ESTUDI COMPARATIU MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL

12  Descargar (0)

Texto completo

(1)

ESTUDI COMPARATIU

MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL 2012 – 2016

ASSEMBLEA GENERAL 26 DE JUNY DE 2017

FEDERACIÓ DE MUTUALITATS DE CATALUNYA

(2)

ENTITATS PARTICIPANTS A L’ESTUDI

3 PREVISORA GENERAL, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA 9 MÚTUA MANRESANA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA

10 MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTÒFOL MANRESA-BERGA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA 11 MÚTUA DE GRANOLLERS, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA

12 ALTER MPS DELS ADVOCATS DE CATALUNYA A QUOTA FIXA

15 MONTEPÍO METALÚRGICO DE PREVISIÓN SOCIAL, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA 17 MÚTUA DE TERRASSA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA

25 MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTÒFOL DE GIRONA I PROVÍNCIA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA 26 GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ DE PREVISIÓ SOCIAL

29 PREVISORA AGRO-INDUSTRIAL, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIXA 31 UNIÓ DE GERMANDATS DE PREVISIÓ SOCIAL DE PARETS DEL VALLÈS, M.P.S. A PRIMA FIXA 34 MUTUA NACIONAL DE INGENIEROS TÉCNICOS COLEGIADOS DE PREVISIÓN SOCIAL - MUNITEC 47 MUTUALITAT COL·LEGIAL DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA

50 MUTUAM, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A QUOTA FIXA 59 MUTUALITAT "CENTRE SOCIAL LES ARENES" MPS

82 MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTÒFOL DE TORTOSA I COMARQUES, MPS A PRIMA FIXA 86 GERMANDAT DE SANT JOAN BAPTISTA DE SANT CELONI, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL

99 MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL DEL COL.LEGI OFICIAL D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA, A PRIMA FIXA 106 MÚTUA D'EMPLEATS DELS TRANSPORTS DE BARCELONA, M.P.S. A QUOTA FIXA

114 MÚTUA COMARCAL DE LA SEU D'URGELL DE PREVISIÓ SOCIAL 117 MUTUAL MEDICA DE CATALUNYA I BALEARS, MPS

128 "MUTUS-SALUS" DE PREVISIÓ SOCIAL, M.P.S. A QUOTA FIXA

135 SOCIETAT DE SOCORS MUTUS DE MOLLET, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL 141 MUTUALITAT DE PREVISIÓ ESCOLAR SANT JOSEP DE CALASSANÇ, MPS 146 MUTUALITAT DEL CARME ENTITAT DE PREVISIÓ SOCIAL

151 MUTUALITAT LA CONCÒRDIA DE PREVISIÓ SOCIAL

169 MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA

176 MÚTUA DE L'ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE LA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, MPS A QUOTA FIXA I VARIABLE 181 MUTUALITAT VEÏNAL SINERA, MPS

185 LA NOVA ALIANÇA MATARONINA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL 186 MÚTUA IGUALADINA DE PREVISIÓ SOCIAL M.P.S. A PRIMA FIXA

194 MUTUAL DE CONDUCTORS, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA

(3)

ACTIU

(DADES EN MILERS D’EUROS)

846.002

956.858

1.179.998

1.272.127 1.310.070

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000

2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUCIÓ ANUAL

TOTAL ACTIU

1.357.821

1.242.295 1.259.136 1.272.127 1.249.130

1.282.237 1.339.728 1.310.070

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre

EVOLUCIÓ TRIMESTRAL

ACTIU 2015 ACTIU 2016

(4)

PROVISIONS TÈCNIQUES

(DADES EN MILERS D’EUROS)

467.016 557.827

630.012 771.941

877.274

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000

2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUCIÓ ANUAL

TOTAL PROVISIONS

732.167 729.982 752.116 771.941 864.123 870.940 871.447 877.274

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre

EVOLUCIÓ TRIMESTRAL

PROVISIONS 2015 PROVISIONS 2016

(5)

RESULTAT DE L’EXERCICI

(DADES EN MILERS D’EUROS)

7.009

8.093

9.033

6.045

6.844

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUCIÓ ANUAL

TOTAL RESULTAT EXERCICI

1.621

7.142 7.220

6.045

2.325 2.280

4.400

6.844

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre

EVOLUCIÓ TRIMESTRAL

RESULTAT EXERCICI 2015 RESULTAT EXERCICI 2016

(6)

TOTAL PRIMES

(DADES EN MILERS D’EUROS)

69.338

104.891

95.480 101.358

123.595 114.493 114.613 113.477 118.683

109.482 183.831

219.504

208.956

220.041

233.077

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUCIÓ ANUAL

VIDA NO VIDA TOTAL

40.051 46.311 58.403

71.609 70.741 84.799

101.358 109.482

48.985

75.075 72.200

92.182 92.916

108.472 118.683 123.595 89.035

121.386 130.603

163.792 163.656 193.271

220.041 233.077

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

1r trim 2015 1r trim

2016 2n trim 2015 2n trim

2016 3r trim 2015 3r trim

2016 4t trim 2015 4t trim

2016

EVOLUCIÓ TRIMESTRAL

VIDA NO VIDA TOTAL

(7)

TOTAL PRESTACIONS

(DADES EN MILERS D’EUROS)

36.379

24.377 25.684 24.381

21.371 60.965

76.651

67.744

75.800 77.611 97.344 101.029

93.428

100.181 98.981

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUCIÓ ANUAL

VIDA NO VIDA TOTAL

8.336 7.585

14.398 17.008 18.373 18.737 24.381

21.371 19.927

31.899 39.597 49.856

56.766 63.317

75.800 77.611

28.263 39.485

53.995 66.863

75.139 82.054

100.181 98.981

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

1r trim 2015 1r trim

2016 2n trim 2015 2n trim

2016 3r trim 2015 3r trim

2016 4t trim 2015 4t trim

2016

EVOLUCIÓ TRIMESTRAL

VIDA NO VIDA TOTAL

(8)

RATI COMBINAT

43,85% 44,00%

40,23%

43,73% 42,84%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUCIÓ ANUAL

RATI

29,88%

39,64%

43,44% 43,73%

22,70%

40,15% 39,61%

42,84%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre

EVOLUCIÓ TRIMESTRAL

RATI 2015 RATI 2016

(9)

SOCIS I SUBJECTES PROTEGITS

(DADES EN MILERS DE PERSONES)

272 259 257 259 251

770

697

822 851

964

0 200 400 600 800 1.000 1.200

2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUCIÓ ANUAL

SOCIS PROTEGITS

257 260 256 262 259 263 259 251 826

933 829

982

727

887 851 964

0 200 400 600 800 1.000 1.200

1r trim 2015 1r trim

2016 2n trim 2015 2n trim

2016 3r trim 2015 3r trim

2016 4t trim 2015 4t trim

2016

EVOLUCIÓ TRIMESTRAL

SOCIS PROTEGITS

(10)

TOTAL EMPLEATS

1.192 1.241 1.248 1.229 1.202

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUCIÓ ANUAL

TOTAL EMPLEATS

1.218

1.174

1.194

1.229

1.090

1.169 1.167

1.202

1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre

EVOLUCIÓ TRIMESTRAL

EMPLEATS 2015 EMPLEATS 2016

(11)

PATRIMONI NET

(DADES EN MILERS D’EUROS)

231.433

262.738

293.549 287.847

204.451

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUCIÓ ANUAL

TOTAL PATRIMONI NET

322.611

294.671

284.664 287.847

199.907 203.509 211.697

204.451

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre

EVOLUCIÓ TRIMESTRAL

PATRIMONI NET 2015 PATRIMONI NET 2016

(12)

CSO - CMO

(DADES EN MILERS D’EUROS)

180.959

352.265 181.758

345.609

181.879

378.405

175.828

381.893

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000

CSO FONS PROPIS

COBERTURA CSO

1r trim 2016 2n trim 2016 3r trim 2016 4t trim 2016

64.529

350.420

64.409

336.862

64.689

369.864

63.387

370.383

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000

CMO FONS PROPIS

COBERTURA CMO

1r trim 2016 2n trim 2016 3r trim 2016 4t trim 2016

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :