Com millorar les habilitats i els coneixements dels pacients

Texto completo

(1)

Com millorar les habilitats i els

coneixements dels pacients

Margarida Jansà. RN, DSN, PhD.

mjansa@clinic.ub.es

Unitat de Diabetis.

Programa d’Atenció a la cronicitat.

(2)

Agenda

2

Inventari activitats d’ informació i educació

terapèutica. H. Clínic. A. Primària (ICS-CAPSE)

Pregunta als ponents i a l’auditori

(3)

“Lições sobre

a Diabetes”

Dr. Ernesto Roma.

Lisboa1925

(4)

Sanatori per a Diabètics de Barcelona.1923

..el propio enfermo, convenientemente instruido, puede desempeñar un

papel definitivo, haciendo factible lo que sin su colaboración

(5)

Joslin Diabetes Center . Boston. Año 1925

(6)

J.Ph Assal. Illmed.Ra 93:10-21; Miller,L.. N.Engl. J.Med., 286, 1972 (1388-1396);

Nathan DM; DCCT/EDIC Research Group. Diabetes Care. 2014; 37(1):9-16.

(7)
(8)

Report of a WHO on Therapeutic Patient Education.1998.

Golay A et al Diabetes Metab Res Rev. 2008 ;24(3):192-6.

Educació Terapèutica

“Self-management education”

NO ÉS

Competències, Adherència, Complicacions, Qualitat de vida

(9)

Deakin T et al Cochrane Database of Systematic Reviews 2005,

Trento M et al.Diabetes Care. 2001 ; 27(3):670-5

Trento M et al.Diabetes Care. 2010 ; 33(4):745-7.

Drant et al. Journal of Diabetes 2010; 2:203-2011

Educació Grupal

Educació individual

(10)

1. National Institute for Clinical Excellence (NICE). National clinical guideline for management in primary and secondary care .www.nice.org.

2. American Diabetes Association. National Standards for Diabetes Self-Management Education and Support Diabetes Care 2013 36:S100-S108;

3. Jansà M, Vidal M. Therapeutic education in chronic patients: the diabetes model. Endocrinol Nutr. 2015 Feb;62(2):53-5.

(11)

Formació dels professionals

Diabetes Specialist Nurse(DSN) European

Nurses Diabetes Collaborative University

Programme (ENDCUP)

.

Canadian Diabetes Educador Certification

Board (CDECB).

Board Certified-Advanced Diabetes Manager

(BC-ADM).

Certified Diabetes Educator (CDE).

Master Bases para la atención y educación

de las personas con diabetes. 2015

Diabetes Education Study Group. Basic Curriculum for Health Professionals on Diabetes Therapeutic Education. DESG Working Group 2001. Yoldi, C.Formación en educación terapéutica en diabetes. ¿Qué tenemos y qué nos falta? Av. Diabetol. 2011;27(3):100-105

American Association for Diabetes Educators. Competencies for Diabetes Educators. 201

4.

Jansà M , Galindo M, Valverde M, Yoldi C, Vidal M, Isla P. Av Diabetol. 2014;30(5):150-155

Junt amb la comprensió bomèdica:

•Educació terapèutica

•Aspectes psicosocials

(12)
(13)

Servei Endocrinologia

i Diabetis

Activitats educatives

1977….

Formació de professionals

1982…

Unitat d’Educació

1989…Equip. Rol de la

infermera experta

1982

(14)

Programes d’Educació Terapèutica

centrats en el pacient/família i basats en l’evidència

1.

Estructura

3.

Resultats

2. Procés que segueix

el pacient/família

Conget I et al. Diabetes Research and Clínica¡ Practical.27 (1995) 189-192 .

Vidal M, et al. EDN 2004; 23-27.

M.Vidal, et al. EDN 2006;3(3): 32-136.

Jansà. M, et al. Diabetes Research and Clinical Practice.2006;74:26-32.

Jansà M y cols. Rol de Enf. 2007; 30(10): 23-32.

Jansà M et al ,. EDN 2010.7(1): 24-28.

(15)
(16)

7.10.2013

Programa d’atenció a la cronicitat

Atenció centrada

en la persona

Educació, informació i

suport presa de decisions

Model transicional

Atenció geriàtrica

Atenció farmacèutica

Indicadors – Sist. informació

(17)

Programes, activitats i materials

Grups de pacients/familiars

Bertran MJ, Jansà M, Santiñá M, Prat A, Trilla A. Estándares de calidad de actividades educativas dirigidas a pacientes y familiares en un hospital universitario. Rev Calid Asist. 2011;26:5-11. Jansà M, Bertran MJ, Vilardell J, Cadena R, Garcia F, Escarrabill J. Analysis of information materials addressed to patients and relatives in a tertiary hospital.

[Abstract].Clinical Health Promotion 2014; 4 (S1):305-306.

Bertrán MJ, Jansà M, Cadena R, Vilardell J, Garcia F, Escarrabill J. Characterization of educational activities addressed to patients and relatives in a tertiary hospital.[Abstract].Clinical Health Promotion 2014; 4 (S1):47

(18)

Programes estructurats

Similituds i diferències(I)

Pacient Expert

( diabetis, MPOC, IC..)

Promotor ICS.

Formació professionals.

Lloc: CAP

Visita Individual inicial NO, sessió

informativa de presentació del

Programa als pacients seleccionats.

Grup : 9 sessions 90’ aprox 10

pacients portades a terme per

pacients experts . Els professionals

de la salut (metge i infermera)

estan en qualitat d’observadors .

Educació Terapèutica

(debut DM2)

Promotor AISBE. Equips Prim-Esp

Formació professionals

Lloc: CAP.

Visita Individual inicial: SI. Valoració

clínica, d’estil de vida i educativa

Grup: 3 sessions 90’ aprox 10

pacients i familiars, portades a

terme per infermeria referent.

Continguts/ materials pactats

equips Primària-Especialitzada

(19)
(20)

Educació Terapèutica estructurada

com a via per a millorar els coneixements i les

habilitats dels pacients, familiars o cuidadors

Ponents de la taula.

Pacients, familiars o cuidadors.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :