Document d aptitud dels animals per al transport

Texto completo

(1)

Introducció i justificació de l’elaboració del

Document d’aptitud dels animals per al transport

Alejandro Martínez Requena

Servei d’Ordenació Ramadera – Sub-direcció General de Ramaderia

(2)

Índex

• Antecedents

• Document d’aptitud d’animals per al transport

• Guia pràctica per avaluar l’aptitud del transport de porcí

(3)

Antecedents

Auditoria Oficina Alimentària i Veterinària

AUDITORIA DG (SANCO) 2014-7079, realitzada de l’1 al 10 d’abril

de 2014 per l’Oficina Alimentària i Veterinària, amb l’objectiu

d’avaluar els controls del benestar animal que es porten a terme

en els escorxadors

Constatació

de

fets

referents a l’aplicació dels

requisits legals per a la

matança

i

el

sacrifici

d’urgència

fora

de

l’escorxador

Inexistència d’orientacions

per

a

les

Comunitats

Autònomes,

associacions veterinàries,

transportistes, ramaders,

i, industria alimentària

(4)

Recomanacions Auditoria FVO

Recomanació ⑥

Atès que no existeixen orientacions adreçades als OEA, haurien de crear‐se i

aplicar‐se

procediments per facilitar el sacrifici dels animals en les

explotacions

per tal que, en la mesura que sigui possible en la pràctica, es

redueixi el dolor i el patiment tal i com exigeix l’article 2.d) (matança

d’emergència) del Reglament (CE) 1099/2009

Recomanació ⑦

Vetllar per a que a totes les Comunitats Autònomes es prenguin mesures

enèrgiques per

avaluar el nivell de compliment de l’annex I del Reglament

(CE) núm. 1/2005

quan els animals, arribin a l’escorxador; vetllar per a que

es prenguin mesures efectives per a que es faci complir al normativa en els

escorxadors i es promogui que es prenguin mesures de seguiment eficaces

en relació amb les explotacions i transportistes, tal i com s’exigeix a l’article

54 del Reglament (CE) núm. 882/2004.

(5)

Recomanacions Auditoria FVO

Recomanació ⑧

Vetllar per que les associacions veterinàries a nivell nacional i de les CCAA

coneguin les obligacions

del seus membres d’acord amb el Reglament (CE)

núm. 1/2005 (article 3 i l’annex I)

en relació amb l’aptitud dels animals per

al transport

i prenguin mesures en relació amb el gran número de certificats

emesos en els que es determina l’aptitud dels bovins per al transport i que

posteriorment resulten ser, en el millor dels casos, enganyosos i, en el pitjor

dels casos, falsos.

Recomanació ⑨

Vetllar per que les

sancions aplicables

per fer complir los requisits legislatius

sobre l’aptitud dels animals per al transport (annex I del Reglament (CE)

núm. 1/2005) siguin

eficaces, proporcionades i dissuasives

, tal i com

requereix l’article 55 del Reglament (CE) núm. 882/2004.

(6)

Pla d’acció

AUDITORIA DG (SANCO) 2014-7079, realitzada de l’1 al 10 d’abril de 2014 per

l’Oficina Alimentària i Veterinària, amb l’objectiu d’avaluar els controls del

benestar animal que es porten a terme en els escorxadors

Pla d’Acció

Constitució Grup de Treball

MAPAMA – AECOSAN – CCAA

Gestió dels animals no aptes per al transport

Elaboració PNTs PNT 1 ‐ PNT 2 ‐ PNT 3 ‐ PNT 4 ‐ PNT 5 ‐ PNT 6 Titular i personal de l’explotació ramadera Veterinari oficial de l’explotació Transportista

(7)
(8)
(9)

Document d’aptitud dels animals per al transport

Objectiu

Guia general per a valorar l’aptitud dels animals per al

transport

Document ratificat en Comissió Institucional el 25 novembre 2015

Animal apte per al transport

Aquell que està en condicions d’efectuar el viatge previst en

condicions tals que no puguin resultar ferits o patir sofriments

innecessaris

Document destinat a tots els operadors involucrats a qualsevol

etapa del transport.

Ningú podrà transportar o permetre el transport d’animals de

manera que es pugui causar lesions o patiment als animals.

(10)

Document d’aptitud dels animals per al transport

Animals caiguts: animals tombats, incapaços d’aixecar-se o romandre

dempeus.

Incapaços de moure’s sense dolor: els signes de dolor al moviment són els

següents:

- Respiració superficial freqüent

- Postura anormal, esquena arquejada

- Manera de caminar anormal (pas escurçat, incapacitat de caminar al pas dels humans)

- Coixesa evident o incapacitat de distribuir el pes en totes quatre extremitats.  Incapacitat per desplaçar-se sense ajuda:

- Que calguin cops repetits o continus o estrebades de la corda de subjecció - Que els calgui suport extern per mantenir la postura o presentin pèrdues

d’equilibri.

1. ANIMALS NO APTES PER AL TRANSPORT

(11)

Document d’aptitud dels animals per al transport

FERIDA OBERTA GREU

Es considera una ferida oberta greu:

- Ferida profunda amb obertura de la cavitat corporal (pit, abdomen, engonal,

cavitat cranial); els òrgans interns poden ser visibles.

- Ferida quirúrgica que s’ha reobert.

- Ferida extensa:

- Infectada, normalment acompanyada de pus o paràsits

- Greu lesió a la pell, els músculs o les membranes mucoses.

1. ANIMALS NO APTES PER AL TRANSPORT

Criteri bàsic: LA FERIDA CAUSARIA DOLOR I PÈRDUA DE SANG DURANT EL TRANSPORT

Els animals amb ferides com a conseqüència de l’escornat o la castració poden transportar-se si les ferides estan completament cicatritzades

(12)

Document d’aptitud dels animals per al transport

PROLAPSE

Rectal, uterí o vaginal.

ANIMALS AMB DEBILITAT FISIÒLOGICA

Animals amb debilitat no causada per ferida o malaltia, que poden necessitar requisits específics no compatibles amb el transport.

 Femelles prenyades que hagin superat el 90% de la seva gestació

 Femelles que hagin parit la setmana anterior

 Mamífers nounats amb el melic no cicatritzat completament

 Animals molt joves amb transports superiors als 100 km de distància:

 Garrins amb menys de tres setmanes de vida  Béns amb menys d’una setmana

 Vedells menors de deu dies.

(13)

Document d’aptitud dels animals per al transport

Per prendre una decisió correcta, convé tenir en compte:

• L’estat general de l’animal

• Les circumstàncies del transport: durada, densitat, climatologia...

Un animal en bon estat de salut presenta les característiques següents:

• Es mostren actius i atents

• Presenten el pèl brillant i sec

• Respiren amb normalitat

• Tenen una adequada condició corporal

• No presenten signes manifestos de dolor (postures antiàlgiques, vocalitzacions, respiració superficial...).

2. ANIMALS AMB SÍMPTOMES DE MALALTIA QUE PODEN NO SER

APTES PER AL TRANSPORT

(14)

Document d’aptitud dels animals per al transport

Hi ha una sèrie de situacions en què l’animal pot ser considerat no apte per al transport:  Hemorràgies  Meteorisme  Primesa extrema  Problemes cutanis  Secrecions anormals  Inflamació  Vòmits o diarrea  Dificultat respiratòria

 Rebuig o dificultat de beure i menjar

 Comportaments anòmals

 Visió compromesa

2. ANIMALS AMB SÍMPTOMES DE MALALTIA QUE PODEN NO SER

APTES PER AL TRANSPORT

EN CAS DE DUBTE DEMANEU

ASSESSORAMENT VETERINARI

(15)

Guia pràctica d’avaluació

de l’aptitud

(16)

Guia pràctica d’avaluació de l’aptitud per al transport

• Pròleg

• Definicions

• Com interpretar els signes

PART I: LEGISLACIO EUROPEA

PART II: CONDICIÓ DE L’ANIMAL QUE PROHIBEIX EL TRANSPORT

PART III: CONDICIONS EN QUE L’ANIMAL NECESSITA UNA AVALUACIÓ PREVIA

Annex I: Principals referències a la legislació

Annex II: Recomanacions: mesures a adoptar quan els animals estimats com a no aptes pel transport es troben a explotacions, centres de concentració, i llocs de control o durant el transport.

Annex III: Exemple d’un pla de contingència generic

Annex IV: Exemple d’un pla de contingència per un viatge específic.

(17)

DEFINICIONS

• Animal en bon estat general

• Animal en mal estat general

• Incapacitat de moure’s sense dolor

• Incapacitat de moure’s sense ajuda

• Debilitat fisiològica

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

PART III: CONDICIONS EN QUE L’ANIMAL NECESSITA

UNA AVALUACIÓ PREVIA

(28)

PART III: CONDICIONS EN QUE L’ANIMAL NECESSITA

UNA AVALUACIÓ PREVIA

(29)

PART III: CONDICIONS EN QUE L’ANIMAL NECESSITA

UNA AVALUACIÓ PREVIA

(30)

PART III: CONDICIONS EN QUE L’ANIMAL NECESSITA

UNA AVALUACIÓ PREVIA

(31)

PART III: CONDICIONS EN QUE L’ANIMAL NECESSITA

UNA AVALUACIÓ PREVIA

(32)

PART III: CONDICIONS EN QUE L’ANIMAL NECESSITA

UNA AVALUACIÓ PREVIA

(33)

PART III: CONDICIONS EN QUE L’ANIMAL NECESSITA

UNA AVALUACIÓ PREVIA

(34)

PART III: CONDICIONS EN QUE L’ANIMAL NECESSITA

UNA AVALUACIÓ PREVIA

(35)

Resum incidències constatades pel SVOE any 2016-2017

Fase Tipus Porcí Boví Èquids

2016 Autorització 0 3 0

Estructural 1 0 0

Maneig 14 2 0

Mortalitat 77 7 0

No aptes per al transport 28 100 13

Total 120 112 13

Fase Tipus Porcí Boví Èquids

2017 Autorització 0 4 0

Estructural 2 0 0

Maneig 13 0 0

Mortalitat 40 12 1

(36)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :