Vårjakka Spring Cardigan. Cardigan Primaveral. Fjordgata 16, 7010 Trondheim - NORWAY Tlf:

Texto completo

(1)

M

e

d

g

od

e ø

nsk

er

i

h

ve

r

ma

sk

e!

Fjordgata 16, 7010 Trondheim - NORWAY Tlf: + 47 906 74 703 www.happyknitting.com 03 .0 9

Vårjakka

Spring Cardigan

Cardigan Primaveral

(2)

”Vi i Happy Knitting bruker vår kunnskap og tid for å gi våre kunder unike produkter. Våre modeller og mønstre vil vi gjerne dele med deg, og håper du respekterer at vi ikke tillater kopiering eller publisering som ikke er godkjent av oss.”

02 01 04 03 06 05 08 07 10 09 12 11 14 13 16 15 18 17 20 19 22 21 24 23 25 26 27

- from angels with love!

Designet for Happy Knitting av Magda Johnsen

Slik strikker du

Vårjakka

Vanskelighetsgrad: Medium +

Jakken strikkes frem og tilbake, ermene syes i. Jakken kan også strikkes ensfarget.

Størrelse: S (M) L

hel lengde: 45 (52) 57 cm

lengde bol: 24 (27) 30 cm

bryst: 45 (49) 53 cm

ermelengde: 37 (40) 43 cm

Perlestrikk: 1 rett, 1 vrang ut pinnen, snu, strikk vrang

over rett og rett over vrang.

Rille: Strikk rettmasker ut pinnen, snu og strikk

rettmasker tilbake, alle riller strikkes i mønsterfage 1 rød.

Stripemønster: 4 omganger i hver farge.

JAKKEN

Legg opp 142 (154) 162 m på p nr 6 med mønsterfarge 1 og strikk vrangbord 2 rett og 2 vrang, avslutt med 2 rett, 6 omg. Sett de 8 første og 8 siste maskene på en sikkerhetsnål, disse skal bli knappestolper senere. Med (126 (138) 146 m på pinnen strikkes 1 rille. Fortsett i stripemønster (6 cm) og avslutt med 1 rille, samtidig reguleres maskeantallet til 124 (134) 144. Skift til lilla og strikk flettemønsteret 3 (4) 5 ganger. Strikk 1 rille. Skift til pinne 5. 5 og strikk 12 omganger med perlestrikk i mønsterfarge 2 og avslutt med 1 rille. Du er nå kommet under ermet og arbeidet deles opp i forsykker og rygg. Skift til pinne nr 6 igjen. Følg stripemønsteret i fargediagrammet. Det skal felles 6 masker under hver arm. Strikk 24 (27) 29 m, fell 6, strikk 64 (68) 74 m, fell 6, strikk 24 (27) 29 m.

Forstykket: 24 (27) 29 m

Strikk frem og tilbake og følg stripemønsteret. Fell for ermhull i hver side annenhver omgang, 3 m 1 gang, 2 m 1 ganger og 1 m 2 ganger (3 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 3 ganger ) 3 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 3 ganger. Fell 4 (5) 5 m til hals når arbeidet måler 13 (14) 15 cm fra rillekanten, og videre 2 m 1 gang, og 1 m 2 ganger (2 m 1 gang, og 1 m 2 ganger), 2 m 1 gang, og 1 m 3 ganger. Strikk til forstykket måler ca 21 (23) 25 cm fra rille kanten, strikk 1 rille og sett de 9 (10)11 maskene på en tråd om du ønsker å maske sammen skuldrene. Om ikke fell av.

Rygg: 64 (68) 74 m

Strikk og fell for ermhull som på forstykket, strikk videre til arbeidet måler ca 19 (20) 21 cm fra rillekanten. Start med ny farge (se diagrammet) og sett de midterste 26 (26) 30 m på en tråd. Skuldrene strikkes hver for seg, fell fra halssiden på hver annen pinne 2 m 1 gang og 1 m 1 gang. Strikk 1 rød rille over de siste 9 (10)11 maskene og sett de over på en tråd eller fell av.

Str L, start med mønsterfarge 3 Str S, start med mønsterfarge 5 Str M, start med mønsterfarge 4 rettmasker

vrangmasker

*Strikk 4 vrang, bruk en hjelpepinne og sett de 3 neste maskene på vent bak arbeidet, strikk de 3 neste, strikk de 3 som har stått på vent* FLETTEDIAGRAM

STRIPEDIAGRAM

Ermer

Legg opp 24 (28) 28 masker på 4 pinner med mønsterfarge 1 og strikk 2 rett og 2 vrang 4 omganger. Strikk 1 rille. Fortsett i glattstrikk og øk nå 1 maske i hver maske til du har 48 (56) 56 m på pinnen. Strikk 2 omg og øk 2 (4) 4 m jevnt fordelt til 50 (60) 60 masker.

Følg stripemønsteret og strikk rett opp 17(18)19 cm. Strikk en rille men samtidig felles det 10 (10) 10 m til 40 (50) 50 m. Strikk flettemønsterrapporter til ermet måler ca 39 (40) 41 cm. Avslutt med 1 rille. Skift til mønsterfarge 2 og fell 6 m under ermet. Skift til pinne 5.5 og strikk videre i perle-strikk samtidig som du feller på hver side av ermet på annenhver omgang 3 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 3 (2) 1 ganger. Strikk 6 (7) 8 cm. Fell videre 1 maske i hver side hver omgang til det står igjen 8 (10)12 m, disse felles av.

Montering: Mask eller sy sammen skuldrene.

Knappestolper: Sett de 8 maskene fra vrangborden over

på pinne nr 6 og og strikk stolpen like lang som jakken, sett maskene over på en hjelpetråd. Hekle sammen forstykket og knappestolpen slik: Start med 1 fastmaske, *3 luftmasker, 1 fastmaske* gjenta disse maskene jevnt fordelt ut omgangen. Gjør det samme på andre siden.

Halskant: Bruk pinne 6 og plukk opp masker slik at du

tilsammen med stolpe og ryggmasker har ca 65 (70) 75 m. Strikk 2 r og 2 vr 6 omg, fell av. Sy i hekter eller knapper. Hekle løkker ved hjelp av luftmasker om du ønsker knapper. Vask jakken på 30 grader ull og legg den flatt på en håndduk til den er tørr.

1 rapport

Fargediagram for ermene, alle størrelser

(3)

- from angels with love!

02 01 04 03 06 05 08 07 10 09 12 11 14 13 16 15 18 17 20 19 22 21 24 23 25 26 27

At Happy Knitting we use our knowledge and time in order to give our clients unique products. Please be respectful of our rights, as we do not allow copywriting or publishing of our models and patterns, which we have not approved. If you would like to share our patterns, share the link and not the pattern itself.

How to Knit A:

Spring Cardigan

Skill Level: Intermediate Size: S - (M) - L

Full Length: 45 (52) 57 cm

Body measured from sleeve down: 24 (27) 30 cm

Width of sweater measured under the sleeves: 45 (49) 53 cm

Sleeve length measured from under arm: 37 (40) 43 cm

Yarn: Hifa Trollgarn 100% wool (100 g = 114 m) Yarn Quantity:

Main Color (MC) lilac 750: 200 (200) 300 g

Contrast Color 1 (CC1) dark pink 751: 200 (200) 200 g

Contrast Color 2 (CC2) mint 748: 100 (100) 200 g

Contrast Color 3 (CC3) ice blue 745: 100 (100) 100 g

Contrast Color 4 (CC4) bluegreen 752: 100 (100) 100 g

Contrast Color 5 (CC5) lime 740: 100 (100) 100 g

Gauge: 14 sts x 21 rows stockinette st = 10 x 10 cm Recommended Needles and Other Materials:

No. 6mm/US10 large/small diameter circular needle and No.5.5mm large diameter circular needle, 1 set of 5 dpn’s No. 6mm/US10, crochet hook No. 5mm, 6 buttons

Stitches Used: Moss Stitch:

k1, p1 across, on next row work p over k and k over p sts

Garter Stitch: all rows k sts

Stockinette Stitch:

k sts on RS, p sts on WS. Repeat these 2 rows.

Stripe pattern: 4 rows in each color.

* The cardigan is knitted back and forth, except for sleeves.*

Abbreviations Used:

JACKET:

CO 142 (154) 162 sts on needle 6mm and CC1 and work k2p2 ribbing for 6 rows, ending the last 2 sts with k2.

Place the first 8 and last 8 sts on safety pins or cn. Cont with 126 (138) 146 sts and work 1 ridge (2 rows) garter st in CC1. Switch color (see the diagram for the color you shall start with, depending on the size). Knit stripes for 6 cm and finish with 1 ridge garter st in CC1. At the same time dec the sts to 124 (134) 144. Switch to MC and work cable braids (see the dia-gram) and work repeats 3 (4) 5 times, followed by 1 ridge gar-ter st in CC1. Cont with CC2 and 5.5mm needle and work 12 rows moss st, switch to CC1 and work 1 ridge garter st. Your work should have reached the underarms by now. Divide the

work in 3 sections and switch to 6mm needle. Follow the stripe diagram for new color and dec 6 sts under each arm as follows: k24 (27) 29 sts, dec 6 sts, k64 (68) 74, dec 6 sts, k24 (27) 29 sts.

Frontpiece 24 (27) 29 sts:

Knit stockinette st following the stripe diagram. Dec for armholes every second row as follows (the “X” indicates the number of times according to each size):

S: 3 sts 1X, 2 sts 1X, 1 st 2X

(M): 3 sts 1X, 2 sts 1X, 1 st 3X

L: 3 sts 1X, 2 sts 1X, 1 st 3X.

Dec for neck 4 (5) 5 sts when your work is 13 (14) 15 cm from the last ridges, then dec every second row as follows:

S: 2 sts 1X, 1 st 2X

(M): 2 sts 1X, 1 st 2X

L: 2 sts 1X, 1 st 3X.

Work to about 21 (23) 25 cm from the ridges. Finish with 1 ridge in CC1 and hold the last 9 (10) 11 sts on a thread or BO if you want to st the shoulder front and back pieces tog, otherwise BO and sew.

Back 64 (68) 74 sts:

Work and dec the armhole as in the frontpiece. Cont in stripes to about 19 (20) 21 cm from the ridge. New color (see the diagram) and put the 26 (26) 30 sts of the middle on a thread. Now work the shoulders. From the neckside dec in every second row as follows: 2 sts 1X and 1 st 1X. Finish with 1 ridge in CC1 and put the last 9 (10) 11 sts on a thread or BO.

Sleeves:

With CC1, CO 24 (28) 28 sts on 4 dpn’s and work k2p2 ribbing for 4 rnds, followed by 1 ridge garter st. Cont in stockinette st and stripes (follow the diagram) and inc 1 st in every st to 48 (56) 56 sts. Work 2 rnds. On the next rnd inc 2 (4) 4 sts to 50 (60) 60 sts. Work 17 (18) 19 cm, then 1 ridge garter st with CC1. At the same time dec 10 (10) 10 sts to 40 (50) 50 sts. Switch to MC and work cable braids for about 39 (40) 41 cm. Finish with 1 ridge garter st in CC1. Switch to CC2 and dec 6 sts under the arm. Use needle 5.5 and work moss st at the same time that you dec every other rnd 3 sts 1X, 2 sts 1X and 1 st 3 (2) 1X. Cont for 6 (7) 8 cm. Dec 1 st on each side every other rnd to 8 (10) 12 sts. BO.

Front edge: Take the 8 sts from the thread and with needle

6mm, k2p2 so the band has the same length as the jacket, then put the sts on a new thread.

Crochet the band and jacket together as follows: start with 1 sc, *3 ch, 1 sc. Do the same on the other side.

Neck edge: With needle 6mm, take the 8 sts from the

thre-ad and sts from the back piece and pick up sts, altogether 65 (70) 75 sts. Work k2p2 ribbing for 6 rows, BO. Attach 6 buttons (like the ones in the photo), or you can also use buttons and loops.

CO: cast on k2p2: knit 2, purl 2 st(s): stitch(es) cn: cable needle cont: continue dec: decrease

BO: bind off

sc: single crochet

(4)

- from angels with love!

02 01 04 03 06 05 08 07 10 09 12 11 14 13 16 15 18 17 20 19 22 21 24 23 25 26 27

En Happy Knitting utilizamos nuestro conocimiento y tiempo con el fin de ofrecer a nuestros clientes productos únicos. Por favor sea respetuoso de nuestros derechos, ya que no permitimos la reproducción o publicación de nuestros modelos y patrones, sin consentimiento previo. Si deseara compartir nuestros patrones, proporcione nuestro link, no los patrones mismos.

Diseñado para Happy Knitting por Magda Johnsen Como Tejer de Punto Un:

Cardigan Primaveral

Nivel Dificultad: Intermedio Talla: S - (M) - L

Medida Busto: 45 (49) 53 cm

Largo Total: 45 (52) 57 cm

Talle medido desde manga hacia abajo: 24 (27) 30 cm

Manga: 37 (40) 43 cm

Materiales: Hifa Trollgarn 100% lana (100 g = 114 m) Cantidad Materiales: Color Principal (CP) 750: 200 (200) 300 g Color Contrastante 1 (CC1) 751: 200 (200) 200 g Color Contrastante 2 (CC2) 748: 100 (100) 200 g Color Contrastante 3 (CC3) 745: 100 (100) 100 g Color Contrastante 4 (CC4) 752: 100 (100) 100 g Color Contrastante 5 (CC5) 740: 100 (100) 100 g

Muestra: 14 pts x 21 vtas puntada jersey = 10 x 10 cm Agujas Recomendadas y Otros Materiales:

Aguja circular diámetro pequeño/grande No. 6mm/US10 y agujacir-cular diámetro grande No. 5.5mm, 1 juego de 5 agujas doblepunta No. 6mm/US10, gancho crochet No. 5mm, 6 botones

Puntadas Utilizadas:

Punto Arroz:

1 p.d., 1 p.r. toda la vta, en la siguiente vta trabajar p.r. sobre p.d. y p.d. sobre p.r.

Punto Musgo:

todas las vtas p.d.

Punto Jersey:

p.d. por el derecho de la labor, p.r. por el revés de la labor. Repe-tir estas 2 vtas

Patrón de Franjas: 4 vueltas por cada color.

*El cardigan se teje de ida y vuelta, con excepción de las mangas.*

Abreviaturas Utilizadas:

Mon 142 (154) 162 pts en aguja 6mm y CC1 y trab resorte 2/2 (2 p.d., 2 p.r.) por 6 vtas, terminando los últimos 2 pts con 2 p.d. Colocar los primeros 8 y últimos 8 pts en imperdibles o aguja de torzadas. Cont con 126 (138) 146 pts y trab 1 aca-nalado (2 vtas) punto musgo en CC1. Alt color (referirse al diagrama para el color con el que deberá empezar, de acuerdo a la talla). Trab franjas por 6 cm y terminar con 1 acanalado punto musgo en CC1. A la vez, dism los pts a 124 (134) 144. Alt a CP y trab torzadas(trenzas) (ver el diagrama) y trab repe-ticiones 3 (4) 5 veces, seguido por 1 acanalado punto musgo en CC1.Cont con CC2 y aguja 5.5.mm y trab 12 vtas punto arroz, alt a CC1 y trab 1 acanalado punto musgo. Su trabajo

deberá haber alcanzado la sisa de los brazos para entonces. Dividir el trabajo en 3 secciones y alt a aguja 6mm. Seguir el esquema de franjas para el nuevo color y dism 6 pts bajo cada brazo como sigue: 24 (27) 29 p.d., dism 6 pts, 64 (68) 74 p.d., dism 6 pts, 24 (27) 29 p.d.

Delantero 24 (27) 29 pts:

Trab con puntada jersey siguiendo el diagrama de franjas. Dism para los brazos cada segunda vta como sigue (la “X” indica el número de veces de acuerdo a cada talla):

S: 3 pts 1X, 2 pts 1X, 1 pt 2X

(M): 3 pts 1X, 2 pts 1X, 1 pt 3X

L: 3 pts 1X, 2 pts 1X, 1 pt 3X.

Dism para el cuello 4 (5) 5 pts cuando la labor esté 13 (14) 15 cm de los últimos acanalados, luego dism cada segunda vta como sigue:

S: 2 pts 1X, 1 pt 2X

(M): 2 pts 1X, 1 pt 2X

L: 2 pts 1X, 1 pt 3X

Trab hasta aprox 21 (23) 25 cm de los acanalados. Terminar con 1 acanalado en CC1 y dejar en suspenso los últimos 9 (10) 11 pts en un hilo o rem si desea para hilvanar las piezas delantera y espalda juntas, de lo contrario rem y coser.

Espalda 64 (68) 74 pts:

Trab y dism para el brazo como en la pieza delantera. Cont las franjas hasta 19 (20) 21 cm del acanalado. Nuevo color (ver diagrama) y colocar los 26 (26) 30 pts del centro en un hilo. Ahora trab los hombros. Del cuello dism cada segunda vta como sigue: 2 pts 1X y 1pt 1X. Terminar con 1 acanalado en CC1 y colocar los últimos 9 (10) 11 pts en un hilo o rem.

Mangas:

Con CC1, mon 24 (28) 28 pts en 4 agujas doble punta y trab resorte 2/2 por 4 vtas, seguido por 1 acanalado punto musgo. Cont en puntada jersey y franjas (seguir el dia-grama) y aum 1 pt en cada pt hasta 48 (56) 56 pts. Trab 2 vtas. En la siguiente vta aum 2 (4) 4 pts hasta 50 (60) 60 pts. Trab 17 (18)19 cm, luego 1 acanalado punto musgo con CC1. Al mismo tiempo dism 10 (10) 10 pts hasta 40 (50) 50 pts. Alt a CP y trab torzadas(trenzas) por aprox 39 (40) 41 cm. Terminar con 1 acanalado punto musgo en CC1. Alt a CC2 y dism 6 pts bajo el brazo. Utilizar aguja 5.5 y trab punto arroz a la vez que disminuye en vtas alter-nas 3 pts 1X, 2 pts 1X y 1 pt 3 (2) 1X. Cont por 6 (7) 8 cm. Dism 1 pt a cada lado en vtas alternas hasta 8 (10) 12 pts. Rem.

Borde Delantero:

Tomar los 8 pts del hilo y con aguja 6mm, trab 2 p.d., 2 p.r. para que el borde tenga el mismo largo que el cárdigan, luego colocar los pts en un nuevo hilo. Unir el borde y cár-digan con gancho como sigue: comenzarcon 1 p.b., *3 cad, 1 p.b. Repetir del otro lado.

Borde del Cuello:

Con agujas 6mm, tomar los 8 pts del hilo y pts de la pieza de la espalda y levantar pts, en total 65 (70) 75pts. Trab resorte 2/2 por 6 vtas, rem. Fijar 6 botones (como los que se ve en la fotografía), o también puede usar botones y bucles.

Mon: montar trab: trabajar 2 p.d., 2 p.r.: 2 puntos derechos, 2 puntos revés pt(s): punto(s) vta(s): vuelta(s) cont: continuar Alt: alternar dism: disminuir Rem: rematar p.b.: punto bajo cad: cadena

(5)

- from angels with love!

*From frontside: *Work 4p, use a cable needle and put the 3 next sts behaind, (they are just waiting), work 3k, and work the 3k from the cable needle.* From backside: Work purl over the p sts and k over the k sts*

Knit Purl KABELDIAGRAM

This is 1 report

Talla L: Iniciar con CC3 Talla S: Iniciar con CC4 Talla M: Iniciar con CC5 COLORDIAGRAM for body

COLOR DIAGRAM for sleeves, all sizes

ENGLISH DIAGRAMS

Por el derecho: *trabajar 4 p.r., usar aguja torzadas y colocar los siguientes 3 pts para atrás (sólo están en espera), trabajar 3 p.d., y trabajar los 3 p.d. de la aguja de torzadas* Por el revés: trabajar los puntos como se presentan

Derecho Revés Diagrama de Torzadas

Esto es 1 repetición

size L: start with CC 3 size S: start with CC 4 size M: start with CC 5 Diagrama de colores para el cuerpo

DIAGRAMA DE COLOR para mangas, todas las tallas

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :