Plec de condicions tècniques que regiran el procediment obert per a l adquisició d equipament informàtic per a l Ajuntament de Tarragona

Texto completo

(1)

Plec de condicions tècniques que regiran el procediment obert

per a l’adquisició d’equipament informàtic per a l’Ajuntament

de Tarragona

Ajuntament de Tarragona Secció d’Informàtica Any 2011

(2)

Descripció i quantitat dels productes a subministrar

L’objecte del contracte és l’adquisició, instal·lació, parametrització, posta en funcionament i retirada dels antics equips, a les diverses dependències de l’Ajuntament, de PCs i estacions de treballamb els corresponents monitors, teclats i ratolins així com d’impressores.

Tipus Licitació

Estarà separada en 3 lots amb els següents imports: Lot 1: 84.745,76 € (100.000 € IVA inclòs).

Lot 2: 12.711,86 € (15.000 € IVA inclòs). Lot 3: 8.474,57 € (10.000 € IVA inclòs).

L’equipament a proveir pels corresponents licitadors per a cada lot seran els següents:

Lot 1:

Equipament Quantitat

Ordinador sobretaula format compacte 125

Monitor LCD19” 125

TeclatUSB amb lector SmartCard i ratolí USB 125

Lot 2:

Equipament Quantitat

Estació de treball serveis tècnics 8

Monitor LCDprofessional 24” 8

Teclat USB amb lector SmartCard i ratolí USB 8

Lot 3:

Equipament Quantitat

Impressora làser B/N dúplex de xarxa 15

Safata paper addicional per la impressora B/N 3

Impressora làser color dúplex de xarxa 2

(3)

A continuació s’especifiquen les característiques mínimes de cadascun dels elements a proveir.

Característiques tècniques mínimes dels ordinadors de sobretaula

- Processador de 2 nuclis a 3 GHZ i amb 6 MB de caché o superior. - Memòria: 4 GB DDR3 o superior.

- Ranures per ampliació de memòria: Mínim una lliure per futures ampliacions. - Connectors Usb: Mínim 3 darrere i 2 frontals.

- Connector de xarxa Ethernet Gigabit. - Tarja gràfica integrada en placa base.

- Disc Dur: SATA 320 Gb a 7200 rpm o superior. - Llicència de Windows 7 Professional 64 bits. - Lector DVD.

- Format compacte: Màxim: alt:10 cm, ample 35 cm, profunditat 35 cm. Es valorarà positivament mida inferior.

- 3 anys de garantia.

- Teclat USB estès amb lector de targetes SmartCard. - Ratolí USB.

Característiques tècniques mínimes de les pantalles dels ordinadors de sobretaula

- Pantalla plana LCD de 19 polzades o superior. - Resolució 1440x900 píxels o superior.

- Connectors VGA i/o DVI. - 3 anys de garantia.

Característiques tècniques mínimes deles estacions de treball

- Processador de 4 nuclis a 3.06 GHZ amb 8 MB de caché o superior. - Memòria: 6GB DDR3 o superior.

- Ranures per ampliació de memòria: Mínim dos lliures per futures ampliacions. - Disc dur: SATA 500GB a 7200 rpm o superior.

- Connectors Usb: Mínim 4 darrere i 2 frontals. - Connector de xarxa Ethernet Gigabit.

(4)

- Tarja gràfica específica per CAD i 3D amb 512MB de memòria DDR3, sortida DVI, Display Port, i resolució fins a 2560x1600 pixels.

- Llicència de Windows 7 Professional 64 bits. - Lector-gravador DVD.

- 3 anys de garantia.

- Teclat USB estès amb lector de targetes SmartCard. - Ratolí USB.

Característiques tècniques mínimes de les pantalles de les estacions de treball

- Pantalla plana LCD de 24 polzades. - Resolució 1920x1200.

- Connector DVI. - Display port

- 3 anys de garantia.

Característiques tècniques mínimes de les impressores

- Impressores monocrom:

Tecnologia làser

Format paper: A4,A5

Suport Paper: normal, sobres, etiquetes

Velocitat impressió negre: 33 ppm

Memòria interna 128 MB

Connectivitat: USB i port Gigabit Ethernet.

Resolució: 1200 X 1200 ppp (píxels per polzada)

Càrrega de treball mensual recomanada: 3000 pàgines

Entrada paper mínima: 250 fulles

Garantia de 3 anys

Impressió a doble cara Altres elements:

(5)

- Impressores color:

Tecnologia làser

Format paper: A4,A5

Suport Paper: normal, sobres, etiquetes

Velocitat impressió negre: 30 ppm

Velocitat impressió color: 25 ppm

Memòria interna 256 MB

Connectivitat: USB i port Gigabit Ethernet.

Resolució monocrom: 1200 x600 ppp

Resolució color: 1200 x 600 ppp

Càrrega de treball mensual recomanada: 5000 pàgines

Entrada paper mínima: 250 fulles

Safata d’entrada addicional de 500 fulles.

Garantia de 3 anys

Impressió a doble cara Altres elements:

Safata d’entrada addicional de 500 fulles.

Condicions d’instal·lació i retirada dels equips

Tots els equips hauran de portar instal·lat el sistema operatiu descrit en les característiques tècniques.

La secció d’informàtica de l’Ajuntament, rebrà una unitat dels equips, tant de sobretaula com estacions de treball, per tal de fer un master amb tot el programari habitual de l’Ajuntament, que entregarà a l’empresa adjudicatària en el termini d’una setmana des de la seva rebuda. L’adjudicatari serà el responsable de clonar cada imatge sobre els 125 equips i les 8 estacions de treball, respectant les llicències del sistema operatiu. Tot el programari addicional i les llicències corresponents serà subministrat per l’Ajuntament.

La instal·lació i posta en marxa dels equips que es substitueixen es farà preferentment durant la tarda, a partir de les 15 hores, i els dies que es fixin d’acord amb el personal de la Secció d’informàtica.

(6)

La empresa adjudicatària haurà de traspassar les dades dels equips antics als nous, així com la seva configuració a la xarxa, impressores i altres dispositius. Això haurà d’estar fet en un màxim d’un mes des de l’entrega del master.

L’oferta haurà d’incloure el cost derivat de les actuacions que s’hagin de portar a terme per tal de substituir les màquines actuals per les noves així com la retirada de les antigues. La instal·lació del nou maquinari i la retirada del maquinari vell es realitzarà en diferents dependències de l’Ajuntament, ubicades en les diferents seus que té repartides per la ciutat i barris. La secció d’informàtica especificarà els llocs de treball físics on s’instal·laran els ordinadors, pantalles, ampliacions de memòries, teclats, ratolins, impressores i la seva configuració individual a cada lloc de treball.

La instal·lació de les impressores comprendrà la configuració dels drivers necessaris sobre els equips nous situats allà on s’ubiqui la corresponent impressora.

Un cop efectuada la instal·lació dels equips, l’empresa adjudicatària estarà obligada a la assistència Tècnica presencial, per resoldre els possibles problemes relacionats amb la instal·lació de l’equipament ofertat, com a màxim l’endemà al matí, després de rebre la trucada d’avís de l’Ajuntament.

L’adjudicatari haurà d’emplenar i lliurar a l’Ajuntament un inventari actualitzat, en format de fulla de càlcul,amb l’estructura proporcionada per la Secció d’Informàtica i haurà d’etiquetar lesCPU’S, monitors i impressores subministrades amb les etiquetes que se’ls proporcioni. En cas de possibles ampliacions de garantia, l’adjudicatari haurà de lliurar a l’Ajuntament tota la documentació degudament complimentada del registrament de les llicències de la marca amb format de paper i individual per cada aparell.

El lliurament efectiu del subministrament es podrà efectuar segons les necessitats de l’Ajuntament en un únic lliurament o en lliuraments parcials a partir de l’adjudicació, d’acord amb les necessitats de la secció d’informàtica i que es comunicarà en el moment de l’adjudicació.

L’empresa adjudicatària haurà de tramitar les possibles reparacions i peces de recanvi a substituir, durant el període de garantia.

(7)

L’adjudicatari haurà de transportar els ordinadors, pantalles, impressores etc. substituïts, a les dependències de la Secció d’informàtica de l’Ajuntament de Tarragona, o en el lloc que determini la mateixa. La configuració dels ordinadors substituïts inclou l’esborrat de la informació del disc dur de l’equip. Aquest esborrat no es farà fins passades dos o tres setmanes de la retirada de l’equip per si es detectés alguna pèrdua d’informació per part de l’usuari de l’equip nou.

Tarragona, 9 de Maig de 2011

EL CAP DE SECCIÓ D’INFORMÀTICA Julio Español Jordán

Signat electrònicament per Perfil del Contractant Date: 2011.07.19 14:51:57 CEST

Raó: Aprovant la publicació del document Lloc: Tarragona

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :