• No se han encontrado resultados

Convenio no que se enmarcan as prácticas

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Convenio no que se enmarcan as prácticas"

Copied!
26
0
0

Texto completo

(1)

Convenio no que se enmarcan as prácticas

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e USC

Empresa ou

organismo/servizo/centro no que se realizarán

METEOGALICIA. Consellería de Medio Ambiente

Número de prazas 3

Lugar/datas/horario Preferentemente en vacacións ou en horarios compatibles coa docencia. A fixar co organismo receptor.

Duración/nº de créditos 6 créditos por cada unha das prazas ofertadas.

*1 crédito por cada 25 horas (máximo 6 créditos) Obxectivos das prácticas Formar ao alumno no traballo e análise de datos e

modelos meteorolóxicos.

Coñecer cómo se miden os contaminantes en aire ambiente e cómo se realiza a avaliación da

contaminación.

Tarefas a desenvolver en cada praza

1 . Diagnóstico da calidade do aire en Galicia empleando o modelo CHIMERE.

2 . Desarrollo de un sistema de recomendación de riego

3 .Análisis de tendencias de oleaje durante el siglo XX.

Titulacións ás que se imputa Grao e Dobres Graos Titores/órgano responsable na

entidade

Contacto: Mª Luz Macho, Pablo Carracedo, Santiago Salsón, Nuria Gallego

Responsables na Facultade Vicente Pérez Muñuzuri Período de realización (indicar

meses ou períodos posibles de realización e xornada laboral: tempo completo ou parcial)

As prácticas teñen que estar rematadas o 30 de

setembro

(2)

Empresa/organismo CESGA Centro de supercomputación de Galicia

Titulación (indicar orientación ou

especialidade de ser o caso)

Grao e Dobres Graos

Perfil e formación do alumnado

O alumnado que realiza este tipo de prácticas debe ter superado o 50% dos créditos do Grao de Física. Priorizarase o acceso as prácticas do alumnado que teña superado a materia Física Computacional

Número de prazas 1

Obxectivos xerais das prácticas

1) Integración nun entorno laboral dentro dun grupo de traballo.

2) Obter coñecementos sobre a computación de altas prestacións e a súa utilización científico-técnica, especialmente nos ámbitos asociados á Física.

Obxectivos específicos e competencias que o estudante acadará ao superar as prácticas

Obxectivos específicos

1. Conceptos básicos de computación numérica.

2. Execución de programas de cálculo numérico profesionais.

3. Programación e execución utilizando técnicas paralelas.

4. Análises de necesidades e capacidades de cálculo numérico.

5. Medición de consumos enerxéticos.

6. Avaliación de modelos físicos complexos.

Competencias:

1. Comprensión das capacidades e limitacións do cálculo numérico avanzado.

2. Familiaridade coas arquitecturas de computación utilizadas habitualmente en cálculo numérico avanzado ou análise masivo de datos para Física e áreas relacionadas.

3. Familiaridade coa execución paralela, librerías científicas para cálculo e formatos estándares de arquivos para a entrada e saída de información.

4. Familiaridade co modelado de procesos físicos en contornas computacionais.

5. Deseño de procesos de medición en contornas computacionais.

(3)

Responsable na facultade

José M. Sánchez de Santos,

josemanuel.sanchez.desantos@usc.es

Período de realización (indicar meses ou períodos posibles de realización e xornada laboral: tempo completo ou parcial)

Do 01 de abril ao 30 de setembro en horario de 8:00 a 15:00 a acordar co responsable da entidade. O horario pode ser a tempo completo ou parcial segundo se acorde coa entidade.

(4)

Empresa/organismo CESGA Centro de supercomputación de Galicia

Titulación (indicar orientación ou

especialidade de ser o caso)

Grao e Dobres Graos

Perfil e formación do alumnado

O alumnado que realiza este tipo de prácticas debe ter superado o 50% dos créditos do Grao de Física. Priorizarase o acceso as prácticas do alumnado que teña superado a materia Física Computacional

Número de prazas 1

Obxectivos xerais das prácticas

1) Integración nun entorno laboral dentro dun grupo de traballo.

2) Obter coñecementos sobre a computación de altas prestacións e a computación cuántica.

Obxectivos específicos e competencias que o estudante acadará ao superar as prácticas

Obxectivos específicos

1. Conceptos básicos de computación cuántica.

2. Execución de simuladores de algoritmos.

3. Programación e execución algoritmos cuánticos.

4. Análise de necesidades dos algoritmos.

.

Competencias:

1. Comprensión das capacidades e limitacións do computación cuántica.

2. Familiaridade coas arquitecturas de computación e a implicación da Computación Cuántica.

3. Familiaridade coa execución paralela.

4. Familiaridade ca programación de algoritmos cuánticos.

5. . Tipo de actividades a

realizar en relación cos obxectivos indicados

1. Programación de algoritmos cuánticos

Duración das prácticas (en ECTS e horas)

6 Créditos ECTS con unha dedicación total do alumno de 150 horas (Grao)

(5)

Titores/órgano

responsable na entidade

Andrés Gómez Tato

Responsable na facultade

José M. Sánchez de Santos,

josemanuel.sanchez.desantos@usc.es

Período de realización (indicar meses ou períodos posibles de realización e xornada laboral: tempo completo ou parcial)

Do 01 de abril ao 30 de setembro en horario de 8:00 a 15:00 a acordar co responsable da entidade. O horario pode ser a tempo completo ou parcial segundo se acorde coa entidade.

(6)

Empresa/Organismo/Departamento/

Grupo/Instituto

MOONOFF SL Titulación

No caso de máster(indicar orientación ou especialidade se procede)

Grao e Dobres Graos

Número de prazas 1

Obxectivos xerais das prácticas

Automatización de medidas y mejora de procesos

Control de Proyectos de Desarrollo

Control de la calidad de los productos según normativa europea.

Uso de equipos profesionales de medidas eléctricas.

Control de procesos y calidad según estándar ISO9001

Obxectivos específicos e competencias que o/a estudante acadará ao superar as prácticas

Formar al alumno en los objetivos descritos Aplicación de los conocimientos básicos teóricos en el ámbito profesional

Tipo de actividades a realizar en relación cos obxectivos indicados

Duración das prácticas (en ECTS e horas)

6 CRÉDITOS – 150 HORAS Titores/as ou órgano responsable na

empresa/organismo/departamento/grupo/

instituto

JOSÉ ÁNGEL JUNCAL CASTRO

Responsable na Facultade

Período de realización (indicar meses ou períodos posibles de realización e

xornada laboral: tempo completo ou parcial)

TIEMPO PARCIAL (4 HORAS /DÍA) DESDE ABRIL / MAYO / SEPTIEMBRE

(7)

Empresa/Organismo/Departamento/

Grupo/Instituto

Departamento de Electrónica e Computación Titulación

No caso de máster (indicar orientación ou especialidade se procede)

Grao e Dobres Graos

Número de prazas UNA

Obxectivos xerais das prácticas Diseño de circuitos integrados CMOS para visión por computador

Obxectivos específicos e competencias que o/a estudante acadará ao superar as prácticas

El objetivo de esta práctica es comenzar a diseñar bloques básicos de circuitos CMOS para tareas de visión por computador como sustracción de fondo o seguimiento de objetos (tracking visual). Este trabajo se integra en proyectos de investigación fundamental y de transferencia del Grupo de Visión Artificial. Además, el alumno también trabajará otras competencias no específicas como el trabajo en equipo, resolución de problemas, nuevos contextos o situaciones, o comunicación oral y escrita.

Tipo de actividades a realizar en relación cos obxectivos indicados

1.- Estudio de circuitos básicos analógicos en tecnología CMOS

2.- Estudio de tareas de visión por computador:

sustracción de fondo, detección de características para seguimiento (tracking visual)

3.- Diseño de bloques básicos de visión por computador mediante la herramienta CAD Cadence

Duración das prácticas (en ECTS e horas)

6 ECTS, 150 horas Titores/as ou órgano responsable na

empresa/organismo/departamento/grupo/

instituto

Diego Cabello Ferrer

Responsable na Facultade Víctor Manuel Brea Sánchez Período de realización (indicar meses ou

períodos posibles de realización e xornada laboral: tempo completo ou parcial)

Durante el segundo cuatrimestre y el mes de julio con horario negociable con los tutores de prácticas.

(8)

Empresa/Organismo/Departamento/

Grupo/Instituto

Departamento de Electrónica e Computación Titulación

No caso de máster (indicar orientación ou especialidade se procede)

Grao e Dobres Graos

Número de prazas UNA

Obxectivos xerais das prácticas Diseño de circuitos para recolección de energía ambiental en el ámbito de Internet de las Cosas

Obxectivos específicos e competencias que o/a estudante acadará ao superar as prácticas

El objetivo de esta práctica es estudiar y profundizar en técnicas de recolección de energía ambiental en el ámbito de Internet de las Cosas (IoT). En particular, el alumno aprenderá técnicas de recolección de energía sobre componentes discretos para distintas fuentes de energía (solar, térmica, cinética, etc.) y sobre circuitos integrados CMOS. Este trabajo se alinea con el de proyectos de investigación fundamental y transferencia del Grupo de Visión Artificial. Todo ello resulta de interés para el tejido industrial tanto autonómico, como estatal e internacional en el ámbito de la Industria 4.0. Además, el alumno también trabajará otras competencias no específicas como el trabajo en equipo, resolución de problemas, nuevos contextos o situaciones, o comunicación oral y escrita.

Tipo de actividades a realizar en relación cos obxectivos indicados

1.- Estudio de técnicas de recolección de energía ambiental (solar, térmica, cinética, etc.)

2.- Uso de herramientas de simulación a nivel de dispositivo y de sistema

3.- Estudio de circuitos de acondicionamiento y transferencia de energía mediante componentes discretos y circuitos integrados CMOS

Duración das prácticas (en ECTS e horas)

6 ECTS, 150 horas Titores/as ou órgano responsable na

empresa/organismo/departamento/grupo/

instituto

Diego Cabello Ferrer Responsable na Facultade Paula López Martínez Período de realización (indicar meses ou

períodos posibles de realización e xornada laboral: tempo completo ou parcial)

Durante el segundo cuatrimestre y el mes de julio con horario negociable con los tutores de prácticas.

(9)

Empresa/Organismo/Departamento/

Grupo/Instituto

Departamento de Electrónica e Computación Titulación

No caso de máster (indicar orientación ou especialidade se procede)

Grao e Dobres Graos

Número de prazas UNA

Obxectivos xerais das prácticas Visión por Computador sobre Nodos de Internet de las Cosas (IOT)

Obxectivos específicos e competencias que o/a estudante acadará ao superar as prácticas

El objetivo de esta práctica es estudiar y profundizar en técnicas de visión por computador y su implementación sobre nodos de visión de Internet de las Cosas (IoT). En particular, el alumno aprenderá técnicas clásicas y actuales de visión por computador, como aprendizaje profundo (deep learning), para detección y seguimiento de objetos (tracking visual). Estas técnicas serán implementadas en sistemas empotrados como soluciones de Arduino, Raspberry Pi, o tarjetas GPU como la Jetson TX2.

Este trabajo se integra en proyectos de investigación fundamental y de transferencia del Grupo de Visión Artificial. Todo ello resulta de interés para el tejido industrial tanto autonómico, como estatal e internacional en el ámbito de la Industria 4.0. Además, el alumno también trabajará otras competencias no específicas como el trabajo en equipo, resolución de problemas, nuevos contextos o situaciones, o comunicación oral y escrita.

Tipo de actividades a realizar en relación cos obxectivos indicados

1.- Estudio de tareas de visión por computador clásicas y actuales (aprendizaje profundo):

detección y seguimiento de objetos (tracking visual)

2.- Estudio del estado del arte de Internet de las Cosas (IoT)

3.- Estudio y prácticas básicas con nodos de Internet de las Cosas (IoT): Arduino, Raspberry Pi, tarjetas GPU empotradas

4.- Implementación de técnicas de visión por computador sobre nodos de Internet de las Cosas (IoT)

Duración das prácticas (en ECTS e horas)

6 ECTS, 150 horas

(10)

Titores/as ou órgano responsable na empresa/organismo/departamento/grupo/

instituto

Diego Cabello Ferrer

Responsable na Facultade Víctor Manuel Brea Sánchez Período de realización (indicar meses ou

períodos posibles de realización e xornada laboral: tempo completo ou parcial)

Durante el segundo cuatrimestre y el mes de julio con horario negociable con los tutores de prácticas.

(11)

Empresa/Organismo/Departamento/

Grupo/Instituto

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

Titulación

No caso de máster(indicar orientación ou especialidade se procede)

Grao e Dobres Graos

Número de prazas 1

Obxectivos xerais das prácticas Optimización de células solares

Obxectivos específicos e competencias que o/a estudante acadará ao superar as prácticas

El objetivo de esta práctica es estudiar las principales propiedades de las células solares, con el fin de conocer en primer lugar su funcionamiento y modo de operación.

Posteriormente se pretende que el alumno, utilizando las herramientas de simulación de las que disponemos, pueda proponer nuevos diseños y optimizaciones con el fin de mejorar el rendimiendo de estos dispositivos en su aplicación a diversos campos específicos. Por todo ello, el alumno a parte de los competencias específicas de esta materia también desarrollará otros no específicas como el trabajo en equipo, resolución de nuevos problemas en diversos contextos, o comunicación oral y escrita.

Tipo de actividades a realizar en relación cos obxectivos indicados

1.- Conocer las principales características de las células solares.

2.- Estudiar los modelos analíticos y numéricos de las células solares.

3.- Proponer diversas optimizaciones en el diseño para mejorar el rendimiento de los dispositivos.

Duración das prácticas (en ECTS e horas)

6 ECTS, 150 horas Titores/as ou órgano responsable na

empresa/organismo/departamento/grupo/

instituto

Diego Cabello Ferrer

Responsable na Facultade Antonio Garcia Loureiro Período de realización (indicar meses ou

períodos posibles de realización e xornada laboral: tempo completo ou parcial)

Durante el segundo cuatrimestre y el mes de julio con horario negociable con los tutores de prácticas.

(12)

Empresa/Organismo/Departamento/

Grupo/Instituto

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

Titulación

No caso de máster(indicar orientación ou especialidade se procede)

Grao e Dobres Graos

Número de prazas 1

Obxectivos xerais das prácticas Estudio de los transistores nanométricos basados en nanohilos semiconductores

Obxectivos específicos e competencias que o/a estudante acadará ao superar as prácticas

El objetivo de esta práctica es estudiar las principales propiedades de los transistores semiconductores basados en nanohilos, con el fin de conocer su funcionamiento bajo distintos modos de operación. A continuación el alumno utilizando las herramientas de simulación numérica pueda proponer nuevos diseños y optimizaciones con el fin de mejorar el rendimiendo de estos dispositivos en su aplicación a campos específicos como los dispositivos de muy bajo consumo de potencia para IoT, o de alta capacidad para 5G. Por todo ello, el alumno a parte de los competencias específicas de esta materia también desarrollará otros no específicas como el trabajo en equipo, resolución de nuevos problemas en diversos contextos, o comunicación oral y escrita.

Tipo de actividades a realizar en relación cos obxectivos indicados

1.- Estudiar las propiedades de los transistores nanométricos basados en nanohilos semiconductores utilizando silicio y materiales III-V.

2.- Analizar los modelos de comportamiento de estos dispositivos empleando diversos simuladores numéricos.

3.- Conocer las principales características de los transistores basados en nanohilos semiconductores utilizando silicio y materiales III-V.

4.- Proponer diversas optimizaciones en el diseño para mejorar el rendimiento de los dispositivos para alguno de los principales campos de aplicación.

(13)

instituto

Responsable na Facultade Antonio Garcia Loureiro Período de realización (indicar meses ou

períodos posibles de realización e xornada laboral: tempo completo ou parcial)

Durante el segundo cuatrimestre y el mes de julio con horario negociable con los tutores de prácticas.

(14)

Centro Instituto Galego de Física de Altas Enerxías Titulación Grao e Dobres Graos

Número de prazas 1

Obxectivos xerais O alumnado entrará en contacto cun equipo de investigación de primeiro nivel que traballa nunha gran colaboración internacional. A súa formación será eminentemente práctica, para procurar que o que se aprenda poida ser útil no mundo laboral. Isto inclúe técnicas de computación avanzadas, métodos estatísticos con numerosas aplicacións no ámbito industrial ou preparación de comunicacións orais e escritas en inglés.

Obxectivos

específicos ▪ Comparar o poder estatístico de diferentes e librerías abertas de Machine Learning, como TensorFlow, SciKit-learn ou TMVA.

▪ Estudar diferentes técnicas de Deep Learning con selección e extracción automática de características para manexar sistemas cunha gran cantidade de variables.

▪ Analizar algoritmos de Machine Learning non supervisados e verificar a súa capacidade de agrupar datos do Gran Colisor de Hadróns (LHC) en diferentes categorías.

▪ Comprobar a aplicabilidade das técnicas estudadas en ámbitos distintos á física. Procura de novas áreas onde o uso das técnicas estudadas sexa de utilidade.

Competencias ▪ Introducirse na “data science”, un dos campos cun futuro máis prometedor na actualidade.

▪ Dominar unha linguaxe de programación como python, versátil e con exemplos de utilización en moitísimas áreas.

▪ Conseguir familiarizarse co tratamento de grandes mostras de datos, como aquelas que se empregan en física de altas enerxías.

▪ Capacidade de presentación de resultados de investigación e potencial elaboración de manuscritos científicos.

Duración das

prácticas 6 créditos ECTS con unha dedicación total do alumno de 150 horas (Grao)

Titor/a na entidade Miguel Ramos Pernas

miguel.ramos.pernas@cern.ch Responsable na

Facultade Xabier Cid Vidal xabier.cid@usc.e Período de realización

das prácticas Haberá flexibilidade en función das preferencias do alumno e tamén das necesidades docentes. En principio o verán sería máis conveniente, pero tamén se podería estudar a

posibilidade de comezar antes e realizar as prácticas a tempo parcial.

(15)

Centro Instituto Galego de Física de Altas Enerxías Titulación Grao e Dobres Graos

Número de prazas 1

Obxectivos xerais O alumnado traballará co grupo que deseña, constrúe e opera detectores de partículas para experimentos de física de altas enerxías en grandes instalacións internacionais como o experimento LHCb do CERN.

Obxectivos

específicos ▪ Experiencia en operación de sistemas de adquisición de datos de alta taxa.

▪ Estudio das prestacións de detectores en física de altas enerxías.

▪ Caracterización no laboratorio de sensores de silicio altamente resistentes á radiación.

▪ I+D en detectores 4D, con alta resolución espacial e temporal.

Competencias ▪ Manexo de instrumentación de altas prestacións:

Osciloscopio, LCR, Láser, FPGA, Microcontrolador, Xerador de sinais, Posicionador micrométrico,...

▪ Dominio de linguaxes de programación e control de instrumentos como Python, C/C++, VHDL, LabVIEW.

▪ Capacidade de análise de datos.

▪ Presentación de resultados de investigación i elaboración de manuscritos científicos.

Duración das

prácticas 6 créditos ECTS con unha dedicación total do alumno de 150 horas (Grao)

Titor/a na entidade Pablo Vázquez Regueiro pablo.vazquez@usc.es Responsable na

Facultade Cibrán Santamarina Ríos cibran.santamarina@usc.es Período de realización

das prácticas Haberá flexibilidade en función das preferencias do alumno e as necesidades docentes, consensuando mutuamente o período de realización.

(16)

Centro IGFAE - FICA

LabCAF: Laboratorio Carmen Fernández Titulación Grao e Dobres Graos

Número de prazas 1

Obxectivos xerais Integrar al/a la alumno/a en un grupo de investigación y formarlo/a en el uso y operación de detectores de rayos cósmicos tipo Trasgo.

Obxectivos

específicos ▪ Determinar el punto de trabajo óptimo de un detector.

▪ Corregir la influencia de variables externas en la calidad de los datos.

Competencias El/la alumno/a aprenderá a analizar la dependencia de la respuesta de un detector de alta resolución en variables externas y a corregir su influencia en las medidas.

Duración das

prácticas 6 créditos ECTS con unha dedicación total do alumno de 150 horas (Grao)

Titor/a na entidade Teresa Kurtukian

kurtukia@cenbg.in2p3.fr Responsable na

Facultade Juan Antonio Garzón juanantonio.garzon@usc.es Período de realización

das prácticas Entre el 15 de junio y el 30 de septiembre de 2019

(17)

Centro Instituto Galego de Física de Altas Enerxías Titulación Grao e Dobres Graos

Número de prazas 1

Obxectivos xerais Introducción a las técnicas de aceleración de partículas con láser y sus aplicaciones.

Obxectivos

específicos ▪ Fundamentos de la aceleración láser.

▪ Tecnologías asociadas a la aceleración láser.

▪ Aplicaciones de la aceleración láser.

▪ Tecnologías asociadas: sistemas láser de alta potencia, guiado y focalización de pulsos láser.

▪ Sistemas de vacío.

Competencias ▪ Guiado y focalización de pulsos láser.

▪ Montaje y control de sistemas de vacío.

▪ Montaje y control de sistemas mecánicos de posicionamiento.

▪ Uso de detectores de radiación.

Duración das

prácticas 6 créditos ECTS cunha dedicación total do alumno de 150 horas

Titor/a na entidade Lucía Martín Blanco lucia.martin@usc.es Responsable na

Facultade José Benlliure Anaya j.benlliure@usc.es Período de realización

das prácticas Preferentemente junio, julio, septiembre

(18)

Centro Instituto Galego de Física de Altas Enerxías Titulación Grao e Dobres Graos

Número de prazas 1

Obxectivos xerais ▪ Introducir ao alumnado na física nuclear experimental dentro dun equipo de investigación adicado ao estudo da dinámica da fisión e de reaccións nucleares de interese espectroscópico e astrofísico.

▪ Familiarizar ao alumnado co traballo no laboratorio

Obxectivos

específicos ▪ Caracterización de detectores, toma e análise de datos, métodos estatísticos, etc…

▪ Comprender as leis básicas de interacción-radiación materia e as súa importancia nunha cámara de proxección (TPC).

▪ Coñecer o funcionamento de cámaras de proxección óptica e a súa aplicación en experimentos de física nuclear.

Competencias ▪ Coñecemento do proceso de caracterización de detectores:

toma e análise de datos, métodos estatísticos, etc…

▪ Aplicación de coñecementos teórico-prácticos ao plantexamento de problemas e búsqueda de solucións.

▪ Manexo de material de laboratorio.

▪ Dominio da comunicación oral e escrita.

▪ Traballo en equipo.

Duración das

prácticas 6 créditos ECTS cunha dedicación total do alumno de 150 horas

Titor/a na entidade Beatriz Fernández-Domínguez beatriz.fernandez.dominguez@usc.es Responsable na

Facultade Manuel Caamaño Fresco manuel.fresco@usc.es Período de realización

das prácticas A fixar co grupo receptor.

(19)

Empresa/Organismo/Departamento/

Grupo/Instituto

Grupo de Física de Coloides y Polímeros Titulación

No caso de máster(indicar orientación ou especialidade se procede)

Grao e Dobres Graos

Número de prazas 1

Obxectivos xerais das prácticas

Familiarizar e formar ao alumno/a nos procesos de traballo, rutinas e toma de decisións nun laboratorio científico.

Obxectivos específicos e competencias que o/a estudante acadará ao superar as prácticas

Coñecer como se poden obter materias

nanoestructurados para potenciais aplicacións como a biomédica, a bioremediación ou a producción

enerxética

Tipo de actividades a realizar en relación cos obxectivos indicados

1. Obtención de nanopartículas metálicas e de óxidos metálicos

2. Combinación de estas nanopartículas con andamiaxes poliméricos 2D (películas) e 3D (andamiaxes).

3. Análise das propiedades dos sistemas

nanopartículas e os sistemas híbridos (polímero + partícula).

4. Avaliación dos materias obtidos nos eidos da biomediciña/biorremediación/enerxía

Duración das prácticas (en ECTS e horas)

6 ECTS- 150 horas Titores/as ou órgano responsable na

empresa/organismo/departamento/grupo/

instituto

Silvia Barbosa Fernández

Responsable na Facultade Pablo Taboada Antelo Período de realización (indicar meses ou

períodos posibles de realización e xornada laboral: tempo completo ou parcial)

Entre maio e xullo a tempo completo

(20)

Empresa/Organismo/Departamento/

Grupo/Instituto

Grupo de Biofísica e Interfases Titulación

No caso de máster (indicar orientación ou especialidade se procede)

Grao e Dobres Graos

Número de prazas 1

Obxectivos xerais das prácticas Estudio de nanopartículas liposómicas con aplicación biomédica.

Obxectivos específicos e competencias que o/a estudante acadará ao superar as prácticas

Específicos: Estudio físico-químico de sistemas liposómicos con distintas formulacións. Analizar a encapsulación de diferentes tipos de fármacos e nanopartículas.

Competencias: familiarizarse coas diferentes técnicas experimentais usadas en biofísica así como coñecer sistemas de nanopartículas usados en biomedicina.

Tipo de actividades a realizar en relación cos obxectivos indicados

Preparación e caracterización de diferentes formulacións de liposomas.

Incorporación/encapsulación e liberación de fármacos.

Caracterizar a estabilidade destes sistemas de nanopartículas

Duración das prácticas (en ECTS e horas)

6 ECTS=150 h /grao.

Titores/as ou órgano responsable na empresa/organismo/departamento/grupo/

instituto

Investigadores e membros do grupo de investigación

Responsable na Facultade Gerardo Prieto Estévez Período de realización (indicar meses ou

períodos posibles de realización e xornada laboral: tempo completo ou parcial)

Posibilidade de realización durante todo o curso.

A tempo parcial ou completo

(21)

Empresa/Organismo/Departamento/

Grupo/Instituto

Grupo de Materia Branda y Biofísica Molecular

Titulación

No caso de máster(indicar orientación ou especialidade se procede)

Grao e Dobres Graos

Número de prazas 2

Obxectivos xerais das prácticas Introducir ó alumnado nas liñas de investigación do grupo

Obxectivos específicos e competencias que o/a estudante acadará ao superar as prácticas

Obxectivos específicos:

• Deseño e caracterización de biomateriais

• Bicerámicas para rexeneración de tecidos.

• Nanotecnoloxía aplicada a biomedicina

• Magnetoreoloxía

Competencias:

• Coñecemento do proceso científico:

deseño de experimentos, análise de resultados, redacción de informes e artigos.

Aprendizaxe das técnicas e métodos empregados no grupo.

• Taballo en equipo

Tipo de actividades a realizar en relación cos obxectivos indicados

• Manexo de equipos de investigación (reometros, laseres, microscopia electrónica)

• Traballo experimental no laboratorio.

• Desenrolo de modelos e scripts

Duración das prácticas (en ECTS e

horas)

6 créditos/ 150 horas Titores/as ou órgano responsable na

empresa/organismo/departamento/grupo/

instituto

Postdocs e doutorandos do grupo

Responsable na Facultade Juan Ruso Beiras Período de realización (indicar meses ou

períodos posibles de realización e xornada laboral: tempo completo ou parcial)

A consensuar co alumno

(22)

Empresa/Organismo/Departamento/

Grupo/Instituto

Grupo de Investigación Photonics4Life,

GI-1479

USC

Titulación

No caso de máster(indicar orientación ou especialidade se procede)

Grao e Dobres Graos

Número de prazas 5

Obxectivos xerais das prácticas

Obxectivos específicos e competencias que o/a estudante acadará ao superar as prácticas

Participar -ao seu nivel- en campañas de medida da contaminación luminosa e na análise dos datos obtidos.

Tipo de actividades a realizar en relación cos obxectivos indicados

• Participar en actividades de formación complementaria relacionada coa

contaminación luminosa, as súas causas, consecuencias, retos de investigación e técnicas e instrumentos de medida.

• Participar na toma de datos de brillo do ceo nocturno e/ou luminancia/iluminancia de entornos urbanos e entornos naturais, utilizando instrumentación sinxela.

• Participar na preparación das campañas de observación e na posta a punto do material científico a utilizar nas mesmas.

• Participar na análise dos datos obtidos.

Duración das prácticas (en ECTS e

horas) 6 créditos (150 horas)

Titores/as ou órgano responsable na empresa/organismo/departamento/grupo/

instituto

Responsable no Grupo: Salvador X. Bará Viñas

Responsable na Facultade Responsables Académicas: María Teresa Flores Arias e Carmen Bao Varela

(23)

Período de realización (indicar meses ou períodos posibles de realización e

xornada laboral: tempo completo ou parcial)

estudantes e o mes de setembro de 2019 (incluído).

Datas e horario a establecer por parte dos responsables das prácticas tendo en conta as actividades a realizar, as obrigas de carácter académico dos estudantes seleccionados, outras condicións persoais dos mesmos, e as datas impostas polas condicións meteorolóxicas e astronómicas para as campañas de campo. Contémplase especificamente a realización de observacións en horario nocturno.

As tarefas prácticas e as sesións de formación relacionadas coa análise e procesado de datos realizaranse preferentemente no Laboratorio de Contaminación Luminosa, Facultade de Óptica e Optometría da USC, Campus Vida, Santiago de Compostela.

As tarefas prácticas e formativas relacionadas coa adquisición de datos de campo sobre contaminación luminosa levaranse a cabo en diversos lugares de Galicia, en función da meteoroloxía e das campañas a realizar polo grupo de investigación.

(24)

Empresa/Organismo/Departamento/

Grupo/Instituto

USC. Dpto Física Aplicada. Area de Optica.

GI-1487 QMatterPhotonics Titulación

No caso de máster(indicar orientación ou especialidade se procede)

Grao e Dobres Graos

Número de prazas 1

Obxectivos xerais das prácticas Formación en técnicas fundamentais de investigación en fotónica e nas súas aplicacions

Obxectivos específicos e competencias que o estudante acadará ao superar as prácticas

Dominar o deseño óptico en relación coas necesidades industriais, en particlar para procesos de fabricación avanzada.

Coñecer as montaxes de sistemas ópticos con aplicacións industriais

Tipo de actividades a realizar en relación cos obxectivos indicados

Aprendizaxe de técnicas experimentais en fotónica: óptica integrada; fotónica cuántica integrada; fibras ópticas; sensores ópticos;

interferometría clásica e de speckle; Intercambio iónico en vidrio; litografía.

Duración das prácticas (en ECTS e horas)

6 ECTS (2 meses) Titores/órgano responsable na

empresa/organismo/departamento/grupo/

instituto

Prof. Carlos Montero Orille

Responsable na Facultade Vicente Moreno de las Cuevas Período de realización (indicar meses ou

períodos posibles de realización e xornada laboral: tempo completo ou parcial)

Xuño-Xullo 2019

(25)

Convenio no que se

enmarcan as prácticas USC- SERGAS Empresa ou

organismo/servizo/centro no que se realizarán

HOSPITAL UNIVERSITARIO LUCUS AUGUSTI Servizo de Radioterapia

Número de prazas 1

Lugar/datas/horario A elixir entre abril, maio, xuño, xullo, agosto e setembro Duración/nº de créditos 100-150 horas

Máximo 6 créditos

Obxectivos e tarefas a desenvolver en cada praza

Funcionamento xeral do servizo:

Física Médica e Protección Radiolóxica.

Dosimetría clínica e deseño de tratamentos de radioterapia.

Dosimetría física e control de calidade de Acelerador Lineal.

Control de calidade de medicamento nuclear.

Xestión de protección radiolóxica Titulacións ás que se imputa Grao e Dobres Graos

Perfil alumnos/requisitos Titores/órgano responsable na entidade

Responsables na Facultade Faustino Gómez, faustino.gomez@usc.es

(26)

Convenio no que se enmarcan as prácticas

USC- SERGAS Empresa ou

organismo/servizo/centro no que se realizarán

COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO Servizo de Protección Radiolóxica e Radiofísica

Número de prazas 1

Lugar/datas/horario A elixir entre abril, maio e xuño, setembr0 Duración/nº de créditos 100-150 horas

Máximo 6 créditos Obxectivos e tarefas a

desenvolver en cada praza

Sen especificar Titulacións ás que se imputa Grao e Dobres Graos Perfil alumnos/requisitos

Titores/órgano responsable na entidade

Responsables na Facultade Faustino Gómez, faustino.gomez@usc.es

Referencias

Documento similar

Debido al riesgo de producir malformaciones congénitas graves, en la Unión Europea se han establecido una serie de requisitos para su prescripción y dispensación con un Plan

Como medida de precaución, puesto que talidomida se encuentra en el semen, todos los pacientes varones deben usar preservativos durante el tratamiento, durante la interrupción

Además de aparecer en forma de volumen, las Memorias conocieron una primera difusión, a los tres meses de la muerte del autor, en las páginas de La Presse en forma de folletín,

Abstract: This paper reviews the dialogue and controversies between the paratexts of a corpus of collections of short novels –and romances– publi- shed from 1624 to 1637:

El contar con el financiamiento institucional a través de las cátedras ha significado para los grupos de profesores, el poder centrarse en estudios sobre áreas de interés

característica innata o heredada que debe Los biomarcadores pueden ayudar en la prevenirse - de un factor pronóstico, definido como 18 identificación de personas en elevado riesgo de

En nuestra opinión, las cuentas anuales de la Entidad Pública Empresarial Red.es correspondientes al ejercicio 2010 representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de