Dansk 1. Deutsch 4. English 7. Español 10. Français 13. Italiano 16. Nederlands 19. Norsk 22. Português 25. Suomi 28. Svenska 31 EÏÏËÓÈÎ 34

44  Descargar (0)

Texto completo

(1)

®

(2)

Copyright DEWALT Dansk 1 Deutsch 4 English 7 Español 10 Français 13 Italiano 16 Nederlands 19 Norsk 22 Português 25 Suomi 28 Svenska 31 EÏÏËÓÈη 34

(3)

B

A

1

2

3

4

5

2

8

10

9

6

7

13

12 11

14

16

17

15

(4)

D

C

8

9

6

17

13

7

9

10

15

14

16

11

12

10

18

19

20

21 22

(5)

F

E

DW701

DW707

DW711

DW700

DW701

DW707

DW711

DW708

DW704

DW705

DW708

DW704

DW705

DW708

DW704

DW705

DW704

DW705

DW700

DW708

23

23

24

25

26

28

27

(6)

D A N S K

da - 1 1

Sikkerhedsinstruktioner

Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let tilgængeligt, så alle der bruger maskinen har adgang til brugsanvisningen.

Foruden nedenstående regler, bør Arbejdstilsynets regler altid følges. Generelt

1 Hold arbejdsområdet i orden

Uordentlige flader og arbejdsbænke indbyder til skader.

2 Hold børn borte

Lad ikke andre personer komme i kontakt med elværktøj eller ledningen. Alle personer skal holdes væk fra arbejdsområdet.

3 Klæd dig rigtigt på

Bær ikke løst hængende tøj eller smykker. De kan sidde fast i bevægelige dele. Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt hår.

4 Brug beskyttelsesbriller

Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at der blæser spåner ind i dine øjne, hvilket kan forårsage skade. Hvis der opstår meget støv, bruges også ansigtsmaske.

5 Brug høreværn

Lydniveauet ved skæring af forskellige materialer kan variere, af og til overstiger niveauet 85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid anvende høreværn.

6 Vær opmærksom

Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft. Brug ikke elværktøjet, når du er træt.

7 Brug det rigtige elværktøj

Tving ikke svagt elværktøj til at udføre arbejde, som er beregnet til kraftigere værktøj. Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet til, brug f.eks. ikke en håndrundsav til at save kviste eller brænde.

8 Få dit tilbehør repareret hos et autoriseret DEWALT-værksted

Reparation af dit tilbehør er altid et spørgsmål præcisionsarbejde og fagkundskab. Derfor skal du lade tilbehøret reparere på et autoriseret DEWALT-værksted.

Kontroller emballagens indhold

Emballagen indeholder:

1 Delvis monteret arbejdsbænk med geringssav 1 Savmonteringsplade

4 Sekskantskruer 4 Låsemøtrikker 8 Spændskiver

4 Gummifødder med monteringsskruer 2 Længdestop/materialestøtte 1 Brugervejledning

1 Tegning

• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør ikke er blevet beskadiget under transporten.

• Tag dig tid til at læse og forstå denne brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.

ARBEJDSBÆNK MED GERINGSSAV DE730

Tillykke!

Du har valgt et DEWALT produkt. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT til en af de mest pålidelige

partnere for professionelle brugere.

Indholdsfortegnelse

Tekniske data da - 1 Fabrikantens erklæring da - 1 Sikkerhedsinstruktioner da - 1 Kontroller emballagens indhold da - 1 Beskrivelse da - 2 Samling og justering da - 2 Vedligeholdelse da - 3 Service da - 3 Tekniske data DE730 Længde mm 2.127 Højde mm 850 Vægt kg 16,8

Følgende symboler anvendes i denne vejledning:

Angiver fare for personskade, livsfare eller ødelæggelse af værktøjet, hvis brugervejledningens anvisninger ikke følges.

Fabrikantens erklæring

DE730

DEWALT erklærer at disse værktøjer er konstrueret i henhold til 89/392/EØF. Dette produkt må ikke tages ibrug før man har konstateret om el-værktøjet som skal kobles til dette produkt er i overensstemmelse med 89/392/EØF (hvilket attesteres på el-værktøjet).

Produktudviklingsdirektør Horst Großmann

DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,

(7)

D A N S K

2 da - 2

Beskrivelse (fig. A)

Arbejdsbænken med geringssav DE730 er designet til at udvide alsidigheden af din DEWALT DW704, DW705, DW700, DW701, DW707, DW708 eller DW711 geringssav. 1 Savmonteringsplade 2 Ben 3 Låseknop 4 Materialestøtte 5 Længdestop Samling og justering

Opstilling af geringssavstativet (fig. A)

• Anbring geringssavstativet på gulvet med de udklapbare ben opad. • For hvert ben skal låsestiften skubbes ind og benet trækkes op indtil

låsestiften tilkobles.

• Løft stativet i midterbommen og stil det i oprejst position. Kontroller at stativet er stabilt og sørg for at låsestifterne er tilkoblet ordentligt.

Montage af længdestoppet/materialestøtten DE7303 (fig. B & C)

Længdestoppet/materialestøtten kan bruges enten som længdestop eller som materialestøtte, afhængigt af hvordan det er monteret.

Materialestøtte (fig. B)

• Anbring, som vist, et beslag (7) på bundpladen (6).

• Sæt boltene (8) i hullerne og fastgør dem med spændskiver (9) og møtrikker (10).

• Anbring spændskiven (12) på fladrundbolten (11), sæt bolten i hullet i beslaget og skru støttehornet på (13).

• Indsæt sikringsskruen (14) i gevindhullet (15) (spænd den ikke endnu). • Indsæt låseknoppen (16) i gevindhullet (17).

Længdestop (fig. C)

• Anbring en spændskive (9) på en af boltene (8) og indsæt bolten i hullet nær bundpladens midte. Anbring en spændskive på bolten på den anden siden og fastgør den med en møtrik (10).

• Anbring beslaget (7) på bundpladen (6), som vist.

• Indsæt den anden bolt (8) i det bagerste hul og fastgør den med en møtrik (10).

• Anbring spændskiven (12) på fladrundbolten (11), indsæt bolten i udsparingen i beslaget og skru støttehornet (13) på.

• Indsæt fikseringsskruen (14) i gevindhullet (15) (spænd den ikke endnu). • Indsæt låseknoppen (16) i gevindhullet (17).

Montage af længdestoppet/materialestøtten DE7303 (fig. A, B & C)

Bemærk at materialestøtten først skal skydes på. • Løsn låseknoppen (16).

• Skyd længdestoppet (5)/materialestøtten (4) på arbejdsbænkens skinne (fig. A).

• Spænd låseknoppen (16).

Savmonteringsplade (fig. D)

Savmonteringspladen har fire gummifødder, så der kan skabes en stabil basis i tilfælde af, at du ønsker at fjerne saven fra arbejdsbænken.

• Monter fødderne (18) til savmonteringspladen med skruerne (19) og hullerne (20), som vist.

Montage af geringssaven til savmonteringspladen (fig. A, D & E)

Savmonteringspladen er forboret for at passe til et bredt udvalg af geringssave. Se fig. E for at finde de rigtige huller til din geringssav.

Montage af DW700, DW701, DW707 eller DW708

• Orienter savmonteringspladen med måleklemmens åbne ende (23) (fig. E) vendt imod dig, når du står foran arbejdsbænken.

• Indsæt fladbommen (22) (fig. D) fra savmonteringspladen på arbejdsbænkens skinne og skub pladen ind i skinnen. • Spænd låseknopperne (3) (fig. A).

• Anbring saven på monteringspladen og ret savmonteringshullerne ind efter de tilhørende huller i pladen (se fig. E).

• Anbring en spændskive på hver af sekskantskruerne.

• Indsæt boltene nedefra i monteringshullerne igennem saven og pladen. • Anbring en spændskive på enderne af boltene og skru en låsemøtrik

på hver af boltene. Spænd den ikke helt endnu.

• Brug en lineal til at kontrollere at savskærmen og materialestøtten er rettet ordentligt ind. Sørg for at savskærmen er parallel med arbejdsbænkens skinne. Ret om nødvendigt.

• Spænd møtrikkerne godt.

Montage af DW704 eller DW705 (fig. A, D & E)

For disse save skal savmonteringspladen igen orienteres 180°. • Fjern de to låseknopper (3) (fig. A).

• Fjern pasbolten (21) (fig. D). • Fjern fladbommen (22). • Drej savmonteringspladen 180°. • Genanbring fladbommen.

• Genanbring pasbolten og spænd den godt. • Genanbring de to låseknopper.

• Følg den samme procedure for andre geringssavmodeller. Montage af alle andre geringssave (fig. A & D)

Hvis du ønsker at montere en anden geringssav end dem, der er angivet ovenfor, er du nødt til først at bestemme savmonteringspladens nøjagtige orientering.

• Orienter savmonteringspladen med måleklemmen imod dig, når du står foran arbejdsbænken.

• Indsæt fladbommen fra savmonteringspladen på arbejdsbænkens skinne og skyd pladen ind på skinnen.

• Spænd låseknopperne.

• Anbring saven på monteringspladen ved at rette savskærmen ind efter materialestøtten.

• Hvis ingen af geringssavbundens fire hjørner sidder på

savmonteringspladen, skal savmonteringspladen orienteres på ny: • Fjern de to låseknopper (3) (fig. A).

• Fjern pasbolten (21) (fig. D). • Fjern fladbommen (22). • Drej savmonteringspladen 180°. • Genanbring fladbommen.

• Genanbring pasbolten og spænd den godt. • Genanbring de to låseknopper (3) (fig. A).

• Anbring saven på savmonteringspladen og ret savskærmen ind efter materialestøtten. Alle fire hjørner på geringssavens bund skal nu stå på savmonteringspladen.

• Marker monteringshullerne på savmonteringspladen, når saven er anbragt som beskrevet herover.

• Fjern saven.

• Bor monteringshullerne i savmonteringspladen med et ø 10 mm bor. • Anbring saven på savmonteringspladen, ved at passe den ind efter

monteringshullerne.

• Anbring en spændskive på hver af sekskantskruerne. • Indsæt boltene i monteringshullerne oppefra.

• Anbring en spændskive på boltenes ender og skru en låsemøtrik på hver af boltene. Spænd dem endnu ikke helt.

• Brug en lineal til at kontrollere, at savskærmen og materialestøtten er rettet ordentligt ind. Ret om nødvendigt.

(8)

da - 3 3

D A N S K

Brug af målebånd (fig. A & F)

DE730 tillader dig at bruge et standardmålebånd (med båndclips) til at måle savbredden. Instruktionerne herunder går ud fra at længdestoppet er anbragt til venstre for saven. Hvis det er anbragt til højre for saven, skal du følge de samme instruktioner, men omvendt, så venstre erstattes med

højre og højre med venstre.

• Skyd længdestoppet ind til en afstand af ca. 1 m fra savklingen og spænd det på plads.

• Indstil savklingen til en vinkel på 90° på skinnen.

• Spænd savmonteringspladen, ved at spænde låseknopperne (3) (fig. A). • Mål afstanden imellem den højre side af længdestoppet og den venstre

side af savklingen. Noter den målte afstand.

• Monter målebåndet (24) på længdestoppet (25), som vist (fig. F). • Træk båndet ud og bøj stoppet ned.

• Før båndet under materialestøttens horn (26) og gennem båndklemmen (27).

• Før båndet tilbage i en sløjfe, så det hviler på skinnen, som vist. • Træk båndet ud, til målet vist i den højre ende af længdestoppet

passer til den noterede afstand. • Spænd spændeskruen (28).

• For at bekræfte justeringen, skal længdestoppet skydes ind til et specifikt mål og der laves et prøvesnit. Længden af det afskårede stykke skal passe med det aflæste mål på målebåndet. Hvis det ikke passer, justeres det igen, som beskrevet ovenfor.

Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres forhandler.

Vedligeholdelse

Dit produkt er fremstillet til at fungere i meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse. For at produktet skal kunne fungere tilfredsstillende hele tiden, er det dog vigtigt, at det behandles korrekt og rengøres jævnligt.

Smøring

Din påmontering kræver ingen yderligere smøring.

Opslidt værktøj og miljøet

Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved ikke at kaste den bort sammen med almindeligt affald. Aflever den til et opsamlingssted i din kommune eller til et DEWALT serviceværksted.

GARANTI

• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI • Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.

Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALT-værktøj, kan du returnere værktøjet til forhandleren inden 30 dage efter købet og få dine penge refunderet eller værktøjet ombyttet. Værktøjet skal indleveres komplet, og købsnotaen skal forevises.

• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •

Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALT-værktøj inden for de første 12 måneder efter købet er gratis hos vore autoriserede

serviceværksteder. Fri forebyggende service omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger, udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at medbringe kvitteringen.

• ET ÅRS FULD GARANTI •

Hvis et DEWALT-værktøj bliver defekt på grund af materiale-eller

produktionsfejl inden for de første 12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte komponenter blive udskiftet gratis eller også udskiftes enheden uden beregning under følgende forudsætninger:

• At apparatet ikke er anvendt forkert.

• At der ikke er udført uautoriserede reparationer. • At dateret købsnota forevises.

Denne garanti tilbydes som en ekstra service og er et tillæg til forbrugerens øvrige rettigheder.

Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede serviceværksted, se aktuelt katalog for videre information eller kontakt DEWALT.

(9)

D E U T S C H

4 de - 1

ERWEITERUNGSTISCH DE730

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für ein Produkt von DEWALT entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests

bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten de - 1 Hersteller-Erklärung de - 1 Sicherheitshinweise de - 1 Überprüfen der Lieferung de - 1 Gerätebeschreibung de - 2 Zusammenbauen und Einstellen de - 2 Wartung de - 3 Garantie de - 3 Technische Daten DE730 Länge (mm) 2.127 Höhe (mm) 850 Gewicht (kg) 16,8

Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:

Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeach-tung der Anweisungen dieser AnleiNichtbeach-tung!

Hersteller-Erklärung

DE730

DEWALT erklärt hiermit, daß diese Einheit entsprechend der Richtlinie 89/392/EWG konzipiert wurde.

Die Inbetriebnahme dieser Einheit ist solange untersagt, bis festgestellt wurde, daß das Elektrowerkzeug, das mit dieser Einheit verbunden werden soll, den Bestimmungen der Richtlinie 89/392/EWG entspricht (erkennbar durch die CE-Kennzeichnung am Elektrowerkzeug). Direktor Produktentwicklung

Horst Großmann

DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,

D-65510, Idstein, Deutschland

Sicherheitshinweise

Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung des in Kombination mit dieser Zusatzeinrichtung zu verwendenden Elektrowerkzeuges. Beachten Sie auch alle anderen gültigen Sicherheitsvorschriften. Lesen Sie folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Produkt benutzen.

Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf! Allgemeines

1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung

Unordnung im Arbeitsbereich ergibt Unfallgefahr.

2 Halten Sie Kinder fern!

Sorgen Sie dafür, daß andere Personen das Werkzeug oder Zubehör nicht berühren, halten Sie sie von Ihrem Arbeitsbereich fern.

3 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung

Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von bewe-genden Teilen erfaßt werden. Bei Arbeiten im Freien sind Handschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.

4 Benutzen Sie eine Schutzbrille

Verwenden Sie eine Atemmaske bei stauberzeugenden Arbeiten.

5 Beachten Sie den Höchstschalldruck

Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A) einen geeigneten Gehörschutz.

6 Seien Sie stets aufmerksam

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind.

7 Benutzen Sie das richtige Werkzeug

Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser Betriebsanleitung beschrieben. Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten. Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.

8 Lassen Sie Reparaturen nur von einer DE WALT-Kundendienst-werkstatt ausführen

Dieses Elektrowerkzeug-Zubehör entspricht den einschlägigen Sicher-heitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von einem anerkannten Fachmann ausgeführt werden, andernfalls kann Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.

Überprüfen der Lieferung

Die Verpackung enthält:

1 vormontierten Erweiterungstisch 1 Montageplatte für Paneelsäge 4 Sechskantschrauben 4 Selbstsichernde Muttern 8 Unterlegscheiben

4 Gummifüße mit Befestigungsschrauben 2 Längenanschlag-/Werkstückauflage-Sätze 1 Bedienungsanleitung

1 Explosionszeichnung

• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug sowie die Zubehörteile beim Transport nicht beschädigt wurden.

• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.

(10)

D E U T S C H

de - 2 5

Gerätebeschreibung (Abb. A)

Der Erweiterungstisch DE730 wurde dazu konzipiert, die Einsatzmöglich-keiten Ihrer DEWALT-Paneelsäge DW704, DW705, DW700, DW701, DW707, DW708 oder DW711 zu erweitern. 1 Montageplatte 2 Standbein 3 Feststellknopf 4 Werkstückauflage 5 Längenanschlag

Zusammenbauen und Einstellen Aufstellen des Gestells (Abb. A)

• Legen Sie das Gestell mit den Standbeinen nach oben auf den Boden. • Drücken Sie zum Ausklappen der Standbeine jeweils den

Verriegelungsstift und ziehen Sie das Standbein hoch, bis der Stift einrastet.

• Heben Sie das Gestell am Mittelbalken hoch und stellen Sie es auf die Beine.

Vergewissern Sie sich, daß das Gestell stabil aufgestellt ist und die Verriegelungsstifte eingerastet sind.

Montieren des Längenanschlag-/Werkstückauflage-Satzes DE7303 (Abb. B & C)

Dieser Satz kann entweder als Längenanschlag oder als Werkstückauflage montiert und verwendet werden.

Werkstückauflage (Abb. B)

• Bringen Sie die Stütze (7) gemäß der Abbildung auf der Grundplatte (6) an. • Stecken Sie die Schrauben (8) in die entsprechenden Bohrungen und

sichern Sie die Schrauben mit Hilfe der Unterlegscheiben (9) und Muttern (10).

• Bringen Sie die Unterlegscheibe (12) auf der Schloßschraube (11) an, stecken Sie die Schraube in den Schlitz in der Stütze und schrauben Sie den Zylinder (13) auf.

• Stecken Sie die Sicherheitsschraube (14) in die Gewindebohrung (15) (ziehen Sie die Schraube noch nicht fest).

• Stecken Sie den Feststellknopf (16) in die Gewindebohrung (17). Längenanschlag (Abb. C)

• Legen Sie eine Unterlegscheibe (9) auf eine der Schrauben (8), stecken Sie die Schraube in die Bohrung nahe der Mitte der Grundplatte, legen Sie an der anderen Seite der Grundplatte eine weitere Unterlegscheibe auf die Schraube und sichern Sie die Schraube mit Hilfe einer Mutter (10). • Bringen Sie die Stütze (7) gemäß der Abbildung auf der Grundplatte (6) an. • Stecken Sie die zweite Schraube (8) in die hintere Bohrung und sichern

Sie sie mit einer Mutter (10).

• Bringen Sie die Unterlegscheibe (12) auf der Schloßschraube (11) an, stecken Sie die Schraube in den Schlitz in der Stütze und schrauben Sie den Zylinder (13) auf.

• Stecken Sie die Sicherheitsschraube (14) in die Gewindebohrung (15) (ziehen Sie die Schraube noch nicht fest).

• Stecken Sie den Feststellknopf (16) in die Gewindebohrung (17).

Anbringen des Längenanschlags / der Werkstückauflage DE7303 (Abb. A, B & C)

Bitte beachten Sie, daß zuerst die Werkstückauflage auf die Schiene geschoben werden soll.

• Lockern Sie den Feststellknopf (16).

• Schieben Sie den Längenanschlag (5) / die Werkstückauflage (4) auf die Schiene des Erweiterungstisches (Abb. A).

• Ziehen Sie den Feststellknopf (16) fest.

Montageplatte (Abb. D)

Die Montageplatte ist mit vier Gummifüßen versehen, damit sie stabil steht, wenn Sie sie samt der Säge vom Erweiterungstisch nehmen.

• Befestigen Sie die Füße (18) an der Montageplatte, indem Sie die Schrauben (19) in die Bohrungen (20) schrauben.

Montieren der Paneelsäge auf der Montageplatte (Abb. A, D & E)

Die Montageplatte wurde werkseitig für eine Reihe von Paneelsägen vorgebohrt. Siehe Abb. E, um die Bohrungen für Ihre Paneelsäge zu bestimmen.

Montieren der DW700, DW701, DW707 oder DW708

• Drehen Sie die Montageplatte so, daß das offene Ende des Bandmaß-halters (23) (Abb. E) in Ihre Richtung zeigt, wenn Sie vor dem

Erweiterungstisch stehen.

• Stecken Sie die flache Schiene (22) (Abb. D) der Montageplatte in die Schiene des Erweiterungstisches und schieben Sie die Platte auf die Schiene.

• Ziehen Sie die Feststellknöpfe (3) fest (Abb. A).

• Stellen Sie die Paneelsäge auf die Montageplatte und richten Sie die Bohrungen im Sägerahmen mit denen in der Montageplatte aus (siehe Abb. E).

• Bringen Sie auf jeder der Sechskantschrauben eine Unterlegscheibe an. • Stecken Sie die Schrauben von unten her durch die Bohrungen in der

Montageplatte und der Säge.

• Versehen Sie jede Schraube mit einer Unterlegscheibe und sichern Sie jede Schraube mit einer selbstsichernden Mutter. Ziehen Sie die Muttern noch nicht fest an.

• Überprüfen Sie mit Hilfe eines Lineals, ob der Anschlag der Säge und die Werkstückauflage mit einander fluchten. Vergewissern Sie sich, daß der Anschlag der Säge parallel zur Schiene des Erweiterungs-tisches ist. Justieren Sie bei Bedarf.

• Ziehen Sie die Muttern fest an.

Montieren der DW704 oder DW705 (Abb. A, D & E) Für diese Sägen ist die Montageplatte um 180° zu drehen.

• Entfernen Sie die beiden Feststellknöpfe (3) (Abb. A). • Entfernen Sie die mittlere Schraube (21) (Abb. D). • Entfernen Sie die flache Schiene (22).

• Drehen Sie die Montageplatte um 180°. • Bringen Sie die flache Schiene wieder an.

• Bringen Sie die Schraube wieder an und ziehen Sie sie fest an. • Bringen Sie die beiden Feststellknöpfe wieder an.

• Gehen Sie weiter vor, wie im vorigen für die anderen Sägetypen beschrieben.

Montieren anderer Paneelsägen (Abb. A & D)

Falls Sie eine andere Paneelsäge als die im vorigen genannten Typen montieren wollen, müssen Sie zuerst die Montagerichtung der Montage-platte bestimmen.

• Drehen Sie die Montageplatte so, daß der Bandmaßhalter in Ihre Richtung zeigt, wenn Sie vor dem Erweiterungstisch stehen. • Stecken Sie die flache Schiene der Montageplatte in die Schiene des

Erweiterungstisches und schieben Sie die Platte auf die Schiene. • Ziehen Sie die Feststellknöpfe fest.

• Stellen Sie die Paneelsäge auf die Montageplatte und richten Sie den Anschlag der Säge mit der Werkstückauflage aus.

• Falls die vier Ecken des Rahmens der Paneelsäge sich nicht alle auf der Montageplatte befinden, müssen Sie die Montageplatte umdrehen: • Entfernen Sie die beiden Feststellknöpfe (3) (Abb. A).

• Entfernen Sie die mittlere Schraube (21) (Abb. D). • Entfernen Sie die flache Schiene (22).

(11)

D E U T S C H

6 de - 3

• Bringen Sie die flache Schiene wieder an.

• Bringen Sie die Schraube wieder an und ziehen Sie sie fest an. • Bringen Sie die beiden Feststellknöpfe (3) (Abb. A) wieder an. • Stellen Sie die Paneelsäge auf die Montageplatte und richten Sie den

Anschlag der Säge mit der Werkstückauflage aus. Nun sollten die vier Ecken des Rahmens der Paneelsäge sich alle auf der Montageplatte befinden.

• Wenn Sie die Säge wie oben beschrieben ausgerichtet haben, markieren Sie die Montagebohrungen auf der Montageplatte. • Entfernen Sie die Paneelsäge.

• Stellen Sie mit einem 10-mm-Bohrer die entsprechenden Bohrungen in der Montageplatte her.

• Stellen Sie die Paneelsäge auf die Montageplatte und richten Sie die Bohrungen im Sägerahmen mit denen in der Montageplatte aus. • Legen Sie eine Unterlegscheibe auf jede der Sechskantschrauben. • Stecken Sie die Schrauben von oben her in die Bohrungen. • Versehen Sie jede Schraube mit einer Unterlegscheibe und sichern Sie

jede Schraube mit einer selbstsichernden Mutter. Ziehen Sie die Muttern noch nicht fest an.

• Überprüfen Sie mit Hilfe eines Lineals, ob der Anschlag der Säge und die Werkstückauflage mit einander fluchten. Vergewissern Sie sich, daß der Anschlag der Säge parallel zur Schiene des Erweiterungs-tisches ist. Justieren Sie bei Bedarf.

• Ziehen Sie die Muttern fest an.

Verwenden eines Bandmaßes (Abb. A & F)

Die DE730 erlaubt es, ein handelsübliches Bandmaß (mit Gurtklemme) zum Messen der Schnittbreite zu verwenden. Im folgenden wird angenom-men, daß der Längenanschlag sich links von der Säge befindet. Falls er sich rechts von der Säge befindet, lesen Sie bitte links für rechts und

rechts für links.

• Schieben Sie den Längenanschlag auf einen Abstand von ca. 1 m vom Sägeblatt und sichern Sie ihn in dieser Position.

• Stellen Sie das Sägeblatt auf einen rechten Winkel zur Schiene ein. • Arretieren Sie die Montageplatte, indem Sie die Feststellknöpfe

festziehen (3) (Abb. A).

• Messen Sie den Abstand zwischen der rechten Seite des Längenan-schlags und der linken Seite des Sägeblatts. Notieren Sie sich den gemessenen Abstand.

• Montieren Sie das Bandmaß (24) gemäß Abb. F auf dem Längen-anschlag (25).

• Ziehen Sie das Band heraus und schwenken Sie den Längenanschlag nach unten.

• Führen Sie das Band unter den Zylinder der Werkstückauflage (26) und durch den Bandmaßhalter (27).

• Legen Sie das Band in einer Schleife zurück, so daß es gemäß der Abbildung auf der Schiene rastet.

• Ziehen Sie das Band heraus, bis die Anzeige an der rechten Seite des Längenanschlags mit dem zuvor gemessenen Abstand übereinstimmt. • Ziehen Sie die Klemmschraube (28) fest.

• Um die Einstellung zu überprüfen, schieben Sie den Längenanschlag in eine bestimmte Position und machen Sie einen Probeschnitt.

Die Länge des Abschnitts sollte mit der Anzeige auf dem Maßband übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, so nehmen Sie die obige Einstellung erneut vor.

Wenden Sie sich für nähere Informationen über das richtige Zubehör an Ihren DEWALT-Händler.

Wartung

Ihre DEWALT-Zusatzeinrichtung wurde für eine lange Lebensdauer und

einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.

Schmieren

Ihre Zusatzeinrichtung erfordert keine zusätzliche Schmierung.

Recycling

(nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)

Maschinenzubehör enthält Roh- und Kunststoffe, die recycelt werden können, und Stoffe, die fachgerecht entsorgt werden müssen. DEWALT

und andere namhafte Hersteller von Maschinenzubehör haben ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel und dem Anwender eine problemlose Rückgabe von Maschinenzubehör ermöglicht. Ausgediente DEWALT-Produkte können beim Handel abgegeben oder direkt an DEWALT eingeschickt werden. Beim Recycling werden sortenreine

Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen und nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern, Handel und Markenher-stellern.

GARANTIE

• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •

Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Produktes nicht völlig

zufrieden sind, können Sie es unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im

Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.

• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •

Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf werden Wartungs-oder Kundendienstleistungen für Ihr DEWALT-Produkt unter Vorlage

des Original-Kaufbeleges von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt

ausgeführt. Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen. • 1 JAHR GARANTIE •

Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle DEWALT-Produkte und beginnt mit dem Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit garantieren wir: • Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen • Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile • Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice

• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf unsachgemäße Behand-lung zurückzuführen ist und nur Original-DEWALT-Zubehörteile

verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als zum Betrieb mit DEWALT-Produkten geeignet bezeichnet worden sind. Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder Ihrer Kunden-dienst-Werkstatt erfahren Sie unter der entsprechenden Telefonnum-mer auf der Rückseite.

Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungs-rechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.

(12)

E N G L I S H

en - 1 7

MITRE SAW WORKSTATION DE730

Congratulations!

You have chosen a DEWALT product. Years of experience, thorough product development and innovation make DEWALT one of the most

reliable partners for professional users.

Table of contents Technical data en - 1 Manufacturer’s declaration en - 1 Safety instructions en - 1 Package contents en - 1 Description en - 2 Assembly and adjustment en - 2 Maintenance en - 3 Guarantee en - 3 Technical data DE730 Length mm 2,127 Height mm 850 Weight kg 16.8

The following symbols are used throughout this manual:

Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the tool in case of non-observance of the instructions in this manual.

Manufacturer’s declaration

DE730

DEWALT declares that this unit has been designed in compliance with

89/392/EEC.

This unit must not be put into service until it was established that the Power Tool to be connected to this unit is in compliance with 89/392/EEC (identified by the CE-marking on the Power Tool).

Director Engineering and Product Development Horst Großmann

DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,

D-65510, Idstein, Germany

Safety instructions

Observe the safety regulations in the instruction manual of the Power Tool to be connected to this attachment. Also observe any applicable additional safety rules. Read the following safety instructions before attempting to operate this product.

Keep these instructions in a safe place! General

1 Keep work area clean

Cluttered areas and benches can cause accidents.

2 Keep children away

Do not let children come into contact with the tool or its attachments. Keep all people away from the work area.

3 Dress properly

Do not wear loose clothing or jewellery. They can be caught in moving parts. Preferably wear rubber gloves and non-slip footwear when working outdoors. Wear protective hair covering to keep long hair out of the way.

4 Wear safety goggles

Also use a face or dust mask in case the operations produce dust or flying particles.

5 Beware of maximum sound pressure

Take appropriate measures for the protection of hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is exceeded.

6 Stay alert

Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the tool when you are tired.

7 Use appropriate tool

The intended use is laid down in this instruction manual. Do not force small tools or attachments to do the job of a heavy-duty tool. The tool will do the job better and safer at the rate for which it was intended. Warning! The use of any accessory or attachment or performance of any operation with this tool, other than those recommended in this instruction manual may present a risk of personal injury.

8 Have your Power Tool Attachment repaired by an authorized DEWALT repair agent

Repair of your Power Tool Attachment being a matter of precision and skill, always take it to your DEWALT Authorized Repair Agent.

Package contents

The package contains:

1 Partly assembled mitre saw workstation 1 Saw mounting board

4 Hexagonal head bolts 4 Self-locking nuts 8 Flat washers

4 Rubber feet with mounting screws 2 Length stop/material support assemblies 1 Instruction manual

1 Exploded drawing

• Check for damage to the tool, parts or accessories which may have occurred during transport.

• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to operation.

(13)

E N G L I S H

8 en - 2

Description (fig. A)

The mitre saw workstation DE730 has been designed to extend the versatility of your DEWALT DW704, DW705, DW700, DW701, DW707, DW708 or DW711 mitre saw.

1 Saw mounting board 2 Leg

3 Locking knob 4 Material support 5 Length stop

Assembly and adjustment Setting up the mitre saw stand (fig. A)

• Place the mitre saw stand on the floor with the folding legs facing up. • For each leg, push the locking pin in and pull up the leg until the

locking pin engages.

• Lift the stand by the centre beam and place it in an upright position. Check that the stand is stable and make sure that the locking pins have properly engaged.

Assembling the length stop/material support DE7303 (fig. B & C)

The length stop/material support can be used either as a length stop or as a material support, depending on how it is assembled.

Material support (fig. B)

• Place the bracket (7) onto the base plate (6) as shown.

• Insert the bolts (8) into the holes and secure them using the washers (9) and nuts (10).

• Place the washer (12) onto the mushroom head bolt (11), insert the bolt into the slot in the bracket and screw on the support horn (13). • Insert the safety screw (14) into the threaded hole (15) (do not yet tighten). • Insert the locking knob (16) into the threaded hole (17).

Length stop (fig. C)

• Place a washer (9) onto one of the bolts (8), insert the bolt into the hole near the middle of the base plate, place a washer onto the bolt on the other side of the base plate and secure the bolt using a nut (10). • Place the bracket (7) onto the base plate (6) as shown.

• Insert the second bolt (8) into the rear hole and secure it using a nut (10). • Place the washer (12) onto the mushroom head bolt (11), insert the bolt

into the slot in the bracket and screw on the support horn (13). • Insert the fixing screw (14) into the threaded hole (15) (do not yet tighten). • Insert the locking knob (16) into the threaded hole (17).

Mounting the length stop/material support DE7303 (fig. A, B & C)

Please note that the material support is to be slided on first. • Slacken the locking knob (16).

• Slide the length stop (5) / material support (4) onto the workstation rail (fig. A).

• Tighten the locking knob (16).

Saw mounting board (fig. D)

The saw mounting board is provided with four rubber feet to facilitate a stable base in case you remove the saw assembly from the workstation.

• Mount the feet (18) to the saw mounting board using the screws (19) and holes (20) as shown.

Mounting the mitre saw to the saw mounting board (fig. A, D & E)

The saw mounting board has been pre-drilled to accomodate a wide range of mitre saws. See fig. E to find the appropriate mounting holes for your mitre saw.

Mounting the DW700, DW701, DW707 or DW708

• Orient the saw mounting board with the open end of the tape measure clamp (23) (fig. E) facing you when standing in front of the workstation. • Insert the flat bar (22) (fig. D) of the saw mounting board into the

workstation rail and slide the board onto the rail. • Tighten the locking knobs (3) (fig. A).

• Place the saw on the mounting board, aligning the saw mounting holes with the corresponding holes in the board (refer to fig. E).

• Place a flat washer on each of the hexagonal head bolts. • Insert the bolts into the mounting holes in the saw and the board

from below.

• Place a flat washer onto the ends of the bolts and screw a self-locking nut onto each of the bolts. Do not yet fully tighten.

• Use a straight edge to check that the saw fence and material support are properly aligned. Make sure that the saw fence is parallel to the workstation rail. Correct as necessary.

• Securely tighten the nuts.

Mounting the DW704 or DW705 (fig. A, D & E)

For these saws, the saw mounting board must be re-oriented 180°. • Remove the two locking knobs (3) (fig. A).

• Remove the centre bolt (21) (fig. D). • Remove the flat bar (22).

• Rotate the saw mounting board 180°. • Replace the flat bar.

• Replace the centre bolt and tighten it securely. • Replace the two locking knobs.

• Follow the procedure described above for the other mitre saw models. Mounting any other mitre saw (fig. A & D)

If you want to mount a mitre saw other than those specified above, you will first need to determine to correct orientation of the saw mounting board.

• Orient the saw mounting board with the tape measure clamp facing you when standing in front of the workstation.

• Insert the flat bar of the saw mounting board into the workstation rail and slide the board onto the rail.

• Tighten the locking knobs.

• Place the saw on the mounting board, aligning the saw fence with the material support.

• If all four corners of the mitre saw base do not sit on the saw mounting board, you must re-orient the saw mounting board:

• Remove the two locking knobs (3) (fig. A). • Remove the centre bolt (21) (fig. D). • Remove the flat bar (22).

• Rotate the saw mounting board 180°. • Replace the flat bar.

• Replace the centre bolt and tighten it securely. • Replace the two locking knobs (3) (fig. A).

• Place the saw on the mounting board, aligning the saw fence with the material support. All four corners of the mitre saw base should now be on the saw mounting board.

• With the saw properly aligned as described above, mark the mounting holes on the saw mounting board.

• Remove the saw.

• Drill the mounting holes in the saw mounting board using a ø 10 mm drill. • Place the saw on the saw mounting board, aligning it with the

mounting holes.

• Place a flat washer on each of the hexagonal head bolts. • Insert the bolts into the mounting holes from above.

• Place a flat washer onto the ends of the bolts and screw a self-locking nut onto each of the bolts. Do not yet fully tighten.

• Use a straight edge to check that the saw fence and material support are properly aligned. Correct as necessary.

(14)

E N G L I S H

en - 3 9

Using a tape measure (fig. A & F)

The DE730 allows you to use a standard tape measure (with belt clip) to measure the cutting width. The instructions below assume that the length stop is located to the left of the saw. If it is located to the right of the saw, follow the same instructions, replacing left by right and right by left.

• Slide the length stop to a distance of approx. 1 m from the saw blade and lock it in place.

• Set the saw blade to a 90° angle to the rail.

• Lock the saw mounting board in place by tightening the locking knobs (3) (fig. A).

• Measure the distance between the right edge of the length stop and the left edge of the saw blade. Note the distance measured.

• Mount the tape measure (24) on the length stop (25) as shown (fig. F). • Pull the tape out and flip the stop down.

• Guide the tape under the horn of the material support (26) and through the tape clamp (27).

• Loop the tape back so that it rests on the rail as shown.

• Pull the tape out until the measurement shown at the right end of the length stop matches the distance noted.

• Tighten the clamping screw (28).

• To verify the adjustment, slide the length stop to a specific measure and make a trial cut. The length of the cut-off piece should match the reading on the tape measure. If not, re-adjust as described above. Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.

Maintenance

Your DEWALT attachment has been designed to operate over a long

period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.

Lubrication

Your attachment requires no additional lubrication.

Unwanted products and the environment

Take your attachment to an authorized DEWALT repair agent where it will be disposed of in an environmentally safe way.

GUARANTEE

• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •

If you are not completely satisfied with the performance of your DEWALT tool, simply return it within 30 days, complete as purchased, to the point of purchase, for a full refund or exchange. Proof of purchase must be produced.

• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •

If you need maintenance or service for your DEWALT tool, in the

12 months following purchase, it will be undertaken free of charge at an authorized DEWALT repair agent. Proof of purchase must be

produced. Includes labour and spare parts for the attachments. Excludes accessories.

• ONE YEAR FULL WARRANTY •

If your DEWALT product becomes defective due to faulty materials or workmanship within 12 months from the date of purchase,

we guarantee to replace all defective parts free of charge or, at our discretion, replace the unit free of charge provided that:

• The product has not been misused.

• Repairs have not been attempted by unauthorized persons. • Proof of purchase date is produced.

This guarantee is offered as an extra benefit and is additional to consumers statutory rights.

For the location of your nearest authorized DEWALT repair agent,

please use the appropriate telephone number on the back of this manual.

(15)

E S P A Ñ O L

10 es - 1

ESTACIÓN DE ASERRADO DE INGLETES DE730

¡Enhorabuena!

Usted ha optado por un producto de DEWALT. Muchos años de experiencia y una gran asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus productos han convertido a DEWALT en un socio muy fiable para el

usuario profesional.

Contenido

Características técnicas es - 1 Declaración del fabricante es - 1 Instrucciones de seguridad es - 1 Verificación del contenido del embalaje es - 1 Descripción es - 2 Montaje y ajustes es - 2 Mantenimiento es - 3 Garantía es - 3 Características técnicas DE730 Longitud mm 2.127 Altura mm 850 Peso kg 16,8

Se utilizan los siguientes símbolos en este manual:

Indica el riesgo de lesiones físicas, fallecimiento o daños de la herramienta en caso de no observarse las instrucciones en este manual.

Declaración del fabricante

DE730

DEWALT certifica que estas herramientas eléctricas han sido construidas

de acuerdo a 89/392/CEE.

Esta unidad no debe ponerse en servicio hasta que se haya determinado que la herramienta eléctrica en la que va a acoplarse cumpla el

Reglamento 89/392/CEE (lo que viene certificado por la presencia del marcado CE en la herramienta eléctrica).

Director Engineering and Product Development Horst Großmann

DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,

D-65510, Idstein, Alemania

Instrucciones de seguridad

Al utilizar Herramientas, observe las reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, de lesiones y de incendio. Lea las instrucciones de seguridad siguientes antes de utilizar este producto. ¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!

Generalidades

1 Mantenga limpia el área de trabajo

Un área o un banco de trabajo en desorden aumentan el riesgo de accidentes.

2 ¡Mantenga alejados a los niños!

No permita que otras personas toquen la herramienta o los accesorios. Manténgales alejadas de su área de trabajo.

3 Vista ropa de trabajo apropiada

No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían ser atrapados por piezas en movimiento. Para trabajos al exterior, se recomienda llevar guantes de goma y calzado de suela antideslizante. Si tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.

4 Lleve gafas de protección

Utilice también una mascarilla si el trabajo ejecutado produce polvo u otras partículas volantes.

5 Respete el nivel máximo de la presión acústica

Tome medidas adecuadas para la protección de los oídos cuando la presión acústica exceda el valor de 85 dB(A).

6 Esté siempre alerto

Mire lo que está haciendo. Use el sentido común. No maneje la herramienta cuando está cansado.

7 Haga reparar este accesorio en un agente DEWALT autorizado

Ya que la reparación de los accesorios de herramientas eléctricas requiere pericia y precisión, siempre debe ser efectuada por un técnico de servicio autorizado por DEWALT.

Verificación del contenido del embalaje

El paquete contiene:

1 Estación ingleteadora parcialmente montada 1 Tablero de montaje de la sierra

4 Tornillos de cabeza hexagonal 4 Tuercas autoblocantes 8 Arandelas planas

4 Patas de goma con tornillos de montaje 2 Conjuntos de tope/soporte de material 1 Manual de instrucciones

1 Dibujo despiezado

• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún daño durante el transporte.

• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender este manual antes de utilizar la herramienta.

(16)

E S P A Ñ O L

es - 2 11

Descripción (fig. A)

La ingleteadora DE730 se ha diseñado para ampliar la versatilidad de las sierras de inglete DEWALT DW704, DW705, DW700, DW701, DW707, DW708 o DW711.

1 Tablero de montaje de la sierra 2 Pata

3 Perilla de bloqueo 4 Soporte de material 5 Tope

Montaje y ajustes

Preparación del soporte de la ingleteadora (fig. A)

• Coloque el soporte de la ingleteadora en el suelo con las patas plegables hacia arriba.

• En cada pata, presione el pasador de bloqueo y tire hacia arriba de la pata hasta que el pasador de bloqueo actúe.

• Levante el soporte por la barra central y colóquelo en posición vertical. Compruebe que el soporte está estable y asegúrese de que los pasadores de bloqueo han actuado correctamente.

Montaje del tope/soporte de material DE7303 (fig. B & C)

El tope/soporte de material puede usarse como tope o como soporte de material, según como se monte.

Soporte de material (fig. B)

• Coloque el soporte (7) en la plancha de la base (6) como se indica. • Inserte los tornillos (8) en los orificios y fíjelos con las arandelas (9) y las

tuercas (10).

• Coloque una arandela (12) en el tornillo de cabeza redonda (11), inserte el tornillo en la ranura del soporte y atornille en el asta de soporte (13).

• Inserte el tornillo de seguridad (14) en el orificio ranurado (15) (no lo apriete todavía).

• Inserte la perilla de bloqueo (16) en el orificio ranurado (17). Tope (fig. C)

• Coloque una arandela (9) en uno de los tornillos (8), inserte el tornillo en el orificio que hay junto a la parte media del soporte, coloque una arandela en el tornillo al otro lado del soporte y fije el tornillo con una tuerca (10).

• Coloque el soporte (7) en la plancha de la base (6) como se indica. • Inserte el segundo tornillo (8) en el orificio posterior y fíjelo con una

tuerca (10).

• Coloque una arandela (12) en el tornillo de cabeza redonda (11), inserte el tornillo en la ranura del soporte y atornille en el asta de soporte (13).

• Inserte el tornillo de fijación (14) en el orificio ranurado (15) (no lo apriete todavía).

• Inserte la perilla de bloqueo (16) en el orificio ranurado (17).

Montaje del tope/soporte de material DE7303 (fig. A, B & C)

Tenga en cuenta que el soporte de material ha de deslizarse primero. • Afloje la perilla de bloqueo (16).

• Deslice el tope (5) / soporte de material (4) en el raíl de la estación de trabajo (fig. A).

• Apriete la perilla de bloqueo (16).

Tablero de montaje de la sierra (fig. D)

El tablero de montaje de la sierra se proporciona con cuatro pies de goma para facilitar una base estable en caso de que se quite de la estación de trabajo.

• Monte los pies (18) en el tablero de montaje de la sierra usando los tornillos (19) y orificios (20) mostrados.

Montaje de la ingleteadora en el tablero de montaje de la sierra (fig. A, D & E)

El tablero de montaje de la sierra se entrega pre-perforado para usarse con gran variedad de ingleteadoras. Véase la fig. E para localizar los orificios correspondientes a su ingleteadora.

Montaje de DW700, DW701, DW707 o DW708

• Oriente el tablero de montaje de la sierra con el extremo abierto de la pinza de cinta métrica (23) (fig. E) hacia el operario situado frente a la estación de trabajo.

• Inserte la barra plana (22) (fig. D) del tablero de montaje de la sierra en el raíl de la estación de trabajo y deslice el tablero por el raíl.

• Apriete las perillas de fijación (3) (fig. A).

• Coloque la sierra en el tablero de montaje, alineando los orificios de montaje de ésta con los orificios correspondientes del tablero (véase la fig. E).

• Coloque una arandela plana en cada uno de los tornillos de cabeza hexagonal.

• Inserte los tornillos en los orificios de montaje de la sierra y el tablero desde abajo.

• Coloque una arandela plana en los extremos de los tornillos y apriete una tuerca autoblocante en cada uno de los tornillos. No apriete completamente todavía.

• Utilice un borde recto para comprobar que la guía de sierra y el soporte de material están bien alineados. Compruebe que la guía de sierra es paralela al raíl de la estación de trabajo. Corrija la posición como sea preciso.

• Apriete bien las tuercas.

Montaje de DW704 o DW705 (fig. A, D & E)

Con estas sierras, el tablero de montaje de la sierra ha de reorientarse 180°. • Quite las dos perillas de bloqueo (3) (fig. A).

• Quite el tornillo del centro (21) (fig. D). • Quite la barra plana (22).

• Rote 180° el tablero de montaje de la sierra. • Coloque la barra plana.

• Coloque el tornillo del centro y apriételo bien. • Coloque las dos perillas de fijación.

• Siga el procedimiento descrito anteriormente con los demás modelos de ingleteadora.

Montaje de cualquier otra ingleteadora (fig. A & D)

Si quiere montar una ingleteadora distinta de las especificadas antes, primero ha de determinar la orientación adecuada del tablero de montaje de la sierra.

• Oriente el tablero de montaje de la sierra con el extremo abierto de la pinza de cinta métrica hacia el operario situado frente a la estación de trabajo.

• Inserte la barra plana del tablero de montaje de la sierra en el raíl de la estación de trabajo y deslice el tablero por el raíl.

• Apriete las perillas de fijación.

• Coloque la sierra en el tablero de montaje, alineando la guía de la sierra con los orificios correspondientes del tablero.

• Si las cuatro esquinas de la base de la ingleteadora no apoyan en el tablero de montaje de la sierra, ha de reorientar el tablero de montaje de la sierra:

• Quite las dos perillas de bloqueo (3) (fig. A). • Quite el tornillo del centro (21) (fig. D). • Quite la barra plana (22).

• Rote 180° el tablero de montaje de la sierra. • Coloque la barra plana.

• Coloque el tornillo del centro y apriételo bien. • Coloque las dos perillas de fijación (3) (fig. A).

(17)

E S P A Ñ O L

12 es - 3

• Coloque la sierra en el tablero de montaje, alineando la guía de sierra con el soporte de material. Las cuatro esquinas de la base de la ingleteadora han de estar sobre el tablero de montaje de la sierra. • Con la sierra bien alineada como se ha descrito, marque los orificios

de montaje en el tablero de montaje de la sierra. • Quite la sierra.

• Perfore los orificios de montaje en el tablero de montaje de la sierra con una broca de 10 mm.

• Coloque la sierra en el tablero de montaje de la sierra, alineándola con los orificios de montaje.

• Coloque una arandela plana en cada uno de los tornillos de cabeza hexagonal.

• Inserte los tornillos en los orificios de montaje desde arriba.

• Coloque una arandela plana en los extremos de los tornillos y apriete una tuerca autoblocante en cada uno de los tornillos. No apriete completamente todavía.

• Utilice un borde recto para comprobar que la guía de sierra y el soporte de material están bien alineados. Corrija la posición como sea preciso. • Apriete bien las tuercas.

Uso de una cinta métrica (fig. A & F)

La DE730 permite usar una cinta métrica normal (con clip de correa) para medir el ancho de corte. En las instrucciones siguientes se asume que el tope está situado a la izquierda de la sierra. Si se ha situado a la derecha de la sierra, siga las mismas instrucciones, sustituyendo izquierda por

derecha y derecha por izquierda.

• Deslice el tope a una distancia aproximada de 1 m. desde la hoja de sierra y bloquéelo.

• Coloque la hoja de sierra en ángulo de 90° con el raíl.

• Bloquee el tablero de montaje de la sierra en su posición apretando las perillas de fijación (3) (fig. A).

• Mida la distancia entre el borde derecho del tope y el borde izquierdo de la hora de sierra. Anote la distancia medida.

• Monte la cinta métrica (24) en el tope (25) como se indica (fig. F). • Tire de la cinta hacia fuera y voltee hacia abajo el tope.

• Guíe la cinta bajo el asta del soporte de material (26) y a través de la pinza de cinta (27).

• Vuelva hacia atrás la cinta para que repose sobre el riel como se indica. • Tire de la cinta hasta que la medición mostrada en el extremo derecho

del tope coincide con la distancia anotada. • Apriete el tornillo de soporte (28).

• Para verificar el ajuste, deslice el tope a una medida específica y realice un corte de prueba. La longitud de la pieza cortada ha de coincidir con la lectura de la cinta. Si no, reajuste como se ha descrito.

Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los accesorios apropiados.

Mantenimiento

Su acoplamiento DEWALT ha sido diseñado para que funcione durante un

largo período de tiempo con un mínimo de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio contínuo depende de unos cuidados apropiados de la herramienta y de una limpieza regular.

Lubrificación

Su acoplamiento no requiere lubrificación adicional.

Productos no deseados y el medio ambiente

Lleve su acoplamiento a un representante de reparaciones autorizado por DEWALT, donde se eliminará sin efectos perjudiciales para el medio

ambiente.

GARANTÍA

• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •

Si no queda totalmente satisfecho con su herramienta DEWALT,

contacte con su Centro de Servicio DEWALT. Presente su reclamación, juntamente con la máquina completa, así como la factura de compra y le sera presentada la mejor solución.

• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •

Si necesita mantenimiento o servicio técnico para su herramienta DEWALT en los 12 meses siguientes a la compra, podrá obtenerlos gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT. Para ello es

imprescindible presentar la prueba de compra. Incluye mano de obra y piezas para las Herramientas Eléctricas. No se incluye los accesorios. • UN AÑO DE GARANTÍA •

Si su producto DEWALT presenta algún defecto debido a fallos de materiales o mano de obra en los 12 meses siguientes a la fecha de compra, le garantizamos la sustitución gratuita de todas las piezas defectuosas siempre y cuando:

• El producto no haya sido utilizado inadecuadamente.

• No se haya intentado su reparación por parte de una persona no autorizada.

• Se presente la prueba de compra.

Para la localización del Centro de Servicio DEWALT más cercano, consulte el dorso de este manual.

(18)

fr - 1 13

F R A N Ç A I S

POSTE DE TRAVAIL POUR SCIE À ONGLETS DE730

Instructions de sécurité

Observer les consignes de sécurité fondamentales concernant l’outil électrique à connecter à cet accessoire. Lire et observer les instructions avant d’utiliser l’outil.

Conserver ces instructions de sécurité! Généralités

1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée

Le désordre augmente les risques d’accident.

2 Tenir les enfants éloignés

Ne pas permettre que d’autres personnes touchent l’outil ou ses accessoires. Les tenir éloignées de votre travail.

3 Porter des vêtements de travail appropriés

Ne pas porter de vêtements flottants ou de bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur, il est recommandé de porter des gants en caoutchouc et des chaussures à semelle anti-dérapante. Le cas échéant, porter une garniture convenable retenant les cheveux longs.

4 Porter des lunettes de protection

Utiliser aussi un masque si le travail exécuté produit de la poussière ou des copeaux volants.

5 Attention au niveau de pression acoustique

Prendre les mesures nécessaires pour la protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression acoustique est supérieur à 85 dB(A).

6 Faire preuve de vigilance

Observer votre travail. Faire preuve de bon sens. Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.

7 Utiliser l’outil adéquat

L’utilisation conforme à la destination est décrite dans le présent manuel. Ne pas utiliser d’outils ou d’accessoires de trop faible puissance pour exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des outils à des fins et pour des travaux pour lesquels ils n’ont pas été conçus.

Attention! L’utilisation d’accessoires autres que ceux recommandés

dans le présent manuel pourrait entraîner un risque de blessure. Utiliser l’outil conformément à sa destination.

8 Faire réparer votre accessoire par un service agréé DEwalt

La réparation de cet accessoire exigeant une grande précision et habilité, elle est réservée aux personnes qualifiées.

Contenu de l’emballage

L’emballage contient:

1 Poste de travail pour scie à onglets, partiellement assemblé 1 Panneau de montage de la scie

4 Boulons à tête hexagonale 4 Écrous autobloquants 8 Rondelles plates

4 Pieds en caoutchouc avec vis de montage 2 Ensembles butée de longueur/support de pièce 1 Manuel d’instructions

1 Dessin éclaté

• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne présentent pas de dommages dus au transport.

• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond le présent manuel avant de mettre votre outil en marche.

Félicitations!

Vous avez choisi un produit DEWALT. Depuis de nombreuses années, DEWALT produit des outils adaptés aux exigences des utilisateurs

professionnels.

Table des matières

Caractéristiques techniques fr - 1 Déclaration du fabricant fr - 1 Instructions de sécurité fr - 1 Contenu de l’emballage fr - 1 Description fr - 2 Assemblage et réglage fr - 2 Entretien fr - 3 Garantie fr - 3 Caractéristiques techniques DE730 Longueur mm 2.127 Hauteur mm 850 Poids kg 16,8

Les pictogrammes suivants sont utilisés dans le présent manuel: En cas de non-respect des instructions dans le présent manuel, il y a risque de blessure, de danger de mort ou de possibilité de dégradation de l’outil.

Déclaration du fabricant

DE730

DEWALT déclare que l’accessoire ci-dessus a été mis au point en

conformité avec 89/392/CEE.

La mise en service de cet accessoire est interdite si l’outil électrique auquel il va être raccordé n’a pas été déclaré conforme à la directive 89/392/CEE (conformité identifiée par le marquage CE sur l’outil). Directeur de développement produits

Horst Großmann

DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,

(19)

F R A N Ç A I S

14 fr - 2

Description (fig. A)

Le poste de travail pour scie à onglets DE730 a été conçu pour accroître la versatilité de votre scie à onglets DEWALT DW704, DW705, DW700, DW701, DW707, DW708 ou DW711.

1 Panneau de montage de la scie 2 Empiétement

3 Bouton de blocage 4 Support de pièce 5 Butée de longueur

Assemblage et réglage

Mise en place du support de la scie à onglets (fig. A)

• Placez le support de la scie à onglets sur le sol, les empiétements pliants tournés vers le haut.

• Pour chaque empiétement, enfoncez la goupille de blocage et remontez l’empiétement jusqu’à ce que la goupille de blocage s’engage. • Soulevez le support par la poutre centrale puis placez-le en position

verticale.

Vérifiez si le support est stable et assurez-vous que les goupilles de blocage se sont correctement engagées.

Assemblage de la butée de longueur/support de pièce DE7303 (fig. B & C)

La butée de longueur/support de pièce peut servir soit de butée de longueur soit de support de pièce, en fonction de la manière dont son assemblage est effectué.

Support de pièce (fig. B)

• Placez la console (7) sur la plaque de base (6) comme illustré. • Insérez les boulons (8) dans les trous et fixez-les bien au moyen des

rondelles (9) et écrous (10).

• Placez la rondelle (12) sur les boulons à tête en goutte-de-suif (11), insérez le boulon dans la fente de la console et vissez la corne d’appui (13). • Insérez la vis de sûreté (14) dans le trou fileté (15) (ne serrez pas encore). • Insérez le bouton de blocage (16) dans le trou fileté (17).

Butée de longueur (fig. C)

• Placez une rondelle (9) sur un des boulons (8), insérez le boulon dans le trou situé près du centre de la console, placez une rondelle sur le boulon de l’autre côté de la console et fixez bien le boulon à l’aide d’un écrou (10).

• Placez la console (7) sur la plaque de base (6) comme illustré. • Insérez le second boulon (8) dans le trou arrière et fixez-le bien à l’aide

d’un écrou (10).

• Placez la rondelle (12) sur les boulons à tête en goutte-de-suif (11), insérez le boulon dans la fente de la console et vissez la corne d’appui (13). • Insérez la vis de fixation (14) dans le trou fileté (15) (ne serrez pas encore). • Insérez le bouton de blocage (16) dans le trou fileté (17).

Montage de la butée de longueur/support de pièce DE7303 (fig. A, B & C)

Veuillez noter que le support de pièce doit être glissé en premier. • Desserrez le bouton de blocage (16).

• Glissez la butée de longueur (5) / support de pièce (4) sur le rail du poste de travail. (fig. A).

• Serrez le bouton de blocage (16).

Panneau de montage de la scie (fig. D)

Le panneau de montage de la scie est fourni avec quatre pieds en caoutchouc pour apporter une base stable au cas où vous enlevez l’ensemble de la scie du poste de travail.

• Montez les pieds (18) au niveau du panneau de montage de la scie en vous servant des vis (19) et trous (20) comme illustré.

Montage de la scie à onglets au niveau du panneau de montage de la scie (fig. A, D & E)

Le panneau de montage de la scie a été pré-percé pour recevoir une large gamme de scies à onglets. Voir la fig. E pour repérer les trous de montage appropriés à votre scie à onglets.

Montage de la scie DW700, DW701, DW707 ou DW708 • Orientez le panneau de montage de la scie de manière à ce que

l’extrémité ouverte du dispositif de serrage du mètre à ruban (23) (fig. E) soit dirigée vers vous lorsque vous faites face au poste de travail. • Insérez la barre plate (22) (fig. D) du panneau de montage de la scie

dans le rail du poste de travail et glissez le panneau sur le rail. • Serrez les boutons de blocage (3) (fig. A).

• Placez la scie sur le panneau de montage, en alignant les trous de montage de la scie sur les trous correspondants présents sur le panneau (voir la fig. E).

• Placez une rondelle plate sur chacun des boulons à tête hexagonale. • Insérez les boulons dans les trous de montage de la scie et du

panneau par le bas.

• Placez une rondelle plate sur les extrémités des boulons et vissez un écrou autobloquant sur chacun des boulons. Ne serrez pas à fond encore. • Utilisez une règle pour vérifier si le guide-scie et le support de pièce

sont correctement alignés. Assurez-vous que le guide-scie est parallèle au rail du poste de travail. Corrigez si nécessaire.

• Serrez bien les écrous.

Montage de la scie DW704 ou DW705 (fig. A, D & E)

Pour ces scies, le panneau de montage de la scie doit être réorienté de 180°. • Retirez les deux boutons de blocage (3) (fig. A).

• Retirez le boulon central (21) (fig. D). • Retirez la barre plate (22).

• Tournez le panneau de montage de la scie de 180°. • Remettez en place la barre plate.

• Remettez en place le boulon central et serrez-le fermement. • Remettez en place les deux boutons de blocage.

• Suivez la procédure décrite ci-dessus pour les autres modèles de scie à onglets.

Montage de toute autre scie à onglets (fig. A & D)

Si vous désirez monter une scie à onglets autre que celles précédemment spécifiées, vous devez en tout premier lieu définir l’orientation correcte du panneau de montage de la scie.

• Orientez le panneau de montage de la scie de manière à ce que le dispositif de serrage du mètre à ruban soit dirigé vers vous lorsque vous faites face au poste de travail.

• Insérez la barre plate du panneau de montage de la scie dans le rail du poste de travail et glissez le panneau sur le rail.

• Serrez les boutons de blocage.

• Placez la scie sur le panneau de montage en alignant le guide-scie sur le support de pièce.

• Si les quatre coins du bâti de la scie à onglets ne reposent pas tous sur le panneau de montage de la scie, vous devez réorienter le panneau de montage de la scie:

• Retirez les deux boutons de blocage (3) (fig. A). • Retirez le boulon central (21) (fig. D).

• Retirez la barre plate (22).

• Tournez le panneau de montage de la scie de 180°. • Remettez en place la barre plate.

• Remettez en place le boulon central et serrez-le fermement. • Remettez en place les deux boutons de blocage (3) (fig. A). • Placez la scie sur le panneau de montage en alignant le guide-scie sur

le support de pièce. Les coins du bâti de la scie à onglets doivent maintenant tous reposer sur le panneau de montage de la scie. • La scie étant correctement alignée comme décrit ci-dessus,

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :