• No se han encontrado resultados

ESTADÍSTIQUES PAU majors de 25, 40 i 45 ANYS SISTEMA UNIVERSITARI VALENCIÀ CURS 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ESTADÍSTIQUES PAU majors de 25, 40 i 45 ANYS SISTEMA UNIVERSITARI VALENCIÀ CURS 2017"

Copied!
58
0
0

Texto completo

(1)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 1

ESTADÍSTIQUES PAU majors de 25, 40 i 45 ANYS SISTEMA UNIVERSITARI VALENCIÀ

CURS 2017

(2)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 2

PAU MAJORS DE 25 ANYS

Codis d'universitats i de branques de coneixement Codis d'assignatures

Resultats globals per universitats

Resultats globals per branques de coneixement Resultats per assignatura

Resultats globals d'assignatures per universitat Resultats de reclamacions

PAU MAJORS DE 40 ANYS Resultats globals per universitats

Resultats per titulacions PAU MAJORS DE 45 ANYS Resultats globals per universitats

Resultats per assignatures

Resultats per titulacions

(3)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 3

UA UJI UMH

UPV UV SUV

Universitat d'Alacant/Universidad de Alicante Universitat Jaume I

Universidad Miguel Hernández de Elche Universitat Politècnica de València Universitat de València - Estudi General

Sistema Universitario Valenciano

Codis de branques de coneixement A

B C D E

Arts i Humanitats / Artes y Humanidades Ciències / Ciencias

Ciències de la Salut / Ciencias de la Salud

Ciències Socials i Jurídiques / Ciencias Sociales y Jurídicas

Enginyeria i Arquitectura / Ingeniería y Arquitectura

(4)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 4 ALM

BIO COM

CST DIA DTE FIL FRA

FSC GEG HIS IGL ITL MTM

PRT QIM TEP VLN

Alemán/Alemany Biología/Biología

Comentario de texto de actualidad/Comentari de text d'actualitat Castellano/Castellà

Dibujo Artístico/Dibuix Artístic Dibujo Técnico/Dibuix Tècnic

Filosofía/Filosofia Francés/Francès

Física/Física Geografía/Geografia

Historia/Història Inglés/Anglès Italiano/Italià Matemáticas/Matemàtiques

Portugués/Portuguès Química/Química

Técnicas de Expresión Plásticas/Tècniques d'Expressió Plàstiques Valenciano/Valencià

