI L'ESGLÉSIA DE SANTA SUSANNA DE CAULÈS 1983 - 1984 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM L'ESGLÉSIA DE SANTA SUSANNA DE CAULÈS 1983 - 1984 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R L'ESGLÉSIA DE SANTA SUSANNA DE CAULÈS 1983 - 1984 circa 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N L'ESGLÉSIA DE SANTA SUSANNA DE CAULÈS 1983 - 1984 circa 386.2.1

PACO COSTA

AVI IMATGES DEL CENTRE DE LLORET 1980 - 1981 circa 504.1.8

(54)

8 MM IMATGES DEL CENTRE DE LLORET 1980 - 1981 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R IMATGES DEL CENTRE DE LLORET 1980 - 1981 circa 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N IMATGES DEL CENTRE DE LLORET 1980 - 1981 circa 386.2.1

PACO COSTA

AVI SORTIDA A ANDORRA 1981 - 1982 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM SORTIDA A ANDORRA 1981 - 1982 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R SORTIDA A ANDORRA 1981 - 1982 circa 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N SORTIDA A ANDORRA 1981 - 1982 circa 386.2.1

PACO COSTA

AVI A CASA D'UNS AMICS 1981 - 1982 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM A CASA D'UNS AMICS 1981 - 1982 circa 375.1.8

(55)

DVD-R A CASA D'UNS AMICS 1981 - 1982 circa 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N A CASA D'UNS AMICS 1981 - 1982 circa 386.2.1

PACO COSTA

AVI

NEVADA AL CAMP DE TIR 1983 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM

NEVADA AL CAMP DE TIR 1983 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R

NEVADA AL CAMP DE TIR 1983 circa 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N

NEVADA AL CAMP DE TIR 1983 circa 386.2.1

PACO COSTA

AVI

VIATGE A ANDALUSIA 1980 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM

VIATGE A ANDALUSIA 1980 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R

VIATGE A ANDALUSIA 1980 circa 383.3.1

(56)

DVCAM- PDV 184N

VIATGE A ANDALUSIA 1980 circa 386.2.1

PACO COSTA

AVI

VIATGE A MENORCA 1980 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM

VIATGE A MENORCA 1980 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R

VIATGE A MENORCA 1980 circa 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N

VIATGE A MENORCA 1980 circa 386.2.1

PACO COSTA

AVI

VIATGE A MENORCA 1980 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM

VIATGE A MENORCA 1980 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R

VIATGE A MENORCA 1980 circa 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N

VIATGE A MENORCA 1980 circa 386.2.1

(57)

AVI

VIATGE A MENORCA 1980 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM

VIATGE A MENORCA 1980 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R

VIATGE A MENORCA 1980 circa 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N

VIATGE A MENORCA 1980 circa 386.2.1

PACO COSTA

AVI

VIATGE A MENORCA 1980 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM

VIATGE A MENORCA 1980 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R

VIATGE A MENORCA 1980 circa 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N

VIATGE A MENORCA 1980 circa 386.2.1

PACO COSTA

AVI

VIATGE A MENORCA 1980 circa 504.1.8

(58)

8 MM

VIATGE A MENORCA 1980 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R

VIATGE A MENORCA 1980 circa 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N

VIATGE A MENORCA 1980 circa 386.2.1

PACO COSTA

AVI

VIATGE A MENORCA 1980 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM

VIATGE A MENORCA 1980 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R

VIATGE A MENORCA 1980 circa 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N

VIATGE A MENORCA 1980 circa 386.2.1

PACO COSTA

AVI

VIATGE A MENORCA 1980 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM

VIATGE A MENORCA 1980 circa 375.1.8

(59)

DVD-R

VIATGE A MENORCA 1980 circa 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N

VIATGE A MENORCA 1980 circa 386.2.1

PACO COSTA

AVI

VIATGE A MENORCA 1980 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM

VIATGE A MENORCA 1980 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R

VIATGE A MENORCA 1980 circa 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N

VIATGE A MENORCA 1980 circa 386.2.1

PACO COSTA

AVI

VIATGE A MENORCA 1980 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM

VIATGE A MENORCA 1980 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R

VIATGE A MENORCA 1980 circa 383.3.1

(60)

DVCAM- PDV 184N

VIATGE A MENORCA 1980 circa 386.2.1

PACO COSTA

AVI

VIATGE A MENORCA 1980 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM

VIATGE A MENORCA 1980 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R

VIATGE A MENORCA 1980 circa 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N

VIATGE A MENORCA 1980 circa 386.2.1

PACO COSTA

AVI

ESCORXANT SENGLARS 1980 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM

ESCORXANT SENGLARS 1980 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R

ESCORXANT SENGLARS 1980 circa 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N

ESCORXANT SENGLARS 1980 circa 386.2.1

(61)

AVI

SORTIDA A BEGUR 1980 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM

SORTIDA A BEGUR 1980 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R

SORTIDA A BEGUR 1980 circa 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N

SORTIDA A BEGUR 1980 circa 386.2.1

PACO COSTA

AVI

EL GOS DE LA FAMÍLIA 1980 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM

EL GOS DE LA FAMÍLIA 1980 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R

EL GOS DE LA FAMÍLIA 1980 circa 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N

EL GOS DE LA FAMÍLIA 1980 circa 386.2.1

PACO COSTA

AVI

SORTIDA A COLERA 1980 circa 504.1.8

(62)

8 MM

SORTIDA A COLERA 1980 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R

SORTIDA A COLERA 1980 circa 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N

SORTIDA A COLERA 1980 circa 386.2.1

PACO COSTA

AVI

NEVADA AL CAMP DE TIR 1983 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM

NEVADA AL CAMP DE TIR 1983 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R

NEVADA AL CAMP DE TIR 1983 circa 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N

NEVADA AL CAMP DE TIR 1983 circa 386.2.1

PACO COSTA

AVI NEVADA AL CENTRE DE LLORET 1983 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM NEVADA AL CENTRE DE LLORET 1983 circa 375.1.8

(63)

DVD-R NEVADA AL CENTRE DE LLORET 1983 circa 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N NEVADA AL CENTRE DE LLORET 1983 circa 386.2.1

PACO COSTA

AVI

NEVADA AL CAMP DE TIR 1983 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM

NEVADA AL CAMP DE TIR 1983 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R

NEVADA AL CAMP DE TIR 1983 circa 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N

NEVADA AL CAMP DE TIR 1983 circa 386.2.1

PACO COSTA

AVI

A CASA D'UNS AMICS 1983 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM

A CASA D'UNS AMICS 1983 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R

A CASA D'UNS AMICS 1983 circa 383.3.1

(64)

DVCAM- PDV 184N

A CASA D'UNS AMICS 1983 circa 386.2.1

PACO COSTA

AVI SORTIDA DE CAP DE SETMANA 1983 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM SORTIDA DE CAP DE SETMANA 1983 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R SORTIDA DE CAP DE SETMANA 1983 circa 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N SORTIDA DE CAP DE SETMANA 1983 circa 386.2.1

PACO COSTA

AVI SORTIDA DE CAP DE SETMANA 1983 circa 504.1.8

PACO COSTA

8 MM SORTIDA DE CAP DE SETMANA 1983 circa 375.1.8

PACO COSTA

DVD-R SORTIDA DE CAP DE SETMANA 1983 circa 383.3.1

PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N SORTIDA DE CAP DE SETMANA 1983 circa 386.2.1

(65)

AVI BALL DE PLAÇA 1976 504.1.9 PACO COSTA 8 MM BALL DE PLAÇA 1976 375.1.9 PACO COSTA DVD-R BALL DE PLAÇA 1976 383.3.1 PACO COSTA DVCAM- PDV 184N BALL DE PLAÇA 1976 386.2.1 PACO COSTA AVI BALL DE PLAÇA 1976 504.1.9 PACO COSTA 8 MM BALL DE PLAÇA 1976 375.1.9 PACO COSTA DVD-R BALL DE PLAÇA 1976 383.3.1 PACO COSTA DVCAM- PDV 184N BALL DE PLAÇA 1976 386.2.1 PACO COSTA AVI BALL DE PLAÇA 1976 504.1.9 PACO COSTA

