Índex. El festival amb un click!

Texto completo

(1)
(2)
(3)

23 Jul PRESERVATION HALL JAZZ BAND PL. LLEVANTINA pàg. 5

30 Jul THE EXCITEMENTS PL. LLEVANTINA pàg. 7

6 Ag AVISHAI COHEN TRIO PL. LLEVANTINA pàg. 9

13 Ag YOUNG LIONS + LLIBERT FORTUNY PL. LLEVANTINA pàg. 11

20 Ag JERRY / SAMBEAT / COLINA PL. LLEVANTINA pàg. 13

16 Ag NAUTILUS SWING QUINTET MOLL CENTRAL ESTARTIT pàg. 15

29 Ag CINEMA A LA FRESCA / Chico & Rita PL. LLEVANTINA pàg. 15

JAMS SESSIONS ESPAI ROBERT ESTARTIT pàg. 17

PLAÇA DE LA LLEVANTINA pàg. 19

Índex

click!

(4)
(5)

A: 40€ | B: 30€

22 h | Plaça Llevantina

Preservation Hall

Jazz Band

23 Juliol

La llegendària Preservation Hall Jazz Band, creada el 1961, agafa el nom d’un dels locals de jazz més clàssics i cèlebres de Nova Orleans, Preservation Hall, autèntic cor i ànima de la música Dixieland. La for-mació és l’expressió viva del passat i el present de la música tradicio-nal de la cèlebre ciutat nord-americana, territori sonor on conflueixen el jazz i el blues. A la banda, liderada per Ben Jaffre, fill del fundador, hi conviuen diverses generacions de músics amb edats que oscil·len entre els 29 i el 88 anys.

La legendaria Preservation Hall Jazz Band, creada en 1961, toma el nom-bre de uno de los locales de jazz más clásicos y célenom-bres de Nueva Or-leans, Preservation Hall, auténtico corazón y alma de la música Dixieland. La formación es la expresión viva del pasado y el presente de la música tradicional de la célebre ciudad estadounidense, territorio sonoro en el cual confluyen el jazz y el blues. En la banda, liderada por Ben Jaffre, hijo del fundador, conviven diversas generaciones de músicos con edades comprendidas entre los 29 y los 88 años.

The legendary Preservation Hall Jazz Band was founded in 1961 and takes its name from one of the classic jazz venues of New Orleans, the true life and soul of Dixieland. The group is a living example of the past and present of traditional music in the great American city, a sound world in which jazz and blues come together. The band is led by Ben Jaffre, son of the founder, and the artists bridge several generations, with ages that range from 29 to 88 years old.

(6)
(7)

A: 29€ | B: 22€

22 h | Plaça Llevantina

The Excitements

30 Juliol

Un explosiu còctel de rhythm&blues i soul a la manera antiga, amanit amb tocs del millor rock & roll defineix The Excitements, una banda fundada el 2010 a Barcelona per Adrià Gual (guitarra rítmica) i Daniel Segura (baix) que enlluerna Europa. Les seves actuacions, pura ener-gia, són autèntiques festes que conquisten el públic amb el crit: “I got soul”, de l’efervescent moçambiquesa Koko Jean Davis.

Un explosivo cóctel de rhythm&blues y soul a la manera antigua ade-rezado con toques del mejor rock & roll. Así son The Excitements, una banda fundada en 2010 en Barcelona por Adrià Gual (guitarra rítmica) y Daniel Segura (bajo) que deslumbra en Europa. Sus actuaciones, pura energía, son auténticas fiestas que conquistan al público al grito de: “I got soul”, que lanza la cantante del grupo, la efervescente mozambi-queña Koko Jean Davis.

An explosive cocktail of rhythm n’ blues and soul in the old school style, all spiced with touches of the best of rock & roll. That is The Exci-tements, a band founded in Barcelona in 2010 by Adrià Gual (rhythm guitar) and Daniel Segura (bass), who have astounded audiences with their dazzling performances around Europe. Their concerts exude ener-gy and are true celebrations that reach the heart of the audience, with the cry “I got soul”, shouted out by the group’s dynamic Mozambican singer, Koko-Jean Davis.

(8)
(9)

A: 40€ | B: 30€

22 h | Plaça Llevantina

Avishai Cohen Trio

6 Agost

Avishai Cohen, contrabaixista, compositor i cantant, és el músic de jazz més destacat d’Israel, un autèntic showman i un dels baixistes més influents del món. Aquest israelià virtuós i original, ex membre del grup ‘Origin’ de Chick Corea, és capaç d’absorbir tot el que cau a les seves mans, convertir-ho en un producte únic i entusiasmar el públic.

Contrabajista, compositor y cantante, Avishai Cohen es el músico de jazz más destacado de Israel, un auténtico showman y uno de los contrabajistas más influyentes del mundo. Virtuoso y original, este israelita, ex miembro del grupo ‘Origin’ de Chick Corea, es capaz de absorber todo lo que cae en sus manos para convertirlo en algo único y entusiasmar al público.

Avishai Cohen, double-bass player, composer and singer, is Israel’s most renowned jazz musician – a real showman and one of the world’s leading performers on his instrument. His style displays great originali-ty and virtuoso technique, and he has been a member of Chick Corea’s group, “Origin”. Cohen has the ability to take on everything that comes his way, transforming it into something unique that captivates the au-dience.

(10)
(11)

A: 24€ | B: 18€

20 h | Plaça Llevantina

Young Lions &

Llibert Fortuny Quartet

13 Agost

Els exponents més joves i radiants del jazz que circula per aquestes la-tituds meridionals mostren la seva particular visió de la música que han heretat dels grans mestres. El Jazz Festival L’Estartit presenta, compar-tint escenari amb la tècnica impecable i el so enèrgic del saxofonista Llibert Fortuny i el seu quartet, els seus particulars young lions com a transmissors d’una generació i de les seves inquietuds.

Los exponentes más jóvenes y radiantes del jazz que circula por estas latitudes meridionales muestran su particular visión de la música que han heredado de los grandes maestros. El Jazz Festival L’Estartit pre-senta, compartiendo escenario con la técnica impecable y el sonido enérgico del saxofonista Llibert Fortuny, sus particulares young lions como transmisores de una generación y de sus inquietudes.

The youngest and most brilliant of the jazz artists active in our part of the world present their personal vision of the music they have inheri-ted from the grand masters of the past. They have creainheri-ted a following among the younger generation whose art they express, and now our own young lions come to the L’Estartit Jazz Festival. They will share the stage with saxophonist Llibert Fortuny and his quartet, famous for their immaculate technique and rhythmic sound.

(12)
(13)

A: 28€ | B: 22€

22 h | Plaça Llevantina

Jerry González & Perico

Sambeat & Javier Colina

20 Agost

Tres músics excepcionals units sobre l’escenari per clausurar el I Jazz Festival L’Estartit: el carismàtic trompetista i percussionista Jerry Gon-zález, geni i figura del jazz llatí; l’emblemàtic Perico Sambeat, saxofo-nista d’alt voltatge capaç de tocar de tot i tocar-ho tot bé; i el singular Javier Colina, contrabaixista superlatiu de sensibilitat extraordinària i el millor company de diàleg dels grans.

Tres músicos excepcionales unidos sobre el escenario para clausurar el I Jazz Festival L’Estartit: el carismático trompetista y percusionista Jerry González, genio y figura del jazz latino; el emblemático Perico Sambeat, saxofonista de alto voltaje capaz de tocar de todo y tocarlo todo bien; y el singular Javier Colina, contrabajista superlativo de sensibilidad ex-traordinaria y el mejor compañero de diálogo de los grandes.

Three exceptional musicians share the stage in the final concert of the first L’Estartit Jazz Festival. They are the charismatic trumpeter and percussionist, Jerry González, who is a brilliant figure of Latin jazz, the famed Perico Sambeat, a high-powered saxophonist who can play everything and play it well, and the unique Javier Colina, a first class double-bass player of great artistic vision – one of the greatest inter-preters of the best music in jazz.

(14)
(15)

gratuït | gratuito | free

22 h | Moll central

Nautilus swing quintet

16 Agost

Sandra Ortega:

veu | Marc Massaguer: Guitarra i veu

| Adrià Bauzó: Saxos i flauta travessera | Oriol

Gonza-lez:

Contrabaix | Martí Elies: Bateria

gratuït | gratuito | free

22 h | Plaça Llevantina

Cinema a la fresca. Chico & Rita

29 Juliol

Chico és un jove pianista amb grans somnis. Rita és una bella cantant amb una veu extraordinària. La música i el desig romàntic els uneix, però el seu viatge -en la tradició del bolero- porta angoixa i turment. Ambientada a les ciutats de l’Havana,París i Nova York en què es fa un homenatge al jazz llatí i al cinema de Hollywood de les dècades de 1940 i 1950.

(16)

[ 16 ]

Jams

sessions

després dels

concerts vine

a les

(17)

23 Juliol

30 Juliol

6 Agost

13 Agost

Coordina Jordi Sabatés

Coordina Andreu Vilar

Coordina Marc Clos

Coordina Adrià Bauzó

gratuït | gratuito | free

(18)

[ 18 ]

ESCENARI

Pla

ça

de

la

Ll

ev

an

tin

a

(19)

1

2

3

2- ESPAI ROBERT L’ESTARTIT

3- MOLL CENTRAL DEL PORT DE L’ESTARTIT

1- PLAÇA DE LA LLEVANTINA

(20)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :