• No se han encontrado resultados

X Reserva D((6,14) X Reserva DE((7,02) X 8,79 X 8,78 X 8,22 X 8,09 X 8,06 X 8,02 X 8 X 7,91 X 7,79 X 7,77 X 7,51 X 7,28 X 7,2 X 7,19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "X Reserva D((6,14) X Reserva DE((7,02) X 8,79 X 8,78 X 8,22 X 8,09 X 8,06 X 8,02 X 8 X 7,91 X 7,79 X 7,77 X 7,51 X 7,28 X 7,2 X 7,19"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

RELACIÓ DEFINITIVA D'ALUMNAT ADMÉS EN CICLES FORMATIUS D´FP DE GRAU MITJÀ EN RÈGIM PRESENCIAL EN LA MODALITAT D’OFERTA COMPLETA*

RELACIÓN DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO EN CICLOS FORMATIVOS DE FP DE GRADO MEDIO EN RÉGIMEN PRESENCIAL EN LA MODALIDAD DE OFERTA COMPLETA*

CURS CURSO

2022/2023

ANNEX X-a / ANEXO X-a

CICLE FORMATIU / CICLO FORMATIVO

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

HORARI / HORARIO: CURS / CURSO:

CODI CENTRE / CÓDIGO CENTRO

12001265

LOCALITAT / LOCALIDAD

CASTELLÓ DE LA PLANA

CENTRE / CENTRO

CENTRO PRIVADO FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA CENTRE PRIVAT FP ENSEÑANZA COOPERATIVA SALUS

X ORD. NOCT. X 1er/1º 2n/2º

CODI CICLE / CÓDIGO CICLO

372063

COGNOMS I NOM/APELLIDOS Y NOMBRE DNI

ACCÉS DIRECTE ESO O EQUIVALENT A EFECTES ACADÈMICS / ACCESO DIRECTO ESO O EQUIVALENTE A EFECTOS ACADÉMICOS CONV. ORD. NOTA EXP. / (1)

NOTA EXP. (1)

FAMÍLIA I CICLE /

FAMILIA Y CICLO NOTA (1) P.A. CURS /CURS

ALTRES VÍES/

OTRAS VÍAS NOTA (1)

PROVA ACCÉS, CURS I ALTRES VÍES / PRUEBA ACCESO, CURSO Y OTRAS VÍAS ACCÉS DIRECTE TÍTOL PROF. BÁSIC /

ACCESO DIRECTO TÍTULO PROF.

BÁSICO

CAMAÑO C*****, A*****

****0204**

X

Reserva D((6,14)

CABRERA O*****, L*****

****0123**

X

Reserva DE((7,02)

LAZARESCU I*****, B*****

*****7177*

X

8,79

MARTINEZ A*****, Y*****

****8873**

X

8,78

RODRIGUEZ L*****, E*****

****2021**

X

8,22

SAEZ C*****, B*****

****1790**

X

8,22

RAMOS S*****, S*****

****5680**

X

8,09

DOMINGUEZ A*****, A*****

****8178**

X

8,06

MARTINEZ F*****, C*****

****3122**

X

8,02

PONS P*****, S*****

****7542**

X

8

ATELLA S*****, T*****

****1779**

X

7,91

MIRALLES A*****, E*****

****1173**

X

7,79

COLONQUES G*****, E*****

******224T

X

7,77

CONDE B*****, A*****

****7535**

X

7,51

MARTINEZ S*****, L*****

****9231**

X

7,28

GONZALEZ A*****, M*****

****2912**

X

7,2

CALVO E*****, E*****

****7456**

X

7,19

LAHNICHE M*****, A*****

****1623**

X

7,19

LÓPEZ P*****, A*****

****1658**

X

7,13

TORNER B*****, C*****

****1958**

X

7,12

PEÑA M*****, M*****

****7440**

X

7,05

(2)

RELACIÓ DEFINITIVA D'ALUMNAT ADMÉS EN CICLES FORMATIUS D´FP DE GRAU MITJÀ EN RÈGIM PRESENCIAL EN LA MODALITAT D’OFERTA COMPLETA*

RELACIÓN DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO EN CICLOS FORMATIVOS DE FP DE GRADO MEDIO EN RÉGIMEN PRESENCIAL EN LA MODALIDAD DE OFERTA COMPLETA*

CURS CURSO

2022/2023

ANNEX X-a / ANEXO X-a

CICLE FORMATIU / CICLO FORMATIVO

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

HORARI / HORARIO: CURS / CURSO:

CODI CENTRE / CÓDIGO CENTRO

12001265

LOCALITAT / LOCALIDAD

CASTELLÓ DE LA PLANA

CENTRE / CENTRO

CENTRO PRIVADO FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA CENTRE PRIVAT FP ENSEÑANZA COOPERATIVA SALUS

X ORD. NOCT. X 1er/1º 2n/2º

CODI CICLE / CÓDIGO CICLO

372063

COGNOMS I NOM/APELLIDOS Y NOMBRE DNI

ACCÉS DIRECTE ESO O EQUIVALENT A EFECTES ACADÈMICS / ACCESO DIRECTO ESO O EQUIVALENTE A EFECTOS ACADÉMICOS CONV. ORD. NOTA EXP. / (1)

NOTA EXP. (1)

FAMÍLIA I CICLE /

FAMILIA Y CICLO NOTA (1) P.A. CURS /CURS

ALTRES VÍES/

OTRAS VÍAS NOTA (1)

PROVA ACCÉS, CURS I ALTRES VÍES / PRUEBA ACCESO, CURSO Y OTRAS VÍAS ACCÉS DIRECTE TÍTOL PROF. BÁSIC /

ACCESO DIRECTO TÍTULO PROF.

BÁSICO

MANSELGAS A*****, E*****

****1638**

X

7,04

PORCAR V*****, A*****

****1445**

X

7,04

SERRANO V*****, S*****

****2045**

X

7,02

HUANG , S*****

*****6472*

X

6,97

LOPEZ H*****, L*****

****1703**

X

6,89

DEACONU -*****, C*****

*****0132*

X

6,87

FRESQUET A*****, S*****

****0861**

X

6,85

MIHAI , A*****

*****3842*

X

6,79

DRAGU , R*****

*****1962*

X

6,72

MOÑIZ M*****, M*****

****3169**

X

6,72

ROMERO P*****, L*****

******9058

X

6,7

MASABEU E*****, C*****

****4445**

X

6,68

ANDRADE G*****, E*****

*****9032*

X

6,67

MOLÉS L*****, A*****

****2718**

X

6,67

BOUNOUNA , I*****

*****6319*

X

6,66

ASEMOTA E*****, Y*****

****2055**

X

6,62

GARCÍA M*****, M*****

****5569**

X

6,62

DOUMERE F*****, T*****

****7001**

X

6,55

EGEA M*****, C*****

****4286**

X

6,53

ALBELLA M*****, N*****

****2330**

X

6,51

DELGADO B*****, M*****

****3384**

X

6,5

CASTELLÓ DE LA PLANA , 21 de julio de 2022 El/La director/a titular del centre/o

(3)

RELACIÓ DEFINITIVA D'ALUMNAT ADMÉS EN CICLES FORMATIUS D´FP DE GRAU MITJÀ EN RÈGIM PRESENCIAL EN LA MODALITAT D’OFERTA COMPLETA*

RELACIÓN DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO EN CICLOS FORMATIVOS DE FP DE GRADO MEDIO EN RÉGIMEN PRESENCIAL EN LA MODALIDAD DE OFERTA COMPLETA*

CURS CURSO

2022/2023

ANNEX X-a / ANEXO X-a

CICLE FORMATIU / CICLO FORMATIVO

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

HORARI / HORARIO: CURS / CURSO:

CODI CENTRE / CÓDIGO CENTRO

12001265

LOCALITAT / LOCALIDAD

CASTELLÓ DE LA PLANA

CENTRE / CENTRO

CENTRO PRIVADO FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA CENTRE PRIVAT FP ENSEÑANZA COOPERATIVA SALUS

X ORD. NOCT. X 1er/1º 2n/2º

CODI CICLE / CÓDIGO CICLO

372063

COGNOMS I NOM/APELLIDOS Y NOMBRE DNI

ACCÉS DIRECTE ESO O EQUIVALENT A EFECTES ACADÈMICS / ACCESO DIRECTO ESO O EQUIVALENTE A EFECTOS ACADÉMICOS CONV. ORD. NOTA EXP. / (1)

NOTA EXP. (1)

FAMÍLIA I CICLE /

FAMILIA Y CICLO NOTA (1) P.A. CURS /CURS

ALTRES VÍES/

OTRAS VÍAS NOTA (1)

PROVA ACCÉS, CURS I ALTRES VÍES / PRUEBA ACCESO, CURSO Y OTRAS VÍAS ACCÉS DIRECTE TÍTOL PROF. BÁSIC /

ACCESO DIRECTO TÍTULO PROF.

BÁSICO

HONRUBIA A*****, I*****

****8966**

X

6,48

AROUCHI T*****, W*****

****1898**

X

6,45

PÉREZ B*****, M*****

****3265**

X

6,45

JAÉN C*****, A*****

****1530**

X

6,44

GIMENO D*****, B*****

****1962**

X

6,43

SÁNCHEZ M*****, L*****

****7099**

X

6,43

GEANA , L*****

*****0774*

X

6,42

MESIAS C*****, S*****

*****3500*

X

6,42

BALAGUER M*****, M*****

****5573**

X

6,4

GASCH A*****, N*****

****7602**

X

6,4

TRILLES C*****, A*****

****5571**

X

6,4

BRULL T*****, L*****

****7891**

X

6,39

CUYO G*****, D*****

****5647**

X

6,38

MOLANO C*****, L*****

******6908

X

6,38

IBAÑEZ B*****, D*****

****2530**

X

6,37

CARNICER C*****, L*****

****1889**

X

6,36

PEREZ S*****, P*****

****5706**

X

6,36

MARTINEZ M*****, L*****

****9432**

X

6,33

BENAGES S*****, A*****

****1848**

X

6,32

DURÁ M*****, L*****

****3309**

X

6,32

BOUAZZA D*****, W*****

*****7622*

X

6,3

(4)

RELACIÓ DEFINITIVA D'ALUMNAT ADMÉS EN CICLES FORMATIUS D´FP DE GRAU MITJÀ EN RÈGIM PRESENCIAL EN LA MODALITAT D’OFERTA COMPLETA*

RELACIÓN DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO EN CICLOS FORMATIVOS DE FP DE GRADO MEDIO EN RÉGIMEN PRESENCIAL EN LA MODALIDAD DE OFERTA COMPLETA*

CURS CURSO

2022/2023

ANNEX X-a / ANEXO X-a

CICLE FORMATIU / CICLO FORMATIVO

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

HORARI / HORARIO: CURS / CURSO:

CODI CENTRE / CÓDIGO CENTRO

12001265

LOCALITAT / LOCALIDAD

CASTELLÓ DE LA PLANA

CENTRE / CENTRO

CENTRO PRIVADO FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA CENTRE PRIVAT FP ENSEÑANZA COOPERATIVA SALUS

X ORD. NOCT. X 1er/1º 2n/2º

CODI CICLE / CÓDIGO CICLO

372063

COGNOMS I NOM/APELLIDOS Y NOMBRE DNI

ACCÉS DIRECTE ESO O EQUIVALENT A EFECTES ACADÈMICS / ACCESO DIRECTO ESO O EQUIVALENTE A EFECTOS ACADÉMICOS CONV. ORD. NOTA EXP. / (1)

NOTA EXP. (1)

FAMÍLIA I CICLE /

FAMILIA Y CICLO NOTA (1) P.A. CURS /CURS

ALTRES VÍES/

OTRAS VÍAS NOTA (1)

PROVA ACCÉS, CURS I ALTRES VÍES / PRUEBA ACCESO, CURSO Y OTRAS VÍAS ACCÉS DIRECTE TÍTOL PROF. BÁSIC /

ACCESO DIRECTO TÍTULO PROF.

BÁSICO

CARDA L*****, A*****

****2020**

X

6,28

TENA S*****, A*****

****7497**

X

6,28

CUEVAS R*****, R*****

****9903** 020-96310A 6,4

OSTROVAN , A*****

*****1046* X 9,07

MANOLE , V*****

*****5111* X 8,08

TORRES J*****, Y*****

******374A X 7,3

ES-SEMMA B*****, A*****

****3277** X 7

MALLON R*****, D*****

****1392** X 6,8

SIMON G*****, A*****

****6653** X 6,7

MARTÍNEZ E*****, L*****

****6537** X 6,6

BARRAQUET L*****, P*****

****7881** X 6,5

CORONEL V*****, R*****

*****7506* X 6,43

BARRAMEDA G*****, M*****

****6705** X 6,33

ADSUARA A*****, R*****

****8778** X 6,13

LLOSCOS S*****, C*****

****0477** X 6,07

SANZ A*****, S*****

****0935** X 6

CAYUELA M*****, P*****

****1510** X 5,86

REDON O*****, A*****

****2124** X 5,83

VIVES C*****, M*****

****7411** X 5,5

BERNAT B*****, J*****

****0141** X 5,48

PARDO F*****, I*****

****8900** X 5,42

CASTELLÓ DE LA PLANA , 21 de julio de 2022 El/La director/a titular del centre/o

(5)

RELACIÓ DEFINITIVA D'ALUMNAT ADMÉS EN CICLES FORMATIUS D´FP DE GRAU MITJÀ EN RÈGIM PRESENCIAL EN LA MODALITAT D’OFERTA COMPLETA*

RELACIÓN DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO EN CICLOS FORMATIVOS DE FP DE GRADO MEDIO EN RÉGIMEN PRESENCIAL EN LA MODALIDAD DE OFERTA COMPLETA*

CURS CURSO

2022/2023

ANNEX X-a / ANEXO X-a

CICLE FORMATIU / CICLO FORMATIVO

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

HORARI / HORARIO: CURS / CURSO:

CODI CENTRE / CÓDIGO CENTRO

12001265

LOCALITAT / LOCALIDAD

CASTELLÓ DE LA PLANA

CENTRE / CENTRO

CENTRO PRIVADO FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA CENTRE PRIVAT FP ENSEÑANZA COOPERATIVA SALUS

X ORD. NOCT. X 1er/1º 2n/2º

CODI CICLE / CÓDIGO CICLO

372063

COGNOMS I NOM/APELLIDOS Y NOMBRE DNI

ACCÉS DIRECTE ESO O EQUIVALENT A EFECTES ACADÈMICS / ACCESO DIRECTO ESO O EQUIVALENTE A EFECTOS ACADÉMICOS CONV. ORD. NOTA EXP. / (1)

NOTA EXP. (1)

FAMÍLIA I CICLE /

FAMILIA Y CICLO NOTA (1) P.A. CURS /CURS

ALTRES VÍES/

OTRAS VÍAS NOTA (1)

PROVA ACCÉS, CURS I ALTRES VÍES / PRUEBA ACCESO, CURSO Y OTRAS VÍAS ACCÉS DIRECTE TÍTOL PROF. BÁSIC /

ACCESO DIRECTO TÍTULO PROF.

BÁSICO

SANABRIA C*****, N*****

****2960** X 5,25

ARTOLA M*****, P*****

****7014** X 5,16

Total admesos / Total admitidos 65 20

TOTALS / TOTALES 86

1 Accés directe ESO o equivalent a efectes

acadèmics / Acceso directo ESO o equivalente a efectos académicos.

Accés directe títol prof. bàsic / Acceso directo título prof. básico

Per prova accés, curs i altres víes / Por prueba acceso, curso y otras vías.

CASTELLÓ DE LA PLANA , 21 de julio de 2022 El/La director/a titular del centre/o

* Els llistats s’ordenen tenint en compte els criteris de prioritat establerts en l’article 7 de l’orde 18/2016 d’admissió en cicles formatius, consignant en primer lloc l'alumnat dels accessos directes. / Los listados se ordenan teniendo

Referencias

Documento similar

4 o. Finalmente, existe una amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo contraria a esta opinión doctrinal 34. CUBILLAS RECIO, "El ajuste al derecho español de determiandas

Fort Apache (SHO) Oscar Hernández little big band mambo medium-difficult $75 Download Spanish Harlem Orchestra - The Latin Jazz Project. Fremont Seven Jovino Santos Neto big band

B ajo un ambiente cálido y festi- vo se desarrolló durante la se- gunda semana de agosto una nueva edición de SAGSE Miami 2022 que reunió a los principales actores del sector

As an application of the main tool for the above result, we also prove that associativeness can be removed in (1) whenever A is either a nondegenerate non-commutative Jordan

·GRUPOS. Además, de conformidad al numeral 20.2 "Docu entes que se deberán incluir en el Sobre Nº 3 "Oferta Económica", literal c) de la base de licitación,

Tumor de la Vaina del Nervio Periférico, G1, patrón fusiforme, de 12 x 7 x 6 cm, con necrosis central de aproximadamente 50 por ciento, que ulcera la mucosa del intestino

Modelo Voltaje de línea Bomba de voltaje Corriente Potencia Max Bomba Input Flotador Marcha en seco. PSS 1 x 230Vac 1 x 230Vac 25(8)A 1,5kw (2Hp)

Desde $50.00 a $95.00 + ITBMS (Puede variar dependiendo del valor y tipo de producto). $100.00