Unitat 3 DE SOL A SOL. En aquesta unitat...

Texto completo

(1)

Unitat 3 DE SOL A SOL

En aquesta unitat...

Parlarem de les coses que fem habitualment.

Aprendrem a preguntar com és el dia a dia dels companys i a explicar què fem nosaltres.

Demanarem i donarem l’hora i parlarem dels nostres horaris. Situarem les nostres accions segons la part del dia.

Aprendrem a utilitzar expressions temporals.

Aprendrem a definir persones segons les seves accions. Aprendrem a fer el nostre diari personal.

Explicarem la nostra experiència laboral i part de la nostra experiència vital.

(2)

1. En parelles. A pregunta què fan les persones del quadre B. B pregunta què fal les persones del quadre A.

A B

el Pere 7.00 es dutxa el Pere 7.00 es dutxa

tu 8.30 jo 8.30 esmorzo

el meu germà 10.45 va a l’escola el teu germà 10.45 els teus pares 14.10 els meus pares 14.10 dinen nosaltres 16.15 fem la migdiada vosaltres 16.15 les filles del Pere 17.00 les filles del Pere 17.00 escriuen la meva dona i jo 18.20 berenem la teva dona i tu 18.20

jo 19.55 llegeixo tu 19.55

la Pepa 00.00 la Pepa 00.00 se’n va a dormir

2. Completa les frases amb la forma verbal adequada del verb que hi ha entre parèntesis.

a. El Manel _____________ (dutxar-se) a dos quarts de vuit i _____________ (esmorzar) a les vuit.

b. Els meus pares ____________ (anar) al cine al vespre.

c. El teu germà i tu ____________ (dinar) a les dues i ____________ (sopar) a les vuit, oi?

Sí, però no ____________ (berenar).

d. La meva dona i jo ____________ (escoltar) música quan _____________ (fer) el dinar.

e. Al matí ____________ (escriure) un correu electrònic als meus pares perquè tinc temps.

f. El Manel _____________ (sortir) a la nit, perquè no _____________ (treballar). Però jo, a la nit, no ____________ (sortir), perquè al matí ______________ (llevar-se) a les set.

g. Nosaltres no ______________ (escriure) correus electrònics perquè no ______________ (saber) què dir.

h. A la nit jo _____________ (llegir). I tu, ____________ (llegir) a la nit? i. Quantes hores _____________ (dormir) tu i en Ramon?

(3)

3. Completa les frases amb la forma adequada del verb que hi ha entre parèntesis i transforma-les a partir dels canvis.

1.a Nosaltres ja _______________ (anar-se’n). I vosaltres, ________________(venir)?

1.b Jo ja _______________. I tu, _______________?

2.a En Pau _______________(llevar-se) a les 7 del matí perquè _______________(començar) a treballar a les 8.

2.b L’Anna i el Joan _______________ a les 7 del matí perquè _______________ a treballar a les 8

3.a Tu, Laura, _______________ (venir) amb mi o _______________ (quedar-se)?

3.b Vosaltres, nens, _______________ amb mi o _______________? 4.a Nosaltres, a la nit, _______________ (llegir).

4.b Vosaltres, a la nit, _______________?

5.a Els nens _______________ (rentar-se) les dents i _______________ (anar-se’n) a dormir.

5.b Tu _______________ les dents i _______________ a dormir.

6.a Jo _______________ (dormir) 8 hores: _______________ (anar-se’n) a dormir a les 12 i _______________ (llevar-se) a les 8.

6.b El meu company _______________ 8 hores: _______________ a dormir a les 12 i _______________ a les 8.

7.a Els meus amics, quan _______________ (plegar) de la feina, _______________ (anar) al cine.

7.b Jo, quan _______________ de la feina, _______________ al cine. 8.a I tu, què _______________ (fer) al matí?

_______________ (llevar-se), _______________ (esmorzar) i _______________ (anar) a classe.

8.b I ells, què _______________ (fer) al matí?

_______________, _______________ i _______________ a classe. 9.a A la nit tu _______________ (llegir)?

No, a la nit _______________ (dormir). 9.b A la nit ells _______________?

No, a la nit _______________. 10.a Què fas?

_______________ (escriure) un correu electrònic al meu germà. 10.b Què feu?

(4)

4. En parelles. Pregunta a quina hora fan els programes que no tenen horari.

A B

7.00 Agenda del dia 7.30 Actualitat

9.00 Telenotícies matí _____ Bon dia, Catalunya 12.00 Coses de casa _____ El medi ambient 14.30 Telenotícies migdia _____ El temps

15.30 Cuina per a tothom _____ La tarda de TV13 18.20 Hola, nens! _____ Esports _____ Telenotícies vespre 21.15 El temps _____ Pel·lícula _____ Telenotícies nit 00.00 Nit d’òpera

7.00 Agenda del dia _____ Actualitat

_____ Telenotícies matí 11.00 Bon dia, Catalunya _____ Coses de casa 14.00 El medi ambient _____ Telenotícies migdia 15.15 El temps

_____ Cuina per a tothom 16.15 La tarda de TV13 _____ Hola, nens! 19.20 Esports 20.30 Telenotícies vespre _____ El temps 21.30 Pel·lícula 23.30 Telenotícies nit _____ Nit d’òpera

5. Completa els diàlegs. a) —Quin horari fan?

—____________________________________ (9.00 h-14.00 h i 15.00 h-18.00 h)

b) —A quina hora obren el supermercat?

—_______________________________________ (8.30 h)

c) —_______________________________________ —Sí, són dos quarts de vuit.

d) —_______________________________________ —Al vespre, tanquen a les nou.

e) —_______________________________________

(5)

6. Bingo. El professor us repartirà uns cartrons amb verbs. Saps dir quin és l’infinitiu?

(6)

8. En parelles. Llegeix el diari que ha escrit avui en Santi i escriu els infinitius dels participis ressaltats.

(7)

9. I tu, què has fet avui? T’ha passat alguna cosa especial? En parelles, apunteu les accions que ha fet cada un de vosaltres i compareu-les.

10. Alguna vegada... Busca persones de la classe que han fet aquestes accions. ATENCIÓ: Primer has d’escriure les preguntes.

NOMS Estar en un observatori astronòmic.

Has estat mai en un observatori astronòmic? ______________________

Visitar Girona. ______________________________? ______________________ Guanyar un premi. ______________________________? ______________________ Escriure un poema. ______________________________? ______________________ Menjar insectes. ______________________________? ______________________ Anar en globus. ______________________________? ______________________ Passar una nit a la selva.

______________________________? ______________________ Enamorar-se a primera vista.

______________________________? ______________________ Treballar de cambrer/ a.

(8)

11. L’experiència professional. Escriu el teu currículum. Nom i cognoms: Data de naixement: Vida acadèmica: - - - - Vida laboral: - - - -

12. Mira la carta que et donarà el professor. Hi ha un ofici. Prepara una entrevista per trobar una persona per a la feina que diu la carta. Després, entrevista els teus companys.

Per exemple:

—Què estàs estudiant? —Què has estudiat abans?

—Has fet mai alguna feina física? —Quina experiència laboral tens?

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :