SANTS MONTJUÏC 2002

Texto completo

(1)

SANTS MONTJUÏC 2002

(2)

Quadre 3.1.1 COMERÇ MINORISTA 2002 ALIMENTACIÓ

Quadre 3.1.

Informe Comerç 2002 Informe Comerç 2002

COMERÇ MINORISTA 2002 ALIMENTACIÓ

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE COMERÇ MINORISTA

Fruites i Carn i porc Ous i aus Peix i marisc Begudes Tabac i Autoservei, Pa, Total

verdures articles superservei, pastisseria

fumador supermercat i làctics

POBLE SEC 15 29 7 9 6 41 77 45 229 MONTJUÏC 0 3 1 1 0 7 8 2 22 ZONA FRANCA-PORT 15 27 4 15 0 31 40 42 174 FONT DE LA GUATLLA 3 6 0 1 0 8 11 7 36 BORDETA-HOSTAFRANCS 27 38 11 20 0 31 54 33 214 SANTS 72 86 23 43 9 157 130 133 653 TOTAL DISTRICTE 132 189 46 89 15 275 320 262 1.328

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

POBLE SEC 229 MONTJUÏC 22 ZONA FRANCA-PORT 174 FONT DE LA GUATLLA 36 BORDETA-HOSTAFRANCS 214 SANTS 653 DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2)

Fruites i Carn i porc Ous i aus Peix i marisc Begudes Tabac i Autoservei, Pa, Total

verdures articles superservei, pastisseria

fumador supermercat i làctics

POBLE SEC 863 1.559 163 370 404 164 8.627 3.483 15.633 MONTJUÏC 0 86 9 12 0 27 192 8 334 ZONA FRANCA-PORT 782 2.080 64 412 0 201 7.542 2.061 13.142 FONT DE LA GUATLLA 158 301 0 45 0 118 2.290 802 3.714 BORDETA-HOSTAFRANCS 433 911 87 323 0 134 8.843 2.950 13.681 SANTS 2.705 2.400 233 683 632 427 27.526 10.100 44.706 TOTAL DISTRICTE 4.941 7.337 556 1.845 1.036 1.071 55.020 19.404 91.210

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

POBLE SEC 15.633 MONTJUÏC334 ZONA FRANCA-PORT 13.142 FONT DE LA GUATLLA 3.714 BORDETA-HOSTAFRANCS 13.681 SANTS 44.706 Pa, pastisseria i làctics 20%

Autoservei, superservei, supermercat 24% Fruites i verdures 10% Carn i porc 14% Ous i aus 3% Peix i marisc 7% Begudes 1% Tabac i articles fumador 21%

Pa, pastisseria i làctics 21%

Fruites i verdures 5% Carn i porc 8% Ous i aus 1% Peix i marisc 2% Begudes 1% Tabac i articles fumador 1% Autoservei, superservei, supermercat 61%

(3)

Informe Comerç 2002 Quadre 3.2. Quadre 3.1.2 Informe Comerç 2002 COMERÇ MINORISTA 2002 COMERÇ MINORISTA 2002

ALIMENTACIÓ TÈXTIL, CALÇAT I PELL

SUPERFÍCIE MITJANA (M2)

Fruites i Carn i porc Ous i ausPeix i marisc Begudes Tabac i Autoservei, Pa,

verdures articles superservei, pastisseria

fumador supermercat i làctics

POBLE SEC 58 54 23 41 67 4 112 77 MONTJUÏC 0 29 9 12 0 4 24 4 ZONA FRANCA-PORT 52 77 16 27 0 6 189 49 FONT DE LA GUATLLA 53 50 0 45 0 15 208 115 BORDETA-HOSTAFRANCS 16 24 8 16 0 4 164 89 SANTS 38 28 10 16 70 3 212 76 TOTAL DISTRICTE 37 39 12 21 69 4 172 74

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE COMERÇ MINORISTA

Productes Vestir Merceria Calçat i pell Total

tèxtils POBLE SEC 19 12 10 5 46 MONTJUÏC 7 4 2 0 13 ZONA FRANCA-PORT 11 34 7 9 61 FONT DE LA GUATLLA 3 6 1 0 10 BORDETA-HOSTAFRANCS 20 77 9 12 118 SANTS 42 208 24 68 342 TOTAL DISTRICTE 102 341 53 94 590

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

POBLE SEC 46 MONTJUÏC 13 ZONA FRANCA-PORT 61 FONT DE LA GUATLLA 10 BORDETA-HOSTAFRANCS 118 SANTS 342 Calçat i pell 16% Merceria 9% Productes tèxtils 17% Vestir 58%

(4)

POBLE SEC 1.618 MONTJUÏC 315 ZONA FRANCA-PORT 4.153 FONT DE LA GUATLLA 674 BORDETA-HOSTAFRANCS 5.605 SANTS 24.706 Quadre 3.2.1 Informe Comerç 2002

TÈXTIL, CALÇAT I PELL

COMERÇ MINORISTA 2002 COMERÇ MINORISTA 2002

Comerç minorista 2002 Quadre 3.2.2

TÈXTIL, CALÇAT I PELL

DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2)

Productes Vestir Merceria Calçat i pell Total

tèxtils POBLE SEC 584 551 300 183 1.618 MONTJUÏC 148 144 23 0 315 ZONA FRANCA-PORT 304 2.223 225 1.401 4.153 FONT DE LA GUATLLA 230 435 9 0 674 BORDETA-HOSTAFRANCS 170 4.407 237 791 5.605 SANTS 2.280 14.516 1.181 6.729 24.706 TOTAL DISTRICTE 3.716 22.276 1.975 9.104 37.071

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

SUPERFÍCIE MITJANA (M2)

Productes Vestir Merceria Calçat i pell

tèxtils POBLE SEC 31 46 30 37 MONTJUÏC 21 36 12 0 ZONA FRANCA-PORT 28 65 32 156 FONT DE LA GUATLLA 77 73 9 0 BORDETA-HOSTAFRANCS 9 57 26 66 SANTS 54 70 49 99 TOTAL DISTRICTE 36 65 37 97

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Calçat i pell 25%

Merceria 5%

Productes tèxtils 10%

(5)

Informe Comerç 2002 Quadre 3.3.1 PARAMENT DE LA LLAR Informe Comerç 2002 Quadre 3.3. PARAMENT DE LA LLAR

COMERÇ MINORISTA 2002 COMERÇ MINORISTA 2002

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE COMERÇ MINORISTA

Mobles i Aparells Parament Material Total

articles fusta domèstics ferreteria equipament

i metall llar POBLE SEC 18 15 25 8 66 MONTJUÏC 1 2 17 2 22 ZONA FRANCA-PORT 14 8 17 4 43 FONT DE LA GUATLLA 1 5 6 6 18 BORDETA-HOSTAFRANCS 14 15 16 5 50 SANTS 73 95 82 34 284 TOTAL DISTRICTE 121 140 163 59 483

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

POBLE SEC 66 MONTJUÏC 22 ZONA FRANCA-PORT 43 FONT DE LA GUATLLA 18 BORDETA-HOSTAFRANCS 50 SANTS 284 DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2)

Mobles i Aparells Parament Material Total

articles fusta domèstics ferreteria equipament

i metall llar POBLE SEC 3.447 968 1.705 683 6.803 MONTJUÏC 27 120 547 113 807 ZONA FRANCA-PORT 1.901 1.408 9.526 751 13.586 FONT DE LA GUATLLA 70 287 575 379 1.311 BORDETA-HOSTAFRANCS 1.910 1.000 1.387 678 4.975 SANTS 10.893 9.856 7.847 3.472 32.068 TOTAL DISTRICTE 18.248 13.639 21.587 6.076 59.550

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

POBLE SEC 6.803 MONTJUÏC 807 ZONA FRANCA-PORT 13.586 FONT DE LA GUATLLA 1.311 BORDETA-HOSTAFRANCS 4.975 SANTS 32.068 Material equipament llar 12% Parament ferreteria 34%

Mobles i articles fusta i metall 25%

Aparells domèstics 29%

Material equipament llar 10%

Parament ferreteria 36%

Mobles i articles fusta i metall 31%

(6)

POBLE SEC 14 MONTJUÏC 1 ZONA FRANCA-PORT 32 FONT DE LA GUATLLA 3 BORDETA-HOSTAFRANCS 20 SANTS 128 Informe Comerç 2002 Quadre 3.4.

OFICINA I MECÀNICA DE PRECISIÓ Informe Comerç 2002

Quadre 3.3.2

PARAMENT DE LA LLAR

COMERÇ MINORISTA 2002 COMERÇ MINORISTA 2002

SUPERFÍCIE MITJANA (M2)

Mobles i Aparells Parament Material

articles fusta domèstics ferreteria equipament

i metall llar POBLE SEC 192 65 68 85 MONTJUÏC 27 60 32 57 ZONA FRANCA-PORT 136 176 560 188 FONT DE LA GUATLLA 70 57 96 63 BORDETA-HOSTAFRANCS 136 67 87 136 SANTS 149 104 96 102 TOTAL DISTRICTE 151 97 132 103

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE COMERÇ MINORISTA

Mobles i Aparells Total

màquines precisió oficina POBLE SEC 10 4 14 MONTJUÏC 0 1 1 ZONA FRANCA-PORT 24 8 32 FONT DE LA GUATLLA 2 1 3 BORDETA-HOSTAFRANCS 14 6 20 SANTS 71 57 128 TOTAL DISTRICTE 121 77 198

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Aparells precisió 39% Mobles i màquines

(7)

Informe Comerç 2002 Quadre 3.4.2

OFICINA I MECÀNICA DE PRECISIÓ Informe Comerç 2002

Quadre 3.4.1

OFICINA I MECÀNICA DE PRECISIÓ

COMERÇ MINORISTA 2002 COMERÇ MINORISTA 2002

DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2)

Mobles i Aparells Total

màquines precisió oficina POBLE SEC 488 99 587 MONTJUÏC 0 15 15 ZONA FRANCA-PORT 1.568 627 2.195 FONT DE LA GUATLLA 39 28 67 BORDETA-HOSTAFRANCS 1.372 509 1.881 SANTS 4.011 4.230 8.241 TOTAL DISTRICTE 7.478 5.508 12.986

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

SUPERFÍCIE MITJANA (M2) Mobles i Aparells màquines precisió oficina POBLE SEC 49 25 MONTJUÏC 0 15 ZONA FRANCA-PORT 65 78 FONT DE LA GUATLLA 20 28 BORDETA-HOSTAFRANCS 98 85 SANTS 56 74 TOTAL DISTRICTE 62 72

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Aparells precisió 42% Mobles i màquines

oficina 58% POBLE SEC 587 MONTJUÏC 15 ZONA FRANCA-PORT 2.195 FONT DE LA GUATLLA 67 BORDETA-HOSTAFRANCS 1.881 SANTS 8.241

(8)

Informe Comerç 2002 Quadre 3.5.1

LLIBRES, DIARIS I REVISTES Informe Comerç 2002

Quadre 3.5.

LLIBRES, DIARIS I REVISTES

COMERÇ MINORISTA 2002 COMERÇ MINORISTA 2002

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE COMERÇ MINORISTA

Llibres i diaris POBLE SEC 31 MONTJUÏC 9 ZONA FRANCA-PORT 33 FONT DE LA GUATLLA 5 BORDETA-HOSTAFRANCS 24 SANTS 87 TOTAL DISTRICTE 189

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Exploració Direcció Comerç i Consum

POBLE SEC 31 MONTJUÏC 9 ZONA FRANCA-PORT 33 FONT DE LA GUATLLA 5 BORDETA-HOSTAFRANCS 24 SANTS 87 DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2) Llibres i diaris POBLE SEC 1.120 MONTJUÏC 464 ZONA FRANCA-PORT 777 FONT DE LA GUATLLA 167 BORDETA-HOSTAFRANCS 898 SANTS 2.951 TOTAL DISTRICTE 6.377

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Exploració Direcció Comerç i Consum

POBLE SEC 1.120 MONTJUÏC 464 ZONA FRANCA-PORT 777 FONT DE LA GUATLLA 167 BORDETA-HOSTAFRANCS 898 SANTS 2.951

(9)

Informe Comerç 2002 Quadre 3.6.

PRODUCTES QUÍMICS I FARMACÈUTICS Informe Comerç 2002

Quadre 3.5.2

LLIBRES, DIARIS I REVISTES

COMERÇ MINORISTA 2002 COMERÇ MINORISTA 2002

SUPERFÍCIE MITJANA (M2) Llibres i diaris POBLE SEC 36 MONTJUÏC 52 ZONA FRANCA-PORT 24 FONT DE LA GUATLLA 33 BORDETA-HOSTAFRANCS 37 SANTS 34 TOTAL DISTRICTE 34

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Exploració Direcció Comerç i Consum

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE COMERÇ MINORISTA

Drogueria i Farmàcies Combustibles i Herbolaris Total

perfumeria carburants POBLE SEC 10 15 3 8 36 MONTJUÏC 1 0 1 0 2 ZONA FRANCA-PORT 7 17 21 4 49 FONT DE LA GUATLLA 5 5 0 1 11 BORDETA-HOSTAFRANCS 20 12 2 10 44 SANTS 50 49 6 27 132 TOTAL DISTRICTE 93 98 33 50 274

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

POBLE SEC 36 MONTJUÏC 2 ZONA FRANCA-PORT 49 FONT DE LA GUATLLA 11 BORDETA-HOSTAFRANCS 44 SANTS 132 Herbolaris 18% Combustibles i carburants 12% Farmàcies 36% Drogueria i perfumeria 34%

(10)

Informe Comerç 2002 Quadre 3.6.2

PRODUCTES QUÍMICS I FARMACÈUTICS Informe Comerç 2002

Quadre 3.6.1

PRODUCTES QUÍMICS I FARMACÈUTICS

COMERÇ MINORISTA 2002 COMERÇ MINORISTA 2002

DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2)

Drogueria i Farmàcies Combustibles i Herbolaris Total

perfumeria carburants POBLE SEC 540 1.049 738 222 2.549 MONTJUÏC 12 0 3 0 15 ZONA FRANCA-PORT 649 1.275 11.663 166 13.753 FONT DE LA GUATLLA 549 252 0 65 866 BORDETA-HOSTAFRANCS 1.706 1.038 850 289 3.883 SANTS 3.848 4.052 2.158 1.257 11.315 TOTAL DISTRICTE 7.304 7.666 15.412 1.999 32.381

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

POBLE SEC 2.549 MONTJUÏC 15 ZONA FRANCA-PORT 13.753 FONT DE LA GUATLLA 866 BORDETA-HOSTAFRANCS 3.883 SANTS 11.315 SUPERFÍCIE MITJANA (M2)

Drogueria i Farmàcies Combustibles i Herbolaris

perfumeria carburants POBLE SEC 54 70 246 28 MONTJUÏC 12 0 3 0 ZONA FRANCA-PORT 93 75 555 42 FONT DE LA GUATLLA 110 50 0 65 BORDETA-HOSTAFRANCS 85 87 425 29 SANTS 77 83 360 47 TOTAL DISTRICTE 79 78 467 40

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Herbolaris 6%

Combustibles i carburants 47%

Drogueria i perfumeria 23%

(11)

POBLE SEC 1.172 MONTJUÏC 185 ZONA FRANCA-PORT 14.412 FONT DE LA GUATLLA 1.366 BORDETA-HOSTAFRANCS 1.134 SANTS 8.838 POBLE SEC 11 MONTJUÏC 2 ZONA FRANCA-PORT 25 FONT DE LA GUATLLA 7 BORDETA-HOSTAFRANCS 10 SANTS 56 Informe Comerç 2002 Quadre 3.7.1 MATERIAL TRANSPORT Informe Comerç 2002 Quadre 3.7. MATERIAL TRANSPORT COMERÇ MINORISTA 2002 COMERÇ MINORISTA 2002

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE COMERÇ MINORISTA

Vehicles Accesoris Total

per a vehicles POBLE SEC 7 4 11 MONTJUÏC 2 0 2 ZONA FRANCA-PORT 17 8 25 FONT DE LA GUATLLA 5 2 7 BORDETA-HOSTAFRANCS 8 2 10 SANTS 43 13 56 TOTAL DISTRICTE 82 29 111

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2)

Vehicles Accesoris Total

per a vehicles POBLE SEC 518 654 1.172 MONTJUÏC 185 0 185 ZONA FRANCA-PORT 13.643 769 14.412 FONT DE LA GUATLLA 1.310 56 1.366 BORDETA-HOSTAFRANCS 846 288 1.134 SANTS 7.884 954 8.838 TOTAL DISTRICTE 24.386 2.721 27.107

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Accesoris per a vehicles 26%

Vehicles 74%

Accesoris per a vehicles 10%

(12)

Informe Comerç 2002 Quadre 3.8. ALTRES Informe Comerç 2002 Quadre 3.7.2 MATERIAL TRANSPORT

COMERÇ MINORISTA 2002 COMERÇ MINORISTA 2002

SUPERFÍCIE MITJANA (M2) Vehicles Accesoris per a vehicles POBLE SEC 74 164 MONTJUÏC 93 0 ZONA FRANCA-PORT 803 96 FONT DE LA GUATLLA 262 28 BORDETA-HOSTAFRANCS 106 144 SANTS 183 73 TOTAL DISTRICTE 297 94

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE COMERÇ MINORISTA

Joguines, Floristeries Joieria, Grans Segells, Maquinària Altres Total esports i rellotgeria,magatzems i monedes,

armes bijuteria hipermercats antiguitats

POBLE SEC 10 10 8 1 1 6 35 71 MONTJUÏC 4 1 1 0 0 1 5 12 ZONA FRANCA-PORT 9 9 7 4 0 4 22 55 FONT DE LA GUATLLA 2 5 0 0 0 1 6 14 BORDETA-HOSTAFRANCS 8 9 11 1 1 7 23 60 SANTS 36 44 42 6 4 25 92 249 TOTAL DISTRICTE 69 78 69 12 6 44 183 461

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

POBLE SEC 71 MONTJUÏC 12 ZONA FRANCA-PORT 55 FONT DE LA GUATLLA 14 BORDETA-HOSTAFRANCS 60 SANTS 249 Altres 39% Maquinària 10% Segells, monedes, antiguitats 1% Joguines, esports i armes 15% Floristeries 17% Joieria, rellotgeria, bijuteria 15% Grans magatzems i hipermercats 3%

(13)

Informe Comerç 2002 Quadre 3.8.2 ALTRES Informe Comerç 2002 Quadre 3.8.1 ALTRES DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2)

Joguines, Floristeries Joieria, Grans Segells, Maquinària Altres Total esports i rellotgeria,magatzems i monedes,

armes bijuteria hipermercats antiguitats

POBLE SEC 613 299 219 75 23 664 2.314 4.207 MONTJUÏC 82 2 24 0 0 85 187 380 ZONA FRANCA-PORT 443 361 201 9.648 0 507 2.434 13.594 FONT DE LA GUATLLA 239 236 0 0 0 130 834 1.439 BORDETA-HOSTAFRANCS 1.560 608 189 225 47 1.047 2.059 5.735 SANTS 3.620 2.221 1.951 5.122 244 3.308 10.494 26.960 TOTAL DISTRICTE 6.557 3.727 2.584 15.070 314 5.741 18.322 52.315

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

POBLE SEC 4.207 MONTJUÏC 380 ZONA FRANCA-PORT 13.594 FONT DE LA GUATLLA 1.439 BORDETA-HOSTAFRANCS 5.735 SANTS 26.960 SUPERFÍCIE MITJANA (M2)

Joguines, Floristeries Joieria, Grans Segells, Maquinària Altres esports i rellotgeria, magatzems i monedes,

armes bijuteria hipermercats antiguitats

POBLE SEC 61 30 27 75 23 111 66 MONTJUÏC 21 2 24 0 0 85 37 ZONA FRANCA-PORT 49 40 29 2.412 0 127 111 FONT DE LA GUATLLA 120 47 0 0 0 130 139 BORDETA-HOSTAFRANCS 195 68 17 225 47 150 90 SANTS 101 50 46 854 61 132 114 TOTAL DISTRICTE 95 48 37 1.256 52 130 100

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Altres 34% Maquinària 11% Segells, monedes, antiguitats 1% Joguines, esports i armes 13% Floristeries 7% Joieria, rellotgeria, bijuteria 5% Grans magatzems i hipermercats 29%

(14)

Quadre 3.9.1 SERVEIS 2002

RESTAURANTS, BARS I HOTELS

Informe Comerç 2002 Informe Comerç 2002

Quadre 3.9. SERVEIS 2002

RESTAURANTS, BARS I HOTELS

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE SERVEIS

Restaurants Bars i Hotels i Hostals, Altres Total cafeteries motels pensions i

fondes POBLE SEC 70 195 4 10 15 294 MONTJUÏC 23 33 1 0 16 73 ZONA FRANCA-PORT 55 118 1 0 19 193 FONT DE LA GUATLLA 11 24 1 1 2 39 BORDETA-HOSTAFRANCS 32 73 1 0 10 116 SANTS 117 382 5 8 27 539 TOTAL DISTRICTE 308 825 13 19 89 1.254

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2)

Restaurants Bars i Hotels i Hostals, Altres Total cafeteries motels pensions i

fondes POBLE SEC 8.421 13.640 15.780 7.749 790 46.380 MONTJUÏC 7.038 2.549 27.676 0 1.586 38.849 ZONA FRANCA-PORT 12.596 10.318 2.671 0 10.013 35.598 FONT DE LA GUATLLA 1.760 1.734 784 200 32 4.510 BORDETA-HOSTAFRANCS 4.185 5.200 23.547 0 1.459 34.391 SANTS 16.236 29.290 47.628 1.967 2.838 97.959 TOTAL DISTRICTE 50.236 62.731 118.086 9.916 16.718 257.687

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Altres 7% Hostals, pensions i fondes 2% Hotels i motels 1% Restaurants 25% Bars i cafeteries 65% Altres 6% Hostals, pensions i fondes 4% Hotels i motels 47% Restaurants 19% Bars i cafeteries 24% POBLE SEC 294 MONTJUÏC 73 ZONA FRANCA-PORT 193 FONT DE LA GUATLLA 39 BORDETA-HOSTAFRANCS 116 SANTS 539 POBLE SEC 46.380 MONTJUÏC 38.849 ZONA FRANCA-PORT 35.598 FONT DE LA GUATLLA 4.510 BORDETA-HOSTAFRANCS 34.391 SANTS 97.959

(15)

Quadre 3.10. SERVEIS 2002

REPARACIONS Quadre 3.9.2 SERVEIS 2002

RESTAURANTS, BARS I HOTELS

Informe Comerç 2002 Informe Comerç 2002

SUPERFÍCIE MITJANA (M2)

Restaurants Bars i Hotels i Hostals, Altres

cafeteries motels pensions i

fondes POBLE SEC 120 70 3.945 775 53 MONTJUÏC 306 77 27.676 0 99 ZONA FRANCA-PORT 229 87 2.671 0 527 FONT DE LA GUATLLA 160 72 784 200 16 BORDETA-HOSTAFRANCS 131 71 23.547 0 146 SANTS 139 77 9.526 246 105 TOTAL DISTRICTE 163 76 9.084 522 188

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE SERVEIS

Electro- Automòbils Altres Total

domèstics POBLE SEC 10 42 25 77 MONTJUÏC 0 3 4 7 ZONA FRANCA-PORT 3 53 29 85 FONT DE LA GUATLLA 2 11 4 17 BORDETA-HOSTAFRANCS 3 20 17 40 SANTS 33 132 70 235 TOTAL DISTRICTE 51 261 149 461

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

POBLE SEC 77 MONTJUÏC 7 ZONA FRANCA-PORT 85 FONT DE LA GUATLLA 17 BORDETA-HOSTAFRANCS 40 SANTS 235 Electrodomèstics 11% Automòbils 57% Altres 32%

(16)

Quadre 3.10.2 SERVEIS 2002 REPARACIONS Informe Comerç 2002 Quadre 3.10.1 SERVEIS 2002 REPARACIONS Informe Comerç 2002 DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2)

Electro- Automòbils Altres Total

domèstics POBLE SEC 643 6.054 1.752 8.449 MONTJUÏC 0 2.271 317 2.588 ZONA FRANCA-PORT 90 66.721 11.669 78.480 FONT DE LA GUATLLA 0 5.468 1.148 6.616 BORDETA-HOSTAFRANCS 72 3.530 1.406 5.008 SANTS 1.755 31.432 4.812 37.999 TOTAL DISTRICTE 2.560 115.476 21.104 139.140

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

POBLE SEC 8.449 MONTJUÏC 2.588 ZONA FRANCA-PORT 78.480 FONT DE LA GUATLLA 6.616 BORDETA-HOSTAFRANCS 5.008 SANTS 37.999 SUPERFÍCIE MITJANA (M2)

Electro- Automòbils Altres

domèstics POBLE SEC 64 144 70 MONTJUÏC 0 757 79 ZONA FRANCA-PORT 30 1.259 402 FONT DE LA GUATLLA 0 497 287 BORDETA-HOSTAFRANCS 24 177 83 SANTS 53 238 69 TOTAL DISTRICTE 50 442 142

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Electrodomèstics 2%

Automòbils 83% Altres 15%

(17)

Informe Comerç 2002 Quadre 3.11. TRANSPORTS I COMUNICACIONS Informe Comerç 2002 Quadre 3.11.1 TRANSPORTS I COMUNICACIONS SERVEIS 2002 SERVEIS 2002

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE SERVEIS

Transports Agències Explotació Activitats Altres Total de viatges aparcaments auxiliars

transports POBLE SEC 187 7 12 54 5 265 MONTJUÏC 13 1 2 19 22 57 ZONA FRANCA-PORT 212 7 9 230 91 549 FONT DE LA GUATLLA 66 0 2 3 2 73 BORDETA-HOSTAFRANCS 137 5 8 19 4 173 SANTS 332 35 31 27 14 439 TOTAL DISTRICTE 947 55 64 352 138 1.556

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2)

Transports Agències Explotació Activitats Altres Total de viatges aparcaments auxiliars

transports POBLE SEC 0 541 13.982 4.505 5.755 24.783 MONTJUÏC 0 43 9.503 1.052 131.703 142.301 ZONA FRANCA-PORT 0 657 11.930 240.647 463.687 716.921 FONT DE LA GUATLLA 0 0 2.813 408 3 3.224 BORDETA-HOSTAFRANCS 0 695 14.270 1.151 2.956 19.072 SANTS 0 3.007 55.751 2.257 2.252 63.267 TOTAL DISTRICTE 0 4.943 108.249 250.020 606.356 969.568

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Altres 9% Activitats auxiliars transports 23% Explotació aparcaments 4% Agències de viatges 4% Transports 60% Agències de viatges 1% Explotació aparcaments 11% Activitats auxiliars transports 26% Transports 0% Altres 62% POBLE SEC 265 MONTJUÏC 57 ZONA FRANCA-PORT 549 FONT DE LA GUATLLA 73 BORDETA-HOSTAFRANCS 173 SANTS 439 POBLE SEC 24.783 MONTJUÏC 142.301 ZONA FRANCA-PORT 716.921 FONT DE LA GUATLLA3.224 BORDETA-HOSTAFRANCS 19.072 SANTS 63.267

(18)

Informe Comerç 2002 Quadre 3.12. FINANCES I ASSEGURANCES Informe Comerç 2002 Quadre 3.11.2 TRANSPORTS I COMUNICACIONS SERVEIS 2002 SERVEIS 2002 SUPERFÍCIE MITJANA (M2)

Transports Agències Explotació Activitats Altres

de viatges aparcaments auxiliars

transports POBLE SEC 0 77 1.165 83 1.151 MONTJUÏC 0 43 4.752 0 5.987 ZONA FRANCA-PORT 0 94 1.326 0 5.095 FONT DE LA GUATLLA 0 0 1.407 136 2 BORDETA-HOSTAFRANCS 0 139 1.784 0 739 SANTS 0 86 1.798 84 161 TOTAL DISTRICTE 0 90 1.691 710 4.394

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE SERVEIS

Banca i Assegurances Altres Total

caixes d'estalvi POBLE SEC 23 5 2 30 MONTJUÏC 1 2 1 4 ZONA FRANCA-PORT 41 10 1 52 FONT DE LA GUATLLA 8 0 1 9 BORDETA-HOSTAFRANCS 23 11 0 34 SANTS 96 41 5 142 TOTAL DISTRICTE 192 69 10 271

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Altres 4% Assegurances 25% Banca i caixes d’estalvi 71% POBLE SEC 30 MONTJUÏC 4 ZONA FRANCA-PORT 52 FONT DE LA GUATLLA 9 BORDETA-HOSTAFRANCS 34 SANTS 142

(19)

Informe Comerç 2002 Quadre 3.12.2 FINANCES I ASSEGURANCES Informe Comerç 2002 Quadre 3.12.1 FINANCES I ASSEGURANCES SERVEIS 2002 SERVEIS 2002 DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2)

Banca i Assegurances Altres Total

caixes d'estalvi POBLE SEC 5.908 402 50 6.360 MONTJUÏC 46 67 6 119 ZONA FRANCA-PORT 9.410 747 1.729 11.886 FONT DE LA GUATLLA 2.114 0 8 2.122 BORDETA-HOSTAFRANCS 5.294 15.568 0 20.862 SANTS 24.720 12.231 125 37.076 TOTAL DISTRICTE 47.492 29.015 1.918 78.425

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

SUPERFÍCIE MITJANA (M2)

Banca i Assegurances Altres

caixes d'estalvi POBLE SEC 257 80 25 MONTJUÏC 0 34 6 ZONA FRANCA-PORT 230 75 1.729 FONT DE LA GUATLLA 264 0 8 BORDETA-HOSTALFRANCS 230 1.415 0 SANTS 258 298 25 TOTAL DISTRICTE 247 421 192

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Altres 2% Assegurances 37% Banca i caixes d’estalvi 61% POBLE SEC 6.360 MONTJUÏC 119 ZONA FRANCA-PORT 11.886 FONT DE LA GUATLLA 2.122 BORDETA-HOSTAFRANCS 20.862 SANTS 37.076

(20)

POBLE SEC 8.435 MONTJUÏC 5.848 ZONA FRANCA-PORT 83.284 FONT DE LA GUATLLA 7.575 BORDETA-HOSTAFRANCS 11.060 SANTS 38.444 Quadre 3.13.1

IMMOBILIÀRIES I SERVEIS A LES EMPRESES

SERVEIS 2002

Informe Comerç 2002 Quadre 3.13.

IMMOBILIÀRIES I SERVEIS A LES EMPRESES

Informe Comerç 2002

SERVEIS 2002

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE SERVEIS

Activitats Serveis Publicitat i Serveis Lloguers Lloguers Altres Total immobiliàries jurídics i estudis de tècnics béns béns

administratius mercat mobles immobles

POBLE SEC 14 14 21 16 19 8 39 131 MONTJUÏC 0 3 4 4 3 0 6 20 ZONA FRANCA-PORT 12 39 17 28 24 10 86 216 FONT DE LA GUATLLA 2 2 10 4 13 3 15 49 BORDETA-HOSTAFRANCS 9 17 18 9 11 8 43 115 SANTS 62 83 91 52 57 58 179 582 TOTAL DISTRICTE 99 158 161 113 127 87 368 1.113

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2)

Activitats Serveis Publicitat i Serveis Lloguers Lloguers Altres Total immobiliàries jurídics i estudis de tècnics béns béns

administratius mercat mobles immobles

POBLE SEC 542 428 474 1.994 883 0 4.114 8.435 MONTJUÏC 0 227 406 2.444 145 0 2.626 5.848 ZONA FRANCA-PORT 552 4.298 4.490 29.031 6.981 0 37.932 83.284 FONT DE LA GUATLLA 100 108 446 210 4.321 0 2.390 7.575 BORDETA-HOSTAFRANCS 427 1.316 1.485 1.168 3.534 0 3.130 11.060 SANTS 4.166 8.066 6.590 3.343 4.413 0 11.866 38.444 TOTAL DISTRICTE 5.787 14.443 13.891 38.190 20.277 0 62.058 154.646

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

Altres 34% Lloguers béns immobles 8% Lloguers béns mobles 11% Activitats immobiliàries 9% Serveis juridics i administratius 14% Publicitat i estudis de mercat 14% Serveis tècnics 10% Altres 40% Lloguers béns immobles 0% Lloguers béns mobles 13% Activitats immobiliàries 4% Serveis juridics i administratius 9% Publicitat i estudis de mercat 9% Serveis tècnics 25% POBLE SEC 131 MONTJUÏC 20 ZONA FRANCA-PORT 216 FONT DE LA GUATLLA 49 BORDETA-HOSTAFRANCS 115 SANTS 582

(21)

Quadre 3.13.2

IMMOBILIÀRIES I SERVEIS A LES EMPRESES

SERVEIS 2002

Informe Comerç 2002

Quadre 3.14.

MANTENIMENT, NETEJA I PROTECCIÓ

SERVEIS 2002

Informe Comerç 2002

SUPERFÍCIE MITJANA (M2)

Activitats Serveis Publicitat i Serveis Lloguers Lloguers Altres immobiliàries jurídics i estudis de tècnics béns béns

administratius mercat mobles immobles

POBLE SEC 39 31 23 125 46 0 105 MONTJUÏC 0 76 102 611 48 0 438 ZONA FRANCA-PORT 46 110 264 1.037 291 0 441 FONT DE LA GUATLLA 50 54 45 53 332 0 159 BORDETA-HOSTAFRANCS 47 77 83 130 321 0 73 SANTS 67 97 72 64 77 0 66 TOTAL DISTRICTE 58 91 86 338 160 0 169

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE SERVEIS

Manteniment, neteja i protecció POBLE SEC 6 MONTJUÏC 1 ZONA FRANCA-PORT 16 FONT DE LA GUATLLA 8 BORDETA-HOSTAFRANCS 18 SANTS 38 TOTAL DISTRICTE 87

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

POBLE SEC 6 MONTJUÏC 1 ZONA FRANCA-PORT 16 FONT DE LA GUATLLA 8 BORDETA-HOSTAFRANCS 18 SANTS 38

(22)

Quadre 3.14.2

MANTENIMENT, NETEJA I PROTECCIÓ

SERVEIS 2002

Informe Comerç 2002 Quadre 3.14.1

MANTENIMENT, NETEJA I PROTECCIÓ

Informe Comerç 2002 SERVEIS 2002 DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2) Manteniment, neteja i protecció POBLE SEC 125 MONTJUÏC 40 ZONA FRANCA-PORT 21.175 FONT DE LA GUATLLA 491 BORDETA-HOSTAFRANCS 808 SANTS 1.901 TOTAL DISTRICTE 24.540

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

POBLE SEC 125 MONTJUÏC 40 ZONA FRANCA-PORT 21.175 FONT DE LA GUATLLA 491 BORDETA-HOSTAFRANCS 808 SANTS 1.901 SUPERFÍCIE MITJANA (M2) Manteniment, neteja i protecció POBLE SEC 21 MONTJUÏC 40 ZONA FRANCA-PORT 1.323 FONT DE LA GUATLLA 61 BORDETA-HOSTAFRANCS 45 SANTS 50 TOTAL DISTRICTE 282

(23)

Quadre 3.15.1 ENSENYAMENT SERVEIS 2002 Informe Comerç 2002 Quadre 3.15. ENSENYAMENT Informe Comerç 2002 SERVEIS 2002

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE SERVEIS

Ensenyament POBLE SEC 25 MONTJUÏC 4 ZONA FRANCA-PORT 32 FONT DE LA GUATLLA 9 BORDETA-HOSTAFRANCS 38 SANTS 126 TOTAL DISTRICTE 234

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

POBLE SEC 25 MONTJUÏC 4 ZONA FRANCA-PORT 32 FONT DE LA GUATLLA 9 BORDETA-HOSTAFRANCS 38 SANTS 126 DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2) Ensenyament POBLE SEC 11.861 MONTJUÏC 1.578 ZONA FRANCA-PORT 10.449 FONT DE LA GUATLLA 2.310 BORDETA-HOSTAFRANCS 17.459 SANTS 47.101 TOTAL DISTRICTE 90.758

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

POBLE SEC 11.861 MONTJUÏC 1.578 ZONA FRANCA-PORT 10.449 FONT DE LA GUATLLA 2.310 BORDETA-HOSTAFRANCS 17.459 SANTS 47.101

(24)

Quadre 3.16. SANITAT I ASSISTÈNCIA SERVEIS 2002 Informe Comerç 2002 Quadre 3.15.2 ENSENYAMENT Informe Comerç 2002 SERVEIS 2002 SUPERFÍCIE MITJANA (M2) Ensenyament POBLE SEC 474 MONTJUÏC 395 ZONA FRANCA-PORT 327 FONT DE LA GUATLLA 257 BORDETA-HOSTAFRANCS 459 SANTS 374 TOTAL DISTRICTE 388

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE SERVEIS

Sanitat i assistència POBLE SEC 17 MONTJUÏC 4 ZONA FRANCA-PORT 11 FONT DE LA GUATLLA 5 BORDETA-HOSTAFRANCS 10 SANTS 46 TOTAL DISTRICTE 93

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

POBLE SEC 17 MONTJUÏC 4 ZONA FRANCA-PORT 11 FONT DE LA GUATLLA 5 BORDETA-HOSTAFRANCS 10 SANTS 46

(25)

Quadre 3.16.2 SANITAT I ASSISTÈNCIA SERVEIS 2002 Informe Comerç 2002 Quadre 3.16.1 SANITAT I ASSISTÈNCIA Informe Comerç 2002 SERVEIS 2002 DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2) Sanitat i assistència POBLE SEC 2.438 MONTJUÏC 3.913 ZONA FRANCA-PORT 1.892 FONT DE LA GUATLLA 407 BORDETA-HOSTAFRANCS 501 SANTS 5.407 TOTAL DISTRICTE 14.558

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

POBLE SEC 2.438 MONTJUÏC 3.913 ZONA FRANCA-PORT 1.892 FONT DE LA GUATLLA 407 BORDETA-HOSTAFRANCS501 SANTS 5.407 SUPERFÍCIE MITJANA (M2) Sanitat i assistència POBLE SEC 143 MONTJUÏC 978 ZONA FRANCA-PORT 172 FONT DE LA GUATLLA 81 BORDETA-HOSTAFRANCS 50 SANTS 118 TOTAL DISTRICTE 157

(26)

Quadre 3.17.1

ALTRES SERVEIS CULTURALS I PERSONALS

SERVEIS 2002

Informe Comerç 2002 Quadre 3.17.

ALTRES SERVEIS CULTURALS I PERSONALS

Informe Comerç 2002

SERVEIS 2002

NOMBRE DE LLICÈNCIES DE SERVEIS

Cultura i Perruqueries i Serveis Altres serveis Total

lleure salons fotografia i personals

de bellesa fotocòpia POBLE SEC 37 67 26 31 161 MONTJUÏC 19 0 0 6 25 ZONA FRANCA-PORT 14 35 15 19 83 FONT DE LA GUATLLA 13 13 5 6 37 BORDETA-HOSTAFRANCS 21 37 13 10 81 SANTS 82 205 83 84 454 TOTAL DISTRICTE 186 357 142 156 841

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

POBLE SEC 161 MONTJUÏC 25 ZONA FRANCA-PORT 83 FONT DE LA GUATLLA 37 BORDETA-HOSTAFRANCS 81 SANTS 454 DISTRIBUCIÓ SUPERFÍCIE (M2)

Cultura i Perruqueries i Serveis Altres serveis Total

lleure salons fotografia i personals

de bellesa fotocòpia POBLE SEC 26.618 2.380 910 1.830 31.738 MONTJUÏC 168.208 0 0 406 168.614 ZONA FRANCA-PORT 156.771 1.288 521 33.755 192.335 FONT DE LA GUATLLA 1.001 470 659 220 2.350 BORDETA-HOSTAFRANCS 2.708 1.701 871 412 5.692 SANTS 21.998 9.877 5.922 4.186 41.983 TOTAL DISTRICTE 377.304 15.716 8.883 40.809 442.712

Font: IAE 2002 Departament Estadística. Explotació Direcció Comerç i Consum

POBLE SEC 31.738 MONTJUÏC 168.614 ZONA FRANCA-PORT 192.335 FONT DE LA GUATLLA 2.350 BORDETA-HOSTAFRANCS 5.692 SANTS 41.983

Altres serveis personals 19%

Serveis fotografia i fotocòpia 17%

Cultura i lleure 22%

Perruqueries i salons de bellesa 42%

Altres serveis personals 9% Serveis fotografia i fotocòpia 2% Perruqueries i salons de bellesa 4%

(27)

Informe Comerç 2002 Quadre 3.17.2

ALTRES SERVEIS CULTURALS I PERSONALS

SERVEIS 2002

SUPERFÍCIE MITJANA (M2)

Cultura i Perruqueries i Serveis Altres serveis

lleure salons fotografia i personals

de bellesa fotocòpia POBLE SEC 719 36 35 59 MONTJUÏC 8.853 0 0 68 ZONA FRANCA-PORT 11.198 37 35 1.777 FONT DE LA GUATLLA 77 36 132 37 BORDETA-HOSTAFRANCS 129 46 67 41 SANTS 268 48 71 50 TOTAL DISTRICTE 2.029 44 63 262

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :