• No se han encontrado resultados

Formació contínua. Ser el que vols ser : Màsters, Postgraus, Doctorats 2018-2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Formació contínua. Ser el que vols ser : Màsters, Postgraus, Doctorats 2018-2019"

Copied!
20
0
0
Mostrar más ( página)

Texto completo

(1)

→ Màsters

→ Postgraus

→ Doctorats

2018-2019

Ser el que

vols ser

(2)

Et donem la benvinguda a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), una institució de naturalesa pública i de gestió privada, oberta al món i centrada en l’estudiant.

La nostra universitat es caracteritza per tenir un model formatiu innovador, basat en el plurilingüisme i orientat al servei integral dels estudiants i la seva inserció professional. És un motor de coneixement i d’innovació al servei del territori i té una clara vocació internacional.

La UVic-UCC és coneguda per la seva excel·lència docent, per establir una relació propera entre l’alumne i el professor i per l’elevat índex d’inserció professional dels seus estudiants. És una

universitat moderna, àgil, adaptativa i interactiva amb el seu entorn socioeconòmic.

Estudiants de títols oficials

7.026

Estudiants de formació contínua

10.296

Estudiants internacionals

1.782

Màsters i postgraus propis

50

Màsters universitaris

14

Programes de doctorat

7

Grups de recerca

29

Càtedres

10

Cursos i jornades

106

LA UNIVERSITAT QUE CREIX I AVANÇA

>> Dades Curs 2016-2017

(3)

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya està present a les ciutats de Vic, Manresa, Granollers i Barcelona.

En funció del tipus de programa formatiu, de l’àrea de coneixement i de les necessitats del territori, s’escull la modalitat i la seu més adequada per impartir els nostres màsters i postgraus.

A més, la UVic-UCC compta amb diversos centres adscrits i vinculats a tot Catalunya que ofereixen un ampli ventall de programes de formació contínua.

La internacionalització és un objectiu fonamental de la nostra universitat. La UVic-UCC potencia intercanvis a través de programes de mobilitat, manté convenis amb universitats i institucions de més de 30 països, impulsa programes formatius de tots els àmbits impartits en llengües diverses i desenvolupa projectes de recerca i de cooperació internacional.

VIC, MANRESA,

GRANOLLERS,

BARCELONA

I EL MÓN

(4)

El Centre Internacional de Formació Contínua de la UVic-UCC t’ofereix una extensa programació especialitzada i adaptada a les noves necessitats socials.

Tenim com a objectiu formar els professionals experts que la societat i el sector productiu

requereixen, i promoure la iniciació en el camp de la recerca.

La formació contínua de la UVic-UCC compta amb un equip de professorat integrat per acadèmics i professionals en actiu, fet que potencia la relació entre la Universitat i el sector empresarial, assistencial i educatiu.

ÀMBITS DE CONEIXEMENT

Salut i benestar social Educació i societat Empresa

Comunicació

Ciències, tecnologia i enginyeria Disseny

Esport

Llengües i traducció

LA FORMACIÓ

CONTÍNUA A

LA UVIC-UCC

(5)

FORMACIÓ CONTÍNUA:

SER EL QUE VOLS SER

Els nostres programes estan dissenyats perquè potenciïs i conservis la teva ocupabilitat en el mercat laboral actual.

L’oferta de formació contínua de la UVic-UCC s’estructura en 5 tipus de programes:

→ Màsters. Poden ser universitaris o propis. Els primers et donen accés als estudis de doctorat, mentre que els segons tenen una orientació més professional per satisfer les demandes més actuals de l’entorn laboral. Ambdues tipologies consten d’un mínim de 60 crèdits ECTS.

→ Postgraus/Diplomes d’especialització. Són títols propis amb els mateixos requisits i orientació que els estudis de màster, però amb una menor càrrega en crèdits (mínim 30 crèdits ECTS).

→ Cursos d’especialització. Els cursos

d’especialització universitària són ensenyaments professionalitzadors sobre una temàtica molt concreta. La durada d’aquests estudis és d’un mínim de 15 crèdits ECTS.

→ Doctorats. Ofereixen una formació avançada en tècniques de recerca que culmina amb la tesi doctoral. L’objectiu és formar professors i investigadors.

→ Doctorats industrials. La tesi doctoral es desenvolupa en el marc d’un conveni entre la Universitat i una empresa.

(6)

→ Salut i benestar social

Màsters universitaris Lloc | Modalitat Inici Organitza

Anàlisi de Dades Òmiques (Omics Data Analysis)

Barcelona (presencial i online)

octubre 2018 UVic

Atenció Pal·liativa a Persones amb Malaties Avançades - ICO/UVic-UCC

Barcelona (presencial)

octubre 2018 UVic | ICO

Psicologia General Sanitària Vic octubre 2018 UVic

Prevenció de Riscos Laborals Vic

(semipresencial)

octubre 2018 UVic | BTC

Recerca en Salut

Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic *

Lleida i Vic (semipresencial)

Manresa

octubre 2018

octubre 2018

UdL | UVic

UManresa Metodologia de la Simulació Aplicada

als Professionals de Ciències de la Salut i Socials

Manresa octubre 2018 UManresa

Màsters propis Lloc | Modalitat Inici Organitza

Atenció Integral i Centrada en la Persona en els Àmbits d’Envelliment i Discapacitat

Vic, Barcelona, Donostia / (Semipresencial, Online)

novembre 2018 UVic / Fundación Pilares

Estimulació Neurològica:

Neurorehabilitació

Barcelona gener 2019 UVic / UEN

Psicomotricitat Educativa i Terapèutica

Vic octubre 2018 UVic

Equitació Terapèutica: Aprenentatge i Teràpia Assistida amb Cavalls

Vic i el Pont d’Armentera (Tarragona)

octubre 2018 UVic / Mas Aragó

(7)

Atenció en Emergències Psicosocials i Humanitàries

Barcelona novembre 2018 UVic / TSCAT

Cirurgia Podològica de l’Avantpeu Manresa setembre 2018 UManresa / AEMIS / AECP Emergències Extrahospitalàries Manresa i

Balears

octubre 2018 UManresa / 061 (edició Balears)

Infermeria d’Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Manresa octubre 2018 UManresa

Motricitat Orofacial Barcelona setembre 2018 UManresa /

IEPAP

Reeducació del Sol Pelvià Manresa i Barcelona

octubre 2018 UManresa

Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH)

Online octubre 2018 Editorial Viguera

Postgraus | Diplomes d’especialització

Lloc | Modalitat Inici Organitza

Atenció Domiciliària, Integral i Integrada a Persones al Final de la Vida

Manresa setembre 2018 UVic-UCC

Seguretat i Qualitat Assistencial i Legal

Esplugues de Llobregat

febrer 2019 Sant Joan de Déu / UB / UVic-UCC / UCF

Estimulació Neurològica Barcelona gener 2019 UVic / UEN

Atenció Psicosocial i Espiritual a Persones en Situació de Malaltia Avançada

Barcelona novembre 2018 UVic

Disfàgia Orofaríngia Barcelona setembre 2018 UManresa /

IEPAP

(8)

Doctorats Lloc | Modalitat Inici Universitats participants Cures Integrals i Serveis de Salut Presencial i

semipresencial

octubre 2018

| gener 2019

UVic | UdL | Universidad de Jaén | Instituto de Salud Carlos III

Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria

i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes

Educació Inclusiva

Millora dels Ensenyaments d’Educació Infantil i Primària

Pedagogia Montessori (0-6 anys)

Vic

Vic

(semipresencial) Vic

(semipresencial) UOC (on-line) Vic

(semipresencial)

octubre 2018

octubre 2018

febrer 2019

maig 2019

UVic

UdL | UIB | UVic

UOC | UVic

UVic | AMI

Màsters universitaris Lloc | Modalitat Inici Organitza

Gestió Clínica Avançada Barcelona novembre 2018 UManresa / UCF

Lideratge, Habilitats Directives i Desenvolupament Directiu en Organitzacions de Salut

Barcelona novembre 2018 UManresa / UCF / Fundació La Unió

→ Educació i societat

(9)

Innovació en Didàctiques Específiques

Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Vic

(semipresencial) Barcelona (presencial i online)

octubre 2018

octubre 2018

UVic

UB | UAB | UdG | UPC | URV | UVic | UdL | UPF

Polítiques Socials i Acció Comunitària

Tecnologia de l’Esport*

Semipresencial

Barcelona (presencial)

octubre 2018

octubre 2018

UAB | UVic | UB | UdG | UdL | URV UVic | UB

Màsters propis Lloc | Modalitat Inici Organitza

Igualtat i Equitat en el Desenvolupament

Online octubre 2018 Cooperacció / UVic

Ensenyament de Català com a Primera i Segona Llengua

Barcelona (Semipresencial)

setembre 2018 UB / UVic / UAB

Neuroeducació Manresa

(Semipresencial)

setembre 2018 UManresa

Intervenció amb Dificultats de l’Aprenentatge

Barcelona octubre 2018 ISEP

Postgraus | Diplomes d’especialització

Lloc | Modalitat Inici Organitza

Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE)

Granollers octubre 2018 UVic

Direcció Estratègica de Centres Docents per a la Innovació i l’Èxit Educatiu

Mataró octubre 2018 UVic

Peritatge Social Barcelona octubre 2018 UVic / TSCAT

Resolució de Conflictes i Mediació Familiar

Barcelona octubre 2018 UVic / TSCAT

Ensenyament de Català per a Persones Adultes

Barcelona setembre 2018 UB / UVic / UAB

(10)

→ Ciències, tecnologia i enginyeria

Estudis de Gènere: Cultura, Societat i Polítiques

Innovació i Intervenció Educatives

Traducció, Gènere i Estudis Culturals

Presencial i semipresencial

Presencial i semipresencial

Presencial, semipresencial i online

octubre 2018 / gener 2019

octubre 2018 / gener 2019

octubre 2018 / gener 2019

UVic | UB | UAB | URV

Mondragon Unibersitatea | UVic

UVic

Anàlisi de Dades Òmiques (Omics Data Analysis)

Enginyeria Industrial

Prevenció de Riscos Laborals

Barcelona, presencial i online

Barcelona, Vic i Bellaterra (semipresencial) Vic

(semipresencial)

octubre 2018

octubre 2018

octubre 2018

UVic

UVic | UAB | EUSS

UVic | BTC

Doctorats Lloc | Modalitat Inici Universitats

participants

Màsters universitaris Lloc | Modalitat Inici Organitza

Tecnologia de l’Esport*

Recerca Aplicada a la Indústria Farmacoquímica*

Barcelona (presencial) Barcelona / Vic (presencial)

octubre 2018 octubre 2018

UVic | UB UVic-UICT

(11)

Màsters propis Lloc | Modalitat Inici Organitza

Robòtica Cerdanyola del

Vallès

octubre 2018 UVic / EURECAT

Gestió Avançada de la Salut i Seguretat Laborals

Online octubre 2018 BTC

Gestió Integrada i Normes de Certificació

Online octubre 2018 BTC

Implantació i Auditoria de Normes de Seguretat Alimentària: BRC, IFS i FSSC

Online octubre 2018 BTC

Qualitat i Seguretat Alimentària:

Sistema APPCC

Online octubre 2018 BTC

Direcció Industrial Barcelona febrer 2019 CEAM / UVic

Disseny i Optimització de Processos Industrials

Barcelona febrer 2019 CEAM / UVic

Postgraus | Diplomes d’especialització

Lloc | Modalitat Inici Organitza

Robòtica Industrial Cerdanyola del

Vallès

octubre 2018 UVic / EURECAT

Robòtica Mòbil Cerdanyola del

Vallès

octubre 2018 UVic / EURECAT

Comunicació Científica Barcelona setembre 2018 UVic / Eduscopi Qualitat i Seguretat Alimentària:

Sistema APPCC

Online octubre 2018 BTC

Experimental Sciences and Technology

Bioinformàtica

Presencial, semipresencial i online

Presencial

octubre 2018 / gener 2019

octubre 2018 /

UVic

UAB | UPC | UDG |

Doctorats Lloc | Modalitat Inici Universitats

participants

(12)

Màrqueting Estratègic i Innovació*

(Strategic Marketing and Innovation )

Prevenció de Riscos Laborals

Gestió Empresarial

Barcelona (presencial)

Vic

(semipresencial) Barcelona

octubre 2018

octubre 2018

octubre 2018

UVic

UVic | BTC

UVic | EADA

Màsters universitaris Lloc | Modalitat Inici Organitza

→ Empresa

Màsters propis Lloc | Modalitat Inici Organitza

Administració i Direcció d’Empreses (MBA)

Vic i Manresa / Granollers

octubre 2018 UVic-UCC

Ciència de Dades per a les Ciències Socials i la Salut

Barcelona novembre 2018 UVic

Màrqueting Digital i Xarxes Socials Online novembre 2018 UVic

Direcció Industrial Barcelona febrer 2019 CEAM / UVic

Disseny i Optimització de Processos Industrials

Barcelona febrer 2019 CEAM / UVic

Direcció Comptable, Financera i Tributària

Manresa octubre 2018 UManresa

Business i Life-Coaching Barcelona (Semipresencial)

novembre 2018 UManresa / Fundares Coaching &

Business Intel·ligència Emocional i

Programació Neurolingüística

Barcelona (Semipresencial)

novembre 2018 UManresa / Fundares Coaching &

Business

(13)

Neurociència Aplicada a la Gestió Empresarial

Online novembre 2018 UManresa / NIW

Neurocreativitat i Pensament Creatiu Online novembre 2018 UManresa / NIW Customer Experience – Business,

Retail & Digital

Online novembre 2018 UManresa / NIW

Financial Management, Digital Banking and Internet Finance

Barcelona (Presencial) i Online

octubre 2018 GBSB

Entrepreneurship Barcelona

(Presencial) i Online

octubre 2018 GBSB

Business Innovation Barcelona

(Presencial) i Online

octubre 2018 GBSB

Direcció i Gestió d’Empreses Internacionals

Barcelona (Semipresencial) i Online

octubre 2018 Masters College Barcelona

Logística Integral Barcelona

(Semipresencial) i Online

octubre 2018 Masters College Barcelona

MBA - Màster en Administració i Direcció d’Empreses (diferents especialitats)

Barcelona/Mallorca (Presencial i Online)

octubre 2018 ESERP

Direcció de Màrqueting d’Empreses de Luxe

Barcelona/Mallorca (Presencial i Online)

octubre 2018 ESERP

Direcció de Màrqueting Digital i Social Media

Barcelona/Mallorca (Presencial i Online)

octubre 2018 ESERP

Direcció Financera, Banca i Borsa Barcelona/Mallorca (Presencial i Online)

octubre 2018 ESERP

(14)

Direcció en Comunicació Corporativa.

Relacions Públiques, Protocol i Esdeveniments

Barcelona/Mallorca (Presencial i Online)

octubre 2018 ESERP

Direcció d’Empreses Turístiques.

Especialitat en Luxe

Barcelona/Mallorca (Presencial i Online)

octubre 2018 ESERP

Direcció de Màrqueting i Gestió Comercial

Barcelona/Mallorca (Presencial i Online)

octubre 2018 ESERP

Direcció de Recursos Humans i Gestió de Personal

Barcelona/Mallorca (Presencial i Online)

octubre 2018 ESERP

Direcció General i Planificació Estratègica

Barcelona/Mallorca (Presencial i Online)

octubre 2018 ESERP

Direcció de Relacions Internacionals i Comerç Exterior

Barcelona/Mallorca (Presencial i Online)

octubre 2018 ESERP

Postgraus | Diplomes d’especialització

Lloc | Modalitat Inici Organitza

Direcció i Desenvolupament de Recursos Humans

Manresa octubre 2018 UManresa

Comptabilitat i Finances Manresa octubre 2018 UManresa

Comptabilitat i Fiscalitat Manresa octubre 2018 UManresa

Fiscalitat i Finances Manresa octubre 2018 UManresa

Habilitats Directives Manresa octubre 2018 UManresa

Direcció i Gestió Pública - Àmbit Local Manresa i Vic octubre 2018 EAPC / UVic-UCC Gestió d’Empreses Vitivinícoles Vilafranca

del Penedès

octubre 2018 URV / UVic-UCC / WBS

Life-coaching d’Identitat Barcelona (Semipresencial)

novembre 2018 UManresa / Fundares Coaching &

Business

(15)

Dret, Economia i Empresa Presencial i semipresencial

octubre 2018 / gener 2019

UdG | UVic

Doctorats Lloc | Modalitat Inici Universitats

participants Executive and Business Coaching Barcelona

(Semipresencial)

novembre 2018 UManresa / Fundares Coaching &

Business Intel·ligència Emocional Barcelona

(Semipresencial)

novembre 2018 UManresa / Fundares Coaching &

Business Programació Neurolingüística Barcelona

(Semipresencial)

febrer 2019 UManresa / Fundares Coaching &

Business Customer Experience – Business &

Retail

Online novembre 2018 UManresa / NIW

Customer Experience – Digital Online novembre 2018 UManresa / NIW Vendes Nacionals i Internacionals. Barcelona octubre 2018 Cambra de

Comerç de Barcelona Relacions Laborals i Gestió de

Persones

Barcelona octubre 2018 Cambra de Comerç de Barcelona Direcció de Negocis Internacionals

Asiàtics

Barcelona (Semipresencial) i Online

octubre 2018 Masters College Barcelona

Direcció de Seguretat Integral Barcelona novembre 2018 ISED Màrqueting Digital i Xarxes Socials Online novembre 2018 UVic

(16)

Màrqueting Estratègic i Innovació*

(Strategic Marketing and Innovation )

Barcelona, presencial

octubre 2018 UVic

Màsters universitaris Lloc | Modalitat Inici Organitza

→ Comunicació

Màsters propis Lloc | Modalitat Inici Organitza

Producció Cinematogràfica Barcelona gener 2019 Mallerich

Direcció Cinematogràfica Barcelona octubre 2018 ECIB

Cinema Documental Barcelona octubre 2018 ECIB

Animació i Realització 2D Barcelona octubre 2018 ECIB

Animació de Personatges 3D Barcelona octubre 2018 ECIB

Animació 3D Barcelona octubre 2018 ECIB

Muntatge Cinematogràfic Barcelona octubre 2018 ECIB

Enginyeria d’Imatge i Producció Tècnica de Cinema

Manresa octubre 2018 CRASH

Enginyeria de So i Producció Musical Manresa octubre 2018 CRASH

Postgraus | Diplomes d’especialització

Lloc | Modalitat Inici Organitza

Comunicació Científica Barcelona setembre 2018 UVic / Eduscopi Guió de Ficció per a Cinema i Televisió Barcelona octubre 2018 ECIB

Enginyeria d’Imatge Manresa octubre 2018 CRASH

Enginyeria de So Manresa octubre 2018 CRASH

Pilot-operador de Càmera de Drone Manresa octubre 2018 CRASH

(17)

Investigació i Experimentació en Disseny

Barcelona octubre 2018 BAU

Màsters universitaris Lloc | Modalitat Inici Organitza

→ Disseny

Màsters propis Lloc | Modalitat Inici Organitza

Animació Stop Motion Barcelona octubre 2018 BAU

Disseny d’Espais Comercials i Retail Barcelona octubre 2018 BAU Infografia i Visualització de Dades Barcelona octubre 2018 BAU Disseny d’Espais Interiors Barcelona octubre 2018 BAU

Disseny Gràfic Barcelona octubre 2018 BAU

Disseny de Branding i Packaging Barcelona octubre 2018 BAU

Fashion Management Barcelona octubre 2018 BAU

Il·lustració Creativa Barcelona octubre 2018 BAU

Innovació i Design Management Barcelona octubre 2018 BAU

Motion Graphics Design Barcelona octubre 2018 BAU

Disseny d’Experiències Digitals Barcelona octubre 2018 BAU Innovació Audiovisual i Entorns

Interactius

Barcelona octubre 2018 BAU

Postgraus | Diplomes d’especialització

Lloc | Modalitat Inici Organitza

Disseny de Roba Interior, Cotilleria i Bany Barcelona octubre 2018 BAU

Brand Design Barcelona octubre 2018 BAU

Packaging Design Barcelona octubre 2018 BAU

(18)

Online octubre 2018 UVic | USJ Traducció Especialitzada

Màsters universitaris Lloc | Modalitat Inici Organitza

Lloc | Modalitat Inici Organitza Màsters universitaris

→ Llengües i traducció

→ Esport

Tecnologia de l’Esport* Barcelona (presencial)

octubre 2018 UVic | UB Comunicació Integral de Moda Barcelona octubre 2018 BAU

Il·lustració Barcelona octubre 2018 BAU

Il·lustració Digital i Nous Mitjans Barcelona octubre 2018 BAU Innovació i Design Thinking Barcelona octubre 2018 BAU

Design Management Barcelona octubre 2018 BAU

Motion 3D Barcelona octubre 2018 BAU

Motion Design Barcelona octubre 2018 BAU

Edicions Digitals Barcelona octubre 2018 BAU

(19)

UVIC-UCC + MOLT MÉS QUE UNA

UNIVERSITAT

La UVic-UCC disposa d’un conjunt de serveis que complementen l’activitat acadèmica Com a estudiant de la UVic-UCC podràs disposar dels carnets Fem UVic i UManresa que et permetran gaudir de tots els serveis adreçats a la comunitat universitària:

borsa d’habitatge i transport, beques i ajuts, avantatges i descomptes, servei d’inserció laboral, borsa de treball, servei d’esports, unitat d’emprenedoria, voluntariat, biblioteques, activitats culturals, serveis audiovisuals, aules informàtiques, serveis adreçats als estudiants internacionals, Escola d’Idiomes, serveis lingüístics, etc.

