Servei de Microbiologia Hospital de la Santa Creu i Sant Pau LOGO. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

38  Descargar (0)

Texto completo

(1)

LOGO

Servei de Microbiologia

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

H

o

s

p

ital de l

a

Santa Creu i

Sant Pau

(2)

Nombre i percentatge de tractament empíric inapropiat en la primera dosi i

l'adaptació posterior a les 24 hores

Lueangarun S and Leelarasamee A. Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases 2012 ,

Cont, Continuació de la teràpia antimicrobiana empírica.

Adapt, l'adaptació de la teràpia antimicrobiana empírica.

(3)

La mortalitat en bacterièmia/sèpsia

segons tractament empíric adequat o no

(4)

• Gravetat de la infecció

• Síndrome infecciosa / Focus d’infecció

• Optimització del diagnòstic

microbiològic

• Probabilitat de participació de

microorganismes resistents

Considerar:

(5)

Evolució de resistències

1

Aportacions de les tècniques ràpides

(6)

Rellevància dels estudis de sensibilitat

Soques

Resistència en tants per cent

PEN CTX ERY CLI LEV VAN RIF TET

Estreptococ betahemolític Grup A

(Streptococcus pyogenes) 41 0 0 9,8 9,8 0 0 0 17,1

Estreptococ betahemolític Grup B

(Streptococcus agalactiae) 66 0 0 27,3 18,2 4,5 0 0 72,3

Estreptococ betahemolític. Altres

grups1 15 0 0 40 33,3 0 0 0 26,7

Estreptococ grup viridans 235 21,3 8,9 41,3 18,7 6,8 0 1,3 23,4

(7)

Soques

Resistència en tants per cent

AMP AMC CTX AZT1 IMP ERT GEN COT CIP NIT FOS

E. coli 2561 67,2 19,1 11,8 11,8 0 0,04 11,7 35,7 39,3 5 2

K. pneumoniae 494 100 22,3 15,4 15,4 0,6 1 6,3 16,8 19,8 39,1 8,5

K. oxytoca 86 100 10,5 10,5 10,5 1,2 2,3 0 1,2 4,7 3,5 7

P. mirabilis 269 49,4 10 6,7 6,7 0,7 0 17,1 41,6 40,1 100 24,5

Quin és el nivell acceptat per considerar que és un bon tractament empíric?

(8)

Rello J, et al. Eur Respir J. 2011;37:1332

Tractament antibiòtic empíric segons

diferents països.

(9)

Diagnòstic microbiològic

(10)

Tècniques moleculars (PCR)

Específica

Única/múltiple

vs

Universal

Convencional

vs

Temps real

Qualitativa

vs

Quantitativa

Quina metodologia usar

- Mínima manipulació - No experiència

- Ràpid (>2h) - Unitari

(11)

Diagnòstic ràpid

Diagnòstic de les

meningoencefalitis

Diagnòstic de la infecció

respiratòria

(12)

Diagnòstic de la infecció

respiratòria

(13)

Microorganisme

Streptococcus pyogenes

Streptococcus pneumoniae

Legionella pneumophila

Haemophilus influenzae

Tècniques ràpides de diagnòstic

de les infeccions respiratòries

FAMÍLIA SUBFAMÍLIA GÈNERE VIRUS

Orthomyxoviridae Influenzavirus A Influenzavirus B Influenzavirus C virus gripal A (FLUAV) virus gripal B (FLUBV) virus gripal C (FLUCV)

Paramyxoviridae Paramyxovirinae Respirovirus Rubulavirus virus parainfluença (1,3) (PIV‐1, PIV‐3) virus parainfluença (2,4) (PIV‐2, PIV‐4) Pneumovirinae Pneumovirus Metapneumovirus virus respiratori sincicial (RSV) metapneumovirus (HMPV) Picornaviridae Enterovirus Rhinovirus enterovirus (HEV) rinovirus (HRV)

Coronaviridae Coronavirus coronavirus (HCoV)

Parvoviridae Parvovirinae Bocavirus bocavirus (HBoV)

Adenoviridae Mastadenovirus adenovirus (AdV)

Múltiplex

Dianes específiques

(14)

Múltiplex

Dianes específiques

CLART Kit ® Pneumovir (GENOMICA SAU)

Seeplex ® kit de detecció RV12 ACE (Seegene)

FilmArray® respiratory panel (Idaho Technology)

Tècniques ràpides de diagnòstic

de les infeccions respiratòries

(15)

The GeneXpert® (Cepheid)

BD Max (Jaguar; Becton, Dickinson and Co./HandyLab, Inc.).

The Verigene SP (Nanosphere, Inc., IL, USA)

xTAG

®

Respiratory Viral Panel (RVP) Products

Múltiplex

Dianes específiques

Tècniques ràpides de diagnòstic

de les infeccions respiratòries

(16)

Conclusions

BM permeten la detecció de més

virus que els mètodes

convencionals.

• Els resultats varien en funció de la

població estudiada.

• Calen més estudis sobre la

interpretació clínica dels resultats.

• infeccions múltiples

Plantegen

qüestions

relatives a la

significació

clínica dels

virus detectats.

(17)

Diagnòstic de les

meningoencefalitis

(18)

PCR

Consideracions

Enterovirus Si En femta suggestiu

EBV Si Possibles falsos +

HHV-1, -2 Si PCR gold standard

VZV Si

Arbovirus No Serologia

Virus de la ràbia Si/no Serologia / PCR saliva o LCR

S. pneumoniae, H. influenzae, N. meningitidis

Si/No Gram i Cultiu

Bartonella Si/No Serologia. PCR del nódul linfàtic

MTB Si/No Mostres respiratòries pos. són

suggestives

Ehrlichia/Anaplasma Si PCR de sang. En LCR menys sensible

Rickettsia ricketsii Si/No Serologia. PCR de la biòpsia cutània

Causes de meningoencefalitis

Múltiplex

(19)

PCR

Consideracions

Enterovirus Si En femta suggestiu

EBV Si Possibles falsos +

HHV-1, -2 Si PCR gold standard

VZV Si

Arbovirus No Serologia

Virus de la ràbia Si/no Serologia / PCR saliva o LCR

S. pneumoniae, H. influenzae, N. meningitidis

Si/No Gram i Cultiu

Bartonella Si/No Serologia. PCR del nódul linfàtic

MTB Si/No Mostres respiratòries pos. són

suggestives

Ehrlichia/Anaplasma Si PCR de sang. En LCR menys sensible

Rickettsia ricketsii Si/No Serologia. PCR de la biòpsia cutània

Multiplex

Dianes especifiques

(20)

PCR

Consideracions

Enterovirus Si En femta suggestiu

EBV Si Possibles falsos +

HHV-1, -2 Si PCR gold standard

VZV Si

Arbovirus No Serologia

Virus de la ràbia Si/no Serologia / PCR saliva o LCR

S. pneumoniae, H. influenzae, N. meningitidis

Si/No Gram i Cultiu

Bartonella Si/No Serologia. PCR del nódul linfàtic

MTB Si/No Mostres respiratòries pos. són

suggestives

Ehrlichia/Anaplasma Si PCR de sang. En LCR menys sensible

Rickettsia ricketsii Si/No Serologia. PCR de la biòpsia cutània

Multiplex

Dianes especifiques

(21)

Diagnòstic de les meningitis víriques

Enterovirus i virus de la familia herpes

Múltiplex / Simple

Dianes específiques

(22)

Esparcia, O. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease 2011;69:153.

Diana universal

(23)

Meningitis bacteriana

(nº=108)

Sèpsia neonatal

(nº=83) (nº=55)PBE

Cultiu Molecular Cultiu Molecular Cultiu Molecular

Sensibilitat 78.1 90.6 70.0 60.0 80.6 45.2

Especificitat 100 100 100 100 100 100

VPP 100 100 100 100 100 100

VPN 36.4 57.1 96.1 94.8 80.0 58.5

CCD (%)* 80.6 91.7 96.4 95.2 89.1 69.1

Resum sensibilitat, especificitat, VPP, VPN y CCD

Diagnòstic de les meningitis bacterianes

(24)

Diagnòstic ràpid en Microbiologia

Estudis moleculars de

sensibilitats

(25)

Gens únics

• Vancomicina

• MRSA

• Rifampicina M. tuberculosis

Detecció

de gens de

resistència

(26)

Enterococcus resistents a vancomicina

van

(27)

S. aureus resistent a la meticil·lina

mecA

(28)

Detecció de la resistència en M. tuberculosis

Importància de la tuberculosi multiresistent.

Tècniques convencionals (4-6 setmanes).

Rifampicina: 81 pb rpoB

(29)
(30)

Situacions complexes

Detecció de gens de

resistència a β-lactàmics

(31)

Mecanismes de resistència β-lactàmics

Permeabilitat. Sistemes d’expulsió

activa.

Alteració de la diana.

(32)

BLEA

209

173

142

TEM-1

AMP CXM CTX CAZ AMC CF FEP AMC IMI PTZ CIP NAL CEP PIP AZT

SHV-1

CTX-M-9

AMP CXM CTX CAZ AMC CF FEP AMC IMI PTZ CIP NAL CEP PIP AZT

TEM-12

1 mutació

AMP CXM CTX CAZ AMC CF FEP PTZ CIP NAL CEP PIP AMC IMI AZT

SHV-2

1 mutació

TEM-30

(33)

OXA-1

OXA-24

AMP CXM CTX CAZ AMC CF FEP AMC IMI PTZ CIP NAL CEP PIP AZT

Amp-C

(34)

• TEM-1/SHV-1 BLEA

IRT.

Fenotips diferents de resistència poden ser deguts a mutacions

puntuals:

• TEM-1 i SHV-1, SHV-16 i CTX-M-13.

Fenotips iguals deguts a gens diferents.

• TEM, SHV, CTX-M, OXA, KPC, NDM,

IMP, VIM...

Nombroses famílies de gens: Nombrosos subgrups dins de les

famílies amb fenotips iguals i diferents.

Alteracions de gens reguladors.

(35)
(36)

Consideracions vàries / Conclusions

IDbox System from GenturaDx

QIAsymphony RGQ from Qiagen

3M Integrated Cycler from Focus Diagnostics

Verigene® System from Nanosphere

PLEX-ID from Abbott

(37)

Reflexió de Futur

(38)

LOGO

H

o

s

p

ital de l

a

Santa Creu i

Sant Pau

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :