EDICTE. Ateses les instàncies presentades per les persones interessades per prendre part en el procés selectiu esmentat més amunt;

20  Descargar (0)

Texto completo

(1)

EDICTE

Vist l’expedient en tràmit de la convocatòria del procés selectiu per formar part de la borsa extraordinària de treball d’AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA, la qual va ser aprovada pel Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en data 21 de desembre de 2017 i publicada en el BOIB núm. 7, de data 13 de gener de 2018;

Ateses les instàncies presentades per les persones interessades per prendre part en el procés selectiu esmentat més amunt;

Com a titular del Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge, en exercici de les competències atribuïdes pel Decret de Presidència núm. 123/2017, de 7 de juliol (BOIB núm. 83, de 8 de juliol de 2017) en relació amb els Decrets de Presidència núm. 120/2017 i núm. 121/2017, de 7 de juliol (BOIB núm. 83, de 8 de juliol de 2017), RESOLC:

PRIMER. Admetre per prendre part en el procés selectiu per formar part de la borsa extraordinària

de treball d’AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA, per a nomenaments de funcionaris interins, places enquadrades en el subgrup de classificació professional C2, escala d’administració general, subescala auxiliar, i per a contractacions laborals eventuals, equiparades al mateix grup de classificació, escala i subescala que les contractacions laborals del Consell Insular de Menorca, els aspirants següents:

LLINATGES I NOM DNI/NIE PROVA CATALÀ

AGUILÓ JANER IGNASI 41744522M

ALAMBILLAGA MERCADAL NURIA 41504233C

ALLES BOSCH ANNA 41747085S PROVA CATALÀ

AMELLER SINTES NATALIA 41506013Y

ANGLADA FERRER GIBET 41745277R

ARAGÓN UHLER NOEMÍ 41509239N

ARIMANY COLL MARC 47993569K

ARMENGOL SANS ANDRÉS 41511377B PROVA CATALÀ

ASENSIO VILLALONGA MARIA ISABEL 41502870Z PROVA CATALÀ

AYOSO PEDRERO RUT 45545656K

BARBER TRIAY CATALINA PILAR 41734844X

BELLO POMAR SANTIAGO 41514755P PROVA CATALÀ

BERNAL OLIVERA MARIA JARA 47713570R PROVA CATALÀ

BLANCO FUMADÓ SILVIA 41509391A PROVA CATALÀ

BOSCH SEGUÍ SILVIA 41746549P PROVA CATALÀ

BOSCH FIOL MARGARET 41745296C PROVA CATALÀ

BOSCH BARBER SARA 41740818G

CABALLERO CASTAÑO DAVID 38852198T PROVA CATALÀ

CABANILLAS GARCÍA SANDRA 41508232V PROVA CATALÀ

(2)

CAMPS CORTÉS PAULA 41731867T PROVA CATALÀ

CAPELLÀ NEGRE MERCÈ 41511051F

CAPELLÀ NEGRE MARGALIDA 41508761V

CAPÓ ROTGER LARA 41743586N

CAPÓ NIN ANA 41739045W PROVA CATALÀ

CARBONELL SALOM MARTÍ 41506259E

CARBONERO JIMÉNEZ JULIO 41505100J PROVA CATALÀ

CARDONA GOMILA MIRIAM 41608154G PROVA CATALÀ

CARDONA VICTORI GUILLERMO J. 41504489T PROVA CATALÀ

CARDONA GOMILA PILAR 41497958R

CASASNOVAS SAMPOL ESTHER 41738549N PROVA CATALÀ

CAYMARIS PONS MARINA 41507112R PROVA CATALÀ

CEGARRA CARRERAS INMACULADA 41499091F PROVA CATALÀ

COLL SALORD LLUCÍA 41735025F

COLL FIOL LIDIA 41507954S

COSTA COLL JOSE 41500884Y PROVA CATALÀ

CUESTA TÁRRAGA JESÚS 41504357Y PROVA CATALÀ

CURIEL CABRISAS ERICA 41741159T

DABÉN FUSTER MARIA JESÚS 41733537Z

DE NOVA TRIAY ANA 41500218F PROVA CATALÀ

DE OLIVAR VIVÓ MARIA PILAR 46226974X PROVA CATALÀ DEBARD JOFRÉ LEILA GRACIELA 41512367N PROVA CATALÀ

DIAZ DIAZ MARIA DE NURIA * 41504555C

DIAZ ISASI MARTA 24365395T PROVA CATALÀ

DOMÍNGUEZ AGUADO MARIA SUSANA 41503853P PROVA CATALÀ EGEA RIVERO MARIA DOLORES 41498177J PROVA CATALÀ

ENRICH SERRA CRISTINA 41744273D

ESCANDELL PRETO MÒNICA 41501941M PROVA CATALÀ

FAYAS RICO MARIA BLANCA 43081226H

FERNÁNDEZ IGLESIAS VERÓNICA 41505936K PROVA CATALÀ

FERNÁNDEZ OCAÑA SUSANA 38842869D PROVA CATALÀ

FERRANDO PONS ÚRSULA 41503838Q PROVA CATALÀ

FERRER COLL VICTORIA E. 41507900F PROVA CATALÀ

FLORIT GARCIA CRISTINA 41743379N

FLORIT GOÑALONS ANDREA 41513216X

GALTÉS OLIVELLA JOAN 46581689L

GARRIGA SINTES CARMEN 41501221K

GILABERT QUINTAS ALBERT 35124499A

GÓMEZ VILCHEZ ALEJANDRA 43125096G

GOMILA GOMILA MARIA VANESA 41506199P PROVA CATALÀ

GOMILA MELIÀ ANTONIA 41500564P

GONZÁLEZ VALENZUELA JENNIFER 41510468E

GRANDAL NUÑEZ CARINA 34874599K PROVA CATALÀ

(3)

HERNÁNDEZ DIAZ AITANA 20445253R PROVA CATALÀ

HUGUET VIDAL SANDRA 41742935M

HUGUET VINENT MARIA LUISA 41499797T

JANER ROTGER MARIA 41741647M

JUÁREZ AJUARA LAURA 41507744N PROVA CATALÀ

JUNCADELLA BLASCO LLUVIA 43437372D PROVA CATALÀ

LEVY ORUS MARGARITA 36982241N PROVA CATALÀ

LLOR CARDONA CÁNDIDA 41742148T PROVA CATALÀ

LLOR CARDONA ERNEST 41740200F

LLORENS ARGUIMBAU MAGDALENA 41743108V PROVA CATALÀ

LLUFRIU BARCELÓ JOANA * 41734362B PROVA CATALÀ

LOPEZ AMILLO NADIUSKA * 16588919P PROVA CATALÀ

LOZANO FERNANDEZ PEDRO LUIS 41496741A

MALLOL MANONELLAS ANNA 46343584X

MARCO BARBER MARTA 41499123Q PROVA CATALÀ

MARCOS SIERRA MANUELA F. 33990905X PROVA CATALÀ

MARTÍ PONS ALICIA 41509309J

MARTOS LLOMPART EUGENIO 41502633F PROVA CATALÀ

MASCARÓ PONS MARIANNA 41510722T PROVA CATALÀ

MEDEL MEDIAVILLA NILDA 16569274M PROVA CATALÀ

MERCADAL PONS BEGOÑA C. 41505272R PROVA CATALÀ

MERCADAL GOMILA EULALIA 41495488S PROVA CATALÀ

MESQUIDA BARBER CATALINA 41739171J PROVA CATALÀ

MIER ALIAGA DOLORES 41496935J

MINTEGUI LACARRA ANA ISABEL 15835972N PROVA CATALÀ

MOLL CASASNOVAS ELISA 41741795S

MONTON NÚÑEZ MARIA CRUZ 38504945R PROVA CATALÀ

MORALES RIUDAVETS AGUEDA 41501255D PROVA CATALÀ

MORALES CAMPS JUAN OSCAR * 41497677L

MOREY CASTELLO ISABEL 43016653Y PROVA CATALÀ

NAVARRO MONTERO MARIA JOSE 46683776D

NAVARRO REYES MARIA DEL CARMEN 41501132R PROVA CATALÀ

NOGUERO TORRES VANESA 41505586Q PROVA CATALÀ

OLIVES TUDURI MARTINA 41494393R

ORFILA SBERT SANDRA 41504990H

ORFILA NUEVO MARGARITA 41495218K PROVA CATALÀ

ORTEGA VIVES MARIA GRACIA 41498153N

PAREJA LLORENS OLGA * 46658282E

PASCUAL CAPÓ JOSEP MARIA 41742805J

PEDROL MORENO MARIA ÁNGELES 41740681M

PÉREZ MARTINEZ TANIA 41511938C PROVA CATALÀ

(4)

PONS CASASNOVAS ANNA 41743631B

PONS OLIVES LLORENÇ 41510515T PROVA CATALÀ

PONS PERCHES JOAN VICENT 41507553M

PONS GOMILA EMMA MARIA 41505593T PROVA CATALÀ

PONS CAMPS MÓNICA 41503689M PROVA CATALÀ

PONS CAMPS ESPERANZA 41503560Z PROVA CATALÀ

PONS USON MAGDALENA 41502566P PROVA CATALÀ

PONS MACHADO JOAQUÍN 41500329A

PONS PONS RITA MARIA 41498707Z PROVA CATALÀ

POTAU LOPEZ INES 47760995T

PRIETO FONTCUBERTA ANA 41507591C PROVA CATALÀ

PUIG BAGUR JOAN 41502246B

PUJADAS DALMAU LAURA * 35050475Q PROVA CATALÀ

PULIDO PONS ANDRÉS 41741119Y

QUEVEDO RIUDAVETS MARIO 41497118N PROVA CATALÀ

RAMIREZ MADRID MANUELA * 41500274V

RAMÓN AGUILÓ ANTONIA 41747033D PROVA CATALÀ

RECASENS BAGUR JUANA EVA 41504985J PROVA CATALÀ ROCA COMELLAS MARIA ANTONIA * 41493272F

RODRIGUEZ FORTUNY CRISTINA 41512886W

RODRÍGUEZ PEREZ PETRA A. 38420452X PROVA CATALÀ

ROSELLÓ RIAL NÚRIA 41508739H

RUIZ ESTELLERS MARGALIDA 41606146C PROVA CATALÀ

SANCHEZ DE LA RUA JULIA 41741453H

SANCHEZ LLANIS PATROCINIA 41638950A PROVA CATALÀ SANCHEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN 41505784F PROVA CATALÀ SANCHEZ CALVACHE MARIA FERNANDA 41499913R PROVA CATALÀ SÁNCHEZ GONZÁLEZ JOSE MARIA * 43684131R PROVA CATALÀ

SANT SABATA MARTA 78151445K PROVA CATALÀ

SANTOS MARTIN CRISTINA 43120748A

SANZ CUENCA YOLANDA 41503507F

SAURA GONZALEZ DE LARA LUCRECIA 02637220V

SBERT MORAGUES EVA 41505008J

SEGUÍ COMELLAS ESPERANÇA 41731931H PROVA CATALÀ

SEGUÍ ALLÉS CATALINA 41493965X

SERRA ANGLADA ANTÒNIA * 41733032S

SERVERA MOLL CATERINA 41735330J

SILVA IZIDORO STEFANIE 41639159M PROVA CATALÀ

SINTES FORTUNY JUANA LUISA 41503981K PROVA CATALÀ

SINTES CUCALÓN SÒNIA 41500356F

SINTES TOMAS MARIA CRISTINA 41496680B PROVA CATALÀ

SINTES BAGUR EVA 41496490M PROVA CATALÀ

SINTES PONS MARIA ESTER 41495600N PROVA CATALÀ

(5)

(*) Sol·liciten substituir la puntuació de la prova específica, segons l’establert a les bases generals al punt 2 g.

SEGON. Excloure per no complir el requisit exigit a la base primera, de les bases específiques de

l’esmentat procés selectiu, d’estar en possessió del títol de graduat escolar, graduat en educació secundària obligatòria o bé d’un títol de primer grau de formació professional, o les acreditacions equivalents, els aspirants següents:

LLINATGES I NOM DNI/NIE PROVA CATALÀ

TALTAVULL BAGUR ERICA 41510902L

TEIXIDOR ORFILA ANA 41504136S

TORRENT CARRETERO NEUS 39169761W

TUTZÓ SANS MIGUEL 41500357P

VALLÉS VIDAL JOAN CARLES 40929753B PROVA CATALÀ

VAQUERA SINTES DANIEL 41742432P PROVA CATALÀ

VAZQUEZ PONS ABEL 41504677G

VICTORY PONS FILOMENA * 41502754J

VIDAL PONS ESPERANÇA 41500359X PROVA CATALÀ

VIDAL HERNÁNDEZ ANA MARIA 41497658T PROVA CATALÀ

VILLALONGA SINTES JUAN 41511650P PROVA CATALÀ

ZULUAGA VALENCIA MARI CRUZ 41607199S

BORBOLLA ORFILA CRISTINA 41501729T PROVA CATALÀ

BORRÁS SINTES CATALINA 41494093T PROVA CATALÀ

BOSCH COLL ANTONIO 41744903H

CAMPS GIMENEZ MARIA ESTHER 41493662Y PROVA CATALÀ

CARRERAS PONS SONIA 41506121E

DE GROOTE LIPKAU MARIA 41639308Q PROVA CATALÀ

DELGADO GONZALEZ ANA MAR 41505546E PROVA CATALÀ

GARCIA GARCIA-ROLDAN ELISA 41506825J

HUGUET ALARCÓN MÓNICA 41506772Y PROVA CATALÀ

JANER ANGLADA ANA 41741703S PROVA CATALÀ

JUAN COLL EVA 41503531P PROVA CATALÀ

MANENT MELIÀ AMALIA 41501969X PROVA CATALÀ

MARTINEZ CAMACHO SONIA 41507010Z

MOLL FLORIT MARGARITA 41743750S PROVA CATALÀ

MONTÓN NÚÑEZ OSCAR 41500483L PROVA CATALÀ

MORA HERNÁNDEZ ÀGUEDA 41746050S PROVA CATALÀ

(6)

S’estableix un termini de 10 dies hàbils, a partir del següent a la publicació d’aquesta resolució, per presentar la documentació justificativa a la titulació requerida.

TERCER. Excloure per no complir el requisit exigit a la base primera, de les bases específiques de

l’esmentat procés selectiu, d’abonar els drets d’examen o justificar trobar-se en situació d’atur, dins el termini de presentació de sol·licituds, els aspirants següents:

LLINATGES I NOM DNI/NIE PROVA CATALÀ

S’estableix un termini de 10 dies hàbils, a partir del següent a la publicació d’aquesta resolució, per presentar la documentació justificativa dels drets d’examen o per presentar la documentació justificativa de trobar-se en situació d’atur dins el termini de presentació de sol·licituds.

NEWPORT IZQUIERDO WENDY 41504991L

OLIVA LLULL MARTA 41605027M PROVA CATALÀ

PÉREZ PARPAL JORDI 41511084V

PÉREZ RODRIGUEZ RAQUEL 41504452D PROVA CATALÀ

PÉREZ MORLÀ GRÀCIA 41500636B

PONS CASASNOVAS JOAN 41743086H

PONS MARTÍ NURIA 41506831L PROVA CATALÀ

RAMISA DE LA PAZ MIREYA 41510469T PROVA CATALÀ

SARRIS MOLL ANA 41740375K PROVA CATALÀ

SAURA SALORD JOANA 41743200V

URBINA FLORIT SERGI 41510272X

URBINA VAZQUEZ MARIA DEL PRADO 41501759F

ARBIZU MATAS MARIA DEL CARMEN 38095157G PROVA CATALÀ ARTIGUES FIOL REBECA VICTORIA 43204931Y PROVA CATALÀ BENITEZ RODRIGUEZ MONTSERRAT 46451027C

CORTADA GARCIA ANNA 46772123Y PROVA CATALÀ

GOMEZ OLMO JOSE 41508288G PROVA CATALÀ

JANER MARQUES ANA MARIA 41742302Q

MARTIN CARNERERO FRANCISCA 41738755B PROVA CATALÀ

MOLL FLORIT MARGARITA 41743750S PROVA CATALÀ

ORTIZ SEGUÍ MARIA DEL CARMEN 41504038D PROVA CATALÀ

PEINADO SANTANDER SARA 41507555F

PÉREZ RODRIGUEZ RAQUEL 41504452D PROVA CATALÀ

PONS MARQUES LOURDES 41498980B

QUINTAR SAAB YAMILE MATILDE 41609895C

TORRES TRIAY DANIEL 41501687G

URBINA FLORIT SERGI 41510272X

(7)

QUART. Convocar els aspirants que no tenguin el nivell C1 de català a la prova prèvia del nivell exigit a les bases de la convocatòria, el proper dia 10 d’abril de 2018 a les 10:00 hores a la seu del Consell Insular de Menorca, plaça de la Biosfera, 5 de Maó.

CINQUÈ. Publicar la composició del tribunal qualificador de l’esmentat procés selectiu, al qual

seran aplicables les normes d’abstenció i recusació previstes en els articles 23 i 24 de la Llei de règim jurídic del sector públic, que estarà integrat per les persones següents:

PRESIDÈNCIA: Titular: Sra. Maria Montoya Pérez (Funcionaria de carrera Llicenciada) Suplent: Sra. Katiana Cerdà Pons

(Funcionari de carrera Tècnic Superior) VOCALS: Titular: Sr. Fernando Pons Juanico

(Funcionàri de carrera Graduat) Suplent: Sra. Catalina Florit Ameller (Funcionària de carrera Batxiller) Titular: Sra. Catalina Preto Camps (Funcionari de carrera Tècnic Superior) Suplent: Sr. Alejo Sintes Pins

(Funcionari de carrera Llicenciat)

SECRETÀRI/A: a designar pels membres de l’òrgan de selecció, d’entre els vocals.

SISÈ. Convocar els membres del tribunal dia 30 d’abril de 2018 a les 8:30 hores a la seu del

Consell Insular de Menorca, plaça de la Biosfera, 5 de Maó.

SETÈ. Convocar els aspirants el proper dia 30 d’abril de 2018 a les 11:00 hores a la seu del

Consell Insular de Menorca, plaça de la Biosfera, 5 de Maó, per realitzar la prova específica.

LA CONSELLERA EXECUTIVA DE SERVEIS GENERALS, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I HABITATGE

Cristina Gómez Estévez

Signat a Maó en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.

(8)

Consell Insular de Menorca

Información de documento electrónico

___________________________________________________________________________________________________

Versión NTI:http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/V1.0/documento-e

Identificador documento:ES-07CIM-2018-3FBCA4C3-8689-4415-A9EA-8A2EF9924543

Órgano:Consell Insular de Menorca

Fecha y hora:20/03/2018 14:51:12

Identificador :ES-07CIM-2018-3FBCA4C3-8689-4415-A9EA-8A2EF9924543

Identificador (Pdf417):ES-07CIM-2018-3FBCA4C3-8689-4415-A9EA-8A2EF9924543

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :