Vedella. Activitats pedagògiques Dossier de l alumne/a Materials elaborats per:

15  Download (0)

Full text

(1)

Vedella

Activitats pedagògiques

Dossier de l’alumne/a

Materials elaborats per:

Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural:

Europa inverteix en les zones rurals

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE BESORA

(2)

re a c d e ls co n ti n g u ts d e ls m a te ri a ls e d u c a ti u s A s s o c ia c CEA Al t T e r – www. a lt-te r. o rg ACTIVITAT 1:

VAQUES DE CARN, VAQUES DE LLET

Al llarg del temps les persones hem estat seleccionant els animals domèstics perquè ens donin aliment, vestit, companyia, ens ajudin a vigilar, controlar plagues... Les vaques també les hem anat seleccionant amb l’objectiu que ens donin carn i llet. El resultat és que tenim races molt productores de carn mentre que d’altres ho són de llet. Compara les dues fotografies de les dues races de vaques que tens a sota, esmenta les diferències que hi ha entre les dues i digues quina creus que és de raça de llet i quina de carn.

Diferències: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Raça de: _ _ _ _ _ Per què: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Diferències: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(3)

Di s s e n y i c re a c d e ls co n ti n g u ts d e ls m a te ri a ls e d u c a ti u s A s s o c ia c CEA Al t T e r – www. a lt-te r. o rg ACTIVITAT 2:

NO TOTES LES VAQUES DE CARN SÓN IGUALS

Hi ha diverses races de vaques de carn. Amb les pistes que et donem,

identifica les races més comunes que trobem pasturant al Ripollès i a Osona:

Bruna dels Pirineus Musell blanc

Taca blanca al voltant de l’ull Orelles peludes amb pèls blancs

Llemosí Musell blanc

Taca blanca al voltant de l’ull Color beix/marró

Xarolesa Musell rosat

Molt alta i robusta Color blanquinós

(4)

d e ls co n ti n g u ts d e ls m a te ri a ls e d u c a ti u s A s s o c ia c CEA Al t T e r – www. a lt-te r. o rg ACTIVITAT 3:

LA CARN DE VEDELLA, UN ALIMENT PER CRÉIXER

La carn de vedella és un aliment saludable i aconsellable de menjar en determinades edats i situacions. Completa els buits de les frases amb les paraules que trobaràs a sota.

tendra greixos magra lactància calci embaràs greixos digerible fibres proteïnes ferro aigua gran creixement La carn de vedella es caracteritza per ser una carn __________, és a dir una carn baixa en _______________ i rica en __________ musculars.

A nivell nutricional destaca per tenir _____________ d’alta qualitat i

aportar molts minerals com ___________ i __________. A més, al ser baixa en ___________ i rica en ____________ la converteix en una carn fàcilment ______________ i generalment ___________, apta per al

_______________ dels infants, l’_____________ i la _____________ de les mares, i molt aconsellable per a la gent ________.

(5)

Di s s e n y i c re a c d e ls co n ti n g u ts d e ls m a te ri a ls e d u c a ti u s A s s o c ia c CEA Al t T e r – www. a lt-te r. o rg ACTIVITAT 4:

CARN AMB NOMS I COGNOMS

De la vedella es treuen diversos tipus de carn que reben diferents noms

segons la part del cos on es troben. Retalla del següent full, els dibuixos amb els diferents talls de carn i enganxa'ls, com si fos un trencaclosques, sobre el dibuix del vedell. Col·loca-hi el nom.

(6)

d e ls co n ti n g u ts d e ls m a te ri a ls e d u c a ti u s A s s o c ia c CEA Al t T e r – www. a lt-te r. o rg

Tall que es pela Crostó Jarret de la cuixa Filet

Cap mort Rodó d’espatlla Pit Culata

Llata Jarret de braç Rodó de

cuixa

Cua

Coll Llom

Nom que reben

les diferents

peces de carn

de vedella

(7)

Di s s e n y i c re a c d e ls co n ti n g u ts d e ls m a te ri a ls e d u c a ti u s A s s o c ia c CEA Al t T e r – www. a lt-te r. o rg ACTIVITAT 5:

EL BESTIAR CREADOR DE PAISATGE

El paisatge, en el cas del nostre territori és, en gran part, resultat de

l’activitat ramadera. El bestiar pastura en prats, que fa molts i molts anys, havien estat boscos. Quan s’abandona una pastura en pocs anys el bosc recupera el seu espai natural. Enumera per ordre els dibuixos que tens a sota i comenta què és el que succeeix en cada un dels estadis de recuperació del bosc quan s’abandona una pastura:

Creus que és important que el bestiar continuï pasturant els prats?Per què?

(8)

d e ls co n ti n g u ts d e ls m a te ri a ls e d u c a ti u s A s s o c ia c CEA Al t T e r – www. a lt-te r. o rg ACTIVITAT 6:

MENJAR PER A TOT L'ANY

A les vaques amb els seus vedells se’ls sol pujar durant l‘estiu a muntanya per tal d’aprofitar l’herba dels prats, mentre que la resta de l’any aprofiten les pastures de les valls i les planes. Tot i així, el ramader ha de produir i conservar suficient menjar per a l’hivern i altres èpoques en què escasseja . Fixa’t amb l’esquema que et presentem a continuació i completa els quadres amb les paraules que tens a sota:

Aliment Acció Fenc: Herba assecada per conservar.

Ensitjat: Trinxat d’herba fermentada i humida. Pastura: Prat on menja directament el bestiar. Camp farratger: Conreu per produir menjar per el bestiar.

Pinso: Barreja de gra que es dóna de menjar al bestiar.

En verd: Herba tallada i donada al bestiar.

Picar: Trinxar l’herba o cereal. Moldre: Esclafar els gran de cereals. Dallar: Tallar l’herba.

Segar: Tallar les espigues de cereals. Pasturar: Menjar directament del prat.

(9)

Di s s e n y i c re a c d e ls co n ti n g u ts d e ls m a te ri a ls e d u c a ti u s A s s o c ia c CEA Al t T e r – www. a lt-te r. o rg ACTIVITAT 1:

ANEM A VISITAR UNA EXPLOTACIÓ DE VAQUES DE CARN

Et proposem que vagis a visitar una explotació de vaques de carn. Pot ser de mares amb els seus vedells o bé de vedells d’engreix. Per aprofitar bé la sortida pots preparar, amb els companys de classe, una sèrie de preguntes per al ramader que us ensenyarà la seva explotació.

- Sobre el bestiar: per exemple: “Quantes vaques i/o vedells hi ha?”

• _________________________________________________________ • _________________________________________________________ • _________________________________________________________ • _________________________________________________________

- Sobre el menjar: per exemple: “Tot l’any se li dona el mateix aliment?”

• _________________________________________________________ • _________________________________________________________ • _________________________________________________________ • _________________________________________________________

- Sobre l’estable i l’espai que tenen: per exemple:“Estan sempre a l’estable?”

• _________________________________________________________ • _________________________________________________________ • _________________________________________________________ • _________________________________________________________

(10)

d e ls co n ti n g u ts d e ls m a te ri a ls e d u c a ti u s A s s o c ia c CEA Al t T e r – www. a lt-te r. o rg ACTIVITAT 2:

ANEM A VISITAR UNA SALA D’ESPECEJAMENT

Et proposem que vagis a visitar una sala d’especejament de carn de vedella. Per aprofitar bé la sortida pots preparar, amb els companys de classe, una sèrie de preguntes per al carnisser que us ensenyarà la sala.

- Sobre els vedells: per exemple:“A quina edat se’ls porta a l’escorxador?”

• _________________________________________________________ • _________________________________________________________ • _________________________________________________________ • _________________________________________________________

- Sobre els talls: per exemple: “Quin tipus de talls fan per vendre?”

• _________________________________________________________ • _________________________________________________________ • _________________________________________________________ • _________________________________________________________

- Sobre la comercialització de la carn de vedella: per exemple:“Quants quilos de carn es venen al mes?”

• _________________________________________________________ • _________________________________________________________

(11)

Di s s e n y i c re a c d e ls co n ti n g u ts d e ls m a te ri a ls e d u c a ti u s A s s o c ia c CEA Al t T e r – www. a lt-te r. o rg ACTIVITAT 3:

ANEM A LA FIRA DE BESTIAR

Et convidem a que vagis a veure una fira ramadera. Segurament, es farà un concurs morfològic de bestiar, és a dir quin animal reuneix les millors

característiques de la seva raça. En el cas de les vaques i vedells de carn, la raça bruna dels Pirineus, i en el cas de vaques de llet, la raça frisona.

Fixa’t en quines parts del cos li donen més importància (puntuen més). En el cas de no coincidir durant el concurs, pregunteu quines característiques són les que donen major puntuació:

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Quines races de vaques trobeu exposades a la fira?

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Investigueu i apunteu de quins municipis provenen els ramaders:

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ D’on són la majoria de ramaders?__________________________________

(12)

d e ls co n ti n g u ts d e ls m a te ri a ls e d u c a ti u s A s s o c ia c CEA Al t T e r – www. a lt-te r. o rg ACTIVITAT 1:

LA VACA BRUNA DELS PIRINEUS

Un cop visitada l’explotació, hauràs vist que la majoria de vedells i vaques són de raça bruna, la raça de carn més abundant als Pirineus. Com has vist aquesta raça de vaca es caracteritza per:

Amb aquesta informació afegeix i pinta sobre el dibuix que tens a sota, com és la vaca bruna dels Pirineus:

Orelles peludes amb pèls blancs Musell blanc i morro fosc Taca blanca al voltant de l’ull Color marró cendrós (gris) Panxa i potes blanquinoses Punta de la cua marró

(13)

Di s s e n y i c re a c d e ls co n ti n g u ts d e ls m a te ri a ls e d u c a ti u s A s s o c ia c CEA Al t T e r – www. a lt-te r. o rg ACTIVITAT 2: FEM MEMÒRIA!

Per tal de fer un repàs de tot allò que has après sobre la vedella del Pirineu et proposem fer un joc de parelles.

(14)

d e ls co n ti n g u ts d e ls m a te ri a ls e d u c a ti u s A s s o c ia c CEA Al t T e r – www. a lt-te r. o rg ACTIVITAT 3:

CICLE PRODUCTIU DELS VEDELLS I VEDELLES DE CARN

Retalla les imatges que trobaràs a la següent pàgina. Ordena-les i enganxa-les sobre el cercle que representa dos anys de vida d’un animal, segons correspongui a vedells mascles (ƃ) i a vedelles femelles (Ƃ).

(15)

Di s s e n y i c re a c d e ls co n ti n g u ts d e ls m a te ri a ls e d u c a ti u s A s s o c ia c CEA Al t T e r – www. a lt-te r. o rg

Retalla les següents imatges, doblega-les, seguint el exemple, i enganxa-les sobre el cercle que tens a la pàgina anterior:

Exemple:

Doblegueu la solapa i enganxeu sobre el cercle

Figure

Updating...

References

Related subjects :