AMPLIACIÓ BORSA DE PERSONAL DOCENT DE CENTRES MUNICIPALS EXCLOSOS 2017 PER ESPECIALITATS

Texto completo

(1)

AMPLIACIÓ BORSA DE PERSONAL DOCENT DE

CENTRES MUNICIPALS EXCLOSOS 2017 PER

ESPECIALITATS

ANGLÈS

Camprodon Canal

Martí

Manca Català

Castel Hughes

Deixi-Edwin

No acredita requisit C1 Anglés per especilitat AN.

Esteban Baltar

Alba Maria

No Acredita Master especific.

Ferragut Gili

Aina

Manca C. Català

Garcia Crockett

M Marta

Manca Master especific.

Hernández López

Erika

DNI Caducat.

Manca compulsar Titol Universitar.

Miralles Betlloch

Claudia

Manca Titulació

Moreno Chueca

Cristina

Manca DNI

Muñoz Sogas

Judith

Sol.licitud fora de termini.

Manca documentació compulsada.

Rodrigo Gandia

Ana Maria

Fora de termini.

Tarroja Aulina

Marta

No acredita especilitats LE, AN i LC.

DISSENY GRÀFIC

Cabré Chacón

Andreu

No acredita especialitat PAN.

Frago Cañellas

Núria

No acredita l´especilitat 712 i 722.

Fuertes Torrijo

Marta

No acredita l´especilitat 712 i 722.

Gómez Garcia

Laura

DNI Caducat

González Díaz

Paloma

No acreditació d´especialitat 712 i 722.

Montoliu Herrador

Susana

No acredita especilitat 712 i 713.

Peláez Sánchez

Rafael Eduardo

No acredita especilitat 712, 721 i 722. Manca català.

Rezaei Gharagozlou

Behnaz

Manca tota la documentació.

Sales Roqueta

Jordi

No acredita especilitat 712 i 722.

(2)

Armentano Moreno

Ana

Manca Català

Gómez Garcia

Laura

DNI Caducat

Montoliu Herrador

Susana

No acredita especilitat 712 i 713.

Rezaei Gharagozlou

Behnaz

Manca tota la documentació.

Sil Sabanés

Maria Teresa

DNI Caducat.

ECONOMIA

Ferrer Fons

Maria

Manca d´acreditació per especialitat ECO.

Ortega Garcia

Maria

DNI Caducat.

Pérez García

Alicia Isabel

Respecte a la sol.licitud 0601E/18075/2017 amb data 04/05/2017, no acredita l´especilitat PSI.

Segura Puig

Judit

No acredita especilitat ECO.

Tajadura Fernández

Anna

No acredita especilitat ECO.

Tomàs Algueró

Gerard

No acredita especilitats ECO, FI i LC.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA EDUCACIÓ ESPECIAL

Arriaga de Paz

Diego

Manca Català.

No acredita especialitat PEF i EES.

Rius Riera

Ariadna

No acredita especialitat EES.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA, ANGLÈS

Cabré Chacón

Andreu

No acredita especialitat PAN.

Medina Sánchez

Juan Carlos

Manca català

EDUCACIÓ PRIMÀRIA, EDUCACIÓ FÍSICA

Arriaga de Paz

Diego

Manca Català.

No acredita especialitat PEF i EES.

Garcia Panadero

Carla

Declaració responsable caducada.

Hernández Rubio

Raúl

No acredita PEF.

Morgado Cortés

Laura

Manca català. Manca titulació.

Narbona Ruano

Maria Isabel

No acredita especialitats PMU, PEF i ALL.

Signes Marco

Samuel Vicente

Fora de termini.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA, MÚSICA

(3)

Parra Huertas

Manel

Manca DNI

EQUIPS ELECTRÒNICS

Marin Merchan

Lorenzo

Manca català. Manca master especific.

EUCACIÓ PRIMÀRIA AUDICIÓ I LLENGUATGE

Narbona Ruano

Maria Isabel

No acredita especialitats PMU, PEF i ALL.

Plopu

Gina Sonia

Manca C. Penal de Romania.

No acredita especialitats ALL i LE.

Tornero Gomez

Laura

Manca de Titulació.

FILOSOFIA

Altamirano Marando

Ana Paula

Manca Certificat Penal d´Italia.

Campos Chacón

Rafael

DNI Caducat

Folguera ElDuque

Mireia

Manca DNI.

Manca de Signatura de la declaració responsable.

Nuño de la Rosa Garcia

Julia

No acredita especilitat FI sol.licitada.

Tomàs Algueró

Gerard

No acredita especilitats ECO, FI i LC.

FÍSICA I QUíMICA

Amigó Junqué

Roger

Manca Fotocopia DNI

Cercós López

Álvaro

DNI Caducat

Evangelio Castells

Emi

Manca d´acreditació per les especialitats FQ, TEC i 608.

Luque González

Tomás

Manca DNI

Viladomiu Fernández

Pau

DNI Caducat

INSTAL·LACIÓ/MANT. EQUIPS TÈRMICS I FLU

Bueno Ruíz

Francisco José

Manca de declaració responsable. No acredita l´especilitat 605

INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

Marin Merchan

Lorenzo

Manca català. Manca master especific.

L. CASTELLANA I LITERATURA

Alvarado Ferrer

Manuel Antonio

Manca Català.

Ferragut Gili

Aina

Manca C. Català

Hernando Robres

Maria Pilar

DNI Caducat

(4)

Muñoz Sogas

Judith

Sol.licitud fora de termini. Manca documentació compulsada.

Neddermann Vinaixa

Mireia

DNI Caducat

Plopu

Gina Sonia

Manca C. Penal de Romania.

No acredita especialitats ALL i LE.

Rojas Casas

Isabel

Manca català.

Tarroja Aulina

Marta

No acredita especilitats LE, AN i LC.

L. CATALANA I LITERATURA

Ferragut Gili

Aina

Manca C. Català

Ivars Pérez

Remedios

Manca Català.

Manca qualitat en la fotocopia del DNI. Il.legible.

Moreno Domènech

Maria

Manca DNI

Muñoz Sogas

Judith

Sol.licitud fora de termini.

Manca documentació compulsada.

Neddermann Vinaixa

Mireia

DNI Caducat

Tarroja Aulina

Marta

No acredita especilitats LE, AN i LC.

Tomàs Algueró

Gerard

No acredita especilitats ECO, FI i LC.

LABORATORI

Evangelio Castells

Emi

Manca d´acreditació per les especialitats FQ, TEC i 608.

MATEMÀTIQUES

Amigó Junqué

Roger

Manca Fotocopia DNI

Boix Fons

Judit

DNI Caducat

Cercós López

Álvaro

DNI Caducat

Giménez Guijarro

Esteban

Manca de qualitat en la fotocopia del DNI. Il.legible.

Ortega Garcia

Maria

DNI Caducat.

MATERIALS I TECNOLOGIA: CERÀMICA I VIDRE

Marin Bona

Carmen

Manca Documentació.

MECANITZACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES

Giménez Guijarro

Esteban

Manca de qualitat en la fotocopia del DNI. Il.legible.

Marin Merchan

Lorenzo

Manca català. Manca master especific.

MITJANS AUDIOVISUALS

(5)

MITJANS INFORMÀTICS

Cabré Chacón

Andreu

No acredita especialitat PAN.

Frago Cañellas

Núria

No acredita l´especilitat 712 i 722.

Fuertes Torrijo

Marta

No acredita l´especilitat 712 i 722.

Garcia Gil

Raquel

No acreditació d´especialitat 722.

González Díaz

Paloma

No acreditació d´especialitat 712 i 722.

Marin Bona

Carmen

Manca Documentació.

Peláez Sánchez

Rafael Eduardo

No acredita especilitat 712, 721 i 722. Manca català.

Sales Roqueta

Jordi

No acredita especilitat 712 i 722.

OPERACIONS/EQUIPS PROD. AGRÀRIA

Boada Puchol

Arnau

Titulació sense compulsar. No acredita especialitat.

Lliteras Jaume

Josep

No acredita especialitat 616

Serra Nonell

Jordi

Manca DNI

Manca Master especific.

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

Balaguer Román

Alexandra

DNI Caducat

Berga Culleré

Blanca

Manca de Master o Exempció.

Bueno

Maria Laura

Manca de C. Penal d´Italia.

No acredita l´especialitat de EES.

Casas Miró

Aleyda

No acredita especialitat PSI. Manca Master especific.

De Pablos Real

Andrea

Manca Master especific o exempció.

Del Sol Sanz

Estela

Manca titol de PSI.

Ferrer Martinez

Maria Jose

Manca DNI

Permis B Caducat.

Garcia Peguero

Eva

Manca de Master especific.

Lakiszky Kowalczuk Kow

Oscar Ernesto

Manca de Master especific.

Lasaosa Gil

Marina

Manca Català

Palencia Coll

Anna

Manca Master especific o exempció. I titulació especifica.

Ramos Badia

Maria José

Manca DNI i Català.

(6)

Soriano Aguilar

Raquel

DNI Caducat

Soteras Munne

Anna

Manca documentació.

Torres Cecchetto

Cristóbal

Manca Catala.

Manca C. Penals d´Italia.

PATRONATGE I CONFECCIÓ

Guarch Jurado

Inma

Manca Master Especific.

Maldonado Padial

Maria Cristina

Manca master especific. Manca català.

Navalón Valverde

Gloria

Manca Master especific.

Manca català.

Sil Sabanés

Maria Teresa

DNI Caducat.

PROC. I PROD.DE TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

Sil Sabanés

Maria Teresa

DNI Caducat.

TÈCNIQUES TÈXTILS

Armentano Moreno

Ana

Manca Català

Sil Sabanés

Maria Teresa

DNI Caducat.

TECNOLOGIA

Amigó Junqué

Roger

Manca Fotocopia DNI

Beuter Sánchez-Villanue Carolina

Manca de compulsat en la documentació presentada.

Boix Fons

Judit

DNI Caducat

Cercós López

Álvaro

DNI Caducat

Evangelio Castells

Emi

Manca d´acreditació per les especialitats FQ, TEC i 608.

Giménez Guijarro

Esteban

Manca de qualitat en la fotocopia del DNI. Il.legible.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :