La flora d interès per la conservació als espais naturals del Garraf i Olèrdola

Texto completo

(1)

La flora d’interès per la conservació als

espais naturals del Garraf i Olèrdola

Josep Torrentó

Oficina Tècnica de Parcs Naturals

Diputació de Barcelona

(2)

Límite de la provincia

Límite de la región metropolitana Límite de Parque

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 13.693 ha

Parc Natural del Montseny 30.120 ha

Parc del Garraf 12.376 ha

Parc del Castell de Montesquiu 546 ha

Parc del Montnegre i el Corredor 15.010 ha

Parc d’Olèrdola 608 ha

Parc de la Serralada Litoral 4.056 ha

Parc de la Serralada de Marina 3.034 ha

Parc del Foix 3.157 ha

Espai Natural de les Guilleries - Savassona 8.300 ha

Parc Agrari del Baix Llobregat 3.505 ha

Parc de Collserola 8.000 ha

Espai Rural de Gallecs 525 ha 102.674 ha

(3)

™

12.376 ha

™

Aprovació :1986

™

Darrera revisió:

26 juliol 2001

(4)

1.

Protecció d’hàbitats, 

programes de conservació

2.

Restauració d’impactes

SEGUIMENT:

Realització d’estudis

Diagnosticar l’estat i evolució dels sistemes

Avaluar els objectius de conservació

Els Plans de Conservació i els Plans de

Seguiment de Paràmetres Ecològics

CONSERVACIÓ PREVENTIVA (informes, ordenances, regulacions)

(5)

OBJECTIU:

Compatibilitat escalada i manteniment valors ecològics.

Protecció plantes rupícoles (Succowia, Orxella, Roccella phycopsis )

Protecció aus nidificants

A.

Zones on es pot escalar 

durant tot l'any

B.

Zones on no es pot escalar 

(6)

Espècies d’especial interès per la

conservació

1. Estar llistada en el Decret 172/2008 (Annexe 2, Espècies “Vulnerables”)

Succowia balearica

(protegida per l’art. 32.2 del text normatiu)

Arisarum simorhinum

(protegida per l’art. 32.2 del text normatiu)

Limonium girardianum

Halimium halimifolium

2. Es mantenen protegides les espècies del Decret 328/1992, que també estan

protegides pel Texte Normatiu del Parc del Garraf. Aquestes són les següents:

Chamaerops humilis

(art. 32.1 del text normatiu)

Campanula speciosa ssp. affinis

(art. 32.2 del text normatiu

(7)

Les pertorbacions i la flora autòctona

FACTOR DE CANVI O PERTORBACIÓ EFECTES IMPACTE Urbanitzacions i infrastructures Aïllament, pèrdua de conectivitat 3

Propagació d'espècies exòtiques Impactes per construcció de camins Impactes per l'ús dels camins i vies

Pràctiques agrícoles Gairebé inexistents 1

Pràctiques ramaderes Disminució de la càrrega de combustible 2 Erosió i compactació del sòl

Eutrofització i nitrificació del substracte Canvis en la composició florística

Pràctiques forestals Poc habituals degut al pendent elevat 1 Repoblacions prematures i innecessàries

Repoblacions amb espècies inadeqüades Disminució de les càrregues de combustible Afectació a la nidificació d'aus Increment de l'erosió

Incendis forestals Increment de la biodiversitat 3 Foment d'algunes espècies d'interès

Canvis en el sistema hidràulic Erosió

Enverinament de punts d'aigua

Pràctiques cinegètiques Control de la població de senglars 2 Conservació de les activitats tradicionals

Eliminació d'algunes espècies d'interès Intoxicacions per plom

Freqüentació i ús social Desperfectes en plantes 3 Estress de la fauna

Eutrofització i nitrificació del substracte Contaminació d'aigua

Erosió

Canvi climàtic Disminució de la disponibilitat d'aigua 2 Processos de desertificació

Pot alterar la composició florística Millora de les condicions per certes invasores

Activitats extractives Aïllament, pèrdua de conectivitat 3 Propagació d'espècies exòtiques

Impactes per construcció de camins Pèrdua de superfície de l'hàbitat Pèrdua de l'hàbitat a la zona afectada i rodalies

IMPACTES 

0. Cap impacte

1. Lleu: No s'aprecien facilment els danys

2. Moderat: Danys reversibles de forma natural, un  cop acabi la pertorbació

3. Greu: Cal un plà d'acció per retornar a la situació inicial

(8)

Succowia balearica

Succowia balearica

PERTORBACIÓ EFECTES IMPACTE

Urbanitzacions i infrastructures Destrucció de peus d'aquesta espècie 2

(arqueologia i construcció) Propagació d'espècies exòtiques competidores Impactes per construcció de camins

Impactes per l'ús dels camins i vies

Pràctiques agrícoles Sense efecte 0

Pràctiques ramaderes Efectes no estudiats 1

Pràctiques forestals Gens habituals degut al pendent 1

Increment de l'erosió

Incendis forestals Efectes desconeguts 1

Pràctiques cinegètiques Aparentment no l'afecta 0

Freqüentació i ús social Desperfectes en plantes 2

Erosió

Canvi climàtic Desconegut 0

Processos de desertificació

(9)

Apagallums, Rapa de frare,

Arisarum simorrhinum

Arisarum simorhinum

PERTORBACIÓ EFECTES IMPACTE

Urbanitzacions i infrastructures No hi ha afectació 0 Pràctiques agrícoles Sense efecte 0 Pràctiques ramaderes Efectes no estudiats 1 Pràctiques forestals Gens habituals degut al pendent 1 Increment de l'erosió Incendis forestals Efectes desconeguts 0 Al ser un geòfit probablement rebrota

Pràctiques cinegètiques Depredació per senglar? 2

Furgades

Freqüentació i ús social Desperfectes en plantes 3

(trepig) Erosió

Canvi climàtic  Desconegut 1

(desecació)

(10)

Limonium girardianum

Limonium girardianum

PERTORBACIÓ EFECTES IMPACTE

Urbanitzacions i infrastructures No hi ha afectació 0

Pràctiques agrícoles Sense efecte 0

Pràctiques ramaderes Efectes no estudiats (trepig i depredació) 1

Pràctiques forestals Tancament de l'hàbitat 1

Incendis forestals Efectes desconeguts probablement devastadors 0

Pràctiques cinegètiques Desconegut 0

Freqüentació i ús social Desperfectes en plantes 2

(trepig) Erosió

Canvi climàtic Desconegut 1

(desecació)

Activitats extractives No l'afecten 0

Aiguamolls E.

Delta Ebre

Camarga

(11)

Estepa d’arenal, Halimium

halimifolium

PERTORBACIÓ EFECTES IMPACTE

Urbanitzacions i infrastructures Destrucció de peus d'aquesta espècie 2

construcció camins Propagació d'espècies exòtiques competidores

Franges seguretat Impactes per construcció de camins

Impactes per l'ús dels camins i vies

Pràctiques agrícoles No n'hi ha 0

Pràctiques ramaderes planta d'ambients oberts, efectes possitius 0

Pràctiques forestals S'envelleix la planta 2

(manca de neteja sotabosc) Competència amb altres espècies

Incendis forestals S'envelleix la planta 2

(manca d'incendis) Competència amb altres espècies

Pràctiques cinegètiques Aparentment no l'afecta 0

Freqüentació i ús social Poca afectació 0

Canvi climàtic Desconegut 0

Processos de desertificació

(12)

Campaneta gran, Campanula

speciosa ssp. affinis

PERTORBACIÓ EFECTES IMPACTE

Urbanitzacions i infrastructures Destrucció de peus d'aquesta espècie 1

construcció camins Propagació d'espècies exòtiques competidores

Franges seguretat Impactes per construcció de camins

Impactes per l'ús dels camins i vies

Pràctiques agrícoles Destrucció dels exemplars 1

L'afavoreixen els espais oberts

Pràctiques ramaderes Poca depredació 0

Pràctiques forestals Competència amb altres espècies 1

(manca de neteja sotabosc)

Incendis forestals Hemicriptòfit: probablement no l'afecten 0

Pràctiques cinegètiques Aparentment no l'afecta 0

Freqüentació i ús social Poca afectació 0

Canvi climàtic Efectes desconeguts de la sequera 0

Processos de desertificació

(13)

Centaurea linifolia

PERTORBACIÓ EFECTES IMPACTE

Urbanitzacions i infrastructures Destrucció de peus d'aquesta espècie 1

construcció camins Propagació d'espècies exòtiques competidores

Franges seguretat Impactes per construcció de camins

Impactes per l'ús dels camins i vies

Pràctiques agrícoles Destrucció dels exemplars 1

L'afavoreixen els espais oberts

Pràctiques ramaderes Probablement poca depredació 0

Pràctiques forestals Competència amb altres espècies 1

(manca de neteja sotabosc)

Incendis forestals Rebrotadora 0

Pràctiques cinegètiques Aparentment no l'afecta 0

Freqüentació i ús social Poca afectació 0

Canvi climàtic Efectes desconeguts de la sequera 0

Processos de desertificació

(14)

Margalló, Chamaerops humilis

PERTORBACIÓ EFECTES IMPACTE

Urbanitzacions i infrastructures Destrucció de peus d'aquesta espècie 1

construcció camins Propagació d'espècies exòtiques competidores

Franges seguretat Impactes per construcció de camins

Impactes per l'ús dels camins i vies

Pràctiques agrícoles Destrucció dels exemplars 1

Pràctiques ramaderes Poca depredació 0

Pràctiques forestals Competència amb altres espècies 1

(manca de neteja sotabosc)

Incendis forestals Bona rebrotadora 1

Pràctiques cinegètiques Aparentment no l'afecta 0

Freqüentació i ús social Poca afectació 0

Canvi climàtic Aguanta bé la sequera 0

Processos de desertificació

(15)

Malva òlbia, Lavatera olbia

Grandalla, Narcissus poeticus

Tulipà silvestre, Tulipa sylvestris

espart de cordell, Stipa capensis

Etc...

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :