El que no es pot mesurar no es pot avaluar i el que no es pot avaluar no es pot millorar. Gestió i Tractament de Residus i Neteja Viària

79  Download (0)

Full text

(1)

Servei de Programació Gerència de Serveis de Medi Ambient

El que no es pot mesurar

no es pot avaluar

i el que no es pot avaluar

no es pot millorar

Octubre de 2013

(2)

Servei de Programació Gerència de Serveis de Medi Ambient

Agenda

Agenda

09:00

15:00

09:00

-

09:15

Arribada

09:15

-

09:30

Benvinguda

09:30

-

10:00

Presentació dels Cercles i la nova metodologia

10:00

-

10:30

Presentació dels resultats de l'any 2012 (QRI)

10:30

-

11:15

Validació dels Punts Forts i Oportunitats de Millora

11:15

-

11:45

Pausa Esmorzar

11:45

-

12:00

Metodologia fortaleses: introducció

12:00

-

13:30

Anàlisi de fortaleses

13:30

-

14:45

Presentació en plenari de les fortaleses

(3)

Servei de Programació Gerència de Serveis de Medi Ambient

Què són els Cercles?

Què són els Cercles?

Els

Cercles de Comparació Intermunicipals

són una eina de gestió i

de benchmarking que es desenvolupa mitjançant una reunió anual entre

els responsables municipals dels diferents serveis analitzats, amb la

finalitat de:

a) Mesurar, comparar i avaluar

resultats, mitjançant uns

indicadors comuns consensuats

b) Formar un grup de treball per

intercanviar experiències

c) Impulsar la millora dels serveis

El 89% dels enquestats consideren

que els indicadors consensuats són

molt o bastant adequats.

(91% a

Residus - Neteja).

Un 75% dels enquestats considera

que un dels principals atractius dels

Cercles és la possibilitat de relacionar-

se amb professionals que fan la

mateixa feina.

(79% a Residus -

Neteja).

Un 88% dels enquestats afirma que li

ha servit per millorar el seu servei.

(4)

Servei de Programació Gerència de Serveis de Medi Ambient

Servei de

Programació

1.

Impulsa i lidera el projecte de Cercles des dels

serveis centrals de la Diputació de Barcelona.

2.

Aporta una metodologia pròpia comú per a tots els

Cercles.

3.

Vetlla per la millora contínua del projecte, facilitant

la transferència de coneixements entre les diferents

Àrees de la Diputació.

Els tres eixos dels Cercles

(5)

Servei de Programació Gerència de Serveis de Medi Ambient

Servei de

Programació

Gerència de

Serveis de Medi

Ambient

Els tres eixos dels Cercles

Els tres eixos dels Cercles

1.

Impulsa i lidera el projecte de Cercles des

de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.

2.

Aporten els coneixements específics del

servei que s’analitza.

(6)

Servei de Programació Gerència de Serveis de Medi Ambient

Servei de

Programació

Gerència de

Serveis de Medi

Ambient

Ens locals

Els tres eixos dels Cercles

Els tres eixos dels Cercles

1.

Facilitar la informació necessària per fer una comparació intermunicipal dels

serveis municipals analitzats.

2.

Permetre que tots els participants del Cercle puguin veure les dades facilitades

(i no mostrar les dades a terceres persones).

3.

Participar en la sessió d’avaluació dels resultats i de presentació de les

propostes de millora internes per a cada municipi.

(7)

Servei de Programació Gerència de Serveis de Medi Ambient

Algunes dades sobre la participació en

Algunes dades sobre la participació en

els Cercles

(8)

Servei de Programació Gerència de Serveis de Medi Ambient

20

25

25

45

70

202

264

346

426

495

516

573

148

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Servei

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Policia Local

15

24

35

43

46

53

55

58

Neteja viària i residus

12

11

17

24

28

24

34

36

36

40

Biblioteques

13

13

27

37

37

37

37

54

44

44

Espais Escènics Municipals

12

26

30

29

30

31

Escoles Bressol

8

13

25

27

28

31

31

32

Escoles de Música

7

11

14

27

31

32

32

37

Esports

8

14

29

37

42

49

50

51

50

53

Serveis Socials

25

25

32

32

45

44

46

47

54

55

56

55

Mercats Municipals

12

25

29

29

30

30

32

Fires Locals

14

17

16

22

27

Serveis Locals d'Ocupació

12

26

30

32

33

Ofic. Mun. d'Informació al Consumidor

11

18

25

27

31

Seguretat Alimentària (Salut P.)

14

26

36

38

Enllumenat Públic

12

13

18

24

Servei de Mediació Ciutadana

14

17

24

Verd Urbà

14

Total Participants

20

25

25

45

70

148

202

264

346

426

495

516

573

Cercles Comparaci

(9)

Servei de Programació Gerència de Serveis de Medi Ambient

1

Fase de Disseny: municipis participants

Fase de Disseny: municipis participants

Argentona

Badalona

Barberà del Vallès

Calella

Canet de Mar

Castelldefels

Esplugues de Llobregat

Franqueses del Vallès (Les)

Garriga (La)

Gavà

Gelida

Granollers

Igualada

Lleida

Manc. de la Plana

Manc. del Cardener

Manlleu

Manresa

Mataró

Mollet del Vallès

Montmeló

Navàs

Palau-solità i Plegamans

Prat de Llobregat (El)

Reus

Rubí

Sabadell

Sant Boi de Llobregat

Sant Cugat del Vallès

Sant Quirze del Vallès

Sant Sadurní d'Anoia

Terrassa

Tiana

Vic

Viladecans

Vilafranca del Penedès

Antics participants

Cerdanyola del Vallès

Sant Adrià de Besòs

Santa Coloma de Gramenet

Vilanova i la Geltrú

Nous participants 2013

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Gerència de Serveis de Medi Ambient

(Àrea de Territori i Sostenibilitat)

Servei de Programació

(Àrea d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies)

(10)

Servei de Programació Gerència de Serveis de Medi Ambient Nom Po lic ia Neteja - Re sid u s Bibliot e qu es Esp a is Esc è n ic s E sc. Br ess o l E s c. Músic a E s por ts Se rv eis Soc ials Me rc at s Fi re s Se rv . Lo ca ls Ocup ac . OM ICs Seg u re ta t Ali m e n ri a En llum e n a t SMC Ve rd urb à Argentona     Badalona          

Barberà del Vallès          

Calella   

Canet de Mar        

Castelldefels           

Cerdanyola del Vallès         

Esplugues de Llobregat      

Franqueses del Vallès (Les)     

Garriga (La)      Gavà            Gelida   Granollers               Igualada              Manc. de la Plana  

Manc. del Cardener 

Manlleu        

Manresa           

Mataró               

Mollet del Vallès          

Montmeló  

Navàs   

Palau-solità i Plegamans           

Prat de Llobregat (El)             

Rubí            

Sabadell             

Sant Adrià de Besòs         

Sant Boi de Llobregat              

Sant Cugat del Vallès               

Sant Quirze del Vallès   

Sant Sadurní d'Anoia    

Santa Coloma de Gramenet         

Terrassa              

Tiana    

Vic           

Viladecans             

Vilafranca del Penedès              

Vilanova i la Geltrú            

LLeida   

Reus   

1

Fase de Disseny: Participants

Fase de Disseny: Participants

(11)

Servei de Programació Gerència de Serveis de Medi Ambient

El procés de Millora Contínua:

El procés de Millora Contínua:

els Cercles.

(12)

Servei de Programació Gerència de Serveis de Medi Ambient

El

Procés de Millora Contínua

Procés de Millora Contínua

FASE DE MESURA

-Recollida de dades

-

Validació de dades

(Abril – Juny de 2013)

FASE D’AVALUACIÓ

- Informes amb indicadors de gestió

-

Identificació de punts forts / oportunitats de millora

(Juliol - Setembre de 2013)

FASE DE MILLORA

-

Anàlisi de fortaleses

( 22 i 24 d’Octubre de 2013)

FASE DE COMUNICACIÓ I

IMPLEMENTACIÓ

- Comunicació de resultats (a determinar)

FASE DE DISSENY

- Definició de la missió i objectius del servei

- Consensuació d’indicadors

-Consensuació de les variables de l’enquesta

2

3

4

5

(13)

Servei de Programació Gerència de Serveis de Medi Ambient

Resultats QRI GR i NV 2012

Resultats QRI GR i NV 2012

2

El QRI Gestió i

El QRI Gestió i

Tract

Tract

. de Residus i

. de Residus i

Neteja Viària: alguns criteris

Neteja Viària: alguns criteris

específics dels indicadors

(14)

Servei de Programació Gerència de Serveis de Medi Ambient

Resultats QRI GR i NV 2012

Resultats QRI GR i NV 2012

(15)

Servei de Programació Gerència de Serveis de Medi Ambient

3

Fase d’Avaluació

OPORTUNITATS DE MILLORA

MUNICIPI

PUNTS FORTS Aaa Bbb Ccc A analitzar: Aaa Xxx Yyy Zzz A analitzar: Zzz ALTRES COMENTARIS Mmm Nnn

3.1

3.2

50%

50%

per sobre o per sota per sobre o per sota Oportunitat de Millora Punt Fort No es considera ni PF / ni OM

50%

per sobre o per sota

En el

Quadre Resum d’Indicadors

,

s’observa la mitjana del Cercle, i els

valors obtinguts per cada municipi.

Els valors significativament diferents a la

mitjana, es mostren amb colors.

Identificació de

Punts Forts /

Oportunitats de Millora

a partir de les

dades

Presentació de Punts Forts /

Oportunitats de Millora cada municipi

Servei de Policia

(Policia Local) 2011

Policia de Trànsit

(Policia Local) 2011

Policia de Seguretat

(tots els cossos policials) 2011

Policia de Seguretat (Policia Local) 2011 217 58 21,3 31 1.198 359 65,6 23 68 74,8 41,8 25 119 26,1 36,5 22 -- 4,2 1,1 29 2,3 7,6 -- 1,7 50 5,7 --1.399

Garantir una bona cobertura del

servei 2011 Oferir un servei de qualitat als

ciutadans 2011 Fomentar la prevenció i la

seguretat (Controls) 2011 Fomentar la prevenció i la seguretat (Formació) 2011

1,95 6 137 86

1,05 6 18 55

1,95 45,7

1,30 54,0

Gestionar el servei amb les

diverses formes de gestió 2011 Oferir un servei de qualitat

(model de gestió) 2011 Promoure un clima laboral

positiu pels treballadors 2011 Millorar les habilitats dels treballadors 2011 100 -- 6,2 13 100 1.097 3,9 29 0 14,3 1,4 7 0 17,6 9,7 28 40 5,4 43 5,8

93 99 Reflectir l'estructura de gènere del personal 2011 91 88 7 7,1 -- 11 1,8 26.225 0,0 --2,6 29.914

Disposar dels recursos

adequats 2011 Finançar adequadament el

servei 2011 Gestionar adequadament els

recursos 2011 Disposar d'uns costos unitaris adequats 2011 90 8,8 88 43.280 73 36,8 90 51.128 10,7 0,2 67 20 9,3 0,0 58 19 91,0 --63,1 16 425 15.311 12,8 3.764 13.147 16,5 % Atur % de presència real

% d'hores de baixa sobre hores de conveni

Salari brut d'un agent de policia local per hora de conveni Cost per hora extra treballada d'un

policia % de dones policia respecte el

nombre total de policies % de permisos i llicències sobre

hores de conveni

Despesa corrent per policia Població Densitat de població

(hab. / km2 municipi) Renda per càpita 7.185

% de finançament per part de l'ajuntament Despesa corrent per habitant

% de la despesa corrent sobre el pressupost corrent municipal

% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions

Ciutadans assistents a accions formatives per cada 1.000

habitants

% d'import cobrat de les denúncies municipals de trànsit % d'hores extraordinàries sobre

hores de conveni

Hores de formació anual rebudes per policia

% de la despesa de personal sobre el total de la despesa corrent

Accidents laborals per cada 100 policies Salari brut d'un agent de policia

% d'autofinançament per taxes i preus públics

Salari brut d'un agent de policia (Inclou complements salarials) Gestió directa (%)

(Ajuntament, OOAA) Gestió indirecta (%) (Concessió)

Actuacions per policia % de comandaments sobre el total

de policies Mitjana d'edat de la policia % de plantilla del servei de policia

local que són policies % d'agents que no han finalitzat el

curs bàsic respecte el total de policies % de policies en segona activitat

respecte el total de policies

Delictes i faltes per cada 1.000 habitants

% de delictes i faltes enregistrats per la Policia Local Detinguts per cada 1.000 habitants

Nombre de policies per cada 1.000 habitants

Grau de satisfacció del servei

Denúncies per drogues i armes per cada 1.000 habitants

% de detinguts realitzats per la Policia Local Nombre d'actuacions de policia de

trànsit per cada 1.000 habitants

Denúncies de trànsit per cada 1.000 habitants % de denúncies greus i molt greus

de trànsit sobre el total de denúncies de trànsit En to rn En càrrec p o lít ic Usu ari / Clien t V a lor s O rgan itz atius / RRHH E c onom ia

% de delictes i faltes resoltes respecte el total

Nombre de policies operatius per cada 1.000 habitants

Nombre de proves d'alcoholèmia per cada 1.000 habitants Nombre d'identificacions i controls de seguretat ciutadana per cada

1.000 habitants Accidents de trànsit amb víctimes

per cada 1.000 habitants Nombre d'actuacions de policia de

seguretat per cada 1.000 habitants Nombre d'actuacions de policia

assistencial per cada 1.000 habitants Nombre d'actuacions de policia

administrativa per cada 1.000 habitants Nombre d'actuacions totals per

(16)

Servei de Programació Gerència de Serveis de Medi Ambient

Fase de Millora

Fase de Millora

4

4A

Oportunitats de Millora

Bones pràctiques

Evolució del servei

Actuacions d’Estalvi Econòmic

4B

4C

4D

(17)

Servei de Programació Gerència de Serveis de Medi Ambient

Una Fortalesa és qualsevol àmbit d’un servei, que ha estat gestionada de forma

especialment satisfactòria per un grup de municipis.

Objectius d’aquesta metodologia:

Identificar els Factors d’Èxit i els Obstacles per poder assolir una Fortalesa.

Compartir experiències i coneixements entre els responsables municipals.

Fase de Millora: Anàlisi de Fortaleses

Introducció de la metodologia.

Descripció d’una Fortalesa (en taules).

Presentació i Discussió en plenari de

Fortaleses.

4.1

4.3

4.2

4

Durant els Tallers:

Selecció de les Fortaleses (Indicadors)

a Analitzar.

Agrupació dels Municipis per Taules

4.i

Abans dels Tallers

(treball intern):

(18)

Servei de Programació Gerència de Serveis de Medi Ambient

Fortaleses a analitzar

Fortaleses a analitzar

Millora

Millora

dels

dels

resultats

resultats

de

de

recollida

recollida

selectiva de la

selectiva de la

fracció

fracció

orgànica

orgànica

(FORM)

(FORM)

Augment de l’eficàcia i eficiència dels serveis de neteja

Augment de l’eficàcia i eficiència dels serveis de neteja

mecanitzada i aiguabatre

mecanitzada i aiguabatre

Redimensionat

Redimensionat

de la

de la

recollida

recollida

de la resta en un

de la resta en un

context

context

de

de

reducció

reducció

de la

de la

generació

generació

de

de

residus

residus

4.i

Millora

Millora

en la

en la

eficiència

eficiència

de la

de la

recollida

recollida

selectiva comercial

selectiva comercial

Millora

Millora

de les

de les

vies

vies

de reutilització

de reutilització

dels

dels

residus

residus

de la deixalleria

de la deixalleria

Implicació

Implicació

de la

de la

ciutadania

ciutadania

en la

en la

netedat

netedat

de la

de la

ciutat

ciutat

22 Octubre 2013

(19)

Servei de Programació Gerència de Serveis de Medi Ambient

1

2

Abans del Taller d’Anàlisi de Fortaleses

Abans del Taller d’Anàlisi de Fortaleses

Calella

Castelldefels (1)

Cerdanyola del Vallès (1)

Gavà

Manresa

Montmeló (1)

Sant Quirze del Vallès (1)

Palau-Solità i Plegamans

Badalona

Montmeló (1)

Reus (1)

Cerdanyola del Vallès (1)

Tiana

Sant Quirze del Vallès (1)

Sant Adrià de Besòs

Agrupació dels Municipis per la realització del Taller:

4.ii

22 d’Octubre de 2013

(

Aules 1 i 2 Pati Manning)

3

Diputació

(Conchita Vicaria)

Millora

Millora

dels

dels

resultats

resultats

de

de

recollida

recollida

selectiva de la

selectiva de la

fracció

fracció

orgànica

orgànica

(FORM)

(FORM)

Augment de l’eficàcia i

Augment de l’eficàcia i

eficiència dels serveis de

eficiència dels serveis de

neteja mecanitzada i

neteja mecanitzada i

aiguabatre

aiguabatre

Redimensionat

Redimensionat

de la

de la

recollida

recollida

de la resta en un

de la resta en un

context

context

de

de

reducció

reducció

de la

de la

generació

generació

de

de

residus

residus

Taula 1

Taula 2

Taula 3

Diputació

(Enric Coll)

Consultora

Ent

Argentona

Castelldefels (1)

La Garriga

Les Franqueses del Vallès

Mancomunitat del Cardener

Reus (1)

Santa Coloma de Gramenet

Lleida

(20)

Servei de Programació Gerència de Serveis de Medi Ambient

2

1

Abans del Taller d’Anàlisi de Fortaleses

Abans del Taller d’Anàlisi de Fortaleses

Canet de Mar

Granollers

Igualada

Manco. Plana (1)

Rubí (1)

Vic

Sant Cugat del Vallès (1)

Sabadell

Mollet del Vallès

Esplugues de Llobregat (1)

Mancomunitat La Plana (1)

Sant Sadurní

Sant Boi de Llobregat

Vilafranca del Penedès

Vilanova i la Geltrú

Agrupació dels Municipis per la realització del Taller:

4.ii

24 d’Octubre de 2013

(Recinte Escola industrial- Edifici 25-

Aules S2 i S3)

3

Diputació

(Conchita Vicaria)

Millora

Millora

en la

en la

eficiència

eficiència

de la

de la

recollida

recollida

selectiva comercial

selectiva comercial

Millora

Millora

de les

de les

vies

vies

de

de

reutilització

reutilització

dels

dels

residus

residus

de la

de la

deixalleria

deixalleria

Implicació

Implicació

de la

de la

ciutadania

ciutadania

en

en

la

la

netedat

netedat

de la

de la

ciutat

ciutat

Taula 1

Taula 2

Taula 3

Diputació

(Enric Coll)

Consultora

Ent

Navàs

Barberà del Vallès

Rubí (1)

Sant Cugat del Vallès (1)

Esplugues de Llobregat

Viladecans

Mataró

(21)

Servei de Programació Gerència de Serveis de Medi Ambient

FORTALESA

OBSTA-

CLES

FACTORS

D’ÈXIT

Introducció de la metodologia.

Descripció d’una Fortalesa

(en taules).

4.1

4.2

MP

M

c

Municipi

Municipi Portaveu

Coordinador

Pluja d’idees de Factors d’Èxit i

(cada Municipi per separat)

El Coordinador fa Agrupació

d’idees (en un A0)

c

MP

M

M

M

M

3era Fortalesa

(indicador)

Indicador 3

95,0

86,3

82,7

82,5

3,8

c

MP

M

M

M

M

2ona Fortalesa

(indicador)

Indicador 2

40,2

32,7

30,4

22,7

2,4

MP

c

M

M

M

M

1era Fortalesa

(indicador)

Indicador 1

910

680

371

344

11

FORTALESA

OBSTA-

CLES

FACTORS

D’ÈXIT

FORTALESA

OBSTA-

CLES

FACTORS

D’ÈXIT

Pluja d’idees d’Obstacles i

Agrupació d’idees

(22)

Servei de Programació Gerència de Serveis de Medi Ambient

MP

Presentació i Discussió en

plenari de Fortaleses.

4.3

MP

M

c

Municipi

Municipi Portaveu

Coordinador

El Municipi Portaveu exposa

els Factors d’Èxit i Obstacles

d’una Fortalesa

Torn de Preguntes d’altres

Municipis.

?

?

FORTALESA

OBSTA-

CLES

FACTORS

D’ÈXIT

c

MP

M

M

M

M

3era Fortalesa

(indicador)

Indicador 3

95,0

86,3

82,7

82,5

3,8

c

MP

M

M

M

M

2ona Fortalesa

(indicador)

Indicador 2

40,2

32,7

30,4

22,7

2,4

MP

c

M

M

M

M

1era Fortalesa

(indicador)

Indicador 1

910

680

371

344

11

FORTALESA

OBSTA-

CLES

FACTORS

D’ÈXIT

FORTALESA

OBSTA-

CLES

FACTORS

D’ÈXIT

FORTALESA

OBSTA-

CLES

FACTORS

D’ÈXIT

(23)

Servei de Programació Gerència de Serveis de Medi Ambient

Jornada de Cloenda, amb regidors i tècnics.

Elaboració de Pla de Millora*.

Implementació del Pla de Millora*.

* Tasques realitzades exclusivament pels municipis

(24)

Servei de Programació Gerència de Serveis de Medi Ambient

Quins són els resultats que s’obtenen?

Quins són els resultats que s’obtenen?

1.

L’aprenentatge d’una

metodologia nova específica

de treball.

2.

Un

Quadre Resum d’indicadors del servei

per a cada municipi,

assimilable a un Quadre de Comandament Integral.

3.

Un

informe comparatiu

de tots els municipis, on consten els

resultats de tots els indicadors tractats.

4.

Una

anàlisi estratègica de la situació actual

del servei municipal

analitzat (informe punts forts - oportunitats de millora).

5.

L’anàlisi

de les actuacions i processos que porten a terme els

tècnics municipal per assolir una fortalesa en determinats

indicadors de gestió del servei.

6.

Un

informe final

que incorpora totes les dades i els processos de

millora de tots els municipis participants.

(25)

Servei de Programació Gerència de Serveis de Medi Ambient

Més informació dels Cercles

Més informació dels Cercles

Servei de

Programació

http://www.diba.cat/web/menugovernlocal/cci

http://www.diba.cat/es/web/menugovernlocal/cci

http://www.diba.cat/en/web/menugovernlocal/cci

http:// www.diba.cat/en/web/mediambient/cercles

Àrea de Medi

(26)

1

El que no es pot mesurar

no es pot avaluar

i el que no es pot avaluar

no es pot millorar

Punts forts – Oportunitats de millora

Servei de gestió de residus i neteja viària

(27)

RESIDUS

Dimensió

Punts forts

Oportunitats de millora

Aclariments i/o altres comentaris

Tendència del resultat

de l’indicador l’any 2012

respecte el resultat de

2010

Objectiu de qualitat del servei

Total

Indicador

Mitjana 2012

Mitjana 2011

Mitjana 2010

(28)

RESIDUS

Augment de la capacitat disponible dels contenidors per habitant al mes de totes les fraccions de recollida selectiva

Disminució de la capacitat disponible dels contenidors per habitant al mes de la fracció resta

Disminució dels habitants per deixalleria

Augment del % de deixalleries en el casc urbà respecte el total de deixalleries

(29)

Oferir un servei accessible als usuaris (I)

De totes les fraccions que es

recullen:

La fracció resta és la que té els

contenidors més accessibles, té

més punts de recollida per habitant

i és la que es recull amb més

(30)

Oferir un servei accessible als usuaris (I)

Comparada la capacitat disponible

en litres per habitant i mes, no hi

ha diferències significatives entre

els municipis de més de 10.000

hab i els municipis de més de

50.000 hab.

Capacitat disponible en litres al mes per habitant +10 (anys 2010-2011-2012)

32 175 161 75 634 32 181 175 79 615 34 189 182 80 624 0 100 200 300 400 500 600 700

Vidre P aper-cartró Envaso s-llaunes-brics Fracció o rgànica No selectiva (resta)

Capacitat en litres al mes per habitant +50 (anys 2010-2011-2012)

21 145 108 83 604 18 138 111 85 623 24 146 115 92 602 0 100 200 300 400 500 600 700

(31)

RESIDUS

Encàrrec Polític

Augment del % recollit

de vidre

Disminució del nombre

de Kg. recollits per

habitant i any de la resta

Augment del % de Kg

d’envasos-llaunes-brics

comercials recollits

respecte el total recollit

d’envasos-llaunes-brics

Disminució del % recollit

de paper-cartró

Disminució dels Kg de

residus gestionats per

habitant i any a la

deixalleria

Augment del %

d’impropis dels envasos

Augment del %

d’impropis de la fracció

orgànica

(32)

Assolir nivells adequats de recollida

La fracció que ha augmentat més la

recollida és el vidre. Per contra, el paper-

cartró ha disminuït força respecte el 2011,

s’ha reduit un 30%

Pel que fa al % recollit sobre el total

generat, és el vidre el que presenta els

millors resultats. El paper i cartró és la

fracció que empitjora més respecte el

2010

La fracció resta continua sent la fracció

més recollida per habitant

% de recollida selectiva sobre el total de la recollida de residus,

anys 2010-2011-2012

4 7 3 10 4 7 4 11 4 5 4 11 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Vidre P aper - Cartró Env - Llaun - B rics Fracció o rgàn.

% recollit de cada fracció sobre el total generat, anys 2010-2011-2012

50 39 28 27 54 36 32 30 57 30 32 29 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

(33)

8

Assolir nivells adequats de recollida

% d'ocupació dels contenidors 2009-2010-2011-2012

23 27 40 18 26 28 26 39 13 20 28 23 38 13 28 24 35 11 28 17 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Vidre P aper-cartró Envaso s-llaunes-brics Fracció o rgànica No selectiva (resta)

% d'ocupació dels contenidors +10 (anys 2009-2010-2011-2012)

27 25 41 23 24 25 25 43 25 22 24 22 39 20 22 22 36 19 22 18 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

% d'ocupació dels contenidors +50 (anys 2009-2010-2011-2012)

30 33 49 18 27 28 28 41 12 28 30 25 41 12 25 24 38 11 25 17 10 20 30 40 50 60

Pel que fa al % d'ocupació dels

contenidors, en cap cas es supera el

50%. Són els envasos la fracció que més

omple els contenidors. La fracció resta i

la form son les 2 fraccions que tenen els

contenidors més buits, i la tendència és

a la baixa.

Els municipis de +50 la ocupació dels

contenidors de la form és molt baixa

(34)

RESIDUS

Usuari / Client

Augment del % de contenidors cremats per actes

(35)

RESIDUS

Valors organitzatius / RRHH

Augment del número de tones de

residus recollides per treballador

Augment de la satisfacció general

dels treballadors

Disminució del % d’hores de baixa

sobre el total d’hores laborals

(36)

RESIDUS

Economia

Augment de la despesa corrent en recollida de paper-

cartró per habitant degut a la disminució dels kg recollits

en motiu de l’increment del robatori d’aquest material

Augment de la despesa corrent en recollida d’envasos-

llaunes-brics per habitant

Augment de la despesa corrent en recollida de residus

per habitant

Disminució de les despeses en campanyes de

(37)

12

Economia

La despesa corrent per habitant més

elevada correspon a la fracció resta i

a continuació la fracció orgànica

Per trams de població, les fraccions

resta i paper representen la despesa

més elevada pels municipis de +50

respecte als de +10

Despesa per habitant +10 (anys 2010-2011-2012)

1 5 4 11 21 2 5 4 11 18 1,3 5,21 4,15 11,87 18,69 5 10 15 20 25

Despesa per habitant +50 (anys 2010-2011-2012)

1 5 3 7 15 2 6 3 8 17 2 7 4 7 17 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Despesa corrent en recollida de residus per habitant,

anys 2010-2011-2012

1 5 3 7 16 2 6 4 8 17 2 6 4 8 17 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

(38)

13

Economia

Destaca l’increment de la despesa per

tona de la fracció paper-cartró, degut a

una reducció d’un 31% de la mitjana

de Kg recollits per habitant i any,

d’aquesta fracció

Per trams de població la despesa de

la recollida de cartró per tona s’ha

disparat sobretot als +50. La form

continua tenint una despesa molt més

elevada que la resta a causa de que

és recull molta menys quantitat.

€/tona +10 (anys 2009-2010-2011-2012) 48 134 169 184 73 63 187 218 182 79 116 176 204 166 67 68 214 186 73 204 50 100 150 200 250 €/tona +50 (anys 2009-2010-2011-2012) 78 169 197 341 58 103 187 217 330 54 130 248 243 203 57 122 260 60 351 194 50 100 150 200 250 300 350 400

Despesa corrent en recollida de residus per Tona recollida (anys 2009-2010-2011-2012)

82 187 217 256 67 126 228 231 190 59 105 304 245 191 63 0 50 100 150 200 250 300 350

(39)

RESIDUS

Economia

Elevat % d’autofinançament per taxes i preus públics

de la recollida de residus

Disminució del % d’autofinançament per aportacions

d’altres institucions de la recollida, tractament i/o

eliminació de residus

Disminució del % d’ingressos per recuperació selectiva

(40)

El que no es pot mesurar

no es pot avaluar

i el que no es pot avaluar

no es pot millorar

Punts forts – Oportunitats de millora

Servei de gestió de residus i neteja viària

(41)

Resultats dels Indicadors del Servei de Neteja viària:

Presentació de les mitjanes, anàlisi estadístic i reflexions

1.

Característiques

i

eficiència econòmica

del servei

de neteja viària

(treball de Fortaleses)

2.

Atenció i implicació ciutadana

(treball de Fortaleses)

3.

Models de gestió

(42)

NETEJA VIÀRIA

Assolir un nivell adequat de qualitat

en la neteja viària

E. Manual

E. Mixta

E.

Meca-nitzada

Aigua-batre

Altres

Total

% d’hores anuals segons la tipologia

del servei de neteja sobre el total

d’hores anuals que es presta el servei

64,4 %

12,8 %

6,8 %

5,3 %

10,9 %

100,0 %

59,0 %

16,9 %

7,0 %

5,9 %

11,2 %

100,0 %

58,7 %

15,4 %

6,3 %

5,1 %

16,0 %

100,0 %

1. Característiques

i

eficiència econòmica

64,4

12,8

6,8

5,3

10,9

Manual

Mixta

Mecanitzada

Aiguabatre

Altres

(43)

NETEJA VIÀRIA

1. Característiques

i

eficiència econòmica

Evolució de la mitjana ponderada (agregada)

63,16

62,8

62

60,4

58,7

59

64,4

12,65

11,1

14

16,1

15,4

16,9

12,8

8,36

8,4

8,1

7,2

6,3

7

6,8

6,22

4,9

5

5,5

5,1

5,9

5,3

11,81

14,4

12,3

13

16

11,2

10,9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Altres

Aiguabatre

Mecanitzada

Mixta

Manual

(44)

NETEJA VIÀRIA

2012

0 2 4 6 8 10 12 10 17 25 33 40 48 55 63 71 78 Superior 0 2 4 6 8 10 12

% d'hores de servei: Escombrada manual

2012

0 2 4 6 8 10 12 14 0 8 15 23 30 38 45 53 60 68 Superior 0 2 4 6 8 10 12

% d'hores de servei: Escombrada Mixta

2012

2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12

% d'hores de servei: Escombrada

Mecanitzada

2012

2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12

(45)

NETEJA VIÀRIA

Assolir un nivell adequat de qualitat

en la neteja viària

E. Manual

E. Mixta

E.

Meca-nitzada

Aigua-batre

Altres

Total

% d’hores anuals segons la tipologia

del servei de neteja sobre el total

d’hores anuals que es presta el servei

64,4 %

12,8 %

6,8 %

5,3 %

10,9 %

100,0 %

1. Característiques

i

eficiència econòmica

0

0

0

0

11,8 %

Mínim 2012

66,5 %

18,8 %

31,1 %

70,0 %

89,1 %

Màxim 2012

- Tots

els municipis

tenen

servei

d’escombrada

manual.

- El 89% dels municipis del Cercle (32) tenen com a

servei principal l’Escombrada manual (en hores de

servei), dels quals el 82% (28) suposa més del 50% de

les hores de servei.

- Municipi tipus: E.Manual (60-80%) + E.Mixta o Manual

(10-20%) + Aiguabatre (0-5%) + Altres (0-10%).

(46)

NETEJA VIÀRIA

Assolir un nivell adequat de qualitat

en la neteja viària

E. Manual

E. Mixta

E.

Meca-nitzada

Aigua-batre

Altres

Total

% d’hores anuals segons la tipologia

del servei de neteja sobre el total

d’hores anuals que es presta el servei

64,4 %

12,8 %

6,8 %

5,3 %

10,9 %

100,0 %

1. Característiques

i

eficiència econòmica

13

10

7

9

5

Reducció

7

9

10

7

10

Creixement

Tendència 11/12 (més del 5%)

12

10

15

14

18

Igual

- Tendència a recuperar els serveis de E.manual i reduir

serveis d’Altres, en mitjana i individual.

-Mirant tots els percentatges individualment: 14 municipis han

tendit a més manual i 4 a més mecanització.

(47)

NETEJA VIÀRIA

Fomentar el civisme

Total

% d'hores de servei

destinades a la neteja de

façanes sobre el total

d'hores de servei de

neteja viària

1,2 %

1,8 %

1,5 %

Evolució de la mitjana ponderada

0

1

2

3

4

5

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

29

Disposen d’aquest servei

0

Mínim

4,47

Màxim

(48)

NETEJA VIÀRIA

Fomentar el civisme

Total

% d'hores de servei destinades a la neteja de

façanes sobre el total d'hores de servei de neteja

viària

1,2 %

1. Característiques

i

eficiència econòmica

Igual

16

0

Reducció

6

11

Creixement

2

7

Tendència 12-11

Tendència 12-09

- Cada cop present a més municipis (de 21 a 29 en 4 anys)

(49)

NETEJA VIÀRIA

Oferir un servei de qualitat

(model de gestió)

Total

Habitants per treballador del servei

1.110

1.106

1.091

Metres lineals per treballador

2.382

2.326

2.326

Metres quadrats per treballador

20.295

19.836

17.303

28

3.110

127.294

36

710

10.337

38

592

3.072

Compte

Mínim

Màxim

(50)

NETEJA VIÀRIA

Oferir un servei de qualitat

(model de gestió)

Total

Habitants per treballador

1.110

Metres lineals per treballador

2.382

Evolució de la mitjana ponderada

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Metres lineals per treballador

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

9 (4)

16 (5)

Reducció

13 (8)

18 (9)

Creixement

Tendència 11/12 (més del 5%)

(més del 10%)

1. Característiques

i

eficiència econòmica

Evolució de la mitjana ponderada

0 250 500 750 1000 1250 1500

Habitants per treballador N

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(51)

NETEJA VIÀRIA

Habitants per treballador

1.110

1. Característiques

i

eficiència econòmica

- Continua la tendència a augmentar aquests indicadors en mitjana

i individualment: més eficiència o més càrrega de treball ?

- Com es relaciona amb un augment de les hores de E.Manual ?

2009

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

555

714

872

1031

1190

1348

1507

1666

1824

1983 Superior

0

2

4

6

8

10

12

Habitants per treballador N

Mitjana

2012

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

555 714 872 1031 1190 1348 1507 1666 1824 1983 Superior

0

2

4

6

8

10

12

(52)

NETEJA VIÀRIA

Disposar dels recursos

adequats

Total

Despesa corrent per

habitant

39,4

39,1

38,5

% de la despesa sobre el

pressupost corrent municipal

4,9 %

4,8 %

4,8 %

% de despesa corrent fora

del contracte del servei de

neteja viària

0,2 %

0,2 %

0,3 %

36

0

3,6

36

1,3

7,4

37

11,1

60,7

Compte

Mínim

Màxim

(53)

NETEJA VIÀRIA

Disposar dels recursos

adequats

Total

Despesa corrent per

habitant

39,4

15 (10)

Reducció

19 (9)

Creixement

Tendència 11/12 (més del 5%)

Evolució de la mitjana ponderada

28

30

32

34

36

38

40

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

12 (3)

Reducció

18 (8)

Creixement

Tendència 09/12 (més del 15%)

(54)

2012

0

2

4

6

8

10

12

14

11 16 22 28 33 39 44 50 56 61 Superior

0

2

4

6

8

10

12

Despesa corrent per habitant N Mitjana

2009

0

2

4

6

8

10

12

14

11 16 22 28 33 39 44 50 56 61 Superior

0

2

4

6

8

10

12

Despesa corrent per habitant N

Mitjana

NETEJA VIÀRIA

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

€/

h

a

b

(55)

NETEJA VIÀRIA

Oferir el servei a uns

costos unitaris adequats

Total

Depesa corrent en neteja

viària per metre lineal

18,6

Depesa corrent en neteja

viària per metre quadrat

2,2

14,1

0,3

27

35

3,28

61,4

Compte

Mínim

Màxim

Evolució de la mitjana ponderada

0

5

10

15

20

25

Despesa corrent per metres lineals de carrers

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

(56)

NETEJA VIÀRIA

Oferir el servei a uns

costos unitaris adequats

Total

Depesa corrent en neteja

viària per metre lineal

18,6

13 (3)

Reducció

19 (8)

Creixement

Tendència 11/12 (més del 5%)

13 (5)

Reducció

13 (7)

Creixement

Tendència 09/12 (més del 15%)

2012

0

2

4

6

8

10

12

14

0

2

4

6

8

10

12

(57)

NETEJA VIÀRIA

Promoure un clima laboral

positiu pels treballadors

Total

Sou brut base anual

d'un peó del servei

de neteja viària

21.041

20.484

19.296

1. Característiques

i

eficiència econòmica

29

15.738 €

26.758 €

Compte

Mínim

Màxim

Evolució de la mitjana ponderada

0

2500

5000

7500

10000

12500

15000

17500

20000

22500

25000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0

10

Igual

Reducció

4

7 (4)

Creixement

13 (3)

20 (3)

(+ 5%)

12-11

Tend. 12-09

(58)

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 % E.Manual €/ h a b 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 % E.Mecanitzada €/ h a b 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 % E.Manual €/ h a b

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

% E.Mecanitzada

€/

h

a

b

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

% E.Manual

€/

h

a

b

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

€/

h

a

b

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

€/

h

a

b

1.

Característiques

i

eficiència econòmica:

Despesa vs Tipus de servei

(59)

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 hab/treballador % E .M a n u a l 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 hab/treballador % E .M a nu a l 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 hab/treballador % E .M a n u a l

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

hab/treballador

€/

h

a

b

1.

Característiques

i

eficiència econòmica

Càrrega de treball vs Despesa i Tipus de Servei

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 hab/tre ballador % E .M a nua l

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

%

E

.M

eca

n

it

z

a

d

a

(60)

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 hab/treballador % E .M a n u a l 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 hab/treballador % E .M a nu a l 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 hab/treballador % E .M a n u a l

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

m.l/treballador

€/

h

a

b

1.

Característiques

i

eficiència econòmica

Càrrega de treball (2) vs Despesa i Tipus de Servei

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 m .l./tre ballador % E. M a n u a l

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

%

E

.M

eca

n

it

z

ad

a

(61)

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 Nº habitants €/ h a b 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 Densitat €/ h a b 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 Densitat €/ h a b

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Nº habitants

€/

h

a

b

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 €/ h a b

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

Renta per càpita

€/

h

a

b

1.

Característiques

i

eficiència econòmica

Despesa vs Característiques del municipi

La mida i densitat del municipi potser no

ho explica del tot, com les característiques

dels vials i espais públics

El nivell de qualitat exigida pot tenir relació

amb la renta per càpita (?)

(62)

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 Nº habitants €/ h a b 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 Densitat €/ h a b 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 Densitat €/ h a b

1.

Característiques

i

eficiència econòmica

Quins altres factors poden explicar la despesa per habitant

del servei de neteja viària ?

- Més servei d’Escombrada manual ?

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

-15%

-5%

5%

15%

Canvi en €/hab en %

C

a

n

v

is

en

E

.M

a

n

u

al

en

%

(63)

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 Nº habitants €/ h a b 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 Densitat €/ h a b 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 Densitat €/ h a b

1.

Característiques

i

eficiència econòmica

Quins altres factors poden explicar la despesa per habitant

del servei de neteja viària ?

- Els sous dels treballadors ?

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

-20%

-10%

0%

10%

20%

Canvi en €/hab en %

C

a

nv

i e

n

s

o

u br

ut

de

l pe

ó

(64)

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 Nº habitants €/ h a b 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 Densitat €/ h a b 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 Densitat €/ h a b

1.

Característiques

i

eficiència econòmica

Quins altres factors poden explicar la despesa per habitant

del servei de neteja viària ?

- El nombre de treballadors ?

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

-20%

-10%

0%

10%

20%

Canvi en €/hab en %

C

a

n

v

i en

H

a

b

/t

reb

al

la

d

o

r en

%

Figure

Updating...

References

Related subjects :