• No se han encontrado resultados

Equipaments i serveis d ús públic del Parc Natural dels Ports Seguiment dels visitants i dels serveis d informació al Parc

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Equipaments i serveis d ús públic del Parc Natural dels Ports Seguiment dels visitants i dels serveis d informació al Parc"

Copied!
22
0
0

Texto completo

(1)
(2)
(3)

visitants i punts d’informació.

(4)

- Principals accessos al Parc

(5)

- Bucle magnètic (vehicles) - Plaques de pressió (peatons)

(6)

- Plataforma de control i gestió

(7)

- Plataforma de control i gestió

(8)

- Plataforma de control i gestió

(9)

Visitants al Parc 2010 – 2017 (fins setembre)

(10)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des

Distribució anual dels visitants en cada comarca. 2016

TERRA ALTA BAIX EBRE MONTSIÀ

(11)

- Freqüentació dels principals accessos al Parc el 2016

(12)

i punts d’informació del Parc

(13)

- Full de control de visitants

(14)

- Tractament d’informació i obtenció de resultats PROCEDÈNCIA Arnes

Horta de Sant Joan Roquetes

La Sénia Alfara de Carles Mas de Barberans Paüls

Prat de Comte Tortosa

Altres localitats TTEE Camp de Tarragona Barcelona

Lleida Girona Matarranya Baix Aragó Resta Aragó Baix Maestrat Alt Maestrat Els Ports

Resta C. Valenciana Andalusia

Astúries Illes Balears Euskadi Canàries Cantàbria Castella la Manxa Castella i Lleó Extremadura Galícia Madrid Múrcia Navarra La Rioja França Anglaterra Alemanya Resta Europa Resta Món

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Catalunya Aragó C.Valenciana Resta Espanya Resta Europa Resta Món

Arnes Horta Prat Paüls Roquetes Mas Sénia

Resum

Fora d’Espanya

Dades de 2016

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

França Anglaterra Alemanya Resta Europa Resta Món

Arnes Horta Prat Paüls Roquetes Mas Sénia

(15)

- Tractament d’informació i obtenció de resultats

ALLOTJAMENT Arnes

Horta de Sant Joan Roquetes

La Sénia Alfara de Carles Mas de Barberans Paüls

Prat de Comte Tortosa

Altres localitats TTEE Camp de Tarragona Matarranya Baix Aragó Baix Maestrat Alt Maestrat Els Ports Altres localitats En ruta Residents

TIPUS Hosteleria convencional Allotjament rural

Alberg-Casa de colònies Càmping

Autocaravana

Refugi PNP: Font Ferrera Refugi PNP: Caro Altres refugis del PN C.E.A Alfara de Carles 2ª residència

Altres

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Hosteleria convencional Allotjament rural Alberg-Casa de colònies Càmping Refugi PNP: Font Ferrera Refugi PNP: Caro Altres refugis del PN C.E.A Alfara de Carles 2ª residència Altres

Dades de 2016

(16)

- Tractament d’informació i obtenció de resultats

INTERÈS Informació general Itineraris a peu Itineraris BTT Itineraris 4x4 Barranquisme Escalada Espeleologia Acampada Bany Collir bolets

RNP Fagedes dels Ports Activitats no Parc Activitats Parc Exposició Naturalístic Patrimoni cultural Gastronòmic Via Verda Altres consultes

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Informació general

Itineraris a peu

Exposició

Bany

Patimoni cultural

Dades de 2016

(17)

- Tractament d’informació i obtenció de resultats

Material lliurat Opuscle OPU

Plànol guia GUI

Guia activitats ACT

I. Fou FOU

I. Font Nova FON

I. Franqueta FRA

I. Vall VAL

I. Sant Roc ROC

I. C.Avellanes AVE

I. Toscar TOS

I.Molí MOL

A. Corretja COR

A. Cova Picasso PIC Revista Cingles CIN

R. Escalada ESC

A. Monumentals MON

Collir bolets BOL

Merchandising MER

Altres ALT

G. observació OBS

0% 50% 100% 150%

Opuscle Plànol guia Guia activitats I. Fou I. Font Nova I. Franqueta I. Vall I. Sant Roc I. C.Avellanes I. Toscar A. Corretja A. Cova Picasso Revista Cingles Memòria 01-11 R. Escalada A. Monumentals Collir bolets CD Altres G. obs

Arnes Horta Prat Paüls Roquetes Mas Sénia

Dades de 2016

(18)

- Tractament d’informació i obtenció de resultats

0 50 100 150 200 250

09 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16 16 - 17 17 -18 18 - 19 19 - 20 20 - 21

Arnes Horta Prat Paüls Roquetes Mas Sénia

Distribució horària de l’atenció als visitants.2016

(19)

- Tractament d’informació i obtenció de resultats

0 2000 4000 6000 8000

HIVERN PRIMAVERA ESTIU TARDOR

Afluència de visitants en els equipaments del parc per comarca i època de l'any. 2016

TERRA ALTA BAIX EBRE MONTSIÀ TOTAL

(20)

- Tractament d’informació i obtenció de resultats

0 5000 10000 15000 20000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ALFA 3

4 dies

-

(21)

visitants i punts d’informació.

(22)

13 de novembre de 2017

GRÁCIES PER L’ATENCIÓ

Enric Ferré Jover

Referencias

Documento similar

Impulsarem el Parc natural dels Pessons com a gran zona protegida de la nostra parròquia i posarem en valor la vall del Madriu-Peraf- ita-Claror.. Impulsarem àrees d’aparcament

Mantenir accions conjuntes i coherents dels proveïdors de serveis assistencials i dels serveis de salut pública per coordinar la prevenció i el control de la TBC a tot

Una vegada la informació ha estat actualitzada pels responsables dels serveis tècnics, de gestió i d’atenció, d’acord amb les directrius aprovades, l’Equip Directiu fa la seva

Punts forts més significatius i possibles explicacions de per què hi són presents La direcció del SB ha valorat i té clars els canvis que s’hauran d’introduir en aquest servei per

Actuacions de sensibilització dels principis i valors inclusius (commemoracions, xerrades, difusió de pràctiques inclusives, participació en jornades i/o congressos i altres)

El Deganat, amb el suport de l’Administració de centre, fa el seguiment continuat dels indicadors associats al procés (incloent els resultats de l’Enquesta sobre Serveis, Activitats i

• Participar en intercanvis socials breus i bàsics (salutacions i comiats, agraïments i disculpes, invitacions i respostes); interessar-se per l’estat dels altres i reaccionar

» ENTENDRE la informació que els altres li demanen sobre el fet de menjar i beure.. » ENTENDRE la informació que els altres intercanvien sobre els aliments i

La legislació que cal tindre en compte per tal d’emmarcar aquest treball va des dels documents que estableixen l’organització i el funcionament dels centres educatius i dels

Així doncs, els organismes de suport a l’emprenedoria són necessaris i útils, però també millorables; els estudis realitzats indiquen que caldria una major co- ordinació entre

8.1 D IFERENCIACIÓ SOBRE LA BASE DELS BENEFICIS EMOCIONALS I ICONES RECONEGUDES

Si bé la reputació digital i la tradicional estan connectades, en el món digital, la primera, preval, ja que l'usuari dels serveis busca a internet per a rebre informació

Compta amb dues unitats de servei, una situada al campus de Miramarges i l’altra al campus de la Torre dels Frares i t’ofereix serveis de consulta i informació, préstec,

Director dels Serveis Integrats de Salut a Barcelona i Madrid Ramon Massagué Director general de la Fundació Puigvert.

Davant la insistència dels docents en aspectes ortogràfics i morfosintàctics, i que obvien, de vegades, altres aspectes discursius i retòrics que són més significatius des

Tant la Directiva com la LSSICE concedeixen una exclusió de responsabilitat pels continguts aliens en la prestació de determinats serveis d'intermediació, que es preveuen separadament

na, Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llo renç del Munt i l’O bac, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina,

L’any 2010 s’ha procedit a la senyalització dels centres i punts d’informació del Parc del Montnegre i el Corredor, al refor- çament dels murals de fora de l’àmbit del parc

Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savasso- na, Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llo renç del Munt i l’O bac, Parc del Montnegre i

L’Institut de la Qualitat Turística Espanyola, en la seva sessió del mes d’abril del 2004, va aprovar la certificació de qualitat dels equipaments i serveis d’ús públic del

El mes de març de l’any 2004 es va fer efectiva la implantació del Sistema de Qualitat al Parc Natural del Montseny en la gestió dels equipaments i serveis d’ús públic i es

Per tant, aquest estudi inicial ens va aportar la visió dels professionals d’un dels serveis de la comarca (Equip d’assessorament i orientació psicopedagògica) en relació a

En el DFG observamos valores superiores en todos los grupos hipóxicos (Hipóxico, Post20 d , Post40 d ) respecto al Control en los parámetros de CD y FD, pero solamente

Aquesta estratègia de treball, que es basa en l´ús dels pictogrames com a material d´aprenentatge, ha afa- vorit el desenvolupament de la comunicació i expressió oral en els nens/es