• No se han encontrado resultados

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU MITJÀ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU MITJÀ"

Copied!
26
0
0

Texto completo

(1)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU MITJÀ PROVÍNCIA: ALACANT

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

ALACANT

CENTRE PRIVAT FP ACADEMIA COTS 03009300

Con Ordinari 36

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Con Ordinari 35

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Con Ordinari 36

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Con Ordinari 19

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES CENTRE PRIVAT FP CRUZ ROJA ESPAÑOLA 03010041

Con Ordinari 53

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Con Ordinari 53

710103 FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA IES 8 DE MARZO

03013297

Púb Ordinari 55

557063 CONDUCCIÓ ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES EN EL MEDI NATURA IES ANTONIO JOSÉ CAVANILLES

03001911

Púb Ordinari 23

830103 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Púb Ordinari 48

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

Púb Ordinari 28

212103 MANTENIMIENT ELECTROMECÀNIC

Púb Ordinari 29

433103 MECANITZAT (LOE) IES DOCTOR BALMIS 03013819

Púb Ordinari 29

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Púb Ordinari 28

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 42

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES IES EL PLA

03015543

Púb Ordinari 54

866103 ESTÈTICA I BELLESA

Púb Ordinari 56

914103 PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPILAR IES FIGUERAS PACHECO

03001908

Púb Ordinari 28

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Púb Ordinari 57

907103 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA IES GRAN VIA

03014861

Púb Ordinari 56

907103 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Púb Ordinari 28

190103 INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ

Púb Ordinari 27

902103 OBRES D'INTERIOR, DECORACIÓ I REHABILITACIÓ IES LAS LOMAS

03014460

Púb Ordinari 29

890103 INSTAL·LACIÓ I MOBLAMENT IES LEONARDO DA VINCI 03010120

Púb Ordinari 27

049103 CARROSSERIA (LOE)

Púb Ordinari 53

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Púb Ordinari 52

839103 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE)

Púb Ordinari 29

951103 EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

Púb Ordinari 28

709103 EMERGÈNCIES SANITÀRIES

Púb Ordinari 30

710103 FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Púb Ordinari 27

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) IES MARE NOSTRUM

03012736

Púb Ordinari 56

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 64

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES IES VIRGEN DEL REMEDIO

03010119

Púb Ordinari 54

703103 FORN, REBOSTERIA I CONFITERIA

Púb Ordinari 26

858103 JARDINERIA I FLORISTERIA

Púb Ordinari 26

929103 OPERACIONS DE LABORATORI

16-jun-20 ALACANT Pàgina 1 de 26

(2)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU MITJÀ PROVÍNCIA: ALACANT

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

IFPS MARÍTIMO PESQUERO DEL MEDITERRÁNEO 03002007

Con Ordinari 29

937103 MANTENIMENT I CONTROL DE LA MAQUINÀRIA DE VAIXELLS I EMBA

Con Ordinari 28

935103 NAVEGACIÓ I PESCA DE LITORAL

Con Ordinari 23

934103 OPERACIONS SUBAQUÀTIQUES I HIPERBÀRIQUES

ALBATERA

IES ANTONIO SERNA SERNA 03013698

Púb Ordinari 27

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

ALCOI

CENTRE PRIVAT SALESIANOS JUAN XXIII 03000424

Con Ordinari 29

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Con Ordinari 29

839103 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE)

Con Ordinari 28

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Con Ordinari 28

830103 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS CENTRE PRIVAT SAN VICENTE DE PAÚL 03000497

Con Ordinari 27

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Con Ordinari 27

710103 FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA CENTRE PRIVAT SANT ROC 03000473

Con Ordinari 23

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Con Ordinari 21

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES CIPFP BATOI

03012165

Púb Ordinari 56

907103 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Púb Ordinari 27

702103 CUINA I GASTRONOMIA

Púb Ordinari 58

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Púb Ordinari 28

866103 ESTÈTICA I BELLESA

Púb Ordinari 28

710103 FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Púb Ordinari 29

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 28

914103 PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPILAR

Púb Ordinari 28

706103 SERVICIS EN RESTAURACIÓ

Púb Ordinari 68

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES IES COTES BAIXES

03000400

Púb Ordinari 29

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Púb Ordinari 30

930103 CONDUCCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT PER CARRETERA

Púb Ordinari 29

839103 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE)

Púb Ordinari 29

048103 FUSTERIA I MOBLE

Púb Ordinari 28

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

Púb Ordinari 28

433103 MECANITZAT (LOE) IES PARE VITÒRIA 03000394

Púb Ordinari 26

929103 OPERACIONS DE LABORATORI

ALFÀS DEL PI (L')

IES L'ARABÍ 03015117

Púb Ordinari 30

907103 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

ALMORADÍ

IES ANTONIO SEQUEROS 03002445

Púb Ordinari 43

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES IES AZUD DE ALFEITAMI

03010821

Púb Ordinari 28

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

16-jun-20 ALACANT Pàgina 2 de 26

(3)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU MITJÀ PROVÍNCIA: ALACANT

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

Púb Ordinari 29

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

ALTEA

IES BELLAGUARDA 03002573

Púb Ordinari 28

831103 PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA

ASPE

IES LA NÍA 03002731

Púb Ordinari 30

907103 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA IES VILLA DE ASPE

03014800

Púb Ordinari 22

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

BANYERES DE MARIOLA

CENTRE PRIVAT FUNDACIÓN RIBERA 03002779

Con Ordinari 19

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) IES PROFESSOR MANUEL BROSETA 03013704

Púb Ordinari 29

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

BENIDORM

IES BEATRIU FAJARDO DE MENDOZA 03014472

Púb Ordinari 27

190103 INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ

Púb Ordinari 17

A06103 XARXES I ESTACIONS DE TRACTAMENT D'AIGÜES IES BERNAT DE SARRIÀ

03012724

Púb Ordinari 27

866103 ESTÈTICA I BELLESA

Púb Ordinari 27

914103 PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPILAR IES L'ALMADRAVA

03010843

Púb Ordinari 50

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Púb Nocturn 26

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Púb Ordinari 27

710103 FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA IES MEDITERRÀNIA

03015129

Púb Ordinari 27

702103 CUINA I GASTRONOMIA

Púb Ordinari 29

706103 SERVICIS EN RESTAURACIÓ IES PERE MARIA ORTS I BOSCH 03010132

Púb Ordinari 28

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Púb Ordinari 41

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

BENISSA

IES JOSEP IBORRA 03011768

Púb Ordinari 29

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Púb Ordinari 29

907103 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

BONANZA (RAIGUERO DE)

CENTRO PRIVADO SAN JOSÉ OBRERO 03007339

Con Ordinari 29

839103 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE)

Con Ordinari 17

890103 INSTAL·LACIÓ I MOBLAMENT

Con Ordinari 28

914103 PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPILAR

CALLOSA DE SEGURA

IES SANTIAGO GRISOLIA 03013133

Púb Ordinari 52

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Púb Ordinari 28

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

16-jun-20 ALACANT Pàgina 3 de 26

(4)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU MITJÀ PROVÍNCIA: ALACANT

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

CALLOSA D'EN SARRIÀ

IES RODOLFO LLOPIS 03014496

Púb Ordinari 30

932103 APROFITAMENT I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL

Púb Ordinari 30

858103 JARDINERIA I FLORISTERIA

CALP

IES IFACH 03013716

Púb Ordinari 29

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 30

858103 JARDINERIA I FLORISTERIA

CAMPELLO (EL)

IES ENRIC VALOR 03014824

Púb Ordinari 28

907103 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

COCENTAINA

IES PADRE ARQUÉS 03003760

Púb Ordinari 29

212103 MANTENIMIENT ELECTROMECÀNIC

CREVILLENT

IES CANÓNIGO MANCHÓN 03003966

Púb Ordinari 30

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 29

212103 MANTENIMIENT ELECTROMECÀNIC IES MACIÀ ABELA

03003978

Púb Ordinari 22

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

DEHESA DE CAMPOAMOR

IES PLAYA FLAMENCA 03015981

Púb Ordinari 29

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

DÉNIA

CENTRE PRIVAT FP PELUQUERÍA IMPAKTO 03014903

Con Ordinari 29

914103 PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPILAR IES HISTORIADOR CHABÀS

03004223

Púb Ordinari 56

557063 CONDUCCIÓ ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES EN EL MEDI NATURA

Púb Ordinari 22

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES IES MARIA IBARS

03004235

Púb Ordinari 29

702103 CUINA I GASTRONOMIA

Púb Ordinari 26

839103 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE)

Púb Nocturn 26

839103 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE)

Púb Nocturn 27

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 27

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 27

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

Púb Ordinari 30

706103 SERVICIS EN RESTAURACIÓ

ELDA

CIPFP VALLE DE ELDA 03014812

Púb Ordinari 26

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Púb Ordinari 55

907103 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Púb Ordinari 28

702103 CUINA I GASTRONOMIA

Púb Ordinari 27

951103 EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

Púb Ordinari 27

703103 FORN, REBOSTERIA I CONFITERIA

16-jun-20 ALACANT Pàgina 4 de 26

(5)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU MITJÀ PROVÍNCIA: ALACANT

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

IES LA MELVA 03005720

Púb Ordinari 24

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Púb Ordinari 29

710103 FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Púb Ordinari 28

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) IES LA TORRETA

03005768

Púb Ordinari 28

864103 CALÇAT I COMPLEMENTS DE MODA

Púb Ordinari 29

830103 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Púb Ordinari 28

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

Púb Ordinari 28

914103 PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPILAR IES MONASTIL

03010156

Púb Ordinari 56

557063 CONDUCCIÓ ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES EN EL MEDI NATURA

ELX

CENTRE PRIVAT FP ACADEMIA RIPOLLÉS 03009312

Con Ordinari 60

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Con Ordinari 59

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) CENTRE PRIVAT FP EUROPA 03010971

Con Ordinari 30

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Con Ordinari 25

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Con Ordinari 28

710103 FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Con Ordinari 59

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) CENTRE PRIVAT FP LOPE DE VEGA 03011811

Con Ordinari 28

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Con Ordinari 28

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Con Ordinari 28

710103 FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Con Ordinari 57

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

CENTRE PRIVAT SAN JOSÉ ARTESANO 03005100

Con Ordinari 24

049103 CARROSSERIA (LOE)

Con Ordinari 25

839103 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE)

Con Ordinari 25

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Con Ordinari 25

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

Con Ordinari 26

433103 MECANITZAT (LOE)

CENTRE PRIVAT SAN JOSÉ DE CALASANZ 03005070

Con Ordinari 30

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Con Ordinari 36

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Con Ordinari 59

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) IES CARRÚS

03009385

Púb Ordinari 22

912103 IMPRESSIÓ GRÀFICA

Púb Ordinari 24

917103 PREIMPRESSIÓ DIGITAL IES CAYETANO SEMPERE 03013467

Púb Ordinari 28

212103 MANTENIMIENT ELECTROMECÀNIC IES LA TORRETA

03009661

Púb Ordinari 29

049103 CARROSSERIA (LOE)

Púb Ordinari 52

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Púb Ordinari 25

839103 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE)

Púb Ordinari 28

709103 EMERGÈNCIES SANITÀRIES

Púb Ordinari 37

866103 ESTÈTICA I BELLESA

Púb Ordinari 27

830103 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

16-jun-20 ALACANT Pàgina 5 de 26

(6)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU MITJÀ PROVÍNCIA: ALACANT

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

Púb Ordinari 28

858103 JARDINERIA I FLORISTERIA

Púb Ordinari 56

914103 PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPILAR IES MONTSERRAT ROIG

03012050

Púb Ordinari 51

557063 CONDUCCIÓ ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES EN EL MEDI NATURA

Púb Ordinari 51

710103 FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA IES NIT DE L'ALBÀ

03014526

Púb Ordinari 29

711103 CONFECCIÓ I MODA IES SEVERO OCHOA 03013224

Púb Ordinari 30

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Púb Ordinari 27

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 67

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES IES SIXTO MARCO

03005082

Púb Ordinari 30

864103 CALÇAT I COMPLEMENTS DE MODA

Púb Ordinari 27

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 28

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES IES VICTORIA KENT

03013881

Púb Ordinari 30

907103 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

GUARDAMAR DEL SEGURA

IES LES DUNES 03013327

Púb Ordinari 29

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

IBI

IES LA FOIA 03006153

Púb Ordinari 29

867103 CONFORMAT PER EMMOTLAMENT DE METALLS I POLÍMERS

Púb Ordinari 29

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 28

433103 MECANITZAT (LOE)

JACARILLA

CENTRO PRIVADO ESC. FAM. AGRARIA EL CAMPICO 03006177

Con Ordinari 20

858103 JARDINERIA I FLORISTERIA

Con Ordinari 20

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

MONTESINOS (LOS)

IES LOS MONTESINOS - REMEDIOS MUÑOZ 03014897

Púb Ordinari 19

702103 CUINA I GASTRONOMIA

Púb Ordinari 24

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

MURO DE ALCOY

IES SERRA MARIOLA 03014836

Púb Ordinari 29

711103 CONFECCIÓ I MODA

MUTXAMEL

IES MUTXAMEL 03014551

Púb Ordinari 23

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

NOVELDA

IES EL VINALOPÓ 03009798

Púb Ordinari 28

049103 CARROSSERIA (LOE)

Púb Ordinari 29

871103 ELECTROMECÀNICA DE MAQUINÀRIA

Púb Ordinari 27

839103 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE)

16-jun-20 ALACANT Pàgina 6 de 26

(7)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU MITJÀ PROVÍNCIA: ALACANT

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

Púb Ordinari 29

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) IES LA MOLA

03006761

Púb Ordinari 28

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

ONDARA

IES XEBIC 03014940

Púb Ordinari 29

866103 ESTÈTICA I BELLESA

Púb Ordinari 30

860103 INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR

ONIL

IES LA CREUETA 03014137

Púb Ordinari 29

932103 APROFITAMENT I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL

Púb Ordinari 56

557063 CONDUCCIÓ ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES EN EL MEDI NATURA

ORIHUELA

CENTRO PRIVADO JESÚS MARÍA 03007327

Con Ordinari 28

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Con Ordinari 29

710103 FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA IES EL PALMERAL

03007418

Púb Ordinari 29

049103 CARROSSERIA (LOE)

Púb Ordinari 28

839103 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE)

Púb Ordinari 28

830103 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Púb Ordinari 29

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

Púb Ordinari 30

831103 PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA IES GABRIEL MIRÓ

03007406

Púb Ordinari 30

907103 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA IES LAS ESPEÑETAS

03011070

Púb Ordinari 27

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 22

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

PEDREGUER

IES DE PEDREGUER 03015142

Púb Ordinari 29

907103 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

PEGO

IES ENRIC VALOR 03007613

Púb Ordinari 20

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

PETRER

IES LA CANAL 03015154

Púb Ordinari 30

190103 INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ

Púb Ordinari 29

212103 MANTENIMIENT ELECTROMECÀNIC IES POETA PACO MOLLÀ

03014371

Púb Ordinari 44

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

PILAR DE LA HORADADA

IES THIAR 03013728

Púb Ordinari 22

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

ROJALES

IES LA ENCANTÁ 03014851

16-jun-20 ALACANT Pàgina 7 de 26

(8)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU MITJÀ PROVÍNCIA: ALACANT

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

Púb Ordinari 29

866103 ESTÈTICA I BELLESA

Púb Ordinari 29

914103 PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPILAR

SANT JOAN D'ALACANT

IES LLOIXA 03010429

Púb Ordinari 28

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) IES LUIS GARCÍA BERLANGA 03010478

Púb Ordinari 35

927103 VÍDEO DISCJÒQUEI I SO

SANT VICENT DEL RASPEIG

CENTRE PRIVAT SANTA FAZ 03008411

Con Ordinari 18

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Con Ordinari 37

866103 ESTÈTICA I BELLESA

Con Ordinari 38

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) CIPFP CANASTELL

03010442

Púb Ordinari 26

702103 CUINA I GASTRONOMIA

Púb Ordinari 75

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Púb Nocturn 55

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Púb Nocturn 52

839103 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE)

Púb Ordinari 54

839103 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE)

Púb Nocturn 30

860103 INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR

Púb Nocturn 28

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

Púb Ordinari 28

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

Púb Ordinari 28

190103 INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ

Púb Ordinari 27

212103 MANTENIMIENT ELECTROMECÀNIC

Púb Ordinari 28

706103 SERVICIS EN RESTAURACIÓ IES HAYGÓN

03013352

Púb Ordinari 29

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Púb Ordinari 54

557063 CONDUCCIÓ ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES EN EL MEDI NATURA IES SAN VICENTE

03008423

Púb Ordinari 29

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 65

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

SANTA POLA

IES CAP DE L'ALJUB 03010168

Púb Ordinari 76

702103 CUINA I GASTRONOMIA

Púb Ordinari 29

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 30

706103 SERVICIS EN RESTAURACIÓ

TORREVIEJA

IES LAS LAGUNAS 03008629

Púb Ordinari 55

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Púb Ordinari 27

839103 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE)

Púb Nocturn 29

709103 EMERGÈNCIES SANITÀRIES

Púb Ordinari 29

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES IES MARE NOSTRUM

03014575

Púb Ordinari 27

557063 CONDUCCIÓ ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES EN EL MEDI NATURA IES NÚMERO 1 - LIBERTAS

03008630

Púb Ordinari 28

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Púb Ordinari 28

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

16-jun-20 ALACANT Pàgina 8 de 26

(9)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU MITJÀ PROVÍNCIA: ALACANT

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

IES TORREVIGÍA 03016596

Púb Ordinari 22

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

VILA JOIOSA (LA)

IES LA MALLADETA 03009051

Púb Ordinari 58

907103 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA IES MARCOS ZARAGOZA

03008915

Púb Ordinari 28

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 30

830103 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Púb Ordinari 28

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

Púb Ordinari 22

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

VILLENA

IES ANTONIO NAVARRO SANTAFÉ 03009786

Púb Ordinari 29

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 28

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

Púb Ordinari 27

433103 MECANITZAT (LOE) IES HERMANOS AMORÓS 03009233

Púb Ordinari 22

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES IES LAS FUENTES

03014599

Púb Ordinari 30

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Púb Ordinari 30

866103 ESTÈTICA I BELLESA

Púb Ordinari 29

914103 PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPILAR

XÀBIA

IES NÚMERO 1 03013339

Púb Ordinari 28

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Púb Ordinari 29

709103 EMERGÈNCIES SANITÀRIES

Púb Ordinari 28

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 22

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

XIXONA

IES DE XIXONA 03006256

Púb Ordinari 30

703103 FORN, REBOSTERIA I CONFITERIA

16-jun-20 ALACANT Pàgina 9 de 26

(10)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU MITJÀ PROVÍNCIA: CASTELLÓ

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

ALCALÀ DE XIVERT

IES SERRA D'IRTA 12004394

Púb Ordinari 30

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

ALCORA (L')

IES XIMÉN D'URREA 12004011

Púb Ordinari 29

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 28

212103 MANTENIMIENT ELECTROMECÀNIC

ALMASSORA

CENTRE PRIVAT FP CERVANTES 12003729

Con Ordinari 19

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Con Ordinari 19

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) IES VILA-ROJA

12005647

Púb Ordinari 21

927103 VÍDEO DISCJÒQUEI I SO

BENICARLÓ

CIPFP BENICARLÓ 12007334

Púb Ordinari 57

702103 CUINA I GASTRONOMIA

Púb Ordinari 29

866103 ESTÈTICA I BELLESA

Púb Ordinari 25

190103 INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ IES JOAN COROMINES

12003390

Púb Ordinari 29

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 44

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES IES RAMÓN CID

12000480

Púb Ordinari 28

907103 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

BENICÀSSIM

IES VIOLANT DE CASALDUCH 12005283

Púb Ordinari 27

557063 CONDUCCIÓ ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES EN EL MEDI NATURA

BETXÍ

IES DE BETXÍ 12000406

Púb Ordinari 22

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

BORRIANA

IES JAUME I 12000704

Púb Ordinari 28

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Púb Ordinari 21

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES IES LLOMBAI

12003328

Púb Ordinari 30

907103 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Púb Ordinari 26

839103 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE)

Púb Ordinari 29

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

Púb Ordinari 29

190103 INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ

CASTELLÓ DE LA PLANA

CENTRE PRIVAT FP ACADEMIA DIDÁCTICA 12000959

Con Ordinari 30

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Con Ordinari 30

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES CENTRE PRIVAT FP ACADEMIA LATINA

12003778

16-jun-20 CASTELLÓ Pàgina 10 de 26

(11)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU MITJÀ PROVÍNCIA: CASTELLÓ

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

Con Ordinari 28

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Con Ordinari 57

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

CENTRE PRIVAT FP ENSEÑANZA COOPERATIVA SALU 12001265

Con Ordinari 84

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Con Ordinari 20

710103 FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

CENTRE PRIVAT IZQUIERDO-SOROLLA 12001101

Con Ordinari 30

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Con Ordinari 30

711103 CONFECCIÓ I MODA

Con Ordinari 30

866103 ESTÈTICA I BELLESA

Con Ordinari 56

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Con Ordinari 28

914103 PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPILAR CENTRE PRIVAT SAN CRISTÓBAL II 12005611

Con Ordinari 30

907103 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Con Ordinari 29

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Con Ordinari 30

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) IES EL CAMINÀS

12004217

Púb Ordinari 28

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Púb Ordinari 27

840103 FABRICACIÓ DE PRODUCTES CERÀMICS

Púb Ordinari 57

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 53

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES IES FRANCESC RIBALTA

12001228

Púb Ordinari 29

907103 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA IES MATILDE SALVADOR

12005261

Púb Nocturn 27

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Púb Ordinari 54

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Púb Ordinari 28

709103 EMERGÈNCIES SANITÀRIES

Púb Ordinari 54

710103 FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA IES POLITÈCNIC

12001307

Púb Ordinari 27

049103 CARROSSERIA (LOE)

Púb Ordinari 19

871103 ELECTROMECÀNICA DE MAQUINÀRIA

Púb Ordinari 27

839103 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE)

Púb Ordinari 29

890103 INSTAL·LACIÓ I MOBLAMENT

Púb Ordinari 29

830103 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Púb Ordinari 27

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

Púb Ordinari 26

212103 MANTENIMIENT ELECTROMECÀNIC

Púb Ordinari 28

433103 MECANITZAT (LOE)

Púb Ordinari 17

A06103 XARXES I ESTACIONS DE TRACTAMENT D'AIGÜES IES VICENT CASTELL I DOMÉNECH

12004205

Púb Ordinari 24

929103 OPERACIONS DE LABORATORI

GRAU DE CASTELLÓ

CIPFP COSTA DE AZAHAR 12001241

Púb Ordinari 75

702103 CUINA I GASTRONOMIA

Púb Ordinari 26

703103 FORN, REBOSTERIA I CONFITERIA

Púb Ordinari 27

706103 SERVICIS EN RESTAURACIÓ

JÉRICA - VIVER

IES JÉRICA - VIVER 12005556

Púb Ordinari 30

951103 EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

16-jun-20 CASTELLÓ Pàgina 11 de 26

(12)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU MITJÀ PROVÍNCIA: CASTELLÓ

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

NULES

IES GILABERT DE CENTELLES 12005601

Púb Ordinari 57

907103 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Púb Ordinari 29

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 28

212103 MANTENIMIENT ELECTROMECÀNIC

Púb Ordinari 30

831103 PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA

ONDA

IES SERRA D'ESPADÀ 12005593

Púb Ordinari 27

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Púb Ordinari 30

840103 FABRICACIÓ DE PRODUCTES CERÀMICS

Púb Ordinari 29

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 29

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

Púb Ordinari 30

212103 MANTENIMIENT ELECTROMECÀNIC

SANT MATEU

IES MAESTRAT 12004400

Púb Ordinari 30

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

SEGORBE

IES ALTO PALANCIA 12003663

Púb Ordinari 29

932103 APROFITAMENT I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL

Púb Ordinari 29

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 28

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

VALL D'ALBA

IES LA VALL D'ALBA 12005544

Púb Ordinari 27

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Púb Ordinari 24

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

VALL D'UIXÓ (LA)

IES BENIGASLÓ 12005751

Púb Ordinari 23

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES IES BOTÀNIC CAVANILLES

12002671

Púb Ordinari 28

049103 CARROSSERIA (LOE)

Púb Ordinari 26

839103 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE)

Púb Ordinari 29

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 29

830103 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS IES HONORI GARCIA

12002661

Púb Ordinari 29

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

VILAFRANCA

IES DE VILAFRANCA 12005775

Púb Ordinari 30

907103 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

VILA-REAL

CENTRE PRIVAT FUNDACIÓN FLORS 12002993

Con Ordinari 23

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Con Ordinari 39

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Con Ordinari 24

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES IES FRANCESC TÀRREGA

12002889

16-jun-20 CASTELLÓ Pàgina 12 de 26

(13)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU MITJÀ PROVÍNCIA: CASTELLÓ

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

Púb Ordinari 55

866103 ESTÈTICA I BELLESA

Púb Ordinari 27

914103 PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPILAR IES MIRALCAMP

12003444

Púb Ordinari 52

557063 CONDUCCIÓ ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES EN EL MEDI NATURA

Púb Ordinari 28

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 28

830103 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Púb Ordinari 21

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

VINARÒS

IES JOSÉ VILAPLANA 12003468

Púb Ordinari 52

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Púb Ordinari 27

839103 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE) IES LEOPOLDO QUEROL

12003080

Púb Ordinari 28

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Púb Ordinari 29

830103 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

16-jun-20 CASTELLÓ Pàgina 13 de 26

(14)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU MITJÀ PROVÍNCIA: VALÈNCIA

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

ADEMUZ

IES DE ADEMUZ 46020248

Púb Ordinari 30

831103 PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA

ALAQUÀS

IES CLARA CAMPOAMOR 46023225

Púb Ordinari 30

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

ALBAIDA

IES JOSEP SEGRELLES 46000213

Púb Ordinari 30

914103 PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPILAR

Púb Ordinari 29

831103 PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA

ALBAL

IES D'ALBAL 46022831

Púb Ordinari 27

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

ALBERIC

IES CONSUELO ARANDA 46021290

Púb Ordinari 28

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 22

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

ALBORAIA

IES LA PATACONA 46014893

Púb Ordinari 27

866103 ESTÈTICA I BELLESA

Púb Ordinari 27

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

Púb Ordinari 29

914103 PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPILAR

ALCÚDIA DE CRESPINS (L')

SECCIÓ DE L'IES SIVERA FONT 46024382

Púb Ordinari 19

914103 PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPILAR

ALDAIA

IES SALVADOR GADEA 46016038

Púb Ordinari 56

866103 ESTÈTICA I BELLESA

Púb Ordinari 28

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

Púb Ordinari 56

914103 PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPILAR

Púb Ordinari 22

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

ALFAFAR

CENTRE PRIVAT VAMAR 46000951

Con Ordinari 16

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) IES 25 D'ABRIL

46016713

Púb Ordinari 28

212103 MANTENIMIENT ELECTROMECÀNIC

ALGEMESÍ

IES BERNAT GUINOVART 46001217

Púb Ordinari 29

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 28

212103 MANTENIMIENT ELECTROMECÀNIC

Púb Ordinari 30

433103 MECANITZAT (LOE)

IES SANT VICENT FERRER 46001199

Púb Ordinari 46

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

16-jun-20 VALÈNCIA Pàgina 14 de 26

(15)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU MITJÀ PROVÍNCIA: VALÈNCIA

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

ALMUSSAFES

IES ALMUSSAFES 46022609

Púb Ordinari 30

867103 CONFORMAT PER EMMOTLAMENT DE METALLS I POLÍMERS

Púb Ordinari 29

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 28

212103 MANTENIMIENT ELECTROMECÀNIC

ALZIRA

CENTRE PRIVAT XÚQUER CENTRE EDUCATIU 46000638

Con Ordinari 24

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES CIPFP LUIS SUÑER SANCHIS

46000754

Púb Ordinari 29

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 30

830103 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Púb Ordinari 29

190103 INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ

Púb Ordinari 26

212103 MANTENIMIENT ELECTROMECÀNIC

AYORA

IES FERNANDO III 46015733

Púb Ordinari 23

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

BELLREGUARD

IES JOAN FUSTER 46020479

Púb Ordinari 29

212103 MANTENIMIENT ELECTROMECÀNIC

BENAGUASIL

CENTRE PRIVAT ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 46001667

Con Ordinari 30

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Con Ordinari 29

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

BENIARJÓ

CENTRE PRIVAT FP LA SAFOR, COOP. VALENCIANA 46001795

Con Ordinari 30

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Con Ordinari 30

858103 JARDINERIA I FLORISTERIA

Con Ordinari 30

917103 PREIMPRESSIÓ DIGITAL

BENIGÀNIM

IES LES FOIES 46022531

Púb Ordinari 26

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

BENIMAMET

IES BENIMÀMET 46018916

Púb Ordinari 28

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

BENIRREDRÀ

CENTRE PRIVAT ESCLAVAS SAGRADO CORAZÓN DE J 46001941

Con Ordinari 30

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Con Ordinari 30

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

BÉTERA

IES LES ALFÀBEGUES 46017882

Púb Ordinari 28

839103 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE)

Púb Ordinari 28

951103 EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

Púb Ordinari 29

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

16-jun-20 VALÈNCIA Pàgina 15 de 26

(16)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU MITJÀ PROVÍNCIA: VALÈNCIA

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

BUÑOL

IES LA HOYA DE BUÑOL 46002179

Púb Ordinari 28

932103 APROFITAMENT I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL

BURJASSOT

CENTRE PRIVAT JUAN XXIII 46002210

Con Ordinari 27

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) IES FEDERICA MONTSENY 46017501

Púb Ordinari 30

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Púb Ordinari 50

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Púb Ordinari 53

710103 FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Púb Ordinari 27

830103 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Púb Ordinari 28

212103 MANTENIMIENT ELECTROMECÀNIC

CANALS

IES FRANCESC GIL 46002571

Púb Ordinari 28

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) IES SIVERA FONT

46020480

Púb Ordinari 28

711103 CONFECCIÓ I MODA

CARCAIXENT

IES ARABISTA RIBERA 46021629

Púb Ordinari 28

871103 ELECTROMECÀNICA DE MAQUINÀRIA

Púb Ordinari 26

839103 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE)

Púb Ordinari 26

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 28

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

CARLET

IES 9 D'OCTUBRE 46002787

Púb Ordinari 27

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Púb Ordinari 27

839103 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE)

Púb Ordinari 27

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 28

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES IES EDUARDO PRIMO MARQUÉS

46002775

Púb Ordinari 55

907103 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

CATADAU

IES MESTRE RAMÓN ESTEVE 46023250

Púb Ordinari 23

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

CATARROJA

CENTRE PRIVAT FP FLORIDA, CENTRE E.SECUNDARI- 46017365

Con Ordinari 45

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES CENTRE PRIVAT SAN ANTONIO DE PADUA 46002908

Con Ordinari 39

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Con Ordinari 18

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) CIPFP CATARROJA

46031672

Púb Ordinari 28

048103 FUSTERIA I MOBLE

Púb Ordinari 29

860103 INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR

Púb Ordinari 17

A06103 XARXES I ESTACIONS DE TRACTAMENT D'AIGÜES

16-jun-20 VALÈNCIA Pàgina 16 de 26

(17)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU MITJÀ PROVÍNCIA: VALÈNCIA

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

ESCUELA DE CAPATACES AGRÍCOLAS 46002957

Con Ordinari 26

858103 JARDINERIA I FLORISTERIA

Con Ordinari 29

831103 PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA IES BERENGUER DALMAU 46002969

Púb Ordinari 59

907103 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

CHELVA

IES ALTO TURIA 46022130

Púb Ordinari 29

932103 APROFITAMENT I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL

CHESTE

CIPFP COMPLEJO EDUCATIVO DE CHESTE 46018761

Púb Ordinari 26

049103 CARROSSERIA (LOE)

Púb Ordinari 82

557063 CONDUCCIÓ ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES EN EL MEDI NATURA

Púb Ordinari 30

900103 CONSTRUCCIÓ

Púb Ordinari 55

702103 CUINA I GASTRONOMIA

Púb Ordinari 24

871103 ELECTROMECÀNICA DE MAQUINÀRIA

Púb Ordinari 30

839103 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE)

Púb Ordinari 29

951103 EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL

Púb Ordinari 27

703103 FORN, REBOSTERIA I CONFITERIA

Púb Ordinari 28

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 26

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

Púb Ordinari 29

858103 JARDINERIA I FLORISTERIA

Púb Ordinari 29

902103 OBRES D'INTERIOR, DECORACIÓ I REHABILITACIÓ

Púb Ordinari 30

706103 SERVICIS EN RESTAURACIÓ

Púb Ordinari 43

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

CHIVA

IES MARJANA 46022211

Púb Ordinari 29

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

CULLERA

IES BLASCO IBÁÑEZ 46003408

Púb Ordinari 21

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES IES JOAN LLOPIS MARÍ

46020492

Púb Ordinari 26

702103 CUINA I GASTRONOMIA

Púb Ordinari 29

706103 SERVICIS EN RESTAURACIÓ

ELIANA (L')

IES L'ELIANA 46022221

Púb Ordinari 29

907103 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

ENGUERA

IES DE ENGUERA 46020297

Púb Ordinari 28

702103 CUINA I GASTRONOMIA

GANDIA

IES MARÍA ENRÍQUEZ 46004221

Púb Ordinari 45

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES IES TIRANT LO BLANC

46015587

Púb Ordinari 28

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

16-jun-20 VALÈNCIA Pàgina 17 de 26

(18)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU MITJÀ PROVÍNCIA: VALÈNCIA

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

Púb Ordinari 85

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Púb Ordinari 58

710103 FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Púb Ordinari 58

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 30

890103 INSTAL·LACIÓ I MOBLAMENT

Púb Ordinari 29

830103 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Púb Ordinari 29

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

Púb Ordinari 30

431103 SOLDADURA I CALDERERIA (LOE)

GODELLA

CENTRE PRIVAT LUIS AMIGÓ 46004395

Con Ordinari 30

049103 CARROSSERIA (LOE)

Con Ordinari 30

839103 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE)

Con Ordinari 30

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Con Ordinari 30

830103 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Con Ordinari 58

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

GRAU I PLATJA

IES VELES E VENTS 46022181

Púb Ordinari 58

907103 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Púb Ordinari 48

927103 VÍDEO DISCJÒQUEI I SO

GUADASSUAR

IES DE GUADASSUAR 46022142

Púb Ordinari 25

557063 CONDUCCIÓ ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES EN EL MEDI NATURA

LLÍRIA

IES LAURONA 46018621

Púb Ordinari 30

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 28

830103 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

LLOMBAI

CENTRE PRIVAT ESC. FAM. AGRARIA TORRE-ALEDUA 46021411

Con Ordinari 19

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA CENTRE PRIVAT LA MALVESIA 46004966

Con Ordinari 30

932103 APROFITAMENT I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL

Con Ordinari 28

858103 JARDINERIA I FLORISTERIA

MANISES

IES JOSÉ RODRIGO BOTET 46005132

Púb Ordinari 22

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES IES PERE BOÏL

46017535

Púb Ordinari 29

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Púb Ordinari 29

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 29

830103 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

MASSAMAGRELL

IES DE MASSAMAGRELL 46022233

Púb Ordinari 27

557063 CONDUCCIÓ ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES EN EL MEDI NATURA

Púb Ordinari 27

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 29

830103 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

MELIANA

16-jun-20 VALÈNCIA Pàgina 18 de 26

(19)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU MITJÀ PROVÍNCIA: VALÈNCIA

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

IES LA GARRIGOSA 46018989

Púb Ordinari 30

831103 PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA

MISLATA

CENTRE PRIVAT SANTA CRUZ 46011791

Con Ordinari 38

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE) CIPFP MISLATA

46019660

Púb Ordinari 29

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Púb Ordinari 56

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Púb Ordinari 28

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 42

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES IES MOLÍ DEL SOL

46024151

Púb Ordinari 53

557063 CONDUCCIÓ ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES EN EL MEDI NATURA

Púb Ordinari 19

200063 JOIERIA

Púb Ordinari 28

433103 MECANITZAT (LOE)

MONCADA

CENTRE PRIVAT SAN JAIME APÓSTOL 46005612

Con Ordinari 18

839103 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE)

Con Ordinari 30

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Con Ordinari 19

433103 MECANITZAT (LOE)

CENTRE PRIVAT SAN JOSÉ 46005636

Con Ordinari 27

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Con Ordinari 29

710103 FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA IES ENRIQUE TIERNO GALVÁN 46018631

Púb Ordinari 54

907103 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Púb Ordinari 80

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Púb Ordinari 27

709103 EMERGÈNCIES SANITÀRIES

Púb Ordinari 28

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

NAVARRÉS

IES LA CANAL DE NAVARRÉS 46022178

Púb Ordinari 29

932103 APROFITAMENT I CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL

Púb Ordinari 30

907103 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

OLIVA

IES GABRIEL CÍSCAR 46005946

Púb Ordinari 28

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 29

433103 MECANITZAT (LOE) IES GREGORI MAIANS 46005934

Púb Ordinari 58

557063 CONDUCCIÓ ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES EN EL MEDI NATURA

OLLERIA (L')

IES VERMELLAR 46022555

Púb Ordinari 29

702103 CUINA I GASTRONOMIA

ONTINYENT

IES JAUME I 46017201

Púb Nocturn 29

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Púb Ordinari 27

372063 CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Púb Ordinari 28

839103 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE)

16-jun-20 VALÈNCIA Pàgina 19 de 26

(20)

VACANTS Provisionals 1er Curs GRAU MITJÀ PROVÍNCIA: VALÈNCIA

Règim Torn Vacants

Província / Localitat / Centre / Cicle Presencial

Púb Ordinari 29

709103 EMERGÈNCIES SANITÀRIES

Púb Ordinari 30

911103 FABRICACIÓ I ENNOBLIMENT DE PRODUCTES TÈXTILS

Púb Ordinari 19

830103 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Púb Ordinari 30

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES IES L'ESTACIÓ

46006100

Púb Ordinari 29

925103 ACTIVITATS COMERCIALS

Púb Ordinari 28

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 44

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES IES POU CLAR

46006112

Púb Ordinari 29

907103 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Púb Ordinari 30

190103 INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ

Púb Ordinari 29

212103 MANTENIMIENT ELECTROMECÀNIC

PAIPORTA

IES LA SÈNIA 46017675

Púb Ordinari 28

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 21

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

PATERNA

CENTRE PRIVAT ESCUELA PROFESIONAL LA SALLE 46006422

Con Ordinari 26

839103 ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS (LOE)

Con Ordinari 30

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Con Ordinari 20

830103 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS IES HENRI MATISSE

46022622

Púb Ordinari 23

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

Púb Ordinari 42

927103 VÍDEO DISCJÒQUEI I SO

PICASSENT

IES L'OM 46022245

Púb Ordinari 29

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Púb Ordinari 29

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

POBLA DE FARNALS (LA)

IES GUILLEM D'ALCALÀ 46024229

Púb Ordinari 50

702103 CUINA I GASTRONOMIA

Púb Ordinari 29

706103 SERVICIS EN RESTAURACIÓ

POBLA DE VALLBONA (LA)

IES LA VEREDA 46022543

Púb Ordinari 28

866103 ESTÈTICA I BELLESA

Púb Ordinari 28

914103 PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPILAR

Púb Ordinari 23

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

PUÇOL

CENTRE PRIVAT VIRGEN AL PIE DE LA CRUZ 46016063

Con Ordinari 29

702103 CUINA I GASTRONOMIA

Con Ordinari 20

472103 GESTIÓ ADMINISTRATIVA (LOE)

Con Ordinari 18

705103 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

PUERTO SAGUNTO (EL)

IES CAMP DE MORVEDRE 46007748

Púb Ordinari 43

707103 SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

16-jun-20 VALÈNCIA Pàgina 20 de 26

Referencias