Demana més informació sobre les condicions que s’apliquen a cada servei i a cada campus.

Un cop acabada la teva formació podràs formar part de la xarxa U Alumni i gaudir dels seus avantatges.

(20)

Carrer de la Sagrada Família, 7 08500 Vic, Barcelona

Tel. 938 861 222 www.uvic-ucc.cat

C. de la Sagrada Família, 7 08500 Vic (Barcelona) Tel. (+34) 93 886 12 22 infofc@uvic.cat www.uvic.cat/forma- cio-continua

Campus UVic Campus UManresa Seu UGranollers Espai UVic-UCC Barcelona

Av. Universitària, 4-6 08242 Manresa (Barcelona) Tel. (+34) 93 875 73 48 infofc@umanresa.cat www.umanresa.cat/cen- tre-internacional-forma- cio-continua

C. Via Augusta, 123 08006 - Barcelona Tel. (+34) 93 018 06 63 espaibcn@uvic.cat Roca Umbert

Fàbrica de les Arts C. Mare de Déu de Montserrat, 36 08401 Granollers Tel. (+34) 93 889 03 27 ugranollers@uvic.cat

Referencias

Documento similar

Dicha estrategia desea erradicar la pobreza extrema alimentaria y revertir la actual cultura del desperdicio de alimentos para 2030 por medio de acciones coordinadas e innovadoras

[r]

d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle de operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al

De igual modo, con cargo a esta partida se pondrá a disposición 1 oficial (operador de maquina) para la realización de trabajos de movimiento de tierra,

[r]

PATROCINIO PUBLICITARIO PARA DIFUSIÓN DE MÁLAGA CAPITAL EUROPEA DEPORTE 2020 CON CLUB

FLAMENCO CIUDAD DE MALAGA 1.815,00 € SAMUEL PIMENTEL

Expte Descripción Total Tercero 2018003159 SUMINISTRO DE 2 MÁQUINAS FREGADORAS PARA LOS MERCADOS 16.841,72 TENNAN SALES AND SERVICES

(Lofes90 2020) Des que es va fundar l'empresa Lofes 90 S.L., a través de la marca Mussol s'ha volgut transmetre una sèrie de valors com: la qualitat dels productes, la durabilitat

Del total de radicaciones otorgadas, un 51% corresponde a trámites otorgados a personas de género masculino, mientras que un 49% a personas de género femenino (gráfico 9).. Gráfico

Partiendo de un estudio que se desarrolla en el bosque semideciduo del área de uso público del Parque Nacional Guanahacabibes acerca de la relación entre tres

Para ello se expusieron semillas a diferentes concentraciones de cadmio (0-0,5-1-2- 4-8 mg/L Cd) durante 15 días, determinando la tasa de germinación (TG), porcentaje de

Manresa Semipresencial octubre 2020 UManresa Recerca en Salut Lleida i Vic Semipresencial octubre 2020 UdL | UVic. Fisioteràpia

Gestió Clínica Avançada Barcelona Semipresencial novembre 2019 UManresa | UCF. Disfàgia Orofaríngia Barcelona Presencial setembre 2019 UManresa

com a continuació d’aquests estudis la UVic ofereix els màsters universitaris en Atenció i cures Pal·liatives, Polítiques Socials i Acció comunitària i el programa de doctorat

Actualment  l’exposició  ja  te  un  petit  apartat  on  es  poden  trobar  els  aspectes  més   basics de la cuina, com son algunes aixetes, algun forn i certs extractors

Màsters universitaris Lloc | Modalitat Inici Organitza. Lloc | Modalitat Inici Organitza

• Ensenyament progressiu de la llengua anglesa al llarg del grau. • Possibilitat de finalitzar el grau en una de les més de 25 universitats internacionals amb convenis

• Dans le domaine de l’assistance : rééducation, service de rééducation dans les hôpitaux publics ou agréés, les mutuelles du travail et d’accidents, les centres de

a) Implantació del doble Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació/ Màrqueting i Comunitats Digitals. L’èxit del doble Grau en AdE/Turisme i del Grau en

10 Max-Neef (pensador chileno, nacido 1932) y el grupo CEPAUR (Centro de Alternativas del Desarrollo) ... reflexión para las bibliotecas de la zona. Esta actividad surge hace 18

We make use of the GEM 2014 Adult Population Survey data, against a background where social norms are controlled, to find that the relationship between

Sería conveniente que el alumno lo fuera construyendo él mismo, con el objetivo de que manipule y experimente con el material; no olvidemos que muchos de