PROVES D ACCÉS CURS ACADÈMIC

Texto completo

(1)

1. Finalitat:

L’objectiu de la prova d’accés és comprovar el grau de maduresa, condicions, coneixements i capacitat de l’aspirant per accedir als ensenyaments de 3r curs de grau professional de dansa en les especialitats de dansa clàssica o dansa contemporània 2. Parts de la prova:

Per a les especialitats de dansa clàssica i dansa contemporània la prova consta d’un exercici amb 3 parts referides a continguts de:

• Dansa clàssica,

• Dansa contemporània • Improvisació

• Exploració física (veure apartat 4) 3. Ponderacions de les parts:

Especialitat de dansa clàssica • Dansa clàssica 60%

• Dansa contemporània 30% • Improvisació 10%

Especialitat de dansa contemporània • Dansa clàssica 40%

• Dansa contemporània 50% • Improvisació 10%

4. Determinació i certificació de les condicions físiques per practicar la dansa El servei mèdic del centre determinarà i certificarà les condicions físiques de l’aspirant per practicar la dansa. L’aspirant haurà de passar una exploració física abans de la realització de la proves pràctiques.

4.1 Data i lloc de realització de l’exploració física: dijous 3 de maig de 2018 a les 10:00h Despatx mèdic de l’edifici de secundària adreça: Carretera Alta de Roquetes, 70 08035 Barcelona TELF: 934279000 FAX:934277919. S’ha d’arribar 10’ abans de la prova. Cal portar mallot/samarreta, sabatilles , jaqueta i pantalons de xandall.

5. Lloc on es realitzen les proves pràctiques de dansa:

Totes les proves de dansa es realitzaran a l’aula Dansa 1 de l’edifici de secundària adreça: Carretera Alta de Roquetes, 70 08035 Barcelona. TELF: 934279000 FAX:934277919

(2)

6. Calendari:

Exploració física: dijous 3 de maig de 2018

Proves pràctiques: dijous 10 i divendres 11 de maig de 2018. 7. Horari i organització:

Els aspirants s’han de presentar a l’IEA Oriol Martorell (edifici de secundària) ½ hora abans de l’inici de les proves.

Grup A – Aspirants: del número 1 al 8 ambdós inclosos DATA HORA/MATÈRIA

Dijous 3 de maig

de 2018 10.00h. Exploració física (despatx mèdic de secundària) Dijous 10 de maig

de 2018 9:30h a 11:00h DANSA CLÀSSICA

11:15h a 12.45h DANSA CONTEMPORÀNIA 12:45h a 13:15h IMPROVISACIÓ

Divendres 11 de

maig de 2018 9:30h a 11:00h DANSA CLÀSSICA

11:15h a 12.45h DANSA CONTEMPORÀNIA 12:45h a 13:15h IMPROVISACIÓ

8. Desenvolupament de les proves:

Les proves s’estructuren en tres sessions que es repetiran durant dos dies en torn de matí o tarda segons la quantitat d’alumnat inscrit.

Les proves corresponents a les diferents parts, es desenvoluparan segons l’estructura d’una classe de dansa seguint les indicacions, correccions i suggeriments del professor/a que dirigeixi l’activitat.

Es disposarà del corresponent acompanyament musical.

La durada dels exercicis corresponents a cada assignatura serà determinada per l’escola.

9. Continguts de la prova:

9.1 PROVA DE DANSA CLÀSSICA 9.1.1 Continguts de la prova

(3)

Es tindrà en compte tots els continguts dels cursos anteriors (veure continguts proves d’accés a 1r i 2n curs), amb l’increment de dificultat de nivell.

Consta d’un exercici pràctic d’una classe impartida en el moment combinant continguts que es detallen a continuació:

Exercicis a la barra:

• Battement tendu fouetté ½ en dehors i en dedans. • Battement tendu jeté fouetté ½ en dehors i en dedans.

• Double rond de jambe en l’air en dehors i en dedans a 45º a relevé i 90’º a peu pla. • Temps relevé en dehors i en dedans a 45º a relevé.

• Temps relevé en dehors i en dedans a 90º a peu pla. • Fouetté a 90º en dehors i en dedans par tour lent. • Battu davant i darrera a relevé

• Tour lent en grans poses en dehors i en dedans. • Pas tombé en avant i en arrière a 90º.

• Grand fondu a 90º a relevé.

• Grand rond de jambe a 45º en dehors i en dedans a relevé. • Grand rond de jambe a 90º en dehors i en dedans a peu pla. • 3r port de bras a cou de pied

• Temps relevé amb pirouette en dehors • Grand battement jeté en cloche

• Demi tour en dehors i en dedans amb la cama davant i darrera a 45º. • Flic-flac en tournant en dehors i en dedans.

Exercicis al centre:

• Battement tendu en tournant ½ en dehors en dedans. • Battement tendu jeté en tournat ½ en dehors i en dedans. • Rond de jambe par terre en tournant ½ en dehors i en dedans. • Double rond de jambe en l’air 45º en dehors i en dedans. • Temps relevé en dehors i en dedans a peu pla i a 45º. • Grand rond de jambe en dehors i en dedans a peu pla.

• Tour lent o de promenade en les grans poses davant i derrière en dehors i en dedans.

• Battement développé i passé développé de pose a pose. • Pas pose de grand pose a grand pose.

• Battement développé i passé tombé acabat a battement tendu a 45º i 90º. • Grand temps lie a peu pla.

• Pas de bourrée ballotté

• Pas de bourrée dessus-dessous

(4)

Girs:

• Double pirouette de 2a, 5a i 4a en dehors i en dedans. • Emboîté en tournant.

• Tour piqué en dedans. • Tour dégagé en dehors.

• Battement fondu en tournant ¼ de volta en dehors i en dedans. Adagi:

• Es farà una composició de l’adagi encadenant els passos apresos a la barra i al centre.

Allegro:

• Échappé en tournant a la 2a amb mig gir • Echappé acabat a cou de pied.

• Pas de basque en dedans • Pas assemblé en arrière. • Pas assemblé battu • Double pas assemblé

• Pas assemblé amb desplaçament. • Pas jeté battu.

• Ballonné davant, darrere i costat. • Ballotté 45º.

• Contretemps. • Royale.

• Entrechat trois. • Brisé davant

• Pas jeté fermé 45º davant i darrere (temps de flèche) amb cames estirades. • Grand sissonne :

- Sissonne fermé i ouvert. - Sissonne failli assemblé • Tour en l’air.

Exercicis de puntes:

(exclusivament per a les aspirants a l’especialitat de dansa clàssica, les aspirants a l’especialitat de dansa contemporània no els han de fer)

• Échappé en tournant ½.

• Pas jeté fondu amb doble frappé davant i darrere. • Pas chassé relevé en petites poses.

• Battement développé i pas tombé acabat a 45º. • Pirouette de 2a, 4a i 5a.

• Piqué soutenu en tournant. • Tour piqué en dedans.

(5)

• Tour dégagé en dehors.

• Pas de bourrée suivi en cercle. • Pas de bourrée dessus-dessous. • Tour chaîné.

• Emboîté en tournant • Sissonne fermé 45º. 9.1.2 Criteris d’avaluació

Es comprovarà la capacitat de l’aspirant pel que fa a:

• El coneixement dels principis bàsics de la tècnica i de tots els passos requerits pel nivell.

• El treball d’articulació i coordinació : de l’esquena, braços i cap, de malucs, cames i peus a cada part de la classe ( adagi, girs, salts i puntes ).

• La potència muscular i la flexibilitat necessària per a l’execució dels continguts del curs. • El domini de l’adagi en el nivell requerit. ( Haver assolit 90º en cada pose. )

• La qualitat dels moviments on intervé: l’equilibri, les direccions i els desplaçaments. • L’expressivitat corporal del caràcter propi de cada proposta d’exercici.

• La musicalitat, precisió rítmica, fraseig i expressió del caràcter de l’acompanyament musical.

• La concentració en la realització dels exercicis així com la capacitat de reacció i assimilació de combinacions i correccions.

9.2 PROVA DE DANSA CONTEMPORÀNIA 9.2.1 Continguts de la prova

• Consta d’un exercici pràctic d’una classe impartida en el moment combinant tots els continguts dels cursos anteriors (veure continguts prova d’accés a 1r i 2n curs), amb l’increment de dificultat de nivell que correspon a continuació i els que es detallen a continuació.

• Com a regla general tots els exercicis tindran elements de desplaçament, canvis de direcció i canvis de ritme.

Terra

• Espirals des de la posició de ‘creu’ o estrella, a partir de les mans, del genoll o dels peus.

• Preparació per la tombarella enrere (transferint pes d’una espatlla a l’altra). • 4es posicions com a moviment de transició i posició de treball.

• Transferències de pes de diferents punts de recolzament a terra.

(6)

• Doble cloche (passant per la segona posició). Dempeus

• Flatback en paral·lel, 1ª i 2ª.

• Treball específic de cames tant en paral·lel com en dehors que inclou: pliés, tendus, dégagés, jetés, developpés, fondus, retiré passé, battement relevé lent, rond de jambe i grand battement (en dehors en totes les direccions i en paral·lel només davant).

• Exercicis de rebots en paral·lel, 1ª i 2ª posició amb tors davant i de costat. • Treball específic del tombé des de primera davant i de costat.

• Relevés en equilibri, paral·lel, 1ª, 2ª i retiré.

• Tombarella a terra des de dempeus i tornant a pujar. • Chassés amb braços i tors (davant i costat).

• Battement cloche amb desplaçaments. • Pas de vals amb tors.

• Exercicis de petites espirals. Salts i Desplaçaments

• Triples amb espiral, amb braços, amb gir i amb impulsió del tors.

• Temps levé amb passé en paral·lel, combinat amb passos en plié, amb braços, amb tors en davant.

• Pas de chat en paral.lel • Pas Chassé

9.2.2 Criteris d’avaluació

Es comprovarà la capacitat de l’aspirant pel que fa a:

• La consciència corporal, col·locació, alineació i naturalitat en l’execució dels exercicis així com la coordinació del tors, braços i cames en les seqüències de moviments marcades.

• La qualitat , decisió i atac del moviment que mostra l’alumne en els exercicis de desplaçament.

• La potència muscular i la flexibilitat necessària per a l’execució dels continguts del curs. • L’expressivitat corporal del caràcter propi de cada proposta d’exercici.

• La musicalitat, precisió rítmica, fraseig i expressió del caràcter de l’acompanyament musical.

• La concentració en la realització dels exercicis així com la capacitat de reacció i assimilació de combinacions i correccions

(7)

La prova d’improvisació per al tercer curs s’estructurarà tenint en compte els següents aspectes: espontaneïtat, creativitat, l’escolta, i la desinhibició en el moviment.

Caldrà disposar d’una postura corporal correcta i conscient, i del vocabulari adequat per definir-la i articular-la.

9.3.1 Continguts de la prova

• Demostració i articulació del moviment del cos les diferents parts i el tot.

• Repetició una frase de moviment on intervingui la coordinació de tot el cos, a terra, a l'aire i en les diferents direccions.

• Realització d’un exercici on intervingui l'impuls i la inèrcia.

• Improvisacions creant amb el cos formes rodones i formes rectes.

• Improvisacions realitzant moviments segons la música proposada (ritme, dinàmiques) • Improvisacions utilitzant i ocupant l’espai amb diferents dissenys: en cercle, en

diagonal, recta...

• Improvisacions individuals a l'entorn d'un objecte.

• Improvisacions en grup tenint en compte l’organització en moviment a través de l’espai.

• Realitzar una seqüència de moviment improvisada interactuant amb un altre company (compartir i interactuar amb l’ espai, tasca i moviment)

9.3.2 Criteris d’avaluació

Es comprovarà la capacitat de l’aspirant pel que fa a: • La utilització i ocupació de l’espai.

• El nivell de control del moviment del cos: el tot i les parts o segments corporals. • La facilitat de producció de moviments i la consciència en la improvisació.

• La diferenciació i comprensió dels diferents principis de l'impuls i la inèrcia. • La capacitat d’abstracció del moviment de l’alumne.

• La utilització i ocupació de l’espai.

• La interpretació a través del gest i les emocions.

• la qualitat del moviment en relació a la proposta musical.

• La capacitat de l’alumne d’emprar recursos de moviment propi. • L’empatia de l’alumne en relació al moviment de parella o grup.

• La capacitat de canvi de registre o resposta segons les diferents propostes de treball.

• L’espontaneïtat i creativitat en les propostes de l’aspirant.

10. Vestuari i material necessari:

(8)

NOIS NOIES

- Mallot o samarreta blanc/a de màniga curta

- Malles negres sense peu

- Mitjons blancs (curts i mitgetes fines sota genoll)

- Sabatilles de mitja punta

- Mallot

- Malles roses convertibles - Mitjons blancs

- Malles negres sense peu (aquesta peça del vestuari es optativa per a la prova de dansa creativa/contemporània i pot ser substituïda per les malles convertibles en el que cas de que no es tinguin).

- Sabatilles de mitja punta

- Sabatilles de punta ( no més per a les aspirants a l’especialitat de dansa clàssica)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :