2n ESO Curs REUNIÓ INICI DE CURS

27  Descargar (0)

Texto completo

(1)

2n ESO

Curs 2018-2019

REUNIÓ INICI DE CURS

(2)

TUTORES:

2nA: Oriol Comas, 2nB: Cristina Barrena, 2nC:

Andrea Molano; 2nD: Celia Gracia

El tutor i la seva funció.

● Orientador personal .

● Orientació per millorar el rendiment acadèmic (hàbits d’estudi, elecció d’optatives, integració en el grup)

● Coordinador de tot l’equip de professors que actuen sobre els seus fills/es. ● Connexió entre l’escola i la família. Ús de l'agenda per concertar entrevistes. ● Continguts transversals (salut, educació cívica, educació vial)

(3)

HORARI

Horari lectiu intensiu, cada dia comencen

a les 8,15h i acaben a les 14,40h

L’absència és controla a través d'una

aplicació informatitzada i s’envia

missatge diàriament (només al matí)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Calendari del curs.

Preavaluació: setmana 5 al 8 de novembre

Lliurament de notes: 9 de novembre

1r Trimestre: 12/9/2018 al 5/12/2018. Notes: dia 21 de desembre 2n Trimestre: 10/12/2018 al 1/3/2019. Notes: 29 de març

3r Trimestre: 4/3/2019 al 13/6/2019. Notes finals: 28 de juny (aprovats)

(9)

Vacances:

NADAL Del 24 de desembre al 7 de gener (ambdòs inclosos) PASQUA Del 15 al 22 d’abril (ambdòs inclosos)

Dies festius: 12 octubre 1 i 2 novembre 6 i 7 desembre 4 març 1 maig 10 juny

(10)

Matèries comunes 2n ESO

Desdoblament per reforçar conceptes a les matèries Instrumentals: Llengua Catalana, Castellana, Anglès i Matemàtiques. 4 grups classe + Grup E + Grup de Reforç.

• Les matèries de Matemàtiques i Llengua Anglesa tenen 4 hores setmanals. • A Ciències Naturals i Tecnologia es fa un desdoblament per poder fer

(11)

Matèries “Optatives” 2n ESO

Dues matèries quadrimestrals.

6 optatives. Alemany + 5 optatives per reforçar les competències

comunicatives generals en català i castellà. Alumnes agrupats per nivell i ritme d’aprenentatge.

Els alumnes d’Alemany no trien optatives: fan aquesta matèria durant tot el curs, i la continuaran al llarg de l’ESO. Poden haver-hi canvis després del

(12)

Altres.

Setmana de la Ciència: 12 al 16 de novembre

(13)

Treball de síntesi 2n ESO

Consisteix en un treball basat en projectes sobre una temàtica de fons: el

litoral mediterrani, on han d’aplicar els coneixements apresos durant el

curs, i treballar de manera col·laborativa.

(14)

Treball de síntesi 2n ESO

✓ Combina treball al centre amb diferents sortides:

✓ 17, 18, 19 de juny: colònies a l’Estartit. Activitats com snorkel a les Illes Medes, vela i caiac.

✓ Pagament fraccionat al llarg del curs i amb facilitats (el curs passat va costar en total 225 €). NO es retornaran els diners en cas de no poder anar-hi.

✓ En cas de no anar-hi, altres sortides com la del Port de Barcelona, la visita al Delta

(15)
(16)
(17)

SORTIDES

Les sortides són obligatòries, formen part del currículum i són material avaluable (dossier i exàmens)

● Les sortides poden obeir a diferents motius: tutoria, acadèmiques, culturals, lúdiques, esportives ...

● En cas de no anar-hi, cal assistir al centre i fer un treball relacionat amb la temàtica de la sortida

● Cal aportar justificant oficial si no es pot assistir

● Es farà un pagament únic a principi de curs (excepte Estartit o Port de Barcelona)

(18)

FESTES DEL CENTRE

✓ Castanyada ✓ Nadal ✓ Carnestoltes ✓ Sant Jordi ✓ Final de curs

Poden tenir horari especial

(19)

Sortides i activitats complementàries 2n ESO

SOCIALS C. Socials 2n ESO sortida BCN medieval febrer de 2019 matí metro

CIÈNCIES C. NATURALS/

TECNOLOGIA 2n ESO sortida

Museu CT Terrassa 16 i 24 de gener del 2019 (2 grups cada dia) matí autocar EXPRESSIÓ EDUCACIÓ

FÌSICA 2n ESO sortida

Multiesport Pavelló La

Verneda

26 de novembre

del 2018 Matí autocar

COORDINACIÓ Treball síntesi 2n ESO colònies Estartit 17, 18, 19 juny

2019 3 dies autocar

COORDINACIÓ Treball síntesi 2n ESO sortida port barcelona 17 de juny de 2019 matí autocar

COORDINACIÓ Treball síntesi 2n ESO sortida Delta

(20)

Sortides i activitats complementàries 2n ESO

ACTIVITATSI Setmana de la ciència Setmana de la ciència 2n ESO Xerrada taller Papiroflèxia i matemàtiques"

Aula classe segons setmana novembre 2018 4h de classe de matemàtiques LLENGÜES ESTRANGERES setmana cultural

ANGLÈS 2n ESO Activitat al centre (Singalong) Gimnàs de l´institut. 23 d'abril del 2019 (pendent de confirmació) 1h (després del pati) SOCIALS setmana

cultural C. Socials 2n ESO

L´Edat Mitjana al Numància centre abril del 2019 (pendent de confirmació) Tot el matí ORIENTACIÓ matèries instrumentals (alumnes reforç)

(21)

● LLibre digital a totes les matèries (Classroom o Plataforma Moodle)

● Llicències ● Ordinador

● Agenda per deures o comunicats.

● Material bàsic: llibretes, bolígrafs, ………..

● Material complementari: calculadora, eines per dibuix...

● Els alumnes de la USEE i possiblement els de Reforç poden tenir un llibre/material diferent

(22)

Avaluacions

Avaluació inicial + 3 avaluacions + avaluació final

Preavaluació: 9 de novembre

Primer trimestre: 21 desembre

Segon trimestre: 29 març

Tercer trimestre + final: 28 juny

(23)

Nou sistema d’avaluació

Avaluació per competències. Canvien les

qualificacions:

○ 1. No Assoliment (NA)

○ 2. Assoliment Satisfactori (AS)

○ 3. Assoliment Notable (AN)

○ 4. Assoliment Excel·lent (AE)

(24)

Convivència

- Ús de fulls justificants de faltes d’assistència. Trucades i/o notes a l’agenda

- 10 absències sense justificar: carta a casa. 3 cartes: avís a serveis socials

- Horari tancament de portes: 8.15 Es queden a fora

- Amonestacions blanques i vermelles. Blanques: Avís a casa i mesures formatives comunitàries en horari de 14.35 a 15.00 el mateix dia de la infracció. Vermelles: expulsió de classe i mesures restauratives en horari de 16:00 a 17:30 dimarts o dijous.

- Mal ús de mòbils o ordinadors. No gorres. - No dret a vaga d’estudiants a 1r cicle

(25)

Consells per a millorar el rendiment acadèmic

de l’alumnat. Normativa del centre.

• Dedicar hores de treball i estudi a casa.

• Tenir un espai tranquil de treball.

• Organització del temps amb les activitats extraescolars.

• Contracte didàctic en casos determinats (control feina, agenda,

deures, comportament...)

• Controlar el descans (dormir 8 hores) i l’alimentació (cal

esmorzar, cal evitar trastorns...)

(26)

✓ La convivència al centre. Qualsevol tema que desperti sospites que creguin oportú seria bo notificar-ho.

✓ Vetllar per mantenir la puntualitat. L'ús de les vies de comunicació adients, presentació de justificants i comunicacions significatives el dia corresponent.

✓ Fer un seguiment del fill com a alumne del centre, revisar agenda, controlar deures i comunicacions, comprovar mesures correctores.

✓ Fomentar els hàbits d'estudi, establir horari de treball, controlar la feina, repassar dubtes, etc .

(27)

Digitalització de tota la informació del centre. La

poden trobar a la nostra pàgina web

Web http://www.numancia.cat

E-Mail iesnumancia@xtec.cat

Telèfon de l’institut: 933912053

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :