II Fòrum d Arts Escèniques Aplicades: Comunitat i Salut

Texto completo

(1)

Aplicades:

Comunitat i Salut

Institut del Teatre

20 i 21 de novembre de 2015

(2)

La singularitat de l’Institut del Teatre es basa en una trajectòria centenària, marcada per les vicissituds del país, i en l’enorme capital humà i cultural acumu- lat. Aquest capital el converteix en una institució consolidada i necessària.

Necessària perquè la cultura no és un luxe. Com diu Luisa Etxenike, la cultura no és una activitat del temps lliure, sinó allò que ens fa lliures tot el temps.

La cultura dóna entitat, identitat i sentit a la nostra vida, tant la individual com la col·lectiva.

Conscient d’aquest valor de la cultura, l’Institut del Teatre ha apostat darrera- ment per impulsar projectes relacionats amb l’aplicació de les arts escèniques en la comunitat, l’educació i la salut.

Després de celebrar el primer Fòrum per a la integració social d’arts escèniques i inclusió social, el 2013, va crear l’Obser- vatori de les Arts Escèniques Aplicades, un espai web que recull, documenta i difon l’activitat del sector.

La convocatòria del II Fòrum d’Arts Escèniques Aplicades, centrat en el tema de la comunitat i la salut, respon a aquest plantejament i vol contribuir a donar un nou pas endavant en aquesta direcció. Convé tenir en compte que la capacitat del teatre com a regulador i transformador del malestar i dels conflic- tes socials del teatre ja era coneguda a l’antiga Grècia. Gràcies a l’anomenada catarsi, els espectadors que anaven a

veure teatre es reconciliaven amb la ciu- tat i amb ells mateixos. Això s’havia de repetir una vegada i una altra perquè les tensions socials i personals es repetien, com es repeteixen, una vegada i una altra, encara en el nostre temps. Les arts escèniques han demostrat ser útils en programes terapèutics molt diversos, útils per als seus espectadors i, també i sobretot, per als actors, els creadors i els participants.

Per això, com a responsable de la Dipu- tació de Barcelona, màxima responsable de l’Institut del Teatre, desitjo que aquest Fòrum sigui un èxit i que els seus resul- tats contribueixin a fer una societat més culta i una comunitat en què la salut i el benestar arribin a tothom.

Mercè Conesa i Pagès

Presidenta de la Diputació de Barcelona

Benvinguda

(3)

A vegades el millor de les arts escèni- ques no s’ha d’anar a buscar a les grans sales comercials, a vegades el millor del teatre i de la dansa, allò més genuí i íntimament relacionat amb la transforma- ció i millora de les persones s’ha d’anar a buscar simplement allà on és més necessari.

El II Fòrum de les Arts Escèniques Aplicades: Comunitat i Salut neix com una segona edició del I Fòrum d’Arts Escèniques i Inclusió Social, que es va dur a terme l’octubre de 2013, però amb una ambició més gran pel que fa a la durada i el contingut de les sessions programades.

Esperem comptar, a més a més, amb la participació activa de la comunitat docent de l’Institut del Teatre, així com dels seus estudiants i graduats.

Les activitats relacionades amb l’ús de les arts escèniques en contextos terapèutics i d’exclusió social o política no paren de créixer en el nostre país.

L’Institut del Teatre, en tant que centre de formació, documentació i recerca, ha pogut veure com els àmbits d’inter- venció dels graduats en arts escèniques s’ha anat ampliant darrerament més i més en iniciatives que van des d’aplicar el teatre als hospitals i a les presons fins a fer dansa o música amb persones amb diversitat funcional. I els exemples són cada cop més valuosos, rellevants i commovedors.

El II Fòrum de les Arts Escèniques Apli- cades: Comunitat i Salut vol fer justícia a aquest important moviment, donar-li la visibilitat i el reconeixement que es mereix, així com posar en contacte professionals, iniciatives i interessos, per parlar i debatre, per sumar esforços, per reflexionar i per somniar tots junts sobre com volem que siguin les arts escèni- ques aplicades en el futur.

Aquesta vegada posarem, doncs, èmfasi, a escoltar els professionals que s’han endinsat en l’aplicació de les eines performàtiques en contextos socials i de salut.

Durant dos dies, hi haurà debats, mostra d’experiències destacades, exposició de processos de creació i recerca, i tallers pràctics, que esperem puguin apor- tar-nos a tots plegats una mica més de coneixement; però, alhora, nous interro- gants i inquietuds per resoldre.

Magda Puyo i Bové

Directora general de l’Institut del Teatre

(4)

La imatge del Fòrum

La imatge d’aquest Fòrum ha estat pels organitzadors, un tresor, un regal que ens ha ofert Susoespai i que compartim amb tots vosaltres.

El Susoespai, Creació i Salut Mental, és un centre de creació artística permanent que dóna als participants la possibilitat de desenvolupar les seves capacitats creatives, de gaudir de l’art i de compar- tir vivències artístiques.

Les propostes educatives giren entorn les obres del Museu Nacional d’Art de Catalunya, la Fundació Joan Miró i la Fundació Antoni Tàpies. L’equip docent està constituït per professors llicenciats en Belles Arts, tècnics en educació de museus i artistes col·laboradors.

El projecte vol facilitar la inclusió dels membres del col·lectiu Susoespai, a la vida cultural i social de la ciutat i augmentar la seva socialització, alhora que proporciona estímuls i motivacions que els ajuden a fer i descobrir les seves potencialitats creatives.

A través del treball creatiu, es pot afavo- rir el procés de trencar barreres i suprimir silencis, alhora que es millora la qualitat de vida de les persones mitjançant el món del museus i de la pràctica artística.

La imatge triada pel II Fòrum d’Arts Es- cèniques i Inclusió Social, sorgeix a partir de conèixer l’obra de Jackson Pollock i treballar amb la gestualitat i expressivitat de la mà.

Obra feta amb els dits i pinzell i utilitzant pintura tempera.

(5)

La necessitat d’expressar-se i comuni- car-se es vehicula estèticament a través de les diferents expressions artístiques.

Les arts també tenen, però, altres valors educatius, comunitaris i socials, i contri- bueixen a generar benestar i augmentar la qualitat de vida. L’acte i el procés creador són instruments poderosos que afavoreixen la salut de les persones.

Volem reflexionar, dialogar i compartir amb artistes i professionals de diferents sectors que viuen dia a dia experiències de millora de la vida i del benestar a tra- vés de l’art. En la mesura que aquestes experiències treballen per respondre a criteris ètics i socials proposem do- nar-les a conèixer i debatre-les conjun- tament.

Estem convençuts de que els projectes creatius èticament rigorosos són motors de canvi personal i social en ells matei- xos. Des de fa temps han existit objec- tius comuns entre artistes i professionals de la salut que han contribuït a generar condicions més favorables per a la millo- ra i el benestar de les persones.

Creiem en els artistes compromesos amb el seu entorn social. Els artistes que s’impliquen en un procés creatiu amb la comunitat es transformen ells mateixos i alhora les persones amb qui treballen.

S’arriba a un aprenentatge mutu. El públic, d’altra banda, tampoc és passiu, també es transforma.

En definitiva les arts escèniques són un motor de canvi, transformació i cohe- sió en tant que interroguen i dialoguen de forma privilegiada amb les nostres capacitats creadores i amb el seu vincle social.

Presentació

Generar salut a través

de la capacitat creativa

(6)

Divendres 20 de novembre

13 a 15 h Hall de l’IT planta 0

15 a 15.30 h Teatre Ovidi Montllor

15.30 a 16.15 h Teatre Ovidi Montllor

Arribada i acreditació

Visites guiades a l’exposició La Memòria de les Arts Efímeres.

Durada de la visita 30’

Inauguració

Magda Puyo

Directora general de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona

Ponència

Generar Salut a través del Somriure

Angie Rosales

Presidenta i fundadora de Pallapupas

Acompanyada de Montse Roig, infermera d’oncohematologia pediàtrica de l’Hospital de dia de Sant Joan de Déu

Presenta:

Mercè Mariné Directora acadèmica de l’Escola Superior d’Art Dramàtic –ESAD–, de l’Institut del Teatre

Programa

(7)

16.15 a 19 h

16.15 a 17.45 h Teatre Ovidi Montllor

17.45 a 19 h

Diàleg

La Creació Escènica com a Generadora de Benestar

Àngels Margarit Coreògrafa i ballarina.

Directora d’Àngels Margarit- Cia. Mudances

Didier Ruiz

Director de La compagnie des Hommes

Juan Carlos Corazza Director de teatre i mestre d’actors

Presenta i modera:

Raimon Àvila

Coordinador Acadèmic de l’IT

Debat amb Fila zero i el públic

Obrirà el debat amb la fila zero:

Janice Parker

També hi intervindran, representants del Consell Rector de l’OAEA:

Gemma Carbó –Presidenta de Conarte Inter- nacional–, Jordi Carrillo –Coordinador artístic del TNC–, Francesc Casadesús –Director del Mercat de les Flors–, David Marín –Director del Teatre Sagarra– i Isabella Petith –Society Projects Manager, British Council.

Professorat de les escoles de l’IT:

Rosa Alba, Elisenda Castell, Andrés Corchero, Raimon Molins, Bibiana Puigdefàbregas, Roberto Romei i Ester Vendrell.

19 a 19.30 h Bar de l’IT

19.30 a 20.30 h Aula doble

20.30 a 21.15 h Auditori

Punt de Trobada

Jam entreteniment musical per membres del Col·lectiu d’instrumentistes de l’IT

PRESENTACIÓ DEL LABORATORI DE DANSA INTEGRADA

Dirigit conjuntament per:

Jordi Cortés

Ballarí, coreògraf i co-director de la Cia. Alta Realitat

Catherine Allard

Directora d’IT Dansa Jove Companyia

Presentació del Laboratori-Taller de dansa integrada i altres capacitats, sorgit del treball conjunt dels ballarins d’IT Dansa Jove Companyia i membres del col·lectiu Liant la Troca.

En acabar s’obrirà el debat amb el públic.

L’accés a aquesta activitat és amb ENTRADA*

VIDES DIVERSES Passi i debat

Vides Diverses, a través dels testimonis dels seus protagonistes, ofereix models de referèn- cia per a persones amb discapacitat que fins al moment no s’han vist capaces de decidir el seu

propi projecte de vida; alhora, visibilitza aques- tes persones, sovint silenciades en la societat.

Accés sense entrada, limitat a l’aforament de la sala.

(*): Pels diferents espectacles que requereixen entrada és imprescindible:

Enviar un correu a: teatres.it@institutdelteatre.cat indicant funcio/ns que es vol veure i nom i cognoms de la persona.

Aforament limitat. Reserves fins les 14h del mateix dia de la funció.

Recollida d’entrades a la taquilla del teatre des de 2 hores abans i fins 15’ abans de la funció.

(8)

Dissabte 21 de novembre

9 a 9.30 h

9.30 a 11.45 h

11.45 a 12 h

Nous entorns de creació i intervenció:

Informe-diagnòstic de les Arts Escèniques Aplicades

Informe del Diagnòstic sobre les Arts Escèniques Aplicades a la comunitat, la salut i l’educació.

Jordi Baltà

Investigador i consultor en gestió i polítiques culturals

Eva García

Assessora i especialista en arts escèniques aplicades

Presenta:

Àngels Nogué

Directora del’OAEA de l’IT

Diàleg

El Procés Artístic per a la Millora de la Salut

Catherine Clancy Músicoterapeuta Cesc Gelabert Coreògraf i ballarí Jordi Forcadas

Director artístic del Forn de teatre Pa’tothom Miquel Izuel Director del Màster en Artteràpia de la UdG.

President de Grefart

Tomás Motos Pedagog especialista en teatre aplicat Raúl Vaimberg Metge psiquiatre, Psicodramatista, Director de GRUP

Presenta i modera:

Antonio-Simón Rodriguez Coordinador d’Arts Escèni- ques Aplicades

de l’IT

Break

9.30 a 11 h Teatre Ovidi Montllor

11 a 11.45 h

Debat amb Fila zero i el públic

Persones convidades a la Fila zero:

Joel Alvarez –Marabal–, Ester Bonal –Xamfrà–, David Martínez –La Nave Va–, Carme Mayugo –Artibarri– i Núria Sampere –Escola de Música de l’Hospitalet.

Professorat de les escoles de l’IT:

Catherine Allard, Moreno Bernardi, Andreu Carandell, Pepelú Guardiola i Agustí Ros.

Alumnat de l’IT:

Mireia Casado

(9)

12 a 14 h

15.30 a 16.45 h Teatre Estudi

(Teatre) Espai Scanner

(Dansa) 12 a 13 h Teatre Ovidi Montllor

Debat a dos

Espai públic: Comunitat i Salut

Una visió des de l’àmbit social i comunitari i una altra des de la salut mental.

Manuel Delgado Antropòleg

Àngels Vives

Presidenta de la Fundació Congrés Català de Salut Mental

Presenta i modera:

Víctor Cabré Psicòleg

Presentació de Processos de Creació

El procés creatiu des del seu inici fins la posada en escena.

Grups simultanis:

TEATRE Didier Ruiz

Director de La compagnie des Hommes

Experiències amb persones més grans de 75 anys Presenta:

Esther Bové Professora de l’IT

DANSA Janice Parker

Directora Artística de Janice Parker Projects

Explicarà el seu treball amb persones grans Presenta:

Alexis Eupierre Professor de l’IT

Col·labora: British Council Torn de preguntes amb el públic en acabar les presentacions

13 a 14 h

Debat amb Fila zero i el públic

Persones convidades a la Fila zero:

Manel Anoro –L’Altre Festival–, Núria Carrera –Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya–, Eva García –transFORMAS–, David Ibáñez –Fira Mediterrània–, Joan López i Elies Martínez –Ateneu de 9 barris.

Professorat de les escoles de l’IT:

Txiki Berraondo, Elena Dueso, Jordi Fàbrega i Mercè Mateu.

(10)

15.30 a 18.30 h

16.45 a 18.30 h Teatre Estudi

(Teatre) Espai Scanner

(Dansa)

18.45 a 19.00 h Bar de l’IT 18.30 a 18.45 h

Procés de creació d’una pintura mural

Elaboració d’una pintura mural per part

del col·lectiu Susoespai. 18.45h: Presentació del treball i explicació del procés.

Amb la col·laboració dels artistes:

Nora Ancarola, Adelina Boyle i Jordi Perona.

Presentació d’experiències

Experiències d’arts escèniques amb fins terapèutics o d’inclusió social.

Grups simultanis:

TEATRE Manel Anoro:

La trifulga dels Fútils Àngels Aymar:

100FEMMES Carme Vilar:

Vínculos

Enric Nolla, Vicky Rangel i Antonio-Simón Rodríguez:

Tu no surts a la foto Glòria Rognoni:

FEMAREC

Presenta i modera:

Carme Portaceli Professora de l’IT

DANSA

Carolina Alejos i Sílvia Elgarrista:

Marge Contemporani Alvaro de la Peña:

Barris en Dansa Maxime Iannarelli:

Sisè sentit – experiències artístiques amb invidents Àngels Margarit:

Urbs

Susana Pérez:

Ballant amb Alzheimer Presenta i modera:

Carles Salas

Director del Centre d’Osona de l’IT

Torn de preguntes amb el públic en acabar les presentacions

Presentació d’una pintura mural

Fina Alert, professora de Susoespai i membres d’aquest col·lectiu.

Presenta:

Anna Solanilla Professora de l’IT

Break

(11)

19 a 20 h Teatre Estudi

20 a 20.45 h Trobada al Bar de l’IT Aula de Flamenc

20 a 21.30 h Espai Scanner

21.30 a 23 h Teatre Ovidi Montllor

PER QUÈ A MI

Obra de Teatre Fòrum sobre l’assetjament escolar, a càrrec de joves del Forn de teatre Pa’tothom i l’alumnat de l’Escola Superior d’Art Dramàtic –ESAD.

Dirigida per: Jordi Forcadas –Director artístic del Forn de teatre Pa’tothom.

Interpretada per: Nerea Ribas, Júlia Rocabayera, Anamí Freitas, Mora Giordana, Amy Claire Delgadillo, Nicole Sandino, Alejandro Claveria (Nano), Antonio Fernández i Joan Escolà.

Després d’un procés partici- patiu d’un any, els joves han treballat una temàtica que els preocupa. Mitjançant l’obra

ho plantegen al públic per debatre possibles solucions.

L’accés a aquesta activitat és amb ENTRADA*

PRÀCTICA DE MUSICOTERÀPIA

Taller de percussió partici- patiu, amb Pau Gimeno, Músicterapeuta –Sant Joan de Déu.

Presenta: Sònia Gainza

–Directora d’Apropa Cultura Amb la col·laboració de membres del Col·lectiu d’Instrumentistes de l’IT.

FIVE DAYS TO DANCE Passi i debat

Passi de la pel·lícula que mostra el procés de treball de dos coreògrafs amb un grup d’adolescents d’un institut.

Els joves deixen el seu programa escolar i es submergeixen durant cinc

dies en un procés creatiu de dansa teatre. Aprenen a moure’s i expressar-se amb el seu propi cos, a unir-se als altres participants en un mateix repte i a compartir les seves emocions amb el públic.

En acabar el visionat s’obrirà debat entre el públic i els co- reògrafs d’aquesta proposta –Amaya Lubeigt i Wilfried Van Poppel.

Accés sense entrada, limitat a l’aforament de la sala.

2015 COM A POSSIBILITAT

Joves d’entre 15 i 20 anys, estudiants de tres instituts de Barcelona –l’Institut Miquel Tarradell, l’Institut Milà i Fontanals i l’Institut Consell de Cent– ens parlaran de les seves inquietuds, pors i desit- jos, del seu passat i de com imaginen el seu futur.

Sota la direcció de Didier Ruiz, han après a educar la veu i seu el cos per poder ex- pressar–se dalt d’un escenari.

En acabar, s’obrirà el debat entre el director –Didier Ruiz–

i el públic.

Col·laboren:

Districte de Sants-Montjuïc i Districte de Ciutat Vella Ajuntament de Barcelona L’accés a aquesta activitat és amb ENTRADA*

Cloenda del II Fòrum d’Arts Escèniques Aplicades

(*): Pels diferents espectacles que requereixen entrada és imprescindible:

Enviar un correu a: teatres.it@institutdelteatre.cat indicant funcio/ns que es vol veure i nom i cognoms de la persona.

Aforament limitat. Reserves fins les 14h del mateix dia de la funció.

Recollida d’entrades a la taquilla del teatre des de 2 hores abans i fins 15’ abans de la funció.

(12)

Ponents

Carolina Alejos

Graduada en Psicomotricitat, Màster en Dansa Moviment Teràpia.

És codirectora de la Plataforma Marge Contemporani. Treballa com psicotera- peuta a través del moviment, impulsa projectes de dansa inclusiva i desenvolu- pa activitats de formació i investigació en dansa aplicada.

Fina Alert

Coordinadora i professora de Susoespai.

Llicenciada per la Facultat de Belles Arts de Barcelona. Tècnica del Departament d’Educació, del Museu Nacional d’Art de Catalunya. El 2000 inicia el programa:

El MNAC, una opció per als Serveis de Salut Mental, es tracta dels Serveis de Rehabilitació Comunitària (SRC) de la Xarxa Pública de Salut Mental de Catalu- nya. Des de 2009 coordina l’ Associació Susoespai - Creació i Salut Mental, enti- tat que apropa els museus d’art a l’àmbit de la salut mental mitjançant la pràctica artística.

Catherine Allard

Directora artística d’IT Dansa Jove Companyia.

Va Iniciar la seva trajectòria professional el 1980 al Junior Ballet del Nederlands Dans Theater, i dos anys més tard va ingressar al Nederlands Dans Theater.

El 1990 entra a la Compañía Nacional de Danza com a ballarina principal. Cinc anys després crea les seves primeres coreografies i des de 1996, és la directora d’IT Dansa.

Foto: Colita.

(13)

Manel Anoro

Director de la companyia estable de teatre La Trifulga dels Fútils.

Llicenciat en Medicina el 1995. Metge de Família des del 2000. Exerceix al CAP Besòs de Barcelona.

Director, des de la seva fundació l’any 2000, de la companyia estable de teatre La Trifulga dels Fútils. Director de l’Altre Festival - Festival Internacional d’Arts Escèniques i Salut Mental celebrat al juny del 2015 a Barcelona.

Àngels Aymar

Actriu, dramaturga i directora d’escena.

Més d’una vintena d’obres escrites, traduïdes a altres llengües, publicades, guardonades o estrenades a Europa, els Estats Units, a l’Amèrica Llatina, al Carib i Àsia. El mes de setembre d’enguany ha estrenat a Nova York Hearts Beating Like Drums

Catherine Clancy

Músicoterapeuta.

Doctora en Investigació Pedagògica (FPCEE-Blanquerna - Universitat Ramon Llull) Professora del Màster de Músicoteràpia de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

Musicoterapeuta d’ ASPACE.

Col·laboradora de l’Auditori Apropa, en el projecte: Un Matí d’Orquestra.

(14)

Juan Carlos Corazza

Director de teatre i mestre d’actors.

Creador del Estudio Corazza para el Actor. Imparteix tallers i màster classes a diversos països. És “coach” de molts actors i actrius actuals. Director de la companyia Teatro de la Reunión.

Jordi Cortés

Ballarí, coreògraf i codirector de la Cia.

Alta Realitat.

Premi Ciutat de Barcelona 2004. Ha estat intèrpret de companyies com Lanònima Imperial, Mudances, Metros, DV8 Physical Theatre, Nigel Charnock, EN-KNAP o la Nacional Theater Com- pany of London.

És el director de Liant la Troca, un col- lectiu de Dansa Integrada constituït el 2011 a partir d’uns tallers organitzats per Patricia Carmona a l’Espai Roca Umbert de Granollers. El grup està format per persones amb diferents capacitats tan artístiques com motrius.

Manuel Delgado

Antropòleg

Llicenciat en Història de l’Art i doctor en antropologia per l’UB. És professor titular d’antropologia a la Universitat de Barce- lona. Escriptor i autor de diversos llibres i articles. Premi Anagrama d’Assaig 1999.

Ponent a la Comissió d’Estudi sobre la immigració del Parlament de Catalunya.

(15)

Alvaro de la Peña

Ballarí

Director de la companyia Iliacan, co- fundador de La Caldera i professor de l’Institut del Teatre. Ha realitzat també espectacles per òpera i teatre musical.

A partir de l’any 2009 desenvolupa una línia de treball que denomina Dansa per a qualsevol, amb la qual pretén apro- par la dansa a la societat. Parteix de la premissa de que, encara que la dansa no és per a qualsevol, qualsevol hi pot tenir accés.

Sílvia Elgarrista

Dansa moviment, terapeuta, docent i investigadora en dansa.

Codirectora de la Plataforma Marge Contemporani i de la Unitat de Cos i Mo- viment per a la salut a l’Institut Neurolò- gic de Barcelona. Treballa en l’aplicació, formació i investigació de la dansa en poblacions especials i en projectes cul- turals d’impacte social. Dansa aplicada i inclusiva.

Jordi Forcadas

Director artístic del Forn de teatre Pa’tothom

Fundador del Forn de teatre Pa’tothom i pioner a nivell nacional del Teatre de l’Oprimit (A. Boal) amb el que desenvolupa diferents projectes per a la defensa dels drets humans, la lluita per a l’eradicació de pràctiques que generen exclusió social i per a la cerca de models socials alternatius. Ha desenvolupat una escola amb línies pedagògiques pròpies.

(16)

Cesc Gelabert

Codirector, coreògraf i ballarí

Neix el 1953 a Barcelona, és codirector, coreògraf i ballarí. El 1972 crea la prime- ra coreografia. L’any 1985, amb Lydia Azzopardi, formen Gelabert Azzopardi Companyia de Dansa, nom sota el qual estrenen més de trenta produccions.

Després d’anys associats al Teatre Lliure de Barcelona, la companyia passa a ser- ne resident l’any 2003, fins l’any 2012.

Des de l’inici dels anys vuitanta fins el 2003, Gelabert Azzopardi ha estat companyia resident del Hebbel Theater de Berlín.

Pau Gimeno

Musicoterapeuta.

Músic i musicoterapeuta treballa mitjançant els cercles de percussió entenent la música com una experiència afavoridora de la salut i qualitat de vida.

Treballa amb persones afectades per un trastorn mental greu.

Miquel Izuel

Director del Màster en Artteràpia de la UdG. President de Grefart.

Vicepresident FEAPA.

Artterapeuta. Psicoanalista. Llicenciat en psicologia per la UB. EuroPsy Specialist in Psychotherapy (EFPA). President de GREFART (Associació Professional d’Art- terapeutes). Vicepresident de la FEAPA.

Comissari de les Jornades en Salut, Educació i Comunitat. Vicepresident de C.FRONTS (Clínica en les Fronteres.

Associació per a l’atenció de la Salut).

Director i Professor del Màster Integratiu en Artteràpia i del Diploma de Postgrau en Artteràpia de la Universitat de Girona.

(17)

Maxime Iannarelli

Ballarí. Co-fundador de Sisè Sentit Diplomat del Conservatoire National Su- périeur de Musique et de Dansa de Paris a l’any 2000, va ser becari de l’Académie Française i del Ministeri Francès de Cultura a Taiwan en Taipei Nacional Uni- versity of the Arts. De les seves explora- cions coreogràfiques destaca el treball amb actors, músics i artistes visuals, així com diversos grups d’actuació com arquitectes (Jelly Fish a Taiwan) i artistes invidents (Shin Bodo a Taiwan).

Ha col·laborat com assistent del coreò- graf Jo Stromgren per a les companyies IT Dansa i Cloud Gate Dance Theater a Taiwan.

Des del 2009 és professor a l’Institut del Teatre

Amaya Lubeigt

Ballarina

Nascuda a San Sebastián el 1963. Des del 1992 fins al 2007 va estar treballant amb Susanne Linke, Urs Dietrich i Pina Bausch en el Bremer Tanztheater. A partir del 2008 és ballarina i assistenta artística a DE LooPERS tanztheater / dance2gether.

Premi Dedicación a la Danza 2014, a San Sebastián.

Àngels Margarit

Coreògrafa i Ballarina. Directora d’Àngels Margarit - Cia. Mudances Dedicada a la dansa en les diferents vessants, ballarina, pedagoga i core- ògrafa. L’any 1985, inicia la trajectòria amb la seva companyia Àngels Margarit - Cia. Mudances i crea els seus propis projectes en diferents àmbits i formats.

En el camp de la pedagogia ha desen- volupat diversos programes pedagògics i regularment imparteix cursos, tallers i repertori a Espanya, Europa i Amèrica.

Al llarg de la seva trajectòria ha rebut nombrosos i prestigiosos premis nacionals i internacionals .

(18)

Tomás Motos

Pedagog especialista en teatre aplicat Doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació. Professor titular de la Universitat de València. Autor de nombrosos articles i llibres sobre tècniques dramàtiques, creativitat i teatre aplicat. Ha publicat dues obres de teatre.

Enric Nolla

Dramaturg i pedagog.

Autor teatral d’obres com Hurracan, Tractat de blanques, Safari, Sortida d’emergència, Còlera, El berenar d’Ulisses i Visita a les zones humides de la reserva, entre d’altres. Professor a l’Institut del teatre en la matèria dramatúrgia.

Janice Parker

Directora artística de Janice Parker Projects.

Coreògrafa resident a Edimburg amb una gran projecció nacional i internacional.

Desenvolupa i participa en nombrosos projectes de dansa en els que sovint col·labora amb persones de totes les edats i habilitats, professionals i no professionals de la dansa. Exerceix la docència amb regularitat.

Les seves propostes tenen molt en compte el context, el lloc i sobretot la persona. Està especialment interessada en el desenvolupament dels nous llenguatges del moviment que provenen de persones sense una formació en dansa. Janice es planteja: qui pot ballar?

Què pot ser dansa?

(19)

Susana Pérez Testor

Ex-ballarina, Doctora en Psicologia, coordinadora del projecte:

Ballant amb L’Alzheimer.

Ex-ballarina del grup Arsis Ballet de Cambra i Doctora en Psicologia.

Coordinadora dels projectes de recerca:

Dansa Esquema Corporal i Ballant amb l’Alzheimer, els quals estudien els beneficis que aporta la pràctica de la dansa als seus participants. Actualment professora a Blanquerna, Universitat Ramon Llull, al Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre i tutora de projectes del Màster de Dansa Moviment Teràpia de la UAB.

Vicky Rangel

Psicòloga Clínica i Terapeuta familiar Psicòloga i terapeuta familiar, especialista en trastorns mentals.

Acreditada per la Societat Catalana de Teràpia familiar. Professora associada a la Universitat de Vic. Terapeuta de l’Equip d’atenció en trastorns psicòtics a la Unitat de psicoteràpia de l’Hospital de Sant Pau.

Antonio-Simón Rodríguez

Director d’escena i pedagog

Llicenciat en Art Dramàtic (IT). Màster en Psicologia i Psicoteràpia Analítica (UAB - Fundació Robert Sant Pau).

Terapeuta Gestalt. Va ampliar estudis al Conservatoire National Superieur d’Art Dramatique de Paris (CNSAD).

Ha posat en escena textos clàssics i contemporanis, ha treballat en teatres públics i en sales alternatives. Des de 1996 és professor de l’Institut del Teatre.

Actualment és també Coordinador d’Arts Escèniques Aplicades de l’Institut del Teatre

(20)

Glòria Rognoni

Actriu i directora de teatre

Es forma teatralment en la companyia de Teatre Els Joglars. A rel d’una accident durant l’enregistrament de l’obra ”Alies Serrallonga” per a TV, resulta afectada per una lesió medul·lar que l’encamina vers la direcció teatral. Des de l’any 1997 dirigeix la companyia de Teatre de Femarec on els intèrprets son perso- nes amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental. S’han estrenat 18 obres de creació pròpia que han obtingut el reconeixement de públic i crítica així com, la “Menció Honorífica en l’Apartat de les Arts Escèniques del Premis Ciutat de Barcelona 2004” i el “Premi d’Honor BBVA 2014 de Teatre” entre d’altres.

Angie Rosales

Fundadora de Pallapupas

Actriu de formació, emprenedora d’acti- tud, mare de tres fills va descobrir fa uns anys que el teatre podia ser una eina de gran utilitat a dins dels hospitals, un lloc inimaginable.

Didier Ruiz

Director de La compagnie des Hommes Director de La compagnie des Hommes des de 1999. M’agrada inventar cada ve- gada nous espais, noves relacions amb el públic. Centrat en els temes del record i el retrat, faig col·leccions de cares, de veus, de cossos... A partir de textos d’autors d’avui i també de les vivències personals d’aquells que sense ser actors ens parlen de les seves vides.

Carme Vilar

Actriu, directora, dramaturga i professora de teatre.

Des de l’any 2009 és dinamitzadora de Teatre Social de Pallapupas (Pallassos d’Hospital) on també dirigeix la Compa- nyia de Teatre de Joves i la companyia de teatre “Vínculos”

Foto: Thierry Caron

(21)

Wilfried Van Poppel

Coreògraf

Nascut a Holanda el 1958. Durant més de vint anys va estar treballant com a ballarí i coreògraf a diverses companyies de dansa teatre, abans de fundar el 2004 la companyia DE LooPERS-tanztheater a Bremen. El 2009 inicia els projectes de dansa comunitària dance2gether.

Premi del Word Dance Congress 1993 a San Francisco.

Raúl Vaimberg

Metge psiquiatre, Psicodramatista, Director de GRUP.

Metge Psiquiatre. Doctor en

psicologia per la UB. Psicodramatista.

Psicoterapeuta. Director de GRUP.

Director del postgrau en psicoteràpia de grup i psicodrama per IL3 – Universitat de Barcelona.

Àngels Vives

Metge. Especialista en Pediatria i Psiquiatria. Psicoanalista.

Docent i supervisora de diferents equips de professionals que treballen en l’Àrea de Salut Mental i Benestar Social.

Presidenta de la Fundació Congrés Català de Salut Mental. Membre de Grup Alfa. Institut de treball Grupal i Familiar.

Membre de l’Associació Esther Bick per l’Observació de Bebès. Membre de la Plataforma per la defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental.

(22)

Activitats i espectacles

JAM ENTRETENIMENT MUSICAL

Divendres 20 de novembre, 19.00 h - Bar de l’IT

Jam, per a relaxar-nos i gaudir amb el ritme d’alguns membres del Col·lectiu d’instrumentistes de l’IT.

L’equip de 28 músics i instrumentistes de l’IT està format per pianistes clàssics, de jazz, percussionistes, guitarristes, cantants, directors musicals, composi- tors, arranjadors, productors, repertoris- tes, dissenyadors de so, pedagogs...

En definitiva, un col·lectiu especialitzat en tot tipus d’activitat musical i sonora vinculada a les arts escèniques i del mo- viment, tant en la seva vessant artística com pedagògica.

El col·lectiu treballa transversalment amb totes les escoles de l’Institut:

l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) ,el Conservatori Superior de Dansa (CSD - coreografia i pedagogia), el Conservatori Professional de Dansa (CPD - clàssic, contemporani i espanyol) i l’Escola Superior de Tècniques de les

Arts de l’Espectacle (ESTAE), i conforma un equip humà únic a Europa amb un gran potencial artístic i pedagògic i amb l’objectiu clar d’adaptar la seva activitat i objectius als reptes de la societat de la informació i el coneixement.

(23)

VIDES DIVERSES

Divendres 20 de novembre, 20.30 a 21.15 h - Auditori

El documental Vides Diverses mostra la necessitat i capacitat d’autonomia de les persones amb discapacitat física. Des de la defensa de la diversitat en la societat, ens interroga sobre com ens veiem i com ens afecta la mirada dels altres, i ens apel·la a defensar el dret de totes les persones a decidir sobre la pròpia vida i a tenir les mateixes oportunitats.

En acabar el passi obrirem el debat amb els creadors.

LABORATORI TALLER DE DANSA INTEGRADA

Divendres 20 de novembre, 19.30 h - Aula doble

Presentació del resultat final del labora- tori realitzat conjuntament entre IT Dansa i Liant la Troca. Aquests dos col·lectius han estat treballant junts durant una setmana en un taller de creació, en el marc del Cicle Capacitats del Mercat de les Flors. La complicitat, el respecte, l’escolta, l’amor i l’humor que ha sorgit d’aquest treball és el que transmet la presentació que veurem en el marc del II Fòrum d’Arts Escèniques Aplicades.

Liant la Troca – És el col·lectiu de dansa integrada constituït el 2011 a partir dels tallers dirigits per Jordi Cortés i organit- zats per Patricia Carmona a l’espai la

Troca del Roca Umbert de la ciutat de Granollers. El grup està compost per persones amb diferents capacitats tant artístiques com motrius; per aquesta raó apropa a l’espectador a conceptes com capacitat, integració, accessibilitat o inclusió.

IT Dansa Jove Companyia de l’Institut del Teatre

IT Dansa és un projecte pedagògic de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, creat com a curs de postgrau per al perfeccionament de la formació de joves ballarins. Aquest curs, de dos anys de durada, permet a 16 ballarins- alumnes, seleccionats mitjançant audició, completar la seva formació amb

coreografi¬es de destacats artistes i amb un programa d’actuacions en esce- naris del circuit teatral.

Des de la seva presentació l’any 1998, IT Dansa s’ha consolidat com una impor- tant eina de formació, d’inserció laboral i de descobriment de nous talents. En aquest temps, el projecte ha demostrat ser un vehicle òptim de divulgació de la dansa, amb coreografies que arriben amb força i sensibilitat a tots els públics, empeses pel dinamisme, la frescor i la potència interpretativa dels seus balla- rins.

Foto: Luís San Andrés

(24)

PROCÉS DE CREACIÓ D’UNA PINTURA MURAL

Dissabte 21 de novembre, 18.45 h - Bar de l’IT

Elaboració una pintura mural pel col·lectiu Susoespai.

Treball amb la col·laboració dels artistes:

Nora Ancarola, Adelina Boyle i Jordi Perona.

La creació de l’ obra no comença aquest dissabte, ja fa un mes que la Fina Alert va explicar el projecte als participants.

Han vingut a veure l’Insitut del Teatre, com respira aquest espai, quina és la seva música i els moviments dels que hi estudien o treballen. Amb tot això cada artista té alguna cosa per explicar i un

espai comú, en blanc per compartir. El resultat , aquest dissabte.

Explicació de Fina Alert, professora de Susoespai i membres d’aquest col·lectiu del treball previ el procés artístic.

PER QUÈ A MI?

Dissabte 21 de novembre, 19.00 h - Teatre Estudi

Obra de Teatre Fòrum sobre l’assetja- ment escolar, a càrrec de joves del Forn de teatre Pa’tothom i l’alumnat de l’Esco-

terpretada per: Nerea Ribas, Júlia Roca- bayera, Anamí Freitas, Mora Giordana, Amy Claire Delgadillo, Nicole Sandino, Alejandro Claveria (Nano), Antonio Fernández i Joan Escolà.

Sinopsi: Un grup de joves tenen dinàmi-

convivència, i que l’envolten d’ignoràn- cia, silenci i passivitat.

Després d’un procés participatiu d’un any, els joves han treballat una temàtica que els preocupa. Mitjançant l’obra ho plantegen al públic per debatre possibles

(25)

PRÀCTICA DE MUSICOTERÀPIA

Dissabte 21 de novembre, 20.00 h - Bar de l’IT

Descobrirem el ritme propi de cadascú de nosaltres i els ritmes que generem en grup. En Pau Gimeno ens ajudarà a sentir- nos, a escoltar i a expressar-nos. Seguint les seves pautes anirem trobant sons i silencis.

FIVE DAYS TO DANCE

Dissabte 21 de novembre, 20.00 h - Espai Scanner

Passi de la pel·lícula que mostra el procés de treball dels core- ògrafs i ballarins Amaya Lubeigt i Wilfried Van Poppel, amb un grup d’adolescents d’un institut que deixen el seu programa escolar i se submergeixen durant cinc dies en un procés creatiu de dansa teatre. Aprendran a moure’s i expressar-se amb el cos i s’uniran els uns amb els altres per assolir el repte d’expressar les emocions davant el públic.

En acabar el passi obrirem el debat amb els coreògrafs.

2015 COM A POSSIBILITAT

Dissabte 21 de novembre, 21.30 h - Teatre Ovidi Montllor

El director d’escena Didier Ruiz i el coreògraf Tomeo Vergés van crear pel Grec 2015, un espectacle a partir del seu treball amb un grup d’adolescents.

L’experiència va implicar tres instituts barcelonins: l’Institut Miquel Tarradell, l’Institut Milà i Fontanals i l’Institut Consell de Cent. Durant tres mesos, i de manera voluntària però compromesa, els estudiants van estar participant en unes sessions de treball en les que van

aprendre a moure’s, a projectar la veu i a expressar els seus sentiments.

Ara, uns mesos més tard, recuperem aquesta proposta, en la que els nois ens parlaran d’on viuen, què senten, del seu passat i de com imaginen en futur.

Foto: Emilia Stefani-Law

(26)

Observatori de les

Arts Escèniques Aplicades Comunitat, Educació i Salut

Comissió

Assessora Oficina

Tècnica

Raimon Àvila

Coordinador Acadèmic de l’IT Jordi Baltà

Investigador i consultor en gestió i polítiques culturals Víctor Cabré

Fundació Vidal i Barraquer Sílvia Elgarrista

Marge Contemporani Sònia Gainza

Directora d’Apropa Cultura Eva García

Directora transFORMAS Miquel Izuel

President de GREFART (Artteràpia) Mercè Mariné

Directora acadèmica de l’ESAD de l’IT Àngels Nogué

Directora de l’OAEA de l’IT Antonio-Simón Rodríguez

Coordinador d’Arts Escèniques Aplicades de l’IT Jordi Roig

Gerent de l’IT Agustí Ros

Secretari acadèmic del CSD de l’IT

Àngels Nogué Coordinació del Fòrum

Jordi Aubach i Eulàlia Conangla Imatge i comunicació

Maria Guillén Producció Quim Roy Disseny d’espais Núria Miralbell Cap tècnica

Carles Lucena i Toni Suñé Tècnics dels espais escènics Vilma López

Maquinista Xus Martínez Taquilla Laura Queralt Disseny web

Eric de Gispert i Oriol Serra Serveis audiovisuals

Jordi Sabaté

Cap d’Unitat de Serveis Generals

Agraïment: TNC Teatre Nacional de Catalunya

(27)

Notes

(28)

Notes

(29)

Notes

(30)

Notes

(31)

Notes

(32)

Notes

(33)

Notes

(34)

Notes

(35)

Notes

(36)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :