LLISTAT LLIBRES CURS r de segon cicle d educació Infantil (P3)

13  Descargar (0)

Texto completo

(1)

LLISTAT LLIBRES CURS 2020 - 2021

1r de segon cicle d’educació Infantil (P3)

PREU ASSIGNATURA EDITORIAL ISBN

Niu de Lletres 1 Santillana 978.84.904.7095.4 Treball en Projectes 3 anys. El cargol Santillana 978.84.904.7582.9 Treball en Projectes 3 anys. El cuiner i la cuinera Santillana 978.84.131.5079.6 Treball en Projectes 3 anys. El circ Santillana 978.84.131.5087.1 Learn with Ollie. Student’s book 1 Richmond 978.84.668.2963.2 Dossier Complementari ESCOLA --- Taller de Robòtica P3 ESCOLA --- Material Digital ESCOLA ---

*Tots els llibres que estiguin assenyalats amb qualsevol altra marca que no sigui la X a la casella

corresponent, no s’entendran com demanats.

PREU: 183, 59 €

Pagaments:

55,08 € a fer la reserva

91,80 € al setembre

36,71 € a l’octubre

(2)

LLISTAT LLIBRES CURS 2020 - 2021

2n de segon cicle d’educació Infantil (P4)

PREU ASSIGNATURA EDITORIAL ISBN

Niu de Lletres. Cartilla Lectura 1 Santillana 978.84.904.7114.2 Niu de Lletres 1 Santillana 978.84.904.7095.4 Niu de Lletres 2 Santillana 978.84.904.7096.1 Niu de Lletres 3 Santillana 978.84.904.7097.8 Treball per Projectes 4 anys. La volta al món Santillana 978.84.131.5204.2 Treball per Projectes 4 anys. Els bombers Santillana 978.84.791.8523.7 Treball per Projectes 4 anys. Els dinosaures Santillana 978.84.131.5088.8 Learn with Ollie. Student’s book 2 Richmond 978.84.668.2971.7 Dossier complementari ESCOLA --- Taller de Robòtica P4 ESCOLA --- Taller de Robòtica P3 (Noves incorporacions) ESCOLA --- Material Digital ESCOLA ---

*Tots els llibres que estiguin assenyalats amb qualsevol altra marca que no sigui la X a la casella

corresponent, no s’entendran com demanats.

PREU: 231,31 €

Pagaments:

69,39 € a fer la reserva

115,66 € al setembre

46,26 € a l’octubre

PREU

(Noves incorporacions)

: 246,81 €

Pagaments:

74,04 € a fer la reserva

123,41 € al setembre

49,36 € a l’octubre

(3)

LLISTAT LLIBRES CURS 2020 - 2021

3r de segon cicle d’educació Infantil (P5)

PREU ASSIGNATURA EDITORIAL ISBN

El Niu de les Lletres 3 Santillana 978.84.904.7097.8 El Niu de les Lletres 4 Santillana 978.84.904.7098.5 El Niu de les Lletres 5 Santillana 978.84.904.7099.2 El Niu de les Lletres 6 Santillana 978.84.904.7100.5 Treball per Projectes 5 anys. Els Romans Santillana 978.84.913.0340.4 Treball per Projectes 5 anys. L’astronauta Santillana 978.84.904.7490.7 Treball per Projectes 5 anys. El Goril·la Santillana 978.84.913.0343.5 Niu de Lletres. Cartilla Lectura 1 incorporacions) (Noves Santillana 978.84.904.7114.2 Niu de Lletres. Cartilla Lectura 2 Santillana 978.84.904.7115.9 Learn with Ollie. Student’s book 3 Richmond 978.84.668.2950.2 Dossier complementari ESCOLA --- Taller de Robòtica P5 ESCOLA --- Material Digital ESCOLA ---

*Tots els llibres que estiguin assenyalats amb qualsevol altra marca que no sigui la X a la casella

corresponent, no s’entendran com demanats.

PREU

(Noves incorporacions)

: 263,72 €

Pagaments:

79,12 € a fer la reserva

131,86 € al setembre

52,74 € a l’octubre

PREU: 247,63 €

Pagaments:

(4)

LLISTAT LLIBRES CURS 2020 – 2021

1r Educació Primària

PREU ASSIGNATURA EDITORIAL ISBN

Llengua Catalana 1r Primària(Saber Fer) + Llibre Media Santillana 978.84.904.7974.2 Lengua Castellana 1r Primària. Primeros Pasos (Pauta. SABER HACER CONTIGO) + Libro Media Santillana 978.84.680.4335.7 Matemàtiques 1r Primària(Saber Fer) + Llibre Media Santillana 978.84.904.7559.1 Quadern de Lògica 1 Cicle Inicial Barcanova 978.84.489.1525.4 Poptropica English Level 1 Pupil’s book. Poptropica English Level 1 Activity Book. Pearson 978.84.205.6784.6 978.84.205.6800.3 Discover Arts & Crafts 1 Pearson 978.84.983.7725.5 Dossier Complementari ESCOLA --- Coneixement del medi Social 1r Primària (Saber Fer) + Llibre Media Santillana 978.84.904.7133.3 Coneixement del medi Natural 1r Primària (Saber Fer) + Llibre Media Santillana 978.84.904.7131.9 Llibre Media Aula Virtual Música 1r Primària (Acords) Santillana Llicència digital ESCOLA Project 1. The Animal Show (CLIL Projects) + Llibre Media Richmond 978.84.680.4305.0 Mon cal·ligràfic 1 Barcanova 978.84.489.2704.2 Mon cal·ligràfic 2 Barcanova 978.84.489.2705.9 Taller Robòtica ESCOLA ---

*Tots els llibres que estiguin assenyalats amb qualsevol altra marca que no sigui la X a la casella

corresponent, no s’entendran com demanats.

PREU: 297,57 €

Pagaments:

(5)

LLISTAT LLIBRES CURS 2020 - 2021

2n Educació Primària

PREU ASSIGNATURA EDITORIAL ISBN

Llengua Catalana 2n Primària (Saber Fer) + Llibre Media Santillana 978.84.913.0285.8 Lengua Castellana 2n Primaria (Saber Hacer Contigo) + Libro Media Santillana 978.84.680.4375.3 Matemàtiques 2n Primària (Saber Fer) + Llibre Media Santillana 978.84.904.7009.1 Quadern de Lògica 2 Cicle Inicial Barcanova 978.84.489.1526.1 Coneixement del medi Natural 2n Primària (Saber Fer) Santillana 978.84.904.7147.0 Coneixement del medi Social 2n Primària(Saber Fer) Santillana 978.84.904.7149.4 Poptropica English. Pupil’s book. Level 2 Poptropica English Level 2 Activity Book Pearson 978.84.205.6806.5 978.84.205.6810.2 Taller Robòtica ESCOLA --- Dossier Complementari ESCOLA --- Llibre Media Aula Virtual Música 2n Primària (Acords) Santillana Llicència digital ESCOLA Project 1. The Animal Show (CLIL Projects) + Llibre

Media (Noves incorporacions) Richmond 978.84.680.4305.0

Discover Arts & Crafts 2 Pearson 978.84.9837.131.4 Mon cal·ligràfic 3 Barcanova 978.84.489.2706.6 Mon cal·ligràfic 4 Barcanova 978.84.489.2707.3 “Perill al bosc” Jollibre 978.84.166.6191.9 “La castanyera i un Patufet salven els contes” Jollibre 978.84.166.6167.1 “Els mitjons de l’ogre” Jollibre 978.84.166.6107.7

*Tots els llibres que estiguin assenyalats amb qualsevol altra marca que no sigui la X a la casella

corresponent, no s’entendran com demanats.

PREU

(Noves incorporacions)

: 320,93 €

Pagaments:

96,28 € a fer la reserva

160,47 € al setembre

64,18 € a l’octubre

PREU: 301,72 €

90,52 € a fer la reserva

150,86 € al setembre

60,34 € a l’octubre

(6)

LLISTAT LLIBRES CURS 2020 – 2021

3r Educació Primària

PREU ASSIGNATURA EDITORIAL ISBN

Llengua Catalana 3r Primària (Saber Fer) + Llibre Media Santillana 978.84.904.7153.1 Lengua Castellana 3r Primaria (Saber Hacer Contigo) + Llibre Media Santillana 978.84.680.4738.6 Matemàtiques 3r Primària (Saber Fer) + Llibre Media Santillana 978.84.904.7160.9 Llibre Media Aula Virtual Coneixement del medi Natural 3r Primària Santillana Llicència digital ESCOLA Llibre Media Aula Virtual Coneixement del medi Social 3r Primària Santillana Llicència digital ESCOLA Llibre Media Aula Virtual Música 3r Primària (Acords) Santillana Llicència digital ESCOLA

Discover Arts & Crafts 3 Pearson 978.84.9837.727.9

Project 2. The body book (CLIL Project) + Llibre Media (Noves incorporacions) Richmond 978.84.141.1188.8 Poptropica English Level 3 Pupil’s book Poptropica English Level 3 Activity Book Pearson 978.84.205.6816.4 978.84.205.6820.1 Mon cal·ligràfic 5 Barcanova 978.84.489.2708.0 Mon cal·ligràfic 6 Barcanova 978.84.489.2709.7 “Maleït patufet” Jollibre 978.84.166.6181.7 “Les fades són calbes” Jollibre 978.84.166.6116.9 “Las aventuras de Viela Calamares” Loqueleo 978.84.912.2210.1 Taller Robòtica ESCOLA --- Dossier Complementari (Francès) ESCOLA ---

*Tots els llibres que estiguin assenyalats amb qualsevol altra marca que no sigui la X a la casella

corresponent, no s’entendran com demanats.

PREU

(Noves incorporacions)

: 282,59 €

Pagaments:

84,77 € a fer la reserva

141,30 € al setembre

56,52 € a l’octubre

PREU: 263,38 €

Pagaments:

(7)

LLISTAT LLIBRES CURS 2020 – 2021

4t Educació Primària

PREU ASSIGNATURA EDITORIAL ISBN

Llengua Catalana 4t Primària (Motxilla lleugera. Saber Fer) + Llibre Media Santillana 978.84.904.7014.5 Lengua Castellana MEC 4t Primaria (Saber Hacer Contigo) + Libro Media Santillana 978.84.680.4850.5 Matemàtiques 4t Primària (Motxilla lleugera. Saber Fer) + Llibre Media Santillana 978.84.904.7065.7 Llibre Media Aula Virtual Coneixement del medi natural 4t Primària (Saber Fer) Santillana Llicència digital ESCOLA Llibre Media Aula Virtual Coneixement del medi social 4t Primària (Saber Fer) Santillana Llicència digital ESCOLA Poptropica English Level 4 Pupil’s book

Poptropica English Level 4 Activity Book Pearson 978.84.205.6873.7 978.84.205.6877.5

Llibre Media Aula Virtual Música 4t Primària (Acords) Santillana Llicència digital ESCOLA Project 3. The Snack competition (CLIL Projects) + Llibre Media (Noves incorporacions) Richmond 978.84.141.1192.5

Discover Arts & Crafts 4 Pearson 978.84.9837.134.5 Taller Robòtica ESCOLA --- Dossier Complementari (Francès) ESCOLA --- “La nina amaziga” Jollibre 978.84.166.6621.8 “Sis contes revoltats” Jollibre 978.84.166.6110.7 “Los olchis y el pirata negro” Loqueleo 978.84.912.2159.3 “Pedro's Project” Richmond 978.84.668.1044.9

*Tots els llibres que estiguin assenyalats amb qualsevol altra marca que no sigui la X a la casella

corresponent, no s’entendran com demanats.

PREU

(Noves incorporacions)

: 283,33 €

Pagaments:

85 € a fer la reserva

141,67 € al setembre

56,66 € a l’octubre

PREU: 264,12 €

Pagaments:

(8)

LLISTAT LLIBRES CURS 2020 – 2021

5è Educació Primària

PREU ASSIGNATURA EDITORIAL ISBN

Llengua Catalana 5è Primària(Saber Fer) + Llibre Media Santillana 978.84.913.0257.5 Lengua Castellana 5º Primaria (Saber Hacer Contigo) + Llibre Media Santillana 978.84.680.4889.5 Matemàtiques 5è Primària (motxilla lleugera. Saber Fer) + Llibre Media Santillana 978.84.913.0266.7 Llibre Media Aula Virtual Coneixement del Medi Natural 5è Primària(Saber Fer) Santillana Llicència digital ESCOLA Llibre Media Aula Virtual Coneixement del Medi Social 5è Primària(Saber Fer) Santillana Llicència digital ESCOLA Poptropica English Island Level 5 Pupil’s book

Poptropica English Island Level 5 Activity Book Pearson 978.12.923129.3.4 978.12.922469.8.7

Project 4. The vegetables garden (CLIL Project) + Llibre

Media (Noves incorporacions) Richmond 978.84.680.4396.8

Llibre Media Aula Virtual Música 5è Primària (Acords) Santillana Llicència digital ESCOLA

Discover Arts & Crafts 5 Pearson 978.84.9837.729.3

“Pedro's Project” (Noves incorporacions) Richmond 978.84.668.1044.9

Taller Robòtica ESCOLA --- Dossier Francès ESCOLA --- “El drac Turfú a Vilabeltran” Jollibre 978.84.166.6173.2 “Awoky y los pirates en la playa escondida” Loqueleo 978.84.912.2565.2 “La mòmia del magnífic Manetti” Jollibre 978.84.166.6123.7

*Tots els llibres que estiguin assenyalats amb qualsevol altra marca que no sigui la X a la casella

corresponent, no s’entendran com demanats.

PREU

(Noves incorporacions)

: 286 €

Pagaments:

85,80 € a fer la reserva

143 € al setembre

57,20 € a l’octubre

PREU: 257,60 €

Pagaments:

(9)

LLISTAT LLIBRES CURS 2020 – 2021

6è Educació Primària

PREU ASSIGNATURA EDITORIAL ISBN

Llengua Catalana 6è Primària(Saber Fer) + Llibre Media Santillana 978.84.913.0323.7 Lengua Castellana MEC 6 Primaria (Saber Hacer Contigo) + Llibre Media Santillana 978.84.680.4890.1 Matemàtiques 6è Primària (motxilla lleugera) (Saber Fer) + Llibre Media Santillana 978.84.913.0662.7 Llibre Net Aula Virtual Coneixement del Medi Natural 6è Primària (Saber Fer) Santillana Llicència digital ESCOLA Llibre Net Aula Virtual Coneixement del Medi Social 6è Primària (Saber Fer) Santillana Llicència digital ESCOLA

Discover Arts & Crafts 6 Pearson 978.84.9837.756.9

Vitamine et plus 1. Livre élève (Noves incorporacions)

Vitamine et plus 1. Cahier exercicis (Noves incorporacions) Santillana Français 978.84.927.2982.1 978.84.904.9012.9

Poptropica English Island Level 6 Pupil’s book

Poptropica English Island Level 6 Activity Book Pearson 978.12.923129.4.1 978.12.922469.7.0

Project 5. The ecosystem exhibition (CLIL Project) incorporacions) (Noves Richmond 978.84.680.4389.0 Llibre Media Aula Virtual Música 6è Primària (Acords) Santillana Llicència digital ESCOLA “Aladdin and other stories from the Arabian Nights” incorporacions) (Noves Richmond Readers 978.84.668.1153.8

“Segrestats d’incògnit” Jollibre 978.84.166.6117.6 “Ai significa amor” Jollibre 978.84.166.6133.6 “Tristes armas” Anaya 978.84.667.0093.1 Taller Robótica ESCOLA --- Dossier Francès ESCOLA ---

*Tots els llibres que estiguin assenyalats amb qualsevol altra marca que no sigui la X a la casella

corresponent, no s’entendran com demanats.

PREU (Noves incorporacions): 323,18 € Pagaments:

96,95 € a fer la reserva 161,59 € al setembre 64,64 € a l’octubre PREU: 253,03 €

Pagaments:

(10)

LLISTAT LLIBRES CURS 2020 – 2021

1r Educació Secundària Obligatòria

PREU ASSIGNATURA EDITORIAL ISBN

Llengua i Literatura 1r ESO Serie Comunica (Saber Fer) + Llibre Media Santillana 978.84.131.5047.5 Lengua y Literatura 1r ESO (Serie Comenta) (Saber Hacer) + Libro Media Santillana 978.84.904.7691.8 Fast Track Student’s & Workbook 1r ESO Richmond 978.84.668.2009.7 Llibre Net Aula Virtual Tecnologia1r ESO (Saber Fer) Santillana Llicència digital ESCOLA Llibre Net Aula Virtual Biologia i Geologia 1rESO (Saber Fer) Santillana Llicència digital ESCOLA Geografia i Història1r ESO (Saber Fer) Santillana 978.84.904.7532.4 Llibre Net Aula Virtual Matemàtiques1r ESO(Saber Fer) Santillana Llicència digital ESCOLA Electrònica Bàsica(complemento tecnologia) MATERIAL CENTRE --- Llibre Media Aula Virtual Música 1r ESO Santillana Llicència digital ESCOLA “Xènia, tens un WhatsApp” Barcanova 978.84.489.3082.0 “Un correu molt especial” Jollibre 978.84.166.6128.2 “Malditas matemáticas” Loqueleo 978.84.912.2119.7 “Cambio de amigos” Loqueleo 978.84.912.2222.4 “Aladdin and other stories from the Arabian Nights” (Noves incorporacions) Richmond Readers 978.84.668.1153.8 Vitamine et plus 2. Livre élève (Noves incorporacions) Santillana Français 978.84.927.2993.7 Vitamine et plus 2. Cahier exercicis incorporacions) (Noves 978.84.904.9013.6 “MARIA'S DILEMMA” Richmond Readers 978.84.668.1112.5 Essential Biology and Geology. Student’s 1 Richmond 978.84.680.1975.8 Dossier Francès MATERIAL CENTRE ---

*Tots els llibres que estiguin assenyalats amb qualsevol altra marca que no sigui la X a la casella

corresponent, no s’entendran com demanats.

PREU (Noves incorporacions): 381,78 €

Pagaments: 114,53 € a fer la reserva 190,89 € al setembre 76,36 € a l’octubre PREU: 330,84 €

(11)

LLISTAT LLIBRES CURS 2020 - 2021

2n Educació Secundària Obligatòria

PREU ASSIGNATURA EDITORIAL ISBN

Llengua i Literatura2n ESO Serie Comunica (Saber Fer) + Llibre Media Santillana 978.84.131.5080.2 Lengua Castellana y Literatura 2n ESO Serie Comenta (Saber Hacer) + Libro Media Santillana 978.84.904.7017.6 Fast Track Student’s & Workbook 2n ESO Richmond 978.84.668.2010.3 Llibre Net Aula Virtual Tecnologies2n ESO (Saber Fer) Santillana Llicència digital ESCOLA Llibre Net Aula Virtual Física i Química 2n ESO (Saber Fer) Santillana Llicència digital ESCOLA Geografia i Història2n ESO (Saber Fer) Santillana 978.84.904.7530.0 Llibre Net Aula Virtual Matemàtiques2n ESO (Saber Fer) Santillana Llicència digital ESCOLA Electricitat domèstica (Complement tecnologia) Material Centre ---

“Tòquio al cor” Jollibre 978.84.166.6184.8

“Xènia, estimar no fa mal ” Barcanova 978.84.489.3927.4 “¡Calla, Cándida calla!” Loqueleo 978.84.912.2257.6

“Nadie nos oye” Loqueleo 978.84.912.2319.1

“The Canterville Ghost and Other Stories” Richmond Readers 978.84.668.1249.8 Essential Biology and Geology. Student’s 1 Richmond 978.84.680.1975.8 Cultura Clàssica 3r ESO (Sèrie Evoca) (Saber Fer) Santillana 978.84.904.7699.4 Llibre Media Aula Virtual Música 2n ESO Santillana Llicència digital ESCOLA Essentiel et plus 1. Livre élève incorporacions) (Noves

Santillana Français

978.84.965.9703.7 Essentiel et plus 1. Cahier d’exercices incorporacions) (Noves 978.84.927.2928.9

*Tots els llibres que estiguin assenyalats amb qualsevol altra marca que no sigui la X a la casella

corresponent, no s’entendran com demanats.

PREU: 359,79 €

Pagaments: 107,94 € a fer la reserva 179,90 € al setembre 71,95 € a l’octubre PREU : 415,47 €

(12)

LLISTAT LLIBRES CURS 2020 - 2021

3r Educació Secundària Obligatòria

PREU ASSIGNATURA EDITORIAL ISBN

Llengua i Literatura 3r ESO (Saber Fer) + Llibre Media Santillana 978.84.131.5056.7 Lengua y Literatura 3r ESO (Saber Hacer) (Serie Comenta) + Llibre Media Santillana 978.84.904.7693.2 Fast Track Student’s & Workbook 3r ESO Richmond 978.84.668.2011.0 Llibre Net Aula Virtual Tecnologies 3r ESO (Saber Fer) Santillana Llicència digital ESCOLA Llibre Net Aula Virtual Biologia i Geologia 3r ESO (Saber Fer) Santillana Llicència digital ESCOLA Llibre Net Aula Virtual Física i Química 3r ESO (Saber Fer) Santillana Llicència digital ESCOLA Geografia i Història 3r ESO (Saber Fer) Santillana 978.84.904.7536.2 Llibre Net Aula Virtual Matemàtiques 3r ESO (Saber Fer) Santillana Llicència digital ESCOLA AUTOMATISMES (Tecnologia) Material Centre --- Emprenedoria Material Centre --- Geography and History 3r ESO. Student's Richmond 978.84.680.1978.9 “La Celestina” Loqueleo 978.84.912.2175.3 “El llibre de l’hivern” Jollibre 978.84.166.6135.0 “Marina” Jollibre 978.84.166.6628.7 “Simón no, Saimon” Loqueleo 978.84.912.2060.2

“A trip to London” Richmond Readers 978.84.668.1257.3 Dossier Francès Material Centre --- Cultura Clàssica 3r ESO(Sèrie Evoca) (Saber Fer) (Noves incorporacions) Santillana 978.84.904.7699.4

*Tots els llibres que estiguin assenyalats amb qualsevol altra marca que no sigui la X a la casella

corresponent, no s’entendran com demanats.

PREU: 343,40 €

Pagaments: 103,02 € a fer la reserva 171,7 € al setembre 68,68 € a l’octubre

PREU

(Noves incorporacions)

: 381,30 €

Pagaments: 114,39 € a fer la reserva 190,65 € al setembre 76,26 € a l’octubre

(13)

LLISTAT LLIBRES CURS 2020-2021

4t Educació Secundària Obligatòria

A.- Ciències

B.- Lletres

PREU ASSIGNATURA EDITORIAL ISBN

Llengua i Literatura 4t ESO (Saber Fer) + Llibre Media Santillana 978.84.131.5082.6 Lengua y Literatura 4t ESO (Saber Hacer) (Serie Comenta) + Llibre Media Santillana 978.84.904.7029.9 Fast Track Student’s & Workbook 4t ESO Richmond 978.84.668.2008.0 A.- Llibre Net Aula Virtual Tecnologia 4t ESO. (Saber Fer) Santillana Llicència digital ESCOLA A.- Llibre Net Aula Virtual Biologia i Geologia 4t ESO (Saber Fer) Santillana Llicència digital ESCOLA

A.- PRÀCTIQUES TECNOLOGIA Material Centre ---

Història 4t ESO (Saber Fer) Santillana 978.84.913.0278.0 Llibre Net aula Virtual Matemàtiques 4t ESO (Saber Fer) Santillana Llicència digital ESCOLA B.- Llatí (Saber Fer) Santillana 978.84.904.7044.2 B.- “Julio César” Austral 978.84.670.3900.9 B.- Llibre Media Aula Virtual Economia Santillana Llicència digital ESCOLA

Geography and History 3r ESO. Student's (Noves incorporacions) Richmond 978.84.680.1978.9

“Rimas y leyendas” Loqueleo 978.84.912.2170.8

“L’estranya desaparició de la Laura” Jollibre 978.84.166.6129.9 “Una bala per al record” Jollibre 978.84.166.6165.7

“Una luz en la marisma” Loqueleo 978.84.912.2063.3

“Robinson Crusoe” Richmod Readers 978.39.904.5412.1

*Tots els llibres que estiguin assenyalats amb qualsevol altra marca que no sigui la X a la casella

corresponent, no s’entendran com demanats.

CIENCIES:

PREU: 267,49 €

Pagaments: 80,25 € a fer la reserva 133,75 € al setembre 53,49 € a l’octubre PREU(Noves incorporacions): 304,91 €

Pagaments: 91,47 € a fer la reserva 152,46 € al setembre 60,98 € a l’octubre

LLETRES:

PREU: 269,57 €

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :