Petits a la neu. Fotos: Estacions d esquí, Jordi V. Pou, Francesc Tur

15  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Text: Marina Pujol Fotos: Estacions d’esquí, Jordi V. Pou, Francesc Tur

(3)
(4)

“E

l públic familiar i infantil ens interessa molt; les estacions d’esquí han esdevingut indrets per a tota la família i tant grans com petits poden gaudir d’un munt d’activitats i sensacions de manera còmoda i segura. Sense dubte, la nostra oferta va encaminada cap a aquest sector.” Aquesta és una de les afirmacions que s’escolta cada cop més quan es parla amb els responsa-bles o portaveus de les estacions d’esquí lleida-tanes. Des de sempre, i encara ara en gran ma-nera, el concepte estació d’esquí el relacionem amb l’hivern, el fred i, òbviament, amb la pràc-tica de l’esport blanc per excel·lència. Però d’algun temps ençà, el sector de la neu busca ampliar el seu públic i el complex de l’estació d’esquí ja no esdevé només una infraestructura de tres o quatre mesos, sinó que des de fa uns

anys es fa un esforç considerable per obrir l’estació fora de la temporada d’hivern, buscant nous públics i fidelitzant usuaris durant tot l’any. L’estació d’esquí és, doncs, una proposta ideal per passar-hi uns dies de vacances a qual-sevol època i, a més, no està oberta només a esquiadors sinó que el ventall d’activitats que ofereix cada complex és amplíssim i per a tots els gustos i butxaques. L’evolució del sector turístic amb totes les seves variables expliquen aquest procés i els responsables de les estacions d’esquí ho saben prou bé. Hotels a peu de pista, aparcaments amb accessos cada cop més fàcils, serveis de guarderia, piscines, jocs, formació, tot plegat una oferta innovadora i popular que cerca amb èxit una posició en el mercat. Como-ditat, accessibilitat en tots els sentits i atenció

(5)

L’atenció personalitzada per part del monitor és bàsica per a un aprenentatge correcte.

(6)

“Les estacions d’esquí han esdevingut indrets per a

tota la família i tant grans com petits poden gaudir

de moltes activitats de manera còmoda i segura”.

personalitzada: tres conceptes que marcaran la història d’aquest àmbit en el futur. I en tot això, és evident que els més petits hi tenen cada cop més a dir.

Pensant en aquest públic, les 11 estacions del Pirineu de Lleida, tant d’esquí alpí com nòrdic, proposen tot tipus de possibilitats per a les famílies que trien aquesta opció per a unes vacances d’hivern. Baqueira-Beret, per exem-ple, ofereix l’opció als pares i mares d’un servei de guarderia per a nens i nenes des de tres mesos fins a dos anys i mig, de manera que els adults poden gaudir de l’esquí tranquil·lament sabent que els seus fills són atesos per professionals. L’estació de la Val d’Aran també ofereix diversos cursos de diferent durada per a nens i nenes a partir de 4 anys que combinen les classes

d’esquí amb les activitats del parc de neu. L’opció de la guarderia, però, també podem trobar-la a altres estacions d’esquí com Port-Ainé, Espot Esquí, Port del Comte o Boí Taüll, per exemple. Aquesta darrera, a la Vall de Boí, a més del parc infantil a partir d’un any i cursos d’esquí mitjançant dues escoles, també ofereix un pro-grama preesquí de 2 fins a 12 anys amb activitats com tallers i concursos que s’organitzen des del Club Infantil Guini, molt conegut entre els clients joves del Resort, a més d’altres iniciatives obertes a tothom i destinades especialment als més joves com ara les curses de neu.

Per la seva banda, Espot Esquí, al Pallars Sobirà, a part del jardí de neu amb servei de guarderia proposa durant l’època blanca cursos d’esquí i de surf de dilluns a divendres que cada

(7)
(8)

vegada tenen més adeptes entre els més atrevits que volen iniciar-se en les diferents modalitats esportives de baixar les pistes.

El públic familiar és també una de les priori-tats per als responsables d’una altra estació del Sobirà, Port-Ainé, i, en aquest sentit, quan es refereixen al sector infantil diferencien el públic entre setmana –històricament escolar, el que coneixem com les setmanes blanques– i el públic de caps de setmana i festius, molt més familiar, que ha vist en l’orografia de la zona on es troba l’estació i l’Hotel de la Cota 2.000, a peu de pistes i amb l’aparcament al costat, una molt bona oportunitat per anar-hi amb tota la família i conèixer i practicar aquest esport, ja que l’estació té una pista verda des del Pic de l’Orri fins a l’hotel.

Tavascan i Bosc Virós, dues estacions d’esquí situades igualment al Pallars Sobirà, ofereixen un programa també per a aquest client infantil que s’inicia en el món de la neu. El Cen-tre Alpí de Tavascan, pioner al Pirineu i amb l’escola d’esquí i l’escola d’alta muntanya for-mada per professionals, proposa la possibilitat de participar en diferents tallers d’iglús i tallers i jocs de neu, a més de poder fer una de les activitats amb un major nombre progressiu d’adeptes, que són les excursions amb raquetes. Altres models cerquen l’aprofitament d’una activitat lúdica i esportiva com ho és l’esquí per aprofundir en el coneixement de la natura i l’entorn natural de les pistes, preparant una gamma d’iniciatives complementàries de for-mació. Aquest és el cas, per exemple, de Bosc

Mentre els pares practiquen l’esquí, els menuts s’inicien

en aquest món mitjançant monitors especialitzats o bé

juguen a les guarderies habilitades a les estacions.

(9)

Virós, a Vallferrera, el qual ha creat per als esco-lars el que anomena el crèdit nòrdic, que inclou activitats esportives i relacionades amb l’educació mediambiental com els tallers de rastres, la flora i la fauna a l’hivern, tallers d’orientació, constel·lacions, projectes relacio-nats amb l’estació meteorològica, entre d’altres. Quant a les dues estacions de la Cerdanya, el públic familiar és també un usuari que cal tenir en compte i, amb aquest objectiu, la seva oferta abraça paquets de caps de setmana per a famílies amb nens que ho inclouen tot, com és el cas de Lles de Cerdanya, amb vistes

panorà-un relleu que la converteixen en privilegiada per a la pràctica de l’esquí nòrdic, disposa d’una oferta de pistes per a totes les edats i nivells i, a més de les estades per a les escoles, també dis-posa d’un parc de neu amb monitors que fan activitats programades i una oferta de classes particulars per a infants a partir de 3 anys.

Si la destinació dels pares és una de les dues estacions de l’Alt Urgell, poden tenir la seguretat que els seus fills també gaudiran d’una programació pròpia que anirà des de la iniciació i cursos d’esquí a altres activitats in-fantils i lúdiques amb trampolins, matalassos

(10)
(11)

a l’Alt Urgell dins del Parc Natural de l’Alt Pi-rineu, els més petits podran iniciar-se en l’esquí a la gran pista que hi ha just al davant del refugi i alhora podran escollir entre activi-tats com fer un iglú, anar amb trineu o els en-tranyables ninots de neu, a més d’altres espais com el rocòdrom.

Val a dir que aquestes estacions d’esquí nòrdic han experimentat també de manera notable l’increment del públic familiar, ja que es tracta d’una activitat amb no tantes dificul-tats aparents i aquest fet, juntament amb una

El públic familiar també ha esdevingut de-cisiu a l’hora de dissenyar l’oferta de l’estació de Port del Comte, amb el domini esquiable més gran de tot el Prepirineu. Al marge de l’esquí pròpiament dit –a l’estació hi entre-nen dos clubs–, el complex del Solsonès ofe-reix també la possibilitat de practicar les ex-cursions amb raquetes i el descens per tobogans naturals amb trineus inflables.

El món infantil, en definitiva, entra amb força en el sector turístic en general i de ma-nera especial en el de la neu. Independents,

(12)
(13)

Las 11 estaciones del Pirineo de

Lleida, tanto de esquí alpino co-mo nórdico, contemplan todo ti-po de ti-posibilidades para las fami-lias que escojan esta alternativa para disfrutar de unas vacaciones de invierno. Baqueira-Beret, por ejemplo, ofrece la opción a los adultos de un servicio de guar-dería para niños y niñas desde tres meses hasta dos años y me-dio de forma que pueden practi-car el esquí tranquilamente. La estación de la Val d’Arán también cuenta con todo tipo de cursos de distinta duración a partir de 4 años que combinan las clases de esquí con las actividades del par-que de nieve.

La opción de la guardería tam-bién podemos encontrarla en otras estaciones de esquí como Port-Ainé, Espot Esquí, Port del Comte o Boí Taüll, por ejemplo. Esta última, en la Vall de Boí, además del parque infantil a par-tir de un año y cursos de esquí a través de dos escuelas, también ofrece un programa preesquí de 2 hasta 12 años que consta de talleres y concursos, así como otras iniciativas destinadas a los más jóvenes como carreras en la nieve.

Por otra parte, Espot Esquí, en la comarca del Pallars Sobirà, además del parque de nieve con servicio de guardería incluye du-rante la época blanca cursos de esquí y de surf de lunes a viernes. Los responsables de otra

esta-oportunidad para ir con toda la familia y conocer de cerca este deporte.

El Centro Alpino de Tavascan, con la escuela de esquí y la

escue-la Cerdanya, su oferta se basa en packs de fines de semana para familias con niños, con todo in-cluido, como es el caso de Lles de Cerdanya, con vistas

panorá-actividades programadas y una oferta de clases particulares para niños a partir de 3 años. La estación de Tuixent-la Vansa pone a disposición de los pe-queños una oferta específica que va desde la iniciación y cursos de esquí a otras actividades infanti-les y lúdicas como trampolines y colchones, entre otros juegos. En Sant Joan de l’Erm los más pe-queños podrán iniciarse en el es-quí en la gran pista situada frente al refugio y a la vez podrán esco-ger entre actividades como cons-truir un iglú, ir en trineo, el

ro-Pequeños en la nieve

(14)
(15)

The 11 ski resorts of the Lleida Pyrenees offer

a complete range of possibilities for families who choose this alternative for their winter holidays. Baqueira-Beret offers a kindergar-ten service for children from three-months to two-and-a-half years old. The resort also offers courses for children over four years old, which combine skiing classes with other snow-park activities.

Esquí also offers skiing and snow surfing courses from Monday to Friday. Moreover, when the people who run Port-Ainé refer to offers for children, they differentiate between those who go skiing during the week and tho-se who go at weekends and during the holi-days, when there is much more of a family atmosphere.

The Centre Alpí de Tavascan offers the

possi-which the youngest members of the family can enjoy a series of games. Aransa has facili-ties for school stays and has a snow park with monitors offering a wide range of program-med activities. Private classes are also availa-ble for children over three-years old. The Tuixent-la Vansa ski resort has a very specific range of products that includes classes for beginners and ski courses, but it is also

possi-Snow activities for children

Figure

Updating...

References

Related subjects :