• No se han encontrado resultados

Pla de comunicació d obres:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Pla de comunicació d obres:"

Copied!
16
0
0

Texto completo

(1)

Pla de comunicació d’obres:

Projecte bàsic i d’execució de la coberta de les grades del camp de futbol de la Torre Roja

Pressupost de comunicació: 3.257,11 € + IVA

Direcció de Serveis de Comunicació Corporativa i Relacions Internacionals Gener 2020

(2)

El projecte

1

(3)

L’objectiu d’aquesta intervenció és cobrir la llotja i part de les grades del camp de futbol de la Torre Roja, actuant sobre una superfície d’aproximadament 52,80 m2 de llarg per 7,75 d’ample, incloent-hi l’espai que existeix des de l’inici del camp fins a la tanca perimetral del carrer.

Objectiu dels treballs:

El projecte

(4)

Es proposa una coberta de geometria i acabats similar a la que ja existeix als vestidors, per tal de mantenir la unitat estètica i la concordança entre el conjunt dels elements.

El projecte contempla la cobertura del tram central de les grades de la llotja i els dos trams adjacents a aquesta.

També es cobreix la zona de circulacions, per tal d’evitar esquitxades tant al carrer com a les graderies de l’última fila.

Descripció de la intervenció:

El projecte

(5)

L’estructura comptarà amb 14 pòrtics amb un eix que s’adapti als murs de la grada existent. Els pòrtics dels extrems estaran en voladís.

L’estructura mantindrà la cota horitzontal, adaptant els pilars a la inclinació del terreny i el canvi d’alçada dels murs de formigó de les grades.

El zenc per a l’acabat de la coberta i la xapa d’acer estirat –deployé- per a l’acabat inferior ajudaran a mantenir la unitat amb l’edificació ja existent.

Els paviments del carrer d’accés a les grades es reconstruiran amb els

mateixos pendents que els originals amb formigó rentat d’àrid de canto rodó, i amb un grau de lliscament de classe 3.

Descripció de la intervenció:

El projecte

(6)

L’inici de les obres està previst per a finals del mes de juny de 2020, i la durada estimada dels treballs serà d’aproximadament cinc mesos.

Inici de les obres i durada de la intervenció:

El projecte

(7)

El projecte

Pressupost total:

El pressupost per a la realització d’aquests treballs serà de 162.855,55 € + IVA.

(8)

La Comunicació

2

(9)

Objectius de la comunicació

• Informar a la ciutadania en general, i en especial als usuaris afectats, de l’objecte de les obres coordinant l’emissió de missatges per part de tots els agents implicats.

• Minimitzar les molèsties ocasionades per les obres necessàries, planificant la comunicació de les mateixes.

La Comunicació

(10)

La Comunicació

Públics a qui es dirigeix:

• Ciutadania que viu a l’entorn de les obres.

• Usuaris de les instal·lacions del camp de futbol de la Torre Roja.

• Ciutadania viladecanenca en general.

(11)

La Comunicació

Accions de comunicació:

Senyalètica:

El cartell promocional d’obra queda fora d’aquest pla de comunicació.

L’adjudicatari de les obres d’urbanització assumirà la producció i instal·lació del cartell seguint indicacions i criteris municipals (dimensions, disseny, imatge i ubicació). Es fixa partida pressupostària al plec de condicions tècniques del projecte.

(12)

La Comunicació

Accions de comunicació:

Elements i canals de difusió:

• Informació als mitjans municipals (viladecans.cat, Revista de Viladecans): redacció i difusió de notícies per informar sobre les mesures contemplades en el projecte.

• Xarxes socials: Facebook, Twitter, canal Youtube.

(13)

Cronograma d’accions de comunicació

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Elaboració elements informatius i de senyalètica

Web, butlletí, i xarxes socials

La Comunicació

(14)

El pressupost

3

(15)

Import total comunicació 3.257,11 € + IVA Fase (inici obra) → 75% (2.442,83 €)

Fase (Finalització obra) → 25% (814,27 €)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Porcentatges import

Fase - finalització de l'obra

Fase- inici obra

Pressupost

3

(16)

Moltes gràcies!

Carrer Santiago Rusiñol Prats, 8 – 08840 Viladecans, Barcelona Telèfon: 93 637 95 03

Referencias

Documento similar

De hecho, este sometimiento periódico al voto, esta decisión periódica de los electores sobre la gestión ha sido uno de los componentes teóricos más interesantes de la

Y tendiendo ellos la vista vieron cuanto en el mundo había y dieron las gracias al Criador diciendo: Repetidas gracias os damos porque nos habéis criado hombres, nos

Entre nosotros anda un escritor de cosas de filología, paisano de Costa, que no deja de tener ingenio y garbo; pero cuyas obras tienen de todo menos de ciencia, y aun

E Clamades andaua sienpre sobre el caua- 11o de madera, y en poco tienpo fue tan lexos, que el no sabia en donde estaña; pero el tomo muy gran esfuergo en si, y pensó yendo assi

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..

La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat

Aquesta estratègia de treball, que es basa en l´ús dels pictogrames com a material d´aprenentatge, ha afa- vorit el desenvolupament de la comunicació i expressió oral en els nens/es

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de