Rendiment de l Activitat del Centre

Download (0)

Full text

(1)

Mitjançant la informació en aquest fulletó, l’escola vol apropar les principals dades de la seva activitat a les famílies.

curs

2015-2016

(2)

Batxillerat

ALUMNES

Dades generals

escola

1.293

121

890

35

876

ALUMNES

ALUMNES

MENJADOR

ALUMNES

PARAESCOLAR

EQUIP

D’EDUCADORS

BATX

Batxillerat

ESO

Educació Secundària Obligatòria

EP

Educació Primària

EI

Educació Infantil

LLAR

Llar d’Infants

237

120

468

370

98

Llar d’

Infants

ALUMNES

Educació

Infantil

ALUMNES

Educació

Primària

ALUMNES

Educació

Secundària

Obligatòria

ALUMNES

74

84

79

100

49

P1

P3

1r

EP

1r

ESO/NEI

1r

BATX

46

75

74

94

49

P2

P4

2n

EP

2n

ESO/NEI

2n

BATX

81

88

4t

EP

4t

ESO

76

EP/NEI

78

EP/NEI

78

80

88

3r

EP

3r

ESO

P5

ESO

/

BATX

Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

EI

Educació Infantil

EP

Educació Primària

LLAR

Llar d’Infants

16

20

30

16

Educació Infantil Llar

d’Infants EducacióPrimària ESO

GESTIÓ

I SERVEIS

39

01

ALUMNES MONITORS ALUMNES

Esportives

343

ALUMNES

Culturals

212

ALUMNES

Estiu

321

ALUMNES ALUMNES

106

ALUMNES

213

ALUMNES

393

ALUMNES

178

(3)

Dades

de l’activitat educativa

02

VOLUNTARIAT I COMPROMÍS SOCIAL

PROJECTES DE VOLUNTARIAT I COMPROMÍS SOCIAL

amb la participació de totes les etapes.

Destaquem

Els alumnes de 1r de batxillerat dediquen un dia a la setmana a fer un voluntariat en entitats com Sant Joan de Déu, Fundació Adsis, Fundació Hospitalitat de Lourdes.

Col·laborem amb l’Associació GAEM per recollir el major número de taps possible per poder destinar cada cop més fons a la recerca biomèdica amb l’objectiu de trobar una cura per l’esclerosi múltiple.

Els alumnes s’encarreguen de fomentar activitats solidàries

a l’escola, fent partícips a tots els alumnes del centre a través d’una activitat que es pensa per a que sigui realitzada a les aules segons l’etapa. També fan de voluntaris en altres etapes en projectes de col·laboració com: la festa de la família, la Marató de TV3, Recollida d’aliments, etc.

Destaquem

el Projecte Senegal, on hi participa l’escola amb l’AMPA amb l’objectiu de donar suport al projecte d’educació que les Germanes de l’Infant Jesús tenen al Senegal.

49 8

ALUMNES BATX EXALUMNES

INTERNACIONAL

INNOVACIÓ

EDUCATIVA

Participació

Ressaltem en aquest curs algunes de les activitats i programes que es realitzen

TR EMPRENEDORIA SOCIAL RECOLLIDA DE TAPS

AULA SOLIDÀRIA

PASTORAL

EQUIPS C

Projecte catequètic setmanal i voluntari per alumnes d’EP i primer cicle d’ESO. L’objectiu és crear un àmbit de reflexió i de treball per ajudar al creixement de la Fe, tant personalment com en grup, integrant fe i vida.

JOVES LOIOLA

Comunitat cristiana juvenil on els alumnes de diferents escoles poden viure i formar la seva fe, seguint

la inspiració de la tradició ignasiana, i poden donar suport a projectes de voluntariat (alumnes d’eso), o participar en la confirmació (alumnes batx).

Participació

ALUMNES

54

EUCARISTIES COMUNITÀRIES

EXPERIÈNCIES ENFOCADES A ENFORTIR EL PROJECTE VITAL DELS NOSTRES ALUMNES

ACOMPANYAMENT EVANGELITZADOR

Experiència Auschwitz

En favor de qui vull viure?

Taizé: fomentar l’espai

d’interioritat i potenciar la convivència.

Pasqua jove: trobada

amb joves d’altres escoles de la xarxa de FJE per celebrar la Pasqua.

Projecte Lourdes:

ajuda a malalts i discapacitats.

Camps d’estiu:

proposta adaptada per treballar la interioritat i l’espiritualitat. Convivència a Loiola Camí ignasià Arizona ALUMNES

12

Es realitza una eucaristia setmanal. Intercanvis puntuals amb escoles daneses de visita a Barcelona

Cor dels dilluns

ALUMNES

EDUCADORS

SEMINARIS D’ESPIRITUALITAT IGNASIANA EDUCADORS

3

TROBADA VOCACIÓ PROFESSIONAL EDUCADORS

13

5

PROJECTES D’INTERCANVIS

3

D’ALUMNES DE SECUNDÀRIA AUXILIAR DE CONVERSA PARIS (FRANÇA) Participació ALUMNES

30

OPORTO (PORTUGAL) Participació ALUMNES

4

ARIZONA (USA) Participació ALUMNES

3

COPENAGUE (DINAMARCA) Participació ALUMNES

20

5 53

ESCOLES DE

LA XARXA DOCENTS DE LA XARXA

MOPI

MODEL PEDAGÒGIC D’INFANTIL

Una etapa que respon a les necessitats de la primera adolescència, on la motivació i el repte fa que l’alumne senti que és protagonista del seu aprenentatge. Amb elements que ho afavoreixen com el treball per projectes, els espais, més amplis i alegres, equips docents polivalents i centrats en un curs i l’agrupació flexible dels alumnes. I amb una organització que permet acompanyar els alumnes de forma propera per a que, desenvolupant l’autoconeixement i sentit crític, puguin construir el seu projecte vital.

3

70

1.185

ESCOLES DE LA XARXA DOCENTS

DE LA XARXA ALUMNESDE LA XARXA

194

154

ALUMNES 1r i 2n D’ESO ALUMNES DE 5è i 6è D’EP Infant Jesús

NEI

NOVA ETAPA INTERMÈDIA

ANGLÈS FRANCÈS

Recaptats

2.800

10 dies de formació intensa per continuar avançant i aprofundint en 5 temes clau del MOPI: experimentació, creativitat, neuroeducació, cultura de pensament i actitud lúdica. A partir d’aquests eixos revisem i millorem la nostra tasca, aportant accions concretes al nostre model pedagògic.

(4)

Dades

de les proves externes

03

PROVES D´ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)

BATXILLERAT

PAU

7,79

7,36 7,65

100%

MITJANA

EXPEDIENT MITJANAFASE GENERAL MITJANA ACCÉS

Aprovats

Jesuïtes Sant Gervasi Catalunya

Jesuïtes Sant Gervasi Catalunya

DEL 100%

100 %

Aprovats fase general

Centres de complexitats semblants a Jesuïtes Sant Gervasi - Escola Infant Jesús Mitjana Catalunya Mitjana Jesuïtes Sant Gervasi - Escola Infant Jesús

PROVES 6è PRIMÀRIA

LLENGUA

CATALANA

LLENGUA ANGLESA

LLENGUA

CASTELLANA

MATEMÀTIQUES

PROVES 4t ESO

LLENGUA

CASTELLANA

MATEMÀTIQUES

LLENGUA

CATALANA

LLENGUA ANGLESA

73,6%

7,3

Aprovats Aprovats MITJANA EXPEDIENT

DEL 73,6%

97 %

6,64 7,04

MITJANA

FASE GENERAL MITJANA ACCÉS

NIVELL ALT

42,7%Infant Jesús 30,6% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

38,7%Infant Jesús 34,3% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

13,3% Infant Jesús 20,6% Catalunya NIVELL BAIX 5,3% Infant Jesús 14,5% Catalunya NIVELL ALT 23,0%Infant Jesús 20,8% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

55,3%Infant Jesús 39,4% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

12,2% Infant Jesús 26,4% Catalunya NIVELL BAIX 9,5% Infant Jesús 13,4% Catalunya NIVELL ALT 51,4% Infant Jesús 24,0% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

40,5%Infant Jesús 37,4% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

8,1% Infant Jesús 22,1% Catalunya NIVELL BAIX 0,0% Infant Jesús 16,5% Catalunya NIVELL ALT 40,0% Infant Jesús 25% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

37,3%Infant Jesús 36,5% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

17,3% Infant Jesús 24,4% Catalunya NIVELL BAIX 5,3% Infant Jesús 14,1% Catalunya NIVELL ALT 68,2% Infant Jesús 37,8% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

28,2% Infant Jesús 28,5% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

2,1% Infant Jesús 16,1% Catalunya NIVELL BAIX 1,5% Infant Jesús 17,6% Catalunya NIVELL ALT 60,3% Infant Jesús 34,7% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

32,5% Infant Jesús 40,0% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

6,0% Infant Jesús 14,9% Catalunya NIVELL BAIX 1,2% Infant Jesús 10,4% Catalunya NIVELL ALT 38,1% Infant Jesús 27,8% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

48,8% Infant Jesús 32,0% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

0,7% Infant Jesús 25,2% Catalunya NIVELL BAIX 2,4% Infant Jesús 15,0% Catalunya NIVELL ALT 35,7% Infant Jesús 32,9% Catalunya

NIVELL MITJÀ ALT

42,9% Infant Jesús 41,1% Catalunya

NIVELL MITJÀ BAIX

13,1% Infant Jesús 15,0% Catalunya

NIVELL BAIX

8,3% Infant Jesús 11,0% Catalunya

(5)

AJUTS I POLÍTICA SOCIAL (mil €)

102

AJUTS

104

ALUMNES

Una Comissió específica vetlla pels criteris d’ajut a les famílies amb dificultats econòmiques

Dades

econòmiques

04

COMPTE DE RESULTATS (mil €)

INVERSIONS (mil €)

INGRESSOS DE LES ACTIVITATS DOCENTS

Quotes

famílies

COMPLEMENTÀRIES / SERVEIS / APORTACIÓ / ESCOLARITAT

Generalitat

Total

100%

0 %

100 %

LLAR

Llar d’Infants

43 %

57 %

100 %

EI

Educació Infantil

ESO

Educació Secundària Obligatòria

42 %

58 %

100 %

BATX

Batxillerat

100 %

0 %

100 %

EP

Educació Primària

43 %

57 %

100 %

53 %

47 %

100 %

EI, EP i ESO són activitats amb concert amb la Generalitat de Catalunya.

–133

RESULTAT

DESPESES

7.790

INGRESSOS

7.897

EBITDA

+107

AMORTITZACIONS

—240

DESPESES

5.221

PERSONAL

1.295

DESPESES GENERALS

1.274

SERVEIS EXTERNS

despeses

83

1.355

TOTAL INVERSIONS ORDINÀRIES

TOTAL INVERSIONS EXTRAORDINÀRIES

1.438

380

TOTAL INVERSIONS

INVERSIONS EN CURS

75

INSTAL·LACIONS

319

622

93

23

TQE NEI 2 ALTRES

38

FAÇANA ALTRES

640

MENJADOR

8

TIC

(6)

c/Avenir, 19 Travessera de Gràcia,53-65 08006 Barcelona 93 362 20 58  info.infantjesus@fje.edu

www.infantjesus.cat

Volem rebre les

vostres impressions,

preguntes i comentaris.

Envia’ns un missatge a

:

rac.infantjesus@fje.edu

Dades

de la Xarxa

13.000

alumnes

1.500

educadors

8

escoles

6

etapes

Educació Infantil Educació Primària ESO Formació Professional Llar d’Infants Batxillerat

Figure

Updating...

References

Related subjects :