• No se han encontrado resultados

ELS QUADERNS MÉS DIVERTITS!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ELS QUADERNS MÉS DIVERTITS!"

Copied!
25
0
0

Texto completo

(1)

ELS QUADERNS MÉS DIVERTITS!

2

n

PRIMàRIA

A C A B A D O S D I S E Ñ A D O R E D I T O R C O R R E C T O R E S P E C I F I C A C I O N E S nombre: Xavi nombre: Jordi / Anna nombre: Nº de TINTAS: 4/0 TINTAS DIRECTAS: LAMINADO: PLASTIFICADO: brillo mate uvi brillo uvi mate relieve

falso relieve purpurina:

estampación:

troquel

título: Vacances Extraràtiques

encuadernación: Rústica medidas tripa: 225 x 300 mm

medidas frontal cubierta: 225 x 300 mm medidas contra cubierta: 225 x 300 mm medidas solapas: 225 x 300 mm ancho lomo definitivo: 8mm

OBSERVACIONES:

Fecha:

DE 2

n

A 3

r

DE PRIMàRIA

Estimats amics rosegadors: el curs ja s’acaba i les vacances són a tocar! Així que he tingut una idea extraràtica... Què us semblaria venir a visitar-me a Ratalona aquest estiu? Junts, passarem unes vacances divertidíssimes i us convertireu en en-viats especials de L’Eco del Rosegador!

Un quadern per divertir-vos alhora que treballeu totes les assignatures!

Totes les activitats tracten els diferents àmbits de coneixement treballats durant el curs escolar.

Amb il·lustracions a color que fan que els exercicis siguin divertits i dinàmics. A les pàgines de comprensió lectora hi trobareu fragments de les aventures de Geronimo Stilton!

Segur que passeu un estiu de bigotis! Així que el quadern inclou un espai final en què podreu reflectir tot allò que us passi per conservar-ne el record. El quadern conté també un solucionari perquè pugueu corregir els exercicis a mesura que els aneu completant. D’aquesta manera veureu què necessiteu reforçar.

2

ANGLÈS MATEMÀTIQUES CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL LLENGUA

CATALANA CASTELLANALLENGUA

EDUCACIÓ

ARTÍSTICA

CONEIXEMENT DEL

(2)

ELS QUADERNS MÉS DIVERTITS!

2

n

PRIMÀRIA

(3)

El nom de Geronimo Stilton i tots els personatges i detalls relacionats són copyright, marca registrada i llicència exclusiva d’Atlantyca S.p.A. Tots els drets reservats. Es protegeixen els drets morals de l’autor.

Textos de Geronimo Stilton www.geronimostilton.com

Inspirat en una idea original d’Elisabetta Dami

Coberta de Roberto Ronchi (disseny) i Christian Aliprandi (color)

Il·lustracions d’interior: B. Algeri, C. Aliprandi, S. Aloi, G. Arena, M. Babboni, C. Baldi, F. Barbieri, D. Barozzi, M.L. Bellocco, C. Bianca, I. Bigarella, S. Bigolin, V. Brambilla, F. Brusco, V. Cairoli, A. Campo, F. Castelli, D. Cerchi, C. Cernuschi, L. Chiavini, S. Copercini, D. Corsi, P. De Capite, M. De Filippo, L. De Pretto, A. Denegri, G. Di Dio, G. Facciotto, G. Ferrario, F. Ferron, E. Folli, M. Fontina, S. Gianoli, C. Giorgilli, V. Grassini, L. Keys, C. Livio, D. Loizedda, A. Mossa, W. M.Ouse, A. Muscillo, E. Nori, N. Pasquetto, A. Pastrovicchio, B. Pellizzari, S. Piazza, R. Pierpaoli, B. Pisapia, R. Rattonchi, T. Ricotta, R. Ronchi, W. Rope, C. Sacchi, J. Stracchino, B. Tabasco, K. Tancel, E. Tomasutti, T. Topraska, V. Turati, L. Usai, T. Valsecchi, D. Verzini, Wasabi Studio, M. Wolf, G. Zaffaroni, A.Ziche

© 2017 de l’edició en llengua catalana: Grup Editorial 62, s.l.u., Estrella Polar Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona

Drets internacionals © Atlantyca S.p.A., Via Leopardi, 8, 20123 Milà - Itàlia foreignrights@atlantyca.it / www.atlantyca.it

www.estrellapolar.cat info@estrellapolar.cat www.geronimostilton.cat Primera edició: maig del 2017 ISBN: 978-84-9137-258-5 Dipòsit legal: B. 6.946-2017 Imprès a Catalunya

Queda rigorosament prohibida sense autorització escrita de l’editor qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra, que serà sotmesa a les sancions establertes per la llei. Podeu adreçar-vos a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 /

(4)

Català

Aquell matí estava treballant tran-quil·lament a la meva oficina... Sí, la meva oficina. Sabeu on és, oi?

Quèèèè? No ho sabeu? De debò???

Au, va, ara us ho explicaré.

La meva oficina es troba al carrer dels Canelons 13, a Ratalona, la Ciu-tat dels Ratolins!

Jo sóc el director de

L’Eco del Rosegador

, el diari amb més difusió de l’Illa dels Ratolins.

Ara ja heu entès qui sóc, oi?

Jo sóc Stilton,

Geronimo Stilton

!

Doncs això, el que us deia, estava treballant tranquil·lament quan la porta es va obrir de bat a bat...

I va entrar la meva germana Tea, l’enviada especial de

L’Eco del

Rosegador

.

—Geronimo! —va xisclar—. Ja ho saps, que estàs molt pàl·lid? Jo vaig balbucejar:

—És clar que estic pàl·lid! És

h

i

v

e

r

n

!

Fragment de L’amor és com el formatge,

L’Eco del Rosegador

(5)

Respon les preguntes:

De què treballa Geronimo Stilton?

___________________________________________________

Quina adreça té la seva oficina?

___________________________________________________

Com es diu la germana de Geronimo Stilton?

___________________________________________________

Què li diu la seva germana?

___________________________________________________

Quina estació de l’any és?

(6)

Matemàtiques

Mmm... Batut de plàtan!

L’investigador

Xafarot Nesquitt

ha portat batut de plàtan a la redacció del diari per celebrar el seu aniversari.

Amb 1 litre de batut ha omplert 4 gots.

Quants gots podrà omplir amb 2 litres de batut?

______________________________________________________

Quants litres de batut necessitem per omplir 12 gots?

(7)

Copia aquest dibuix:

Marca l’element de la parella que pesi més:

Un elefant Una aranya

Una flauta Un piano

Un formatge Un pa

de motlle

(8)

Anglès i Castellà

Cuéntanos cómo es

Geronimo Stilton

.

¿Cómo es Geronimo Stilton?

Escribe el contrario:

„ Pelo liso ___________________________________ „ Ojos claros ___________________________________ „ Piernas cortas ___________________________________ „ Boca grande ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

(9)

Pinta el dibuix amb els colors que s’indiquen:

Black Blue Brown Green Red Yellow

(10)

Medi natural

i social

La lluna, la pruna...

Avui hi ha lluna plena a l’Illa dels Ratolins i

Geronimo

i

Xafarot

l’observen des de la finestra de casa.

LA LLUNA

La lluna, la pruna, vestida de dol,

son pare la crida, sa mare no ho vol. La lluna està contenta:

comença el quart creixent, quan és a lluna plena,

passa la nit rient.

Llegeix aquesta cançó

popular catalana:

(11)

Com l’has dibuixat: plena, creixent o minvant?

_____________________________________

Relaciona els dibuixos amb les fases de la lluna:

Lluna plena

Quart creixent

(12)

Art i entreteniment

Les peces perdudes!

BENJAMÍ

i

PANDORA

estan jugant al dòmino, però quan estan acabant la partida s’adonen que els han caigut a terra set peces. Els ajudes a col·locar-les?

(13)

Pinta aquest paisatge amb els colors

de cada figura:

Vermell Groc Marró Verd clar Blau Verd fosc

(14)

Català

A

Geronimo

li ha entrat un virus a l’ordinador i se li han barrejat totes les síl·labes de les paraules.

Construeix

paraules!

Ordena les síl·labes i

forma paraules:

TRUÇ ES

____________________

RA GI FA

____________________

MELL CA

TAM PÒ HI PO

____________________

FANT E LE

____________________

MI PI RÀ DE

(15)

Classifica les paraules anteriors segons el seu

nombre de síl·labes:

2 síl·labes

3 síl·labes

4 síl·labes

Encercla la síl·laba tònica (la que sona més forta)

d’aquestes paraules:

h í p i c a

g e n o l l

l l a p i s

b a d a l l

m à q u i n a

c i g r ó

prestatge

ordinador

m ú s i c a

(16)

Matemàtiques

Quants bombons!

A

Geronimo

li encanten els bombons de xocolata però avui, treballant a

L’Eco del

Rosegador

, n’ha menjat massa i ha acabat ben empatxat.

Si a cada

capsa hi ha

sis bombons, quants

bombons ha menjat

Geronimo?

Si ha menjat capses: –––––– Si ha menjat capses: –––––– Si ha menjat capses: –––––– Si ha menjat capsa: ––––––

(17)

Calca la teva mà aquí i mesura amb un regle quants centímetres fa cadascun dels teus dits:

El dit gros mesura ____ cm. El dit índex mesura ____ cm. El dit del mig mesura ____ cm.

El dit anular mesura ____ cm. El dit petit mesura ____ cm.

(18)

Anglès i Castellà

A

Geronimo Stilton

se le ha trabado la lengua de tanto decir trabalenguas.

Intenta leer estos trabalenguas

y haz un dibujo del que te guste

más.

Trabalenguas

• El que poco coco come, poco coco compra. Como yo poco coco como, poco coco compro.

• La hormiga tiene barriga, de tanto que traga y traga.

Esta hormiga no es mi amiga, porque es una hormiga vaga.

• Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, 

(19)

Com se senten aquests personatges? Relaciona les

imatges amb el sentiment corresponent.

„ He is angry. „ He is in love. „ They are happy. „ He is sad.

„ He is bored. „ He is surprised.

(20)

Anglès i Castellà

El misterio de los artículos

Geronimo

está investigando

qué ha pasado con una crónica que ha salido publicada sin artículos.

¿Le ayudas a

completar estas

frases con EL o LA?

___ casa está vacía de muebles.

En ___ banco de ___ plaza hay una abuela sentada.

___ cartero lleva ___ cremallera de ___ chaqueta rota.

___ sospechoso es un hombre que vive en ___ esquina de ___ siguiente calle.

Escribe en orden alfabético las consonantes

que faltan para completar el abecedario.

A E I

O U

(21)

Completa les frases amb les següents paraules en anglès:

Escribe en orden alfabético las consonantes

que faltan para completar el abecedario.

A E I O U They travel by __________ They travel by __________ Tea drives a __________ They ride a __________ They travel by __________

(22)

Medi natural

i social

A

PANDORA

li encanten els animals. L’ajudes a saber de quina família són aquests animals?

Tipus d’animals

Mamífers

Ocells

Insectes

Amfibis

Rèptils

Papallona

x

Esquirol

Gripau

Abella

Tigre

Pardal

Cocodril

Capgròs

Colom

Serp

(23)

Relaciona les frases:

• Els vertebrats són animals que no tenen ossos.

• Els invertebrats són tenen closca que els protegeix el cos.

• Els mamífers, les aus

i els peixos són animals que tenen esquelet.

• Alguns invertebrats animals vertebrats.

Busca a la sopa de lletres tres animals vertebrats i

tres d’invertebrats. Després, escriu-ne el nom a sota.

C

A

R

G

O

L

I

A

E

S

A

U

M

A

P

R

G

A

B

M

N

I

L

A

U

R

L

I

E

H

U

N

I

D

I

C

U

C

N

Y

T

I

E

O

T

P

R

A

R

N

S

E

A

C

I

S

U

A

G

U

I

L

A

O

Vertebrats ________________ ________________ Invertebrats ________________ ________________

(24)

Art i entreteniment

Dibuixar i pintar

BENJAMÍ

s’ho està passant pipa jugant a la platja. Uneix els punts per completar el dibuix i després pinta’l.

(25)

Ajuda l’esquirol a trobar el camí que primer el porti fins al menjar i després dalt de l’arbre. Després pinta els dibuixos.

Referencias

Documento similar

El poeta de Folgueroles va trigar a escriure aquest text, que li fou reclamat per Monné en cartes del 6 i del 29 de desembre de 1886 (Epistolari de Jacint Verdaguer, V. 18-19), ja

Va ser aleshores quan Peter Morville i Louis Rosenfeld van publicar Information Architecture for the World Wide Web (també conegut com El llibre de l’os polar), un llibre que va

Probablement, aquest ús purificador de l’aigua no difereix dels simbolismes als quals ens hem referit fins al moment ja que, com a element fonamental, i com a tal,

El Grup de Recerca en Tecnologia dels Aliments, a Burgos Des del 29 de maig a l’1 de juny tingué lloc a la Universitat de Burgos el III Congrés Nacional sobre Ciència i Tecnologia

Últimes notícies: Aquest mòdul mostra una llista dels articles actuals i publicats més recentment.. Alguns dels que es mostren potser hagin vençut tot i ser els

Però, tant en la seva anàlisi diacrònica com en les seves reflexions en torn de l’escissió i les interseccions entre filosofia i poesia, María Zambrano creu

predeterminat pel seu sexe biològic. Per aquest motiu cada vegada hi ha més consciència i sensibilització entre els treballadors i les treballadores, les empreses, les

En aquest nou llibre, The Victorious Counterrevolution, Seidman combina una vegada més l’aproximació individual i la història social «des de sota» per explicar