(66)

8 MM BALL DE PLAÇA 1976 375.1.9 PACO COSTA DVD-R BALL DE PLAÇA 1976 383.3.1 PACO COSTA DVCAM- PDV 184N BALL DE PLAÇA 1976 386.2.1 PACO COSTA AVI BALL DE PLAÇA 1976 504.1.9 PACO COSTA 8 MM BALL DE PLAÇA 1976 375.1.9 PACO COSTA DVD-R BALL DE PLAÇA 1976 383.3.1 PACO COSTA DVCAM- PDV 184N BALL DE PLAÇA 1976 386.2.1 PACO COSTA AVI BALL DE PLAÇA 1976 504.1.9 PACO COSTA AVI BALL DE PLAÇA 1976 504.1.9 PACO COSTA

(67)

8 MM BALL DE PLAÇA 1976 375.1.9 PACO COSTA DVD-R BALL DE PLAÇA 1976 383.3.1 PACO COSTA DVCAM- PDV 184N BALL DE PLAÇA 1976 386.2.1 PACO COSTA AVI BALL DE PLAÇA 1976 504.1.9

Les parelles de ball són, d'esquerra a dreta i per ordre de sortida, Mª Assumpció soler (Susi)-Francesc Costa, Anna PACO COSTA

8 MM

BALL DE PLAÇA 1976 375.1.9

Les parelles de ball són, d'esquerra a dreta i per ordre de sortida, Mª Assumpció soler (Susi)-Francesc Costa, Anna PACO COSTA

DVD-R

BALL DE PLAÇA 1976 383.3.1

Les parelles de ball són, d'esquerra a dreta i per ordre de sortida, Mª Assumpció soler (Susi)-Francesc Costa, Anna PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N

BALL DE PLAÇA 1976 386.2.1

Les parelles de ball són, d'esquerra a dreta i per ordre de sortida, Mª Assumpció soler (Susi)-Francesc Costa, Anna PACO COSTA

AVI

BALL DE PLAÇA 1976 504.1.9

Les parelles de ball són, d'esquerra a dreta i per ordre de sortida, Mª Assumpció soler (Susi)-Francesc Costa, Anna PACO COSTA

8 MM

BALL DE PLAÇA 1976 375.1.9

Les parelles de ball són, d'esquerra a dreta i per ordre de sortida, Mª Assumpció soler (Susi)-Francesc Costa, Anna PACO COSTA

(68)

DVD-R

BALL DE PLAÇA 1976 383.3.1

Les parelles de ball són, d'esquerra a dreta i per ordre de sortida, Mª Assumpció soler (Susi)-Francesc Costa, Anna PACO COSTA

DVCAM- PDV 184N

BALL DE PLAÇA 1976 386.2.1

Les parelles de ball són, d'esquerra a dreta i per ordre de sortida, Mª Assumpció soler (Susi)-Francesc Costa, Anna PACO COSTA

AVI

BALL DE PLAÇA 1976 504.1.9

En aquest capítol hi ha imatges dels dies 24 -26/07/1976, quan es fa el Ball de Plaça. PACO COSTA 8 MM BALL DE PLAÇA 1976 375.1.9 En aquest capítol hi ha imatges dels dies 24 -26/07/1976, quan es fa el Ball de Plaça. PACO COSTA DVD-R BALL DE PLAÇA 1976 383.3.1 En aquest capítol hi ha imatges dels dies 24 -26/07/1976, quan es fa el Ball de Plaça. PACO COSTA DVCAM- PDV 184N BALL DE PLAÇA 1976 386.2.1 En aquest capítol hi ha imatges dels dies 24 -26/07/1976, quan es fa el Ball de Plaça. PACO COSTA AVI BALL DE PLAÇA 1976 504.1.9 PACO COSTA 8 MM BALL DE PLAÇA 1976 375.1.9 PACO COSTA DVD-R BALL DE PLAÇA 1976 383.3.1 PACO COSTA

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :