Programes sanitaris en oví i cabrum a Catalunya

Texto completo

(1)

Programes sanitaris en oví i

cabrum a Catalunya

(2)

Programes sanitaris

Programes oficials:

Obligatoris a tots els ramaders

A càrrec de veterinaris oficials o habilitats per l’administració.

Programes ADS o altres:

Validats per l’administració.

A càrrec de veterinaris d’ADS o de veterinaris responsables d’explotació.

Programes pròpia explotació:

Veterinari pròpia explotació

Vacunacions, desparasitacions...

(3)

Programes oficials:

Brucel·losi: malaltia i situació actual.

Llengua Blava: vigilància.

Scrapie: Classificació europea que

condiciona moviments.

(4)

Programes ADS:

 Programa voluntari de qualificació

sanitària de tuberculosi en cabrum de llet.

 Agalàxia...

(5)

Brucel·losi

Causada per Brucella melitensis (99% avortaments)

Causa avortaments a l’últim terç de gestació

Morbiditat alta (contagis ràpids dins del ramat), Letalitat baixa. Contagis per sang, mucoses, restes placentàries... S’elimina per semen, orina, llet, femtes...

Transmissible a persones (zoonosi) (Febres de la llet o de Malta). Cursa amb febres recurrents, problemes articulars, genitals, pèrdua de cabell...

En animals: Avortaments, retencions placentàries, problemes articulars, septicèmia (infecció generalitzada) i rarament problemes nerviosos.

Tractament prohibit (es faria amb antibiòtics) perquè està sota control oficial i en fase d’eradicació: es treu sang un cop a l’any a tots els animals i es busca la malaltia al laboratori. Sacrifici obligatori de positius i mostreig novament del ramat fins que quedi net.

Abans es vacunava la reposició (als 3-6 mesos), i llavors no es treia sang fins als 18 per no detectar vacuna al laboratori. (A Catalunya ja no es permet la vacunació).

(6)
(7)

Sanejament:

Catalunya és OIB (Oficialment Indemne), 99,9% de ramats OIB (M4). Des de final de 2017.

Actualment es treu sang a un 25% de les femelles (amb un mínim de 50), a tots els mascles >6 mesos, reposició i animals nous 1 cop l’any.

Es fa un control d’identificació de tot el ramat.

Al laboratori es fan proves de serologia (detecció d’anticossos): Rosa de Bengala i, si cal, Fixació del Complement.

Tots els engreixos passen a ser Oficialment Indemnes (M4) d’ofici. Només poden entrar d’explotacions M3 i/o M4

No calen proves prèvies al moviment per a vida.

(8)

Conclusions:

 La situació sanitària actual té un major risc d’introducció de la malaltia per entrada

d’animals infectats.

 Control més estricte en comarques amb ramats de risc.

 Veterinaris i ramaders hem d’estar formats

en els riscos i en la detecció ràpida de la

malaltia.

(9)

Llengua Blava o Febre Catarral Ovina

 Malaltia infecciosa originària d’Àfrica.

 Afecta tots els remugants, domèstics i salvatges, però només les ovelles pateixen símptomes que poden ser mortals.

 Present a la majoria de països de l’arc mediterrani. Risc real d’aparició.

 No es transmet a persones, però causa

greus pèrdues econòmiques (patologia i

restriccions comercials).

(10)
(11)

La malaltia apareix quan:

 Culicoides spp. + Orbivirus + Remugant

 = LLENGUA BLAVA

(12)

 Causada per un Orbivirus

Transmissió per mosquit del gènere Culicoides spp.

És l’única via, un mosquit pica un animal infectat i transmet el virus a un animal sa. És impossible que un remugant n’infecti un altre, hi ha d’haver mosquit.

 El mosquit és infectiu tota la vida però no transmet el virus a la seva descendència.

 Símptomes: febre (fins a 42ºC) moc, inflamació i llagues a la boca, llengua inflamada i de color blavós (no sempre), coixesa, avortaments, complicacions respiratòries, aprimament.

 Mort en 8 – 10 dies o recuperació lenta amb pèrdua de llana, esterilitat i retard de creixement.

(13)

Lesions: moc, úlceres, coixesa, hemorràgia arteria pulmonar...

(14)

 Focus de serotips diferents per diversos països europeus i africans. També a Espanya.

 Risc a Catalunya per focus al sud de França i a Espanya.

 A Catalunya tenim programa de vigilància:

Vigilància activa: explotacions sentinelles (extracció de sang +ELISA i PCR al laboratori)

Vigilància clínica: ramaders i veterinaris de sanejament.

Trampes per a mosquits. Detecció.

(15)
(16)

Mesures de prevenció i lluita:

Control de moviments: en zones amb focus actius s’han de controlar els moviments. Restricció en explotacions positives i vacunació, desinsectació i documentació oficial en la resta.

Establiment de radis.

Vacunació pels serotips actuants a la zona.

Control de mosquits (basses, aigües estancades, femers...)

Neteja, desinfecció i desinsectació periòdica dels llocs on hi hagi bestiar, vehicles, remolcs...

Les explotacions positives només traslladaran a escorxadors autoritzats.

No hi ha tractaments efectius. Els malalts s’han d’eliminar.

(17)
(18)
(19)

Scrapie (Tremolor ovina, Prurit lumbar o Tembladera)

Encefalopatia espongiforme. (és el mateix que BSE “vaques boges”). No passa a humans. (BSE sí). Afecta ovelles i cabres.

Hi ha una forma clàssica i una atípica. Les dues són fatals.

La causa un prió, que no és un agent infecciós habitual (virus, bactèria o fong). Té naturalesa proteica. No té àcid nucleic però es comporta com si en tingués. Hi ha una proteïna associada al prió (PrP) que és el que detectem.

Se sol veure en animals de 2.5 a 5 anys.

Hi ha races que semblen més resistents, però només tenen incubació més llarga. Letalitat del 100% en 4-6 setmanes després de 1rs símptomes.

Signes: Incoordinació de moviments, hiperexcitabilitat, caminen a saltets, el prurit provoca zones amb alopècia, hiperestèsia (reaccions exagerades a estímuls lleugers). Debilitat, aprimament, postració, mort.

Lesions: vacuolització de matèria gris a Sistema Nerviós Central (esponja)

No hi ha tractament ni vacunació possible. Sacrifici de positius o de tota l’explotació.

Si hi ha gestació passa a fetus sempre.

(20)
(21)

Scrapie:

Nova classificació europea que condiciona el moviment.

Moviments a escorxador no es veuen afectats.

Moviments a engreixadors tampoc excepte si van a països qualificats. Només ho han sol·licitat Àustria, Dinamarca, Finlàndia i Suècia.

Moviments a futurs reproductors sí que estaran afectats en funció de la classificació de l’explotació de procedència i de destinació.

Qualificacions previstes: Sense qualificar (actualment totes), Risc controlat (3 anys), Risc insignificant (7 anys).

(22)

Requisits per a qualificar-se:

No haver tingut cap cas de tremolor ovina.

Tots els animals identificats per a garantir la traçabilitat.

No barrejar-se amb explotacions d’estatus inferior (pastures).

Anàlisi d’EET de totes les baixes d’explotació de més de 18 mesos.

Inspecció anual per part de veterinaris oficials o

autoritzats per verificar condicions.

(23)

Tuberculosi

Causada per Complexe Mycobacterium (bovis, caprae, tuberculosis)

Zoonosi: transmissible a persones.

Deprimeix el sistema immunològic i progressivament l’animal es va deteriorant, és més sensible a altres malalties i acaba morint.

Curs crònic que pot ser d’anys. Pot infectar molts animals abans de manifestar símptomes i/o morir).

Greus afectacions econòmiques al ramat per pèrdua de producció, restriccions comercials amb zones qualificades o per pròpies empreses.

En petits remugants, la cabra és més sensible que l’ovella.

Vacunació en estudi. La normativa no ho permet en boví, però no ho prohibeix en petits remugants.

La vacuna no impedeix la infecció, però atura molt les lesions i així es redueix també la propagació.

Pot afectar moltíssimes espècies (humans, mamífers, rèptils, amfibis...). Senglars, bovins i humans: màxim risc.

(24)

Transmissió per via aerògena: tos, esputs...

També animals joves o persones a través de la llet crua o productes lactis crus de femelles infectades.

Signes clínics: caquèxia (prims), pèrdua gana, pèrdua de pes, febre fluctuant, disminució de la producció de llet, dificultat respiratòria, tos seca intermitent...

(25)

Lesions:

Un cop ha entrat el Mycobacterium és fagocitat per les cèl·lules defensives (glòbuls blancs) i enviat cap a ganglis limfàtics del mediastí (tòrax).

Es forma un granuloma (zona de necrosi + cèl·lules + glòbuls blancs)

Disseminació als pulmons on es formen més granulomes. Complex primari: lesió del pulmó + lesió del gangli.

Forma infiltrativa o exudativa: es dissemina a altres òrgans: ronyó, ovari... (tuberculosi miliar)

(Es pot generalitzar abans que es vegi el complex primari)

Lesions que provoca: nòduls a ganglis, pulmons i/o vísceres.

Tuberculosi perlada: nòduls a totes les vísceres, aspecte granulós

(26)
(27)

Diagnòstic: IDT

(Intradermotuberculinització). És

com una prova d’al·lèrgia, si l’animal ha estat en contacte amb el

Mycobacterium, la pell reacciona inflamant-se. Llavors és obligatori sacrificar aquell animal.

(28)

Programa voluntari de qualificació:

Programa oficial del DARP. Voluntari per a explotacions de llet.

Existeix l’ADS de cabrum de llet.

El servei veterinari de l’ADS s’encarrega de fer les proves IDT. El 1r any cada 6 mesos, després un cop l’any als >6 setm. (Ramat perfectament identificat).

Obligatori el sacrifici d’animals positius.

Costos a càrrec del titular.

Facilita el comerç amb zones lliures, possibilita la venda de llet crua (hi ha empreses que compren llet que ho exigeixen) i l’adquisició i venda de reposició indemne.

Possibles subvencions del DARP a l’ADS.

(29)

Agalàxia contagiosa

Causada per Mycoplasma agalactiae (ovelles i cabres) i Mycoplasma capricolum (cabres)

Infecta totes les edats. Afecta a gestants: avortaments (últim terç de gestació) i també problemes articulars, oculars...

S’elimina per femtes, orina, semen, flux vaginal, saliva, placentes, moc, secreció ocular...

A les 12h de la infecció: septicèmia (infecció general) que afecta cervell, fetge, melsa, pàncrees, ulls, articulacions, úter gestant...

Símptomes: descàrregues vaginals, metritis, mort per septicèmia.

Quadre ocular: pèrdua de visió. A les articulacions: dolor i coixesa.

A les mames: inflamació amb pèrdua de producció, perd la mama.

Llet groguenca amb sobrenedant verdós, i amb grumolls.

Es pot tractar amb antibiòtics (poc eficaç). És millor eliminar positius.

Vacunació rutinària.

(30)
(31)

MOLTES GRÀCIES!

(32)

PROGRAMES SANITARIS DE BOVÍ

(33)

Campanyes oficials de sanejament:

 Brucel·losi: veterinaris ADS

 Tuberculosi: veterinaris ADS

 Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE): Veterinaris Escorxadors

 A més: IBR (Rinotraqueïtis infecciosa

bovina)

(34)

Brucel·losi bovina

En boví provocada per Brucella abortus (en petits remugants per B.

mellitensis i és més transmissible a humans “febres de la llet o de Malta”)

Transmissió genital i també per contacte amb mucoses (oral, nasal...) i s’elimina per femtes, orina, llet, semen, flux vaginal...

No és letal. Quan entra passa a ganglis, sang, limfa, després a úter i fetus.

Provoca lesions inflamatòries a tot arreu per on passa. Retenció placentària en la femella (com la majoria de malalties que causen avortament.

Causa avortaments al 7è mes de gestació. També es veu febre...

En mascles afecta a testicles (epididimitis). El semen no s’afecta i el mascle ho pot transmetre a femelles.

La malaltia pot quedar retinguda a ganglis i activar-se més tard (tant en mascles com en femelles).

El diagnòstic es fa detectant Anticossos en sang. (Rosa de Bengala + Fixació de Complement).

Malaltia sota control oficial i de declaració obligatòria.

Està prohibit tractar i vacunar. Els animals positius s’han de sacrificar.

(35)
(36)
(37)

Catalunya:

Oficialment Indemne: En funció de la comarca i l’any el

sanejament:

Explotacions amb control del 100%:

extracció de sang de tots els animals de més de 24 mesos.

Explotacions amb mostreig: Extracció de sang a tots els animals majors de 24 mesos d’acord amb la taula per detectar la malaltia amb un nivell de confiança del 95% i la prevalença mínima esperada del 2%.

No calen proves prèvies al moviment per a vida.

NÚM. D’ANIMALS DE

L’EXPLOTACIÓ MOSTRES A PRENDRE

De 1 a 55 Tots

De 56 a 60 55

De 61 a 70 62

De 71 a 80 68

De 81 a 90 73

De 91 a 100 78

De 101 a 120 86

De 121 a 140 92

De 141 a 160 97

De 161 a 180 101

De 181 a 200 105

De 200 a 250 112

De 251 a 300 117

De 301 a 350 121

De 351 a 400 124

De 401 a 450 127

De 451 a 500 129

De 500 a 600 132

De 601 a 700 134

De 701 a 800 136

De 801 a 900 137

De 901 a 1000 138

>1000 140

(38)
(39)

Tuberculosi:

Provocada per Mycobacterium

M. tuberculosis: humana

M. bovis: bovins

M. avium intracellullare: aus

Afecta tothom: humans, mamífers, aus, rèptils, amfibis…

Transmissió aerògena: freqüent en adults (forma pulmonar)

Transmissió oral: freqüent en joves (forma intestinal)

S’elimina per totes les vies: orina, semen, saliva, flux vaginal, femtes...

És de fàcil transmissió, quan entra en una explotació costa molt d’eliminar.

En petits remugants, la cabra és més sensible que l’ovella.

La morbiditat (% de malalts) i la letalitat depenen de l’estat immunitari dels animals afectats.

És zoonosi, pot passar d’animals a persones.

(40)
(41)

Un cop ha entrat el Mycobacterium és fagocitat per les cèl·lules defensives (glòbuls blancs) i enviat cap a ganglis limfàtics del mediastí (tòrax).

Es forma un granuloma (zona de necrosi + cèl·lules + glòbuls blancs)

Disseminació als pulmons on es formen més granulomes. Complex primari: lesió del pulmó + lesió del gangli.

Forma infiltrativa o exudativa: es dissemina a altres òrgans: ronyó, ovari... (tuberculosi miliar).

(Es pot generalitzar abans que es vegi el complex primari).

Lesions que provoca: nòduls a ganglis, pulmons i/o vísceres.

Tuberculosi perlada: nòduls a totes les vísceres, aspecte granulós.

(42)
(43)

Quadre clínic: hipertèrmia, tos seca, accessos de tos, dispnea (dificultat per respirar), secrecions...

L’animal va perdent condició, s’aprima, pèrdues de producció.

El tractament està prohibit i la vacunació també (en humans no...). (Es tractaria sense problema amb antibiòtics)

És una malaltia de declaració oficial i els positius se sacrifiquen perquè es vol eradicar la malaltia en bovins.

Està sota campanya de sanejament oficial: cada any es fan proves obligatòriament a tots els bovins de més de 6 setmanes.

Les proves són un test intradèrmic: IDT (intradermotuberculinització). 1 cop l’any a tots els animals de més de 6 setmanes. Lectura a les 72 hores. És com una prova d’al·lèrgia (anticossos), si l’animal ha estat en contacte amb el Mycobacterium, la pell reacciona inflamant-se. Llavors és obligatori sacrificar aquell animal.

(44)

 IDT

Intradermotuberculinització

(45)

Degoteig de casos a Terres de l’Ebre els últims anys. (Ara fa 2 anys que no).

Sacrifici obligatori de positius amb dret a indemnització.

Descans de pastures i neteja i desinfecció de corrals, femers, patis...

Continuen havent-hi senglars positius de tuberculosi cada any (principal risc en animals de pastura).

És una malaltia molt difícil d’eradicar perquè hi ha animals que no l’expressen encara que la tinguin, en altres és inaparent, no es detecta en totes les fases, el bacteri és molt resistent en ambient... S’ha d’anar insistint.

Pels moviments a vida (reproductors o futurs reproductors) calen proves IDT en els 30 dies anteriors.

Canàries és OIT (Oficialment Indemne), exigeix proves tant a reproductors com a engreix.

(46)

BSE (Encefalopatia Espongiforme Bovina)

“Malaltia de les vaques boges”

Va sorgir en boví a causa de fer servir farines de carn d’origen oví per a fer pinsos i no se’ls va fer els tractament tèrmics suficients per eliminar l’agent.

En oví l’encefalopatia espongiforme és “Scrapie” i en no eliminar l’agent va passar al boví. Del boví va passar a persones: nova variant de la malaltia Creutzfeld Jacob (vCJD). Van morir un centenar de persones. (La Creutzfeld Jacob “normal” ja existia en persones amb un petit degoteig cada any).

Més freqüent en vaques de llet, però per l’alimentació (el pinso amb farina de carn es feia servir sobretot per alimentar boví de llet).

Només es veu en animals adults (4-5 anys).

No té res a veure amb sexe, gestació, lactació, raça, estació de l’any... No hi ha predisposició.

Causada per un prió (partícula de naturalesa proteica) molt resistent a tot (UVA, desinfectants, enzims, detergents iònics...) No és virus, ni bactèria ni fong. No té àcid nucleic, però es comporta com si en tingués.

(47)

El prió s’associa a una proteïna (PrPbse) que en animals sans no es veu (això vol dir que la proteïna la fa el propi animal malalt (la codifica la cèl·lula hoste del prió). Nosaltres detectem la proteïna, no el prió en si.

Incubació de 2,5 a 8 anys i mortalitat del 100% encara que sigui un procés llarg.

Símptomes de comportament (por, agressivitat, difícil maneig...) i motors (reaccions exagerades a estímuls tàctils (hiperestèsia), tremolor,

descoordinació (atàxia), prurit (picor), no paren de llepar-se...

En el 99% dels casos mostren algun dels símptomes següents: por, hiperestèsia, atàxia.

El que causa és vacuolització de la matèria gris (neurones) de determinades zones del cervell (sembla una esponja).

No hi ha diagnòstic possible amb l’animal viu (no es detecta l’agent).

Només es pot fer postmortem amb talls de cervell.

(48)
(49)

S’han reduït molt els casos però hi va havent un degoteig cada any i ja es quedarà així.

En escorxadors es fan proves amb mostres d’encèfal quan es sacrifiquen animals de més de 36 mesos.

(50)
(51)

IBR Rinotraqueitis Infecciosa Bovina

També “Nas Roig”

Provocada per un herpesvirus BHV -1 (molt relacionat amb el virus de la malaltia d’Aujeszky que afecta porcí (tb Herpesvirus).

Té una forma respiratòria que afecta a totes les edats, una forma cefàlica i una de febril que afecten vedells i una abortiva que afecta adults.

Simptomatologia respiratòria: tos, secreció nasal i ocular, salivació, ulceracions i crostes orals i nasals, dispnea. També febre, abatiment, apatia.

Del respiratori pot passar a virèmia (virus en sang) i distribuir-se per l’organisme.

Un dels primers signes en adults és un descens de la producció làctia.

Afectació aparell reproductor: infertilitat, avortaments, malformacions congènites...

Pot acabar causant pneumònia.

Diagnòstic: evidenciant el virus al laboratori.

Tractament simptomàtic i antiinflamatoris.

Es vol incloure aquesta malaltia al sanejament oficial: ja es fan proves en sang i s’ha prohibit la vacunació amb vacunes gE+ (que no siguin marcades).

(52)

IBR

(53)

Avortaments, malformacions...

(54)

Qualificació d’explotacions bovines d’engreix:

Davant de tuberculosi i brucel·losi.

Obligatori a totes les comarques de Terres de l’Ebre.

Cal un veterinari responsable d’explotació.

Obtenció:

Buidat sanitari i omplir amb animals d’origen T3B4

Proves: acreditant origen i identificació dels animals presents i proves de tuberculosi als >6 setm. i de brucel·losi als de més de 18 mesos (si n’hi ha).

O bé per a tuberculosi:

Explotació sense símptomes els darrers 2 anys.

Cap sospita confirmada els darrers 2 anys.

Proveïts d’explotacions T3 els darrers 18 mesos.

(55)

Manteniment:

(és la situació actual de tots)

Es renova la qualificació anualment sempre que:

Absència de simptomatologia compatible amb tuberculosi i brucel·losi els darrers 12 mesos.

Absència de lesions compatibles en els animals sacrificats a escorxador.

Entrades procedents d’explotacions T3B4 els darrers 12 mesos.

Proves de brucel·losi en femelles >18 mesos (engreixos autoritzats a tenir femelles).

El titular presentarà un cop l’any un certificat del

veterinari responsable sobre el primer i tercer

punts.

(56)
(57)

MOLTES GRÀCIES!

Figure

Actualización...

Related subjects :