NOU CONVENI MARC DE COL LABORACIÓ per a la gestió dels aparells elèctrics i electrònics RAEE

27  Descargar (0)

Texto completo

(1)

Barcelona, 31 d’octubre de 2011

NOU CONVENI MARC DE

COL·LABORACIÓ per a la gestió dels

aparells elèctrics i electrònics RAEE

(2)

ÍNDEX

BALANÇ CONVENI ACTUAL RAEE (2006-2011+2012)

(3)

BALANÇ CONVENI 2006-2012

Aspectes positius

165

ens locals adherits al conveni

(4)

BALANÇ CONVENI 2006-2012

Aspectes positius

2008-2011

RAEE recollits (tones)

46.359

(5)

Aspectes positius

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 2008 2009 2010 2011

RAEE recollits (tones)

Sol·licituds recollida

(6)

Aspectes positius

642 641 685 385 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2008 2009 2010 2011 Incidències 13.337 15.068 14.456 11.838 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 2008 2009 2010 2011 Sol·licitud recollides

BALANÇ CONVENI 2006-2012

(7)

Aspectes a millorar

Compliment objectius:

Objectiu RD 208/2005:

4 kg/habitant i any

2,97 2,67 3,30 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 2009 2010 2011

RAEE d’origen domèstic recollits a Catalunya (deixalleries i distribució)

(kg /habitant i any)

(8)

37%

60% 63%

40%

2010 2011

Recollides en distribució i deixalleries

%distribució %deixalleries

(9)

Aspectes a millorar

Compliment objectius:

Objectiu nova directiva RAEE 19/2012 :

45%

(2016)

65%

(2019)

20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 2010 2011 120.082 111.744 20.092 24.898

AEE posat mercat Catalunya promig 3 anys anteriors (tones) RAEE recollit Catalunya (deixalleria + distribució)(tones) Any Índex Recollida 2010 16,73% 2011 22,28%

BALANÇ CONVENI 2006-2012

(10)

Aspectes a millorar

Robatoris:

Dins les deixalleries

Reducció ingressos EELL

A la porta de la deixalleria

Gestió incorrecta RAEE (CFC)

Al carrer

Incompliment objectius

Possibles actuacions

:

Tancar els RAEE

Ubicar-los en llocs no visibles

Denunciar els robatoris

...

(11)

Aspectes a millorar

Incidències:

Reducció dies recollida part SIGs

Correcta classificació RAEE (reducció impropis)

Informar OFIRAEE robatoris, anul·lació recollides

Facturació ens locals

Factures pendents!!!

(12)

NOU CONVENI 2013-2017

Nou Conveni 2013-2017:

Detalls pràctics

Novetats del Conveni

(13)

Detalls pràctics

Vigència:

1 gener 2013 - 31 desembre 2017

Data signatura:

10 de juliol de 2012

Signataris:

ARC + SIG de RAEE autoritzats Catalunya

Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolec, Ecolum, Ecoraee, Ecotic, ERP, Tragamóvil

(14)

Participació EELL elaboració Conveni:

AMB, ACM, FCM

Qui es pot adherir:

tots els ens locals de Catalunya

(ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

etc.)

Comissió seguiment:

ARC, SIG, EELL (reunions

bimensuals)

(15)

Novetats nou Conveni

(16)

Classificació dels RAEE:

5 fraccions (opció A)

A1 Línia blanca amb fred (aparells que continguin CFC i/o HCFC i/o HC): frigorífics, congeladors, equips d’aire condicionat, etc.

A2 Línia blanca sense fred: rentadores, assecadores, rentaplats, forns, microones, estufes, radiadors elèctrics, vitroceràmiques...

A3 Pantalles: televisors i monitors

A4 Resta RAEE: petits electrodomèstics, vídeos, càmeres gravadores, CPU ordinador, impressores, terminals de fax, màquines d’escriure electròniques, telèfons, equips de música, altaveus, eines de bricolatge, instruments de música electrònics, joguines elèctriques i electròniques, lluminàries sense llums, etc.

A5 Làmpades: làmpades fluorescents rectes, làmpades fluorescents compactes, làmpades de descàrrega, LEDS etc.

(17)

3 fraccions (opció B)

B1 Línia blanca amb fred i sense fred: frigorífics, congeladors, equips d’aire

condicionat, rentadores, assecadores, rentaplats, forns, microones, estufes, radiadors elèctrics, vitroceràmiques, etc.

B2 Resta de RAEE, televisors i monitors: petits electrodomèstics, vídeos, càmeres gravadores, CPU ordinador, impressores, terminals de fax,

màquines d’escriure electròniques, telèfons, equips de música, altaveus, eines de bricolatge, instruments de música electrònics, joguines

elèctriques i electròniques, lluminàries sense llums, etc.

B3 Làmpades: làmpades fluorescents rectes, làmpades fluorescents compactes, làmpades de descàrrega, LEDs etc.

La separació en 2 fraccions ja no és possible!!!

Impropis en els contenidors SIG ho comuniquen a la

comissió

seguiment

, que decideix possibles accions

(18)

Tots els RAEE recollits pels ens locals

adherits al Conveni s’han de gestionar

mitjançant OFIRAEE

Requeriment ARC

Comissió de seguiment

Pèrdua compensació econòmica i Pèrdua servei

recollida

(19)

Terminis de recollida:

Deixalleries horari 40 h/setmana

5 dies (abans 4)

Deixalleries

horari

20 h/setmana

6 dies (abans 5)

Nombroses recollides

fora de termini

: la comissió de seguiment

n’estudiarà les causes i proposarà

mesures correctores i

compensatòries

, si s’escau

(20)

Facturació ens locals:

Prefactures emeses per OFIRAEE trimestralment

Termini per facturar: 1 any

des de la data de la

prefactura.

Import fix per tona de RAEE gestionada

2013 2014 2015 2016 2017*

Opció A 91,50 €/t 93,00 €/t 94,50 €/t 96,00 €/t 96,00 €/t

Opció B 45,75 €/t 46,50 €/t 47,25 €/t 48,00 €/t 48,00 €/t

Seguiment facturació EELL:

plataforma

OFIRAEE

permetrà fer seguiment factures emeses pels ens locals

(21)

Preparació per la reutilització (Annex V Conveni):

Ens local presentarà ARC

memòria explicativa

que

haurà d’aprovar la comissió de seguiment

Només es poden reutilitzar

RAEE sencers

Valoració

estat RAEE per decidir si reciclatge o

reutilització la farà

gestor autoritzat

Cal portar un

registre

i informar als SIG

Destí: mercat de segona ma fomentant

l’acció social

Informar al receptor RAEE reutilitzat que al

final de la

seva vida útil

l’ha de gestionar correctament

(22)

Robatoris

Denúncies

Quan hi hagi un robatori, informar a OFIRAEE per

anular

la recollida programada

Millores en l’equipament de seguretat de les deixalleries

Comunicació

Aportació econòmica dels SIG en funció del compliment

dels

objectius de recollida

l’any anterior i de la quota de

mercat del SIG

Accions comunicació s’aproven a la comissió de

seguiment, escoltant totes les

propostes

.

(23)

Tots els ens locals que vulguin beneficiar-se

del Conveni han de fer

l’adhesió formal

al

mateix

(Ajuntament, Consell Comarcal, Mancomunitat etc.)

Els

ens locals adherits a l’antic conveni també

han de fer l’adhesió formal al nou conveni

(24)

Adhesió al nou Conveni

Acord del ple

Annex VI del Conveni

Fitxa dades deixalleria

(25)

Model d’adhesió

Declara que les dades no han variat respecte al conveni

marc entre l'ARC i els SIG de RAEE 2006-2011.

Declara que les dades han variat.

(haurà d'omplir, íntegrament, els formularis).

Declara que l’ens local s'adhereix per primera vegada al

conveni marc

(haurà d'omplir, íntegrament, els formularis).

(26)
(27)

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :