Què es fa Temps Què diu la mestra Què diuen els alumnes

Download (0)

Full text

(1)

Què es fa Temps Què diu la mestra Què diuen els alumnes Presentació de la taula 11.39 Ara projectaré això a la pantalla. Recordeu allò que

vam fer de posar puntuacions als textos? Doncs ara mireu la taula. Cadascú que es fixi en el seu (els alumnes comenten).

Exploració conjunta 11.42 Bé, coneixement sobre el tema. Ja sabeu el que és. Mireu, només hi ha un 4. Això vol dir que tot i haver llegit sobre el tema, només una persona ha sabut transmetre-ho. El punt de vista. Vam llegir dos textos amb el punt de vista molt clar. Vam veure aquells dos textos, un que criticava des del punt de vista de L’estat i un des dels refugiats. Així, 2 punts de vista d’un mateix tema. És a dir, aquí, que quedés clar el punt de vista...només 3. I en canvi n’hi ha 4 que no saben de què estan parlant, a favor, en contra (fa referència a la taula de resultats). I també de 2s n’hi ha uns quants. Evidències...recordeu què eren? Les dades, estadístiques, etc. No n’hi ha cap amb un 4. És a dir, ningú ha posat més d’una o més evidències. Aquestes notes ja són més baixes. És a dir, tot i tenir nova informació, no vam saber enriquir els nostres textos. I també molts 2s.

Organització, què vol dir organitzar un text? Paràgrafs i temes. Veieu que hi ha 3 4s i 11 3s, per tant hi ha una estructura textual i si sumem més de la meitat de la classe té un 3 o un 4.

Vocabulari, això és molt personal, veiem que només hi ha un 4, però també hi ha molts 2s. Però a vocabulari, què considereu?

A oracions només hi ha un 4 i la resta són 3s, 2s i 1s.

-Les proves.

(2)

Visualitzem quin és el pitjor valorat?

Anem a veure aquests exemples que jo he tret. De coneixement del tema amb un 4 tenim aquest (es projecta el D17 i l’Anna llegeix el text en veu alta). Uf, complicat de llegir. Tot i que del tema, ha anat traient temes. Què falla?

I el vocabulari què us sembla?

Llavors, a aquesta persona li faltaria fixar-se en l’estructura. Té 16 línies sense cap paràgraf. Llavors aquí veiem un que segons vosaltres es mereixia un 4. Ara llegirem un que per vosaltres és un 1 (llegeix). Bueno, no entenc res. Bé, té una conclusió. Ja m’agrada que n’hi hagi. Per què l’heu valorat amb un 1?

A veure, amb un 2. Veiem què considereu que és un 2 (llegeix). Hi ha una conclusió, bé. Segons això aquest text té un 2 de coneixement del tema. Què falla?

Per què un 2 i no un 1? Què li caldria?

Sí, aquí no queda clar què diu a cada paràgraf. Què li podem valorar de bo?

Ara veurem un amb un 3 (llegeix). 5 línies sense cap coma...Té un 3 de coneixement del tema. Creieu que

-El 12 o el 14.

-L’estructura. -Bé, entenedor.

-Té molt poc text i no està desenvolupat el tema. -No té res a veure.

-Si saps un tema l’has de saber desenvolupar. -Perquè aquí tampoc és que digui gaire del tema.

-Que no s’entén. No m’ha quedat cap idea clara, només que hi ha immigració.

-No explica molt bé el tema, sap de què parla però no ho explica, es lia sol i no s’entén molt.

-Perquè és més llarg que l’altre.

-Jo crec que sap però no ho sap expressar. -Millorar l’organització.

-Exemples.

-Al primer diu que hi ha gent que té problemes i per això emigra.

(3)

en sap?

Per tant, creieu que tota l’estona parla del mateix tema?

Es mereix un 3?

Punt de vista. Aquest té un 4, així que queda molt clar si està a favor o en contra (llegeix el text). De què parla?

Queda clar?

Jo crec que queda molt clar. Només li faltarien els paràgrafs, que no en té. Vinga, aquest té un 1 (es llegeix). Si no teniu en compte l’últim paràgraf, què passa?

Però queda clar el punt de vista?

Per tant hem de fer paràgrafs i incloure una conclusió.

Anem a veure les evidències. Anem a llegir aquest

-Sí

-Hi ha exemples, evidències... -Però no està estructurat. -No té conclusió.

-Comença bé però després es lia.

-És com que ho ha vomitat tot, el que sap.

-Jo crec que ha fet un text amb el que vam llegir i ja està.

-No.

-A la primera part parla del testimoni d’una persona i a la segona parla d’un cas d’una persona immigrant. -Sí/No.

-Com a mínim sap del que parla, del que ha llegit.

-Dels il·legals, de les persones que venen com a refugiats.

-Sí.

-No sé, m’he perdut, parla de moltes coses i no queda clar.

-No s’entén. -una mica sí.

-Jo crec que dóna informació però no es posiciona. -Hem de saber què volem transmetre al lector i defensar les nostres idees.

-Hauríem de cohesionar les idees, no canviar d’idea entre una frase i la següent.

(4)

amb un 3 (es llegeix). On estan aquí? Alguna afirmació? Quantes evidències hi ha?

Llavors li heu posat un 3 perquè és un bon text, no per les evidències. Ara un que té un 1 (es llegeix). Quines evidències hi ha?

Aquí inclou una dada.

Vinga, organització. Amb un 4 (es llegeix). De quants temes parla aquí?

Potser hauria d’haver estat en 4 paràgrafs no? Està ben cohesionat el cos del text?

Amb un 1 n’hi ha uns quants (llegeixen un). Parla de diferents temes aquest.

Sí, tot seguit. I no té una conclusió global, només una de l’últim tema del que parla. Aquí un altre amb un 4 (el llegeixen). Li han posat un 4 en estructura perquè té paràgrafs no?

Aquest pel senzill fet de tenir paràgrafs li heu posat un 4. Però els paràgrafs no separen idees, després està tot barrejat. Val, mirem aquest (el llegeixen). Digueu-me si té una bona estructura i per què.

Té un 4 aquest. Què us sembla?

Anwm al vocabulari. Només hi ha un 4 de vocabulari (el llegeixen). Bé, a part d’aquests dos errors... Jo crec que sí que està bé de vocabulari, ha utilitzat paraules sobre el tema, sinònims. Està bé. anem a

-Al primer paràgraf hi ha l’exemple del veí. -Poques.

-Una.

-N’hi ha una, la de l’exemple del veí.

-Però té les mateixes evidències que l’altre i aquest té un 1 i l’altre un 3. No es mereix un 1 i l’altre un 3. -Està bé.

-Dos. -Sí.

-Però no té cap estructura, és un bloc.

-Sí.

-Bàsicament al principi parla de límits i problemes d’haver d’emigrar.

-Està ben organitzat. Al primer paràgraf parla dels immigrants que han vingut a l’estat. Al segon de refugiats i al final hi ha una conclusió.

-És coherent, a cada paràgraf hi ha una idea diferent. -He intentat posar paraules formals com manca i fam. -Jo crec que està valorat a sort.

(5)

veure aquests dos amb un 1 (es llegeixen). En comparació amb els altres què li falta?

És fluixet perquè tampoc dóna lloc per escriure, és curtet. L’altre...3 línies i una mica. S’entén el que vols dir i és molt sensat, però només has utilitzat 3 línies. Per què un 1 en vocabulari?

Falten comes, has començat amb un “que”. Anem a veure les oracions (llegeixen un). És l’únic 1. Bé, anem a veure aquest que té un 4. Què creieu que no està bé?

Tot i tenir les frases llargues, què hi hauria d’haver? Anem a llegir. Mireu els connectors.

Bé, hi ha un connector en comptes d’una coma. Sí (el busquen i miren quines puntuacions té). Quin és l’error del principi?

Exacte, no pots començar així. Aquí les frases... Sí, i hi ha errors, no són correctes.

Les frases són pèssimes. Es veu clarament el punt de vista, però falta organització, les oracions tenen errors...

Bé, ho deixem aquí.

Han allargat la sessió perquè fan la 5 i la 6 seguides. Un cop acabada la sessió 5, passen directament a la sessió 6.

-És molt fluix.

-No hi ha...no sé, jo el veig perfecte, és el meu. -No sé, és que en el meu text tampoc hi ha com per posar paraules específiques.

-Té moltes expressions col·loquials.

-Té oracions molt llargues, de 2 o 3 línies. -Hi ha bastantes comes per això.

-Comes.

-Falta una coma.

-Podem valorar el meu? És el D13. -Comença amb “per mi”.

-Són llargues i no estan ben connectades. -No està malament no?

Figure

Updating...

References

Related subjects :