(5)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 5 UA

UJI UMH UPV UV SUV

1,649 1,623 1,831 1,014 1,635 1,704 Desviació típica

de la Mitjana PAU

6,292 6,682 6,755 6,813 6,518 6,565 Mitjana final

Estudiants Aptes Mitjana PAU

5,065 5,932 5,468 6,777 5,469 5,489

Desviació típica de la Mitjana PAU dels Aptes

0,872 1,013 0,990 0,978 0,975 0,979 UA

UJI UMH UPV UV SUV

327 173 291 67 412 1270 Presentats

171 127 172 66 250 786 Aptes

174 76 145 24 211 630 Presentats

homes

52,940 75,260 63,700 97,670 66,670 66,090 Presentats

dones

51,720 71,050 54,480 100,000 54,980 57,620 Aptes

homes

%

Aptes dones

%

Presentats dues branques Matriculats

415 220 352 123 516 1626

Aptes

%

52,290 73,410 59,110 98,510 60,680 61,890

Aptes en les dues branques

153 97 146 43 201 640

25 6 11

0 42 84

17 4 4 0 21 46

(6)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 6 A

B C D E SUV

151 82 326 716 85 1360 Presentats

99 44 173 468 54 838

Aptes Mitjana PAU

5,678 5,509 5,293 5,506 5,747 5,489

Desviació típica Mitjana PAU

1,500 2,158 1,834 1,596 1,832 1,704

Mitjana final estudiants Aptes

Desviació típica de la Mitjana PAU de les Apte Matriculats

199 109 425 896 113 1742

Aptes

%

65,560 53,660 53,070 65,360 63,530 61,620

6,555 7,177 6,688 6,433 6,840 6,565

0,855 1,156 1,015 0,923 1,087 0,979

Resultats de presentats per dues branques

A i D B i C B i E B, C i E

32 18 28 6 Presentats

26 15 28 6

Aptes en les dues o tres branques Matriculats

40 24 43 7

Aptes en una única

branca 6 3 0 0

(7)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 7 A

B C D E Total

43 23 70 201

18 355 Presentats

25 13 40 103

10 191

Aptes Mitjana PAU

5,371 5,234 5,233 4,917 5,118 5,065

Desviació típica Mitjana PAU

1,634 2,253 1,686 1,476 2,180 1,649

Mitjana final estudiants Aptes

Desviació típica de la Mitjana PAU de les Apte Matriculats

57 36 89 246

30 458

Aptes

%

58,140 56,520 57,140 51,240 55,560 53,800

6,527 6,888 6,430 6,063 6,737 6,292

0,879 1,138 0,809 0,758 0,976 0,872

Resultats de presentats per dues branques

A i D B i C B i E B, C i E

7 2 13

3 Presentats

7 2 13

3 Aptes en les dues

o tres branques Matriculats

9 3 23

4

Aptes en una única

branca 0 0 0 0

Universitat d'Alacant/Universidad de Alicante

(8)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 8 A

B C D E Total

15 10 41 100

14 180 Presentats

12 5 19 87 9 132

Aptes Mitjana PAU

6,171 5,252 5,016 6,302 6,193 5,932

Desviació típica Mitjana PAU

1,747 2,322 1,675 1,303 1,589 1,623

Mitjana final estudiants Aptes

Desviació típica de la Mitjana PAU de les Apte Matriculats

19 11 48 127

18 223

Aptes

%

80,000 50,000 46,340 87,000 64,290 73,330

6,916 7,184 6,293 6,655 7,178 6,682

0,954 1,416 1,076 0,937 1,004 1,013

Resultats de presentats per dues branques

A i D B i C B i E B, C i E

2 2 1 1 Presentats

2 2 1 1 Aptes en les dues

o tres branques Matriculats

2 3 1 1

Aptes en una única

branca 0 0 0 0

Universitat Jaume I

(9)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 9 A

B C D E Total

27 18 84 154

19 302 Presentats

17 11 40 97 11 176

Aptes Mitjana PAU

5,709 6,075 5,193 5,466 5,779 5,468

Desviació típica Mitjana PAU

1,470 2,067 2,004 1,746 1,686 1,831

Mitjana final estudiants Aptes

Desviació típica de la Mitjana PAU de les Apte Matriculats

29 21 105 189 21 365

Aptes

%

62,960 61,110 47,620 62,990 57,890 58,280

6,598 7,618 6,926 6,585 7,010 6,755

0,860 0,750 1,132 0,917 0,841 0,990

Resultats de presentats per dues branques

A i D B i C B i E

2 3 6 Presentats

1 2 6 Aptes en les dues

o tres branques Matriculats

2 4 7

Aptes en una única

branca 1 1 0

Universitat Miguel Hernández d'Elx / Universidad Miguel Hernández de Elche

(10)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 10 A

B C D E Total

8 2 13 37 7 67 Presentats

8 2 13 36 7 66

Aptes Mitjana PAU

6,344 7,545 6,897 6,779 6,826 6,777

Desviació típica Mitjana PAU

0,767 0,955 0,801 1,036 1,276 1,014

Mitjana final estudiants Aptes

Desviació típica de la Mitjana PAU de les Apte Matriculats

16 2 32 64 11 125

Aptes

%

100,000 100,000 100,000 97,300 100,000 98,510

6,344 7,545 6,897 6,845 6,826 6,813

0,767 0,955 0,801 0,970 1,276 0,978

Resultats de presentats per dues branques

A i D 0

Presentats

0 Aptes en les dues

o tres branques Matriculats

2

Aptes en una única

branca 0

Universitat Politècnica de València / Universidad Politécnica de Valencia

(11)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 11 A

B C D E Total

58 29 118 224 27 456 Presentats

37 13 61 145

17 273

Aptes Mitjana PAU

5,671 5,325 5,320 5,495 5,631 5,469

Desviació típica Mitjana PAU

1,344 1,992 1,840 1,514 1,725 1,635

Mitjana final estudiants Aptes

Desviació típica de la Mitjana PAU de les Apte Matriculats

78 39 151 270 33 571

Aptes

%

63,790 44,830 51,690 64,730 62,960 59,870

6,484 7,035 6,778 6,359 6,616 6,518

0,784 1,244 1,003 0,910 1,180 0,975

Resultats de presentats per dues branques

A i D B i C B i E B, C i E

21 11 8 2 Presentats

16 9 8 2 Aptes en les dues

o tres branques Matriculats

25 14 12 2

Aptes en una única

branca 5 2 0 0

Universitat de València - Estudi General

(12)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 12 ALM

BIO COM CST DIA DTE FIL FRA FSC GEG HIS IGL ITL MTM PRT QIM TEP VLN

6 327 1310 1313 34 29 116

86 118 628 776 1114

21 258

48 291

24 1310 Presentats

6 192 1046 1152 24 12 70 56 51 349 466 565 17 156

48 106

16 919

Aptes Mitjana

7,333 5,201 6,412 6,845 5,823 4,521 5,165 5,384 4,502 4,845 5,206 5,003 6,100 5,429 8,872 3,634 5,306 5,607

Desviació típica

1,518 2,856 2,003 1,592 2,519 1,908 2,497 2,245 2,739 2,094 2,714 2,575 1,427 3,056 1,217 3,014 2,079 1,935 Matriculats

8 425 1621 1621 43 36 155 114 162 800 976 1411

28 319

56 373

29 1617

Aptes

%

100,000 58,720 79,850 87,740 70,590 41,380 60,340 65,120 43,220 55,570 60,050 50,720 80,950 60,470 100,000 36,430 66,670 70,150

(13)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 13 UA

UJI UMH UPV UV SUV

0 1 2 1 2 6 Presentats

0 1 2 1 2 6

Aptes Mitjana

***

8,000 ***

7,250 7,333

Desviació típica

0,000 1,750 0,000 0,000 1,518 Matriculats

2 1 2 1 2 8

Aptes

%

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Alemany / Alemán

(14)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 14 UA

UJI UMH UPV UV SUV

69 38 77 25 118 327 Presentats

43 24 44 15 66 192

Aptes Mitjana

5,272 5,200 5,412 5,458 4,968 5,201

Desviació típica

2,612 2,152 2,910 3,460 2,994 2,856 Matriculats

89 48 105

32 151 425

Aptes

%

62,320 63,160 57,140 60,000 55,930 58,720

Biología / Biología

(15)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 15 UA

UJI UMH UPV UV SUV

325 172 291 110 412 1310 Presentats

214 162 218 99 353 1046

Aptes Mitjana

5,301 7,085 6,178 7,153 6,976 6,412

Desviació típica

1,732 1,419 2,044 1,647 2,050 2,003 Matriculats

415 215 352 123 516 1621

Aptes

%

65,850 94,190 74,910 90,000 85,680 79,850

Comentari de text d'actualitat / Comentario de texto de actualidad

(16)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 16 UA

UJI UMH UPV UV SUV

327 173 291 110 412 1313 Presentats

288 138 267 98 361 1152

Aptes Mitjana

6,679 6,480 7,150 7,275 6,801 6,845

Desviació típica

1,470 1,687 1,489 1,939 1,548 1,592 Matriculats

415 215 352 123 516 1621

Aptes

%

88,070 79,770 91,750 89,090 87,620 87,740

Castellà / Castellano

(17)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 17 UA

UJI UMH UPV UV SUV

6 1 11

6 10 34 Presentats

5 1 9 5 4 24

Aptes Mitjana

6,400 ***

6,308 6,533 4,200 5,823

Desviació típica

1,381 0,000 2,130 1,344 3,156 2,519 Matriculats

9 3 12

6 13 43

Aptes

%

83,330 100,000 81,820 83,330 40,000 70,590

Dibuix Artístic / Dibujo Artístico

(18)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 18 UA

UJI UMH UPV UV SUV

2 7 6 3 11 29 Presentats

0 2 5 2 3 12

Aptes Mitjana

2,250 4,443 5,667 5,933 3,973 4,521

Desviació típica

1,750 1,270 0,890 3,593 1,251 1,908 Matriculats

3 9 9 3 12 36

Aptes

%

0,000 28,570 83,330 66,670 27,270 41,380

Dibuix Tècnic / Dibujo Técnico

(19)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 19 UA

UJI UMH UPV UV SUV

36 13 14 6 47 116 Presentats

26 10 9 1 24 70

Aptes Mitjana

5,813 6,700 5,839 3,625 4,239 5,165

Desviació típica

2,389 2,812 2,271 2,105 2,112 2,497 Matriculats

47 16 17 10 65 155

Aptes

%

72,220 76,920 64,290 16,670 51,060 60,340

Filosofia / Filosofía

(20)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 20 UA

UJI UMH UPV UV SUV

25 24 18 7 12 86 Presentats

16 17 11 5 7 56

Aptes Mitjana

5,210 5,810 5,250 5,857 4,821 5,384

Desviació típica

2,340 1,528 2,417 1,827 2,908 2,245 Matriculats

38 30 22 8 16 114

Aptes

%

64,000 70,830 61,110 71,430 58,330 65,120

Francès / Francés

(21)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 21 UA

UJI UMH UPV UV SUV

23 21 28 13 33 118 Presentats

7 9 14

6 15 51

Aptes Mitjana

4,163 4,838 4,511 5,038 4,305 4,502

Desviació típica

2,297 3,102 2,257 2,477 3,159 2,739 Matriculats

42 28 33 16 43 162

Aptes

%

30,430 42,860 50,000 46,150 45,450 43,220

Física / Física

(22)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 22 UA

UJI UMH UPV UV SUV

169 87 135

46 191 628 Presentats

104 64 69 20 92 349

Aptes Mitjana

5,226 5,467 4,724 4,458 4,403 4,845

Desviació típica

2,191 1,640 2,093 2,059 2,068 2,094 Matriculats

220 115 176 56 233 800

Aptes

%

61,540 73,560 51,110 43,480 48,170 55,570

Geografia / Geografía

(23)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 23 UA

UJI UMH UPV UV SUV

214 108 159 61 234 776 Presentats

109 91 92 37 137 466

Aptes Mitjana

4,505 6,759 4,956 5,549 5,211 5,206

Desviació típica

2,397 2,202 2,861 2,812 2,771 2,714 Matriculats

275 140 196 72 293 976

Aptes

%

50,930 84,260 57,860 60,660 58,550 60,050

Història / Historia

(24)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 24 UA

UJI UMH UPV UV SUV

274 125 237 91 387 1114 Presentats

135 68 134

44 184 565

Aptes Mitjana

4,854 5,284 5,480 4,795 4,774 5,003

Desviació típica

2,449 2,520 2,630 2,428 2,631 2,575 Matriculats

354 160 303 109 485 1411

Aptes

%

49,270 54,400 56,540 48,350 47,550 50,720

Anglès / Inglés

(25)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 25 UA

UJI UMH UPV UV SUV

1 13

0 2 5 21 Presentats

1 10

0 2 4 17

Aptes Mitjana

***

6,085

5,350 6,000 6,100

Desviació típica

0,000 1,472

0,150 1,304 1,427 Matriculats

4 16

0 2 6 28

Aptes

%

100,000 76,920

100,000 80,000 80,950

Italià / Italiano

(26)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 26 UA

UJI UMH UPV UV SUV

56 36 46 21 99 258 Presentats

31 26 35 17 47 156

Aptes Mitjana

5,232 6,403 6,299 7,067 4,434 5,429

Desviació típica

2,979 2,673 2,826 2,295 3,101 3,056 Matriculats

79 43 58 23 116 319

Aptes

%

55,360 72,220 76,090 80,950 47,470 60,470

Matemàtiques / Matemáticas

(27)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 27 UA

UJI UMH UPV UV SUV

15 5 20

2 6 48 Presentats

15 5 20

2 6 48

Aptes Mitjana

9,033 6,830 9,700 7,600 7,833 8,872

Desviació típica

0,806 1,076 0,510 0,750 0,874 1,217 Matriculats

17 7 23

2 7 56

Aptes

%

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Portuguès / Portugués

(28)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 28 UA

UJI UMH UPV UV SUV

61 29 71 21 109 291 Presentats

26 5 35

3 37 106

Aptes Mitjana

3,764 2,917 4,206 1,874 3,718 3,634

Desviació típica

2,630 2,432 3,132 2,228 3,240 3,014 Matriculats

76 35 96 26 140 373

Aptes

%

42,620 17,240 49,300 14,290 33,940 36,430

Química / Química

(29)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 29 UA

UJI UMH UPV UV SUV

4 0 8 4 8 24 Presentats

1 0 8 4 3 16

Aptes Mitjana

3,688

6,606 6,125 4,406 5,306

Desviació típica

2,420

0,910 0,415 2,232 2,079 Matriculats

6 0 10

4 9 29

Aptes

%

25,000

100,000 100,000 37,500 66,670

Tècniques d'Expressió Plàstiques / Técnicas de Expresión Plásticas

(30)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 30 UA

UJI UMH UPV UV SUV

326 173 290 109 412 1310 Presentats

190 129 212 79 309 919

Aptes Mitjana

4,871 6,005 5,836 5,662 5,846 5,607

Desviació típica

1,957 1,889 1,927 1,832 1,813 1,935 Matriculats

415 214 350 122 516 1617

Aptes

%

58,280 74,570 73,100 72,480 75,000 70,150

Valencià / Valenciano

(31)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 31 ALM

BIO COM CST DIA DTE FIL FRA FSC GEG HIS IGL ITL MTM PRT QIM TEP VLN

0 69 325 327 6 2 36 25 23 169 214 274 1 56 15 61 4 326 Presentats

0 43 214 288 5 0 26 16 7 104 109 135 1 31 15 26 1 190

Aptes Mitjana

5,272 5,301 6,679 6,400 2,250 5,813 5,210 4,163 5,226 4,505 4,854 ***

5,232 9,033 3,764 3,688 4,871

Desviació típica

2,612 1,732 1,470 1,381 1,750 2,389 2,340 2,297 2,191 2,397 2,449 0,000 2,979 0,806 2,630 2,420 1,957 Matriculats

2 89 415 415 9 3 47 38 42 220 275 354 4 79 17 76 6 415

Aptes

%

62,320 65,850 88,070 83,330 0,000 72,220 64,000 30,430 61,540 50,930 49,270 100,000 55,360 100,000 42,620 25,000 58,280

Universitat d'Alacant/Universidad de Alicante

(32)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 32 ALM

BIO COM CST DIA DTE FIL FRA FSC GEG HIS IGL ITL MTM PRT QIM TEP VLN

1 38 172 173 1 7 13 24 21 87 108 125 13 36 5 29

0 173 Presentats

1 24 162 138 1 2 10 17 9 64 91 68 10 26 5 5 0 129

Aptes Mitjana

***

5,200 7,085 6,480 ***

4,443 6,700 5,810 4,838 5,467 6,759 5,284 6,085 6,403 6,830 2,917

6,005

Desviació típica 0,000 2,152 1,419 1,687 0,000 1,270 2,812 1,528 3,102 1,640 2,202 2,520 1,472 2,673 1,076 2,432

1,889 Matriculats

1 48 215 215 3 9 16 30 28 115 140 160 16 43 7 35

0 214

Aptes

% 100,000

63,160 94,190 79,770 100,000 28,570 76,920 70,830 42,860 73,560 84,260 54,400 76,920 72,220 100,000 17,240

74,570

Universitat Jaume I

(33)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 33 ALM

BIO COM CST DIA DTE FIL FRA FSC GEG HIS IGL ITL MTM PRT QIM TEP VLN

2 77 291 291 11

6 14 18 28 135 159 237 0 46 20 71 8 290 Presentats

2 44 218 267 9 5 9 11 14 69 92 134

0 35 20 35 8 212

Aptes Mitjana

8,000 5,412 6,178 7,150 6,308 5,667 5,839 5,250 4,511 4,724 4,956 5,480

6,299 9,700 4,206 6,606 5,836

Desviació típica 1,750 2,910 2,044 1,489 2,130 0,890 2,271 2,417 2,257 2,093 2,861 2,630

2,826 0,510 3,132 0,910 1,927 Matriculats

2 105 352 352 12

9 17 22 33 176 196 303 0 58 23 96 10 350

Aptes

% 100,000

57,140 74,910 91,750 81,820 83,330 64,290 61,110 50,000 51,110 57,860 56,540

76,090 100,000 49,300 100,000 73,100

Universitat Miguel Hernández d'Elx / Universidad Miguel Hernández de Elche

(34)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 34 ALM

BIO COM CST DIA DTE FIL FRA FSC GEG HIS IGL ITL MTM PRT QIM TEP VLN

1 25 110 110 6 3 6 7 13 46 61 91 2 21

2 21

4 109 Presentats

1 15 99 98 5 2 1 5 6 20 37 44 2 17

2 3 4 79

Aptes Mitjana

***

5,458 7,153 7,275 6,533 5,933 3,625 5,857 5,038 4,458 5,549 4,795 5,350 7,067 7,600 1,874 6,125 5,662

Desviació típica 0,000 3,460 1,647 1,939 1,344 3,593 2,105 1,827 2,477 2,059 2,812 2,428 0,150 2,295 0,750 2,228 0,415 1,832 Matriculats

1 32 123 123 6 3 10

8 16 56 72 109

2 23

2 26

4 122

Aptes

% 100,000

60,000 90,000 89,090 83,330 66,670 16,670 71,430 46,150 43,480 60,660 48,350 100,000 80,950 100,000 14,290 100,000 72,480

Universitat Politècnica de València / Universidad Politécnica de Valencia

(35)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 35 ALM

BIO COM CST DIA DTE FIL FRA FSC GEG HIS IGL ITL MTM PRT QIM TEP VLN

2 118 412 412 10 11 47 12 33 191 234 387 5 99

6 109

8 412 Presentats

2 66 353 361 4 3 24

7 15 92 137 184 4 47

6 37

3 309

Aptes Mitjana

7,250 4,968 6,976 6,801 4,200 3,973 4,239 4,821 4,305 4,403 5,211 4,774 6,000 4,434 7,833 3,718 4,406 5,846

Desviació típica 0,000 2,994 2,050 1,548 3,156 1,251 2,112 2,908 3,159 2,068 2,771 2,631 1,304 3,101 0,874 3,240 2,232 1,813 Matriculats

2 151 516 516 13 12 65 16 43 233 293 485 6 116

7 140

9 516

Aptes

% 100,000

55,930 85,680 87,620 40,000 27,270 51,060 58,330 45,450 48,170 58,550 47,550 80,000 47,470 100,000 33,940 37,500 75,000

Universitat de València - Estudi General

(36)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 36 ALM

BIO COM CST DIA DTE FIL FRA FSC GEG HIS IGL ITL MTM PRT QIM TEP VLN Total

0 7 7 6 0 2 0 2 2 5 1 3 2 5 0 10

0 5 57 UJI

0 10 34 15 3 1 1 1 3 33 25 20 0 3 0 5 2 14 170

UMH UV SUV

UA

0 15 66 23 1 0 4 1 3 43 49 32 0 9 1 9 0 39 295

UPV

0 2 10

7 0 0 2 1 1 14

9 2 0 3 0 1 0 5 57

0 13 41 21 2 0 4 1 2 43 41 28 0 12

0 16

1 22 247

0 47 158

72 6 3 11

6 11 138 125 85

2 32

1 41

3 85 826

(37)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 37

Resultats globals per universitats

UA UJI UMH UPV UV SUV

15 12 14 0 35 76 Presentats

9 11 12 0 29 61 Aptes

6 5 7 0 11 29 Presentats

homes

66,670 100,000 85,710

75,000 78,720 Presentats

dones

50,000 80,000 85,710

100,000 82,760 Aptes

homes

%

Aptes dones

%

Mitjana qualificació

NAU Matriculats

15 12 16 0 35 78

Aptes

%

60,000 91,670 85,710

82,860 80,260

Desviació típica NAU

9 7 7 0 24 47

5,477 6,361 6,087

6,608 6,250

2,157 1,333 1,944

2,390 2,170

Resultats globals per branques de coneixement

A B C D E Total

0 2 26 26 7 61 Presentats

0 1 22 24 5 52 Aptes

0 0 15 8 0 23 Presentats

homes

50,000 81,820 88,890 71,430 81,580 Presentats

dones

86,670 100,000

91,300 Aptes

homes

%

Aptes dones

%

Mitjana qualificació

NAU Matriculats

0 2 27 27 7 63

Aptes

%

50,000 84,620 92,310 71,430 85,250

Desviació típica NAU

0 2 11 18 7 38

4,125 6,657 6,486 6,120 6,440

4,125 1,896 1,945 2,345 2,131

(38)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 38

Resultats per branques de coneixement

A B C D E Total

0 0 6 1 5 12 Presentats

0 0 5 1 5 11 Aptes

0 0 5 0 0 5 Presentats

homes

100,000 100,000 100,000 100,000 Presentats

dones

80,000

80,000 Aptes

homes

%

Aptes dones

%

Mitjana qualificació

NAU Matriculats

0 0 6 1 5 12

Aptes

%

83,330 100,000 100,000 91,670

Desviació típica NAU

0 0 1 1 5 7

5,612 ***

7,468 6,361

0,834 0,000 1,145 1,333

Resultats per titulacions

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Grau en Enginyeria Mecànica Grau en Arquitectura Tècnica Grau en Infermeria

Grau en Criminologia i Seguretat Grau en Enginyeria Elèctrica Total

1 2 1 6 1 1 12 Presentats

1 2 1 5 1 1 11 Aptes

0 0 0 5 0 0 5 Presentats

homes

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 Presentats

dones

80,000

80,000 Aptes

homes

%

Aptes dones

%

Mitjana qualificació

NAU Matriculats

1 2 1 6 1 1 12

Aptes

%

100,000 100,000 100,000 83,330 100,000 100,000 91,670

Desviació típica NAU

1 2 1 1 1 1 7

***

8,345 ***

5,612 ***

***

6,361

0,000 0,095 0,000 0,834 0,000 0,000 1,333

(39)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 39

Resultats per branques de coneixement

A B C D E Total

0 0 4 9 1 14 Presentats

0 0 3 9 0 12 Aptes

0 0 2 5 0 7 Presentats

homes

100,000 100,000 0,000 85,710 Presentats

dones

50,000 100,000

85,710 Aptes

homes

%

Aptes dones

%

Mitjana qualificació

NAU Matriculats

0 0 5 10

1 16

Aptes

%

75,000 100,000 0,000 85,710

Desviació típica NAU

0 0 2 4 1 7

5,265 6,851 ***

6,087

2,465 0,929 0,000 1,944

Resultats per titulacions

Gr. Estadística Empresarial Gr. Fisioterapia

Gr. CC Políticas y Gestión Pública Gr. Medicina

Gr. Terapia Ocupacional

Gr. Admin. y Dirección de Empresas Gr. Ing. en Tecnolog de la Información Gr. Derecho

Total

1 3 3 1 0 1 1 4 14 Presentats

1 2 3 1 0 1 0 4 12 Aptes

0 1 2 1 0 1 0 2 7 Presentats

homes

100,000 100,000 100,000

0,000 100,000

85,710 Presentats

dones

0,000 100,000 100,000

100,000

100,000 85,710 Aptes

homes

%

Aptes dones

%

Mitjana qualificació

NAU Matriculats

1 3 4 1 1 1 1 4 16

Aptes

%

100,000 66,670 100,000 100,000

100,000 0,000 100,000

85,710

Desviació típica NAU

1 2 1 0 0 0 1 2 7

***

5,103 6,123 ***

***

***

7,025 6,087

0,000 2,828 0,174 0,000

0,000 0,000 1,065 1,944

(40)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 40

Resultats per branques de coneixement

A B C D E Total

0 2 16 16 1 35 Presentats

0 1 14 14 0 29 Aptes

0 0 8 3 0 11 Presentats

homes

50,000 75,000 84,620 0,000 75,000 Presentats

dones

100,000 100,000

100,000 Aptes

homes

%

Aptes dones

%

Mitjana qualificació

NAU Matriculats

0 2 16 16 1 35

Aptes

%

50,000 87,500 87,500 0,000 82,860

Desviació típica NAU

0 2 8 13 1 24

4,125 7,398 6,354 ***

6,608

4,125 1,618 2,342 0,000 2,390

Resultats per titulacions

Graduat/da en Psicologia Graduat/da en Geografia

Graduat/da en Educació Social

Graduat/da en Turisme Graduat/da en Dret Graduat/da en Criminologia

Graduat/da en Relacions Laborals i Recurs Humans

Graduat/da en Enginyeria Multimèdia

2 1 2 1 3 4 2 1 Presentats

1 0 2 1 2 4 2 0 Aptes

0 0 0 0 0 1 1 0 Presentats

homes

50,000 0,000 100,000 100,000 66,670 100,000 100,000 0,000 Presentats

dones

100,000 100,000 Aptes

homes

%

Aptes dones

%

Mitjana qualificació

NAU Matriculats

2 1 2 1 3 4 2 1

Aptes

%

50,000 0,000 100,000 100,000 66,670 100,000 100,000 0,000

Desviació típica NAU

2 1 2 1 3 3 1 1

5,280 ***

5,920 ***

5,613 7,368 8,000 ***

2,220 0,000 0,820 0,000 2,723 1,096 0,000 0,000

(41)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 41 Graduat/da en Fisioteràpia

Graduat/da en Ciències Ambientals

Graduat/da en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Graduat/da en Economia

Graduat/da en Bioquimica i Biomedicina

Graduat/da en Infermeria Total

1 1 2 1 1 13 35

1 1 2 1 0 12 29

0 0 0 1 0 8 11 homes

100,000 100,000 100,000

0,000 80,000 75,000 dones

100,000

100,000 100,000 homes

%

dones

%

qualificació NAU 1

1 2 1 1 13 35

%

100,000 100,000 100,000 100,000 0,000 92,310 82,860

típica NAU

1 1 2 0 1 5 24

***

***

5,655 ***

***

7,638 6,608

0,000 0,000 0,405 0,000 0,000 1,273 2,390

(42)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 42

Resultats globals per universitats

UA UJI UMH UPV UV SUV

19 5 16

4 75 119 Presentats

18 5 13

4 39 79 Aptes

9 5 10 4 45 73 Presentats

homes

100,000

100,000

26,670 52,170 Presentats

dones

88,890 100,000 70,000 100,000 68,890 75,340 Aptes

homes

%

Aptes dones

%

Mitjana qualificació

NAU Matriculats

32 8 17

6 75 138

Aptes

%

94,740 100,000 81,250 100,000 52,000 66,390

Desviació típica NAU

10 0 6 0 30 46

6,263 6,842 6,347 7,353 4,786 5,404

1,135 0,785 1,092 1,078 2,512 2,259

Resultats globals per assignatura

Comentari de text Castellà

Valencià

125 125 125 Presentats

73 100

78

Aptes Mitjana

4,970 6,262 5,191

Desviació típica

2,503 2,396 2,376 Matriculats

137 137 136

Aptes

%

58,400 80,000 62,400

(43)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 43 A

B C D E Total

20 2 37 38 3 100 Presentats

14 2 22 23 0 61 Aptes

12 2 24 26 0 64 Presentats

homes

50,000

38,460 41,670 0,000 38,890 Presentats

dones

83,330 100,000 70,830 69,230

73,440 Aptes

homes

%

Aptes dones

%

Mitjana qualificació

NAU Matriculats

22 2 38 40 3 105

Aptes

%

70,000 100,000 59,460 60,530 0,000 61,000

Desviació típica NAU

8 0 13 12 3 36

5,860 7,434 4,873 5,395 2,238 5,241

2,443 0,346 2,553 2,015 0,490 2,379

(44)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 44 UA

UJI UMH UPV UV SUV

24 6 16

4 75 125 Presentats

19 4 12

4 34 73

Aptes Mitjana

5,654 6,125 6,269 7,800 4,231 4,970

Desviació típica

1,503 1,526 1,796 1,373 2,675 2,503 Matriculats

32 7 17

6 75 137

Aptes

%

79,170 66,670 75,000 100,000 45,330 58,400

Comentari de text

(45)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 45 UA

UJI UMH UPV UV SUV

24 6 16

4 75 125 Presentats

21 5 15

4 55 100

Aptes Mitjana

6,571 6,825 7,250 7,788 5,825 6,262

Desviació típica

1,432 1,768 1,155 1,139 2,780 2,396 Matriculats

32 7 17

6 75 137

Aptes

%

87,500 83,330 93,750 100,000 73,330 80,000

Castellà

(46)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 46 UA

UJI UMH UPV UV SUV

24 6 16

4 75 125 Presentats

13 4 13

3 45 78

Aptes Mitjana

5,567 6,283 5,597 6,013 4,853 5,191

Desviació típica

2,279 1,641 1,275 1,294 2,602 2,376 Matriculats

31 7 17

6 75 136

Aptes

%

54,170 66,670 81,250 75,000 60,000 62,400

Valencià

(47)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 47 Comentari de text

Castellà Valencià

24 24 24 Presentats

19 21 13

Aptes Mitjana

5,654 6,571 5,567

Desviació típica

1,503 1,432 2,279 Matriculats

32 32 31

Aptes

%

79,170 87,500 54,170

Universitat d'Alacant/Universidad de Alicante

Presentats Aptes Presentats

homes

Presentats dones

Aptes homes

%

Aptes dones

%

Mitjana qualificació

NAU

Matriculats Aptes

%

Desviació típica NAU

Branca de

coneixement

(48)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 48 Comentari de text

Castellà Valencià

6 6 6 Presentats

4 5 4

Aptes Mitjana

6,125 6,825 6,283

Desviació típica

1,526 1,768 1,641 Matriculats

7 7 7

Aptes

%

66,670 83,330 66,670

Universitat Jaume I

A B C D E Total

0 0 4 1 0 5 Presentats

0 0 4 1 0 5 Aptes

0 0 4 1 0 5 Presentats

homes

Presentats dones

100,000 100,000

100,000 Aptes

homes

%

Aptes dones

%

Mitjana qualificació

NAU Matriculats

0 0 5 2 0 7

Aptes

%

100,000 100,000

100,000

Desviació típica NAU

0 0 0 0 0 0

6,845 ***

6,842

0,877 0,000

0,785

Branca de

coneixement

(49)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 49 Comentari de text

Castellà Valencià

16 16 16 Presentats

12 15 13

Aptes Mitjana

6,269 7,250 5,597

Desviació típica

1,796 1,155 1,275 Matriculats

17 17 17

Aptes

%

75,000 93,750 81,250

Universitat Miguel Hernández d'Elx / Universidad Miguel Hernández de Elche

A B C D E Total

1 0 6 9 0 16 Presentats

1 0 5 7 0 13 Aptes

1 0 3 6 0 10 Presentats

homes

100,000 100,000

100,000 Presentats

dones

100,000

66,670 66,670

70,000 Aptes

homes

%

Aptes dones

%

Mitjana qualificació

NAU Matriculats

1 0 6 10

0 17

Aptes

%

100,000

83,330 77,780

81,250

Desviació típica NAU

0 0 3 3 0 6

***

6,548 6,180

6,347

0,000

1,160 1,075

1,092

Branca de

coneixement

(50)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 50 Comentari de text

Castellà Valencià

4 4 4 Presentats

4 4 3

Aptes Mitjana

7,800 7,788 6,013

Desviació típica

1,373 1,139 1,294 Matriculats

6 6 6

Aptes

%

100,000 100,000 75,000

Universitat Politècnica de València / Universidad Politécnica de Valencia

A B C D E Total

2 1 0 1 0 4 Presentats

2 1 0 1 0 4 Aptes

2 1 0 1 0 4 Presentats

homes

Presentats dones

100,000 100,000

100,000

100,000 Aptes

homes

%

Aptes dones

%

Mitjana qualificació

NAU Matriculats

4 1 0 1 0 6

Aptes

%

100,000 100,000

100,000

100,000

Desviació típica NAU

0 0 0 0 0 0

7,775 ***

***

7,353

1,115 0,000

0,000

1,078

Branca de

coneixement

(51)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 51 Comentari de text

Castellà Valencià

75 75 75 Presentats

34 55 45

Aptes Mitjana

4,231 5,825 4,853

Desviació típica

2,675 2,780 2,602 Matriculats

75 75 75

Aptes

%

45,330 73,330 60,000

Universitat de València - Estudi General

A B C D E Total

17 1 27 27 3 75 Presentats

11 1 13 14 0 39 Aptes

9 1 17 18 0 45 Presentats

homes

50,000

20,000 22,220 0,000 26,670 Presentats

dones

77,780 100,000 64,710 66,670

68,890 Aptes

homes

%

Aptes dones

%

Mitjana qualificació

NAU Matriculats

17 1 27 27 3 75

Aptes

%

64,710 100,000 48,150 51,850 0,000 52,000

Desviació típica NAU

8 0 10 9 3 30

5,589 ***

4,208 5,055 2,238 4,786

2,517 0,000 2,622 2,217 0,490 2,512

Branca de

coneixement

(52)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 52

Resultats per titulacions

Grado en Enfermería Grado en Sociología Grado en Turismo Grado en Derecho

Grado en Geografía y Ordenación del Territorio

Grado en Traducción e Interpretación (Inglés) Grado en Nutrición Humana y Dietética Grado en Publicidad y Relaciones Públicas Grado en Administración y Dirección de Empresas

Grado en Trabajo Social

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Grado en Ingeniería Informática Grado en Humanidades

Grado en Criminología (On-line) Grado en Ingeniería Robótica Total

2 0 0 3 1 2 1 1 1 1 2 0 0 2 2 1 19 Presentats

1 0 0 3 1 2 1 1 1 1 2 0 0 2 2 1 18 Aptes

2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 9 Presentats

homes

100,000 100,000 100,000

100,000

100,000

100,000 100,000 100,000 100,000 Presentats

dones

50,000

100,000

100,000

100,000 100,000 100,000

100,000 100,000

88,890 Aptes

homes

%

Aptes dones

%

Mitjana qualificaci

ó NAU Matriculat

s

6 1 1 3 1 2 2 1 2 4 2 1 1 2 2 1 32

Aptes

%

50,000

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

100,000 100,000 100,000 94,740

Desviació típica NAU

0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 10

5,650

6,063 ***

6,725 ***

***

***

***

5,625

6,805 6,075 ***

6,263

1,650

0,992 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,475

1,375 0,925 0,000 1,135

(53)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 53

Resultats per titulacions

Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària Grau en Psicologia

Grau en Enginyeria Elèctrica Grau en Infermeria

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans Total

1 1 0 3 0 5 Presentats

1 1 0 3 0 5 Aptes

1 1 0 3 0 5 Presentats

homes

Presentats dones

100,000 100,000

100,000

100,000 Aptes

homes

%

Aptes dones

%

Mitjana qualificaci

ó NAU Matriculat

s

1 1 0 4 1 7

Aptes

%

100,000 100,000

100,000

100,000

Desviació típica NAU

0 0 0 0 0 0

***

***

6,393

6,842

0,000 0,000

0,458

0,785

(54)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 54

Resultats per titulacions

Gr. Admin. y Dirección de Empresas Gr. Psicologia

Gr. Fisioterapia

Gr. Relaciones Laborales y RRHH Gr. Derecho

Gr. CC Políticas y Gestión Pública Gr. Comunicación y Relaciones Públicas Gr. Podología

Gr. Terapia Ocupacional Gr. Bellas Artes

Total

1 3 1 1 5 1 1 1 1 1 16 Presentats

1 3 1 1 4 0 1 1 0 1 13 Aptes

1 2 0 0 3 1 1 0 1 1 10 Presentats

homes

100,000 100,000 100,000 100,000

100,000

100,000 Presentats

dones

100,000 100,000

66,670 0,000 100,000

0,000 100,000

70,000 Aptes

homes

%

Aptes dones

%

Mitjana qualificaci

ó NAU Matriculat

s

1 3 1 1 6 1 1 1 1 1 17

Aptes

%

100,000 100,000 100,000 100,000 80,000 0,000 100,000 100,000 0,000 100,000

81,250

Desviació típica NAU

0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 6

***

6,442 ***

***

6,063 ***

***

***

***

***

6,347

0,000 0,531 0,000 0,000 0,601 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,092

(55)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 55

Resultats per titulacions

TIT-151

Grado en Administración y Dirección de Empresas

TIT-144 Total

1 1 2 4 Presentats

1 1 2 4 Aptes

1 1 2 4 Presentats

homes

Presentats dones

100,000 100,000 100,000 100,000 Aptes

homes

%

Aptes dones

%

Mitjana qualificaci

ó NAU Matriculat

s

1 1 4 6

Aptes

%

100,000 100,000 100,000 100,000

Desviació típica NAU

0 0 0 0

***

***

7,775 7,353

0,000 0,000 1,115 1,078

(56)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 56

Resultats per titulacions

Graduat/da en Relacions Laborals i Recurs Humans

Graduat/da en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Graduat/da en Farmàcia Graduat/da en Psicologia Graduat/da en Negocis Internacionals

Graduat/da en Educació Infantil

Graduat/da en Educació Primaria

Graduat/da en Enginyeria Industrial- Electrònica Industrial

Graduat/da en Geografia Graduat/da en Bioquimica i Biomedicina

Graduat/da en Filosofia Graduat/da en Dret Graduat/da en Educació Social

Graduat/da en Medicina Graduat/da en Treball Social Graduat/da en Sociologia Graduat/da en Història

1 2 1 8 1 3 1 2 1 1 2 4 3 1 4 1 6 Presentats

1 1 1 5 0 1 0 0 1 1 1 2 2 0 3 0 4 Aptes

1 0 1 4 1 2 0 0 1 1 1 2 3 1 3 1 2 Presentats

homes

50,000

25,000

0,000 0,000 0,000

100,000 50,000

0,000

50,000 Presentats

dones

100,000

100,000 100,000 0,000 50,000

100,000 100,000 0,000 50,000 66,670 0,000 100,000

0,000 100,000 Aptes

homes

%

Aptes dones

%

Mitjana qualificaci

ó NAU Matriculat

s

1 2 1 8 1 3 1 2 1 1 2 4 3 1 4 1 6

Aptes

%

100,000 50,000 100,000 62,500 0,000 33,330 0,000 0,000 100,000 100,000 50,000 50,000 66,670 0,000 75,000 0,000 66,670

Desviació típica NAU

0 2 0 4 0 1 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 4

***

5,307 ***

5,622 ***

5,013 ***

1,944 ***

***

5,063 4,638 5,304 ***

4,791 ***

5,015

0,000 1,382 0,000 1,352 0,000 0,180 0,000 0,319 0,000 0,000 1,638 3,428 1,569 0,000 2,936 0,000 2,440

(57)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 57 Graduat/da en Història de l'Art

Graduat/da en Informació i Documentació

Graduat/da en Infermeria Graduat/da en Enginyeria de

Telecomunicacions, Sistemes Elec Graduat/da en Administració i Direcció d'Empreses

Graduat/da en Traducció i Mediació Interlingüïstica

Graduat/da en Farmàcia i Nutrició Humana- Dietètica (Doble G)

Graduat/da en Criminologia Graduat/da en Estudis Hispànics

Graduat/da en Fisioteràpia Graduat/da en Nutrició Humana i Dietètica

Total

3 3 12

1 1 2 2 2 4 1 2 75

2 1 6 0 1 2 0 1 2 0 1 39

2 2 9 0 1 1 1 1 3 0 1 45 homes

0,000 0,000 33,330 0,000

100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26,670 dones

100,000 50,000 55,560

100,000 100,000 0,000 100,000

66,670

100,000 68,890 homes

%

dones

%

qualificaci ó NAU s

3 3 12

1 1 2 2 2 4 1 2 75

%

66,670 33,330 50,000 0,000 100,000 100,000 0,000 50,000 50,000 0,000 50,000 52,000

típica NAU

1 1 3 1 0 1 1 1 1 1 1 30

6,396 5,509 4,287 ***

***

7,732 ,000 3,619 5,038 ***

5,082 4,786

1,729 1,083 2,556 0,000 0,000 0,607 0,000 2,719 3,240 0,000 1,232 2,512

(58)

Estadístiques PAU Majors de 25, 40 i 45 anys. 2017 Pàgina 58 Comentari de text

Castellà Valencià

0 0 0 UJI

2 2 3

UMH UV SUV

UA

4 1 3

UPV

0 0 0

13 4 6

19 7 12

Referencias

Documento similar

Pàg 101 Figura 3: Diagrama de barres dels resultats obtinguts a la Fase 1 i la Fase 3 corresponents a la pregunta número 20.1 de l’instrument per a la mesura de les actituds

Per fer aquest estudi s’ha entrevistat telefònicament el 33% dels estudiants que varen acabar els estudis a la UVic el curs 2006-07 (244 de 725 titulats). Els resultats mostren

El terme stakeholders és molt utilitzat en anglès i de difícil traducció. Per stakeholder en- tenem totes les persones in- teressades en els resultats del disseny, desenvolupament

Els indicadors de resultats són presents en gairebé tots els programes d'atenció hospitalària, 4/5 (amb excepció del programa italià, que només té un indicador), i en una gran

Els resultats que es presenten en aquest article han estat obtinguts mitjançant l’anàlisi automàtica d’una part del subcorpus Glissando de notícies en català (el material

Only a single ADH3 form is identified in each of the two amphioxus species, and no ethanol activity ascribed to other classes is detectable, supporting the conclusion that evolution

Els  flavanols  (i  especialment  les  catequines)  han  demostrat  capacitat  per  disminuir  la  viabilitat  de  cèl∙lules  canceroses  (Katiyar  et  al., 

És per això que tota la informació gene- rada té una gran importància a l’hora de detectar de Es presenten els resultats dels primers cinc anys (2015-2019) del programa de