Texto completo

(1)

Nombre de participants que,

entre el febrer de 2011 i el gener de 2015, han passat pel Cibernàrium

del Barcelona Growth Centre (MediaTIC).

bcn.cat/ cibernarium

facebook.com/elcibernarium

(2)

Al febrer del 2011 es posa-

va en marxa el nou

Cibernà-rium

–el Centre de capacitació

tecnològica per a professionals,

empreses i persones en procés de

cerca de feina o de canvi professional–

ubicat a l’edifici Barcelona Growth Centre

(MediaTIC). Des d’aleshores i fins ara,

100.000

participants

s’han format en TIC, en una de les

més de 5.800 activitats

que s’han dut a terme durant

aquest període de temps.

Durant el mes de febrer de 2015 hem celebrat

haver arribat a aquesta xifra tan signi-

ficativa de participants: una excel·lent

ocasió per fer balanç d’aquests

quatre anys i poder explicar amb

detall què és i què es fa des

(3)

A qui s’adreça?

Les activitats del Cibernàrium són majoritàriament gratuïtes, obertes i amb vocació de servei públic. S’adrecen als públics objectius de les diferents línies d’activitat de Barcelona Activa (Ocupació,

Emprenedoria i Empresa):

• Persones en procés de cerca, canvi o millora professional

• Emprenedors

• Pimes i altres empreses o col·lectius lligats a l’activitat econòmica

Què s’hi pot trobar?

El Cibernàrium ofereix dues línies d’activitat ben diferenciades:

Capacitació tecnològica per a professionals i empreses: formació de primer contacte i/o

aprofundiment sobre diferents tecnologies i el seu ús productiu. Adreçada a professionals de tots els àmbits i a persones en procés de canvi professional o cerca de feina, amb coneixements tecnològics consolidats.

Alfabetització digital: Formació bàsica sobre Internet i les tecnologies adreçada a persones amb pocs coneixements digitals que volen millorar la seva ocupabilitat i les seves competències en l’ús habitual de la tecnologia.

On es realitzen les activitats?

El Cibernàrium ofereix formació tecnològica en diferents punts de la ciutat:

Cibernàrium, al Barcelona Growth Centre (MediaTIC), on s’imparteix la formació tecnològica per a profes-sionals i empreses. És en aquest espai on han passat més de 100.000 participants des de la seva obertura.

Antenes Cibernàrium: 10 biblioteques de

Barcelona on es realitzen activitats d’alfabetització digital. S’utilitzen les aules multimèdia d’aquests equipaments, gràcies a un acord de partenariat amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona.

Què és

el Cibernàrium?

Sota el nom deCibernàrium hi ha el programa de

Formació i Capacitació Tecnològica de Barcelona Activa (Ajuntament de Barcelona), que té com a missió

“La millora de les competències tecnològiques dels ciutadans en procés de cerca de feina o canvi laboral, dels professionals i de les empreses, per fer

de Barcelona una ciutat més competitiva”

Els principals objectius del programa són:

• Millorar les capacitats tecnològiques dels ciutadans i dels professionals.

• Mostrar els avantatges que representa la incorpo- ració de noves tecnologies, tant per la millora de la competitivitat de les empreses com per la millora de l’ocupabilitat i la cohesió social de les persones. • Ser un entorn de creació de continguts de divul- gació tecnològica i un espai de debat tecnològic. • Ser un punt referencial de les TIC. Punt de trobada de professionals de diferents sectors amb

interessos comuns (fomentant el networking i les relacions comercials).

(4)

El Cibernàrium

al Barcelona

Growth Centre

(MediaTIC)

El Cibernàrium és un espai de formació ubicat a la 1a planta de l’edifici Barcelona Growth Centre (MediaTIC) al districte de la innovació

22@Barcelona. L’edifici és una construcció emblemàtica, amb una arquitectura pionera i que ha esdevingut un dels símbols del clúster TIC i de l’estratègia de l’economia basada en el coneixement. En el mateix edifici hi ha l’Oficina d’Atenció a

l’Empresa de Barcelona Activa, la incubadora d’empreses mobile mStartupBarcelona, les oficines de la Mobile World Capital, el Barcelona Digital Centre Tecnològic (BDigital), la Universitat Oberta de

Catalunya (UOC) i altres agents de l’àmbit de la promoció econòmica, les TIC i el talent. El Cibernàrium ocupa un espai de 1.400 metres quadrats, amb 9 aules equipades per a la formació tecnològica, amb 20 ordinadors per aula i pissarres digitals. Són espais modulables que poden

transformar-se en més o menys aules segons les necessitats formatives. Tota la planta té connexió Wi-Fi pública i gratuïta.

El Centre compta també amb un auditori per a 180 persones, equipat amb les últimes tecnologies d’àudio i vídeo. Es tracta també d’un espai flexible que s’adapta a diversos formats d’esdeveniments: amb pati de butaques o sense, taula de ponents o espai de conversa, etc., i que està a disposició del Barcelona Growth Centre.

(5)

Model de formació

El Cibernàrium duu a terme majoritàriament activitats de curta durada (càpsules de 3 o 4 hores,

fins a un màxim de 16). La modularitat permet una programació flexible, on els diferents productes formatius es poden combinar entre si per crear programes concrets. La majoria d’activitats són gratuïtes i tenen molt pocs requisits d’entrada, d’acord amb la funció de servei públic del Cibernàrium.

Les càpsules són impartides per professionals del sector que treballen amb les eines i tecnologies que ensenyen, tot aportant la seva experiència.

Aquests col·laboradors són el principal actiu del projecte.

La formació es realitza majoritàriament de manera presencial, però també es disposa de continguts formatius en altres formats, com el vídeo, ebooks, etc.

Les activitats del Cibernàrium solen ser de tast o de primer contacte, i l’usuari rep amb la formació una visió inicial d’una determinada tecnologia

o metodologia tecnològica. Es produeix, així, un efecte prescriptiu cap al mercat privat de formació a

la ciutat de Barcelona.

SECTOR PRIVAT

CIBERNÀRIUM Formació per a col·lectius molt específics

De pagament

Amb requisits d’entrada Llarga durada

Formació menys massiva Gratuïta o de pagament Pocs requisits d’entrada De 4 h fins a 40 h

Formació massiva Gratuïta

Pocs requisits d’entrada De 2 h fins a 16 h. Alt grau de repetició

FORMACIÓ ALTAMENT ESPECIALITZADA

FORMACIÓ D’APROFUNDIMENT

FORMACIÓ DE TAST O

PRIMER CONTACTE

Formació en TIC

(6)

Els continguts formatius

L’estructura d’activitats és la següent:

L’ oferta, de més de 150 activitats diferents, s’estructura en dos grans blocs: per una banda, formació per temes, i per l’altra, formació per sectors d’activitat. Tota l’oferta es pot trobar al web

bcn.cat/cibernarium

Cada trimestre s’estableix una programació, en la qual sol haver entre un 10% i un 15% de novetats. Així, al cap de l’any, se sol fer una rotació d’activitats d’entre el 25 i el 30%, tot permetent l’entrada de temes

més punters i substituint aquelles activitats que no tenen tanta demanda.

A més de la formació classificada segons aquesta graella, el Cibernàrium organitza una gran varietat d’activitats fora de la programació que complementen l’oferta, com són la Masterclass, l’Estiu TIC i

les jornades i ponències. També, en algunes ocasions, es fan formacions a mida per entitats o col·lectius afins als objectius de Barcelona Activa.

Definició dels continguts

formatius

Hi ha diferents fonts d’informació pel disseny de l’oferta formativa:

• L’estratègia municipal, d’acord amb els sectors estratègics de la ciutat i amb els serveis a les empreses i l’ocupació

• Consultes amb empreses i actors de rellevància

• Els proveïdors i empreses que imparteixen la formació aporten coneixement del mercat

• Grups, xarxes i col·lectius en què es fomenta la participació dels gestors de la formació de Barcelona Activa

• Hi ha una clara voluntat que tota la formació respongui a les necessitats del mercat

Oferta de formació tecnològica

FORMACIÓ TIC PER ÀREES

TEMÀTIQUES:

75

ACTIVITATS

FORMACIÓ TIC PER SECTORS:

75

ACTIVITATS

MÀRQUETING I COMUNICACIÓ

INTERNET I NEGOCI DISSENY WEB

DISSENY SALUT

TURISME EDUCACIÓ

SEGURETAT

COMERÇ LEGISLACIÓ

MOBILE

IMATGE DIGITAL

(7)

Xifres destacades

I els pròxims

anys...

El Cibernàrium vol continuar essent una referència de la formació tecnològica, una eina de canvi i millora professional que permeti seguir avançant cap a l’objectiu de fer de Barcelona una ciutat més competitiva.

El principal repte que enfocarà el Cibernàrium en els pròxims temps és la incorporació progressiva de diferents tipologies formatives no presencials, amb l’objectiu que els usuaris gaudeixin de la tecnologia a distància i siguin protagonistes del seu procés formatiu.

Així, per tal d’aconseguir aquest repte, durant el 1r semestre de 2015 es farà una conversió important dels actuals continguts migrant-los a MOOC’s (Massive Open Online Courses). En paral·lel, s’incorporarà un sistema de gestió de la formació (LMS) que permeti més flexibilitat en els itineraris formatius dels usuaris, així com una millor interacció amb ells. Tot això implicarà també una

profunda renovació del web de Cibernàrium.

Perfil dels usuaris

Xifres de l’activitat

des de la seva obertura, a principis de 2011, fins a finals de 2014.

S’ha assolit la

xifra dels

participants

Impacte de les accions

El Cibernàrium

ha realitzat durant aquest temps diversos estudis qualitatius. Del darrer realitzat, se n’extreuen

les següents dades:

Valoració dels usuaris

Nota mitjana de satisfacció (sobre 10).

Altres xifres:

ACTIVITATS REALITZADES 1.341 1.413 1.613 1.486 5.853

HORES DE FORMACIÓ

5.249 6.102 8.508 7.281 27.140 PARTICIPANTS 22.367 24.272 27.841 24.683 99.163 2011 2012 2013 2014 TOTALS PERSONES 6.102 8.740 10.729 10.455 36.026

100.000

UE E PER SEXE PER EDAT PER PROCEDÈNCIA

PER SITUACIÓ LABORAL

ACTIUS

39

%

5

%

36

%

54

%

49

%

51

%

85

%

73

%

72

%

30

%

5

% ATURATS

49

% ESTUDIANTS

10

% ALTRES

2

%

<25 25-40 41-54 55-65

8,2

diuen que la formació del Cibernàrium és excel·lent o molt bona

afirmen que prescriuen la formació del Cibernàrium

utilitzen el que han après durant el següent any

han aconseguit obrir nous mercats o entrar en nous sectors

L’oferta del Cibernàrium conté 150 activitats diferents. Cada persona realitza una

mitjana de 2,9 activitats. Es fan unes 130 activitats al mes

aproximadament, que impliquen unes 630 hores de mitjana. La mitjana de durada de les activitats és de 4 hores. El cost per hora i alumne està

per sota dels 4.

Anualment es renova un 25% la graella d’activitats, incorporant nous continguts

i actualitzant-ne d’altres.

Tota aquesta activitat es realitza amb la col·laboració

d’aproximadament 50 proveïdors de formació, la majoria d’ells professionals

que imparteixen en el camp en el que desenvolupen la seva

(8)

C. SANCHO DE ÁVILA

C. TÀNGER

C. PALLARS

C. PERE IV

C

. L

LA

CUNA

C

. ROC BORONA

T

C

. CIUT

A

T

DE GRANAD

A

C

. B

AD

AJO

Z

AV. DIA GONAL

RAMBLA POBLE NOU

Cibernàrium

Barcelona Growth Centre

Roc Boronat, 117 (entrada per Sancho d’Àvila). 08018 Barcelona (22@Barcelona)

Tel.: 93 291 76 10

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres: de 9 a 21 h

Accés

Metro: L1 Glòries, L4 Llacuna Bus: 71, 90, 92 i 192

Bicing: Sancho d’Àvila amb Roc Boronat i Almogàvers amb Pere IV.

bcn.cat/cibernarium

(9)

Nombre de participants que,

entre el febrer de 2011 i el gener de 2015, han passat pel Cibernàrium

del Barcelona Growth Centre (MediaTIC).

bcn.cat/ cibernarium

facebook.com/elcibernarium

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Descargar ahora (9 página)