Associació Catalana d Entitats de Base Associativa

Texto completo

(1)
(2)

Fets i xifres 2013

EAP POBLE SEC,S.L.P

Cap Les Hortes

logotip

centre

(3)

Fotografia

Centre

Fotografia

Centre

(4)

Presentació L’autogestió Registre Central de Persones Assegurades El nostre equip Serveis del centre Visites ateses Medicina Comunitària Enquestes de satisfacció Benchmarking Formació Participació a Jornades i Congressos Recerca i Publicacions Destacats Contacte

(5)

Som proveïdors de l’Atenció Primària per al Sistema Públic de Salut. Aquest model es basa en una societat de professionals de la salut, integrats per metges, infermers i odontòlegs, que constituïm una empresa. Mitjançant un concurs públic gestionem una ABS (Àrea Bàsica de Salut).

El model EBA (Entitat de Base Associativa) facilita la implementació i assoliment dels objectius del Pla de Salut, que són la millora del nivell de salut i qualitat de vida, l’equitat, l’eficiència i la qualitat dels serveis sanitaris.

Treballem per contribuir en millora de la salut de la població mitjançant una gestió eficient dels recursos.

L’autogestió

Registre Central de Persones Assegurades (RCA)

Població atesa l’any 2013: 21.461

Inclou població atesa no asignada: 3.152

Població assignada: 25.099

(6)

L’equip del nostre centre està integrat per número total professionals.

El nostre equip

Categories professionals

EBA

ICS

Número Metges de família

11

3

Número Pediatria

2

1

Número Odontòlegs

1,3

0

Número Infermeria

7

3

Número Auxil.liars de Clínica

2

0

Número Treball social

1

0

Número Personal Informàtica

1

0

Número Personal RRHH-Comptabilitat

2

0

(7)

Serveis que oferim als nostres usuaris

Serveis de finançament públic

Atenció i serveis comunitaris Atenció a la dona (ASSIR) Infermeria

Medicina de família

Odontologia (inclou higienes i Cir cordals per a usuaris assignats al centre) Pediatria Podologia Serveis socials RAE Serveis privats Odontologia Podologia Teràpia Natural Teràpia Manual

(8)

Durant l’any 2013 hem realitzat número total visites a usuaris del centre.

Visites ateses per especialitat

(inclou activitat realitzada en visites presencials en el centre, a domicili i no presencials ):

Número Metges de família:71.480 Número Pediatria:12.675

Número Odontòlegia:11.026 Número Infermeria:38.579 Número Treball social:1286

Atencions burocràtiques desplaçades de consulta a unitat atenció usuari:11.411

Número Atenció Continuada:servei inexistent Altres:Visites realitzades en tallers supervisats per

INFERMERIA -Taller de Tabac :105 -Capminades: 304 -Cuidadors:11 -Diabeties:30 -Memòria:405 TREBALL SOCIAL

-Taller de Meditació(durada curs escolar).Promogut des de Treball social del centre:49

(9)

Amb la voluntat de potenciar l’autocura del malalt i prevenir el risc de malalties, durant tot l’any hem organitzat número total d’activitats de Medicina Comunitària dirigides als nostres usuaris.

Activitats i Tallers

Participació en “El pla de desenvolupament comunitari” (PDC) dins la comissió de salut. Participació grup motor per organitzar el tercer cicle EquilibradaMent.

Participació al primer taller i acte inaugural del cicle EquilibradaMent. CC Sortidor. 17.01.13

Participació en la jornada d’avaluació del cicle EquilibradaMent, organitzada per la comissió de salut del Pla de Desenvolupament Comunitari. C. Centre Albareda. Octubre 2013.

Participació en la mostra d’entitats del Poble Sec en la parada del PDC 1/6/13, fent una activitat sobre la desmedicalització

Participació en la Rua Xic del PDC 5 maig del 2013

Programa Salut i Escola.Consulta oberta d´infermeria en els instituts Anna Ravell i Consell de Cent 2 h. setmanals. Tallers de higiene, alimentació i sexualitat per alumnes de 1º, 2º, 3º, 4º de E.S.O

Reunió trimestral amb el referent de salut, la psicopedagoga del centre i l´infermera ASPB per planificació, seguiment i avaluació del programa.

Coordinació i derivación de casos clínics al CSMIJ de Sants-Montjuïc. Xerrada amb el grup de cuidadors sobre NPP, el 15.01.2013

Xerrada sobre demències al grup de cuidadors de Serveis Socials 23.01.2013

(10)

MULTIDISCIPLINAR

Gener 2013 LOPD,Igualtat i Gestió-medioambiental. Omiweb

Feb-jun 2013-Anglès Sanitari

MEDICINA

CURS ONLINE AMF

GUIES CLINIQUES FISTERRA Formació RAE

Formació PAFES PEDIATRIA

Feb 13.Jornada Vacunes AEP

Maig 13.40º Curs de Ped Extrahospitalaria (GRINDOPE)

INFERMERIA

Maig 2013. Prescripció de l’Atenció Física a l’Atenció Primària de Salut. CAP Les Hortes. Novembre2013. Curs de Bàsic de Medicina tropical i Salut Internacional.

Stage a la consulta externa de la unitat de cirurgia vascular de la C. Plató . Diabetes i multiculturalitat.

Teràpia Gestalt

Maneig pacients amb úlceres per pressió. Abril 2013.Nutrició , dietètica i homeopatia

UNITAT ATT USUARI

Gener 2013. Monogràfic Drets ARCO

març 2013.Novetats en nivell de cobertura CatSalut

Maig-set 13. Curs Superior de Formació en Direcció i Gestió de RRHH. juliol13. Extrangers residents amb obligació de tenir cobertura assistencial nov-des13. Curs Gestió de la qualitat total: EFQM

des13. Curs de Treball en Equip

(11)

NOMÈS ASSISTÈNCIA: JORNADES.

Prevenció de l´obessitat infantil.

Jornada compartida de Pneumologia AIS-BE .

IV jornada de la XaROH del Programa Beveu Menys. Jornada de referents de Tabac de la xarxa d’APSF .

VI Jornada d’ Atenció Compartida en Cirurgia Vascular AIS-BE.: “Patologia venosa- Varices”. European Workplace and Alcohol”

II Jornada d’Atenció Compartida de Cardiologia”

XXIV Congreso Nacional de Entrevista Clínica Y Comunicación Asistencial”

Jornades d´ACEBA 2013

Comunicació Pòster: que la fuerza te acompañe. III Congreso Nacional de Prevención del Tabaquismo Zaragoza, 13-15 de noviembre de 2013

(12)

Línies de Recerca (si escau)

Estudi FOCUS. Efecto de un fármaco a dosi fija incluyendo ácido acetilsalicílico (ASA), una estatina y un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina (IECA) en la adherencia en el tratamiento y el control de los factores de riesgo en pacientes postinfarto de miocardio”. (2012-2013)

Promotor: Centro Nacional de Investigaciones cardiovasculares (CNIC).Dr Valentí Fuster y Dr Ginés Sanz. Investigador: Dr. Francesc Vila

Assaig clínic d’intervenció controlat i multicèntric per avaluar la utilitat d’un programa de detecció precoç de la fibril.lació auricular en Atenció Primaria. (2013-2014)

Promotor : Hospital Clínic

Investigador: Dra Carmen De Fuentes

Publicacions

Onicomadesi secundària a infecció per enterovirus: a propòsit d’un cas” Publicada en Pediatria Catalana. Julio de 2013 Reseña bibliográfica: “Onicomadesi secundària a infecció per enterovirus: a propòsit d’un cas”/

Almudena Sánchez-Vázquez.// Pediatría Catalana.--Fundació Catalana de Pediatria—73, 1 (enero-marzo 2013).--24-26

(13)

Activitats i fets rellevants en el vostre centre durant l’any 2013

Per exemple: posada en marxa de nous serveis, otorgament de premis, events (tipus celebració aniversari centre, inauguració centre….)

Practicum comunitari de dos alumnes de 3r d’infermeria de l’Escola Universitària de Bellvitge de gener a març de 2013

Participació en el Grup Clínic d’Úlceres de l’Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra al llarg de l’any 2013, realitzant juntament amb la resta de participants una Guia de Nafres

Organització de les exposicions que tenen lloc al CAP. Organització de les seguënts expocicions: Escola Carles I, Yolanda Lluch / J. Ortega

(14)

Fotografia

Centre

Fotografia

Centre

(15)

El centre

Contacte

Nom:Cap Les Hortes Telf1:93 324 91 00 Fax: 93 324 91 01 Mail: gestioncitascapleshortes@eappoblesec.com dudastramitescapleshortes@eappoblesec.com capleshortesescolta@eappoblesec.com

Web:http://www.capleshortes.cat/

(16)

logotip

centre

(17)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :