• No se han encontrado resultados

BOP BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA. Solicitudes Importe subvención Coef.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BOP BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA. Solicitudes Importe subvención Coef."

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | BOP NÚMERO 187

Número de anuncio 2016/7995

AdministrAción LocAL

ProvinciAL

Deputación provincial Da coruña

Servizo de acción Social, cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais

Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOIE: convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para investimentos de servizos sociais durante o ano 2016

RP 2016/22600. RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A CONCESIÓN DEFINITIVA DE SUBVENCIÓNS CORRESPONDENTES AO PROGRAMA FOIE: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para investimentos de servizos sociais durante o ano 2016

Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña,

A Resolución de Presidencia n.º 16108, do 6 de xullo de 2016 (BOP n.º do 12 de xullo de 2016), apro- ba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FOIE: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para investimentos de servizos sociais durante o ano 2016, e concede un prazo 10 días hábiles para comunicar, se é o caso, o desistimento da solicitude, presentar solicitude de reformulación ou de cambio de obxecto da subvención, alegacións ou emenda de erros.

Visto que finalizou o prazo concedido aos interesados pola resolución devandita e vistas as solicitudes de reformula- ción ou de cambio de obxecto, alegacións, emendas e desistimentos que os interesados presentaron.

Vistos o informe da Sección/do Servizo Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes e o informe do Servizo de Fiscalización.

RESOLVO:

1.º. Aprobar a concesión das subvencións incluídas as reformulacións e cambios de obxecto correspondentes ao Programa FOIE: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para investimentos de servizos sociais durante o ano 2016, ás entidades sen ánimo de lucro seguintes:

Solicitudes Importe subvención Coef. Pto. subvencionado que

se ha xustificar Beneficiario: A B C, S.COOP.

NIF: F15471956 Cod. Exp.:2016000001349

Obxecto: OBRAS DE MANTEMENTO -PINTADO DE FACHADA EXTERIOR E DA TOTALIDADE DO INTERIOR DO CENTRO

3.495,38 € 0,8000 4.369,23 €

Beneficiario: ACCION FAMILIAR FERROL NIF: G15745466

Cod. Exp.:2015000005803

Obxecto: Investimento para a adquisición de un ordenador portátil e un terminal telefónico para o ‘Programa Intégra-T’

600,00 € 0,8000 750,00 €

Beneficiario: ALOUMIÑOS ASOCIACION DE PERSOAS CON NECESIDADES ESPECIFICAS DA COSTA DA MORTE NIF: G70413901

Cod. Exp.:2016000001261

Obxecto: INVESTIMENTO DE SERVICIOS SOCIAIS. TRATAMENTOS DE REHABILITACION

4.200,00 € 0,8000 5.250,00 €

Beneficiario: A.M-I.C.O.S. DA BARBANZA NIF: G15747678

Cod. Exp.:2016000001960

Obxecto: MELLORA DO AILLAMENTO TÉRMICO E ENVOLVENTE DO CENTRO DE ATENCIÓN TEMPERÁ AMICOS

16.995,44 € 0,8000 21.244,30 €

Beneficiario: A.P.A. DEL JARDIN DE INFANCIA RAIOLA NIF: G15041601

Cod. Exp.:2016000000378 Obxecto: Delimitación parque infantil

1.998,61 € 0,8000 2.498,26 €

Beneficiario: ASOC ASISTENCIAL GALEGA DE SERVICIOS A DEPENDENCIA (AGASDEP) NIF: G70221304

Cod. Exp.:2016000000972

Obxecto: Mellora eficiencia enerxética centro de día

8.485,56 € 0,7000 12.122,23 €

Beneficiario: ASOCIACION AMBAR DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL NIF: G15052434

Cod. Exp.:2016000002086

Obxecto: Deshumidificación e extracción en vestiarios

3.998,37 € 0,8000 4.997,96 €

(2)

Número de anuncio 2016/7995

Solicitudes Importe subvención Coef. Pto. subvencionado que

se ha xustificar Beneficiario: ASOCIACION ANDAINA PRO SAUDE MENTAL

NIF: G70264999 Cod. Exp.:2016000000089

Obxecto: ACONDICIONAMENTO DE EDIFICIO ANTIGUO PARA USO DE CENTRO OCUPACIONAL DE SÁUDE MENTAL NA COMARCA DE ORDES E ARREDORES. -FASE I: Baixo A

7.786,19 € 0,7635 10.198,02 €

Beneficiario: ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO DE CARBALLO NIF: G15346315

Cod. Exp.:2016000000259

Obxecto: Petición de subvencions para o investimento de mobiliario de oficina para o desarrolo de programas de prevención de drogas

5.899,52 € 0,8000 7.374,40 €

Beneficiario: ASOCIACION DE DANO CEREBRAL SARELA NIF: G15775604

Cod. Exp.:2016000001874

Obxecto: Transporte Adaptado para el Centro de Dia y Ocupacional para personas con daño cerebral adquirido

14.899,92 € 0,8000 18.624,90 €

Beneficiario: ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER NIF: G15538838

Cod. Exp.:2016000001190 Obxecto: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO

3.346,75 € 0,8000 4.183,44 €

Beneficiario: ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL NIF: G15031529

Cod. Exp.:2016000001202

Obxecto: EQUIPAMENTO ADAPTADO PARA A RESIDENCIA I

20.147,41 € 0,6909 29.161,11 €

Beneficiario: ASOCIACION DE PAIS DE MINUSVALIDOS PSIQUICOS STA.MARIA DA CABEZA-TEO NIF: G15513641

Cod. Exp.:2016000001112 Obxecto: Adquisición de cadeiras

1.996,85 € 0,8000 2.496,06 €

Beneficiario: ASOCIACION DE PAIS DE NENOS CON PROBLEMAS PSICO-SOCIAIS NIF: G15036064

Cod. Exp.:2016000000828

Obxecto: EQUIPAMENTO CENTRO OCUPACIONAL ASPANEPS

1.249,49 € 0,8000 1.561,86 €

Beneficiario: ASOCIACION DE PERSOAS XORDAS DE FERROL NIF: G15121676

Cod. Exp.:2016000000753

Obxecto: Lograr o pleno desenvolvemento da comunidade xorda como membros activos/as e independentes na sociedade, promovendo a súa autonomía persoal, a través da formación básica específica para persoas xordas

2.497,50 € 0,8000 3.121,88 €

Beneficiario: ASOCIACION DIGNIDAD-GALICIA NIF: G15500853

Cod. Exp.:2016000000773

Obxecto: MELLORA DO SERVIZO DE TRANSPORTE NOS CENTROS DE MENORES CASA DE FAMILIA BREOGÁN E CASA DE FAMILIA CIUDAD JARDÍN

9.739,40 € 0,8000 12.174,25 €

Beneficiario: ASOCIACION DISCAPACITADOS BISBARRA DE MUROS NIF: G15052137

Cod. Exp.:2016000000408

Obxecto: EQUIPAMENTO DOS TALLERES DE CESTERIA,CERÁMICA E VIVEIRISMO

5.991,02 € 0,8000 7.488,78 €

Beneficiario: ASOCIACION FERROLA DE DROGODEPENDENCIAS ASFEDRO NIF: G15072010

Cod. Exp.:2016000001312

Obxecto: Compra de mobiliario, equipos informáticos, ...

1.000,00 € 0,8000 1.250,00 €

Beneficiario: ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO NIF: G15028889

Cod. Exp.:2016000001417

Obxecto: ACONDICIONAMENTO EXPLANADA DAS INSTALACIÓNS DA ASOCIACIÓN

12.783,32 € 0,8000 15.979,15 €

Beneficiario: ASOCIACION PADRES DISMINUIDOS PSIQUICOS ASPADISOL-OLEIROS NIF: G15407604

Cod. Exp.:2016000001486

Obxecto: ADQUISICIÓN DE FURGONETA 9 PRAZAS PARA CENTRO OCUPACIONAL ASPADISOL

8.030,00 € 0,7273 11.040,84 €

Beneficiario: ASOCIACION PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS NIF: G15031669

Cod. Exp.:2016000000925

Obxecto: RENOVACION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

9.790,00 € 0,8000 12.237,50 €

Beneficiario: ASOCIACION PORTA NOVA NIF: G15524614

Cod. Exp.:2016000001254

Obxecto: Mellora das infraestruturas e equipamentos do Centro Ocupacional Porta Nova

7.390,28 € 0,6763 10.927,52 €

Beneficiario: ASOCIACION PRO MINUSVALIDOS DE CARIÑO NIF: G15597610

Cod. Exp.:2016000000657

Obxecto: REALIZACIÓN DE CUARTO DE ASEO ADAPTADO

3.745,99 € 0,7999 4.683,07 €

Beneficiario: ASOCIACION PRO-ENFERMOS MENTALES LA CORUÑA NIF: G15034176

Cod. Exp.:2016000001153

Obxecto: Unidade Residencial e CRPL para persoas con enfermidade mental, renovación equipamento: estores.

6.092,32 € 0,8000 7.615,40 €

Beneficiario: ASOCIACION PROV.PENS.Y JUB.(UDP) LA CORUÑA NIF: G15400682

Cod. Exp.:2016000001497

Obxecto: EcoXestión: Centros amigables para as persoas maiores

4.140,00 € 0,5556 7.451,40 €

Beneficiario: ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE LA CORUÑA NIF: G15731466

Cod. Exp.:2016000000867

Obxecto: VIVENDAS TUTELADAS TRANSITORIAS

2.998,80 € 0,8000 3.748,50 €

(3)

Número de anuncio 2016/7995

Beneficiario: ASOCIACION SINDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL NIF: G15458060

Cod. Exp.:2016000000680

Obxecto: APOIO A VIDA ADULTA INVESTIMENTOS

3.098,29 € 0,7900 3.921,89 €

Beneficiario: ASOC.PADRES DE PERSONAS C/DISCAPACIDAD INTELECTUAL,ASPAS NIF: G15031537

Cod. Exp.:2016000000796

Obxecto: INVESTIMENTOS PARA A MELLORA DA CALIDADE DOS SERVIZOS DA ASOCIACION ASPAS

11.999,08 € 0,4450 26.964,22 €

Beneficiario: ASOC.PADRES NIÑOS DEFICIENTES FIS.Y PSIQ.COMARCA XALLAS-CEE NIF: G15063092

Cod. Exp.:2016000001256

Obxecto: Reparación da canle do tellado e colocación de tellado translúcido no Centro Ocupacional e Centro de Día ASPADEX

9.737,05 € 0,8000 12.171,31 €

Beneficiario: ASOC.PAIS DE PERSOAS CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA-T.E.A-PROV.A CORUÑA NIF: G15048937

Cod. Exp.:2016000001550

Obxecto: Accesibilidade de espazos para promover a autonomía persoal no proceso de envellecemento activo

15.880,52 € 0,8000 19.850,65 €

Beneficiario: ASOC.PERSOAS C/DISC. E APOIO A INTEGR.COMARCAS ARZUA E TERRA DE MELIDE (AMARAI) NIF: G15637325

Cod. Exp.:2016000001905

Obxecto: MELLORA DE EQUIPAMENTO E AFORRO ENERXÉTICO NO CENTRO DE RECURSOS

12.895,21 € 0,7000 18.421,73 €

Beneficiario: BETANIA DE JESUS NAZARENO NIF: R1500247J

Cod. Exp.:2016000001335 Obxecto: TU PUEDES

1.999,74 € 0,8000 2.499,68 €

Beneficiario: CASA DE HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO PAI MENNI NIF: R1500110J

Cod. Exp.:2016000002083

Obxecto: ADQUISICION DE VEHICULO E EQUIPAMENTO PARA PERSOAS CON NECESIDAD DE APOIO EXTENSO E XE- NERALIZADO

18.215,83 € 0,7883 23.107,74 €

Beneficiario: CENTRO CULTURAL JUAN XXIII DE SANTIAGO NIF: G15041593

Cod. Exp.:2016000002075

Obxecto: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO INFORMATICO PARA ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMA DE USUARIOS DO ALBERGUE JUAN XXIII

3.095,17 € 0,8000 3.868,96 €

Beneficiario: CETECO (CENTRO DE TERAPIAS ECUESTRES) NIF: G70440920

Cod. Exp.:2016000001779

Obxecto: Cuberta de picadeiro para poder realizar actividade nos meses de inverno

4.830,00 € 0,3333 14.491,45 €

Beneficiario: COCINA ECONOMICA DE FERROL NIF: G15029176

Cod. Exp.:2016000001230

Obxecto: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA SALA DE ESPERA DE USUARIOS

13.996,48 € 0,3897 35.916,04 €

Beneficiario: COCINA ECONOMICA DE SANTIAGO NIF: G15028863

Cod. Exp.:2016000000106

Obxecto: Adquisición equipamento para a Cocina Económica de Santiago

20.100,00 € 0,4000 50.250,00 €

Beneficiario: COLEGIO JORGE JUAN PERLIO COOP R. LTDA NIF: F15130958

Cod. Exp.:2016000001857

Obxecto: Mellora e reparación das Insatalacións e Materiais da Escola Infantil.

699,96 € 0,7932 882,45 €

Beneficiario: COMUNIDAD LAR A MERCE NIF: R1500260C

Cod. Exp.:2016000001902

Obxecto: Adaptación de zona de xogos exterior: seguridade e iluminación

2.896,71 € 0,7968 3.635,43 €

Beneficiario: FEAFES GALICIA(FED.ASOC.FAM.ENF.MENTAIS GAL.) NIF: G15545353

Cod. Exp.:2016000001080

Obxecto: Proxecto de Inserción Laboral para Persoas con Enfermidade Mental

9.488,17 € 0,4622 20.528,28 €

Beneficiario: FEDERACION ASOC.FAVOR PERS.C/DISCAPAC.INTELECT.DE GALICIA(FADEMGA-FEAPS-GAL.) NIF: G36620037

Cod. Exp.:2016000001996

Obxecto: RENOVACION do EQUIPAMENTO da OFICINA DOS SERVIZOS SIOL E SAE DA PROVINCIA DE A CORUÑA

6.849,64 € 0,8000 8.562,05 €

Beneficiario: FEDERACION DE ASOCIACIONS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA NIF: G15068091

Cod. Exp.:2016000001194

Obxecto: REFORMA DA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E DE REDE DA AULA DE FORMACIÓN FAXPG

699,27 € 0,8000 874,09 €

Beneficiario: FEDERACION GAL.INSTIT.P/SINDROME DOWN - GALICIA NIF: G15665144

Cod. Exp.:2016000001213

Obxecto: Mellora e optimización dos recursos tecnolóxicos do Movemento DOWN GALICIA 2016 - Provincia da Coruña

3.196,92 € 0,8000 3.996,15 €

Beneficiario: FUNDACION ADCOR NIF: G15546484

Cod. Exp.:2016000000547

Obxecto: ADQUISICIÓN DE FURGONETA PARA O TRANSPORTE DE PERSOAS DEPENDENTES

15.750,00 € 0,8000 19.687,50 €

Beneficiario: FUNDACION DOWN COMPOSTELA NIF: G70040258

Cod. Exp.:2016000001273 Obxecto: REHABILITACION CENTRO SEPAP

7.346,79 € 0,7000 10.495,41 €

(4)

Número de anuncio 2016/7995

Solicitudes Importe subvención Coef. Pto. subvencionado que

se ha xustificar Beneficiario: FUNDACION MENIÑOS

NIF: G15551120 Cod. Exp.:2016000001092

Obxecto: Dotación para a adecuada equipación lumínica das instalacións onde se desenvolve o programa de Inte- gración Familiar

3.895,50 € 0,8000 4.869,38 €

Beneficiario: FUNDACION RAIOLA NIF: G15390636

Cod. Exp.:2016000002076

Obxecto: MEJORA COCIÑA Y BAÑO PARA MINUSVALIDOS

7.800,00 € 0,8000 9.750,00 €

Beneficiario: GRUMICO GRUPO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA CORUÑA NIF: G15038797

Cod. Exp.:2016000001993

Obxecto: Investimento para a mellora das instalaciones do local social

2.896,56 € 0,6473 4.474,83 €

Beneficiario: HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR (CASA DE FERROL) NIF: R1500092J

Cod. Exp.:2016000000765

Obxecto: Investimento na adecuación e modernización do material empregado na formación das mulleres partici- pantes nos nosos proxectos de cara a inserción socio-laboral.

10.789,52 € 0,8000 13.486,90 €

Beneficiario: O PEÑON ASOCIACION MINUSVALIDOS NIF: G15810120

Cod. Exp.:2016000001381

Obxecto: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTOS PARA O LOCAL DA ENTIDADE

649,80 € 0,8000 812,25 €

Beneficiario: RESIDENCIA GARCIA HMNOS.BETANZOS HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS NIF: R1500058A

Cod. Exp.:2016000000491

Obxecto: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS (CONTINUACIÓN)

8.879,23 € 0,8000 11.099,04 €

Beneficiario: RESIDENCIA SAN JOSE JUBIA HOGAR ANCIANOS DESAMPARADOS PROV.STAGO NIF: R1500061E

Cod. Exp.:2016000000921

Obxecto: INVESTIMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO

6.498,54 € 0,8000 8.123,18 €

Beneficiario: RESID.NTRA.SRA.VIRTUDES EN PONTEDEUME HMNTAS.ANC.DESAMP.PROV.RELIGIOSA NIF: R1500059I

Cod. Exp.:2015000007956 Obxecto: “Adquisición de grúa xeriátrica”

2.498,92 € 0,8000 3.123,65 €

Beneficiario: UNIDADE PROVINCIAL DE PARAPLEXICOS DA CORUÑA NIF: G15246549

Cod. Exp.:2016000001184 Obxecto: MECO IMNOVACIÓN

2.249,60 € 0,8000 2.812,00 €

Beneficiario: VIRAVENTOS NIF: G70136429 Cod. Exp.:2016000000897

Obxecto: PROGRAMA A.S.I. ACOMPAÑEMENTO SOCIAL INTEGRAL A PERSOAS INMIGRANTES CON FILLOS/AS A CAR- GO EN SITUACIÓN E/OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

1.799,89 € 0,7497 2.400,81 €

Total concedido: 380.030,51 €.

2.º. Considerar como definitivos os orzamentos modificados de oficio naqueles casos que incluían gastos non subven- cionables segundo a convocatoria. Os solicitantes poden consultar os orzamentos definitivos accedendo ao expediente telemático.

3.º. Dispor o gasto das subvencións concedidas con cargo á seguinte aplicación orzamentaria: 0611/23121/781, fase A, referencia n.º 22016000298, operación n.º 220160000381, importe: 380.030,51 €.

4.º. Autorizar a todas as entidades que o solicitaron para que poidan contratar máis do 50% da actividade subvenciona- da e/ou concertar a execución total ou parcial do obxecto da subvención con persoas vinculadas á entidade.

5.º. Denegar a concesión das subvencións correspondentes ao Programa FOIE: Convocatoria do programa de subven- cións a entidades sen fins de lucro para investimentos de servizos sociais durante o ano 2016, ás entidades sen ánimo de lucro seguintes polos motivos que se indican:

Solicitudes Motivo

Beneficiario: ADAMES NIF: G15932296 Cod. Exp.:2016000001407

Obxecto: Introducción as novas tecnoloxías

O proxecto non é subvencionable nesta convocatoria

Beneficiario: ASOC.GALEGA FAMILIAS PERSOAS AFECTAS POLA SINDROME ASPERGER

NIF: G70043435 Cod. Exp.:2016000001284

Obxecto: Equipación e mellora no novo centro de atención integral a personas con síndrome de Asperger e as súas familias, que inicia a súa actividade polo gran incremento da demanda existente nos servizos da asociación, e que na anterior sede non se podían pr

Desistimento do solicitante.

(5)

Número de anuncio 2016/7995

TEMPUS NIF: G15681000 Cod. Exp.:2016000002017

Obxecto: comedor exterior para programa de respiro familiar para persoas con discapacidade intelectual

A entidade non emendou os requisitos sinalados na resolución de concesión provisional

Beneficiario: ASOCIACION GRUPO DIVERSIDADE FUNCIONAL FERROL E CO- MARCAS

NIF: G15049919 Cod. Exp.:2016000002016

Obxecto: INVESTIMENTO PARA O PROXECTO DE TRANSICIÓN Á VIDA INDEPEN- DENTE DAS PERSOAS CON DF

O proxecto non é subvencionable nesta convocatoria

Beneficiario: ASOCIACION INICIATIVAS DE APOYO A INFANCIA ARELA NIF: G36846152

Cod. Exp.:2016000001981

Obxecto: Acondicionamento novo local (accesible e luminoso) para o Centro de Atención de Día Integral ARELA de Santiago de Compostela.

DESISTIMENTO SOLICITANTE.

Beneficiario: ASOCIACION MESTURA PARA INTEGRACION SOCIAL INMIGRANTES Y EMIGRANTES

NIF: G15940414 Cod. Exp.:2016000000503

Obxecto: Promover un espazo que facilite a integracion social das persoas mi- grantes a través da aprendizaxe da lingua de acollida

O proxecto non é subvencionable nesta convocatoria.

Beneficiario: ASOCIACION WEST GALICIA NIF: G70419940

Cod. Exp.:2016000001810

Obxecto: Material para a rehabilitación terapeutica no medio acuático

O proxecto non é subvencionable nesta convocatoria

Beneficiario: CARITAS DIOCESANA-CARITAS INTERPARROQUIAL SANTIAGO NIF: R1500053B

Cod. Exp.:2016000001754

Obxecto: COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA AS NOVAS INSTALACIÓNS DO CEN- TRO VIEIRO DE CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

O proxecto non reúne os requisitos da convocatoria.

6.º. Publicar a presente resolución definitiva no Boletín Oficial da Provincia, co que se entenderá notificada aos inte- resados, de acordo co establecido no art. 59.6.b) da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor alternativamente recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes perante o mesmo órgano que ditou o acto, ou recurso contencioso-administrativo, perante o Xulgado do Contencioso Administrativo da Coruña ou daquel no que teña o seu domicilio o recorrente, á súa elección, no prazo de dous meses, a partir do día seguinte a aquel no que teña lugar a notificación. Se se optara por interpor o recurso de reposición potestativo non se poderá interpor recurso contencioso administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio.

Todo isto, sen prexuízo de que se exercite calquera outro recurso que se estime pertinente.

A Coruña, 27 de setembro de 2016.

O PRESIDENTE O SECRETARIO

Valentín González Formoso José Luis Almau Supervía

2016/7995

Referencias

Documento similar

aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 16 de febrero de 2021, el Presupuesto General, Bases de ejecución, y la plantilla de

Mediante resolución da Presidencia 26416 do 30 de xullo de 2018, que foi publicada no BOP do 1 de agosto de 2018, concedéronse de forma provisional, as subvencións da

La presente enajenación se anunciará en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid y en los Tablones de anuncios de

Vista la resolución de presidencia número: 2022-0028 de fecha 23.06.2022 aprobando las bases reguladoras de la convocatoria pública para la selección y contratación, mediante

El proceso selectivo se regirá por las presentes bases, y en lo no regulado en las mismas, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el

duas seccións do Master de Secundaria e o Master de Dirección de Actividades na Natureza (DAEN). Estes novos plans esixían unha reorganización da colección de

Petición de decisión prejudicial — Cour constitutionnelle (Bélgica) — Validez del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por

Y ello por cuanto a que de dicho relato fáctico se concluye que si el procedimiento anterior a la presente demanda lo era por despido y en el actual por reclamación de cantidad ,