Funcions dels ordinadors. Llegir dades de l'exterior. Processar les dades. Presentar les dades processades. Emmagatzemar les dades.

Texto completo

(1)

Funcions dels ordinadors

Llegir dades de l'exterior. Processar les dades.

Presentar les dades processades. Emmagatzemar les dades.

(2)

Categoría

Uso

Coste

Supercomputador

Càlcul Científic

>200 Millones

Mainframe

Bases de dades

>50 Millones

Servidor

Comunicacions

>5 Millones

Estació de treball

Projectes

Ingeniería

> 1 Millón

PC

Domèstic

>100.000 pts

Microcontrol

Sistema

empotrat

> 1000 pts

Tipus de computadores

(3)

Maquinari o hardware

És la part física del sistema informàtic, la part que "es pot tocar".

Programari o software

És la part lògica del sistema

informàtic, la part que "no es pot tocar". Els programes i les

instruccions que controlen el treball del maquinari.

(4)

Maquinari

Carcasa

(5)

Maquinari o hardware

Perifèrics:

Dispositius externs per al tractament d'informació.

CPU:

El cervell de l'ordinador

Memòria:

Suport d'emmagatzematge d'informació.

(6)

La

CPU

es troba integrada en un xip al qual

denominem

microprocessador

.

El tipus de microprocessador dóna nom a tot el sistema informàtic

(486, Pentium III, Pentium IV, Athlon...) La velocitat d’un microprocessador es mesura en MHz,

CPU

:

El cervell de l'ordinador

Maquinari o hardware

(7)

CPU

:

El cervell de l'ordinador

ALU

(Unitat aritmeticològica)

UC

(unitat de control) Llegeix la instrucció Descodifica la instrucció Executa la instrucció.

Càlculs senzills amb números Operacions booleanas

Maquinari o hardware

La seua funció és interpretar i processar les instruccions li arriben i enviar-ne el resultat als periferics de sortida o les memòries.

(8)

Maquinari: Placa base

(9)

Maquinari: Placa base

Busos

Els diferents blocs del maquinari d'un sistema informàtic han d'estar comunicats. Anomenarem busos el conjunt de les "línies" que permeten aquesta comunicació

(10)

Memòria

:

Almacena dades

Maquinari o hardware

Emmagatzema temporal o permanentment de dades, programes i resultats.

Disquets, CD-ROM, DVD, Discos durs Memòries USB

Memòries internes Memòries externes

Bit: 0 ó 1 (unitat mínima de informació) byte: 8 bits. kilobyte (Kb): 1024 Bytes. Megabyte(Mb): 1024 Kb. Gigabyte (Gb): 1024 Mb. Més capacitat Registres, Memòria Caché, Memòria RAM-ROM, Dicos durs

(11)

Memòria Interna

Maquinari o hardware

Registres: Interns a la CPU i d'accés molt ràpid.

RAM: Ràpid accés. Dades i

freqüents usats pel computador

Caché: Molta velocitat i poca capacitat. Dades i

instruccions freqüents usats pel computador.

ROM: (sols de lectura) Ràpid accés.

Dades i freqüents usats pel computador

(12)

Memòria Interna

Maquinari o hardware

Discos durs

Són discs magnètics

rígids que ens permeten emmagatzemar grans quantitats d'informació (320 Gb, 500Gb, ..).

A més d'emmagatzemar informació, també els utilitzem per instal·lar-hi la majoria de programes i el sistema operatiu que fa servir l'ordinador.

A-Pista B-Sector C-Cluster

(13)

Memòria

:

Memòries externes. Tipus de dispossitius

Maquinari o hardware

Disquets CD-ROM DVD Pen-drive

(1,4 Mb) (700 Mb) (4,7 Gb) (1 - 8 Gb)

(14)

Memòria

:

Memòries USB

Maquinari o hardware

1- Conector USB macho 2- Microprocesador y un pequeño número de chips de memoria RAM y ROM 3- Chip de memoria Flash

(15)

Entrada / Eixida

Maquinari o hardware

Entrada Teclat Ratolí Escaner Microfon

(16)

Entrada / Eixida

Maquinari o hardware

Eixida

Emisió de programes, dades i resultats al el exterior.

Pantalla Impresora Altaveus

(17)

Característiques Pantalla

Maquinari o hardware

Mida de pantalla:

Nombre de polzades en diagonal (14”, 15”, 17”…)

Resolució

Nº de pixels en horitzontal i en vertical (800x600, 1024x768, …)

Freqüència:

Nombre de vegades per que es redibuixa la imatge (70 Hz, 80 Hz)

Tubo TFT

(18)

Característiques Impresora

Maquinari o hardware

Velocitat (ppm):

Nombre de pàgines per minut (10ppm, 20ppm,…)

Resolució (ppp)

Punts per polzada (2400x1200ppp, …)

Memòria intermèdia (Mb):

Memòria on les impresores es guarden els treballas a imprimir

(19)

Entrada / Eixida

Maquinari o hardware

Recepció/emisió de programes, dades i resultados desde/al el exterior.

Entrada/Eixida

Unidad de disco externo Modem

(20)

Tipus de connexions

Maquinari o hardware

Conector para ratón i teclado Conectores USB

Conector del NIC

Conectores del puerto serie COM1, COM2

Conector del puerto paralelo LPT (impresora)

(21)

Programari o software

El

programari

de sistema és l’encarregat de dur a terme les operacions bàsiques de control de l’ordinador i els seus perifèrics.

Programa

és el conjunt d’instruccions i dades interpretables per l’ordinador i que s’executen

automàticament o amb interacció amb l’usuari i que habiliten el treball amb el maquinari

(22)

Programari o software

El

sistema operatiu

el conjunt de programes que fan possible el control simple i senzill del maquinari per part dels usuaris.

Ex: Windows (Windows 3.1, Windows 95/98, Windows XP, etc.); LINUX i SO d'Apple.

(23)

Programari o software

Llenguatges de programació

Els

llenguatges de programació

són programes que s'han fet amb la finalitat de crear i

construir altres programes (processadors, jocs...).

Aquests programes treballen amb un llenguatge semblant al nostre i tradueixen aquest informació a paraules que entén l’ordinador.

(24)

Programari o software

Llenguatges de programació

/* kyr1-05.c cuenta las lineas de la entrada */ #include <stdio.h>

void main() {

int c, nl; nl = 0;

while ((getchar()) != EOF) if (c == '\n') ++nl;

printf("%d\n", nl); }

(25)

Programari o software

Programes d’aplicació

Disseny gràfic: realització i el tractament de dibuixos, plànols i

fotografies. AutoCad (dibuix tècnic) i el Photoshop (tractament

d’imatges i dibuix artístic).

Bases de dades: Dur a terme processos de consulta, classificació,

ordenació de dades (Access)

Fulls de càlcul: tractament de dades numèriques i grans possibilitats

matemàtiques i de càlcul (Excel)

El processador de textos: Ens permet la creació de documents

amb la integració de text, dades, sons i imatges (Word)

Jocs

Figure

Actualización...

Referencias

  1. Sector
Related subjects :